Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Mall World. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
7 Giờ 24 Phút trước đây
Mariana Rodriguez just bought new stylish item, Mariana Rodriguez just bought Peach Lady Earrings. Come play Mall World to see how it looks., ,
Nhấp chuột
0
Mariana Rodriguez just bought new stylish item Bonus
18 Giờ 50 Phút trước đây
Mariana Rodriguez just bought new stylish item, Mariana Rodriguez just bought Peach Lady Locks. Come play Mall World to see how it looks., ,
Nhấp chuột
0
Mariana Rodriguez just bought new stylish item Bonus
18 Giờ 50 Phút trước đây
Mariana Rodriguez just bought new stylish item, Mariana Rodriguez just bought Peach Lady Heels. Come play Mall World to see how it looks., ,
Nhấp chuột
0
Mariana Rodriguez just bought new stylish item Bonus
18 Giờ 51 Phút trước đây
Mariana Rodriguez just bought new stylish item, Mariana Rodriguez just bought Peach Lady Clutch. Come play Mall World to see how it looks., ,
Nhấp chuột
0
Mariana Rodriguez just bought new stylish item Bonus
18 Giờ 51 Phút trước đây
Mariana Rodriguez just bought new stylish item, Mariana Rodriguez just bought Peach Lady Gown. Come play Mall World to see how it looks., ,
Nhấp chuột
0
Mariana Rodriguez just bought new stylish item Bonus
18 Giờ 52 Phút trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
I rule the runway!, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
Nhấp chuột
0
I rule the runway! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Mall World, Unknown just bought Shimmering Round Clutch. Come play Mall World to see how it looks., ,
Nhấp chuột
0
Mall World Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Mall World, Unknown just bought Black & White Diva Gown. Come play Mall World to see how it looks., ,
Nhấp chuột
0
Mall World Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Mall World, I need help from 7 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
0
Mall World Bonus
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Check out my new hairstyle!, I just bought a new hairstyle in Mall World. Come by my store to see my new look., ,
Nhấp chuột
0
Check out my new hairstyle! Bonus
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for me! Bonus
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Mall World, Visit American Beauty Store store to find the latest fashion trends! Thumbs up if you like it!, ,
Nhấp chuột
0
Mall World Bonus
2 Ngày 2 Giờ trước đây
American Martini Glass, I need help from 7 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
0
American Martini Glass Bonus
2 Ngày 15 Giờ trước đây
American Dream Robe, I need help from 7 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
0
American Dream Robe Bonus
2 Ngày 15 Giờ trước đây
American Sunglasses, I need help from 5 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
0
American Sunglasses Bonus
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Jouer, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Futura sandal black your friend Victoria , ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Igraj, I just won fashion item for my store on the Wheel of Fashion in Mall World! Come to my store if you , ,
Nhấp chuột
0
Igraj Bonus
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Igraj, I saw you in my Mall World store and think you look fabulous today! Come give me some style tips in , ,
Nhấp chuột
0
Igraj Bonus
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Elisa Lichtenberger Russo just bought new stylish item, Elisa Lichtenberger Russo just bought Wine Bouquet Heels. Come play Mall World to see how it looks., ,
Nhấp chuột
1
Elisa Lichtenberger Russo just bought new stylish item Bonus
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Elisa Lichtenberger Russo just bought new stylish item, Elisa Lichtenberger Russo just bought Wine Bouquet Dress. Come play Mall World to see how it looks., ,
Nhấp chuột
1
Elisa Lichtenberger Russo just bought new stylish item Bonus
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Elisa Lichtenberger Russo just bought new stylish item, Elisa Lichtenberger Russo just bought Independence Dress. Come play Mall World to see how it looks., ,
Nhấp chuột
1
Elisa Lichtenberger Russo just bought new stylish item Bonus
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
4 Ngày 7 Giờ trước đây
Igraj, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Igraj Bonus
4 Ngày 12 Giờ trước đây
Jouer, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Nightlife Earrings your friend Victoria C, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
4 Ngày 18 Giờ trước đây
Jouer, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Akai Pants your friend Victoria Cookies h, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
5 Ngày 7 Giờ trước đây
Claim Your Free Item!, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Badalias Birthday Boots your friend Victo, ,
Nhấp chuột
1
Claim Your Free Item! Bonus
5 Ngày 18 Giờ trước đây
Shiny Hairclip, I need help from 4 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
1
Shiny Hairclip Bonus
5 Ngày 18 Giờ trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
6 Ngày 12 Phút trước đây
Jouer, A free item is in your closet! Visit Mall World to see the Vintage Inspired Brown Leather Tote your , ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
6 Ngày 26 Phút trước đây
Spelen, , ,
Nhấp chuột
1
Spelen
6 Ngày 1 Giờ trước đây
Chocolate Cocktail Dress, I need help from 7 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
1
Chocolate Cocktail Dress Bonus
6 Ngày 2 Giờ trước đây
Diosa Dulce, I need help from 4 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
1
Diosa Dulce Bonus
6 Ngày 2 Giờ trước đây
June Frasier, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
June Frasier Bonus
6 Ngày 2 Giờ trước đây
Spelen, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
Nhấp chuột
1
Spelen Bonus
6 Ngày 2 Giờ trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
6 Ngày 7 Giờ trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
1 Tuần 7 Giờ trước đây
I won %0!, I just won the %1 in the Fashion Match mini game in Mall World!, ,
Nhấp chuột
1
I won %0! Bonus
1 Tuần 22 Giờ trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
viraltilewofcollection, I just won a piece from the latest Wheel of Fashion collection in Mall World!, ,
Nhấp chuột
1
viraltilewofcollection Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Sling Back Deco Pumps, I need help from 5 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
1
Sling Back Deco Pumps Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Vote for me! Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Sling Back Deco Pumps, I need help from 5 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
1
Sling Back Deco Pumps Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Mall World, Leila Hope just bought Tender Rose Necklace. Come play Mall World to see how it looks., ,
Nhấp chuột
1
Mall World Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Ver original, I just bought a custom design made by %1 in Fashion Designer for my Mall World closet., ,
Nhấp chuột
1
Ver original Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Jugar, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jugar Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
I just reached level 18 in Mall World!, I am on my way to ruling the runway! Come visit my store in Mall World to see my style., ,
Nhấp chuột
1
I just reached level 18 in Mall World! Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Vote for me! Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Vote for me!, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Vote for me! Bonus
1 Tuần 4 Ngày trước đây
I rule the runway!, I just came in 1 place in a Mall World Fashion Show. Thank you for voting for me!, ,
Nhấp chuột
1
I rule the runway! Bonus
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Orange Off Shoulder Top, I need help from 5 friends to get this exclusive item. Visit Mall World to help me get this clearanc, ,
Nhấp chuột
1
Orange Off Shoulder Top Bonus
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Jouer, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Jugar, I am competing in a fashion show in Mall World. Come vote & help me win!, ,
Nhấp chuột
1
Jugar Bonus
1 Tuần 5 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mall World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mall World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mall World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mall World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mall World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mall World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mall World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mall World. Tất cả các quyền..


?>