Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Landleven. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
2 Giờ 10 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
2 Giờ 11 Phút trước đây
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
2 Giờ 11 Phút trước đây
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
2 Giờ 15 Phút trước đây
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
2 Giờ 15 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
0
Open one to get your FREE Daily Reward!
6 Giờ 4 Phút trước đây
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
Nhấp chuột
0
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
6 Giờ 11 Phút trước đây
Upwards and onwards!, , ,
Nhấp chuột
0
Upwards and onwards!
6 Giờ 12 Phút trước đây
Maak Benzine in de Olieraffinaderij!, , ,
Nhấp chuột
0
Maak Benzine in de Olieraffinaderij!
8 Giờ 40 Phút trước đây
Een Buitengewone Prestatie, , ,
Nhấp chuột
0
Een Buitengewone Prestatie
8 Giờ 40 Phút trước đây
Hemelse Mot!, , ,
Nhấp chuột
0
Hemelse Mot!
8 Giờ 40 Phút trước đây
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!, , ,
Nhấp chuột
0
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!
8 Giờ 40 Phút trước đây
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!, , ,
Nhấp chuột
0
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!
8 Giờ 40 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
8 Giờ 40 Phút trước đây
Hemelse Mot!, , ,
Nhấp chuột
0
Hemelse Mot!
8 Giờ 41 Phút trước đây
Path to Success, , ,
Nhấp chuột
0
Path to Success
8 Giờ 41 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
8 Giờ 42 Phút trước đây
A Great Achievement, , ,
Nhấp chuột
0
A Great Achievement
8 Giờ 42 Phút trước đây
Snoepwinkel heeft Level 10 bereikt!, , ,
Nhấp chuột
0
Snoepwinkel heeft Level 10 bereikt!
8 Giờ 43 Phút trước đây
Cobie van Zielst stuurt je een GRATIS geschenk op!, , ,
Nhấp chuột
0
Cobie van Zielst stuurt je een GRATIS geschenk op!
8 Giờ 43 Phút trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophy Unlocked!
8 Giờ 44 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
8 Giờ 44 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
8 Giờ 45 Phút trước đây
Hemelse Mot!, , ,
Nhấp chuột
0
Hemelse Mot!
8 Giờ 45 Phút trước đây
Path to Success, , ,
Nhấp chuột
0
Path to Success
8 Giờ 45 Phút trước đây
Pad naar succes, , ,
Nhấp chuột
0
Pad naar succes
8 Giờ 45 Phút trước đây
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
8 Giờ 46 Phút trước đây
Petra Eleveld heeft een Baby Fee Draak gekregen!, , ,
Nhấp chuột
0
Petra Eleveld heeft een Baby Fee Draak gekregen!
8 Giờ 47 Phút trước đây
Petra Eleveld heeft een Gestipte Zebra Verblijf gekregen!, , ,
Nhấp chuột
0
Petra Eleveld heeft een Gestipte Zebra Verblijf gekregen!
8 Giờ 47 Phút trước đây
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
8 Giờ 48 Phút trước đây
Aerial Adventure, , ,
Nhấp chuột
0
Aerial Adventure
8 Giờ 48 Phút trước đây
Landleven, , ,
Nhấp chuột
0
Landleven
9 Giờ 10 Giây trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
9 Giờ 12 Giây trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
9 Giờ 2 Phút trước đây
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
9 Giờ 2 Phút trước đây
Hemelse Mot!, , ,
Nhấp chuột
0
Hemelse Mot!
9 Giờ 3 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
9 Giờ 3 Phút trước đây
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
Nhấp chuột
0
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
9 Giờ 3 Phút trước đây
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
Nhấp chuột
0
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
9 Giờ 3 Phút trước đây
Anja Durieux stuurt je een GRATIS geschenk op!, , ,
Nhấp chuột
0
Anja Durieux stuurt je een GRATIS geschenk op!
9 Giờ 3 Phút trước đây
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
Nhấp chuột
0
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
9 Giờ 3 Phút trước đây
Een Geweldige Prestatie, , ,
Nhấp chuột
0
Een Geweldige Prestatie
9 Giờ 3 Phút trước đây
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!, , ,
Nhấp chuột
0
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!
9 Giờ 4 Phút trước đây
Viviane Priem heeft een Baby Fee Draak gekregen!, , ,
Nhấp chuột
0
Viviane Priem heeft een Baby Fee Draak gekregen!
9 Giờ 4 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
9 Giờ 5 Phút trước đây
Lydia Mussen stuurt je een GRATIS geschenk op!, , ,
Nhấp chuột
0
Lydia Mussen stuurt je een GRATIS geschenk op!
9 Giờ 5 Phút trước đây
Een Goede Prestatie, , ,
Nhấp chuột
0
Een Goede Prestatie
9 Giờ 5 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
9 Giờ 5 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
9 Giờ 6 Phút trước đây
Hemelse Mot!, , ,
Nhấp chuột
0
Hemelse Mot!
9 Giờ 6 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
9 Giờ 6 Phút trước đây
Truus Faessen stuurt je een GRATIS geschenk op!, , ,
Nhấp chuột
0
Truus Faessen stuurt je een GRATIS geschenk op!
9 Giờ 6 Phút trước đây
Pad naar succes, , ,
Nhấp chuột
0
Pad naar succes
9 Giờ 6 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
9 Giờ 7 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
9 Giờ 7 Phút trước đây
Een Buitengewone Prestatie, , ,
Nhấp chuột
0
Een Buitengewone Prestatie
9 Giờ 7 Phút trước đây
Pad naar succes, , ,
Nhấp chuột
0
Pad naar succes
9 Giờ 9 Phút trước đây
Hemelse Mot!, , ,
Nhấp chuột
0
Hemelse Mot!
9 Giờ 9 Phút trước đây
Hemelse Mot!, , ,
Nhấp chuột
0
Hemelse Mot!
9 Giờ 9 Phút trước đây
Een Goede Prestatie, , ,
Nhấp chuột
0
Een Goede Prestatie
9 Giờ 9 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Landleven Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Landleven liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Landleven quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Landleven Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Landleven Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Landleven mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Landleven. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Landleven. Tất cả các quyền..


?>