Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Save the World Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Gift Links, , Végszerződés: Teljesítettem az összes szerződést!, Jeannine vient d
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Gift Links, , セーブ・ザ・ワールドさんが飛行機の残骸でGold Crownを獲得しました!, 新しいハイスコア: 822800。
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 14 Giờ trước đây
Gift Links, , セーブ・ザ・ワールドさんが飛行機の残骸でGold Crownを獲得しました!, 新しいハイスコア: 586300。
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 14 Giờ trước đây
Gift Links, , Silvia veut partager un Jus d
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Ngày 11 Giờ trước đây
Gift Links, , Silvia veut partager un Jus d
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Ngày 11 Giờ trước đây
Gift Links, , Cavan wants to share Orange Juice with you!, Cavan just reached level 80 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Ngày 15 Giờ trước đây
Gift Links, , Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, Gabriela hat gerade Level 2 in Save the World erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 9 Giờ trước đây
Gift Links, , Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, Gabriela hat gerade Level 2 in Save the World erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 9 Giờ trước đây
Gift Links, , Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, Gabriela hat gerade Level 2 in Save the World erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 9 Giờ trước đây
Gift Links, , Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, Jeannine vient d
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 9 Giờ trước đây
Gift Links, , Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, Dahlya vient d
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 9 Giờ trước đây
Gift Links, , Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, Gabriela hat gerade Level 2 in Save the World erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 9 Giờ trước đây
Gift Links, , Gabriela möchte Orangensaft mit dir teilen!, Gabriela hat gerade Level 2 in Save the World erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 9 Giờ trước đây
Gift Links, , Dee-Marie wants to share Orange Juice with you!, Goulum vient d
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 9 Giờ trước đây
Gift Links, , Dee-Marie wants to share Orange Juice with you!, Dahlya vient d
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 9 Giờ trước đây
Gift Links, , Goulum veut partager des Frites avec vous !, Goulum vient d
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 10 Giờ trước đây
Gift Links, , Goulum veut partager des Frites avec vous !, Dahlya vient d
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 10 Giờ trước đây
Gift Links, , ¡Luis quiere compartir jugo de naranja contigo!, Jacqueline acaba de alcanzar el nivel 39 en Save the World. ¡Haz clic para reclamar tu recompe
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 11 Giờ trước đây
Gift Links, , ¡Luis quiere compartir jugo de naranja contigo!, Josie just reached level 2 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 11 Giờ trước đây
Gift Links, , ¡Luis quiere compartir jugo de naranja contigo!, Jeannine vient d
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 11 Giờ trước đây
Gift Links, , Mft quer compartilhar Batatas fritas com você!, Mft alcançou a patente Major em Save the World. Clique para receber sua recompensa!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 12 Giờ trước đây
Gift Links, , Jeannine veut partager un Jus d
Nhấp chuột
2
Gift Links
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Gift Links, , Jeannine veut partager un Jus d
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Gift Links, , Claireさんがあなたとオレンジジュースをシェア!, Claireさんがセーブ・ザ・ワールドでレベル24に達しました。クリックして報酬を受け取りましょう!
