Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Pacific Bay Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
, , ,
Nhấp chuột
5

3 Tuần 4 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
25

1 tháng 4 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
24

1 tháng 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
25

1 tháng 3 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
14

1 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
9

1 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
8

1 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
10

1 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
14

1 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
18

1 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
17

1 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
18

1 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
11

1 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
14

1 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
22

2 tháng 3 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
24

2 tháng 4 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
24

2 tháng 5 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
29

2 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
16

2 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
15

2 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
16

2 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
6

2 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
4

2 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

2 tháng 4 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

3 tháng 19 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

3 tháng 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
4

3 tháng 3 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

3 tháng 3 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

3 tháng 5 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
7

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
4

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

3 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

3 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

3 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
5

3 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
7

3 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
5

3 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

3 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
5

3 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
7

3 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
4

3 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
5

3 tháng 4 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
5

3 tháng 4 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
12

4 tháng 21 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
11

4 tháng 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
14

4 tháng 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
13

4 tháng 3 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
17

4 tháng 5 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
16

4 tháng 5 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
28

4 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
25

4 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
23

4 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
20

4 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
16

4 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
19

4 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
16

4 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
14

4 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
18

4 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
16

4 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
18

4 tháng 3 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Pacific Bay Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Pacific Bay liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Pacific Bay quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Pacific Bay Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Pacific Bay Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Pacific Bay mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Pacific Bay. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Pacific Bay. Tất cả các quyền..


?>