Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Travel Quest. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
She cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Rébus, , ,
Nhấp chuột
0
She cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Rébus
2 Giờ 4 Phút trước đây
She cherche des Gratte-Polo (Semaine 04), , ,
Nhấp chuột
0
She cherche des Gratte-Polo (Semaine 04)
4 Giờ 8 Phút trước đây
She cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Rébus, , ,
Nhấp chuột
0
She cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Rébus
4 Giờ 8 Phút trước đây
Jean Marie a gagné 10 graines et Comores 11 au Casino, , ,
Nhấp chuột
0
Jean Marie a gagné 10 graines et Comores 11 au Casino
4 Giờ 15 Phút trước đây
Sandra Estelle cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Bru..., , ,
Nhấp chuột
0
Sandra Estelle cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Bru...
6 Giờ 27 Phút trước đây
Laurence cherche des Gratte-Polo (Semaine 04), , ,
Nhấp chuột
0
Laurence cherche des Gratte-Polo (Semaine 04)
11 Giờ 5 Phút trước đây
Martin cherche des Polo Fidji pour terminer la quête Nouvelle destination N°26, , ,
Nhấp chuột
0
Martin cherche des Polo Fidji pour terminer la quête Nouvelle destination N°26
19 Giờ 41 Phút trước đây
Steph cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête City Skyline, , ,
Nhấp chuột
0
Steph cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête City Skyline
19 Giờ 58 Phút trước đây
Stephanie cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Paronymes..., , ,
Nhấp chuột
0
Stephanie cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Paronymes...
20 Giờ 21 Giây trước đây
Félicitations ! Vous avez complété la collection n°4 dans le pays suivant : Ouganda, , ,
Nhấp chuột
0
Félicitations ! Vous avez complété la collection n°4 dans le pays suivant : Ouganda
20 Giờ 4 Phút trước đây
Gilles a débloqué 1 nouvelle collection, , ,
Nhấp chuột
0
Gilles a débloqué 1 nouvelle collection
20 Giờ 4 Phút trước đây
Claudie cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Acteurs, , ,
Nhấp chuột
0
Claudie cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Acteurs
20 Giờ 4 Phút trước đây
Marilyne cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Les Ours copains et unis, , ,
Nhấp chuột
0
Marilyne cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Les Ours copains et unis
20 Giờ 5 Phút trước đây
Jean-marie cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Annagramme Niveau 2, , ,
Nhấp chuột
0
Jean-marie cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Annagramme Niveau 2
20 Giờ 5 Phút trước đây
Jean-Michel cherche des témoins pour commencer la quête Nouvel ami n°21, , ,
Nhấp chuột
0
Jean-Michel cherche des témoins pour commencer la quête Nouvel ami n°21
20 Giờ 12 Phút trước đây
Saida cherche des Gratte-Polo (Semaine 04), , ,
Nhấp chuột
0
Saida cherche des Gratte-Polo (Semaine 04)
20 Giờ 16 Phút trước đây
Olivier cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Touristique, , ,
Nhấp chuột
0
Olivier cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Touristique
20 Giờ 22 Phút trước đây
Maëlle cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Inventions, , ,
Nhấp chuột
0
Maëlle cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Inventions
20 Giờ 27 Phút trước đây
Etienne cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Il n-y a pas le feu au lac !, , ,
Nhấp chuột
0
Etienne cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Il n-y a pas le feu au lac !
20 Giờ 35 Phút trước đây
Andre cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête A vos marques..., , ,
Nhấp chuột
0
Andre cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête A vos marques...
20 Giờ 35 Phút trước đây
Mirabelle a terminé la collection Noël 2021, , ,
Nhấp chuột
0
Mirabelle a terminé la collection Noël 2021
20 Giờ 39 Phút trước đây
Martine cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête A vos marques..., , ,
Nhấp chuột
0
Martine cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête A vos marques...
20 Giờ 43 Phút trước đây
Brigitte cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Potions le retour, , ,
Nhấp chuột
0
Brigitte cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Potions le retour
20 Giờ 43 Phút trước đây
Brigitte cherche des Polo Congo pour terminer la quête Nouveau pays N°91, , ,
Nhấp chuột
0
Brigitte cherche des Polo Congo pour terminer la quête Nouveau pays N°91
20 Giờ 43 Phút trước đây
Nadège a gagné 2 photos et 3 Graines au jeu Qui paire gagne !, , ,
Nhấp chuột
0
Nadège a gagné 2 photos et 3 Graines au jeu Qui paire gagne !
20 Giờ 44 Phút trước đây
Maeva a terminé la collection Noël 2021, , ,
Nhấp chuột
0
Maeva a terminé la collection Noël 2021
20 Giờ 46 Phút trước đây
Vivaldi a gagné 2 photos et 3789 Miles au jeu Qui paire gagne !, , ,
Nhấp chuột
0
Vivaldi a gagné 2 photos et 3789 Miles au jeu Qui paire gagne !
