Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Prize Fiesta. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
PAMELA HINCHLIFFE performed a RARE MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
0
PAMELA HINCHLIFFE performed a RARE MEGA COMBO
4 Giờ 17 Phút trước đây
CAROL ADRIAANS performed a RARE MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
0
CAROL ADRIAANS performed a RARE MEGA COMBO
4 Giờ 22 Phút trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
0
www.prize-fiesta.com
22 Giờ 59 Phút trước đây
ALAIN est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
ALAIN est sincère avec ses amis
23 Giờ 22 Phút trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
6
ERIK est sincère avec ses amis
1 Ngày 47 Phút trước đây
DEBRA won $749.00 playing Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
35
DEBRA won $749.00 playing Prize Fiesta.
2 Ngày 6 Giờ trước đây
DEBRA is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
8
DEBRA is an awesome friend
2 Ngày 6 Giờ trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
8
ERIK est sincère avec ses amis
3 Ngày 20 Phút trước đây
DEBRA is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
7
DEBRA is an awesome friend
3 Ngày 7 Giờ trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
15
ERIK est sincère avec ses amis
3 Ngày 17 Giờ trước đây
DEBRA is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
10
DEBRA is an awesome friend
4 Ngày 7 Giờ trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
7
ERIK est sincère avec ses amis
4 Ngày 12 Giờ trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
7
ERIK est sincère avec ses amis
4 Ngày 13 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
8
www.prize-fiesta.com
4 Ngày 17 Giờ trước đây
DEBRA is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
6
DEBRA is an awesome friend
5 Ngày 6 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
5
www.prize-fiesta.com
5 Ngày 11 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
4
www.prize-fiesta.com
5 Ngày 13 Giờ trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
4
SOLANGE est sincère avec ses amis
5 Ngày 13 Giờ trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
6
ERIK est sincère avec ses amis
5 Ngày 22 Giờ trước đây
LYLY ROSES bat un record !, , ,
Nhấp chuột
5
LYLY ROSES bat un record !
6 Ngày 15 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
3
www.prize-fiesta.com
6 Ngày 16 Giờ trước đây
SANDRINE COUDEYRE bat un record !, , ,
Nhấp chuột
5
SANDRINE COUDEYRE bat un record !
1 Tuần 13 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
3
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 14 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
2
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 18 Giờ trước đây
CAROLANN has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
2
CAROLANN has broken a record!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

1 Tuần 1 Ngày trước đây
CANDACE is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
2
CANDACE is an awesome friend
1 Tuần 1 Ngày trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
4
ERIK est sincère avec ses amis
1 Tuần 1 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
3
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 1 Ngày trước đây
BERNARD DOCTEUR bat un record !, , ,
Nhấp chuột
1
BERNARD DOCTEUR bat un record !
1 Tuần 1 Ngày trước đây
BERNARD DOCTEUR bat un record !, , ,
Nhấp chuột
1
BERNARD DOCTEUR bat un record !
1 Tuần 1 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
1
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 1 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
3
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 1 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
1
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 1 Ngày trước đây
BRIAN MONKMAN performed a RARE MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
0
BRIAN MONKMAN performed a RARE MEGA COMBO
1 Tuần 2 Ngày trước đây
BRIAN has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
0
BRIAN has broken a record!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
1
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 2 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
1
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 2 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
0
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 2 Ngày trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
ERIK est sincère avec ses amis
1 Tuần 2 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
0
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 2 Ngày trước đây
JACKIE CARRUTH has performed a MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
0
JACKIE CARRUTH has performed a MEGA COMBO
1 Tuần 3 Ngày trước đây
RICHARD won $45.00 playing Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
0
RICHARD won $45.00 playing Prize Fiesta.
1 Tuần 3 Ngày trước đây
RICHARD won $630.00 playing Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
0
RICHARD won $630.00 playing Prize Fiesta.
1 Tuần 3 Ngày trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
ERIK est sincère avec ses amis
1 Tuần 3 Ngày trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
1
ERIK est sincère avec ses amis
1 Tuần 3 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
0
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 3 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
0
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 3 Ngày trước đây
BERNADINE HEFT has performed a MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
1
BERNADINE HEFT has performed a MEGA COMBO
1 Tuần 4 Ngày trước đây
WENDY won $ 893.00 playing Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
0
WENDY won $ 893.00 playing Prize Fiesta.
1 Tuần 4 Ngày trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
ERIK est sincère avec ses amis
1 Tuần 4 Ngày trước đây
DEBRA is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
0
DEBRA is an awesome friend
1 Tuần 5 Ngày trước đây
TINA won $687.00 playing Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
0
TINA won $687.00 playing Prize Fiesta.
1 Tuần 5 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
0
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 5 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
1 Tuần 5 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
0
www.prize-fiesta.com
1 Tuần 6 Ngày trước đây
MARINA GEST bat un record !, , ,
Nhấp chuột
0
MARINA GEST bat un record !
1 Tuần 6 Ngày trước đây
DEBRA is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
0
DEBRA is an awesome friend
1 Tuần 6 Ngày trước đây
DEBRA is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
3
DEBRA is an awesome friend
2 Tuần 9 Giờ trước đây
BRIDGET MILLIKEN has performed a MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
3
BRIDGET MILLIKEN has performed a MEGA COMBO
2 Tuần 19 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Prize Fiesta Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Prize Fiesta liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Prize Fiesta quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Prize Fiesta Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Prize Fiesta Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Prize Fiesta mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Prize Fiesta. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Prize Fiesta. Tất cả các quyền..


?>