Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Mall World. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Fall Flower Earrings, , ,
Nhấp chuột
0
Fall Flower Earrings
10 Giờ 22 Phút trước đây
I just updated my look in Mall World, , ,
Nhấp chuột
0
I just updated my look in Mall World
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Claim Your Free Item!, , ,
Nhấp chuột
0
Claim Your Free Item!
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Claim Your Free Item!, , ,
Nhấp chuột
0
Claim Your Free Item!
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Claim Your Free Item!, , ,
Nhấp chuột
0
Claim Your Free Item!
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Red Leather Boots, , ,
Nhấp chuột
0
Red Leather Boots
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Red Leather Boots, , ,
Nhấp chuột
0
Red Leather Boots
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Red Leather Boots, , ,
Nhấp chuột
0
Red Leather Boots
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Claim Your Free Item!, , ,
Nhấp chuột
0
Claim Your Free Item!
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
1 Ngày 22 Giờ trước đây
I won %0!, , ,
Nhấp chuột
0
I won %0!
1 Ngày 22 Giờ trước đây
I won %0!, , ,
Nhấp chuột
0
I won %0!
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
I just reached level 92 in Mall World!, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached level 92 in Mall World!
2 Ngày 11 Giờ trước đây
I rule the runway!, , ,
Nhấp chuột
0
I rule the runway!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Please help me get this makeup!, , ,
Nhấp chuột
0
Please help me get this makeup!
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Please help me get this makeup!, , ,
Nhấp chuột
0
Please help me get this makeup!
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Please help me get this makeup!, , ,
Nhấp chuột
0
Please help me get this makeup!
4 Ngày 16 Giờ trước đây
I rule the runway!, , ,
Nhấp chuột
0
I rule the runway!
5 Ngày 5 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
5 Ngày 5 Giờ trước đây
Fall Flower Earrings, , ,
Nhấp chuột
1
Fall Flower Earrings
5 Ngày 10 Giờ trước đây
Fall Flower Earrings, , ,
Nhấp chuột
0
Fall Flower Earrings
5 Ngày 10 Giờ trước đây
Bee Ahmad just bought new stylish item, , ,
Nhấp chuột
0
Bee Ahmad just bought new stylish item
6 Ngày 8 Giờ trước đây
Bee Ahmad just bought new stylish item, , ,
Nhấp chuột
2
Bee Ahmad just bought new stylish item
6 Ngày 8 Giờ trước đây
Bee Ahmad just bought new stylish item, , ,
Nhấp chuột
0
Bee Ahmad just bought new stylish item
6 Ngày 8 Giờ trước đây
Bee Ahmad just bought new stylish item, , ,
Nhấp chuột
0
Bee Ahmad just bought new stylish item
6 Ngày 8 Giờ trước đây
I just reached level 75 in Mall World!, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached level 75 in Mall World!
6 Ngày 8 Giờ trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for me!
6 Ngày 8 Giờ trước đây
Vibrant Fall Booties, , ,
Nhấp chuột
2
Vibrant Fall Booties
1 Tuần 15 Giờ trước đây
Autumn Lace Top, , ,
Nhấp chuột
2
Autumn Lace Top
1 Tuần 15 Giờ trước đây
Autumn Leather Skirt, , ,
Nhấp chuột
2
Autumn Leather Skirt
1 Tuần 15 Giờ trước đây
Fall Color Belt, , ,
Nhấp chuột
2
Fall Color Belt
1 Tuần 15 Giờ trước đây
Autumn Necklace, , ,
Nhấp chuột
2
Autumn Necklace
1 Tuần 15 Giờ trước đây
I rule the runway!, , ,
Nhấp chuột
3
I rule the runway!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
5
Vote for me!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Chrissie-s look created by Nayeli Aracely, , ,
Nhấp chuột
0
Chrissie-s look created by Nayeli Aracely
1 Tuần 2 Ngày trước đây
I won: %0!, , ,
Nhấp chuột
2
I won: %0!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
I rule the runway!, , ,
Nhấp chuột
4
I rule the runway!
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
3
Vote for me!
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Fall Color Belt, , ,
Nhấp chuột
2
Fall Color Belt
1 Tuần 4 Ngày trước đây
I really like this store, , ,
Nhấp chuột
0
I really like this store
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Autumn Necklace, , ,
Nhấp chuột
2
Autumn Necklace
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Vibrant Fall Booties, , ,
Nhấp chuột
2
Vibrant Fall Booties
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Vibrant Fall Booties, , ,
Nhấp chuột
2
Vibrant Fall Booties
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Autumn Necklace, , ,
Nhấp chuột
2
Autumn Necklace
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Autumn Lace Top, , ,
Nhấp chuột
2
Autumn Lace Top
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Autumn Leather Skirt, , ,
Nhấp chuột
2
Autumn Leather Skirt
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Autumn Lace Top, , ,
Nhấp chuột
2
Autumn Lace Top
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
2
Vote for me!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
I rule the runway!, , ,
Nhấp chuột
3
I rule the runway!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
I just reached level 75 in Mall World!, , ,
Nhấp chuột
2
I just reached level 75 in Mall World!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Pink Star Top, , ,
Nhấp chuột
6
Pink Star Top
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Ice Cream Purse, , ,
Nhấp chuột
4
Ice Cream Purse
2 Tuần 15 Giờ trước đây
I rule the runway!, , ,
Nhấp chuột
2
I rule the runway!
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
2
Vote for me!
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
2
Vote for me!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Vote for me!, , ,
Nhấp chuột
2
Vote for me!
2 Tuần 3 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mall World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mall World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mall World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mall World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mall World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mall World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mall World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mall World. Tất cả các quyền..


?>