Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Pacific Bay Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Sylvie veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
0
Sylvie veut partager un Jus d-Orange avec vous !
15 Phút 55 Giây trước đây
Karina möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Karina möchte Orangensaft mit dir teilen!
17 Phút 29 Giây trước đây
Karina möchte Pommes mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Karina möchte Pommes mit dir teilen!
17 Phút 46 Giây trước đây
Jean-luc veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
0
Jean-luc veut partager un Jus d-Orange avec vous !
26 Phút 59 Giây trước đây
John D wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
John D wants to share Orange Juice with you!
35 Phút 9 Giây trước đây
Aalvim quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
0
Aalvim quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
44 Phút 43 Giây trước đây
¡Gael quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
1
¡Gael quiere compartir jugo de naranja contigo!
1 Giờ 16 Phút trước đây
¡Eduardo quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Eduardo quiere compartir jugo de naranja contigo!
1 Giờ 39 Phút trước đây
NK wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
NK wants to share Orange Juice with you!
4 Giờ 29 Phút trước đây
¡Volker quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
5
¡Volker quiere compartir jugo de naranja contigo!
4 Giờ 41 Phút trước đây
¡Volker quiere compartir Papas Fritas contigo!, , ,
Nhấp chuột
7
¡Volker quiere compartir Papas Fritas contigo!
4 Giờ 42 Phút trước đây
Carmen wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Carmen wants to share Orange Juice with you!
6 Giờ 13 Phút trước đây
Andrea möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Andrea möchte Orangensaft mit dir teilen!
6 Giờ 32 Phút trước đây
Andrea möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Andrea möchte Orangensaft mit dir teilen!
7 Giờ 21 Phút trước đây
Silvia Estela vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
3
Silvia Estela vuole condividere un succo d-arancia con te!
9 Giờ 58 Phút trước đây
Filippo vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
2
Filippo vuole condividere un succo d-arancia con te!
10 Giờ 34 Phút trước đây
Lesley wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Lesley wants to share Orange Juice with you!
11 Giờ 53 Phút trước đây
Lesley wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Lesley wants to share Fries with you!
11 Giờ 53 Phút trước đây
Christina wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Christina wants to share Orange Juice with you!
12 Giờ 55 Phút trước đây
Thomas möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
7
Thomas möchte Orangensaft mit dir teilen!
13 Giờ 2 Phút trước đây
Rebecca wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Rebecca wants to share Orange Juice with you!
13 Giờ 7 Phút trước đây
¡Ainhoa quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
5
¡Ainhoa quiere compartir jugo de naranja contigo!
16 Giờ 24 Phút trước đây
Harold wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Harold wants to share Orange Juice with you!
16 Giờ 32 Phút trước đây
Gilvana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
2
Gilvana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
16 Giờ 50 Phút trước đây
Patsy wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
14
Patsy wants to share Fries with you!
17 Giờ 9 Phút trước đây
Patsy wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Patsy wants to share Orange Juice with you!
17 Giờ 10 Phút trước đây
A Suni wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
A Suni wants to share Orange Juice with you!
17 Giờ 47 Phút trước đây
Glee-Marie wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Glee-Marie wants to share Orange Juice with you!
18 Giờ 12 Phút trước đây
Ольга хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!, , ,
Nhấp chuột
1
Ольга хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!
18 Giờ 13 Phút trước đây
Paul möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Paul möchte Orangensaft mit dir teilen!
19 Giờ 15 Giây trước đây
Laurina wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Laurina wants to share Orange Juice with you!
19 Giờ 24 Phút trước đây
Pat wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Pat wants to share Orange Juice with you!
20 Giờ 7 Phút trước đây
Andreas möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
6
Andreas möchte Orangensaft mit dir teilen!
21 Giờ 18 Phút trước đây
Liliana vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
6
Liliana vuole condividere un succo d-arancia con te!
21 Giờ 34 Phút trước đây
¡Faby quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
7
¡Faby quiere compartir jugo de naranja contigo!
22 Giờ 28 Phút trước đây
Nicole veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
5
Nicole veut partager un Jus d-Orange avec vous !
23 Giờ 39 Phút trước đây
Erick veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
5
Erick veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 10 Phút trước đây
¡Angeles quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
3
¡Angeles quiere compartir jugo de naranja contigo!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Angel wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Angel wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Pumba quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
4
Pumba quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Yvon wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Yvon wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Lucy wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Lucy wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Saran wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Saran wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Dicky mau berbagi Jus Jeruk denganmu!, , ,
Nhấp chuột
2
Dicky mau berbagi Jus Jeruk denganmu!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
LayanKenda wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
LayanKenda wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
LayanKenda wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
23
LayanKenda wants to share Fries with you!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Ivan wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Ivan wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Beth wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Beth wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Bernard wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Bernard wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Herman möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Herman möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Filippo vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
1
Filippo vuole condividere un succo d-arancia con te!
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Andy möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
5
Andy möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Luciano vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
2
Luciano vuole condividere un succo d-arancia con te!
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Beth wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Beth wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Rogers veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
3
Rogers veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Laurie wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Laurie wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Donald wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Donald wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Diane veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
4
Diane veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Stefania wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Stefania wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Lise veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
6
Lise veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 20 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Pacific Bay Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Pacific Bay liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Pacific Bay quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Pacific Bay Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Pacific Bay Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Pacific Bay mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Pacific Bay. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Pacific Bay. Tất cả các quyền..


?>