Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Travel Quest. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

5 שעות 52 דקות לפני
, , Envoie-lui un Pass Territoire et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

11 שעות 18 דקות לפני
, , Envoie-lui un Polo Biélorussie et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

11 שעות 50 דקות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

12 שעות 16 דקות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

12 שעות 30 דקות לפני
, , Envoie-lui un Gratte-Polo et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

12 שעות 38 דקות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

16 שעות 59 דקות לפני
, , Envoie-lui un Gratte-Polo et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 ימים 10 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 ימים 11 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 ימים 12 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 ימים 12 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 ימים 13 שעות לפני
, , Envoie-lui un Gratte-Polo et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 ימים 15 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 ימים 16 שעות לפני
, , Envoie-lui un Gratte-Polo et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 ימים 17 שעות לפני
, , Envoie-lui un Gratte-Polo et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 ימים 17 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 ימים 17 שעות לפני
, , Envoie-lui un Gratte-Polo et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 ימים 17 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 ימים 17 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 ימים 21 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

2 ימים 12 שעות לפני
, , Envoie-lui un Polo Biélorussie et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

2 ימים 12 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

2 ימים 17 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

2 ימים 23 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

3 ימים 2 דקות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

3 ימים 1 שעות לפני
, , Envoie-lui un Gratte-Polo et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

3 ימים 1 שעות לפני
, , Envoie-lui un Gratte-Polo et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

3 ימים 1 שעות לפני
, , Envoie-lui un Pass Territoire et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

3 ימים 1 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

3 ימים 12 שעות לפני
, , Envoie-lui un Pass Territoire et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

3 ימים 13 שעות לפני
, , Toi aussi gagne des graines en terminant les collections Editions Limitées,
קליקים
0

3 ימים 13 שעות לפני
, , Toi aussi gagne des graines en terminant les collections Editions Limitées,
קליקים
0

3 ימים 14 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

3 ימים 14 שעות לפני
, , Envoie-lui un Pass Territoire et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

3 ימים 15 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

3 ימים 19 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

3 ימים 21 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

4 ימים 1 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

4 ימים 11 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

4 ימים 11 שעות לפני
, , Envoie-lui un Pass Territoire et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

4 ימים 11 שעות לפני
, , Envoie-lui un Pass Territoire et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

4 ימים 11 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

4 ימים 11 שעות לפני
, , Envoie-lui un Pass Territoire et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

4 ימים 11 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

4 ימים 11 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

4 ימים 12 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

4 ימים 12 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

4 ימים 20 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

5 ימים 2 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

5 ימים 2 שעות לפני
, , Envoie-lui un Pass Territoire et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

5 ימים 3 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

5 ימים 12 שעות לפני
, , Envoie-lui un Pass Territoire et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

5 ימים 15 שעות לפני
, , Envoie-lui un Pass Territoire et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

5 ימים 20 שעות לפני
, , Envoie-lui un Pass Territoire et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

5 ימים 20 שעות לפני
, , Envoie-lui un Pass Territoire et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

5 ימים 20 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

6 ימים 11 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

6 ימים 12 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

6 ימים 12 שעות לפני
, , Envoie-lui un un timbre AUTOMNE 2022 et tu en obtiendras un toi aussi !,
קליקים
0

1 שבוע 1 שעות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Travel Quest מתנות

 1. אתה יכול לטעון Travel Quest קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Travel Quest הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Travel Quest עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Travel Quest Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Travel Quest פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Travel Quest. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Travel Quest. כל הזכויות שמורות..


?>