Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Landleven. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Gift Links, , Path to Success,
Nhấp chuột
0
Gift Links
12 Giờ 52 Phút trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
12 Giờ 54 Phút trước đây
Gift Links, , A Superb Achievement,
Nhấp chuột
0
Gift Links
12 Giờ 54 Phút trước đây
Gift Links, , Master Achievement,
Nhấp chuột
0
Gift Links
12 Giờ 55 Phút trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
12 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
13 Giờ 15 Phút trước đây
Gift Links, , Path to Success,
Nhấp chuột
0
Gift Links
13 Giờ 15 Phút trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
13 Giờ 20 Phút trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
13 Giờ 21 Phút trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
13 Giờ 21 Phút trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
15 Giờ 34 Phút trước đây
Gift Links, , Produce Gasoline in Petroleum Refinery!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
15 Giờ 34 Phút trước đây
Gift Links, , Bonnie Kline is sending you FREE Gift!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
15 Giờ 34 Phút trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
15 Giờ 35 Phút trước đây
Gift Links, , Join us now!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
15 Giờ 53 Phút trước đây
Gift Links, , Sandy Roberts is sending you FREE Gift!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
15 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
15 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , Path to Success,
Nhấp chuột
0
Gift Links
17 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Gift Links, , A Great Achievement,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Gift Links, , Master Achievement,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Gift Links, , Trophy Unlocked!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Gift Links, , Path to Success,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Gift Links, , Master Achievement,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Gift Links, , Judybecca Pitty is sending you FREE Gift!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Gift Links, , Speel samen met ons!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Gift Links, , Path to Success,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Gift Links, , A Great Achievement,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Gift Links, , Sandy Roberts is sending you FREE Gift!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Gift Links, , Join us now!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Ngày 11 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
2
Gift Links
3 Ngày 14 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Gift Links, , A Great Achievement,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Gift Links, , Judybecca Pitty is sending you FREE Gift!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Gift Links, , Master Achievement,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Gift Links, , Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Gift Links, , Path to Success,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 20 Giờ trước đây
Gift Links, , Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Gift Links, , Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Gift Links, , Luchtavontuur,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Gift Links, , A Superb Achievement,
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Ngày 8 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Landleven Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Landleven liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Landleven quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Landleven Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Landleven Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Landleven mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Landleven. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Landleven. Tất cả các quyền..


?>