Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Travel Quest. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Gene veut un numéro BONUS pour sa grille de Loto, , ,
Nhấp chuột
0
Gene veut un numéro BONUS pour sa grille de Loto
2 Giờ 45 Phút trước đây
Jean-Yves veut un numéro BONUS pour sa grille de Loto, , ,
Nhấp chuột
0
Jean-Yves veut un numéro BONUS pour sa grille de Loto
2 Giờ 51 Phút trước đây
Andy veut un numéro BONUS pour sa grille de Loto, , ,
Nhấp chuột
0
Andy veut un numéro BONUS pour sa grille de Loto
2 Giờ 51 Phút trước đây
Dona cherche des Gratte-Polo (Semaine 38), , ,
Nhấp chuột
0
Dona cherche des Gratte-Polo (Semaine 38)
2 Giờ 55 Phút trước đây
Dona cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Où sont les cadeaux ?, , ,
Nhấp chuột
0
Dona cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Où sont les cadeaux ?
2 Giờ 55 Phút trước đây
Olivier cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Devises nationales, , ,
Nhấp chuột
0
Olivier cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Devises nationales
4 Giờ 6 Phút trước đây
Maëlle cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Musique..., , ,
Nhấp chuột
0
Maëlle cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Musique...
4 Giờ 14 Phút trước đây
Corinne cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Personnages imaginaires, , ,
Nhấp chuột
0
Corinne cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Personnages imaginaires
4 Giờ 26 Phút trước đây
Mélanie cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Musique..., , ,
Nhấp chuột
0
Mélanie cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Musique...
4 Giờ 27 Phút trước đây
Réginette cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Tirer les rois, , ,
Nhấp chuột
0
Réginette cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Tirer les rois
4 Giờ 36 Phút trước đây
Françoise cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Annagramme Niveau 2, , ,
Nhấp chuột
0
Françoise cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Annagramme Niveau 2
4 Giờ 36 Phút trước đây
Poulette cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Monumental !, , ,
Nhấp chuột
0
Poulette cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Monumental !
4 Giờ 38 Phút trước đây
Many cherche des Gratte-Polo (Semaine 38), , ,
Nhấp chuột
0
Many cherche des Gratte-Polo (Semaine 38)
4 Giờ 44 Phút trước đây
Geneviève cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Tanganyika, , ,
Nhấp chuột
0
Geneviève cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Tanganyika
4 Giờ 44 Phút trước đây
Cool cherche des Polo Nauru pour terminer la quête Nouvelle destination N°84, , ,
Nhấp chuột
0
Cool cherche des Polo Nauru pour terminer la quête Nouvelle destination N°84
4 Giờ 49 Phút trước đây
Michou cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Vintage, , ,
Nhấp chuột
0
Michou cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Vintage
4 Giờ 50 Phút trước đây
Lucile cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Expression, , ,
Nhấp chuột
0
Lucile cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Expression
5 Giờ 2 Phút trước đây
Adam cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Films Disney Pixar, , ,
Nhấp chuột
0
Adam cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Films Disney Pixar
5 Giờ 2 Phút trước đây
Filou cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Séries tv..., , ,
Nhấp chuột
0
Filou cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Séries tv...
5 Giờ 6 Phút trước đây
Rosa cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Quelques grammes de moins !, , ,
Nhấp chuột
0
Rosa cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Quelques grammes de moins !
5 Giờ 9 Phút trước đây
Claudine cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Spécialités Culinaires, , ,
Nhấp chuột
0
Claudine cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Spécialités Culinaires
5 Giờ 11 Phút trước đây
Sandrinette cherche des Gratte-Polo (Semaine 38), , ,
Nhấp chuột
0
Sandrinette cherche des Gratte-Polo (Semaine 38)
5 Giờ 11 Phút trước đây
Sandrinette cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Mongols, , ,
Nhấp chuột
0
Sandrinette cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Mongols
5 Giờ 11 Phút trước đây
Sandrinette cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Tasman, , ,
Nhấp chuột
0
Sandrinette cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Tasman
5 Giờ 11 Phút trước đây
Sandrine cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Ienisseï, , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Ienisseï
5 Giờ 11 Phút trước đây
Mario cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Bengale, , ,
Nhấp chuột
0
Mario cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Bengale
5 Giờ 11 Phút trước đây
Cool cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Danse..., , ,
Nhấp chuột
0
Cool cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Danse...
5 Giờ 11 Phút trước đây
Grâce à son bonus carte postale Yvon a pu choisir une image, , ,
Nhấp chuột
0
Grâce à son bonus carte postale Yvon a pu choisir une image
5 Giờ 30 Phút trước đây
Christophe cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Potions, , ,
Nhấp chuột
0
Christophe cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Potions
5 Giờ 32 Phút trước đây
Félicitations ! Vous avez terminé le pays suivant : Barbade, , ,
Nhấp chuột
0
Félicitations ! Vous avez terminé le pays suivant : Barbade
5 Giờ 33 Phút trước đây
Maria cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Areuh !, , ,
Nhấp chuột
0
Maria cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Areuh !
