Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho HotDogs, Yocoins, Yopoints. Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Phebie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Phebie took a selfie. Get bonus coins!
59 Phút 56 Giây trước đây
Braiden took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Braiden took a selfie. Get bonus coins!
1 Giờ 19 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
4 Giờ 34 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
15 Giờ 13 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 15 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 22 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 34 Phút trước đây
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 42 Phút trước đây
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 42 Phút trước đây
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 43 Phút trước đây
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 44 Phút trước đây
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 44 Phút trước đây
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 44 Phút trước đây
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 44 Phút trước đây
JB took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
JB took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 45 Phút trước đây
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 45 Phút trước đây
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 45 Phút trước đây
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 46 Phút trước đây
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Evelyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 46 Phút trước đây
StaRy took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
StaRy took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 46 Phút trước đây
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 49 Phút trước đây
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 49 Phút trước đây
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 50 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 51 Phút trước đây
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 51 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 52 Phút trước đây
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 52 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 52 Phút trước đây
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 52 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 52 Phút trước đây
Becky took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Becky took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 52 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 53 Phút trước đây
Becky took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Becky took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 53 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 54 Phút trước đây
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 54 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 55 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 56 Phút trước đây
Becky took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Becky took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 56 Phút trước đây
Becky took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Becky took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 57 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 57 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 58 Phút trước đây
Becky took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Becky took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 59 Phút trước đây
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Hippo Annie took a selfie. Get bonus coins!
16 Giờ 59 Phút trước đây
Taffy took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Taffy took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Taffy took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Taffy took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Taffy took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Taffy took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Taffy took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Taffy took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Taffy took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Taffy took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
1 Ngày 14 Giờ trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Maka took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Maka took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Maka took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Maka took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Maka took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Maka took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Maka took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Maka took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Maka took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Maka took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Maka took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Maka took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
jmbeaux took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
jmbeaux took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 15 Giờ trước đây
JB took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
JB took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 15 Giờ trước đây
JB took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
JB took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 15 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ YoWorld Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu YoWorld liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả YoWorld quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập YoWorld Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào YoWorld Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy YoWorld mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với YoWorld. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền YoWorld. Tất cả các quyền..


?>