Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Pacific Bay Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Eliane veut partager des pièces avec vous !, Eliane vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
1
Eliane veut partager des pièces avec vous ! Bonus
30 Phút 11 Giây trước đây
#criminalcase, Gilvana chegou ao nível 319 em Pacific Bay. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
5
#criminalcase Bonus
53 Phút 15 Giây trước đây
Rodney wants to share Coins with you!, Rodney just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Rodney wants to share Coins with you! Bonus
1 Giờ 19 Phút trước đây
reward_4_feed, Isabelle vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
2
reward_4_feed Bonus
1 Giờ 35 Phút trước đây
Eric veut partager des pièces avec vous !, Eric vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
6
Eric veut partager des pièces avec vous ! Bonus
2 Giờ 3 Phút trước đây
Norbert möchte Orangensaft mit dir teilen!, Norbert hat gerade Level 412 in Pacific Bay erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
8
Norbert möchte Orangensaft mit dir teilen! Bonus
2 Giờ 6 Phút trước đây
Yveline veut partager des pièces avec vous !, Yveline vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
2
Yveline veut partager des pièces avec vous ! Bonus
2 Giờ 27 Phút trước đây
Dona veut partager des pièces avec vous !, Dona vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
1
Dona veut partager des pièces avec vous ! Bonus
2 Giờ 30 Phút trước đây
Bachisio Antonio vuole condividere delle monete con te!, Bachisio Antonio ha condiviso delle monete in Pacific Bay. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!, ,
Nhấp chuột
3
Bachisio Antonio vuole condividere delle monete con te! Bonus
2 Giờ 31 Phút trước đây
Robert wants to share Orange Juice with you!, Robert just reached level 159 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
7
Robert wants to share Orange Juice with you! Bonus
2 Giờ 32 Phút trước đây
Christine veut partager des pièces avec vous !, Christine vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
1
Christine veut partager des pièces avec vous ! Bonus
2 Giờ 59 Phút trước đây
Georges veut partager des pièces avec vous !, Georges vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
1
Georges veut partager des pièces avec vous ! Bonus
2 Giờ 59 Phút trước đây
Christine veut partager des pièces avec vous !, Christine vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
1
Christine veut partager des pièces avec vous ! Bonus
2 Giờ 59 Phút trước đây
imabigfanof.pacificbaygame.com, , ,
Nhấp chuột
0
imabigfanof.pacificbaygame.com
3 Giờ 3 Phút trước đây
Sean wants to share Coins with you!, Sean just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Sean wants to share Coins with you! Bonus
3 Giờ 42 Phút trước đây
Marc veut partager des pièces avec vous !, Marc vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
1
Marc veut partager des pièces avec vous ! Bonus
3 Giờ 44 Phút trước đây
Gregory wants to share Fries with you!, Gregory has been promoted to Marshal in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
11
Gregory wants to share Fries with you! Bonus
3 Giờ 46 Phút trước đây
Gregory wants to share Orange Juice with you!, Gregory just reached level 350 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
7
Gregory wants to share Orange Juice with you! Bonus
3 Giờ 46 Phút trước đây
Peter wants to share Coins with you!, Peter just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Peter wants to share Coins with you! Bonus
4 Giờ 4 Phút trước đây
Herman möchte Münzen mit dir teilen!, Herman hat in Pacific Bay Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
1
Herman möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
4 Giờ 6 Phút trước đây
Herman möchte Münzen mit dir teilen!, Herman hat in Pacific Bay Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
Herman möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
4 Giờ 9 Phút trước đây
Elisabet wants to share Orange Juice with you!, Elisabet just reached level 44 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
5
Elisabet wants to share Orange Juice with you! Bonus
4 Giờ 12 Phút trước đây
Herman möchte Münzen mit dir teilen!, Herman hat in Pacific Bay Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
Herman möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
4 Giờ 13 Phút trước đây
Daniel veut partager des pièces avec vous !, Daniel vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
0
Daniel veut partager des pièces avec vous ! Bonus
4 Giờ 58 Phút trước đây
Daniel veut partager des pièces avec vous !, Daniel vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
0
Daniel veut partager des pièces avec vous ! Bonus
4 Giờ 59 Phút trước đây
Daniel veut partager des pièces avec vous !, Daniel vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
0
Daniel veut partager des pièces avec vous ! Bonus
5 Giờ 57 Giây trước đây
Billy wants to share Coins with you!, Billy just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Billy wants to share Coins with you! Bonus
5 Giờ 49 Phút trước đây
Brenda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, Brenda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Brenda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward! Bonus
5 Giờ 56 Phút trước đây
Brenda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, Brenda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Brenda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward! Bonus
5 Giờ 59 Phút trước đây
Brenda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, Brenda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Brenda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward! Bonus
6 Giờ 2 Phút trước đây
Sandra wants to share Coins with you!, Sandra just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Sandra wants to share Coins with you! Bonus
6 Giờ 11 Phút trước đây
Linda wants to share Coins with you!, Linda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Linda wants to share Coins with you! Bonus
