Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Save the World Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Nathalie, j-ai battu ton score dans Gondoles !, , ,
Nhấp chuột
0
Nathalie, j-ai battu ton score dans Gondoles !
12 Phút 56 Giây trước đây
Kamil, j-ai battu ton score dans Gondoles !, , ,
Nhấp chuột
0
Kamil, j-ai battu ton score dans Gondoles !
18 Phút 42 Giây trước đây
Silke möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Silke möchte Orangensaft mit dir teilen!
26 Phút 14 Giây trước đây
Bernard, j-ai battu ton score dans Canal de Venise !, , ,
Nhấp chuột
0
Bernard, j-ai battu ton score dans Canal de Venise !
32 Phút 18 Giây trước đây
Felix, j-ai battu ton score dans Canal de Venise !, , ,
Nhấp chuột
0
Felix, j-ai battu ton score dans Canal de Venise !
40 Phút 50 Giây trước đây
Kamil, j-ai battu ton score dans Canal de Venise !, , ,
Nhấp chuột
0
Kamil, j-ai battu ton score dans Canal de Venise !
45 Phút 19 Giây trước đây
Erwin, j-ai battu ton score dans Marches de l-Autel !, , ,
Nhấp chuột
0
Erwin, j-ai battu ton score dans Marches de l-Autel !
54 Phút 23 Giây trước đây
Jack veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
0
Jack veut partager un Jus d-Orange avec vous !
55 Phút 23 Giây trước đây
Bernard, j-ai battu ton score dans Marches de l-Autel !, , ,
Nhấp chuột
0
Bernard, j-ai battu ton score dans Marches de l-Autel !
55 Phút 23 Giây trước đây
Donna Pacheco, j-ai battu ton score dans Marches de l-Autel !, , ,
Nhấp chuột
0
Donna Pacheco, j-ai battu ton score dans Marches de l-Autel !
56 Phút 57 Giây trước đây
John D wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
John D wants to share Orange Juice with you!
1 Giờ 4 Phút trước đây
Bernd möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Bernd möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Giờ 18 Phút trước đây
Carmen vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmen vuole condividere un succo d-arancia con te!
1 Giờ 39 Phút trước đây
Lise veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
0
Lise veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Giờ 19 Phút trước đây
Patrick veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
0
Patrick veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Giờ 24 Phút trước đây
Andy möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Andy möchte Orangensaft mit dir teilen!
4 Giờ 19 Phút trước đây
Perihan wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Perihan wants to share Orange Juice with you!
4 Giờ 19 Phút trước đây
¡Pablo quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
4
¡Pablo quiere compartir jugo de naranja contigo!
6 Giờ 36 Phút trước đây
Lynette wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Lynette wants to share Orange Juice with you!
6 Giờ 39 Phút trước đây
Dylan wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Dylan wants to share Orange Juice with you!
7 Giờ 27 Phút trước đây
¡Roger quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
2
¡Roger quiere compartir jugo de naranja contigo!
7 Giờ 55 Phút trước đây
Vroxeri wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Vroxeri wants to share Orange Juice with you!
8 Giờ 13 Phút trước đây
Marcos quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
0
Marcos quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
9 Giờ 15 Phút trước đây
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Pont du Cargo dans Save the World !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Pont du Cargo dans Save the World !
11 Giờ 8 Phút trước đây
¡Filemon quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
4
¡Filemon quiere compartir jugo de naranja contigo!
11 Giờ 22 Phút trước đây
Steve wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Steve wants to share Orange Juice with you!
11 Giờ 27 Phút trước đây
Dave wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Dave wants to share Orange Juice with you!
12 Giờ 56 Phút trước đây
Michelle wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
15
Michelle wants to share Fries with you!
13 Giờ 27 Phút trước đây
Zlatica wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Zlatica wants to share Orange Juice with you!
14 Giờ 43 Giây trước đây
Cheryl wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Cheryl wants to share Orange Juice with you!
14 Giờ 11 Phút trước đây
Christian veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
2
Christian veut partager un Jus d-Orange avec vous !
14 Giờ 19 Phút trước đây
¡Pepe quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
2
¡Pepe quiere compartir jugo de naranja contigo!
14 Giờ 26 Phút trước đây
Ho ottenuto la Bronze Crown in Vasca Termale in Save the World!, , ,
Nhấp chuột
0
Ho ottenuto la Bronze Crown in Vasca Termale in Save the World!
15 Giờ 39 Phút trước đây
Manfred möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Manfred möchte Orangensaft mit dir teilen!
16 Giờ 53 Giây trước đây
Vicktoria Araujo Araujo quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
3
Vicktoria Araujo Araujo quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
17 Giờ 45 Phút trước đây
Manuela veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
4
Manuela veut partager un Jus d-Orange avec vous !
19 Giờ 31 Phút trước đây
Robesse veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
5
Robesse veut partager un Jus d-Orange avec vous !
19 Giờ 34 Phút trước đây
I got the Gold Crown in Church Altar in Save the World!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Gold Crown in Church Altar in Save the World!
19 Giờ 54 Phút trước đây
Electra vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
3
Electra vuole condividere un succo d-arancia con te!
19 Giờ 55 Phút trước đây
I got the Silver Crown in Church Altar in Save the World!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Silver Crown in Church Altar in Save the World!
19 Giờ 59 Phút trước đây
¡Ainhoa quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
5
¡Ainhoa quiere compartir jugo de naranja contigo!
21 Giờ 3 Phút trước đây
Ronald wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Ronald wants to share Orange Juice with you!
21 Giờ 3 Phút trước đây
Ralf möchte Pommes mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
17
Ralf möchte Pommes mit dir teilen!
21 Giờ 26 Phút trước đây
Ralf möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Ralf möchte Orangensaft mit dir teilen!
21 Giờ 26 Phút trước đây
Chantal veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
3
Chantal veut partager un Jus d-Orange avec vous !
22 Giờ 5 Phút trước đây
Carole wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Carole wants to share Orange Juice with you!
22 Giờ 39 Phút trước đây
Vic wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
8
Vic wants to share Orange Juice with you!
23 Giờ 42 Phút trước đây
Clara möchte Pommes mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
10
Clara möchte Pommes mit dir teilen!
23 Giờ 42 Phút trước đây
Patrick veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
5
Patrick veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 36 Phút trước đây
Patrick veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
3
Patrick veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 57 Phút trước đây
Ich habe die Bronze Crown in „Bonus: Karaokekabine“ in (Save the World) erhalten!, , ,
Nhấp chuột
0
Ich habe die Bronze Crown in „Bonus: Karaokekabine“ in (Save the World) erhalten!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Tom wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Tom wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Irene wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Irene wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
¡He conseguido una Bronze Crown en Mesa de Antigüedades en Save the World!, , ,
Nhấp chuột
1
¡He conseguido una Bronze Crown en Mesa de Antigüedades en Save the World!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Angel wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Angel wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Angel wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
9
Angel wants to share Fries with you!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Elen C. quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
3
Elen C. quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Michele vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
3
Michele vuole condividere un succo d-arancia con te!
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Micheline veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Micheline veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Diane veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Diane veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 4 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Save the World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Save the World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Save the World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Save the World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Save the World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Save the World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Save the World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Save the World. Tất cả các quyền..


?>