Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Save the World Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Sylvie veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
2
Sylvie veut partager un Jus d-Orange avec vous !
5 Giờ 2 Phút trước đây
Jeff wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Jeff wants to share Orange Juice with you!
5 Giờ 30 Phút trước đây
Bevo wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Bevo wants to share Orange Juice with you!
9 Giờ 59 Phút trước đây
Ralf möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Ralf möchte Orangensaft mit dir teilen!
11 Giờ 50 Phút trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
12 Giờ 11 Phút trước đây
Sri mau berbagi Jus Jeruk denganmu!, , ,
Nhấp chuột
4
Sri mau berbagi Jus Jeruk denganmu!
14 Giờ 42 Phút trước đây
Chrissie möchte Pommes mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
6
Chrissie möchte Pommes mit dir teilen!
15 Giờ 7 Phút trước đây
Hanny wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Hanny wants to share Fries with you!
15 Giờ 7 Phút trước đây
Chrissie möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Chrissie möchte Orangensaft mit dir teilen!
15 Giờ 7 Phút trước đây
Hanny wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Hanny wants to share Orange Juice with you!
15 Giờ 8 Phút trước đây
Beth wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Beth wants to share Orange Juice with you!
15 Giờ 15 Phút trước đây
Beth wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Beth wants to share Fries with you!
15 Giờ 30 Phút trước đây
I got the Silver Crown in Terrace in Save the World!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Silver Crown in Terrace in Save the World!
18 Giờ 41 Phút trước đây
Verna wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Verna wants to share Orange Juice with you!
19 Giờ 35 Phút trước đây
Buddy wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Buddy wants to share Orange Juice with you!
22 Giờ 24 Phút trước đây
Sonia, I beat your score in Rebels- Huts!, , ,
Nhấp chuột
0
Sonia, I beat your score in Rebels- Huts!
22 Giờ 35 Phút trước đây
Sonia, I beat your score in Bus!, , ,
Nhấp chuột
0
Sonia, I beat your score in Bus!
22 Giờ 35 Phút trước đây
Sonia, I beat your score in Air Force One Bonus!, , ,
Nhấp chuột
0
Sonia, I beat your score in Air Force One Bonus!
22 Giờ 35 Phút trước đây
Barbara wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Barbara wants to share Orange Juice with you!
23 Giờ 29 Giây trước đây
Jc wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Jc wants to share Orange Juice with you!
23 Giờ 11 Phút trước đây
Mia wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Mia wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Mia wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Mia wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Len wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Len wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Virginia wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Virginia wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Danielle veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
2
Danielle veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Beatrice veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
2
Beatrice veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Wayne wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Wayne wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Maaike wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Maaike wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Michèle veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
2
Michèle veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Karl wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Karl wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Jennifer wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Jennifer wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Marcos quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
3
Marcos quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Adora Anindita wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Adora Anindita wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Jeff wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Jeff wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Ilie wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Ilie wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Eirene möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Eirene möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Silke möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Silke möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
¡David quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
4
¡David quiere compartir jugo de naranja contigo!
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Eli möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Eli möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Amy wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Amy wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 14 Giờ trước đây
Jen wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
8
Jen wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Odete quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
5
Odete quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Carmen wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
17
Carmen wants to share Fries with you!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Ilie wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Ilie wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Валентин хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!, , ,
Nhấp chuột
4
Валентин хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
M: Inma, , M: ,
Nhấp chuột
4
M: Inma
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Amy wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Amy wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 18 Giờ trước đây
¡Inma quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
2
¡Inma quiere compartir jugo de naranja contigo!
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Ольга хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!, , ,
Nhấp chuột
3
Ольга хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Joyce wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Joyce wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Joanne wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Joanne wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 4 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Save the World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Save the World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Save the World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Save the World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Save the World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Save the World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Save the World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Save the World. Tất cả các quyền..


?>