Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Travel Quest. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Martin cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Du sport..., , ,
คลิก
0
Martin cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Du sport...
1 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Jacky cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Nid d-Halloween le retour, , ,
คลิก
0
Jacky cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Nid d-Halloween le retour
2 ชั่วโมง 31 รายงานการประชุม มาแล้ว
Chantal cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Danse..., , ,
คลิก
0
Chantal cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Danse...
3 ชั่วโมง 12 รายงานการประชุม มาแล้ว
Celine cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Anagrammes..., , ,
คลิก
0
Celine cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Anagrammes...
3 ชั่วโมง 35 รายงานการประชุม มาแล้ว
Marcel cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Rébus, , ,
คลิก
0
Marcel cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Rébus
5 ชั่วโมง 19 รายงานการประชุม มาแล้ว
Miro cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Spécialités Culinaires, , ,
คลิก
0
Miro cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Spécialités Culinaires
6 ชั่วโมง 35 รายงานการประชุม มาแล้ว
Alysse cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bureau tout penaud, , ,
คลิก
0
Alysse cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bureau tout penaud
7 ชั่วโมง 50 รายงานการประชุม มาแล้ว
Mario cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bengale, , ,
คลิก
0
Mario cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bengale
9 ชั่วโมง 20 รายงานการประชุม มาแล้ว
Christiane cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Mer..., , ,
คลิก
0
Christiane cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Mer...
10 ชั่วโมง 18 รายงานการประชุม มาแล้ว
Cool cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Records !, , ,
คลิก
0
Cool cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Records !
10 ชั่วโมง 49 รายงานการประชุม มาแล้ว
Yancool cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Inventions, , ,
คลิก
0
Yancool cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Inventions
18 ชั่วโมง 18 รายงานการประชุม มาแล้ว
Roselyne cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Paronymes..., , ,
คลิก
0
Roselyne cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Paronymes...
20 ชั่วโมง 21 รายงานการประชุม มาแล้ว
Yanis cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Paronymes..., , ,
คลิก
0
Yanis cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Paronymes...
22 ชั่วโมง 44 รายงานการประชุม มาแล้ว
Olivier cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Corail..., , ,
คลิก
0
Olivier cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Corail...
22 ชั่วโมง 53 รายงานการประชุม มาแล้ว
David cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Charade, , ,
คลิก
0
David cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Charade
22 ชั่วโมง 57 รายงานการประชุม มาแล้ว
Maëlle cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Records !, , ,
คลิก
0
Maëlle cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Records !
23 ชั่วโมง 2 รายงานการประชุม มาแล้ว
Mélanie cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Records !, , ,
คลิก
0
Mélanie cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Records !
23 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Yancool cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Inventions, , ,
คลิก
0
Yancool cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Inventions
23 ชั่วโมง 18 รายงานการประชุม มาแล้ว
Marilyne cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Rébus, , ,
คลิก
0
Marilyne cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Rébus
23 ชั่วโมง 24 รายงานการประชุม มาแล้ว
Geneviève cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Lénine, , ,
คลิก
0
Geneviève cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Lénine
23 ชั่วโมง 38 รายงานการประชุม มาแล้ว
Michou cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Vintage, , ,
คลิก
1
Michou cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Vintage
1 วัน 4 รายงานการประชุม มาแล้ว
Filou cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Vintage, , ,
คลิก
1
Filou cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Vintage
1 วัน 19 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gene a terminé la collection Automne 2021, , ,
คลิก
1
Gene a terminé la collection Automne 2021
1 วัน 46 รายงานการประชุม มาแล้ว
Alysse cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bureau tout penaud, , ,
คลิก
0
Alysse cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bureau tout penaud
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Martin cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Acteurs, , ,
คลิก
0
Martin cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Acteurs
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Chantal cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Danse..., , ,
คลิก
1
Chantal cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Danse...
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Jérôme cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Un vrai jeu d-enfant !, , ,
คลิก
0
Jérôme cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Un vrai jeu d-enfant !
