Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Landleven. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
3 Phút 15 Giây trước đây
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
3 Phút 27 Giây trước đây
Hulp me met een Handelshuis Bestelling en ontvang GRATIS OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Hulp me met een Handelshuis Bestelling en ontvang GRATIS OP!
1 Giờ 12 Phút trước đây
Hulp me met een Handelshuis Bestelling en ontvang GRATIS OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Hulp me met een Handelshuis Bestelling en ontvang GRATIS OP!
1 Giờ 12 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
1 Giờ 37 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
1 Giờ 56 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
2 Giờ 18 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
2 Giờ 18 Phút trước đây
Open jouw Schatkist!, , ,
Nhấp chuột
0
Open jouw Schatkist!
2 Giờ 23 Phút trước đây
Open jouw Schatkist!, , ,
Nhấp chuột
0
Open jouw Schatkist!
2 Giờ 37 Phút trước đây
Open jouw Schatkist!, , ,
Nhấp chuột
0
Open jouw Schatkist!
2 Giờ 50 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
3 Giờ 36 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
3 Giờ 37 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
4 Giờ 25 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
4 Giờ 37 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
4 Giờ 37 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
4 Giờ 37 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
4 Giờ 37 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
4 Giờ 50 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
4 Giờ 50 Phút trước đây
Luchtavontuur, , ,
Nhấp chuột
0
Luchtavontuur
4 Giờ 50 Phút trước đây
Luchtavontuur, , ,
Nhấp chuột
0
Luchtavontuur
5 Giờ 25 Phút trước đây
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!, , ,
Nhấp chuột
0
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!
5 Giờ 37 Phút trước đây
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!, , ,
Nhấp chuột
0
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!
5 Giờ 38 Phút trước đây
David Peeters Veroniek Manderyck heeft net level 134 op de Waterboerderij behaald!!, , ,
Nhấp chuột
0
David Peeters Veroniek Manderyck heeft net level 134 op de Waterboerderij behaald!!
5 Giờ 51 Phút trước đây
Maak Benzine in de Olieraffinaderij!, , ,
Nhấp chuột
0
Maak Benzine in de Olieraffinaderij!
5 Giờ 51 Phút trước đây
Hulp me met een Handelshuis Bestelling en ontvang GRATIS OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Hulp me met een Handelshuis Bestelling en ontvang GRATIS OP!
6 Giờ 14 Phút trước đây
Proficiat!, , ,
Nhấp chuột
0
Proficiat!
6 Giờ 14 Phút trước đây
Hulp me met een Handelshuis Bestelling en ontvang GRATIS OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Hulp me met een Handelshuis Bestelling en ontvang GRATIS OP!
6 Giờ 14 Phút trước đây
Een Goede Prestatie, , ,
Nhấp chuột
0
Een Goede Prestatie
6 Giờ 14 Phút trước đây
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
6 Giờ 14 Phút trước đây
Proficiat!, , ,
Nhấp chuột
0
Proficiat!
6 Giờ 14 Phút trước đây
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
6 Giờ 15 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
6 Giờ 15 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
6 Giờ 15 Phút trước đây
Een Goede Prestatie, , ,
Nhấp chuột
0
Een Goede Prestatie
6 Giờ 16 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
6 Giờ 16 Phút trước đây
Goede vooruitgang!, , ,
Nhấp chuột
0
Goede vooruitgang!
6 Giờ 17 Phút trước đây
Een Goede Prestatie, , ,
Nhấp chuột
0
Een Goede Prestatie
6 Giờ 18 Phút trước đây
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!, , ,
Nhấp chuột
0
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!
6 Giờ 18 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
6 Giờ 26 Phút trước đây
Proficiat!, , ,
Nhấp chuột
0
Proficiat!
6 Giờ 26 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
6 Giờ 26 Phút trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophy Unlocked!
6 Giờ 27 Phút trước đây
Maak Benzine in de Olieraffinaderij!, , ,
Nhấp chuột
0
Maak Benzine in de Olieraffinaderij!
6 Giờ 29 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
6 Giờ 38 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
6 Giờ 41 Phút trước đây
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!, , ,
Nhấp chuột
0
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!
6 Giờ 51 Phút trước đây
مشموشي مشموشي مشموشي مشموشي is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
مشموشي مشموشي مشموشي مشموشي is sending you FREE Gift!
7 Giờ 36 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
8 Giờ 26 Phút trước đây
Ria de Jong stuurt je een GRATIS geschenk op!, , ,
Nhấp chuột
0
Ria de Jong stuurt je een GRATIS geschenk op!
11 Giờ 26 Phút trước đây
Peer Olie stuurt je een GRATIS geschenk op!, , ,
Nhấp chuột
0
Peer Olie stuurt je een GRATIS geschenk op!
13 Giờ 20 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
13 Giờ 21 Phút trước đây
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
13 Giờ 21 Phút trước đây
Antoon van der Linden stuurt je een GRATIS geschenk op!, , ,
Nhấp chuột
0
Antoon van der Linden stuurt je een GRATIS geschenk op!
13 Giờ 21 Phút trước đây
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
13 Giờ 21 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
13 Giờ 22 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
13 Giờ 23 Phút trước đây
Peer Olie stuurt je een GRATIS geschenk op!, , ,
Nhấp chuột
0
Peer Olie stuurt je een GRATIS geschenk op!
13 Giờ 23 Phút trước đây
Doe met ons mee!, , ,
Nhấp chuột
0
Doe met ons mee!
13 Giờ 25 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Landleven Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Landleven liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Landleven quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Landleven Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Landleven Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Landleven mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Landleven. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Landleven. Tất cả các quyền..


?>