Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Pacific Bay Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Bevo wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Bevo wants to share Orange Juice with you!
3 Giờ 6 Phút trước đây
¡Sofia Leticia quiere compartir Papas Fritas contigo!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Sofia Leticia quiere compartir Papas Fritas contigo!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
¡Sofia Leticia quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Sofia Leticia quiere compartir jugo de naranja contigo!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Mik veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Mik veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Lynn Ann wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
27
Lynn Ann wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Analu quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
1
Analu quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Patsy wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Patsy wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Jean veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
3
Jean veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Doug wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Doug wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Yvonne veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
6
Yvonne veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Myra wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
10
Myra wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
¡Ainhoa quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
9
¡Ainhoa quiere compartir jugo de naranja contigo!
2 Ngày 14 Giờ trước đây
Annie veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
9
Annie veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Annette veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
8
Annette veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
5
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Shane wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Shane wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Gertraude möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Gertraude möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Bridgette wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Bridgette wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Isabel wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Isabel wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Jayne wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Jayne wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Mariel-Meryl wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Mariel-Meryl wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 3 Phút trước đây
James wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
James wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 1 Giờ trước đây
¡Alicia quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
1
¡Alicia quiere compartir jugo de naranja contigo!
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Andrea möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Andrea möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Mike wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Mike wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Raymond veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Raymond veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 5 Giờ trước đây
Joachim möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Joachim möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 5 Giờ trước đây
Chanel veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Chanel veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 6 Giờ trước đây
Jean-marc veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
4
Jean-marc veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 8 Giờ trước đây
Phil veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
7
Phil veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 10 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 13 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 14 Giờ trước đây
Γεωργία wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Γεωργία wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Simzeenut wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Simzeenut wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Diane veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
4
Diane veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Barbara P wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Barbara P wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Crystal wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Crystal wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Carolyn wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Carolyn wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 27 Phút trước đây
Carolyn wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
19
Carolyn wants to share Fries with you!
4 Ngày 27 Phút trước đây
Barbara P wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Barbara P wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Joachim möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
10
Joachim möchte Orangensaft mit dir teilen!
4 Ngày 5 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
8

4 Ngày 5 Giờ trước đây
Erika möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
10
Erika möchte Orangensaft mit dir teilen!
4 Ngày 9 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
9
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
4 Ngày 10 Giờ trước đây
Rod wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
19
Rod wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 10 Giờ trước đây
Kar veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
7
Kar veut partager un Jus d-Orange avec vous !
4 Ngày 10 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
5

4 Ngày 11 Giờ trước đây
Gigi veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
3
Gigi veut partager un Jus d-Orange avec vous !
4 Ngày 11 Giờ trước đây
Gigi veut partager des Frites avec vous !, , ,
Nhấp chuột
12
Gigi veut partager des Frites avec vous !
4 Ngày 11 Giờ trước đây
Dawn wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Dawn wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 12 Giờ trước đây
Elena wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Elena wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 15 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
4 Ngày 15 Giờ trước đây
Sante vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
3
Sante vuole condividere un succo d-arancia con te!
4 Ngày 15 Giờ trước đây
Fajar mau berbagi Jus Jeruk denganmu!, , ,
Nhấp chuột
2
Fajar mau berbagi Jus Jeruk denganmu!
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Xavier veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
3
Xavier veut partager un Jus d-Orange avec vous !
4 Ngày 20 Giờ trước đây
Marie-pierre veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
4
Marie-pierre veut partager un Jus d-Orange avec vous !
4 Ngày 21 Giờ trước đây
Ольга хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!, , ,
Nhấp chuột
2
Ольга хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!
4 Ngày 21 Giờ trước đây
James wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
James wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 21 Giờ trước đây
Peri wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Peri wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 22 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Pacific Bay Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Pacific Bay liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Pacific Bay quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Pacific Bay Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Pacific Bay Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Pacific Bay mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Pacific Bay. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Pacific Bay. Tất cả các quyền..


?>