Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Farm Town. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.

הרבה Farm Town הקישורים מיועדים לחברים בלבד. רק מעט עבודות. 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 שעות 49 דקות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 שעות 49 דקות לפני
Can you send me ingredients to make 48 x Yellowtail Sushi (12 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 48 x Yellowtail Sushi (12 batches)? YOU will get 50%!
4 שעות 47 דקות לפני
Can you send me ingredients to make 60 x Steamed Bread (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 60 x Steamed Bread (6 batches)? YOU will get 50%!
12 שעות 34 דקות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
20 שעות 21 דקות לפני
I received 1 FarmCash for completing quests in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I received 1 FarmCash for completing quests in FarmTown!
21 שעות 50 דקות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 ימים 53 דקות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 ימים 5 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 48 x White Tea Blend (12 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 48 x White Tea Blend (12 batches)? YOU will get 50%!
1 ימים 5 שעות לפני
I just earned -Level 585- in FarmTown with 30039115 XP points., , ,
קליקים
0
I just earned -Level 585- in FarmTown with 30039115 XP points.
1 ימים 7 שעות לפני
I just earned -Level 1156- in FarmTown with 283187200 XP points., , ,
קליקים
0
I just earned -Level 1156- in FarmTown with 283187200 XP points.
1 ימים 8 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 ימים 14 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 ימים 14 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 ימים 15 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 ימים 15 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 ימים 20 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 18 x Herb Butter (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 18 x Herb Butter (6 batches)? YOU will get 50%!
1 ימים 20 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 ימים 20 שעות לפני
, , ,
קליקים
0

2 ימים 2 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 ימים 3 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 ימים 3 שעות לפני
I just earned -Level 959- in FarmTown with 135132013 XP points., , ,
קליקים
0
I just earned -Level 959- in FarmTown with 135132013 XP points.
2 ימים 4 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 24 x Diamond Vase (12 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 24 x Diamond Vase (12 batches)? YOU will get 50%!
2 ימים 5 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 200 x FarmTown Honey Beer (4 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 200 x FarmTown Honey Beer (4 batches)? YOU will get 50%!
2 ימים 5 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 30 x Crawfish Etouffee (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 30 x Crawfish Etouffee (6 batches)? YOU will get 50%!
2 ימים 5 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 24 x Firepot (24 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 24 x Firepot (24 batches)? YOU will get 50%!
2 ימים 5 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 600 x Variety Necklace (24 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 600 x Variety Necklace (24 batches)? YOU will get 50%!
2 ימים 5 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 ימים 5 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 ימים 5 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 ימים 6 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 ימים 6 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 90 x Missile Fireworks (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 90 x Missile Fireworks (6 batches)? YOU will get 50%!
2 ימים 6 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 68 x Fuel Tank (4 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 68 x Fuel Tank (4 batches)? YOU will get 50%!
2 ימים 8 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 ימים 9 שעות לפני
, , ,
קליקים
0

2 ימים 13 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 ימים 15 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 ימים 15 שעות לפני
, , ,
קליקים
0

2 ימים 15 שעות לפני
, , ,
קליקים
0

2 ימים 16 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 ימים 17 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 ימים 17 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 120 x Strawb Banana Pancakes (12 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 120 x Strawb Banana Pancakes (12 batches)? YOU will get 50%!
2 ימים 18 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 160 x Parmesan (8 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 160 x Parmesan (8 batches)? YOU will get 50%!
2 ימים 20 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 ימים 20 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 ימים 20 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 ימים 21 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 ימים 21 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 ימים 21 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 ימים 21 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 336 x Red Ink (24 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 336 x Red Ink (24 batches)? YOU will get 50%!
2 ימים 22 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 72 x Yellow Mustard (24 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 72 x Yellow Mustard (24 batches)? YOU will get 50%!
2 ימים 22 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 ימים 23 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 ימים 23 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
3 ימים 5 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
3 ימים 6 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 90 x Conic Cone Fireworks (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 90 x Conic Cone Fireworks (6 batches)? YOU will get 50%!
3 ימים 7 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
3 ימים 7 שעות לפני
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
3 ימים 7 שעות לפני
Can you send me ingredients to make 90 x Rhubarb Pie (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
קליקים
0
Can you send me ingredients to make 90 x Rhubarb Pie (6 batches)? YOU will get 50%!
3 ימים 10 שעות לפני
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
קליקים
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
3 ימים 11 שעות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Farm Town מתנות

 1. אתה יכול לטעון Farm Town קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Farm Town הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Farm Town עמוד פילטר פריט.
 8. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Farm Town. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Farm Town. כל הזכויות שמורות..


?>