Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho HotDogs, Yocoins, Yopoints. Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Teddi took a selfie. Get bonus coins!, Teddi-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Teddi took a selfie. Get bonus coins! Bonus
1 Giờ 51 Phút trước đây
Kristie needs Hot Dogs in YoWorld!, Kristie-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Kristie needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
4 Giờ 40 Phút trước đây
Ann earned a bonus in YoWorld!, Ann has earned 1000 YoCoins for claiming the 6th day of the Christmas Calendar!, ,
Nhấp chuột
0
Ann earned a bonus in YoWorld! Bonus
7 Giờ 37 Phút trước đây
Rosario earned a bonus in YoWorld!, Rosario has earned 1000 YoCoins for claiming the 6th day of the Christmas Calendar!, ,
Nhấp chuột
0
Rosario earned a bonus in YoWorld! Bonus
7 Giờ 54 Phút trước đây
A CLUB YO JOE took a selfie. Get bonus coins!, A CLUB YO JOE-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
A CLUB YO JOE took a selfie. Get bonus coins! Bonus
8 Giờ 15 Phút trước đây
YoWorld, Sherry-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
YoWorld Bonus
8 Giờ 16 Phút trước đây
Ilia needs Hot Dogs in YoWorld!, Ilia-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Ilia needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
8 Giờ 40 Phút trước đây
Cajun Filly took a selfie. Get bonus coins!, Cajun Filly-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Cajun Filly took a selfie. Get bonus coins! Bonus
9 Giờ 19 Phút trước đây
Like, , ,
Nhấp chuột
0
Like
9 Giờ 19 Phút trước đây
Bry needs Hot Dogs in YoWorld!, Bry-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Bry needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
9 Giờ 35 Phút trước đây
Pearl took a selfie. Get bonus coins!, Pearl-s selfie game is out of control! Click the picture to see it in full size. First 5 clickers get BONUS COINS!, ,
Nhấp chuột
0
Pearl took a selfie. Get bonus coins! Bonus
9 Giờ 35 Phút trước đây
Phebie needs Hot Dogs in YoWorld!, Phebie-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Phebie needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
10 Giờ 6 Phút trước đây
Eve earned a bonus in YoWorld!, Eve has earned 1000 YoCoins for claiming the 6th day of the Christmas Calendar!, ,
Nhấp chuột
0
Eve earned a bonus in YoWorld! Bonus
10 Giờ 11 Phút trước đây
Braiden needs Hot Dogs in YoWorld!, Braiden-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Braiden needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
10 Giờ 11 Phút trước đây
Sally needs Hot Dogs in YoWorld!, Sally-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Sally needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
10 Giờ 31 Phút trước đây
YoWorld, Pauline-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
YoWorld Bonus
10 Giờ 52 Phút trước đây
AnneMarie needs Hot Dogs in YoWorld!, AnneMarie-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
AnneMarie needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
11 Giờ 6 Phút trước đây
Annabelle needs Hot Dogs in YoWorld!, Annabelle-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Annabelle needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
11 Giờ 17 Phút trước đây
Michelle needs Hot Dogs in YoWorld!, Michelle-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Michelle needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
12 Giờ 45 Phút trước đây
Deborah needs Hot Dogs in YoWorld!, Deborah-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Deborah needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
13 Giờ 18 Phút trước đây
Susan needs Hot Dogs in YoWorld!, Susan-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Susan needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
13 Giờ 27 Phút trước đây
YoWorld, Cindi-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
YoWorld Bonus
13 Giờ 34 Phút trước đây
Unlike, , ,
Nhấp chuột
0
Unlike
14 Giờ 15 Phút trước đây
Philip needs Hot Dogs in YoWorld!, , ,
Nhấp chuột
0
Philip needs Hot Dogs in YoWorld!
15 Giờ 9 Phút trước đây
Angelica needs Hot Dogs in YoWorld!, Angelica-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Angelica needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
15 Giờ 16 Phút trước đây
Deborah needs Hot Dogs in YoWorld!, Deborah-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Deborah needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
15 Giờ 35 Phút trước đây
Maria needs Hot Dogs in YoWorld!, , ,
Nhấp chuột
0
Maria needs Hot Dogs in YoWorld!
16 Giờ 54 Phút trước đây
Heather needs Hot Dogs in YoWorld!, Heather-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Heather needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
17 Giờ 58 Phút trước đây
Cindi took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
3
Cindi took a selfie. Get bonus coins!
