Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Pacific Bay להלן מכיל קישורי מתנה למטבעות, צ'יפס תפוחי אדמה, מיץ תפוזים לקבלת אנרגיה. מתעדכן בתדירות גבוהה.

גבול יומי : 3 x מיץ תפוזים ו 3 x 1000 מטבעות ו 1 x צ'יפס
1 מיץ תפוזים = 20 אנרגיה
1 צ'יפס = 50 אנרגיה

אנא הקפד לשלוח כרטיסים לאחר קבלת מתנות. אתה יכול לשתף ולהגיש קישורי אנרגיה משלך, מיצים ומטבעות משלך בכדי לקבל כרטיסים.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Dry veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
0
Dry veut partager un Jus d-Orange avec vous !
23 דקות 28 שניות לפני
Marc wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
6
Marc wants to share Orange Juice with you!
7 שעות 5 דקות לפני
Danny möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
12
Danny möchte Orangensaft mit dir teilen!
13 שעות 23 דקות לפני
Laura vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
קליקים
13
Laura vuole condividere un succo d-arancia con te!
13 שעות 40 דקות לפני
Chandra wants to share Fries with you!, , ,
קליקים
21
Chandra wants to share Fries with you!
16 שעות 48 דקות לפני
Debbie wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
17
Debbie wants to share Orange Juice with you!
1 ימים 52 דקות לפני
Layla mau berbagi Jus Jeruk denganmu!, , ,
קליקים
12
Layla mau berbagi Jus Jeruk denganmu!
1 ימים 1 שעות לפני
Robert wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
10
Robert wants to share Orange Juice with you!
1 ימים 1 שעות לפני
Aparecida quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
קליקים
6
Aparecida quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
1 ימים 2 שעות לפני
Manuela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
6
Manuela möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 ימים 2 שעות לפני
Adi mau berbagi Jus Jeruk denganmu!, , ,
קליקים
1
Adi mau berbagi Jus Jeruk denganmu!
1 ימים 3 שעות לפני
Mohamed veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
7
Mohamed veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 ימים 5 שעות לפני
Donald wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
5
Donald wants to share Orange Juice with you!
1 ימים 6 שעות לפני
Carole wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
12
Carole wants to share Orange Juice with you!
1 ימים 7 שעות לפני
Hans wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
5
Hans wants to share Orange Juice with you!
1 ימים 7 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
2
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 ימים 7 שעות לפני
Uta möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
3
Uta möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 ימים 8 שעות לפני
Ovidiu wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
8
Ovidiu wants to share Orange Juice with you!
1 ימים 8 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
1
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 ימים 8 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
1
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 ימים 9 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
1
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 ימים 9 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
1
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 ימים 9 שעות לפני
¡Morenita quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
קליקים
6
¡Morenita quiere compartir jugo de naranja contigo!
1 ימים 9 שעות לפני
Ovidiu wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
5
Ovidiu wants to share Orange Juice with you!
1 ימים 10 שעות לפני
¡Carlos Oscar quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
קליקים
6
¡Carlos Oscar quiere compartir jugo de naranja contigo!
1 ימים 12 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
0
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 ימים 13 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
0
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 ימים 14 שעות לפני
Yendri mau berbagi Jus Jeruk denganmu!, , ,
קליקים
0
Yendri mau berbagi Jus Jeruk denganmu!
1 ימים 14 שעות לפני
Bonnie wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
0
Bonnie wants to share Orange Juice with you!
1 ימים 15 שעות לפני
Jelena vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
קליקים
13
Jelena vuole condividere un succo d-arancia con te!
1 ימים 18 שעות לפני
Ruth wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
1
Ruth wants to share Orange Juice with you!
1 ימים 18 שעות לפני
Ruth wants to share Fries with you!, , ,
קליקים
10
Ruth wants to share Fries with you!
1 ימים 18 שעות לפני
Fly veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
4
Fly veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 ימים 20 שעות לפני
Bob wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
1
Bob wants to share Orange Juice with you!
1 ימים 21 שעות לפני
Ruth wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
4
Ruth wants to share Orange Juice with you!
1 ימים 22 שעות לפני
Laurie veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
2
Laurie veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 ימים 22 שעות לפני
Betty wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
13
Betty wants to share Orange Juice with you!
1 ימים 23 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
3
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 ימים 4 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
1
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 ימים 4 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
1
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 ימים 4 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
1
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 ימים 5 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
0
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 ימים 5 שעות לפני
Hannibal vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
קליקים
1
Hannibal vuole condividere un succo d-arancia con te!
2 ימים 5 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
1
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 ימים 5 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
1
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 ימים 5 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
1
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 ימים 5 שעות לפני
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
16
Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 ימים 5 שעות לפני
Christ veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
11
Christ veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 ימים 6 שעות לפני
Carrie wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
11
Carrie wants to share Orange Juice with you!
2 ימים 9 שעות לפני
Rogers veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
9
Rogers veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 ימים 10 שעות לפני
¡Maria quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
קליקים
1
¡Maria quiere compartir jugo de naranja contigo!
2 ימים 10 שעות לפני
Isabel wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
7
Isabel wants to share Orange Juice with you!
2 ימים 11 שעות לפני
Hannibal vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
קליקים
0
Hannibal vuole condividere un succo d-arancia con te!
2 ימים 13 שעות לפני
Bibi möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
קליקים
10
Bibi möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 ימים 13 שעות לפני
Elisabet wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
8
Elisabet wants to share Orange Juice with you!
2 ימים 15 שעות לפני
Phil veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
קליקים
3
Phil veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 ימים 15 שעות לפני
Karen wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
6
Karen wants to share Orange Juice with you!
2 ימים 21 שעות לפני
¡Pablo quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
קליקים
8
¡Pablo quiere compartir jugo de naranja contigo!
2 ימים 22 שעות לפני
Patsy wants to share Orange Juice with you!, , ,
קליקים
3
Patsy wants to share Orange Juice with you!
2 ימים 22 שעות לפני
Leilah quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
קליקים
6
Leilah quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
2 ימים 23 שעות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Criminal Case Pacific Bay מתנות

 1. אתה יכול לטעון Criminal Case Pacific Bay קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Criminal Case Pacific Bay הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Criminal Case Pacific Bay עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Criminal Case Pacific Bay Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Criminal Case Pacific Bay פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Criminal Case Pacific Bay. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Criminal Case Pacific Bay. כל הזכויות שמורות..


?>