Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Save the World Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
¡Ana quiere compartir monedas contigo!, Ana acaba de compartir monedas en Save the World. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
0
¡Ana quiere compartir monedas contigo! Bonus
26 Phút 57 Giây trước đây
John F wants to share Coins with you!, John F just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
John F wants to share Coins with you! Bonus
27 Phút 3 Giây trước đây
Clique sur l-image pour me mettre au défi !, Clique sur l-image pour me mettre au défi !, ,
Nhấp chuột
0
Clique sur l-image pour me mettre au défi ! Bonus
27 Phút 21 Giây trước đây
Beatrice veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Beatrice vient d-atteindre le niveau 311 dans Save the World. Cliquez pour obtenir votre récomp, ,
Nhấp chuột
0
Beatrice veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
28 Phút 32 Giây trước đây
Chris veut partager des pièces avec vous !, Chris vient de partager des pièces dans Save the World. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
1
Chris veut partager des pièces avec vous ! Bonus
49 Phút 19 Giây trước đây
¡Ricardo quiere compartir monedas contigo!, Ricardo acaba de compartir monedas en Save the World. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
¡Ricardo quiere compartir monedas contigo! Bonus
50 Phút 38 Giây trước đây
John F wants to share Coins with you!, John F just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
John F wants to share Coins with you! Bonus
53 Phút 17 Giây trước đây
Lolo veut partager des pièces avec vous !, Lolo vient de partager des pièces dans Save the World. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
2
Lolo veut partager des pièces avec vous ! Bonus
1 Giờ 17 Phút trước đây
Ginny just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, Ginny just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Ginny just shared Coins in Save the World. Click to get your reward! Bonus
1 Giờ 18 Phút trước đây
Aladin quer compartilhar Moedas com você!, , ,
Nhấp chuột
1
Aladin quer compartilhar Moedas com você!
1 Giờ 36 Phút trước đây
Aladin quer compartilhar Moedas com você!, Aladin acabou de compartilhar Moedas em Save the World. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
0
Aladin quer compartilhar Moedas com você! Bonus
1 Giờ 43 Phút trước đây
Georg möchte Münzen mit dir teilen!, Georg hat in Save the World Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
Georg möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
1 Giờ 43 Phút trước đây
Jean Luc veut partager des pièces avec vous !, Jean Luc vient de partager des pièces dans Save the World. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
0
Jean Luc veut partager des pièces avec vous ! Bonus
2 Giờ 9 Phút trước đây
Jean Luc veut partager des pièces avec vous !, Jean Luc vient de partager des pièces dans Save the World. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
0
Jean Luc veut partager des pièces avec vous ! Bonus
2 Giờ 12 Phút trước đây
Jean Luc veut partager des pièces avec vous !, Jean Luc vient de partager des pièces dans Save the World. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
0
Jean Luc veut partager des pièces avec vous ! Bonus
2 Giờ 13 Phút trước đây
Harald möchte Münzen mit dir teilen!, Harald hat in Save the World Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
Harald möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
2 Giờ 25 Phút trước đây
Martie wants to share Coins with you!, Martie just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Martie wants to share Coins with you! Bonus
2 Giờ 26 Phút trước đây
Christina wants to share Coins with you!, Christina just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Christina wants to share Coins with you! Bonus
2 Giờ 30 Phút trước đây
Martie wants to share Coins with you!, Martie just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Martie wants to share Coins with you! Bonus
2 Giờ 58 Phút trước đây
cc3-api-fb.worldeditiongame.com, , ,
Nhấp chuột
1
cc3-api-fb.worldeditiongame.com
3 Giờ 16 Phút trước đây
¡Rosa Ester quiere compartir monedas contigo!, Rosa Ester acaba de compartir monedas en Save the World. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
2
¡Rosa Ester quiere compartir monedas contigo! Bonus
3 Giờ 17 Phút trước đây
Fabe veut partager des pièces avec vous !, Fabe vient de partager des pièces dans Save the World. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
0
Fabe veut partager des pièces avec vous ! Bonus
3 Giờ 20 Phút trước đây
John wants to share Coins with you!, John just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
John wants to share Coins with you! Bonus
3 Giờ 38 Phút trước đây
Christine veut partager des pièces avec vous !, Christine vient de partager des pièces dans Save the World. Cliquez pour obtenir votre récompense , ,
Nhấp chuột
1
Christine veut partager des pièces avec vous ! Bonus
3 Giờ 44 Phút trước đây
John wants to share Orange Juice with you!, John just reached level 107 in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
8
John wants to share Orange Juice with you! Bonus
4 Giờ 4 Phút trước đây
Jerry wants to share Coins with you!, Jerry just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Jerry wants to share Coins with you! Bonus
4 Giờ 5 Phút trước đây
Andy wants to share Coins with you!, Andy just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Andy wants to share Coins with you! Bonus
4 Giờ 8 Phút trước đây
reward_4_feed, Hazel just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
reward_4_feed Bonus
4 Giờ 14 Phút trước đây
reward_4_feed, Hazel just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
reward_4_feed Bonus
4 Giờ 16 Phút trước đây
Mary wants to share Coins with you!, Mary just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Mary wants to share Coins with you! Bonus
4 Giờ 34 Phút trước đây
William wants to share Coins with you!, William just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
William wants to share Coins with you! Bonus
4 Giờ 53 Phút trước đây
William wants to share Coins with you!, William just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
William wants to share Coins with you! Bonus
4 Giờ 55 Phút trước đây
I got the Gold Crown in Westminster Lane in Save the World!, My new highscore: 821800., ,
Nhấp chuột
0
I got the Gold Crown in Westminster Lane in Save the World! My new highscore: 821800.
