Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Super Ferme. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Michelle Thieuw t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
คลิก
0
Michelle Thieuw t-envoie un cadeau GRATUIT !
12 รายงานการประชุม 16 วินาที มาแล้ว
Trophy Unlocked!, , ,
คลิก
0
Trophy Unlocked!
27 รายงานการประชุม 2 วินาที มาแล้ว
Trophée Débloqué!, , ,
คลิก
0
Trophée Débloqué!
33 รายงานการประชุม 36 วินาที มาแล้ว
Chemin de la Réussite, , ,
คลิก
0
Chemin de la Réussite
41 รายงานการประชุม 14 วินาที มาแล้ว
Trophée Débloqué!, , ,
คลิก
0
Trophée Débloqué!
50 รายงานการประชุม 38 วินาที มาแล้ว
Coffre Aventure Aérienne!, , ,
คลิก
0
Coffre Aventure Aérienne!
1 ชั่วโมง 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
Coffre Aventure Aérienne!, , ,
คลิก
0
Coffre Aventure Aérienne!
1 ชั่วโมง 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
Super Ferme, , ,
คลิก
0
Super Ferme
1 ชั่วโมง 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
Une Superbe Performance, , ,
คลิก
0
Une Superbe Performance
1 ชั่วโมง 15 รายงานการประชุม มาแล้ว
Période de Noël, , ,
คลิก
0
Période de Noël
1 ชั่วโมง 30 รายงานการประชุม มาแล้ว
Trophée Débloqué!, , ,
คลิก
0
Trophée Débloqué!
1 ชั่วโมง 32 รายงานการประชุม มาแล้ว
Trophée Débloqué!, , ,
คลิก
0
Trophée Débloqué!
1 ชั่วโมง 32 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
0
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
4 ชั่วโมง 32 รายงานการประชุม มาแล้ว
Félicitations !, , ,
คลิก
0
Félicitations !
6 ชั่วโมง 32 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
2
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
16 ชั่วโมง 20 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
16 ชั่วโมง 22 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
16 ชั่วโมง 22 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
16 ชั่วโมง 24 รายงานการประชุม มาแล้ว
Monica Moni t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Monica Moni t-envoie un cadeau GRATUIT !
17 ชั่วโมง 5 รายงานการประชุม มาแล้ว
Wow! Look what I found!, , ,
คลิก
1
Wow! Look what I found!
17 ชั่วโมง 11 รายงานการประชุม มาแล้ว
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
20 ชั่วโมง 47 รายงานการประชุม มาแล้ว
Chemin de la Réussite, , ,
คลิก
1
Chemin de la Réussite
21 ชั่วโมง 52 รายงานการประชุม มาแล้ว
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
21 ชั่วโมง 53 รายงานการประชุม มาแล้ว
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
22 ชั่วโมง 44 รายงานการประชุม มาแล้ว
Path to Success, , ,
คลิก
1
Path to Success
23 ชั่วโมง 19 รายงานการประชุม มาแล้ว
Période de Noël, , ,
คลิก
1
Période de Noël
23 ชั่วโมง 45 รายงานการประชุม มาแล้ว
Période de Noël, , ,
คลิก
1
Période de Noël
23 ชั่วโมง 45 รายงานการประชุม มาแล้ว
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
คลิก
3
Open one to get your FREE Daily Reward!
1 วัน 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
A Superb Achievement, , ,
คลิก
1
A Superb Achievement
1 วัน 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
Cathy Carl is sending you FREE Gift!, , ,
คลิก
1
Cathy Carl is sending you FREE Gift!
1 วัน 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
คลิก
1
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
1 วัน 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
คลิก
1
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
1 วัน 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
Une Superbe Performance, , ,
คลิก
1
Une Superbe Performance
1 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
2
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Période de Noël, , ,
คลิก
1
Période de Noël
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Période de Noël, , ,
คลิก
1
Période de Noël
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
1 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Marianne Brochart t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Marianne Brochart t-envoie un cadeau GRATUIT !
1 วัน 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Course de Chevaux, , ,
คลิก
1
Course de Chevaux
1 วัน 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Path to Success, , ,
คลิก
1
Path to Success
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Wow! Look what I found!, , ,
คลิก
1
Wow! Look what I found!
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
คลิก
1
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
คลิก
1
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
คลิก
1
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
1 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
1 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Bar à Goûter au niveau 13!, , ,
คลิก
2
Bar à Goûter au niveau 13!
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
คลิก
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Super Ferme ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Super Ferme ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Super Ferme ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Super Ferme รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Super Ferme Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Super Ferme ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Super Ferme. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Super Ferme. สงวนลิขสิทธิ์.


?>