Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Travel Quest. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
polo-pays, Envoie-lui un Polo Ghana et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
polo-pays Bonus
5 שעות 30 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
6 שעות 25 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
6 שעות 56 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
7 שעות 14 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020…, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Envoie-lui un un timbre ETE 2020…
7 שעות 40 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
8 שעות 2 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
8 שעות 35 דקות לפני
polo-pays, Envoie-lui un Polo Pérou et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
polo-pays Bonus
9 שעות 14 דקות לפני
polo-pays, Envoie-lui un Polo Rwanda et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
polo-pays Bonus
10 שעות 24 דקות לפני
Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi ! Bonus
10 שעות 52 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
13 שעות 1 דקות לפני
90x90-pays_secret, Comment ? C-est un secret !, ,
קליקים
1
90x90-pays_secret Comment ? C'est un secret !
13 שעות 12 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
13 שעות 12 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
13 שעות 36 דקות לפני
polo-pays, Envoie-lui un Polo Sao tomé-et-principe et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
polo-pays Bonus
13 שעות 54 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
13 שעות 55 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
14 שעות 2 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
14 שעות 46 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
15 שעות 38 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
16 שעות 38 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
16 שעות 45 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
16 שעות 55 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
17 שעות 32 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
17 שעות 38 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
18 שעות 4 דקות לפני
polo-pays, Envoie-lui un Polo Jordanie et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
polo-pays Bonus
18 שעות 29 דקות לפני
album-image5, Une de moins pour terminer le pays !, ,
קליקים
1
album-image5 Une de moins pour terminer le pays !
18 שעות 31 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
19 שעות 16 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
19 שעות 20 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
21 שעות 23 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
21 שעות 34 דקות לפני
polo-pays, Envoie-lui un Polo Haïti et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
polo-pays Bonus
23 שעות 24 דקות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 4 שעות לפני
ticket-image6, Envoie-lui un Gratte-Polo et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
ticket-image6 Bonus
1 ימים 4 שעות לפני
90x90-terminer-edition-limitee-1090, Toi aussi gagne des graines en terminant les collections Editions Limitées, ,
קליקים
1
90x90-terminer-edition-limitee-1090 Bonus
1 ימים 4 שעות לפני
Xinthia a terminé la collection Hiver 2019, Toi aussi gagne des graines en terminant les collections Editions Limitées, ,
קליקים
1
Xinthia a terminé la collection Hiver 2019 Bonus
1 ימים 5 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 5 שעות לפני
90x90-vu2, Envoie-lui un un temoin et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-vu2 Bonus
1 ימים 5 שעות לפני
polo-pays, Envoie-lui un Polo Ghana et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
polo-pays Bonus
1 ימים 5 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 5 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 7 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 7 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 7 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 7 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 8 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 8 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 9 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 9 שעות לפני
Une de moins pour terminer le pays !, Une de moins pour terminer le pays !, ,
קליקים
1
Une de moins pour terminer le pays ! Une de moins pour terminer le pays !
1 ימים 10 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 13 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 14 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 14 שעות לפני
90x90-vu2, Envoie-lui un un temoin et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-vu2 Bonus
1 ימים 15 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 15 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 15 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 16 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 16 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 16 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
1
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 16 שעות לפני
90x90-timbre6_demande-2, Envoie-lui un un timbre ETE 2020 et tu en obtiendras un toi aussi !, ,
קליקים
2
90x90-timbre6_demande-2 Bonus
1 ימים 17 שעות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Travel Quest מתנות

 1. אתה יכול לטעון Travel Quest קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Travel Quest הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Travel Quest עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Travel Quest Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Travel Quest פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Travel Quest. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Travel Quest. כל הזכויות שמורות..


?>