Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Criminal Case Travel In Time. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
, , ,
คลิก
7

3 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
3

3 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
6

4 เดือน 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
20

4 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
14

5 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
21

6 เดือน 5 วัน มาแล้ว
, , ,
คลิก
7

6 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
37

7 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
11

7 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , api-fb.cctravelintime.com,
คลิก
40

8 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
20

8 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
, , api-fb.cctravelintime.com,
คลิก
19

8 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
23

9 เดือน 3 วัน มาแล้ว
, , api-fb.cctravelintime.com,
คลิก
17

9 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
16

9 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , api-fb.cctravelintime.com,
คลิก
21

9 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
16

9 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
, , api-fb.cctravelintime.com,
คลิก
11

9 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
19

9 เดือน 4 สัปดาห์ มาแล้ว
, , api-fb.cctravelintime.com,
คลิก
12

10 เดือน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
, , api-fb.cctravelintime.com,
คลิก
16

10 เดือน 3 วัน มาแล้ว
, , api-fb.cctravelintime.com,
คลิก
18

10 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
20

10 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , api-fb.cctravelintime.com,
คลิก
15

10 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
15

10 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Mein neuer Rekord: 808000.,
คลิก
13

10 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
43

11 เดือน 4 วัน มาแล้ว
, , api-fb.cctravelintime.com,
คลิก
15

11 เดือน 4 วัน มาแล้ว
, , ,
คลิก
16

11 เดือน 5 วัน มาแล้ว
, , ,
คลิก
20

11 เดือน 6 วัน มาแล้ว
, , api-fb.cctravelintime.com,
คลิก
17

11 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
21

11 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
23

11 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
23

11 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Bevo wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
45
Bevo wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 6 วัน มาแล้ว
Melissa wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
21
Melissa wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 1 สัปดาห์ มาแล้ว
Nickk wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
23
Nickk wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
30

1 ปี 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
24

1 ปี 4 สัปดาห์ มาแล้ว
¡Susi quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
คลิก
30
¡Susi quiere compartir jugo de naranja contigo!
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Christian möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
คลิก
36
Christian möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Annemarie wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
27
Annemarie wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Steve wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
21
Steve wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Missy Maggie wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
19
Missy Maggie wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Ada wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
20
Ada wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Claudinnha quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
คลิก
17
Claudinnha quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Raymond veut partager des Chips avec vous !, , ,
คลิก
68
Raymond veut partager des Chips avec vous !
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Raymond veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
คลิก
58
Raymond veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Karl wants to share Potato Chips with you!, , ,
คลิก
33
Karl wants to share Potato Chips with you!
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Karl wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
31
Karl wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Sue wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
30
Sue wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Ursula wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
30
Ursula wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Vingilf wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
28
Vingilf wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
I got the bronze crown in Garden in Travel in Time!, , ,
คลิก
13
I got the bronze crown in Garden in Travel in Time!
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
I got the silver crown in Garden in Travel in Time!, , ,
คลิก
13
I got the silver crown in Garden in Travel in Time!
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Jackie Dockerill wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
25
Jackie Dockerill wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Jackie Dockerill wants to share Potato Chips with you!, , ,
คลิก
24
Jackie Dockerill wants to share Potato Chips with you!
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
John wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
22
John wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Uschi möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
คลิก
19
Uschi möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Coleen wants to share Orange Juice with you!, , ,
คลิก
18
Coleen wants to share Orange Juice with you!
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Criminal Case Travel In Time ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Criminal Case Travel In Time ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Criminal Case Travel In Time ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Criminal Case Travel In Time รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Criminal Case Travel In Time Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Criminal Case Travel In Time ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Criminal Case Travel In Time. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Criminal Case Travel In Time. สงวนลิขสิทธิ์.


?>