Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Travel Quest. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Félicitations ! Vous avez terminé le pays suivant : Mer noire, , ,
Nhấp chuột
0
Félicitations ! Vous avez terminé le pays suivant : Mer noire
2 Giờ 22 Phút trước đây
Félicitations ! Vous avez terminé le pays suivant : Maasa?, , ,
Nhấp chuột
0
Félicitations ! Vous avez terminé le pays suivant : Maasa?
2 Giờ 25 Phút trước đây
Cathy veut un morceau d-image pour débloquer son ticket EL, , ,
Nhấp chuột
0
Cathy veut un morceau d-image pour débloquer son ticket EL
2 Giờ 50 Phút trước đây
Sultane cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Abracadabra !, , ,
Nhấp chuột
0
Sultane cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Abracadabra !
2 Giờ 52 Phút trước đây
Maeva cherche des Gratte-Polo (Semaine 49), , ,
Nhấp chuột
0
Maeva cherche des Gratte-Polo (Semaine 49)
3 Giờ 4 Phút trước đây
Valcool cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Devises nationales, , ,
Nhấp chuột
0
Valcool cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Devises nationales
3 Giờ 5 Phút trước đây
Andre cherche des Gratte-Polo (Semaine 49), , ,
Nhấp chuột
0
Andre cherche des Gratte-Polo (Semaine 49)
3 Giờ 5 Phút trước đây
Boulle veut un morceau d-image pour débloquer son ticket EL, , ,
Nhấp chuột
0
Boulle veut un morceau d-image pour débloquer son ticket EL
3 Giờ 7 Phút trước đây
Sylvie cherche des Gratte-Polo (Semaine 49), , ,
Nhấp chuột
0
Sylvie cherche des Gratte-Polo (Semaine 49)
3 Giờ 8 Phút trước đây
Boulle cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Foot..., , ,
Nhấp chuột
0
Boulle cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Foot...
3 Giờ 8 Phút trước đây
Maria cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Des jeux..., , ,
Nhấp chuột
0
Maria cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Des jeux...
3 Giờ 16 Phút trước đây
Zenzen cherche des Gratte-Polo (Semaine 49), , ,
Nhấp chuột
0
Zenzen cherche des Gratte-Polo (Semaine 49)
3 Giờ 30 Phút trước đây
Jerome cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Acteurs, , ,
Nhấp chuột
0
Jerome cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Acteurs
3 Giờ 34 Phút trước đây
Prune a gagné Sénégal 01 grâce au Ticket de la Poloterie, , ,
Nhấp chuột
0
Prune a gagné Sénégal 01 grâce au Ticket de la Poloterie
3 Giờ 40 Phút trước đây
Marianne cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Charade, , ,
Nhấp chuột
0
Marianne cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Charade
3 Giờ 41 Phút trước đây
Megane cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Devises nationales, , ,
Nhấp chuột
0
Megane cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Devises nationales
3 Giờ 41 Phút trước đây
Viviane veut un morceau d-image pour débloquer son ticket EL, , ,
Nhấp chuột
0
Viviane veut un morceau d-image pour débloquer son ticket EL
3 Giờ 42 Phút trước đây
Pimpre cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Un peu de sport, , ,
Nhấp chuột
0
Pimpre cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Un peu de sport
3 Giờ 44 Phút trước đây
Jacky cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Les plus peuplés d-Afrique..., , ,
Nhấp chuột
0
Jacky cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Les plus peuplés d-Afrique...
3 Giờ 57 Phút trước đây
Pimpre cherche des Gratte-Polo (Semaine 49), , ,
Nhấp chuột
0
Pimpre cherche des Gratte-Polo (Semaine 49)
3 Giờ 58 Phút trước đây
Michel cherche des Polo Espagne pour terminer la quête Nouveau pays N°64, , ,
Nhấp chuột
0
Michel cherche des Polo Espagne pour terminer la quête Nouveau pays N°64
4 Giờ 6 Phút trước đây
Bernadette cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Les moins peuplés d-Europe, , ,
Nhấp chuột
0
Bernadette cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Les moins peuplés d-Europe
4 Giờ 6 Phút trước đây
Marjorie cherche des Polo Moldavie pour terminer la quête Nouvelle destination N°62, , ,
Nhấp chuột
0
Marjorie cherche des Polo Moldavie pour terminer la quête Nouvelle destination N°62
4 Giờ 7 Phút trước đây
Maeva cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Du sport..., , ,
Nhấp chuột
0
Maeva cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Du sport...
4 Giờ 8 Phút trước đây
Wem cherche des Gratte-Polo (Semaine 49), , ,
Nhấp chuột
0
Wem cherche des Gratte-Polo (Semaine 49)
4 Giờ 9 Phút trước đây
Prune a gagné Sénégal 01 grâce au Ticket de la Poloterie, , ,
Nhấp chuột
0
Prune a gagné Sénégal 01 grâce au Ticket de la Poloterie
4 Giờ 10 Phút trước đây
Shane cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Danse..., , ,
Nhấp chuột
0
Shane cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Danse...
4 Giờ 11 Phút trước đây
Prune a gagné Sénégal 01 grâce au Ticket de la Poloterie, , ,
Nhấp chuột
0
Prune a gagné Sénégal 01 grâce au Ticket de la Poloterie
4 Giờ 11 Phút trước đây
Maryline cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Foot..., , ,
Nhấp chuột
0
Maryline cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Foot...
