Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Mall World. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
10 Phút 36 Giây trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
1 Giờ 4 Phút trước đây
Gioca, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
6 Giờ 13 Phút trước đây
I rule the runway!, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
Nhấp chuột
0
I rule the runway! Bonus
8 Giờ 3 Phút trước đây
Small Leaves Earrings, I need help from 4 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
0
Small Leaves Earrings Bonus
15 Giờ 20 Phút trước đây
Mall World, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Mall World Bonus
16 Giờ 39 Phút trước đây
Jouer, I just won a piece from the latest Wheel of Fashion collection in Mall World!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
16 Giờ 55 Phút trước đây
Small Leaves Earrings, I need help from 4 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
0
Small Leaves Earrings Bonus
17 Giờ 2 Giây trước đây
Mall World, I need help from 4 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
0
Mall World Bonus
17 Giờ 17 Phút trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
17 Giờ 58 Phút trước đây
Small Leaves Earrings, I need help from 4 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
0
Small Leaves Earrings Bonus
19 Giờ 22 Phút trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
20 Giờ 21 Phút trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
21 Giờ 6 Phút trước đây
Gioca, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
I just reached level 205 in Mall World!, I am on my way to ruling the runway! Come visit my store in Mall World to see my style., ,
Nhấp chuột
0
I just reached level 205 in Mall World! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Gioca, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Gioca, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
I rule the runway!, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
Nhấp chuột
0
I rule the runway! Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
I just reached level 150 in Mall World!, I am on my way to ruling the runway! Come visit my store in Mall World to see my style., ,
Nhấp chuột
0
I just reached level 150 in Mall World! Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Gioca, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Jouer, I just won a piece from the latest Wheel of Fashion collection in Mall World!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
I rule the runway!, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
Nhấp chuột
0
I rule the runway! Bonus
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Claim Your Free Item!, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Answer Handbag your friend Alicia Monteir, ,
Nhấp chuột
0
Claim Your Free Item! Bonus
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Orange Rose Bag, I need help from 5 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
0
Orange Rose Bag Bonus
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Mall World, Come check out the fabulous outfit I put together and let me know what you think., ,
Nhấp chuột
0
Mall World Bonus
3 Ngày 12 Phút trước đây
Gioca, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Gioca, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Gioca, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Jouer, Victoria Cookies just bought Sculpted Wedge Shoes (brown). Come play Mall World to see how it looks., ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Jouer, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Two-Tone Lucite Sandals your friend Victo, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
3 Ngày 8 Giờ trước đây
I just reached level 55 in Mall World!, I am on my way to ruling the runway! Come visit my store in Mall World to see my style., ,
Nhấp chuột
0
I just reached level 55 in Mall World! Bonus
3 Ngày 12 Giờ trước đây
Orange Rose Bag, I need help from 5 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
0
Orange Rose Bag Bonus
3 Ngày 13 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
3 Ngày 16 Giờ trước đây
I rule the runway!, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
Nhấp chuột
0
I rule the runway! Bonus
3 Ngày 16 Giờ trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
3 Ngày 20 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
4 Ngày 39 Phút trước đây
Gioca, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
4 Ngày 1 Giờ trước đây
Gioca, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
4 Ngày 5 Giờ trước đây
Gioca, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
4 Ngày 5 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
4 Ngày 10 Giờ trước đây
Orange Rose Bag, I need help from 5 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
0
Orange Rose Bag Bonus
4 Ngày 14 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Vote for me! Bonus
4 Ngày 15 Giờ trước đây
Orange Rose Bag, I need help from 5 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
1
Orange Rose Bag Bonus
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Orange Rose Bag, I need help from 5 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
0
Orange Rose Bag Bonus
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Vote for me! Bonus
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
4 Ngày 17 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mall World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mall World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mall World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mall World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mall World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mall World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mall World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mall World. Tất cả các quyền..