20 Giờ 47 Phút trước đây
Françoise cherche des Polo Congo pour terminer la quête Nouveau pays N°91, , ,
Nhấp chuột
0
Françoise cherche des Polo Congo pour terminer la quête Nouveau pays N°91
20 Giờ 47 Phút trước đây
Maeva cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Personnalités, , ,
Nhấp chuột
0
Maeva cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Personnalités
20 Giờ 52 Phút trước đây
Clô cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Un train peut en cacher un autre !, , ,
Nhấp chuột
0
Clô cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Un train peut en cacher un autre !
20 Giờ 55 Phút trước đây
Serge cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Foot..., , ,
Nhấp chuột
0
Serge cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Foot...
20 Giờ 55 Phút trước đây
Stephane cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Il y a du monde dans la place !, , ,
Nhấp chuột
0
Stephane cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Il y a du monde dans la place !
20 Giờ 56 Phút trước đây
Many cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Costume, , ,
Nhấp chuột
0
Many cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Costume
20 Giờ 58 Phút trước đây
Martine cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Devises nationales, , ,
Nhấp chuột
0
Martine cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Devises nationales
21 Giờ 20 Phút trước đây
Nicole cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Victoria, , ,
Nhấp chuột
0
Nicole cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Victoria
21 Giờ 35 Phút trước đây
Vivaldi cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Les plus riches du monde..., , ,
Nhấp chuột
0
Vivaldi cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Les plus riches du monde...
21 Giờ 38 Phút trước đây
Laurence a gagné 1721 Miles au jeu Qui paire gagne !, , ,
Nhấp chuột
0
Laurence a gagné 1721 Miles au jeu Qui paire gagne !
21 Giờ 38 Phút trước đây
Félicitations ! Vous avez complété la collection n°2 dans le pays suivant : Lesotho, , ,
Nhấp chuột
0
Félicitations ! Vous avez complété la collection n°2 dans le pays suivant : Lesotho
21 Giờ 39 Phút trước đây
Celine cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Il n-y a pas le feu au lac !, , ,
Nhấp chuột
0
Celine cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Il n-y a pas le feu au lac !
21 Giờ 39 Phút trước đây
Nathalie cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête City Skyline, , ,
Nhấp chuột
0
Nathalie cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête City Skyline
21 Giờ 40 Phút trước đây
Nina cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Paronymes..., , ,
Nhấp chuột
0
Nina cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Paronymes...
21 Giờ 41 Phút trước đây
Gaelle cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Musique..., , ,
Nhấp chuột
0
Gaelle cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Musique...
21 Giờ 41 Phút trước đây
Pimpre a gagné 2 photos et 3315 Miles au jeu Qui paire gagne !, , ,
Nhấp chuột
0
Pimpre a gagné 2 photos et 3315 Miles au jeu Qui paire gagne !
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Pimpre cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Du sport..., , ,
Nhấp chuột
0
Pimpre cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Du sport...
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Arlette cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Embobiné, , ,
Nhấp chuột
0
Arlette cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Embobiné
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Mahy cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Annagramme Niveau 2, , ,
Nhấp chuột
0
Mahy cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Annagramme Niveau 2
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Mamoune a gagné 2 photos au jeu Qui paire gagne !, , ,
Nhấp chuột
0
Mamoune a gagné 2 photos au jeu Qui paire gagne !
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Roselyne cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Paronymes..., , ,
Nhấp chuột
0
Roselyne cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Paronymes...
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Wem cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Mer..., , ,
Nhấp chuột
0
Wem cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Mer...
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Michel cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Mer Baltique, , ,
Nhấp chuột
0
Michel cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Mer Baltique
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Mamoune cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête City Skyline, , ,
Nhấp chuột
0
Mamoune cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête City Skyline
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Shane cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Mer..., , ,
Nhấp chuột
0
Shane cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Mer...
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Anne a gagné 4118 Miles et 3 Graines au jeu Qui paire gagne !, , ,
Nhấp chuột
0
Anne a gagné 4118 Miles et 3 Graines au jeu Qui paire gagne !
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Renée cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Charade, , ,
Nhấp chuột
0
Renée cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Charade
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Monique cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Jeux Olympiques, , ,
Nhấp chuột
0
Monique cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Jeux Olympiques
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Jackie cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Expression, , ,
Nhấp chuột
0
Jackie cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Expression
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Serge cherche des Polo Italie pour terminer la quête Nouvelle destination N°49, , ,
Nhấp chuột
0
Serge cherche des Polo Italie pour terminer la quête Nouvelle destination N°49
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Michel cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête En Pièces !, , ,
Nhấp chuột
0
Michel cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête En Pièces !
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Corinne cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Annagramme Niveau 2, , ,
Nhấp chuột
0
Corinne cherche des timbres HIVER 2022 pour commencer la quête Annagramme Niveau 2
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Michael cherche des Polo Tuvalu pour terminer la quête Nouvelle destination N°75, , ,
Nhấp chuột
0
Michael cherche des Polo Tuvalu pour terminer la quête Nouvelle destination N°75
1 Ngày 1 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Travel Quest Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Travel Quest liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Travel Quest quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Travel Quest Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Travel Quest Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Travel Quest mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Travel Quest. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Travel Quest. Tất cả các quyền..


?>