Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Country Life Meadows. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Kristine just reached Level 90 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
0
Kristine just reached Level 90 in Country Life Meadows! Bonus
7 Giờ 21 Phút trước đây
Alma earned the Paint the Lily Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
0
Alma earned the Paint the Lily Brown ribbon! Bonus
18 Giờ 41 Phút trước đây
Alma earned the Sewing Mends the Soul Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
0
Alma earned the Sewing Mends the Soul Brown ribbon! Bonus
18 Giờ 41 Phút trước đây
Spelen, They were rewarded 2000 XP and 2400 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
0
Spelen Bonus
22 Giờ 57 Phút trước đây
Alma earned the No Small Potatoes Yellow ribbon!, They were rewarded 575 XP and 1000 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
0
Alma earned the No Small Potatoes Yellow ribbon! Bonus
23 Giờ 58 Phút trước đây
Alma earned the Juice-tah Minute Yellow ribbon!, They were rewarded 700 XP and 900 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
0
Alma earned the Juice-tah Minute Yellow ribbon! Bonus
23 Giờ 58 Phút trước đây
Alma earned the Against the Grain Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
0
Alma earned the Against the Grain Brown ribbon! Bonus
23 Giờ 58 Phút trước đây
otS4p6tmognisored, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
otS4p6tmognisored Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
JctuSscpaotu nnagsanggowored, They were rewarded 40 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
JctuSscpaotu nnagsanggowored Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
3tSmpiofnnsored, They were rewarded 90 XP and 135 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
3tSmpiofnnsored Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
3tSmpiofnnsored, They were rewarded 325 XP and 450 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
3tSmpiofnnsored Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
4tSmiponnrtsored, They were rewarded 700 XP and 900 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
4tSmiponnrtsored Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Spielen, They were rewarded 2000 XP and 2400 OP and would like to share…, ,
Nhấp chuột
1
Spielen Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Alma earned the Against the Grain Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Alma earned the Against the Grain Brown ribbon! Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Spelen, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Spelen Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Spelen, They were rewarded 1200 XP and 1350 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Spelen Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Ivy just reached Level 8 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Ivy just reached Level 8 in Country Life Meadows! Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Joan just reached Level 135 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Joan just reached Level 135 in Country Life Meadows! Bonus
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Alma just reached Level 34 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
2
Alma just reached Level 34 in Country Life Meadows! Bonus
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Alma earned the Corn Sweet Corn White ribbon!, They were rewarded 1200 XP and 1500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Alma earned the Corn Sweet Corn White ribbon! Bonus
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Spelen, They were rewarded 2250 XP and 2750 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Spelen Bonus
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Alma earned the Watch yo- girth! Green ribbon!, They were rewarded 250 XP and 500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Alma earned the Watch yo- girth! Green ribbon! Bonus
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Alma earned the Sweet as Honey Green ribbon!, They were rewarded 350 XP and 500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Alma earned the Sweet as Honey Green ribbon! Bonus
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Játék indítása, They were rewarded 3500 XP and 5000 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Játék indítása Bonus
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Alma earned the Sweet as Honey Green ribbon!, They were rewarded 350 XP and 500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Alma earned the Sweet as Honey Green ribbon! Bonus
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Nena just reached Level 177 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Nena just reached Level 177 in Country Life Meadows! Bonus
3 Ngày 5 Giờ trước đây
lu-138, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
lu-138 Bonus
3 Ngày 6 Giờ trước đây
ach_cool_packer_purple, They were rewarded 100 XP and 150 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
ach_cool_packer_purple Bonus
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Alma earned the Large Cauldron Collider Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Alma earned the Large Cauldron Collider Brown ribbon! Bonus
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Alma just reached Level 33 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Alma just reached Level 33 in Country Life Meadows! Bonus
3 Ngày 18 Giờ trước đây
ach_tomatoes_blue, They were rewarded 3000 XP and 3750 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
ach_tomatoes_blue Bonus
3 Ngày 20 Giờ trước đây
Margaret earned the Radish, Steady, Go! Yellow ribbon!, They were rewarded 650 XP and 1000 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Margaret earned the Radish, Steady, Go! Yellow ribbon! Bonus
4 Ngày 30 Phút trước đây
ach_green_beans_red, They were rewarded 2000 XP and 2500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
