Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן מכיל קישורים לבקשת כרטיס מאחרים Coin Master שחקנים.


  1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
  2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
  3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
  4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
  5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
  6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Qualcuno può inviarmi la carta Posa da modello?, , ,
קליקים
21
Qualcuno può inviarmi la carta Posa da modello?
3 שעות 40 דקות לפני
¿Alguien puede enviarme la carta Caleb Calmado?, , ,
קליקים
18
¿Alguien puede enviarme la carta Caleb Calmado?
4 שעות 7 דקות לפני
Qualcuno può inviarmi la carta Caleb calmo?, , ,
קליקים
8
Qualcuno può inviarmi la carta Caleb calmo?
4 שעות 9 דקות לפני
Can someone send me the Geishabot card?, , ,
קליקים
5
Can someone send me the Geishabot card?
7 שעות 31 דקות לפני
Je viens de terminer le village de Petra ! Jouez maintenant !, , ,
קליקים
77
Je viens de terminer le village de Petra ! Jouez maintenant !
10 שעות 14 דקות לפני
M: Beam Pentida, , M: ,
קליקים
80
M: Beam Pentida
21 שעות 11 דקות לפני
Alguém pode me enviar a carta Dona Trufa?, , ,
קליקים
102
Alguém pode me enviar a carta Dona Trufa?
1 ימים 46 דקות לפני
, , ,
קליקים
170

1 ימים 23 שעות לפני
Alguém pode me enviar a carta Rainha Viking?, , ,
קליקים
127
Alguém pode me enviar a carta Rainha Viking?
2 ימים 2 שעות לפני
Qualcuno può inviarmi la carta Dott. Male?, , ,
קליקים
46
Qualcuno può inviarmi la carta Dott. Male?
2 ימים 17 שעות לפני
Qualcuno può inviarmi la carta Mastermind?, , ,
קליקים
47
Qualcuno può inviarmi la carta Mastermind?
2 ימים 21 שעות לפני
Qualcuno può inviarmi la carta Isola macabra?, , ,
קליקים
38
Qualcuno può inviarmi la carta Isola macabra?
2 ימים 21 שעות לפני
Je viens de terminer le village de la Boulangerie ! Jouez maintenant !, , ,
קליקים
169
Je viens de terminer le village de la Boulangerie ! Jouez maintenant !
3 ימים 5 שעות לפני
Can someone send me the Haunty Morty card?, , ,
קליקים
498
Can someone send me the Haunty Morty card?
3 ימים 9 שעות לפני
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Morty le Nerveux ?, , ,
קליקים
391
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Morty le Nerveux ?
3 ימים 11 שעות לפני
Alguém pode me enviar a carta Morty Sombrio?, , ,
קליקים
166
Alguém pode me enviar a carta Morty Sombrio?
3 ימים 11 שעות לפני
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Glinda la Surdouée ?, , ,
קליקים
220
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Glinda la Surdouée ?
3 ימים 11 שעות לפני
Kann mir jemand die Karte Marmormann senden?, , ,
קליקים
148
Kann mir jemand die Karte Marmormann senden?
3 ימים 13 שעות לפני
Qualcuno può inviarmi la carta Tavolozza da pittore?, , ,
קליקים
35
Qualcuno può inviarmi la carta Tavolozza da pittore?
3 ימים 14 שעות לפני
Qualcuno può inviarmi la carta Lenny Mancino?, , ,
קליקים
49
Qualcuno può inviarmi la carta Lenny Mancino?
3 ימים 14 שעות לפני
M: Lenny, , M: ,
קליקים
150
M: Lenny
3 ימים 22 שעות לפני
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Grue Kung Fu ?, , ,
קליקים
114
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Grue Kung Fu ?
4 ימים 6 שעות לפני
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Le saloon ?, , ,
קליקים
97
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Le saloon ?
4 ימים 6 שעות לפני
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte MER-A ?, , ,
קליקים
427
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte MER-A ?
4 ימים 19 שעות לפני
Alguém pode me enviar a carta Trapezista?, , ,
קליקים
241
Alguém pode me enviar a carta Trapezista?
4 ימים 19 שעות לפני
Qualcuno può inviarmi la carta Raccoglimonete?, , ,
קליקים
23
Qualcuno può inviarmi la carta Raccoglimonete?
5 ימים 5 שעות לפני
Can someone send me the Ocean King card?, , ,
קליקים
35
Can someone send me the Ocean King card?
5 ימים 6 שעות לפני
¡Acabo de completar la aldea del arrocero! ¡Juega ahora!, , ,
קליקים
269
¡Acabo de completar la aldea del arrocero! ¡Juega ahora!
5 ימים 20 שעות לפני
Alguém pode me enviar a carta Ema?, , ,
קליקים
29
Alguém pode me enviar a carta Ema?
6 ימים 2 שעות לפני
M: APHIRAK, , M: ,
קליקים
243
M: APHIRAK
6 ימים 4 שעות לפני
, , ,
קליקים
447

