Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Prize Fiesta. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
, , prize-fiesta.com,
Nhấp chuột
9

2 tháng 1 Tuần trước đây
, , prize-fiesta.com,
Nhấp chuột
5

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , prize-fiesta.com,
Nhấp chuột
8

3 tháng 2 Tuần trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
7
ERIK est sincère avec ses amis
4 tháng 5 Ngày trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
7
ERIK est sincère avec ses amis
4 tháng 1 Tuần trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
6
ERIK est sincère avec ses amis
4 tháng 2 Tuần trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
8
ERIK est sincère avec ses amis
5 tháng 1 Tuần trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
6
ERIK est sincère avec ses amis
5 tháng 2 Tuần trước đây
JEAN-JACQUES JARDIN bat un record !, , ,
Nhấp chuột
15
JEAN-JACQUES JARDIN bat un record !
6 tháng 2 Tuần trước đây
DENYSE BAHREL réussit un MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
9
DENYSE BAHREL réussit un MEGA COMBO
6 tháng 3 Tuần trước đây
DENYSE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
7
DENYSE est sincère avec ses amis
6 tháng 3 Tuần trước đây
NICOLAS CHARBONNIER bat un record !, , ,
Nhấp chuột
5
NICOLAS CHARBONNIER bat un record !
7 tháng 1 Tuần trước đây
DONNA GUTHRIE has performed a MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
4
DONNA GUTHRIE has performed a MEGA COMBO
7 tháng 2 Tuần trước đây
ANITA GIGI SA bat un record !, , ,
Nhấp chuột
8
ANITA GIGI SA bat un record !
7 tháng 2 Tuần trước đây
ANITA GIGI est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
ANITA GIGI est sincère avec ses amis
7 tháng 3 Tuần trước đây
ANITA GIGI SA réussit un MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
3
ANITA GIGI SA réussit un MEGA COMBO
7 tháng 3 Tuần trước đây
MARIE LAURE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
3
MARIE LAURE est sincère avec ses amis
7 tháng 3 Tuần trước đây
STEPHANIE a gagné $103,00 en jouant, , ,
Nhấp chuột
3
STEPHANIE a gagné $103,00 en jouant
7 tháng 3 Tuần trước đây
ANITA GIGI est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
ANITA GIGI est sincère avec ses amis
8 tháng 21 Giờ trước đây
ANITA GIGI est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
ANITA GIGI est sincère avec ses amis
8 tháng 1 Ngày trước đây
ANITA GIGI est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
6
ANITA GIGI est sincère avec ses amis
8 tháng 1 Ngày trước đây
ANITA GIGI est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
3
ANITA GIGI est sincère avec ses amis
8 tháng 2 Ngày trước đây
ANITA GIGI SA réussit un MEGA COMBO RARE, , ,
Nhấp chuột
6
ANITA GIGI SA réussit un MEGA COMBO RARE
8 tháng 1 Tuần trước đây
ANITA GIGI est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
4
ANITA GIGI est sincère avec ses amis
8 tháng 1 Tuần trước đây
ANITA GIGI SA bat un record !, , ,
Nhấp chuột
2
ANITA GIGI SA bat un record !
8 tháng 1 Tuần trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
5
ERIK est sincère avec ses amis
8 tháng 1 Tuần trước đây
ANITA GIGI est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
ANITA GIGI est sincère avec ses amis
8 tháng 2 Tuần trước đây
GLENYS VEAL has performed a MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
3
GLENYS VEAL has performed a MEGA COMBO
8 tháng 2 Tuần trước đây
CANDACE has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
2
CANDACE has broken a record!
8 tháng 3 Tuần trước đây
CANDACE has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
2
CANDACE has broken a record!
8 tháng 4 Tuần trước đây
CANDACE is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
2
CANDACE is an awesome friend
9 tháng 1 Ngày trước đây
DIETER gewann $20.00 beim Spielen von Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
12
DIETER gewann $20.00 beim Spielen von Prize Fiesta.
9 tháng 3 Ngày trước đây
