Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Prize Fiesta. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
BETTY is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
0
BETTY is an awesome friend
10 Giờ 21 Phút trước đây
FRED BOUSSION bat un record !, , ,
Nhấp chuột
0
FRED BOUSSION bat un record !
1 Ngày 18 Giờ trước đây
FRED BOUSSION bat un record !, , ,
Nhấp chuột
0
FRED BOUSSION bat un record !
1 Ngày 18 Giờ trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
2 Ngày 7 Giờ trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
2 Ngày 7 Giờ trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
ERIK est sincère avec ses amis
4 Ngày 20 Giờ trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
5 Ngày 6 Giờ trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
5 Ngày 6 Giờ trước đây
GLENDA DAVIES has performed a MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
3
GLENDA DAVIES has performed a MEGA COMBO
6 Ngày 12 Giờ trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
ERIK est sincère avec ses amis
6 Ngày 15 Giờ trước đây
LOIS is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
0
LOIS is an awesome friend
6 Ngày 19 Giờ trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
1 Tuần 2 Giờ trước đây
ROVILLA has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
0
ROVILLA has broken a record!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
ROVILLA has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
0
ROVILLA has broken a record!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
1 Tuần 2 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
1 Tuần 2 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
1 Tuần 2 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
1 Tuần 2 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
1 Tuần 2 Ngày trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
ERIK est sincère avec ses amis
1 Tuần 2 Ngày trước đây
CELIA has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
2
CELIA has broken a record!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
CELIA won $45.00 playing Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
3
CELIA won $45.00 playing Prize Fiesta.
1 Tuần 5 Ngày trước đây
CELIA TREVINO has performed a MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
2
CELIA TREVINO has performed a MEGA COMBO
1 Tuần 5 Ngày trước đây
VIVIE JOUVENAUX bat un record !, , ,
Nhấp chuột
2
VIVIE JOUVENAUX bat un record !
2 Tuần 14 Giờ trước đây
VIVIE JOUVENAUX réussit un MEGA COMBO RARE, , ,
Nhấp chuột
2
VIVIE JOUVENAUX réussit un MEGA COMBO RARE
2 Tuần 14 Giờ trước đây
VIVIE JOUVENAUX bat un record !, , ,
Nhấp chuột
2
VIVIE JOUVENAUX bat un record !
2 Tuần 14 Giờ trước đây
MARIE LAURE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
6
MARIE LAURE est sincère avec ses amis
2 Tuần 6 Ngày trước đây
IAN is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
76
IAN is an awesome friend
3 Tuần 4 Ngày trước đây
IAN is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
8
IAN is an awesome friend
3 Tuần 5 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
4
SOLANGE est sincère avec ses amis
3 Tuần 5 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
4
SOLANGE est sincère avec ses amis
3 Tuần 5 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
3
SOLANGE est sincère avec ses amis
3 Tuần 5 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
3
SOLANGE est sincère avec ses amis
3 Tuần 5 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
SOLANGE est sincère avec ses amis
3 Tuần 5 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
SOLANGE est sincère avec ses amis
3 Tuần 5 Ngày trước đây
IAN is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
2
IAN is an awesome friend
3 Tuần 6 Ngày trước đây
CATHY ISTEAD has performed a MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
3
CATHY ISTEAD has performed a MEGA COMBO
3 Tuần 6 Ngày trước đây
JEAN est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
JEAN est sincère avec ses amis
4 Tuần 9 Giờ trước đây
ALAIN est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
4
ALAIN est sincère avec ses amis
4 Tuần 11 Giờ trước đây
BEATRICE LEONI réussit un MEGA COMBO RARE, , ,
Nhấp chuột
6
BEATRICE LEONI réussit un MEGA COMBO RARE
1 tháng 20 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
3
www.prize-fiesta.com
1 tháng 2 Ngày trước đây
VIRGINIE SMITS bat un record !, , ,
Nhấp chuột
4
VIRGINIE SMITS bat un record !
1 tháng 2 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
2
www.prize-fiesta.com
1 tháng 2 Ngày trước đây
BETTY is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
3
BETTY is an awesome friend
1 tháng 2 Ngày trước đây
JUDY won $20.00 playing Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
2
JUDY won $20.00 playing Prize Fiesta.
1 tháng 3 Ngày trước đây
JUDY has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
2
JUDY has broken a record!
1 tháng 3 Ngày trước đây
JUDY LEMAY has performed a MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
3
JUDY LEMAY has performed a MEGA COMBO
1 tháng 3 Ngày trước đây
BETTY is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
3
BETTY is an awesome friend
1 tháng 3 Ngày trước đây
CATHY ISTEAD performed a RARE MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
2
CATHY ISTEAD performed a RARE MEGA COMBO
1 tháng 4 Ngày trước đây
BETTY is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
1
BETTY is an awesome friend
1 tháng 4 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
2
www.prize-fiesta.com
1 tháng 5 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
2
www.prize-fiesta.com
1 tháng 5 Ngày trước đây
GHISLAINE GIGI bat un record !, , ,
Nhấp chuột
1
GHISLAINE GIGI bat un record !
1 tháng 1 Tuần trước đây
JACKIE is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
3
JACKIE is an awesome friend
1 tháng 1 Tuần trước đây
BEATRICE LEONI bat un record !, , ,
Nhấp chuột
2
BEATRICE LEONI bat un record !
1 tháng 1 Tuần trước đây
CATHY has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
2
CATHY has broken a record!
1 tháng 1 Tuần trước đây
IAN is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
1
IAN is an awesome friend
1 tháng 1 Tuần trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
3
www.prize-fiesta.com
1 tháng 1 Tuần trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
3
www.prize-fiesta.com
1 tháng 1 Tuần trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
1
www.prize-fiesta.com
1 tháng 1 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Prize Fiesta Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Prize Fiesta liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Prize Fiesta quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Prize Fiesta Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Prize Fiesta Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Prize Fiesta mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Prize Fiesta. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Prize Fiesta. Tất cả các quyền..


?>