Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Super Ferme. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Une Grande Performance, , ,
Nhấp chuột
0
Une Grande Performance
30 Phút 47 Giây trước đây
Une Grande Performance, , ,
Nhấp chuột
0
Une Grande Performance
30 Phút 54 Giây trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
2
Come join us!
37 Phút 58 Giây trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
0
Open one to get your FREE Daily Reward!
38 Phút 13 Giây trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
1
Come join us!
38 Phút 13 Giây trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
0
Open one to get your FREE Daily Reward!
38 Phút 58 Giây trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
1
Rejoins-nous !
55 Phút 7 Giây trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
56 Phút 49 Giây trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
1
Open one to get your FREE Daily Reward!
1 Giờ 57 Phút trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
5
Trophy Unlocked!
2 Giờ 54 Phút trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
4
Trophy Unlocked!
2 Giờ 55 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
5
Join us now!
3 Giờ 52 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
7
Come join us!
4 Giờ 6 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
7
Come join us!
4 Giờ 6 Phút trước đây
Evelyne Jullien-ropers t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
3
Evelyne Jullien-ropers t-envoie un cadeau GRATUIT !
4 Giờ 33 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
4 Giờ 53 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
4
Rejoins-nous !
5 Giờ 2 Phút trước đây
Les Promos du Black Friday sont là !, , ,
Nhấp chuột
3
Les Promos du Black Friday sont là !
5 Giờ 14 Phút trước đây
Les Promos du Black Friday sont là !, , ,
Nhấp chuột
3
Les Promos du Black Friday sont là !
5 Giờ 14 Phút trước đây
Les Promos du Black Friday sont là !, , ,
Nhấp chuột
3
Les Promos du Black Friday sont là !
5 Giờ 15 Phút trước đây
Michel Laurent t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
3
Michel Laurent t-envoie un cadeau GRATUIT !
5 Giờ 20 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
5
Rejoins-nous !
5 Giờ 26 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
5 Giờ 26 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
5 Giờ 28 Phút trước đây
Chemin de la Réussite, , ,
Nhấp chuột
3
Chemin de la Réussite
5 Giờ 30 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
5
Rejoins-nous !
5 Giờ 30 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
3
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
5 Giờ 31 Phút trước đây
Une Grande Performance, , ,
Nhấp chuột
3
Une Grande Performance
5 Giờ 32 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
5 Giờ 32 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
5
Rejoins-nous !
5 Giờ 34 Phút trước đây
Chantal Raoult t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
3
Chantal Raoult t-envoie un cadeau GRATUIT !
5 Giờ 35 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
5 Giờ 35 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
5 Giờ 37 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
4
Rejoins-nous !
5 Giờ 37 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
5 Giờ 46 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
5
Join us now!
5 Giờ 55 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
5
Join us now!
5 Giờ 56 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
6 Giờ 2 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
5
Rejoins-nous !
6 Giờ 2 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
7
Come join us!
6 Giờ 8 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
6
Come join us!
6 Giờ 9 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
3
Trophée Débloqué!
6 Giờ 9 Phút trước đây
Coffre Aventure Aérienne!, , ,
Nhấp chuột
4
Coffre Aventure Aérienne!
6 Giờ 14 Phút trước đây
Une Grande Performance, , ,
Nhấp chuột
3
Une Grande Performance
6 Giờ 14 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
6 Giờ 18 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
6 Giờ 31 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
6 Giờ 36 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
6 Giờ 37 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
6 Giờ 37 Phút trước đây
Sylvie Drozak t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
3
Sylvie Drozak t-envoie un cadeau GRATUIT !
7 Giờ 7 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
3
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
7 Giờ 36 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
7 Giờ 37 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
7 Giờ 37 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
4
Trophée Débloqué!
8 Giờ 42 Giây trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
8 Giờ 27 Phút trước đây
Une Grande Performance, , ,
Nhấp chuột
3
Une Grande Performance
8 Giờ 29 Phút trước đây
Marianne Brochart t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
3
Marianne Brochart t-envoie un cadeau GRATUIT !
8 Giờ 33 Phút trước đây
Chris Gio a atteint le Niveau 21 du Jardin Aquatique!!, , ,
Nhấp chuột
4
Chris Gio a atteint le Niveau 21 du Jardin Aquatique!!
8 Giờ 36 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
7
Rejoins-nous !
8 Giờ 37 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
3
Trophée Débloqué!
8 Giờ 37 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Super Ferme Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Super Ferme liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Super Ferme quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Super Ferme Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Super Ferme Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Super Ferme mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Super Ferme. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Super Ferme. Tất cả các quyền..


?>