1 שבוע 2 שעות לפני
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Croisière sur la rivière ?, , ,
קליקים
339
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Croisière sur la rivière ?
1 שבוע 3 שעות לפני
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Chat potté ?, , ,
קליקים
286
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Chat potté ?
1 שבוע 8 שעות לפני
Ich habe gerade das Sansibar-Dorf gemeistert! Jetzt spielen!, , ,
קליקים
52
Ich habe gerade das Sansibar-Dorf gemeistert! Jetzt spielen!
1 שבוע 12 שעות לפני
ใครช่วยส่งการ์ด จอมเหินฟ้า ให้ทีสิ?, , ,
קליקים
107
ใครช่วยส่งการ์ด จอมเหินฟ้า ให้ทีสิ?
1 שבוע 15 שעות לפני
Can someone send me the Snazzy Sneezy card?, , ,
קליקים
366
Can someone send me the Snazzy Sneezy card?
1 שבוע 22 שעות לפני
Can someone send me the Giggling Gaki card?, , ,
קליקים
245
Can someone send me the Giggling Gaki card?
1 שבוע 22 שעות לפני
Can someone send me the Cute Kodama card?, , ,
קליקים
245
Can someone send me the Cute Kodama card?
1 שבוע 22 שעות לפני
Can someone send me the Friendly Fujin card?, , ,
קליקים
195
Can someone send me the Friendly Fujin card?
1 שבוע 22 שעות לפני
¡Acabo de completar la aldea de los cibervaqueros! ¡Juega ahora!, , ,
קליקים
181
¡Acabo de completar la aldea de los cibervaqueros! ¡Juega ahora!
1 שבוע 1 ימים לפני
Je viens de terminer le village de Shaolin ! Jouez maintenant !, , ,
קליקים
181
Je viens de terminer le village de Shaolin ! Jouez maintenant !
1 שבוע 1 ימים לפני
M: ผม
קליקים
175
M: ผม'ม ครับ'บ ชื่อ'อ เหนือ'อ
1 שבוע 1 ימים לפני
Kann mir jemand die Karte Beltanepyromane senden?, , ,
קליקים
120
Kann mir jemand die Karte Beltanepyromane senden?
1 שבוע 1 ימים לפני
Can someone send me the Merchant Wagon card?, , ,
קליקים
239
Can someone send me the Merchant Wagon card?
1 שבוע 2 ימים לפני
Can someone send me the Taco card?, , ,
קליקים
125
Can someone send me the Taco card?
1 שבוע 2 ימים לפני
Can someone send me the Il Divino card?, , ,
קליקים
295
Can someone send me the Il Divino card?
1 שבוע 2 ימים לפני
Can someone send me the Captivating Celty card?, , ,
קליקים
303
Can someone send me the Captivating Celty card?
1 שבוע 2 ימים לפני
Je viens de terminer le village de la Colombie ! Jouez maintenant !, , ,
קליקים
253
Je viens de terminer le village de la Colombie ! Jouez maintenant !
1 שבוע 2 ימים לפני
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Carte au trésor ?, , ,
קליקים
275
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Carte au trésor ?
1 שבוע 2 ימים לפני
Can someone send me the Unicorn card?, , ,
קליקים
377
Can someone send me the Unicorn card?
1 שבוע 2 ימים לפני
M: Firefox Addon, , M: ,
קליקים
173
M: Firefox Addon
1 שבוע 2 ימים לפני
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Licorne ?, , ,
קליקים
430
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Licorne ?
1 שבוע 2 ימים לפני
Qualcuno può inviarmi la carta Mano fortunata?, , ,
קליקים
403
Qualcuno può inviarmi la carta Mano fortunata?
1 שבוע 3 ימים לפני
Can someone send me the Flamur The Flutist card?, , ,
קליקים
152
Can someone send me the Flamur The Flutist card?
1 שבוע 3 ימים לפני
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Glace ?, , ,
קליקים
154
Quelqu-un peut-il m-envoyer la carte Glace ?
1 שבוע 3 ימים לפני
Ho appena razziato il Villaggio del mio amico!, , ,
קליקים
66
Ho appena razziato il Villaggio del mio amico!
1 שבוע 3 ימים לפני
Ho appena attaccato il Villaggio del mio amico!, , ,
קליקים
56
Ho appena attaccato il Villaggio del mio amico!
1 שבוע 3 ימים לפני
Ho appena razziato il Villaggio del mio amico!, , ,
קליקים
52
Ho appena razziato il Villaggio del mio amico!
1 שבוע 3 ימים לפני
Can someone send me the Regal Richard card?, , ,
קליקים
27
Can someone send me the Regal Richard card?
1 שבוע 3 ימים לפני
Can someone send me the Puss in Boots card?, , ,
קליקים
27
Can someone send me the Puss in Boots card?
1 שבוע 3 ימים לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Coin Master קלפים

  • שיטה מומלצת לקבלת כרטיסים: אם אתה זקוק לעזרה בכרטיסים אנו ממליצים בחום להשתמש בתיבת התגובות בפייסבוק ולהוסיף צילומי מסך או רשימת כרטיסים נוספים שבבעלותך וכרטיס שאתה צריך כדי שכל אחד יוכל לעזור או לסחור בכרטיסים עבור כרטיסים..
  • אתה יכול גם ליצור מאמר לסחור בכרטיסים שלך בכרטיסים אחרים Gameskip.com/coin-master/ דאג לכתוב את פרטי הקשר שלך, כדי לקבל תשובות.
  • אתה יכול ללחוץ על כל קישור הקלפים המופיע בדף זה כדי לשלוח את הכרטיסים הנוספים שלך.
  • השתמש בכלbrowser's Addon או אפשרות ידנית להגשת הודעות כרטיס בדף זה. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Coin Master. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Coin Master. כל הזכויות שמורות..


?>