Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Mall World. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
viraltilewofmoxie, I-ve just filled up my moxie meter in Mall World by playing the Wheel of Fashion. That means my , ,
คลิก
0
viraltilewofmoxie Bonus
22 ชั่วโมง 46 รายงานการประชุม มาแล้ว
Mall World, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
คลิก
0
Mall World Bonus
23 ชั่วโมง 48 รายงานการประชุม มาแล้ว
Mall World, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
0
Mall World Bonus
1 วัน 46 รายงานการประชุม มาแล้ว
Mall World, I need help from 5 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
คลิก
0
Mall World Bonus
1 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
0
Jouer Bonus
1 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Mall World, OMG! I hit the jackpot in the Fashion Match mini game in Mall World! Today is my lucky day!, ,
คลิก
0
Mall World Bonus
1 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
0
Jouer Bonus
1 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Blue Geometric Clutch your friend Victori, ,
คลิก
0
Jouer Bonus
1 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
I just reached level 2 in Mall World!, I am on my way to ruling the runway! Come visit my store in Mall World to see my style., ,
คลิก
0
I just reached level 2 in Mall World! Bonus
1 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
0
Jouer Bonus
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
I just reached level 209 in Mall World!, I am on my way to ruling the runway! Come visit my store in Mall World to see my style., ,
คลิก
0
I just reached level 209 in Mall World! Bonus
2 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
0
Vote for me! Bonus
2 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
I rule the runway!, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
คลิก
0
I rule the runway! Bonus
2 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Victoria Cookies just bought new stylish item, Victoria Cookies just bought Emerald Majesty Gown. Come play Mall World to see how it looks., ,
คลิก
0
Victoria Cookies just bought new stylish item Bonus
2 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Victoria Cookies just bought new stylish item, Victoria Cookies just bought Peach Lady Gown. Come play Mall World to see how it looks., ,
คลิก
0
Victoria Cookies just bought new stylish item Bonus
2 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, Victoria Cookies just bought Couture Updo. Come play Mall World to see how it looks., ,
คลิก
0
Jouer Bonus
2 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Studio Pumps your friend Victoria Cookies, ,
คลิก
0
Jouer Bonus
2 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
0
Vote for me! Bonus
2 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
0
Jouer Bonus
3 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
0
Jouer Bonus
3 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Claim Your Free Item!, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Vivid Dream Dress your friend Jaqueline A, ,
คลิก
0
Claim Your Free Item! Bonus
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Claim Your Free Item!, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Shibuya Handbag your friend Jaqueline Apa, ,
คลิก
0
Claim Your Free Item! Bonus
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
0
Vote for me! Bonus
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
I rule the runway!, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
คลิก
0
I rule the runway! Bonus
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
American Sneakers, I need help from 6 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
คลิก
0
American Sneakers Bonus
4 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
I just reached level 157 in Mall World!, I am on my way to ruling the runway! Come visit my store in Mall World to see my style., ,
คลิก
0
I just reached level 157 in Mall World! Bonus
4 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
American Sneakers, I need help from 6 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
คลิก
0
American Sneakers Bonus
4 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
0
Vote for me! Bonus
4 วัน 20 ชั่วโมง มาแล้ว
I rule the runway!, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
คลิก
0
I rule the runway! Bonus
4 วัน 20 ชั่วโมง มาแล้ว
American Sneakers, I need help from 6 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
คลิก
0
American Sneakers Bonus
5 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Mariana Rodriguez just bought new stylish item, Mariana Rodriguez just bought Mystic Lace Dress. Come play Mall World to see how it looks., ,
คลิก
0
Mariana Rodriguez just bought new stylish item Bonus
5 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Silver Sparkle Mini Dress your friend Vic, ,
คลิก
0
Jouer Bonus
5 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Striped Dress your friend Victoria Cookie, ,
คลิก
0
Jouer Bonus
5 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Fur Trimmed Coat your friend Victoria Coo, ,
คลิก
0
Jouer Bonus
5 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
0
Jouer Bonus
5 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Ivory Cuffed Shorts your friend Victoria , ,
คลิก
0
Jouer Bonus
5 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
American Dream Headdress, I need help from 7 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
คลิก
0
American Dream Headdress Bonus
5 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
1
Jouer Bonus
6 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
1
Jouer Bonus
1 สัปดาห์ 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Voir la traduction, I just won a piece from the latest Wheel of Fashion collection in Mall World!, ,
คลิก
1
Voir la traduction Bonus
1 สัปดาห์ 3 ชั่วโมง มาแล้ว
American Swimsuit, I need help from 7 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
คลิก
1
American Swimsuit Bonus
1 สัปดาห์ 11 ชั่วโมง มาแล้ว
Mariana Rodriguez just bought new stylish item, Mariana Rodriguez just bought Peach Lady Earrings. Come play Mall World to see how it looks., ,
คลิก
1
Mariana Rodriguez just bought new stylish item Bonus
1 สัปดาห์ 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Mariana Rodriguez just bought new stylish item, Mariana Rodriguez just bought Peach Lady Locks. Come play Mall World to see how it looks., ,
คลิก
1
Mariana Rodriguez just bought new stylish item Bonus
1 สัปดาห์ 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Mariana Rodriguez just bought new stylish item, Mariana Rodriguez just bought Peach Lady Heels. Come play Mall World to see how it looks., ,
คลิก
1
Mariana Rodriguez just bought new stylish item Bonus
1 สัปดาห์ 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Mariana Rodriguez just bought new stylish item, Mariana Rodriguez just bought Peach Lady Clutch. Come play Mall World to see how it looks., ,
คลิก
1
Mariana Rodriguez just bought new stylish item Bonus
1 สัปดาห์ 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Mariana Rodriguez just bought new stylish item, Mariana Rodriguez just bought Peach Lady Gown. Come play Mall World to see how it looks., ,
คลิก
1
Mariana Rodriguez just bought new stylish item Bonus
1 สัปดาห์ 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
1
Jouer Bonus
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
1
Vote for me! Bonus
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
I rule the runway!, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
คลิก
1
I rule the runway! Bonus
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Mall World, Unknown just bought Shimmering Round Clutch. Come play Mall World to see how it looks., ,
คลิก
1
Mall World Bonus
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Mall World, Unknown just bought Black & White Diva Gown. Come play Mall World to see how it looks., ,
คลิก
1
Mall World Bonus
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Mall World, I need help from 7 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
คลิก
1
Mall World Bonus
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Check out my new hairstyle!, I just bought a new hairstyle in Mall World. Come by my store to see my new look., ,
คลิก
1
Check out my new hairstyle! Bonus
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
คลิก
1
Vote for me! Bonus
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Mall World, Visit American Beauty Store store to find the latest fashion trends! Thumbs up if you like it!, ,
คลิก
1
Mall World Bonus
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
American Martini Glass, I need help from 7 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
คลิก
1
American Martini Glass Bonus
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
American Dream Robe, I need help from 7 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
คลิก
1
American Dream Robe Bonus
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
American Sunglasses, I need help from 5 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
คลิก
1
American Sunglasses Bonus
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
Jouer, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Futura sandal black your friend Victoria , ,
คลิก
1
Jouer Bonus
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
Igraj, I just won fashion item for my store on the Wheel of Fashion in Mall World! Come to my store if you , ,
คลิก
1
Igraj Bonus
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Mall World ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Mall World ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Mall World ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Mall World รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Mall World Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Mall World ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Mall World. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Mall World. สงวนลิขสิทธิ์.


?>