Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Save the World Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Bevo wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Bevo wants to share Orange Juice with you!
21 Giờ 10 Phút trước đây
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Intérieur du Bus dans Save the World !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Intérieur du Bus dans Save the World !
2 Ngày 39 Phút trước đây
Uwe, I beat your score in Village Hut!, , ,
Nhấp chuột
0
Uwe, I beat your score in Village Hut!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
¡Shaila quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
1
¡Shaila quiere compartir jugo de naranja contigo!
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Chris-Cynthia wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Chris-Cynthia wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Rebecca wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Rebecca wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Joachim möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Joachim möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Raymond veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Raymond veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 5 Giờ trước đây
¡Shaila quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
1
¡Shaila quiere compartir jugo de naranja contigo!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Daylight veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
0
Daylight veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 6 Giờ trước đây
I got the Bronze Crown in Hockey Hall Of Fame Bonus in Save the World!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Bronze Crown in Hockey Hall Of Fame Bonus in Save the World!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
I got the Bronze Crown in Hockey Skybox in Save the World!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Bronze Crown in Hockey Skybox in Save the World!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Sue wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Sue wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Kar veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Kar veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Aaeditha wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Aaeditha wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Henriette veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
2
Henriette veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Etta wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Etta wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Eduard möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Eduard möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Vincent veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
2
Vincent veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Isabelle veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
2
Isabelle veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Elfriede möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Elfriede möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Patrick veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Patrick veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 19 Giờ trước đây
¡Marta quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Marta quiere compartir jugo de naranja contigo!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Mario veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Mario veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Valerie veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
0
Valerie veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Jc wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Jc wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 23 Phút trước đây
Ich habe die Bronzekrone in „Spielautomaten“ in (Save the World) erhalten!, , ,
Nhấp chuột
0
Ich habe die Bronzekrone in „Spielautomaten“ in (Save the World) erhalten!
3 Ngày 45 Phút trước đây
¡Shaila quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
3
¡Shaila quiere compartir jugo de naranja contigo!
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Diane veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
4
Diane veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 4 Giờ trước đây
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Pagode du Parc Bonus dans Save the World !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Pagode du Parc Bonus dans Save the World !
3 Ngày 10 Giờ trước đây
J-ai obtenu la Silver Crown dans Pagode du Parc Bonus dans Save the World !, , ,
Nhấp chuột
1
J-ai obtenu la Silver Crown dans Pagode du Parc Bonus dans Save the World !
3 Ngày 10 Giờ trước đây
I got the Silver Crown in Great Wall Bonus in Save the World!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Silver Crown in Great Wall Bonus in Save the World!
3 Ngày 10 Giờ trước đây
I got the Bronze Crown in Army Tank in Save the World!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Bronze Crown in Army Tank in Save the World!
3 Ngày 10 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
5
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 13 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 13 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 15 Giờ trước đây
Rebecca wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Rebecca wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 17 Giờ trước đây
¡Marta quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
4
¡Marta quiere compartir jugo de naranja contigo!
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Paisley wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Paisley wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Bernard veut partager des Frites avec vous !, , ,
Nhấp chuột
16
Bernard veut partager des Frites avec vous !
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Veronica, I beat your score in Lake Baikal!, , ,
Nhấp chuột
0
Veronica, I beat your score in Lake Baikal!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Simzeenut wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Simzeenut wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Simzeenut wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Simzeenut wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Simzeenut wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Simzeenut wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Simzeenut, ho battuto il tuo punteggio in Pit stop!, , ,
Nhấp chuột
0
Simzeenut, ho battuto il tuo punteggio in Pit stop!
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Annette wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Annette wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Diana mau berbagi Jus Jeruk denganmu!, , ,
Nhấp chuột
4
Diana mau berbagi Jus Jeruk denganmu!
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Coleen wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Coleen wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 23 Giờ trước đây
I got the Silver Crown in Victim-s Room in Save the World!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Silver Crown in Victim-s Room in Save the World!
4 Ngày 45 Phút trước đây
John F wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
John F wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 1 Giờ trước đây
¡Alicia quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
2
¡Alicia quiere compartir jugo de naranja contigo!
4 Ngày 2 Giờ trước đây
Jurema quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
4
Jurema quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Barbara wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Barbara wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Summer wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Summer wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 4 Giờ trước đây
Vincent veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
0
Vincent veut partager un Jus d-Orange avec vous !
4 Ngày 4 Giờ trước đây
Teddy wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Teddy wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 4 Giờ trước đây
I got the Silver Crown in Riad in Save the World!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Silver Crown in Riad in Save the World!
4 Ngày 5 Giờ trước đây
Brigitte möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Brigitte möchte Orangensaft mit dir teilen!
4 Ngày 5 Giờ trước đây
I got the Gold Crown in Riad Bonus in Save the World!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Gold Crown in Riad Bonus in Save the World!
4 Ngày 5 Giờ trước đây
Mario veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Mario veut partager un Jus d-Orange avec vous !
4 Ngày 5 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Save the World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Save the World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Save the World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Save the World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Save the World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Save the World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Save the World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Save the World. Tất cả các quyền..


?>