Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Super Ferme. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
1 Giờ 1 Phút trước đây
Catherine Vigne a obtenu Clémentinier !, , ,
Nhấp chuột
0
Catherine Vigne a obtenu Clémentinier !
1 Giờ 1 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
1 Giờ 2 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
0
La Boutique aux Secrets
1 Giờ 2 Phút trước đây
Wow! Regarde ce que j-ai trouvé!, , ,
Nhấp chuột
0
Wow! Regarde ce que j-ai trouvé!
1 Giờ 2 Phút trước đây
Coffre Aventure Aérienne!, , ,
Nhấp chuột
0
Coffre Aventure Aérienne!
1 Giờ 7 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
0
La Boutique aux Secrets
1 Giờ 8 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
1 Giờ 10 Phút trước đây
Corinne Boyer a obtenu Clémentinier !, , ,
Nhấp chuột
0
Corinne Boyer a obtenu Clémentinier !
1 Giờ 11 Phút trước đây
Quels progrès !, , ,
Nhấp chuột
0
Quels progrès !
1 Giờ 13 Phút trước đây
Papillon Céleste !, , ,
Nhấp chuột
0
Papillon Céleste !
1 Giờ 33 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
2 Giờ 42 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
2 Giờ 42 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
2 Giờ 43 Phút trước đây
Michel Castre a obtenu Super Engrais !, , ,
Nhấp chuột
0
Michel Castre a obtenu Super Engrais !
2 Giờ 46 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
6 Giờ 44 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
0
Rejoins-nous !
6 Giờ 44 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
6 Giờ 44 Phút trước đây
Je suis de retour dans Super Ferme les amis !, , ,
Nhấp chuột
0
Je suis de retour dans Super Ferme les amis !
6 Giờ 44 Phút trước đây
Jean-Paul Chenilleau a obtenu Super Engrais !, , ,
Nhấp chuột
0
Jean-Paul Chenilleau a obtenu Super Engrais !
6 Giờ 45 Phút trước đây
Chemin de la Réussite, , ,
Nhấp chuột
0
Chemin de la Réussite
6 Giờ 45 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
6 Giờ 45 Phút trước đây
Super Ferme, , ,
Nhấp chuột
0
Super Ferme
6 Giờ 45 Phút trước đây
Papillon Céleste !, , ,
Nhấp chuột
0
Papillon Céleste !
6 Giờ 47 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
6 Giờ 47 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
6 Giờ 47 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
6 Giờ 48 Phút trước đây
Je suis de retour dans Super Ferme les amis !, , ,
Nhấp chuột
0
Je suis de retour dans Super Ferme les amis !
6 Giờ 49 Phút trước đây
Ambreline Bastien a obtenu Reçu Calendrier !, , ,
Nhấp chuột
0
Ambreline Bastien a obtenu Reçu Calendrier !
6 Giờ 51 Phút trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophy Unlocked!
6 Giờ 51 Phút trước đây
Félicitations !, , ,
Nhấp chuột
0
Félicitations !
6 Giờ 52 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
7 Giờ 1 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
7 Giờ 11 Phút trước đây
Papillon Céleste !, , ,
Nhấp chuột
0
Papillon Céleste !
7 Giờ 11 Phút trước đây
Isabelle Ferté a obtenu 3 Reçus Jaunes !, , ,
Nhấp chuột
0
Isabelle Ferté a obtenu 3 Reçus Jaunes !
7 Giờ 11 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
7 Giờ 11 Phút trước đây
Papillon Céleste !, , ,
Nhấp chuột
0
Papillon Céleste !
7 Giờ 12 Phút trước đây
Ouvre ton Coffre aux Trésors !, , ,
Nhấp chuột
0
Ouvre ton Coffre aux Trésors !
7 Giờ 12 Phút trước đây
Super Ferme, , ,
Nhấp chuột
0
Super Ferme
7 Giờ 12 Phút trước đây
Une Grande Performance, , ,
Nhấp chuột
0
Une Grande Performance
7 Giờ 12 Phút trước đây
Chemin de la Réussite, , ,
Nhấp chuột
0
Chemin de la Réussite
7 Giờ 12 Phút trước đây
Francoise Gaouette a obtenu Pack Reçus !, , ,
Nhấp chuột
0
Francoise Gaouette a obtenu Pack Reçus !
7 Giờ 12 Phút trước đây
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
7 Giờ 21 Phút trước đây
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
7 Giờ 21 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
7 Giờ 22 Phút trước đây
Super Ferme, , ,
Nhấp chuột
0
Super Ferme
7 Giờ 31 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
0
La Boutique aux Secrets
7 Giờ 31 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
7 Giờ 35 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophée Débloqué!
7 Giờ 44 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
0
La Boutique aux Secrets
7 Giờ 44 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
1
La Boutique aux Secrets
10 Giờ 2 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
9
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
11 Giờ 59 Phút trước đây
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
7
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
12 Giờ 1 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
8
Rejoins-nous !
12 Giờ 8 Phút trước đây
Genevieve Chapelle a obtenu Reçu Calendrier !, , ,
Nhấp chuột
6
Genevieve Chapelle a obtenu Reçu Calendrier !
14 Giờ 36 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
9
La Boutique aux Secrets
14 Giờ 36 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
9
Rejoins-nous !
14 Giờ 36 Phút trước đây
Coffre Aventure Aérienne!, , ,
Nhấp chuột
4
Coffre Aventure Aérienne!
14 Giờ 36 Phút trước đây
Helene Champion a obtenu 3 Reçus Jaunes !, , ,
Nhấp chuột
3
Helene Champion a obtenu 3 Reçus Jaunes !
14 Giờ 37 Phút trước đây
La Boutique aux Secrets, , ,
Nhấp chuột
6
La Boutique aux Secrets
14 Giờ 37 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Super Ferme Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Super Ferme liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Super Ferme quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Super Ferme Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Super Ferme Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Super Ferme mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Super Ferme. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Super Ferme. Tất cả các quyền..


?>