1 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Marie Pierre cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Valet de pique, , ,
คลิก
1
Marie Pierre cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Valet de pique
1 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Celine cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Anagrammes..., , ,
คลิก
1
Celine cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Anagrammes...
1 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Nathalie cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bru..., , ,
คลิก
1
Nathalie cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bru...
1 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Félicitations ! Vous avez terminé le pays suivant : Kirghizistan, , ,
คลิก
1
Félicitations ! Vous avez terminé le pays suivant : Kirghizistan
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Celine cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Foot..., , ,
คลิก
1
Celine cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Foot...
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Coline cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Paronymes..., , ,
คลิก
1
Coline cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Paronymes...
1 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Yves cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Glaces, , ,
คลิก
0
Yves cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Glaces
1 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Yves cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Chapo !, , ,
คลิก
1
Yves cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Chapo !
1 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Mario cherche des Polo Koweit pour terminer la quête Nouvelle destination N°51, , ,
คลิก
1
Mario cherche des Polo Koweit pour terminer la quête Nouvelle destination N°51
1 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
Cool cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Anagrammes..., , ,
คลิก
0
Cool cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Anagrammes...
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Jean-marie cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Areuh !, , ,
คลิก
1
Jean-marie cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Areuh !
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Valerie cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Rébus, , ,
คลิก
1
Valerie cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Rébus
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Marie Pierre cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Anagrammes..., , ,
คลิก
0
Marie Pierre cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Anagrammes...
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Carine cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Du sport..., , ,
คลิก
1
Carine cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Du sport...
1 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Françoise cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Annagramme Niveau 2, , ,
คลิก
0
Françoise cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Annagramme Niveau 2
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Marie Pierre cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Valet de pique, , ,
คลิก
1
Marie Pierre cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Valet de pique
1 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Roselyne cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Paronymes..., , ,
คลิก
0
Roselyne cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Paronymes...
1 วัน 20 ชั่วโมง มาแล้ว
Mario cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bengale, , ,
คลิก
1
Mario cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bengale
1 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
Olivier cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Musique..., , ,
คลิก
1
Olivier cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Musique...
1 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Maëlle cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Spécialités Culinaires, , ,
คลิก
1
Maëlle cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Spécialités Culinaires
1 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Mélanie cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Expression, , ,
คลิก
1
Mélanie cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Expression
1 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Geneviève cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bru..., , ,
คลิก
1
Geneviève cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bru...
1 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Filou cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Vintage, , ,
คลิก
1
Filou cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Vintage
2 วัน 2 รายงานการประชุม มาแล้ว
Michou cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Vintage, , ,
คลิก
0
Michou cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Vintage
2 วัน 5 รายงานการประชุม มาแล้ว
Filou cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Séries tv..., , ,
คลิก
0
Filou cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Séries tv...
2 วัน 11 รายงานการประชุม มาแล้ว
Martin cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Costume, , ,
คลิก
1
Martin cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Costume
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Jennifer cherche des Gratte-Polo (Semaine 42), , ,
คลิก
1
Jennifer cherche des Gratte-Polo (Semaine 42)
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Sultane cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Musique..., , ,
คลิก
1
Sultane cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Musique...
2 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Jacky cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Nid d-Halloween le retour, , ,
คลิก
1
Jacky cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Nid d-Halloween le retour
2 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Mel cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Inventions, , ,
คลิก
1
Mel cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Inventions
2 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Marie-françoise cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Des jeux..., , ,
คลิก
1
Marie-françoise cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Des jeux...
2 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Chantal cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Danse..., , ,
คลิก
1
Chantal cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Danse...
2 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Alysse cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bureau tout penaud, , ,
คลิก
1
Alysse cherche des timbres AUTOMNE 2021 pour commencer la quête Bureau tout penaud
2 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Travel Quest ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Travel Quest ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Travel Quest ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Travel Quest รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Travel Quest Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Travel Quest ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Travel Quest. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Travel Quest. สงวนลิขสิทธิ์.


?>