Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Super Ferme. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
0
Open one to get your FREE Daily Reward!
39 Phút 7 Giây trước đây
Van Whistler is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Van Whistler is sending you FREE Gift!
48 Phút 48 Giây trước đây
Aide-moi avec une Commande du Marché et prends ces Ops GRATUITS !, , ,
Nhấp chuột
0
Aide-moi avec une Commande du Marché et prends ces Ops GRATUITS !
2 Giờ 28 Phút trước đây
Aide-moi avec une Commande du Marché et prends ces Ops GRATUITS !, , ,
Nhấp chuột
0
Aide-moi avec une Commande du Marché et prends ces Ops GRATUITS !
2 Giờ 28 Phút trước đây
Aide-moi avec une Commande du Marché et prends ces Ops GRATUITS !, , ,
Nhấp chuột
0
Aide-moi avec une Commande du Marché et prends ces Ops GRATUITS !
2 Giờ 28 Phút trước đây
Monique Delmotte t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Monique Delmotte t-envoie un cadeau GRATUIT !
2 Giờ 44 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
2 Giờ 44 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
2 Giờ 45 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
0
Rejoins-nous !
3 Giờ 45 Phút trước đây
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
5 Giờ 34 Phút trước đây
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
5 Giờ 34 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
0
Come join us!
6 Giờ 9 Phút trước đây
Path to Success, , ,
Nhấp chuột
0
Path to Success
8 Giờ 40 Phút trước đây
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
Nhấp chuột
0
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
8 Giờ 40 Phút trước đây
A Great Achievement, , ,
Nhấp chuột
0
A Great Achievement
8 Giờ 40 Phút trước đây
Super Ferme, , ,
Nhấp chuột
0
Super Ferme
8 Giờ 40 Phút trước đây
A Superb Achievement, , ,
Nhấp chuột
0
A Superb Achievement
8 Giờ 40 Phút trước đây
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
Nhấp chuột
0
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
8 Giờ 40 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
3
Come join us!
8 Giờ 41 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
3
Rejoins-nous !
10 Giờ 20 Phút trước đây
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
Nhấp chuột
0
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
10 Giờ 26 Phút trước đây
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
Nhấp chuột
0
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
10 Giờ 26 Phút trước đây
Path to Success, , ,
Nhấp chuột
0
Path to Success
10 Giờ 27 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
4
Trophée Débloqué!
11 Giờ 58 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
12 Giờ 37 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
3
Rejoins-nous !
12 Giờ 41 Phút trước đây
Chemin de la Réussite, , ,
Nhấp chuột
3
Chemin de la Réussite
12 Giờ 51 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
6
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
12 Giờ 52 Phút trước đây
Wow! Regarde ce que j-ai trouvé!, , ,
Nhấp chuột
4
Wow! Regarde ce que j-ai trouvé!
13 Giờ 2 Phút trước đây
Quels progrès !, , ,
Nhấp chuột
6
Quels progrès !
13 Giờ 4 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
7
Rejoins-nous !
13 Giờ 4 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
7
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
13 Giờ 5 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
4
Trophée Débloqué!
13 Giờ 10 Phút trước đây
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
5
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
13 Giờ 23 Phút trước đây
Aide-moi avec une Commande du Marché et prends ces Ops GRATUITS !, , ,
Nhấp chuột
5
Aide-moi avec une Commande du Marché et prends ces Ops GRATUITS !
13 Giờ 24 Phút trước đây
Help me with A Market Order and get FREE Ops!, , ,
Nhấp chuột
5
Help me with A Market Order and get FREE Ops!
13 Giờ 30 Phút trước đây
Virginie Cloez t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
4
Virginie Cloez t-envoie un cadeau GRATUIT !
13 Giờ 32 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
4
Trophée Débloqué!
13 Giờ 33 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
7
Rejoins-nous !
13 Giờ 33 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
7
Rejoins-nous !
13 Giờ 34 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
13 Giờ 38 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
4
Trophée Débloqué!
13 Giờ 48 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
7
Come join us!
13 Giờ 55 Phút trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
4
Trophy Unlocked!
13 Giờ 56 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
7
Rejoins-nous !
14 Giờ 36 Giây trước đây
Une Superbe Performance, , ,
Nhấp chuột
4
Une Superbe Performance
14 Giờ 1 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
7
Rejoins-nous !
14 Giờ 1 Phút trước đây
Mélody Chauvidon t-envoie un cadeau GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
4
Mélody Chauvidon t-envoie un cadeau GRATUIT !
14 Giờ 2 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
7
Rejoins-nous !
14 Giờ 3 Phút trước đây
Chemin de la Réussite, , ,
Nhấp chuột
4
Chemin de la Réussite
14 Giờ 14 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
4
Trophée Débloqué!
14 Giờ 23 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
4
Trophée Débloqué!
14 Giờ 28 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
4
Trophée Débloqué!
14 Giờ 28 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
4
Trophée Débloqué!
15 Giờ 1 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
7
Rejoins-nous !
15 Giờ 1 Phút trước đây
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
5
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
15 Giờ 29 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
4
Trophée Débloqué!
15 Giờ 39 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
7
Rejoins-nous !
16 Giờ 28 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
7
Rejoins-nous !
16 Giờ 34 Phút trước đây
Wow! Regarde ce que j-ai trouvé!, , ,
Nhấp chuột
4
Wow! Regarde ce que j-ai trouvé!
16 Giờ 34 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Super Ferme Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Super Ferme liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Super Ferme quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Super Ferme Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Super Ferme Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Super Ferme mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Super Ferme. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Super Ferme. Tất cả các quyền..


?>