Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן מכיל קישורי מתנה לנקניקיות, Yocoins, Yopoints. עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Deborah1202 took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Deborah1202 took a selfie. Get bonus coins!
1 שעות 2 דקות לפני
Phebie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Phebie took a selfie. Get bonus coins!
2 שעות 18 דקות לפני
Braiden took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Braiden took a selfie. Get bonus coins!
2 שעות 37 דקות לפני
YoWorld, , ,
קליקים
0
YoWorld
5 שעות 53 דקות לפני
YoWorld, , ,
קליקים
0
YoWorld
16 שעות 32 דקות לפני
Raks took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Raks took a selfie. Get bonus coins!
17 שעות 33 דקות לפני
Raks took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Raks took a selfie. Get bonus coins!
17 שעות 40 דקות לפני
Raks took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Raks took a selfie. Get bonus coins!
17 שעות 52 דקות לפני
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 1 דקות לפני
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 1 דקות לפני
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 2 דקות לפני
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 2 דקות לפני
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 2 דקות לפני
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 3 דקות לפני
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 3 דקות לפני
JB took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
JB took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 3 דקות לפני
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 4 דקות לפני
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 4 דקות לפני
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 5 דקות לפני
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 5 דקות לפני
StaRy took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
StaRy took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 5 דקות לפני
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 7 דקות לפני
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 7 דקות לפני
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 8 דקות לפני
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 9 דקות לפני
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 10 דקות לפני
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 10 דקות לפני
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 10 דקות לפני
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 11 דקות לפני
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 11 דקות לפני
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 11 דקות לפני
Becky took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Becky took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 11 דקות לפני
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 12 דקות לפני
Becky took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Becky took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 12 דקות לפני
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 12 דקות לפני
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 12 דקות לפני
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 14 דקות לפני
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 14 דקות לפני
Becky took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Becky took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 15 דקות לפני
Becky took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Becky took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 16 דקות לפני
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 16 דקות לפני
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 17 דקות לפני
Becky took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Becky took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 18 דקות לפני
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
18 שעות 18 דקות לפני
Taffy took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Taffy took a selfie. Get bonus coins!
1 ימים 15 שעות לפני
Taffy took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Taffy took a selfie. Get bonus coins!
1 ימים 15 שעות לפני
Taffy took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Taffy took a selfie. Get bonus coins!
1 ימים 15 שעות לפני
Taffy took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Taffy took a selfie. Get bonus coins!
1 ימים 15 שעות לפני
Taffy took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Taffy took a selfie. Get bonus coins!
1 ימים 15 שעות לפני
YoWorld, , ,
קליקים
0
YoWorld
1 ימים 15 שעות לפני
YoWorld, , ,
קליקים
0
YoWorld
1 ימים 15 שעות לפני
Maka took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Maka took a selfie. Get bonus coins!
1 ימים 15 שעות לפני
YoWorld, , ,
קליקים
0
YoWorld
1 ימים 16 שעות לפני
Maka took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Maka took a selfie. Get bonus coins!
1 ימים 16 שעות לפני
Maka took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Maka took a selfie. Get bonus coins!
1 ימים 16 שעות לפני
Maka took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Maka took a selfie. Get bonus coins!
1 ימים 16 שעות לפני
Maka took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Maka took a selfie. Get bonus coins!
1 ימים 16 שעות לפני
Maka took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
Maka took a selfie. Get bonus coins!
1 ימים 16 שעות לפני
jmbeaux took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
jmbeaux took a selfie. Get bonus coins!
1 ימים 17 שעות לפני
JB took a selfie. Get bonus coins!, , ,
קליקים
0
JB took a selfie. Get bonus coins!
1 ימים 17 שעות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף YoWorld מתנות

 1. אתה יכול לטעון YoWorld קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל YoWorld הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור YoWorld עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך YoWorld Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר YoWorld פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם YoWorld. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים YoWorld. כל הזכויות שמורות..


?>