DIETER gewann $45.00 beim Spielen von Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
8
DIETER gewann $45.00 beim Spielen von Prize Fiesta.
9 tháng 5 Ngày trước đây
DIETER gewann $9.00 beim Spielen von Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
18
DIETER gewann $9.00 beim Spielen von Prize Fiesta.
9 tháng 5 Ngày trước đây
MARIE LAURE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
11
MARIE LAURE est sincère avec ses amis
9 tháng 1 Tuần trước đây
CATHY has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
5
CATHY has broken a record!
9 tháng 3 Tuần trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
3
ERIK est sincère avec ses amis
9 tháng 4 Tuần trước đây
LISE BARUCCI réussit un MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
3
LISE BARUCCI réussit un MEGA COMBO
10 tháng 1 Tuần trước đây
MARIE LAURE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
1
MARIE LAURE est sincère avec ses amis
10 tháng 1 Tuần trước đây
MARIE LAURE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
MARIE LAURE est sincère avec ses amis
10 tháng 1 Tuần trước đây
LISE BARUCCI réussit un MEGA COMBO RARE, , ,
Nhấp chuột
3
LISE BARUCCI réussit un MEGA COMBO RARE
10 tháng 1 Tuần trước đây
MATHIEU ARS réussit un MEGA COMBO RARE, , ,
Nhấp chuột
25
MATHIEU ARS réussit un MEGA COMBO RARE
10 tháng 3 Tuần trước đây
STEPHANIE réussit LE PLUS RARE DES MEGA COMBOS, , ,
Nhấp chuột
5
STEPHANIE réussit LE PLUS RARE DES MEGA COMBOS
10 tháng 3 Tuần trước đây
LISE BARUCCI bat un record !, , ,
Nhấp chuột
2
LISE BARUCCI bat un record !
10 tháng 3 Tuần trước đây
MATHIEU a gagné $754,00 en jouant, , ,
Nhấp chuột
1
MATHIEU a gagné $754,00 en jouant
10 tháng 4 Tuần trước đây
Es ist schön, mit DIETER befreundet zu sein, , ,
Nhấp chuột
0
Es ist schön, mit DIETER befreundet zu sein
10 tháng 4 Tuần trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
8
www.prize-fiesta.com
11 tháng 3 Ngày trước đây
MARIE LAURE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
1
MARIE LAURE est sincère avec ses amis
11 tháng 5 Ngày trước đây
MARIE LAURE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
1
MARIE LAURE est sincère avec ses amis
11 tháng 5 Ngày trước đây
MARIE LAURE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
MARIE LAURE est sincère avec ses amis
11 tháng 5 Ngày trước đây
ALAIN est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
ALAIN est sincère avec ses amis
11 tháng 1 Tuần trước đây
GHISLAINE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
3
GHISLAINE est sincère avec ses amis
11 tháng 1 Tuần trước đây
JEAN AIMARRE bat un record !, , ,
Nhấp chuột
3
JEAN AIMARRE bat un record !
11 tháng 1 Tuần trước đây
MATHIEU ARS bat un record !, , ,
Nhấp chuột
1
MATHIEU ARS bat un record !
11 tháng 1 Tuần trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
11
www.prize-fiesta.com
11 tháng 3 Tuần trước đây
MARIE LAURE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
4
MARIE LAURE est sincère avec ses amis
11 tháng 3 Tuần trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
3
ERIK est sincère avec ses amis
11 tháng 3 Tuần trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
SOLANGE est sincère avec ses amis
11 tháng 3 Tuần trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
6
ERIK est sincère avec ses amis
11 tháng 3 Tuần trước đây
MATHIEU ARS bat un record !, , ,
Nhấp chuột
2
MATHIEU ARS bat un record !
11 tháng 3 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Prize Fiesta Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Prize Fiesta liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Prize Fiesta quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Prize Fiesta Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Prize Fiesta Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Prize Fiesta mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Prize Fiesta. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Prize Fiesta. Tất cả các quyền..


?>