Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Pacific Bay Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Keba wants to share Coins with you!, Keba just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Keba wants to share Coins with you! Bonus
3 Phút 22 Giây trước đây
Christina wants to share Orange Juice with you!, Christina just reached level 120 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Christina wants to share Orange Juice with you! Bonus
1 Giờ 14 Phút trước đây
Juanita wants to share Coins with you!, Juanita just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Juanita wants to share Coins with you! Bonus
1 Giờ 21 Phút trước đây
Juanita wants to share Coins with you!, Juanita just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Juanita wants to share Coins with you! Bonus
1 Giờ 43 Phút trước đây
Gary wants to share Coins with you!, Gary just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Gary wants to share Coins with you! Bonus
2 Giờ 5 Phút trước đây
Tracy wants to share Coins with you!, Tracy just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Tracy wants to share Coins with you! Bonus
2 Giờ 7 Phút trước đây
Margaret wants to share Coins with you!, Margaret just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Margaret wants to share Coins with you! Bonus
2 Giờ 9 Phút trước đây
Traci wants to share Coins with you!, Traci just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Traci wants to share Coins with you! Bonus
3 Giờ 20 Phút trước đây
Traci wants to share Coins with you!, Traci just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Traci wants to share Coins with you! Bonus
3 Giờ 21 Phút trước đây
Douglas quer compartilhar Moedas com você!, Douglas acabou de compartilhar Moedas em Pacific Bay. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
Douglas quer compartilhar Moedas com você! Bonus
3 Giờ 38 Phút trước đây
Douglas quer compartilhar Moedas com você!, Douglas acabou de compartilhar Moedas em Pacific Bay. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
Douglas quer compartilhar Moedas com você! Bonus
3 Giờ 51 Phút trước đây
Sandy wants to share Orange Juice with you!, Sandy just reached level 25 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
6
Sandy wants to share Orange Juice with you! Bonus
4 Giờ 12 Phút trước đây
Như Dư wants to share Coins with you!, Như Dư just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
5
Như Dư wants to share Coins with you! Bonus
4 Giờ 32 Phút trước đây
Click to Play!, Criminal Case: Pacific Bay - the #1 free hidden object game! Are you ready to solve murder cases?, ,
Nhấp chuột
5
Click to Play! Bonus
4 Giờ 49 Phút trước đây
Cheryl Lynn wants to share Orange Juice with you!, Cheryl Lynn just reached level 243 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
6
Cheryl Lynn wants to share Orange Juice with you! Bonus
4 Giờ 55 Phút trước đây
Susan wants to share Coins with you!, Susan just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
5
Susan wants to share Coins with you! Bonus
4 Giờ 58 Phút trước đây
Susan wants to share Coins with you!, Susan just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Susan wants to share Coins with you! Bonus
5 Giờ 1 Phút trước đây
Susan wants to share Orange Juice with you!, Susan just reached level 284 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
6
Susan wants to share Orange Juice with you! Bonus
5 Giờ 1 Phút trước đây
Như Dư wants to share Coins with you!, Như Dư just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Như Dư wants to share Coins with you! Bonus
5 Giờ 2 Phút trước đây
Douglas quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, Douglas chegou ao nível 87 em Pacific Bay. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
0
Douglas quer compartilhar um Suco de Laranja com você! Bonus
5 Giờ 17 Phút trước đây
Douglas quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, Douglas chegou ao nível 87 em Pacific Bay. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
Douglas quer compartilhar um Suco de Laranja com você! Bonus
5 Giờ 18 Phút trước đây
Helga möchte Münzen mit dir teilen!, Helga hat in Pacific Bay Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
3
Helga möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
5 Giờ 26 Phút trước đây
#criminalcase, Umberto ha condiviso delle monete in Pacific Bay. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!, ,
Nhấp chuột
5
#criminalcase Bonus
5 Giờ 33 Phút trước đây
Reita wants to share Coins with you!, Reita just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Reita wants to share Coins with you! Bonus
5 Giờ 33 Phút trước đây
Kiky mau berbagi Jus Jeruk denganmu!, , ,
Nhấp chuột
3
Kiky mau berbagi Jus Jeruk denganmu!
