Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Country Life Meadows. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Kristine just reached Level 90 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
0
Kristine just reached Level 90 in Country Life Meadows! Bonus
8 שעות 5 דקות לפני
Alma earned the Paint the Lily Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
0
Alma earned the Paint the Lily Brown ribbon! Bonus
19 שעות 25 דקות לפני
Alma earned the Sewing Mends the Soul Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
0
Alma earned the Sewing Mends the Soul Brown ribbon! Bonus
19 שעות 25 דקות לפני
Spelen, They were rewarded 2000 XP and 2400 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
0
Spelen Bonus
23 שעות 41 דקות לפני
Alma earned the No Small Potatoes Yellow ribbon!, They were rewarded 575 XP and 1000 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
0
Alma earned the No Small Potatoes Yellow ribbon! Bonus
1 ימים 42 דקות לפני
Alma earned the Juice-tah Minute Yellow ribbon!, They were rewarded 700 XP and 900 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
0
Alma earned the Juice-tah Minute Yellow ribbon! Bonus
1 ימים 42 דקות לפני
Alma earned the Against the Grain Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
0
Alma earned the Against the Grain Brown ribbon! Bonus
1 ימים 43 דקות לפני
otS4p6tmognisored, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
1
otS4p6tmognisored Bonus
1 ימים 4 שעות לפני
JctuSscpaotu nnagsanggowored, They were rewarded 40 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
JctuSscpaotu nnagsanggowored Bonus
1 ימים 7 שעות לפני
3tSmpiofnnsored, They were rewarded 90 XP and 135 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
3tSmpiofnnsored Bonus
1 ימים 7 שעות לפני
3tSmpiofnnsored, They were rewarded 325 XP and 450 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
3tSmpiofnnsored Bonus
1 ימים 7 שעות לפני
4tSmiponnrtsored, They were rewarded 700 XP and 900 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
4tSmiponnrtsored Bonus
1 ימים 7 שעות לפני
Spielen, They were rewarded 2000 XP and 2400 OP and would like to share…, ,
קליקים
1
Spielen Bonus
1 ימים 8 שעות לפני
Alma earned the Against the Grain Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
2
Alma earned the Against the Grain Brown ribbon! Bonus
1 ימים 15 שעות לפני
Spelen, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
1
Spelen Bonus
1 ימים 16 שעות לפני
Spelen, They were rewarded 1200 XP and 1350 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Spelen Bonus
1 ימים 16 שעות לפני
Ivy just reached Level 8 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
1
Ivy just reached Level 8 in Country Life Meadows! Bonus
1 ימים 16 שעות לפני
Joan just reached Level 135 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
1
Joan just reached Level 135 in Country Life Meadows! Bonus
1 ימים 21 שעות לפני
Alma just reached Level 34 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
2
Alma just reached Level 34 in Country Life Meadows! Bonus
2 ימים 3 שעות לפני
Alma earned the Corn Sweet Corn White ribbon!, They were rewarded 1200 XP and 1500 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Alma earned the Corn Sweet Corn White ribbon! Bonus
2 ימים 3 שעות לפני
Spelen, They were rewarded 2250 XP and 2750 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
2
Spelen Bonus
2 ימים 3 שעות לפני
Alma earned the Watch yo- girth! Green ribbon!, They were rewarded 250 XP and 500 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
2
Alma earned the Watch yo- girth! Green ribbon! Bonus
2 ימים 17 שעות לפני
Alma earned the Sweet as Honey Green ribbon!, They were rewarded 350 XP and 500 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
2
Alma earned the Sweet as Honey Green ribbon! Bonus
2 ימים 17 שעות לפני
Játék indítása, They were rewarded 3500 XP and 5000 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Játék indítása Bonus
3 ימים 39 דקות לפני
Alma earned the Sweet as Honey Green ribbon!, They were rewarded 350 XP and 500 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Alma earned the Sweet as Honey Green ribbon! Bonus
3 ימים 4 שעות לפני
Nena just reached Level 177 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
1
Nena just reached Level 177 in Country Life Meadows! Bonus
3 ימים 6 שעות לפני
lu-138, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
1
lu-138 Bonus
3 ימים 7 שעות לפני
ach_cool_packer_purple, They were rewarded 100 XP and 150 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
ach_cool_packer_purple Bonus
3 ימים 8 שעות לפני
Alma earned the Large Cauldron Collider Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Alma earned the Large Cauldron Collider Brown ribbon! Bonus
3 ימים 19 שעות לפני
Alma just reached Level 33 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
1
Alma just reached Level 33 in Country Life Meadows! Bonus
3 ימים 19 שעות לפני
ach_tomatoes_blue, They were rewarded 3000 XP and 3750 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
ach_tomatoes_blue Bonus
3 ימים 21 שעות לפני
Margaret earned the Radish, Steady, Go! Yellow ribbon!, They were rewarded 650 XP and 1000 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Margaret earned the Radish, Steady, Go! Yellow ribbon! Bonus
4 ימים 1 שעות לפני
ach_green_beans_red, They were rewarded 2000 XP and 2500 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
ach_green_beans_red Bonus
4 ימים 3 שעות לפני
lu-156, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
1
lu-156 Bonus
4 ימים 4 שעות לפני
