Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Mall World. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Yellow Net Lingerie Set, , ,
Nhấp chuột
0
Yellow Net Lingerie Set
15 Giờ 46 Phút trước đây
Zebra Printed Skirt, , ,
Nhấp chuột
0
Zebra Printed Skirt
15 Giờ 46 Phút trước đây
Snow White Boots, , ,
Nhấp chuột
0
Snow White Boots
15 Giờ 46 Phút trước đây
White Tie Shoes, , ,
Nhấp chuột
0
White Tie Shoes
15 Giờ 46 Phút trước đây
Military Jumpsuit, , ,
Nhấp chuột
0
Military Jumpsuit
15 Giờ 46 Phút trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
15 Giờ 47 Phút trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
15 Giờ 47 Phút trước đây
Colorful Crystal Watch, , ,
Nhấp chuột
0
Colorful Crystal Watch
15 Giờ 48 Phút trước đây
Military Jumpsuit, , ,
Nhấp chuột
0
Military Jumpsuit
19 Giờ 50 Phút trước đây
Elegant Gem Belt, , ,
Nhấp chuột
0
Elegant Gem Belt
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Colorful Crystal Watch, , ,
Nhấp chuột
0
Colorful Crystal Watch
3 Ngày 11 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
4 Ngày 15 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
4 Ngày 15 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
6 Ngày 12 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
1 Tuần 6 Giờ trước đây
Sun Tattoo, , ,
Nhấp chuột
0
Sun Tattoo
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Butterfly Flip Flops, , ,
Nhấp chuột
0
Butterfly Flip Flops
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Cloud & Lightning Earrings, , ,
Nhấp chuột
0
Cloud & Lightning Earrings
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Peach Sweater Dress, , ,
Nhấp chuột
0
Peach Sweater Dress
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Peach Sweater Dress, , ,
Nhấp chuột
1
Peach Sweater Dress
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
1
Vote for me!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Butterfly Flip Flops, , ,
Nhấp chuột
1
Butterfly Flip Flops
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Red Lace Dress, , ,
Nhấp chuột
1
Red Lace Dress
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
2 Tuần 18 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
1
Vote for me!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Strawberry Gloves, , ,
Nhấp chuột
1
Strawberry Gloves
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Strawberry Hat, , ,
Nhấp chuột
0
Strawberry Hat
3 Tuần 10 Giờ trước đây
Strawberry Hat, , ,
Nhấp chuột
0
Strawberry Hat
3 Tuần 17 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
3 Tuần 1 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
3 Tuần 2 Ngày trước đây
Fish Bone Jeans, , ,
Nhấp chuột
1
Fish Bone Jeans
3 Tuần 2 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
3 Tuần 3 Ngày trước đây
Red Lingerie Bodysuit, , ,
Nhấp chuột
0
Red Lingerie Bodysuit
3 Tuần 4 Ngày trước đây
Playful Flower Heels, , ,
Nhấp chuột
0
Playful Flower Heels
3 Tuần 4 Ngày trước đây
Summer Bright Mules, , ,
Nhấp chuột
0
Summer Bright Mules
3 Tuần 4 Ngày trước đây
Colors Hearts Dress, , ,
Nhấp chuột
1
Colors Hearts Dress
3 Tuần 4 Ngày trước đây
Summer Bright Mules, , ,
Nhấp chuột
0
Summer Bright Mules
3 Tuần 4 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
3 Tuần 5 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Tuần 5 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
1
Vote for me!
3 Tuần 5 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

3 Tuần 6 Ngày trước đây
Summer Gem Glasses, , ,
Nhấp chuột
0
Summer Gem Glasses
3 Tuần 6 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
1
Vote for me!
3 Tuần 6 Ngày trước đây
Seabed Bag, , ,
Nhấp chuột
0
Seabed Bag
4 Tuần 5 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
1
Vote for me!
4 Tuần 21 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
1
Vote for me!
4 Tuần 22 Giờ trước đây
Crystal Classics, , ,
Nhấp chuột
1
Crystal Classics
1 tháng 5 Giờ trước đây
Mall World, , ,
Nhấp chuột
1
Mall World
1 tháng 17 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
1
Vote for me!
1 tháng 1 Ngày trước đây
Pink Silk Bra Top, , ,
Nhấp chuột
2
Pink Silk Bra Top
1 tháng 1 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
2
Vote for me!
1 tháng 4 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mall World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mall World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mall World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mall World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mall World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mall World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mall World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mall World. Tất cả các quyền..


?>