Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho HotDogs, Yocoins, Yopoints. Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
24 Phút 44 Giây trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
1 Giờ 59 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
3 Giờ 3 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
4 Giờ 26 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
6 Giờ 48 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins!
9 Giờ 41 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins!
9 Giờ 41 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins!
9 Giờ 41 Phút trước đây
Raks took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Raks took a selfie. Get bonus coins!
10 Giờ 41 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
13 Giờ 1 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
13 Giờ 10 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
13 Giờ 14 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
13 Giờ 47 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
13 Giờ 51 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
13 Giờ 56 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
14 Giờ 1 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
14 Giờ 3 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
14 Giờ 3 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
14 Giờ 8 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
14 Giờ 11 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
14 Giờ 18 Phút trước đây
Raquel YOJ took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Raquel YOJ took a selfie. Get bonus coins!
14 Giờ 24 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
14 Giờ 31 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
14 Giờ 31 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
14 Giờ 32 Phút trước đây
Maxamil took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Maxamil took a selfie. Get bonus coins!
14 Giờ 48 Phút trước đây
tony took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
tony took a selfie. Get bonus coins!
15 Giờ 41 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
15 Giờ 43 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
16 Giờ 25 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
17 Giờ 50 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
18 Giờ 12 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
18 Giờ 24 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
18 Giờ 27 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
18 Giờ 58 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
19 Giờ 38 Giây trước đây
CB took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
CB took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 6 Phút trước đây
CB took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
CB took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 6 Phút trước đây
CB took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
CB took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 7 Phút trước đây
CB took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
CB took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 8 Phút trước đây
CB took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
CB took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 9 Phút trước đây
CB took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
CB took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 9 Phút trước đây
CB took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
CB took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 10 Phút trước đây
CB took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
CB took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 11 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
19 Giờ 11 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
19 Giờ 16 Phút trước đây
CDR took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
CDR took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 18 Phút trước đây
Becky took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
Becky took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 20 Phút trước đây
ron took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
ron took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 21 Phút trước đây
ron took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
ron took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 22 Phút trước đây
ron took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
ron took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 23 Phút trước đây
ron took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
ron took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 23 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
19 Giờ 24 Phút trước đây
ron took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
ron took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 25 Phút trước đây
jesus took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
0
jesus took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 25 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
19 Giờ 25 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
19 Giờ 53 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
20 Giờ 11 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
20 Giờ 15 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
20 Giờ 33 Phút trước đây
YoWorld, , ,
Nhấp chuột
0
YoWorld
20 Giờ 42 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ YoWorld Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu YoWorld liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả YoWorld quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập YoWorld Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào YoWorld Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy YoWorld mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với YoWorld. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền YoWorld. Tất cả các quyền..


?>