Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Prize Fiesta. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
39 דקות 39 שניות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
45 דקות 3 שניות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
53 דקות 48 שניות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
2
combos1_E1481203996 Bonus
3 שעות 10 דקות לפני
Marie Laure a déjà envoyé 18 cadeaux à ses amis PRIZE FIESTA, Marie Laure a déjà envoyé 18 cadeaux à ses amis PRIZE FIESTA, ,
קליקים
0
Marie Laure a déjà envoyé 18 cadeaux à ses amis PRIZE FIESTA Bonus
3 שעות 43 דקות לפני
amis_sincere_E1481203995, 633 gifts have been received by Krista-s friends., ,
קליקים
0
amis_sincere_E1481203995 Bonus
5 שעות 51 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
6 שעות 16 דקות לפני
combos1_E1481203996, Erik réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
6 שעות 27 דקות לפני
combos1_E1481203996, , ,
קליקים
0
combos1_E1481203996
6 שעות 35 דקות לפני
combos1_E1481203996, Erik réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
6 שעות 48 דקות לפני
combos1_E1481203996, Erik réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
1
combos1_E1481203996 Bonus
7 שעות 2 דקות לפני
amis_sincere_E1481203995, Erik a déjà envoyé 2066 cadeaux à ses amis PRIZE FIESTA, ,
קליקים
0
amis_sincere_E1481203995 Bonus
7 שעות 9 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
9 שעות 9 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
9 שעות 16 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
9 שעות 20 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
9 שעות 57 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
10 שעות 15 דקות לפני
www.prize-fiesta.com, , ,
קליקים
0
www.prize-fiesta.com
10 שעות 26 דקות לפני
Karol gave an outstanding performance in Prize Fiesta., Karol gave an outstanding performance in Prize Fiesta., ,
קליקים
0
Karol gave an outstanding performance in Prize Fiesta. Bonus
11 שעות 40 דקות לפני
ARLENE GREEN has performed a MEGA COMBO, Arlene gave an outstanding performance in Prize Fiesta., ,
קליקים
0
ARLENE GREEN has performed a MEGA COMBO Bonus
11 שעות 57 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
11 שעות 59 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
12 שעות 2 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
12 שעות 3 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
12 שעות 6 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
12 שעות 7 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
12 שעות 12 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
12 שעות 13 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
13 שעות 26 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
13 שעות 31 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
14 שעות 10 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
14 שעות 12 דקות לפני
Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant. Bonus
14 שעות 19 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
15 שעות 56 דקות לפני
Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant. Bonus
15 שעות 59 דקות לפני
Karol Bond is doing good!, Karol Bond is doing good!, ,
קליקים
0
Karol Bond is doing good! Karol Bond is doing good!
16 שעות 49 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
17 שעות 3 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
17 שעות 5 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
0
combos1_E1481203996 Bonus
17 שעות 8 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
4
combos1_E1481203996 Bonus
19 שעות 7 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
4
combos1_E1481203996 Bonus
19 שעות 11 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
4
combos1_E1481203996 Bonus
19 שעות 17 דקות לפני
Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
4
Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant. Bonus
19 שעות 19 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
2
combos1_E1481203996 Bonus
19 שעות 30 דקות לפני
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
2
combos1_E1481203996 Bonus
19 שעות 31 דקות לפני
Melissa gave an outstanding performance in Prize Fiesta., Melissa gave an outstanding performance in Prize Fiesta., ,
קליקים
1
Melissa gave an outstanding performance in Prize Fiesta. Bonus
1 ימים 25 דקות לפני
www.prize-fiesta.com, , ,
קליקים
1
www.prize-fiesta.com
1 ימים 2 שעות לפני
www.prize-fiesta.com, , ,
קליקים
1
www.prize-fiesta.com
1 ימים 2 שעות לפני
Maryvonne réussit une belle performance tout en s-amusant., Maryvonne réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
1
Maryvonne réussit une belle performance tout en s-amusant. Bonus
1 ימים 5 שעות לפני
combos1_E1481203996, Erik réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
1
combos1_E1481203996 Bonus
1 ימים 7 שעות לפני
combos1_E1481203996, Erik réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
1
combos1_E1481203996 Bonus
1 ימים 7 שעות לפני
combos2_E1481203999, Erik Beeusaert se débrouille bien !, ,
קליקים
0
combos2_E1481203999 Erik Beeusaert se débrouille bien !
1 ימים 7 שעות לפני
www.prize-fiesta.com, , ,
קליקים
0
www.prize-fiesta.com
1 ימים 16 שעות לפני
amis_sincere_E1481203995, Erik a déjà envoyé 2065 cadeaux à ses amis PRIZE FIESTA, ,
קליקים
0
amis_sincere_E1481203995 Bonus
1 ימים 18 שעות לפני
www.prize-fiesta.com, , ,
קליקים
0
www.prize-fiesta.com
1 ימים 18 שעות לפני
Karol Bond is doing good!, Karol Bond is doing good!, ,
קליקים
0
Karol Bond is doing good! Karol Bond is doing good!
2 ימים 29 דקות לפני
Karol gave an outstanding performance in Prize Fiesta., Karol gave an outstanding performance in Prize Fiesta., ,
קליקים
0
Karol gave an outstanding performance in Prize Fiesta. Bonus
2 ימים 32 דקות לפני
www.prize-fiesta.com, , ,
קליקים
2
www.prize-fiesta.com
2 ימים 42 דקות לפני
www.prize-fiesta.com, , ,
קליקים
2
www.prize-fiesta.com
2 ימים 47 דקות לפני
combos1_E1481203996, Erik réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
קליקים
2
combos1_E1481203996 Bonus
2 ימים 1 שעות לפני
www.prize-fiesta.com, , ,
קליקים
2
www.prize-fiesta.com
2 ימים 6 שעות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Prize Fiesta מתנות

 1. אתה יכול לטעון Prize Fiesta קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Prize Fiesta הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Prize Fiesta עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Prize Fiesta Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Prize Fiesta פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Prize Fiesta. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Prize Fiesta. כל הזכויות שמורות..


?>