Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Save the World להלן מכיל קישורי מתנה למטבעות, צ'יפס תפוחי אדמה, מיץ תפוזים לקבלת אנרגיה. מתעדכן בתדירות גבוהה.

גבול יומי : 3 x מיץ תפוזים ו 3 x 1000 מטבעות ו 1 x צ'יפס
1 מיץ תפוזים = 20 אנרגיה
1 צ'יפס = 50 אנרגיה

אנא הקפד לשלוח כרטיסים לאחר קבלת מתנות. אתה יכול לשתף ולהגיש קישורי אנרגיה משלך, מיצים ומטבעות משלך בכדי לקבל כרטיסים.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Thomas wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Thomas wants to share Orange Juice with you!
2 ימים 15 שעות לפני
Tony wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
22
Tony wants to share Orange Juice with you!
4 ימים 23 שעות לפני
Tony wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
19
Tony wants to share Orange Juice with you!
1 שבוע 1 ימים לפני
Tony wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
18
Tony wants to share Orange Juice with you!
1 שבוע 1 ימים לפני
Tony wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
25
Tony wants to share Orange Juice with you!
1 שבוע 5 ימים לפני
Tony wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
16
Tony wants to share Orange Juice with you!
1 שבוע 6 ימים לפני
Kika quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
קליקים
44
Kika quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 שבוע 4 ימים לפני
Kika quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
קליקים
25
Kika quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 שבוע 4 ימים לפני
Thierry veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
22
Thierry veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 שבוע 4 ימים לפני
Christine veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
18
Christine veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 שבוע 4 ימים לפני
Sylvie veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
15
Sylvie veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 שבוע 4 ימים לפני
Mario veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
18
Mario veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 שבוע 4 ימים לפני
Sandi wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
17
Sandi wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 4 ימים לפני
Bevo wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
21
Bevo wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 4 ימים לפני
I got the Silver Crown in Diamond Mine Bonus in Save the World!, , ,
קליקים
6
I got the Silver Crown in Diamond Mine Bonus in Save the World!
3 שבוע 4 ימים לפני
Beate möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
12
Beate möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 שבוע 5 ימים לפני
Kika quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
קליקים
5
Kika quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 שבוע 5 ימים לפני
Douglas quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
קליקים
6
Douglas quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 שבוע 5 ימים לפני
Diane veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
9
Diane veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 שבוע 5 ימים לפני
Luciana vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
קליקים
7
Luciana vuole condividere un succo d-arancia con te!
3 שבוע 5 ימים לפני
I got the Silver Crown in TV Show Set Bonus in Save the World!, , ,
קליקים
1
I got the Silver Crown in TV Show Set Bonus in Save the World!
3 שבוע 5 ימים לפני
Xavier veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
8
Xavier veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 שבוע 5 ימים לפני
J-ai obtenu la Silver Crown dans Trottoir dans Save the World !, , ,
קליקים
2
J-ai obtenu la Silver Crown dans Trottoir dans Save the World !
3 שבוע 5 ימים לפני
Noel, j-ai battu ton score dans Trottoir !, , ,
קליקים
0
Noel, j-ai battu ton score dans Trottoir !
3 שבוע 5 ימים לפני
Jbeto quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
קליקים
3
Jbeto quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 שבוע 5 ימים לפני
Charlie wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Charlie wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 5 ימים לפני
Mary wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Mary wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 5 ימים לפני
Michèle veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
3
Michèle veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 שבוע 5 ימים לפני
Douglas quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
קליקים
4
Douglas quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 שבוע 5 ימים לפני
Wiki wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Wiki wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 5 ימים לפני
Beauchant veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
3
Beauchant veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 שבוע 5 ימים לפני
Chantal veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
3
Chantal veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 שבוע 5 ימים לפני
Eduard möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
3
Eduard möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 שבוע 5 ימים לפני
Peghi wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Peghi wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 5 ימים לפני
Barbara wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
5
Barbara wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 5 ימים לפני
Victor Joao desbloqueou um novo distrito: Oceania!, , ,
קליקים
1
Victor Joao desbloqueou um novo distrito: Oceania!
3 שבוע 5 ימים לפני
Ken wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
2
Ken wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 5 ימים לפני
Jane wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
6
Jane wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 5 ימים לפני
Chelsea wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Chelsea wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 5 ימים לפני
Summer wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Summer wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 5 ימים לפני
Chris-Cynthia wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
2
Chris-Cynthia wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 5 ימים לפני
¡Carlos Oscar quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
קליקים
2
¡Carlos Oscar quiere compartir jugo de naranja contigo!
3 שבוע 5 ימים לפני
Luciana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
קליקים
1
Luciana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 שבוע 5 ימים לפני
Luciana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
קליקים
3
Luciana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 שבוע 5 ימים לפני
Luciana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
קליקים
1
Luciana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 שבוע 5 ימים לפני
Claudinnha wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Claudinnha wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 5 ימים לפני
Michael, I beat your score in Piazza di Spagna!, , ,
קליקים
2
Michael, I beat your score in Piazza di Spagna!
3 שבוע 6 ימים לפני
J-ai obtenu la Silver Crown dans Riad Bonus dans Save the World !, , ,
קליקים
0
J-ai obtenu la Silver Crown dans Riad Bonus dans Save the World !
3 שבוע 6 ימים לפני
J-ai obtenu la Gold Crown dans Riad dans Save the World !, , ,
קליקים
2
J-ai obtenu la Gold Crown dans Riad dans Save the World !
3 שבוע 6 ימים לפני
Iveta wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
18
Iveta wants to share Orange Juice with you!
3 שבוע 6 ימים לפני
Mourad veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
3
Mourad veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 שבוע 6 ימים לפני
Mourad veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
3
Mourad veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 שבוע 6 ימים לפני
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Étal dans Save the World !, , ,
קליקים
0
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Étal dans Save the World !
3 שבוע 6 ימים לפני
J-ai obtenu la Gold Crown dans Étal dans Save the World !, , ,
קליקים
0
J-ai obtenu la Gold Crown dans Étal dans Save the World !
3 שבוע 6 ימים לפני
Luciana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
קליקים
6
Luciana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 שבוע 6 ימים לפני
I got the Silver Crown in Diamond Mine in Save the World!, , ,
קליקים
0
I got the Silver Crown in Diamond Mine in Save the World!
4 שבוע 7 דקות לפני
I got the Gold Crown in Diamond Mine in Save the World!, , ,
קליקים
0
I got the Gold Crown in Diamond Mine in Save the World!
4 שבוע 10 דקות לפני
I got the bronze crown in Brochure Racks in Save the World!, , ,
קליקים
0
I got the bronze crown in Brochure Racks in Save the World!
4 שבוע 7 שעות לפני
Nese möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
8
Nese möchte Orangensaft mit dir teilen!
4 שבוע 7 שעות לפני
I got the silver crown in Brochure Racks in Save the World!, , ,
קליקים
0
I got the silver crown in Brochure Racks in Save the World!
4 שבוע 7 שעות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Criminal Case Save the World מתנות

 1. אתה יכול לטעון Criminal Case Save the World קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Criminal Case Save the World הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Criminal Case Save the World עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Criminal Case Save the World Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Criminal Case Save the World פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Criminal Case Save the World. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Criminal Case Save the World. כל הזכויות שמורות..


?>