19 Giờ 8 Phút trước đây
Suzette earned a bonus in YoWorld!, Suzette has claimed the Poinsettia Garland CDE2019 as a prize for signing in 5 days during the Christmas Calendar!, ,
Nhấp chuột
0
Suzette earned a bonus in YoWorld! Bonus
20 Giờ 57 Phút trước đây
Loredana needs Hot Dogs in YoWorld!, Loredana-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Loredana needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
21 Giờ 51 Giây trước đây
Haein needs Hot Dogs in YoWorld!, Haein-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Haein needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
21 Giờ 33 Phút trước đây
Maggie needs Hot Dogs in YoWorld!, Maggie-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Maggie needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
23 Giờ 52 Phút trước đây
Simon needs Hot Dogs in YoWorld!, Simon-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Simon needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 47 Phút trước đây
Jannett earned a bonus in YoWorld!, Jannett has claimed the Poinsettia Garland CDE2019 as a prize for signing in 5 days during the Christmas Calendar!, ,
Nhấp chuột
0
Jannett earned a bonus in YoWorld! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Patti needs Hot Dogs in YoWorld!, Patti-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
2
Patti needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Like, , ,
Nhấp chuột
0
Like
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Rosario earned a bonus in YoWorld!, Rosario has claimed the Poinsettia Garland CDE2019 as a prize for signing in 5 days during the Christmas Calendar!, ,
Nhấp chuột
0
Rosario earned a bonus in YoWorld! Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Sharon needs Hot Dogs in YoWorld!, Sharon-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Sharon needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Jane earned a bonus in YoWorld!, Jane has claimed the Poinsettia Garland CDE2019 as a prize for signing in 5 days during the Christmas Calendar!, ,
Nhấp chuột
0
Jane earned a bonus in YoWorld! Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Diane needs Hot Dogs in YoWorld!, , ,
Nhấp chuột
0
Diane needs Hot Dogs in YoWorld!
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Diane earned a bonus in YoWorld!, Diane has claimed the Poinsettia Garland CDE2019 as a prize for signing in 5 days during the Christmas Calendar!, ,
Nhấp chuột
0
Diane earned a bonus in YoWorld! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Adam needs Hot Dogs in YoWorld!, Adam-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Adam needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Patti needs Hot Dogs in YoWorld!, Patti-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
1
Patti needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Phebie needs Hot Dogs in YoWorld!, Phebie-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
3
Phebie needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Heather needs Hot Dogs in YoWorld!, Heather-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Heather needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Braiden needs Hot Dogs in YoWorld!, Braiden-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
3
Braiden needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Sally needs Hot Dogs in YoWorld!, , ,
Nhấp chuột
0
Sally needs Hot Dogs in YoWorld!
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Isabelle earned a bonus in YoWorld!, Isabelle has earned 100 YoCoins and 5 YoPoints for claiming the 4th day of the Christmas Calendar!, ,
Nhấp chuột
0
Isabelle earned a bonus in YoWorld! Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Unlike, , ,
Nhấp chuột
1
Unlike
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Deborah needs Hot Dogs in YoWorld!, Deborah-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
3
Deborah needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Kathryn needs Hot Dogs in YoWorld!, Kathryn-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Kathryn needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Katerina needs Hot Dogs in YoWorld!, Katerina-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
1
Katerina needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
YoWorld, Pauline-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
1
YoWorld Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Monique earned a bonus in YoWorld!, Monique has earned 1000 YoCoins for claiming the 4th day of the Christmas Calendar!, ,
Nhấp chuột
1
Monique earned a bonus in YoWorld! Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Kim needs Hot Dogs in YoWorld!, Kim-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Kim needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Florence needs Hot Dogs in YoWorld!, Florence-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Florence needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Philip needs Hot Dogs in YoWorld!, Philip-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
1
Philip needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Diane needs Hot Dogs in YoWorld!, Diane-s factory crew needs hot dogs to keep working hard and earn coins at the factory., ,
Nhấp chuột
0
Diane needs Hot Dogs in YoWorld! Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Cindi took a selfie. Get bonus coins!, , ,
Nhấp chuột
5
Cindi took a selfie. Get bonus coins!
1 Ngày 19 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ YoWorld Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu YoWorld liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả YoWorld quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập YoWorld Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào YoWorld Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy YoWorld mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với YoWorld. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền YoWorld. Tất cả các quyền..