4 Giờ 18 Phút trước đây
Marjorie cherche des Polo Fidji pour terminer la quête Nouvelle destination N°63, , ,
Nhấp chuột
0
Marjorie cherche des Polo Fidji pour terminer la quête Nouvelle destination N°63
4 Giờ 18 Phút trước đây
Magali cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Personnages imaginaires, , ,
Nhấp chuột
0
Magali cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Personnages imaginaires
4 Giờ 19 Phút trước đây
Babou cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Anagrammes..., , ,
Nhấp chuột
0
Babou cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Anagrammes...
4 Giờ 19 Phút trước đây
Magali cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Personnages imaginaires, , ,
Nhấp chuột
0
Magali cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Personnages imaginaires
4 Giờ 19 Phút trước đây
Maria cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Papillons, , ,
Nhấp chuột
0
Maria cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Papillons
4 Giờ 19 Phút trước đây
Magali cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Personnages imaginaires, , ,
Nhấp chuột
0
Magali cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Personnages imaginaires
4 Giờ 19 Phút trước đây
Maria cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Papillons, , ,
Nhấp chuột
0
Maria cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Papillons
4 Giờ 19 Phút trước đây
Maria cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Papillons, , ,
Nhấp chuột
0
Maria cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Papillons
4 Giờ 19 Phút trước đây
Nathalie veut un morceau d-image pour débloquer son ticket EL, , ,
Nhấp chuột
0
Nathalie veut un morceau d-image pour débloquer son ticket EL
4 Giờ 24 Phút trước đây
Katia cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Foot..., , ,
Nhấp chuột
0
Katia cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Foot...
4 Giờ 42 Phút trước đây
Fleur cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Petites bébêtes..., , ,
Nhấp chuột
0
Fleur cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Petites bébêtes...
4 Giờ 54 Phút trước đây
Fleur cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Petites bébêtes..., , ,
Nhấp chuột
0
Fleur cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Petites bébêtes...
4 Giờ 54 Phút trước đây
Fleur cherche des Polo Botswana pour terminer la quête Nouveau pays N°34, , ,
Nhấp chuột
0
Fleur cherche des Polo Botswana pour terminer la quête Nouveau pays N°34
4 Giờ 54 Phút trước đây
Fleur cherche des Polo Botswana pour terminer la quête Nouveau pays N°34, , ,
Nhấp chuột
0
Fleur cherche des Polo Botswana pour terminer la quête Nouveau pays N°34
4 Giờ 55 Phút trước đây
Aimée cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Les Maasaï..., , ,
Nhấp chuột
0
Aimée cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Les Maasaï...
5 Giờ 6 Phút trước đây
Renée cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Du sport..., , ,
Nhấp chuột
0
Renée cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Du sport...
5 Giờ 6 Phút trước đây
Zenzen cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Bon bec..., , ,
Nhấp chuột
0
Zenzen cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Bon bec...
5 Giờ 8 Phút trước đây
Stef cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Du sport..., , ,
Nhấp chuột
0
Stef cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Du sport...
5 Giờ 11 Phút trước đây
Nathou cherche des Gratte-Polo (Semaine 49), , ,
Nhấp chuột
0
Nathou cherche des Gratte-Polo (Semaine 49)
5 Giờ 21 Phút trước đây
Nathou cherche des Gratte-Polo (Semaine 49), , ,
Nhấp chuột
0
Nathou cherche des Gratte-Polo (Semaine 49)
5 Giờ 22 Phút trước đây
Rosa cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Où sont les cadeaux ?, , ,
Nhấp chuột
0
Rosa cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Où sont les cadeaux ?
5 Giờ 22 Phút trước đây
Cali cherche des Gratte-Polo (Semaine 49), , ,
Nhấp chuột
0
Cali cherche des Gratte-Polo (Semaine 49)
5 Giờ 22 Phút trước đây
Cali cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Costume, , ,
Nhấp chuột
0
Cali cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Costume
5 Giờ 22 Phút trước đây
Ange cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Grille gagnante, , ,
Nhấp chuột
0
Ange cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Grille gagnante
5 Giờ 22 Phút trước đây
Aline cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Danse..., , ,
Nhấp chuột
0
Aline cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Danse...
5 Giờ 22 Phút trước đây
Nathou cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Périphrases..., , ,
Nhấp chuột
0
Nathou cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Périphrases...
5 Giờ 22 Phút trước đây
Nathou cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Périphrases..., , ,
Nhấp chuột
0
Nathou cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Périphrases...
5 Giờ 24 Phút trước đây
Cali cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Costume, , ,
Nhấp chuột
0
Cali cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Costume
5 Giờ 24 Phút trước đây
Aline cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Danse..., , ,
Nhấp chuột
0
Aline cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Danse...
5 Giờ 24 Phút trước đây
Ange cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Grille gagnante, , ,
Nhấp chuột
0
Ange cherche des timbres AUTOMNE 2020 pour commencer la quête Grille gagnante
5 Giờ 25 Phút trước đây
Cali cherche des Gratte-Polo (Semaine 49), , ,
Nhấp chuột
0
Cali cherche des Gratte-Polo (Semaine 49)
5 Giờ 25 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Travel Quest Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Travel Quest liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Travel Quest quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Travel Quest Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Travel Quest Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Travel Quest mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Travel Quest. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Travel Quest. Tất cả các quyền..


?>