6 Giờ 37 Phút trước đây
Becca wants to share Coins with you!, Becca just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Becca wants to share Coins with you! Bonus
6 Giờ 57 Phút trước đây
Michele vuole condividere delle monete con te!, Michele ha condiviso delle monete in Pacific Bay. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!, ,
Nhấp chuột
0
Michele vuole condividere delle monete con te! Bonus
7 Giờ 1 Phút trước đây
Fly veut partager des pièces avec vous !, Fly vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
0
Fly veut partager des pièces avec vous ! Bonus
7 Giờ 3 Phút trước đây
#criminalcase, Pablo acaba de compartir monedas en Pacific Bay. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
8 Giờ 7 Phút trước đây
Maureen wants to share Coins with you!, Maureen just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Maureen wants to share Coins with you! Bonus
8 Giờ 17 Phút trước đây
Patsy wants to share Coins with you!, Patsy just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Patsy wants to share Coins with you! Bonus
8 Giờ 18 Phút trước đây
Patsy wants to share Coins with you!, Patsy just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Patsy wants to share Coins with you! Bonus
8 Giờ 22 Phút trước đây
Georg wants to share Coins with you!, Georg just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Georg wants to share Coins with you! Bonus
8 Giờ 37 Phút trước đây
Georg wants to share Coins with you!, Georg just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Georg wants to share Coins with you! Bonus
8 Giờ 40 Phút trước đây
Lily wants to share Orange Juice with you!, Lily just reached level 48 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Lily wants to share Orange Juice with you! Bonus
8 Giờ 40 Phút trước đây
Amy wants to share Coins with you!, Amy just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Amy wants to share Coins with you! Bonus
8 Giờ 43 Phút trước đây
Gail just reached level 388 in Pacific Bay. Click to get your reward!, Gail just reached level 388 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Gail just reached level 388 in Pacific Bay. Click to get your reward! Bonus
9 Giờ 3 Phút trước đây
#criminalcase, Pablo acaba de alcanzar el nivel 240 en Pacific Bay. ¡Haz clic…, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
9 Giờ 13 Phút trước đây
Gail just reached level 388 in Pacific Bay. Click to get your reward!, Gail just reached level 388 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Gail just reached level 388 in Pacific Bay. Click to get your reward! Bonus
9 Giờ 15 Phút trước đây
Allen just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, Allen just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Allen just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward! Bonus
9 Giờ 23 Phút trước đây
Colette veut partager des pièces avec vous !, Colette vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
1
Colette veut partager des pièces avec vous ! Bonus
9 Giờ 28 Phút trước đây
Anamelia quer compartilhar Moedas com você!, Anamelia acabou de compartilhar Moedas em Pacific Bay. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
2
Anamelia quer compartilhar Moedas com você! Bonus
9 Giờ 30 Phút trước đây
Raj just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, Raj just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Raj just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward! Bonus
9 Giờ 43 Phút trước đây
Raj just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, Raj just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Raj just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward! Bonus
9 Giờ 44 Phút trước đây
Johnny wants to share Coins with you!, Johnny just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Johnny wants to share Coins with you! Bonus
9 Giờ 54 Phút trước đây
Jewell wants to share Orange Juice with you!, Jewell just reached level 211 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Jewell wants to share Orange Juice with you! Bonus
9 Giờ 55 Phút trước đây
Margaret wants to share Orange Juice with you!, Margaret just reached level 153 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Margaret wants to share Orange Juice with you! Bonus
10 Giờ 14 Phút trước đây
Herman möchte Münzen mit dir teilen!, Herman hat in Pacific Bay Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
1
Herman möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
10 Giờ 38 Phút trước đây
#criminalcase, Pablo acaba de compartir monedas en Pacific Bay. ¡Haz clic…, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
10 Giờ 39 Phút trước đây
Sarah Spiros wants to share Orange Juice with you!, Sarah Spiros just reached level 181 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Sarah Spiros wants to share Orange Juice with you! Bonus
10 Giờ 40 Phút trước đây
Sarah Spiros wants to share Coins with you!, Sarah Spiros just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Sarah Spiros wants to share Coins with you! Bonus
10 Giờ 41 Phút trước đây
Marven wants to share Orange Juice with you!, Marven just reached level 131 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Marven wants to share Orange Juice with you! Bonus
11 Giờ 3 Phút trước đây
Sarah Spiros wants to share Coins with you!, Sarah Spiros just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Sarah Spiros wants to share Coins with you! Bonus
11 Giờ 8 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Pacific Bay Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Pacific Bay liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Pacific Bay quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Pacific Bay Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Pacific Bay Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Pacific Bay mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Pacific Bay. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Pacific Bay. Tất cả các quyền..


?>