Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Save the World Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Maxime, j-ai battu ton score dans Place du Village Bonus !, , ,
Nhấp chuột
0
Maxime, j-ai battu ton score dans Place du Village Bonus !
1 Giờ 16 Phút trước đây
Manon, j-ai battu ton score dans Épave d-Avion Bonus !, , ,
Nhấp chuột
0
Manon, j-ai battu ton score dans Épave d-Avion Bonus !
5 Giờ 29 Phút trước đây
Ivana wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
8
Ivana wants to share Orange Juice with you!
7 Giờ 5 Phút trước đây
B Marcos quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
3
B Marcos quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
7 Giờ 16 Phút trước đây
B Marcos quer compartilhar Batatas fritas com você!, , ,
Nhấp chuột
4
B Marcos quer compartilhar Batatas fritas com você!
7 Giờ 16 Phút trước đây
¡Mary quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
14
¡Mary quiere compartir jugo de naranja contigo!
16 Giờ 26 Phút trước đây
Bruce wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
13
Bruce wants to share Orange Juice with you!
20 Giờ 45 Phút trước đây
Sueli, I beat your score in Riad!, , ,
Nhấp chuột
0
Sueli, I beat your score in Riad!
21 Giờ 4 Phút trước đây
Carolyn wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
11
Carolyn wants to share Orange Juice with you!
21 Giờ 31 Phút trước đây
Maria, ho battuto il tuo punteggio in Forzieri del Tesoro!, , ,
Nhấp chuột
0
Maria, ho battuto il tuo punteggio in Forzieri del Tesoro!
23 Giờ 9 Phút trước đây
Nicolas Martine veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
10
Nicolas Martine veut partager un Jus d-Orange avec vous !
23 Giờ 26 Phút trước đây
Ruth wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Ruth wants to share Fries with you!
23 Giờ 32 Phút trước đây
Ruth wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
11
Ruth wants to share Orange Juice with you!
23 Giờ 49 Phút trước đây
Maxime, j-ai battu ton score dans Place du Village !, , ,
Nhấp chuột
0
Maxime, j-ai battu ton score dans Place du Village !
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Marc veut partager des Frites avec vous !, , ,
Nhấp chuột
17
Marc veut partager des Frites avec vous !
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Marc veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
9
Marc veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Bonnie wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Bonnie wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Ovidiu wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
9
Ovidiu wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Ovidiu wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Ovidiu wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Klaas wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Klaas wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Angelique veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
9
Angelique veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Jim wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
10
Jim wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
J-ai obtenu la Couronne de bronze dans Canal de Venise dans Save the World !, , ,
Nhấp chuột
1
J-ai obtenu la Couronne de bronze dans Canal de Venise dans Save the World !
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Carole wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
8
Carole wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Alana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
5
Alana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Hannibal vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
0
Hannibal vuole condividere un succo d-arancia con te!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Hannibal vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
2
Hannibal vuole condividere un succo d-arancia con te!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Rogers veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
2
Rogers veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Pat wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
9
Pat wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Natalia wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
8
Natalia wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Robert wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
9
Robert wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Branka möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
8
Branka möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Carolyn wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Carolyn wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Karen wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Karen wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 47 Phút trước đây
Alexandra möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
6
Alexandra möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Cindy wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
9
Cindy wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Laurie veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
0
Laurie veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Robin wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
13
Robin wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 14 Giờ trước đây
Irene wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Irene wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Fly veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
12
Fly veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Rena wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
11
Rena wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Yendri mau berbagi Jus Jeruk denganmu!, , ,
Nhấp chuột
3
Yendri mau berbagi Jus Jeruk denganmu!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Debbie wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
8
Debbie wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Kay, I beat your score in Santorini Terrace!, , ,
Nhấp chuột
1
Kay, I beat your score in Santorini Terrace!
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Maxime, j-ai battu ton score dans Fontaine du Jardin !, , ,
Nhấp chuột
0
Maxime, j-ai battu ton score dans Fontaine du Jardin !
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Maxime, j-ai battu ton score dans Hall d-Entrée !, , ,
Nhấp chuột
0
Maxime, j-ai battu ton score dans Hall d-Entrée !
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Maxime, j-ai battu ton score dans Décor de Bollywood Bonus !, , ,
Nhấp chuột
0
Maxime, j-ai battu ton score dans Décor de Bollywood Bonus !
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Maxime, j-ai battu ton score dans Marché sur le Gange Bonus !, , ,
Nhấp chuột
0
Maxime, j-ai battu ton score dans Marché sur le Gange Bonus !
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Maxime, j-ai battu ton score dans Jardins du Palais Bonus !, , ,
Nhấp chuột
0
Maxime, j-ai battu ton score dans Jardins du Palais Bonus !
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Maxime, j-ai battu ton score dans Jardins du Palais !, , ,
Nhấp chuột
0
Maxime, j-ai battu ton score dans Jardins du Palais !
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Maxime, j-ai battu ton score dans Autel du Temple !, , ,
Nhấp chuột
0
Maxime, j-ai battu ton score dans Autel du Temple !
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Maxime, j-ai battu ton score dans Sentier de la Falaise !, , ,
Nhấp chuột
0
Maxime, j-ai battu ton score dans Sentier de la Falaise !
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Maxime, j-ai battu ton score dans Statue du Festival !, , ,
Nhấp chuột
0
Maxime, j-ai battu ton score dans Statue du Festival !
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Maxime, j-ai battu ton score dans Place du Festival !, , ,
Nhấp chuột
0
Maxime, j-ai battu ton score dans Place du Festival !
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Chris wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
9
Chris wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Beatrice veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
8
Beatrice veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Manon veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
0
Manon veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Manon veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
0
Manon veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Manon, j-ai battu ton score dans Riad Bonus !, , ,
Nhấp chuột
0
Manon, j-ai battu ton score dans Riad Bonus !
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Laurent veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
6
Laurent veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 2 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Save the World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Save the World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Save the World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Save the World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Save the World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Save the World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Save the World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Save the World. Tất cả các quyền..


?>