Mark earned the Katch-up! Yellow ribbon!, They were rewarded 700 XP and 900 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
2
Mark earned the Katch-up! Yellow ribbon! Bonus
4 ימים 8 שעות לפני
Mark earned the Soy Capitán Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Mark earned the Soy Capitán Brown ribbon! Bonus
4 ימים 12 שעות לפני
Alma earned the Village Socialite Red ribbon!, They were rewarded 150 XP and 750 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Alma earned the Village Socialite Red ribbon! Bonus
4 ימים 14 שעות לפני
ach_large_pot_red, They were rewarded 1450 XP and 1850 OP and would like to share some with…, ,
קליקים
1
ach_large_pot_red Bonus
4 ימים 16 שעות לפני
ach_green_beans_red, They were rewarded 2000 XP and 2500 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
ach_green_beans_red Bonus
4 ימים 19 שעות לפני
ach_green_beans_red, They were rewarded 2000 XP and 2500 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
ach_green_beans_red Bonus
4 ימים 21 שעות לפני
Ella just reached Level 170 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
1
Ella just reached Level 170 in Country Life Meadows! Bonus
4 ימים 23 שעות לפני
Alma earned the Sweet Pie of Mine Brown ribbon!, They were rewarded 40 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Alma earned the Sweet Pie of Mine Brown ribbon! Bonus
4 ימים 23 שעות לפני
Alma earned the Tears of Joy Green ribbon!, They were rewarded 250 XP and 500 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Alma earned the Tears of Joy Green ribbon! Bonus
4 ימים 23 שעות לפני
Alma earned the Village Socialite White ribbon!, They were rewarded 100 XP and 500 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Alma earned the Village Socialite White ribbon! Bonus
4 ימים 23 שעות לפני
Beverly just reached Level 135 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
1
Beverly just reached Level 135 in Country Life Meadows! Bonus
5 ימים 5 שעות לפני
Beverly earned the No Small Potatoes Blue ribbon!, They were rewarded 3000 XP and 3750 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Beverly earned the No Small Potatoes Blue ribbon! Bonus
5 ימים 5 שעות לפני
Gymme earned the Stock, Pot and Two Smoking Barrels Red ribbon!, They were rewarded 1450 XP and 1850 OP and would like to share some with…, ,
קליקים
1
Gymme earned the Stock, Pot and Two Smoking Barrels Red ribbon! Bonus
5 ימים 6 שעות לפני
Selia earned the Give Peas a Chance Red ribbon!, They were rewarded 2000 XP and 2400 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Selia earned the Give Peas a Chance Red ribbon! Bonus
5 ימים 6 שעות לפני
Gymme earned the Winter is Coming Blue ribbon!, They were rewarded 3750 XP and 5000 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Gymme earned the Winter is Coming Blue ribbon! Bonus
5 ימים 10 שעות לפני
Mark earned the Life Is Just a Bowl of Cherries White ribbon!, They were rewarded 825 XP and 1250 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Mark earned the Life Is Just a Bowl of Cherries White ribbon! Bonus
5 ימים 15 שעות לפני
Affad earned the Rice Rice Baby Blue ribbon!, They were rewarded 3500 XP and 5000 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Affad earned the Rice Rice Baby Blue ribbon! Bonus
5 ימים 16 שעות לפני
Alma earned the Hopping Around Purple ribbon!, They were rewarded 80 XP and 150 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
2
Alma earned the Hopping Around Purple ribbon! Bonus
6 ימים 3 שעות לפני
Alma earned the Hopping Around Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
2
Alma earned the Hopping Around Brown ribbon! Bonus
6 ימים 3 שעות לפני
Alma just reached Level 32 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
2
Alma just reached Level 32 in Country Life Meadows! Bonus
6 ימים 3 שעות לפני
Alma earned the Village Socialite Yellow ribbon!, They were rewarded 75 XP and 300 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
2
Alma earned the Village Socialite Yellow ribbon! Bonus
6 ימים 3 שעות לפני
Janie earned the Out of the Frying Pan Red ribbon!, They were rewarded 1450 XP and 1850 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Janie earned the Out of the Frying Pan Red ribbon! Bonus
6 ימים 6 שעות לפני
Carmen earned the Soy Capitán Blue ribbon!, They were rewarded 3500 XP and 5000 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
1
Carmen earned the Soy Capitán Blue ribbon! Bonus
6 ימים 9 שעות לפני
Carmen earned the Celery Raise Red ribbon!, They were rewarded 2000 XP and 2400 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
0
Carmen earned the Celery Raise Red ribbon! Bonus
6 ימים 10 שעות לפני
ach_peanut_red, They were rewarded 2250 XP and 2750 OP and would like to share some with you!, ,
קליקים
2
ach_peanut_red Bonus
6 ימים 13 שעות לפני
Iris just reached Level 85 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
קליקים
2
Iris just reached Level 85 in Country Life Meadows! Bonus
6 ימים 19 שעות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Country Life Meadows מתנות

 1. אתה יכול לטעון Country Life Meadows קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Country Life Meadows הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Country Life Meadows עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Country Life Meadows Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Country Life Meadows פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Country Life Meadows. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Country Life Meadows. כל הזכויות שמורות..


?>