Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho HotDogs, Yocoins, Yopoints. Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Angel took a selfie. Get bonus coins!, Angel-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Angel took a selfie. Get bonus coins! Bonus
55 Phút 3 Giây trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, Raks-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins! Bonus
16 Giờ 4 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, Raks-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins! Bonus
16 Giờ 9 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, Raks-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins! Bonus
16 Giờ 14 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, Raks-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins! Bonus
16 Giờ 18 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, Raks-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins! Bonus
16 Giờ 22 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 23 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 23 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, Raks-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins! Bonus
16 Giờ 25 Phút trước đây
Ethel took a selfie. Get bonus coins!, Ethel-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Ethel took a selfie. Get bonus coins! Bonus
19 Giờ 37 Phút trước đây
Ethel took a selfie. Get bonus coins!, Ethel-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Ethel took a selfie. Get bonus coins! Bonus
19 Giờ 37 Phút trước đây
dipsydoodle OWLS took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
dipsydoodle OWLS took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 42 Phút trước đây
AnneMarie took a selfie. Get bonus coins!, AnneMarie-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
AnneMarie took a selfie. Get bonus coins! Bonus
20 Giờ 15 Phút trước đây
AnneMarie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
AnneMarie took a selfie. Get bonus coins!
20 Giờ 18 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, Hippo Annie-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 7 Phút trước đây
Shirley took a selfie. Get bonus coins!, Shirley-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Shirley took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 7 Phút trước đây
Shirley took a selfie. Get bonus coins!, Shirley-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Shirley took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 10 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, Hippo Annie-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 10 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, Hippo Annie-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 12 Phút trước đây
YoWorld, Make Friends. Make Memories. Play Today!, ,
Nhấp chuột
0
YoWorld Make Friends. Make Memories. Play Today!
21 Giờ 12 Phút trước đây
Rate this translation, MzKITTYx2Hotx-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Rate this translation Bonus
21 Giờ 12 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, Hippo Annie-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 13 Phút trước đây
DebJean took a selfie. Get bonus coins!, DebJean-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
DebJean took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 14 Phút trước đây
Shirley took a selfie. Get bonus coins!, Shirley-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Shirley took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 15 Phút trước đây
Shirley took a selfie. Get bonus coins!, Shirley-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Shirley took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 21 Phút trước đây
Dennise took a selfie. Get bonus coins!, Dennise-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Dennise took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 22 Phút trước đây
Shirley took a selfie. Get bonus coins!, Shirley-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Shirley took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 22 Phút trước đây
Betsy took a selfie. Get bonus coins!, Betsy-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Betsy took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 22 Phút trước đây
Shirley took a selfie. Get bonus coins!, Shirley-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Shirley took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 23 Phút trước đây
Dennise took a selfie. Get bonus coins!, Dennise-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Dennise took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 23 Phút trước đây
Betsy took a selfie. Get bonus coins!, Betsy-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Betsy took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 24 Phút trước đây
Diane took a selfie. Get bonus coins!, Diane-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Diane took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 24 Phút trước đây
Shirley took a selfie. Get bonus coins!, Shirley-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Shirley took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 24 Phút trước đây
Diane took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Diane took a selfie. Get bonus coins!
21 Giờ 25 Phút trước đây
Shirley took a selfie. Get bonus coins!, Shirley-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Shirley took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 25 Phút trước đây
SKYSWISS took a selfie. Get bonus coins!, SKYSWISS-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
SKYSWISS took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 25 Phút trước đây
SKYSWISS took a selfie. Get bonus coins!, SKYSWISS-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
SKYSWISS took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 26 Phút trước đây
Neon took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Neon took a selfie. Get bonus coins!
21 Giờ 30 Phút trước đây
Andy took a selfie. Get bonus coins!, Andy-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Andy took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 36 Phút trước đây
LVFaye took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
LVFaye took a selfie. Get bonus coins!
21 Giờ 38 Phút trước đây
Andy took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Andy took a selfie. Get bonus coins!
21 Giờ 38 Phút trước đây
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins!
21 Giờ 39 Phút trước đây
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins!, Lyndsey-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 39 Phút trước đây
Andy took a selfie. Get bonus coins!, Andy-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Andy took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 39 Phút trước đây
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins!
21 Giờ 40 Phút trước đây
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins!, Lyndsey-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 42 Phút trước đây
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins!, Lyndsey-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 43 Phút trước đây
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins!, Lyndsey-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 44 Phút trước đây
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins!, Lyndsey-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Lyndsey took a selfie. Get bonus coins! Bonus
21 Giờ 44 Phút trước đây
Deborah1202 took a selfie. Get bonus coins!, Deborah1202-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
1
Deborah1202 took a selfie. Get bonus coins! Bonus
1 Ngày 6 Phút trước đây
Mimi Dee took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Mimi Dee took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 27 Phút trước đây
Mimi Dee took a selfie. Get bonus coins!, Mimi Dee-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Mimi Dee took a selfie. Get bonus coins! Bonus
1 Ngày 28 Phút trước đây
Mimi Dee took a selfie. Get bonus coins!, Mimi Dee-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Mimi Dee took a selfie. Get bonus coins! Bonus
1 Ngày 34 Phút trước đây
Janne took a selfie. Get bonus coins!, Janne-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
1
Janne took a selfie. Get bonus coins! Bonus
1 Ngày 47 Phút trước đây
Angel took a selfie. Get bonus coins!, Angel-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
1
Angel took a selfie. Get bonus coins! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Angel took a selfie. Get bonus coins!, Angel-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
1
Angel took a selfie. Get bonus coins! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
YoWorld, Make Friends. Make Memories. Play Today!, ,
Nhấp chuột
0
YoWorld Make Friends. Make Memories. Play Today!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
YoWorld, Make Friends. Make Memories. Play Today!, ,
Nhấp chuột
0
YoWorld Make Friends. Make Memories. Play Today!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Make Friends. Make Memories. Play Today!, Make Friends. Make Memories. Play Today!, ,
Nhấp chuột
0
Make Friends. Make Memories. Play Today! Make Friends. Make Memories. Play Today!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
YoWorld, Make Friends. Make Memories. Play Today!, ,
Nhấp chuột
0
YoWorld Make Friends. Make Memories. Play Today!
1 Ngày 5 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ YoWorld Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu YoWorld liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả YoWorld quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập YoWorld Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào YoWorld Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy YoWorld mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với YoWorld. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền YoWorld. Tất cả các quyền..


?>