Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Landleven. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
1 Giờ 25 Phút trước đây
Doe ook mee!, , ,
Nhấp chuột
1
Doe ook mee!
2 Giờ 58 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
1
Mysterieuze Winkeleigenaar
2 Giờ 58 Phút trước đây
Proficiat!, , ,
Nhấp chuột
0
Proficiat!
2 Giờ 58 Phút trước đây
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
2 Giờ 59 Phút trước đây
Speel samen met ons!, , ,
Nhấp chuột
1
Speel samen met ons!
2 Giờ 59 Phút trước đây
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
3 Giờ 3 Giây trước đây
Pad naar succes, , ,
Nhấp chuột
0
Pad naar succes
3 Giờ 9 Giây trước đây
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
3 Giờ 59 Giây trước đây
Een Buitengewone Prestatie, , ,
Nhấp chuột
0
Een Buitengewone Prestatie
3 Giờ 1 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
1
Mysterieuze Winkeleigenaar
3 Giờ 1 Phút trước đây
Speel samen met ons!, , ,
Nhấp chuột
1
Speel samen met ons!
3 Giờ 1 Phút trước đây
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!, , ,
Nhấp chuột
0
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!
3 Giờ 1 Phút trước đây
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!, , ,
Nhấp chuột
1
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!
3 Giờ 1 Phút trước đây
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
3 Giờ 2 Phút trước đây
Doe ook mee!, , ,
Nhấp chuột
1
Doe ook mee!
3 Giờ 3 Phút trước đây
Landleven, , ,
Nhấp chuột
0
Landleven
3 Giờ 3 Phút trước đây
Pad naar succes, , ,
Nhấp chuột
0
Pad naar succes
3 Giờ 3 Phút trước đây
Een Goede Prestatie, , ,
Nhấp chuột
0
Een Goede Prestatie
3 Giờ 4 Phút trước đây
Pad naar succes, , ,
Nhấp chuột
0
Pad naar succes
3 Giờ 4 Phút trước đây
Luchtavontuur, , ,
Nhấp chuột
0
Luchtavontuur
3 Giờ 8 Phút trước đây
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!, , ,
Nhấp chuột
0
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!
3 Giờ 53 Phút trước đây
Landleven, , ,
Nhấp chuột
0
Landleven
3 Giờ 56 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
1
Mysterieuze Winkeleigenaar
3 Giờ 56 Phút trước đây
Pad naar succes, , ,
Nhấp chuột
0
Pad naar succes
3 Giờ 57 Phút trước đây
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!, , ,
Nhấp chuột
1
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!
3 Giờ 57 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
1
Mysterieuze Winkeleigenaar
4 Giờ 8 Phút trước đây
Doe ook mee!, , ,
Nhấp chuột
1
Doe ook mee!
4 Giờ 8 Phút trước đây
Speel samen met ons!, , ,
Nhấp chuột
1
Speel samen met ons!
4 Giờ 8 Phút trước đây
Kijk!, , ,
Nhấp chuột
0
Kijk!
4 Giờ 8 Phút trước đây
Doe ook mee!, , ,
Nhấp chuột
1
Doe ook mee!
5 Giờ 3 Phút trước đây
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
5 Giờ 33 Phút trước đây
Speel samen met ons!, , ,
Nhấp chuột
1
Speel samen met ons!
5 Giờ 33 Phút trước đây
Daisy Hantson heeft een Watergomboom gekregen!, , ,
Nhấp chuột
0
Daisy Hantson heeft een Watergomboom gekregen!
5 Giờ 34 Phút trước đây
Speel samen met ons!, , ,
Nhấp chuột
0
Speel samen met ons!
8 Giờ 9 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
8 Giờ 17 Phút trước đây
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
10 Giờ 31 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
1
Open one to get your FREE Daily Reward!
16 Giờ 37 Phút trước đây
A Superb Achievement, , ,
Nhấp chuột
0
A Superb Achievement
16 Giờ 38 Phút trước đây
Path to Success, , ,
Nhấp chuột
0
Path to Success
16 Giờ 38 Phút trước đây
Mystery Shopkeeper, , ,
Nhấp chuột
1
Mystery Shopkeeper
16 Giờ 39 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
17 Giờ 10 Phút trước đây
Pad naar succes, , ,
Nhấp chuột
0
Pad naar succes
17 Giờ 29 Phút trước đây
Goed bezig!, , ,
Nhấp chuột
0
Goed bezig!
17 Giờ 29 Phút trước đây
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
Nhấp chuột
0
Trofee Vrijgespeeld!
18 Giờ 6 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
1
Open one to get your FREE Daily Reward!
18 Giờ 19 Phút trước đây
Susan van Staden has gained a Farm Aid Pack!, , ,
Nhấp chuột
0
Susan van Staden has gained a Farm Aid Pack!
18 Giờ 19 Phút trước đây
Mystery Shopkeeper, , ,
Nhấp chuột
1
Mystery Shopkeeper
18 Giờ 19 Phút trước đây
Susan van Staden has gained a Sky Dragon!, , ,
Nhấp chuột
0
Susan van Staden has gained a Sky Dragon!
18 Giờ 20 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
0
Mysterieuze Winkeleigenaar
19 Giờ 18 Phút trước đây
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
19 Giờ 28 Phút trước đây
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
19 Giờ 28 Phút trước đây
Een Geweldige Prestatie, , ,
Nhấp chuột
0
Een Geweldige Prestatie
19 Giờ 40 Phút trước đây
Pad naar succes, , ,
Nhấp chuột
0
Pad naar succes
19 Giờ 49 Phút trước đây
Mysterieuze Winkeleigenaar, , ,
Nhấp chuột
2
Mysterieuze Winkeleigenaar
19 Giờ 49 Phút trước đây
Monika Ackou heeft een Gemiste Logindag Bon gekregen!, , ,
Nhấp chuột
0
Monika Ackou heeft een Gemiste Logindag Bon gekregen!
19 Giờ 49 Phút trước đây
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
19 Giờ 49 Phút trước đây
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
19 Giờ 50 Phút trước đây
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
19 Giờ 50 Phút trước đây
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
19 Giờ 50 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Landleven Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Landleven liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Landleven quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Landleven Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Landleven Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Landleven mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Landleven. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Landleven. Tất cả các quyền..


?>