5 Giờ 51 Phút trước đây
Christine veut partager des pièces avec vous !, Christine vient de partager des pièces dans Save the World. Cliquez pour obtenir votre récompense , ,
Nhấp chuột
1
Christine veut partager des pièces avec vous ! Bonus
6 Giờ 12 Phút trước đây
Sanat wants to share Orange Juice with you!, Sanat just reached level 393 in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
7
Sanat wants to share Orange Juice with you! Bonus
6 Giờ 15 Phút trước đây
Bachisio Antonio vuole condividere delle monete con te!, Bachisio Antonio ha condiviso delle monete in Save the World. Fai clic per ottenere la tua ricompens, ,
Nhấp chuột
2
Bachisio Antonio vuole condividere delle monete con te! Bonus
6 Giờ 32 Phút trước đây
Brandon wants to share Coins with you!, Brandon just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Brandon wants to share Coins with you! Bonus
6 Giờ 33 Phút trước đây
Sanat wants to share Coins with you!, Sanat just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Sanat wants to share Coins with you! Bonus
6 Giờ 34 Phút trước đây
Corinne veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Corinne vient d-atteindre le niveau 59 dans Save the World. Cliquez pour obtenir votre récompen, ,
Nhấp chuột
5
Corinne veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
6 Giờ 37 Phút trước đây
Saskia möchte Orangensaft mit dir teilen!, Saskia hat gerade Level 14 in Save the World erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
4
Saskia möchte Orangensaft mit dir teilen! Bonus
6 Giờ 40 Phút trước đây
Anton möchte Münzen mit dir teilen!, Anton hat in Save the World Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
Anton möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
6 Giờ 41 Phút trước đây
#criminalcase, Mon nouveau meilleur score : 739200., ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Mon nouveau meilleur score : 739200.
7 Giờ 1 Phút trước đây
Shane wants to share Orange Juice with you!, Shane just reached level 126 in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Shane wants to share Orange Juice with you! Bonus
7 Giờ 19 Phút trước đây
John wants to share Orange Juice with you!, John just reached level 44 in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
John wants to share Orange Juice with you! Bonus
7 Giờ 20 Phút trước đây
Susan wants to share Coins with you!, Susan just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Susan wants to share Coins with you! Bonus
7 Giờ 24 Phút trước đây
Jayne wants to share Coins with you!, Jayne just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Jayne wants to share Coins with you! Bonus
7 Giờ 24 Phút trước đây
Christina wants to share Coins with you!, Christina just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Christina wants to share Coins with you! Bonus
7 Giờ 50 Phút trước đây
Anne-MarieetMarc veut partager des pièces avec vous !, Anne-MarieetMarc vient de partager des pièces dans Save the World. Cliquez pour obtenir votre réco, ,
Nhấp chuột
2
Anne-MarieetMarc veut partager des pièces avec vous ! Bonus
8 Giờ 10 Phút trước đây
Charlie wants to share Coins with you!, Charlie just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Charlie wants to share Coins with you! Bonus
8 Giờ 34 Phút trước đây
¡Pili quiere compartir jugo de naranja contigo!, Pili acaba de alcanzar el nivel 97 en Save the World. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
7
¡Pili quiere compartir jugo de naranja contigo! Bonus
8 Giờ 35 Phút trước đây
#criminalcase, Loli acaba de compartir monedas en Save the World. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
5
#criminalcase Bonus
9 Giờ 6 Phút trước đây
Dimi wants to share Orange Juice with you!, Dimi just reached level 204 in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
8
Dimi wants to share Orange Juice with you! Bonus
9 Giờ 25 Phút trước đây
Patsy wants to share Coins with you!, Patsy just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Patsy wants to share Coins with you! Bonus
9 Giờ 52 Phút trước đây
#criminalcase, Mon nouveau meilleur score : 675000., ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Mon nouveau meilleur score : 675000.
10 Giờ 40 Phút trước đây
Laurina wants to share Coins with you!, Laurina just shared Coins in Save the World. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Laurina wants to share Coins with you! Bonus
10 Giờ 41 Phút trước đây
Click on the image to challenge me!, Click on the image to challenge me!, ,
Nhấp chuột
0
Click on the image to challenge me! Click on the image to challenge me!
10 Giờ 43 Phút trước đây
Margarida quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, Margarida chegou ao nível 24 em Save the World. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
7
Margarida quer compartilhar um Suco de Laranja com você! Bonus
10 Giờ 46 Phút trước đây
#criminalcase, Mi nuevo puntaje: 586300, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Mi nuevo puntaje: 586300
10 Giờ 47 Phút trước đây
¡Miguel quiere compartir monedas contigo!, Miguel acaba de compartir monedas en Save the World. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
2
¡Miguel quiere compartir monedas contigo! Bonus
10 Giờ 48 Phút trước đây
Margarida quer compartilhar Moedas com você!, Margarida acabou de compartilhar Moedas em Save the World. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
2
Margarida quer compartilhar Moedas com você! Bonus
11 Giờ 14 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Save the World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Save the World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Save the World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Save the World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Save the World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Save the World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Save the World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Save the World. Tất cả các quyền..


?>