Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Super Ferme. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Une Superbe Performance, , ,
Nhấp chuột
0
Une Superbe Performance
1 Giờ 6 Phút trước đây
Ghadoo MHm is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Ghadoo MHm is sending you FREE Gift!
1 Giờ 14 Phút trước đây
Mystery Shopkeeper, , ,
Nhấp chuột
0
Mystery Shopkeeper
1 Giờ 14 Phút trước đây
Chemin de la Réussite, , ,
Nhấp chuột
0
Chemin de la Réussite
1 Giờ 16 Phút trước đây
Chemin de la Réussite, , ,
Nhấp chuột
0
Chemin de la Réussite
1 Giờ 16 Phút trước đây
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
1 Giờ 18 Phút trước đây
Chemin de la Réussite, , ,
Nhấp chuột
0
Chemin de la Réussite
2 Giờ 6 Phút trước đây
Une Superbe Performance, , ,
Nhấp chuột
0
Une Superbe Performance
2 Giờ 32 Phút trước đây
Une Grande Performance, , ,
Nhấp chuột
0
Une Grande Performance
3 Giờ 59 Giây trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
3 Giờ 3 Phút trước đây
Sherk Lacour t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Sherk Lacour t-envoie un cadeau GRATUIT !
3 Giờ 14 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
3 Giờ 14 Phút trước đây
Chemin de la Réussite, , ,
Nhấp chuột
0
Chemin de la Réussite
4 Giờ 31 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
0
Open one to get your FREE Daily Reward!
4 Giờ 34 Phút trước đây
Veronique Reveillon t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Veronique Reveillon t-envoie un cadeau GRATUIT !
5 Giờ 26 Phút trước đây
Une Grande Performance, , ,
Nhấp chuột
0
Une Grande Performance
5 Giờ 26 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
5 Giờ 50 Phút trước đây
Chemin de la Réussite, , ,
Nhấp chuột
0
Chemin de la Réussite
6 Giờ 40 Phút trước đây
Patriçia Roman t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
1
Patriçia Roman t-envoie un cadeau GRATUIT !
7 Giờ 4 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
7 Giờ 4 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
2
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
7 Giờ 4 Phút trước đây
Aerial Adventure, , ,
Nhấp chuột
1
Aerial Adventure
7 Giờ 32 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
2
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
7 Giờ 32 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
2
La Boutique aux Secrets
7 Giờ 33 Phút trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
1
Trophy Unlocked!
7 Giờ 58 Phút trước đây
Une Grande Performance, , ,
Nhấp chuột
0
Une Grande Performance
8 Giờ 5 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
8 Giờ 7 Phút trước đây
Coffre Aventure Aérienne!, , ,
Nhấp chuột
1
Coffre Aventure Aérienne!
8 Giờ 9 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
2
Open one to get your FREE Daily Reward!
8 Giờ 22 Phút trước đây
Coffre Aventure Aérienne!, , ,
Nhấp chuột
1
Coffre Aventure Aérienne!
8 Giờ 26 Phút trước đây
Coffre Aventure Aérienne!, , ,
Nhấp chuột
1
Coffre Aventure Aérienne!
8 Giờ 26 Phút trước đây
Aventure Aérienne, , ,
Nhấp chuột
1
Aventure Aérienne
8 Giờ 26 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
1
Trophée Débloqué!
8 Giờ 27 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
8 Giờ 48 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
8 Giờ 48 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
8 Giờ 48 Phút trước đây
Une Grande Performance, , ,
Nhấp chuột
0
Une Grande Performance
8 Giờ 51 Phút trước đây
Une Superbe Performance, , ,
Nhấp chuột
0
Une Superbe Performance
8 Giờ 51 Phút trước đây
Sylvie Lopes t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
1
Sylvie Lopes t-envoie un cadeau GRATUIT !
8 Giờ 56 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
9 Giờ 38 Phút trước đây
Coffre Aventure Aérienne!, , ,
Nhấp chuột
1
Coffre Aventure Aérienne!
9 Giờ 55 Phút trước đây
Coffre Aventure Aérienne!, , ,
Nhấp chuột
1
Coffre Aventure Aérienne!
9 Giờ 55 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
9 Giờ 55 Phút trước đây
Aventure Aérienne, , ,
Nhấp chuột
1
Aventure Aérienne
9 Giờ 56 Phút trước đây
Aventure Aérienne, , ,
Nhấp chuột
1
Aventure Aérienne
10 Giờ 3 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
1
Open one to get your FREE Daily Reward!
10 Giờ 4 Phút trước đây
Aide-moi avec une Commande du Marché et prends ces Ops GRATUITS !, , ,
Nhấp chuột
1
Aide-moi avec une Commande du Marché et prends ces Ops GRATUITS !
10 Giờ 6 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
10 Giờ 6 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
10 Giờ 7 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
10 Giờ 7 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
10 Giờ 7 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
1
Open one to get your FREE Daily Reward!
10 Giờ 7 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
10 Giờ 7 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
1
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
10 Giờ 9 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
10 Giờ 11 Phút trước đây
Coffre Aventure Aérienne!, , ,
Nhấp chuột
1
Coffre Aventure Aérienne!
10 Giờ 11 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
2
La Boutique aux Secrets
10 Giờ 11 Phút trước đây
Aventure Aérienne, , ,
Nhấp chuột
2
Aventure Aérienne
10 Giờ 12 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
2
La Boutique aux Secrets
10 Giờ 13 Phút trước đây
Intemporellement Chinois, , ,
Nhấp chuột
2
Intemporellement Chinois
10 Giờ 15 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Super Ferme Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Super Ferme liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Super Ferme quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Super Ferme Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Super Ferme Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Super Ferme mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Super Ferme. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Super Ferme. Tất cả các quyền..


?>