Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Criminal Case Travel In Time. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Christian möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
8
Christian möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 ימים 23 שעות לפני
Annemarie wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
5
Annemarie wants to share Orange Juice with you!
2 ימים 4 שעות לפני
Steve wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
3
Steve wants to share Orange Juice with you!
3 ימים 1 שעות לפני
Missy Maggie wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
3
Missy Maggie wants to share Orange Juice with you!
4 ימים 14 שעות לפני
Ada wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Ada wants to share Orange Juice with you!
6 ימים 6 שעות לפני
Claudinnha quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
קליקים
0
Claudinnha quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
1 שבוע 3 ימים לפני
Raymond veut partager des Chips avec vous !, , ,
קליקים
56
Raymond veut partager des Chips avec vous !
1 חודש 5 ימים לפני
Raymond veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
45
Raymond veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 חודש 5 ימים לפני
Karl wants to share Potato Chips with you!, , ,
קליקים
18
Karl wants to share Potato Chips with you!
1 חודש 5 ימים לפני
Karl wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
19
Karl wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 5 ימים לפני
Sue wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
18
Sue wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 5 ימים לפני
Ursula wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
18
Ursula wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 6 ימים לפני
Vingilf wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
17
Vingilf wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 6 ימים לפני
I got the bronze crown in Garden in Travel in Time!, , ,
קליקים
2
I got the bronze crown in Garden in Travel in Time!
1 חודש 6 ימים לפני
I got the silver crown in Garden in Travel in Time!, , ,
קליקים
2
I got the silver crown in Garden in Travel in Time!
1 חודש 6 ימים לפני
Jackie Dockerill wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
14
Jackie Dockerill wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 6 ימים לפני
Jackie Dockerill wants to share Potato Chips with you!, , ,
קליקים
12
Jackie Dockerill wants to share Potato Chips with you!
1 חודש 6 ימים לפני
John wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
12
John wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 6 ימים לפני
Uschi möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
9
Uschi möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 חודש 6 ימים לפני
Coleen wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
8
Coleen wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 6 ימים לפני
Andy möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
5
Andy möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 חודש 6 ימים לפני
¡Jairo quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
קליקים
8
¡Jairo quiere compartir jugo de naranja contigo!
1 חודש 6 ימים לפני
Danielle veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
9
Danielle veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 חודש 6 ימים לפני
I got the Bronze Crown in Fountain Mechanism in Travel in Time!, , ,
קליקים
1
I got the Bronze Crown in Fountain Mechanism in Travel in Time!
1 חודש 1 שבוע לפני
Tito veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
13
Tito veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 חודש 1 שבוע לפני
Maria wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
11
Maria wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
Jean-marc veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
10
Jean-marc veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 חודש 1 שבוע לפני
Paul möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
4
Paul möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 חודש 1 שבוע לפני
Helle wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Helle wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
I got the Bronze Crown in Throne Room Bonus in Travel in Time!, , ,
קליקים
0
I got the Bronze Crown in Throne Room Bonus in Travel in Time!
1 חודש 1 שבוע לפני
John wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
John wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
Mario möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
3
Mario möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 חודש 1 שבוע לפני
Irene wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
5
Irene wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
Bevo wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
18
Bevo wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
Bevo wants to share Potato Chips with you!, , ,
קליקים
23
Bevo wants to share Potato Chips with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
John wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
5
John wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
I got the gold crown in Voodoo Priestess- Hut in Travel in Time!, , ,
קליקים
0
I got the gold crown in Voodoo Priestess- Hut in Travel in Time!
1 חודש 1 שבוע לפני
I got the bronze crown in Voodoo Priestess- Hut in Travel in Time!, , ,
קליקים
0
I got the bronze crown in Voodoo Priestess- Hut in Travel in Time!
1 חודש 1 שבוע לפני
Eliza wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Eliza wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
John wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
6
John wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
I got the Bronze Crown in Embassy Gate Bonus in Travel in Time!, , ,
קליקים
0
I got the Bronze Crown in Embassy Gate Bonus in Travel in Time!
1 חודש 1 שבוע לפני
Stu wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Stu wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
Peri wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Peri wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
, , ,
קליקים
3

1 חודש 1 שבוע לפני
Christian möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
8
Christian möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 חודש 1 שבוע לפני
I got the Silver Crown in Throne Room in Travel in Time!, , ,
קליקים
1
I got the Silver Crown in Throne Room in Travel in Time!
1 חודש 1 שבוע לפני
Ursula wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
3
Ursula wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
I got the Silver Crown in Bacchus Statue in Travel in Time!, , ,
קליקים
0
I got the Silver Crown in Bacchus Statue in Travel in Time!
1 חודש 1 שבוע לפני
I got the Bronze Crown in Circus Recliner in Travel in Time!, , ,
קליקים
1
I got the Bronze Crown in Circus Recliner in Travel in Time!
1 חודש 1 שבוע לפני
¡Shaila quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
קליקים
3
¡Shaila quiere compartir jugo de naranja contigo!
1 חודש 1 שבוע לפני
Stéphane veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
4
Stéphane veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 חודש 1 שבוע לפני
I got the gold crown in Skull Island Dock in Travel in Time!, , ,
קליקים
1
I got the gold crown in Skull Island Dock in Travel in Time!
1 חודש 1 שבוע לפני
Joachim möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
5
Joachim möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 חודש 1 שבוע לפני
Raymond veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
4
Raymond veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 חודש 1 שבוע לפני
Christian möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
5
Christian möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 חודש 1 שבוע לפני
Danielle veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
6
Danielle veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 חודש 1 שבוע לפני
Jan wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
5
Jan wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
Jean-marc veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
3
Jean-marc veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 חודש 1 שבוע לפני
Coleen wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
3
Coleen wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני
Kathy wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
3
Kathy wants to share Orange Juice with you!
1 חודש 1 שבוע לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Criminal Case Travel In Time מתנות

 1. אתה יכול לטעון Criminal Case Travel In Time קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Criminal Case Travel In Time הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Criminal Case Travel In Time עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Criminal Case Travel In Time Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Criminal Case Travel In Time פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Criminal Case Travel In Time. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Criminal Case Travel In Time. כל הזכויות שמורות..


?>