5 Giờ 38 Phút trước đây
Sandrine cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Huiles essentielles, , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Huiles essentielles
5 Giờ 39 Phút trước đây
Alysse cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête La ruée vers l’or, , ,
Nhấp chuột
0
Alysse cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête La ruée vers l’or
5 Giờ 40 Phút trước đây
Nathalie cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête A vos marques..., , ,
Nhấp chuột
0
Nathalie cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête A vos marques...
5 Giờ 45 Phút trước đây
Dominique cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête A vos marques..., , ,
Nhấp chuột
0
Dominique cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête A vos marques...
5 Giờ 45 Phút trước đây
Aline cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Du sport..., , ,
Nhấp chuột
0
Aline cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Du sport...
5 Giờ 48 Phút trước đây
Laura cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Personnages imaginaires, , ,
Nhấp chuột
0
Laura cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Personnages imaginaires
5 Giờ 49 Phút trước đây
Locomael cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Costume, , ,
Nhấp chuột
0
Locomael cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Costume
5 Giờ 49 Phút trước đây
Armel cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête La ruée vers l’or, , ,
Nhấp chuột
0
Armel cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête La ruée vers l’or
9 Giờ 36 Phút trước đây
Armel cherche des Polo Tonga pour terminer la quête Nouvelle destination N°26, , ,
Nhấp chuột
0
Armel cherche des Polo Tonga pour terminer la quête Nouvelle destination N°26
9 Giờ 36 Phút trước đây
Armel cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Appétit monstre !, , ,
Nhấp chuột
0
Armel cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Appétit monstre !
9 Giờ 36 Phút trước đây
Laurence cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Jeux Olympiques, , ,
Nhấp chuột
0
Laurence cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Jeux Olympiques
10 Giờ 31 Phút trước đây
Magali cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Inventions, , ,
Nhấp chuột
0
Magali cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Inventions
12 Giờ 59 Phút trước đây
Ghislaine cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Instruments du musique..., , ,
Nhấp chuột
0
Ghislaine cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Instruments du musique...
12 Giờ 59 Phút trước đây
Michele cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Potions le retour, , ,
Nhấp chuột
0
Michele cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Potions le retour
12 Giờ 59 Phút trước đây
Sylvia cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Inventions, , ,
Nhấp chuột
0
Sylvia cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Inventions
12 Giờ 59 Phút trước đây
Bernard cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Films Disney Pixar, , ,
Nhấp chuột
0
Bernard cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Films Disney Pixar
13 Giờ 15 Giây trước đây
Sandrine a gagné 40 graines au Polongo, , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine a gagné 40 graines au Polongo
13 Giờ 15 Giây trước đây
Iris cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Records !, , ,
Nhấp chuột
0
Iris cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Records !
13 Giờ 16 Giây trước đây
Félicitations ! Vous avez terminé le pays suivant : Géorgie, , ,
Nhấp chuột
0
Félicitations ! Vous avez terminé le pays suivant : Géorgie
13 Giờ 19 Giây trước đây
Laurent cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Inventions, , ,
Nhấp chuột
0
Laurent cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Inventions
13 Giờ 34 Giây trước đây
Fleur cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Devises nationales, , ,
Nhấp chuột
0
Fleur cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Devises nationales
13 Giờ 35 Giây trước đây
Prune a gagné 40 graines au Polongo, , ,
Nhấp chuột
0
Prune a gagné 40 graines au Polongo
13 Giờ 35 Giây trước đây
Martine cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Acteurs, , ,
Nhấp chuột
0
Martine cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Acteurs
13 Giờ 45 Giây trước đây
Monique cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Personnalités, , ,
Nhấp chuột
0
Monique cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Personnalités
13 Giờ 51 Giây trước đây
Juliette cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Des jeux..., , ,
Nhấp chuột
0
Juliette cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Des jeux...
18 Giờ 4 Phút trước đây
Cédric cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête A vos marques..., , ,
Nhấp chuột
0
Cédric cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête A vos marques...
18 Giờ 4 Phút trước đây
Catherine cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Mer..., , ,
Nhấp chuột
0
Catherine cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Mer...
18 Giờ 4 Phút trước đây
Sylvie cherche des Polo Bulgarie pour terminer la quête Nouvelle destination N°84, , ,
Nhấp chuột
0
Sylvie cherche des Polo Bulgarie pour terminer la quête Nouvelle destination N°84
18 Giờ 5 Phút trước đây
Andree cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Mer..., , ,
Nhấp chuột
0
Andree cherche des timbres ETE 2021 pour commencer la quête Mer...
18 Giờ 5 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Travel Quest Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Travel Quest liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Travel Quest quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Travel Quest Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Travel Quest Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Travel Quest mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Travel Quest. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Travel Quest. Tất cả các quyền..


?>