Nhấp chuột
2
Gift Links
3 Tuần 2 Ngày trước đây
Gift Links, , Claireさんがあなたとオレンジジュースをシェア!, Annemarie just reached level 131 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Tuần 2 Ngày trước đây
Gift Links, , Claireさんがあなたとオレンジジュースをシェア!, Annemarie just reached level 132 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Tuần 2 Ngày trước đây
Gift Links, , セーブ・ザ・ワールドさんが屋台でGold Crownを獲得しました!, 新しいハイスコア: 727600。
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , セーブ・ザ・ワールドさんが屋台でBronze Crownを獲得しました!, 新しいハイスコア: 413700。
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Tuần 4 Ngày trước đây
Gift Links, , Spring Wilma %trans_var2%: He completado otro contrato en TrainStation, Mina just reached level 219 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Tuần 5 Ngày trước đây
Gift Links, , Sabyla wants to share Orange Juice with you!, Sabyla just reached level 32 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Tuần 5 Ngày trước đây
Gift Links, , Sabyla wants to share Orange Juice with you!, Sabyla has been promoted to Sergeant in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Tuần 5 Ngày trước đây
Gift Links, , Spil hver dag!, 新しいハイスコア: 716200。
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Tuần 5 Ngày trước đây
Gift Links, , Ling %trans_var2%: Konečně jsem dokončil další kontrakt ve hře TrainStation!, Stone just reached level 36 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Tuần 5 Ngày trước đây
Gift Links, , Wolfgang %trans_var2%: Am terminat încă un contract în TrainStation, Med Noureddine vient d
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Tuần 6 Ngày trước đây
Gift Links, , Am ajuns nivelul 7490 în TrainStation!, 新しいハイスコア: 437000。
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Tuần 6 Ngày trước đây
Gift Links, , ¡Felicia quiere compartir jugo de naranja contigo!, Felicia acaba de alcanzar el nivel 74 en Save the World. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa
Nhấp chuột
1
Gift Links
4 Tuần 1 Giờ trước đây
Gift Links, , Silvia veut partager un Jus d
Nhấp chuột
2
Gift Links
1 tháng 13 Giờ trước đây
Gift Links, , Játssz a TrainStationnel minden nap!, 新しいハイスコア: 724900。
Nhấp chuột
2
Gift Links
1 tháng 2 Ngày trước đây
Gift Links, , Herculano quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, Herculano chegou ao nível 166 em Save the World. Clique para receber sua recompensa!
Nhấp chuột
2
Gift Links
1 tháng 3 Ngày trước đây
Gift Links, , Herculano quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, Herculano chegou ao nível 167 em Save the World. Clique para receber sua recompensa!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 3 Ngày trước đây
Gift Links, , Missy Maggie wants to share Orange Juice with you!, Missy Maggie just reached level 103 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
2
Gift Links
1 tháng 6 Ngày trước đây
Gift Links, , Mina wants to share Orange Juice with you!, Mina just reached level 217 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , Sabyla wants to share Orange Juice with you!, Sabyla just reached level 30 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , Annette wants to share Orange Juice with you!, Annette just reached level 217 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , Mina wants to share Orange Juice with you!, Mina just reached level 216 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , セーブ・ザ・ワールドさんが公園の階段でGold Crownを獲得しました!, 新しいハイスコア: 741300。
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , セーブ・ザ・ワールドさんが公園の階段でBronze Crownを獲得しました!, 新しいハイスコア: 522600。
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , Claireさんがあなたとオレンジジュースをシェア!, Claireさんがセーブ・ザ・ワールドでレベル21に達しました。クリックして報酬を受け取りましょう!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , セーブ・ザ・ワールドさんが公園の景色でSilver Crownを獲得しました!, 新しいハイスコア: 585500。
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Végszerződés: Teljesítettem az összes szerződést!, Rina ha raggiunto il livello 11 in Save the World. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , セーブ・ザ・ワールドさんが風車でGold Crownを獲得しました!, 新しいハイスコア: 590300。
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Silvia veut partager un Jus d
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , セーブ・ザ・ワールドさんが噴水でBronze Crownを獲得しました!, 新しいハイスコア: 512000。
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 3 Tuần trước đây
Gift Links, , Sabyla wants to share Orange Juice with you!, Sabyla just reached level 28 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 3 Tuần trước đây
Gift Links, , Missy Maggie wants to share Orange Juice with you!, Missy Maggie just reached level 101 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 3 Tuần trước đây
Gift Links, , Carol wants to share Orange Juice with you!, Carol just reached level 92 in Save the World. Click to get your reward!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 3 Tuần trước đây
Gift Links, , セーブ・ザ・ワールドさんがベニスの運河でGold Crownを獲得しました!, 新しいハイスコア: 771700。
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 3 Tuần trước đây
Gift Links, , セーブ・ザ・ワールドさんがベニスの運河でSilver Crownを獲得しました!, 新しいハイスコア: 566000。
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 4 Tuần trước đây
Gift Links, , セーブ・ザ・ワールドさんがベニスの運河でBronze Crownを獲得しました!, 新しいハイスコア: 432000。
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 4 Tuần trước đây
Gift Links, , セーブ・ザ・ワールドさんが教会の祭壇でSilver Crownを獲得しました!, 新しいハイスコア: 501300。
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 4 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Save the World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Save the World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Save the World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Save the World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Save the World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Save the World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Save the World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Save the World. Tất cả các quyền..


?>