Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Prize Fiesta. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
LIA è sincero/a con i suoi amici, Lia ha già inviato 76 regali ai suoi amici PRIZE FIESTA, ,
Nhấp chuột
0
LIA è sincero/a con i suoi amici Bonus
9 Giờ 23 Phút trước đây
combos1_E1481203996, Erik réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
0
combos1_E1481203996 Bonus
9 Giờ 43 Phút trước đây
amis_sincere_E1481203995, Erik a déjà envoyé 2136 cadeaux à ses amis PRIZE FIESTA, ,
Nhấp chuột
0
amis_sincere_E1481203995 Bonus
9 Giờ 50 Phút trước đây
Bridget gave an outstanding performance in Prize Fiesta., Bridget gave an outstanding performance in Prize Fiesta., ,
Nhấp chuột
0
Bridget gave an outstanding performance in Prize Fiesta. Bonus
10 Giờ 55 Phút trước đây
Marie Laure a déjà envoyé 47 cadeaux à ses amis PRIZE FIESTA, Marie Laure a déjà envoyé 47 cadeaux à ses amis PRIZE FIESTA, ,
Nhấp chuột
0
Marie Laure a déjà envoyé 47 cadeaux à ses amis PRIZE FIESTA Bonus
12 Giờ 10 Phút trước đây
combos1_E1481203996, Erik réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
0
combos1_E1481203996 Bonus
12 Giờ 41 Phút trước đây
IEPURAS MICUTZ ha realizzato un MEGA COMBO RARO, Iepuras Micutz se la cava benissimo!, ,
Nhấp chuột
0
IEPURAS MICUTZ ha realizzato un MEGA COMBO RARO Iepuras Micutz se la cava benissimo!
13 Giờ 52 Phút trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
0
www.prize-fiesta.com
15 Giờ 40 Phút trước đây
SUSAN RILEY has performed a MEGA COMBO, Susan gave an outstanding performance in Prize Fiesta., ,
Nhấp chuột
0
SUSAN RILEY has performed a MEGA COMBO Bonus
19 Giờ 18 Phút trước đây
DEBRA has broken a record!, Debra has broken their own record and reached level 5., ,
Nhấp chuột
0
DEBRA has broken a record! Bonus
19 Giờ 20 Phút trước đây
DEBRA is an awesome friend, 47 gifts have been received by Debra-s friends., ,
Nhấp chuột
0
DEBRA is an awesome friend Bonus
19 Giờ 34 Phút trước đây
Wendy gave an outstanding performance in Prize Fiesta., Wendy gave an outstanding performance in Prize Fiesta., ,
Nhấp chuột
3
Wendy gave an outstanding performance in Prize Fiesta. Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
IEPURAS MICUTZ ha fatto un MEGA COMBO, Iepuras fa una bella performance divertendosi, ,
Nhấp chuột
0
IEPURAS MICUTZ ha fatto un MEGA COMBO Iepuras fa una bella performance divertendosi
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Marie Laure a déjà envoyé 46 cadeaux à ses amis PRIZE FIESTA, Marie Laure a déjà envoyé 46 cadeaux à ses amis PRIZE FIESTA, ,
Nhấp chuột
2
Marie Laure a déjà envoyé 46 cadeaux à ses amis PRIZE FIESTA Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
2
www.prize-fiesta.com
1 Ngày 15 Giờ trước đây
ARLENE won $537.00 playing Prize Fiesta., Arlene will be able to use them in the PRIZE CAVERN., ,
Nhấp chuột
1
ARLENE won $537.00 playing Prize Fiesta. Bonus
1 Ngày 20 Giờ trước đây
ARLENE GREEN has performed a MEGA COMBO, Arlene gave an outstanding performance in Prize Fiesta., ,
Nhấp chuột
1
ARLENE GREEN has performed a MEGA COMBO Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
1
www.prize-fiesta.com
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Jouer, Fabrice a battu son propre record de la semaine en atteignant le niveau 7., ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
2 Ngày 14 Giờ trước đây
Bridget gave an outstanding performance in Prize Fiesta., Bridget gave an outstanding performance in Prize Fiesta., ,
Nhấp chuột
1
Bridget gave an outstanding performance in Prize Fiesta. Bonus
2 Ngày 15 Giờ trước đây
118 gifts have been received by Carolann-s friends., 118 gifts have been received by Carolann-s friends., ,
Nhấp chuột
1
118 gifts have been received by Carolann-s friends. Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
ARLENE has broken a record!, Arlene has broken their own record and reached level 8., ,
Nhấp chuột
1
ARLENE has broken a record! Bonus
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Ruth gave an outstanding performance in Prize Fiesta., Ruth gave an outstanding performance in Prize Fiesta., ,
Nhấp chuột
1
Ruth gave an outstanding performance in Prize Fiesta. Bonus
2 Ngày 21 Giờ trước đây
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
1
combos1_E1481203996 Bonus
2 Ngày 22 Giờ trước đây
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
1
combos1_E1481203996 Bonus
2 Ngày 22 Giờ trước đây
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
1
combos1_E1481203996 Bonus
3 Ngày 42 Phút trước đây
highlevel_4_E1510831976, Stephanie a battu son propre record de la semaine en…, ,
Nhấp chuột
1
highlevel_4_E1510831976 Bonus
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Carolann has broken their own record and reached level 8., Carolann has broken their own record and reached level 8., ,
Nhấp chuột
1
Carolann has broken their own record and reached level 8. Bonus
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Carolann has broken their own record and reached level 7., Carolann has broken their own record and reached level 7., ,
Nhấp chuột
1
Carolann has broken their own record and reached level 7. Bonus
3 Ngày 4 Giờ trước đây
Carolann Miller is doing good!, Carolann Miller is doing good!, ,
Nhấp chuột
1
Carolann Miller is doing good! Carolann Miller is doing good!
