Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Travel Quest. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
1 ชั่วโมง 11 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
6 ชั่วโมง 52 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
6 ชั่วโมง 55 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
8 ชั่วโมง 57 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
8 ชั่วโมง 57 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
8 ชั่วโมง 59 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
18 ชั่วโมง 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
18 ชั่วโมง 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gift Links, , Samuel %trans_var2%: Ik heb eindelijk nog een contract voltooid in TrainStation,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Samuel %trans_var2%: Ik heb eindelijk nog een contract voltooid in TrainStation,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Samuel %trans_var2%: Ik heb eindelijk nog een contract voltooid in TrainStation,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Samuel %trans_var2%: Ik heb eindelijk nog een contract voltooid in TrainStation,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Samuel %trans_var2%: Ik heb eindelijk nog een contract voltooid in TrainStation,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Samuel %trans_var2%: Ik heb eindelijk nog een contract voltooid in TrainStation,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Samuel %trans_var2%: Ik heb eindelijk nog een contract voltooid in TrainStation,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
2 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
2 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
2 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
2 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , One thing you can get only in TrainStation!,
คลิก
0
Gift Links
2 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , One thing you can get only in TrainStation!,
คลิก
0
Gift Links
2 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , One thing you can get only in TrainStation!,
คลิก
0
Gift Links
2 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Goobox,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Travel Quest ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Travel Quest ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Travel Quest ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Travel Quest รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Travel Quest Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Travel Quest ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Travel Quest. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Travel Quest. สงวนลิขสิทธิ์.


?>