Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Prize Fiesta. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
13 Giờ 53 Phút trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
1 Ngày 9 Giờ trước đây
KATHERINE won $46.00 playing Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
0
KATHERINE won $46.00 playing Prize Fiesta.
3 Ngày 6 Giờ trước đây
KATHERINE has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
0
KATHERINE has broken a record!
3 Ngày 6 Giờ trước đây
MARIE LAURE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
MARIE LAURE est sincère avec ses amis
3 Ngày 6 Giờ trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
SOLANGE est sincère avec ses amis
3 Ngày 14 Giờ trước đây
MARIE LAURE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
0
MARIE LAURE est sincère avec ses amis
3 Ngày 16 Giờ trước đây
MARIE LAURE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
MARIE LAURE est sincère avec ses amis
4 Ngày 16 Giờ trước đây
ERIK BEEUSAERT bat un record !, , ,
Nhấp chuột
1
ERIK BEEUSAERT bat un record !
4 Ngày 20 Giờ trước đây
ERIK BEEUSAERT bat un record !, , ,
Nhấp chuột
1
ERIK BEEUSAERT bat un record !
4 Ngày 20 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
1
www.prize-fiesta.com
4 Ngày 21 Giờ trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
1
SOLANGE est sincère avec ses amis
5 Ngày 2 Giờ trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
1
ERIK est sincère avec ses amis
5 Ngày 10 Giờ trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
1
SOLANGE est sincère avec ses amis
5 Ngày 13 Giờ trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
1
SOLANGE est sincère avec ses amis
6 Ngày 3 Giờ trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
1
SOLANGE est sincère avec ses amis
6 Ngày 3 Giờ trước đây
LOIS is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
1
LOIS is an awesome friend
6 Ngày 23 Giờ trước đây
BRIDGET MILLIKEN performed a RARE MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
1
BRIDGET MILLIKEN performed a RARE MEGA COMBO
1 Tuần 7 Giờ trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
1
ERIK est sincère avec ses amis
1 Tuần 2 Ngày trước đây
KATHERINE won $21.00 playing Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
1
KATHERINE won $21.00 playing Prize Fiesta.
1 Tuần 3 Ngày trước đây
won $10.00 playing Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
1
won $10.00 playing Prize Fiesta.
1 Tuần 3 Ngày trước đây
LOIS has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
1
LOIS has broken a record!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
LOIS is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
1
LOIS is an awesome friend
1 Tuần 3 Ngày trước đây
ANGE won $283.00 playing Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
1
ANGE won $283.00 playing Prize Fiesta.
1 Tuần 4 Ngày trước đây
VERONIQUE CALMET bat un record !, , ,
Nhấp chuột
3
VERONIQUE CALMET bat un record !
1 Tuần 4 Ngày trước đây
LOIS is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
2
LOIS is an awesome friend
1 Tuần 5 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
SOLANGE est sincère avec ses amis
1 Tuần 6 Ngày trước đây
BRIDGET has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
2
BRIDGET has broken a record!
2 Tuần 8 Giờ trước đây
LOIS is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
2
LOIS is an awesome friend
2 Tuần 19 Giờ trước đây
LOIS is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
2
LOIS is an awesome friend
2 Tuần 1 Ngày trước đây
LOIS has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
3
LOIS has broken a record!
2 Tuần 1 Ngày trước đây
LOIS is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
2
LOIS is an awesome friend
2 Tuần 1 Ngày trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
ERIK est sincère avec ses amis
2 Tuần 1 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
SOLANGE est sincère avec ses amis
2 Tuần 2 Ngày trước đây
ALAIN est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
ALAIN est sincère avec ses amis
2 Tuần 3 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
SOLANGE est sincère avec ses amis
2 Tuần 4 Ngày trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
ERIK est sincère avec ses amis
2 Tuần 4 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
SOLANGE est sincère avec ses amis
2 Tuần 4 Ngày trước đây
MARYVONNE VAN MUYLDERS bat un record !, , ,
Nhấp chuột
2
MARYVONNE VAN MUYLDERS bat un record !
2 Tuần 5 Ngày trước đây
ERIC est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
3
ERIC est sincère avec ses amis
2 Tuần 5 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
3
SOLANGE est sincère avec ses amis
2 Tuần 5 Ngày trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
ERIK est sincère avec ses amis
2 Tuần 6 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
1
SOLANGE est sincère avec ses amis
3 Tuần 2 Giờ trước đây
IAN is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
2
IAN is an awesome friend
3 Tuần 8 Giờ trước đây
MIKE has broken a record!, , ,
Nhấp chuột
2
MIKE has broken a record!
3 Tuần 11 Giờ trước đây
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
ERIK est sincère avec ses amis
3 Tuần 19 Giờ trước đây
ALAIN est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
ALAIN est sincère avec ses amis
3 Tuần 1 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
SOLANGE est sincère avec ses amis
3 Tuần 1 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
2
www.prize-fiesta.com
3 Tuần 3 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
SOLANGE est sincère avec ses amis
3 Tuần 3 Ngày trước đây
ALAIN est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
2
ALAIN est sincère avec ses amis
3 Tuần 3 Ngày trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
3
SOLANGE est sincère avec ses amis
3 Tuần 4 Ngày trước đây
ERIC LINERS réussit un MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
5
ERIC LINERS réussit un MEGA COMBO
3 Tuần 6 Ngày trước đây
DEBRA is an awesome friend, , ,
Nhấp chuột
6
DEBRA is an awesome friend
4 Tuần 11 Phút trước đây
SOLANGE est sincère avec ses amis, , ,
Nhấp chuột
3
SOLANGE est sincère avec ses amis
4 Tuần 9 Giờ trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
2
www.prize-fiesta.com
4 Tuần 13 Giờ trước đây
MIKE won $45.00 playing Prize Fiesta., , ,
Nhấp chuột
5
MIKE won $45.00 playing Prize Fiesta.
4 Tuần 1 Ngày trước đây
VIVIE JOUVENAUX réussit un MEGA COMBO, , ,
Nhấp chuột
3
VIVIE JOUVENAUX réussit un MEGA COMBO
4 Tuần 1 Ngày trước đây
www.prize-fiesta.com, , ,
Nhấp chuột
4
www.prize-fiesta.com
4 Tuần 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

4 Tuần 2 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Prize Fiesta Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Prize Fiesta liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Prize Fiesta quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Prize Fiesta Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Prize Fiesta Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Prize Fiesta mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Prize Fiesta. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Prize Fiesta. Tất cả các quyền..


?>