3 Ngày 4 Giờ trước đây
combos1_E1481203996, , ,
Nhấp chuột
1
combos1_E1481203996
3 Ngày 4 Giờ trước đây
Carolann gave an outstanding performance in Prize Fiesta., Carolann gave an outstanding performance in Prize Fiesta., ,
Nhấp chuột
1
Carolann gave an outstanding performance in Prize Fiesta. Bonus
3 Ngày 4 Giờ trước đây
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
1
combos1_E1481203996 Bonus
3 Ngày 4 Giờ trước đây
highlevel_7_E1510831976, Sandrine a battu son propre record de la semaine en atteignant le niveau 7., ,
Nhấp chuột
0
highlevel_7_E1510831976 Bonus
3 Ngày 4 Giờ trước đây
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
0
combos1_E1481203996 Bonus
3 Ngày 4 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
0
www.prize-fiesta.com
3 Ngày 5 Giờ trước đây
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
0
combos1_E1481203996 Bonus
3 Ngày 8 Giờ trước đây
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
0
combos1_E1481203996 Bonus
3 Ngày 9 Giờ trước đây
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
0
combos1_E1481203996 Bonus
3 Ngày 12 Giờ trước đây
combos2_E1481203999, Stephanie Pelletier se débrouille bien !, ,
Nhấp chuột
0
combos2_E1481203999 Stephanie Pelletier se débrouille bien !
3 Ngày 12 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
0
www.prize-fiesta.com
3 Ngày 12 Giờ trước đây
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
6
combos1_E1481203996 Bonus
3 Ngày 17 Giờ trước đây
combos1_E1481203996, Stephanie réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
1
combos1_E1481203996 Bonus
3 Ngày 17 Giờ trước đây
DEBRA has broken a record!, Debra has broken their own record and reached level 4., ,
Nhấp chuột
1
DEBRA has broken a record! Bonus
3 Ngày 19 Giờ trước đây
DEBRA is an awesome friend, 46 gifts have been received by Debra-s friends., ,
Nhấp chuột
1
DEBRA is an awesome friend Bonus
3 Ngày 19 Giờ trước đây
ARLENE GREEN has performed a MEGA COMBO, Arlene gave an outstanding performance in Prize Fiesta., ,
Nhấp chuột
1
ARLENE GREEN has performed a MEGA COMBO Bonus
3 Ngày 20 Giờ trước đây
ARLENE is an awesome friend, 7 gifts have been received by Arlene-s friends., ,
Nhấp chuột
1
ARLENE is an awesome friend Bonus
3 Ngày 20 Giờ trước đây
IEPURAS MICUTZ batte un record !, Iepuras ha battuto il suo record della settimana raggiungendo il livello 7, ,
Nhấp chuột
0
IEPURAS MICUTZ batte un record ! Bonus
4 Ngày 5 Giờ trước đây
combos1_E1481203996, Erik réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
1
combos1_E1481203996 Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
Erik réussit une belle performance tout en s-amusant., Erik réussit une belle performance tout en s-amusant., ,
Nhấp chuột
1
Erik réussit une belle performance tout en s-amusant. Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
1
www.prize-fiesta.com
5 Ngày 8 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
2
www.prize-fiesta.com
5 Ngày 13 Giờ trước đây
highlevel_6_E1510831976, Sandrine a battu son propre record de la semaine en atteignant le niveau 6., ,
Nhấp chuột
1
highlevel_6_E1510831976 Bonus
5 Ngày 13 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
1
www.prize-fiesta.com
6 Ngày 7 Phút trước đây
BRIAN MONKMAN has performed a MEGA COMBO, Brian gave an outstanding performance in Prize Fiesta., ,
Nhấp chuột
1
BRIAN MONKMAN has performed a MEGA COMBO Bonus
6 Ngày 1 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
1
www.prize-fiesta.com
6 Ngày 2 Giờ trước đây
Ruth Shonce is doing good!, Ruth Shonce is doing good!, ,
Nhấp chuột
0
Ruth Shonce is doing good! Ruth Shonce is doing good!
6 Ngày 4 Giờ trước đây
Jouer, Mireille a déjà envoyé 7298 cadeaux à ses amis PRIZE FIESTA, ,
Nhấp chuột
5
Jouer Bonus
6 Ngày 10 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
1
www.prize-fiesta.com
6 Ngày 13 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
2
www.prize-fiesta.com
6 Ngày 13 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Prize Fiesta Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Prize Fiesta liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Prize Fiesta quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Prize Fiesta Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Prize Fiesta Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Prize Fiesta mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Prize Fiesta. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Prize Fiesta. Tất cả các quyền..


?>