5 Giờ 56 Phút trước đây
Näytä käännös, Yolanda just reached level 224 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Näytä käännös Bonus
6 Giờ 2 Phút trước đây
Margaret wants to share Coins with you!, Margaret just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Margaret wants to share Coins with you! Bonus
6 Giờ 3 Phút trước đây
Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward! Bonus
6 Giờ 11 Phút trước đây
Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward! Bonus
6 Giờ 16 Phút trước đây
Cheryl Lynn wants to share Coins with you!, Cheryl Lynn just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Cheryl Lynn wants to share Coins with you! Bonus
6 Giờ 23 Phút trước đây
Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward! Bonus
6 Giờ 26 Phút trước đây
Abdul wants to share Coins with you!, Abdul just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Abdul wants to share Coins with you! Bonus
6 Giờ 27 Phút trước đây
Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward! Bonus
6 Giờ 31 Phút trước đây
Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Yolanda just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward! Bonus
6 Giờ 33 Phút trước đây
Näytä käännös, Yolanda just reached level 223 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Näytä käännös Bonus
6 Giờ 44 Phút trước đây
Patti wants to share Coins with you!, Patti just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Patti wants to share Coins with you! Bonus
7 Giờ 27 Phút trước đây
Patti wants to share Coins with you!, Patti just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Patti wants to share Coins with you! Bonus
7 Giờ 30 Phút trước đây
John wants to share Coins with you!, John just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
John wants to share Coins with you! Bonus
8 Giờ 1 Phút trước đây
#criminalcase, Framboise vient d-atteindre le niveau 142 dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompen, ,
Nhấp chuột
2
#criminalcase Bonus
8 Giờ 2 Phút trước đây
Tan хочет поделиться с Вами монетами!, Tan делится монетами в игре Пасифик Бэй. Нажмите, чтобы п, ,
Nhấp chuột
1
Tan хочет поделиться с Вами монетами! Bonus
8 Giờ 24 Phút trước đây
Fabe veut partager des pièces avec vous !, Fabe vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
2
Fabe veut partager des pièces avec vous ! Bonus
8 Giờ 28 Phút trước đây
Michel wants to share Coins with you!, Michel just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Michel wants to share Coins with you! Bonus
9 Giờ 55 Phút trước đây
Michel wants to share Coins with you!, Michel just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Michel wants to share Coins with you! Bonus
9 Giờ 56 Phút trước đây
Peter wants to share Orange Juice with you!, Peter just reached level 65 in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
5
Peter wants to share Orange Juice with you! Bonus
9 Giờ 58 Phút trước đây
Michel wants to share Coins with you!, Michel just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Michel wants to share Coins with you! Bonus
10 Giờ 1 Phút trước đây
Michel wants to share Coins with you!, Michel just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Michel wants to share Coins with you! Bonus
10 Giờ 2 Phút trước đây
#criminalcase, Андрей делится монетами в игре Пасифик Бэй. Нажмите, чт, ,
Nhấp chuột
3
#criminalcase Bonus
10 Giờ 24 Phút trước đây
Joyce wants to share Coins with you!, Joyce just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Joyce wants to share Coins with you! Bonus
10 Giờ 24 Phút trước đây
Michel veut partager des pièces avec vous !, Michel vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
1
Michel veut partager des pièces avec vous ! Bonus
10 Giờ 25 Phút trước đây
Michel veut partager des pièces avec vous !, Michel vient de partager des pièces dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
1
Michel veut partager des pièces avec vous ! Bonus
10 Giờ 28 Phút trước đây
Joyce wants to share Coins with you!, Joyce just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Joyce wants to share Coins with you! Bonus
10 Giờ 29 Phút trước đây
Luciana vuole condividere delle monete con te!, Luciana ha condiviso delle monete in Pacific Bay. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!, ,
Nhấp chuột
1
Luciana vuole condividere delle monete con te! Bonus
10 Giờ 45 Phút trước đây
Luciana vuole condividere delle monete con te!, Luciana ha condiviso delle monete in Pacific Bay. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!, ,
Nhấp chuột
1
Luciana vuole condividere delle monete con te! Bonus
10 Giờ 46 Phút trước đây
Luciana vuole condividere delle monete con te!, Luciana ha condiviso delle monete in Pacific Bay. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!, ,
Nhấp chuột
1
Luciana vuole condividere delle monete con te! Bonus
10 Giờ 48 Phút trước đây
Karina möchte Münzen mit dir teilen!, Karina hat in Pacific Bay Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
5
Karina möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
10 Giờ 51 Phút trước đây
Karina möchte Münzen mit dir teilen!, Karina hat in Pacific Bay Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
3
Karina möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
10 Giờ 52 Phút trước đây
Micheline veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Micheline vient d-atteindre le niveau 291 dans Pacific Bay. Cliquez pour obtenir votre récompen, ,
Nhấp chuột
9
Micheline veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
11 Giờ 17 Phút trước đây
Bertje-vk wants to share Coins with you!, Bertje-vk just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Bertje-vk wants to share Coins with you! Bonus
11 Giờ 17 Phút trước đây
¡Agus quiere compartir monedas contigo!, Agus acaba de compartir monedas en Pacific Bay. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
4
¡Agus quiere compartir monedas contigo! Bonus
11 Giờ 35 Phút trước đây
Karin wants to share Coins with you!, Karin just shared Coins in Pacific Bay. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Karin wants to share Coins with you! Bonus
11 Giờ 35 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Pacific Bay Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Pacific Bay liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Pacific Bay quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Pacific Bay Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Pacific Bay Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Pacific Bay mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Pacific Bay. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Pacific Bay. Tất cả các quyền..