ach_green_beans_red Bonus
4 Ngày 3 Giờ trước đây
lu-156, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
lu-156 Bonus
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Mark earned the Katch-up! Yellow ribbon!, They were rewarded 700 XP and 900 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Mark earned the Katch-up! Yellow ribbon! Bonus
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Mark earned the Soy Capitán Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Mark earned the Soy Capitán Brown ribbon! Bonus
4 Ngày 12 Giờ trước đây
Alma earned the Village Socialite Red ribbon!, They were rewarded 150 XP and 750 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Alma earned the Village Socialite Red ribbon! Bonus
4 Ngày 13 Giờ trước đây
ach_large_pot_red, They were rewarded 1450 XP and 1850 OP and would like to share some with…, ,
Nhấp chuột
1
ach_large_pot_red Bonus
4 Ngày 15 Giờ trước đây
ach_green_beans_red, They were rewarded 2000 XP and 2500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
ach_green_beans_red Bonus
4 Ngày 19 Giờ trước đây
ach_green_beans_red, They were rewarded 2000 XP and 2500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
ach_green_beans_red Bonus
4 Ngày 20 Giờ trước đây
Ella just reached Level 170 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Ella just reached Level 170 in Country Life Meadows! Bonus
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Alma earned the Sweet Pie of Mine Brown ribbon!, They were rewarded 40 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Alma earned the Sweet Pie of Mine Brown ribbon! Bonus
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Alma earned the Tears of Joy Green ribbon!, They were rewarded 250 XP and 500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Alma earned the Tears of Joy Green ribbon! Bonus
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Alma earned the Village Socialite White ribbon!, They were rewarded 100 XP and 500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Alma earned the Village Socialite White ribbon! Bonus
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Beverly just reached Level 135 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Beverly just reached Level 135 in Country Life Meadows! Bonus
5 Ngày 4 Giờ trước đây
Beverly earned the No Small Potatoes Blue ribbon!, They were rewarded 3000 XP and 3750 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Beverly earned the No Small Potatoes Blue ribbon! Bonus
5 Ngày 4 Giờ trước đây
Gymme earned the Stock, Pot and Two Smoking Barrels Red ribbon!, They were rewarded 1450 XP and 1850 OP and would like to share some with…, ,
Nhấp chuột
1
Gymme earned the Stock, Pot and Two Smoking Barrels Red ribbon! Bonus
5 Ngày 5 Giờ trước đây
Selia earned the Give Peas a Chance Red ribbon!, They were rewarded 2000 XP and 2400 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Selia earned the Give Peas a Chance Red ribbon! Bonus
5 Ngày 5 Giờ trước đây
Gymme earned the Winter is Coming Blue ribbon!, They were rewarded 3750 XP and 5000 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Gymme earned the Winter is Coming Blue ribbon! Bonus
5 Ngày 9 Giờ trước đây
Mark earned the Life Is Just a Bowl of Cherries White ribbon!, They were rewarded 825 XP and 1250 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Mark earned the Life Is Just a Bowl of Cherries White ribbon! Bonus
5 Ngày 15 Giờ trước đây
Affad earned the Rice Rice Baby Blue ribbon!, They were rewarded 3500 XP and 5000 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Affad earned the Rice Rice Baby Blue ribbon! Bonus
5 Ngày 15 Giờ trước đây
Alma earned the Hopping Around Purple ribbon!, They were rewarded 80 XP and 150 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Alma earned the Hopping Around Purple ribbon! Bonus
6 Ngày 2 Giờ trước đây
Alma earned the Hopping Around Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Alma earned the Hopping Around Brown ribbon! Bonus
6 Ngày 2 Giờ trước đây
Alma just reached Level 32 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
2
Alma just reached Level 32 in Country Life Meadows! Bonus
6 Ngày 2 Giờ trước đây
Alma earned the Village Socialite Yellow ribbon!, They were rewarded 75 XP and 300 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Alma earned the Village Socialite Yellow ribbon! Bonus
6 Ngày 2 Giờ trước đây
Janie earned the Out of the Frying Pan Red ribbon!, They were rewarded 1450 XP and 1850 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Janie earned the Out of the Frying Pan Red ribbon! Bonus
6 Ngày 6 Giờ trước đây
Carmen earned the Soy Capitán Blue ribbon!, They were rewarded 3500 XP and 5000 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Carmen earned the Soy Capitán Blue ribbon! Bonus
6 Ngày 8 Giờ trước đây
Carmen earned the Celery Raise Red ribbon!, They were rewarded 2000 XP and 2400 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
0
Carmen earned the Celery Raise Red ribbon! Bonus
6 Ngày 9 Giờ trước đây
ach_peanut_red, They were rewarded 2250 XP and 2750 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
ach_peanut_red Bonus
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Iris just reached Level 85 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
2
Iris just reached Level 85 in Country Life Meadows! Bonus
6 Ngày 18 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Country Life Meadows Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Country Life Meadows liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Country Life Meadows quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Country Life Meadows Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Country Life Meadows Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Country Life Meadows mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Country Life Meadows. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Country Life Meadows. Tất cả các quyền..


?>