Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Country Life Meadows. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Alma earned the Crust and Crumbs Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Alma earned the Crust and Crumbs Yellow ribbon!
18 Giờ 58 Phút trước đây
Lilián earned the Stock, Pot and Two Smoking Barrels Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lilián earned the Stock, Pot and Two Smoking Barrels Green ribbon!
22 Giờ 7 Phút trước đây
Lilián earned the Master of the Pot Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lilián earned the Master of the Pot Green ribbon!
22 Giờ 48 Phút trước đây
Lilián earned the Flood the Bog Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lilián earned the Flood the Bog Yellow ribbon!
23 Giờ 14 Phút trước đây
Jay earned the No Small Potatoes Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Jay earned the No Small Potatoes Blue ribbon!
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Jacques earned the Hopping Around Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Jacques earned the Hopping Around Blue ribbon!
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Aldilene just reached Level 36 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Aldilene just reached Level 36 in Country Life Meadows!
1 Ngày 18 Giờ trước đây
William earned the Paint the Lily Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
William earned the Paint the Lily Blue ribbon!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Penny earned the Winter is Coming Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Penny earned the Winter is Coming Red ribbon!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Lori earned the A Boon Apart Purple ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lori earned the A Boon Apart Purple ribbon!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Marina earned the Brocstar White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Marina earned the Brocstar White ribbon!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Lori earned the Vineyard Virtuoso Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lori earned the Vineyard Virtuoso Green ribbon!
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Lori earned the A Boon Apart Brown ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lori earned the A Boon Apart Brown ribbon!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Lori earned the Sweet Pie of Mine Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lori earned the Sweet Pie of Mine Yellow ribbon!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Joan earned the Tears of Joy Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Joan earned the Tears of Joy Red ribbon!
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Kristy earned the Not Paying Peanuts Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Kristy earned the Not Paying Peanuts Green ribbon!
3 Ngày 14 Giờ trước đây
Kristy earned the Not Paying Peanuts Purple ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Kristy earned the Not Paying Peanuts Purple ribbon!
3 Ngày 14 Giờ trước đây
Kristy earned the Not Paying Peanuts Brown ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Kristy earned the Not Paying Peanuts Brown ribbon!
3 Ngày 14 Giờ trước đây
Aldilene earned the Rice Rice Baby Brown ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Aldilene earned the Rice Rice Baby Brown ribbon!
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Aldilene earned the Flood the Bog Purple ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Aldilene earned the Flood the Bog Purple ribbon!
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Lori earned the Brewmaster Purple ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lori earned the Brewmaster Purple ribbon!
4 Ngày 3 Phút trước đây
Lori earned the Spirits Lifter Purple ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lori earned the Spirits Lifter Purple ribbon!
4 Ngày 26 Phút trước đây
Lori just reached Level 49 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
1
Lori just reached Level 49 in Country Life Meadows!
4 Ngày 42 Phút trước đây
Luz earned the Mattress Feeder White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Luz earned the Mattress Feeder White ribbon!
4 Ngày 1 Giờ trước đây
Luz earned the Against the Grain White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Luz earned the Against the Grain White ribbon!
4 Ngày 1 Giờ trước đây
Carol just reached Level 151 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol just reached Level 151 in Country Life Meadows!
4 Ngày 4 Giờ trước đây
Anna earned the Sewing Mends the Soul Brown ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Anna earned the Sewing Mends the Soul Brown ribbon!
4 Ngày 4 Giờ trước đây
Edward just reached Level 125 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Edward just reached Level 125 in Country Life Meadows!
4 Ngày 6 Giờ trước đây
Danute earned the Quinoa’s Ark Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Danute earned the Quinoa’s Ark Blue ribbon!
4 Ngày 13 Giờ trước đây
Alma just reached Level 63 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Alma just reached Level 63 in Country Life Meadows!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Alma earned the A Boon Apart Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Alma earned the A Boon Apart Yellow ribbon!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Lori earned the Rice Rice Baby Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lori earned the Rice Rice Baby Green ribbon!
4 Ngày 18 Giờ trước đây
Lori earned the Life Is Just a Bowl of Cherries White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lori earned the Life Is Just a Bowl of Cherries White ribbon!
4 Ngày 18 Giờ trước đây
Lilián earned the Smashin- Pumpkins White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lilián earned the Smashin- Pumpkins White ribbon!
4 Ngày 20 Giờ trước đây
Mara just reached Level 22 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Mara just reached Level 22 in Country Life Meadows!
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Mirjana earned the Bring Home the Bacon Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Mirjana earned the Bring Home the Bacon Green ribbon!
5 Ngày 59 Phút trước đây
Mirjana earned the At Wheat-s End White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Mirjana earned the At Wheat-s End White ribbon!
5 Ngày 1 Giờ trước đây
Lori earned the Juice-tah Minute White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lori earned the Juice-tah Minute White ribbon!
5 Ngày 1 Giờ trước đây
Lilián earned the A Boon Apart White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lilián earned the A Boon Apart White ribbon!
5 Ngày 7 Giờ trước đây
Aldilene earned the Juice-tah Minute Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Aldilene earned the Juice-tah Minute Yellow ribbon!
5 Ngày 10 Giờ trước đây
Edward earned the In High Cotton White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Edward earned the In High Cotton White ribbon!
5 Ngày 14 Giờ trước đây
Lilián earned the Red-hot Bellied Peppers White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lilián earned the Red-hot Bellied Peppers White ribbon!
5 Ngày 18 Giờ trước đây
Kristy just reached Level 81 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
1
Kristy just reached Level 81 in Country Life Meadows!
5 Ngày 19 Giờ trước đây
Lilián earned the Lettuce Entertain You! White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lilián earned the Lettuce Entertain You! White ribbon!
5 Ngày 22 Giờ trước đây
Lilián earned the Stock, Pot and Two Smoking Barrels Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Lilián earned the Stock, Pot and Two Smoking Barrels Yellow ribbon!
5 Ngày 23 Giờ trước đây
Cindy just reached Level 154 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
1
Cindy just reached Level 154 in Country Life Meadows!
6 Ngày 3 Giờ trước đây
Lori earned the Tears of Joy Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Lori earned the Tears of Joy Yellow ribbon!
6 Ngày 7 Giờ trước đây
Alma earned the Game Clover Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Alma earned the Game Clover Blue ribbon!
6 Ngày 12 Giờ trước đây
Rita just reached Level 185 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
1
Rita just reached Level 185 in Country Life Meadows!
6 Ngày 15 Giờ trước đây
Aldilene earned the Turkey Plucker Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Aldilene earned the Turkey Plucker Yellow ribbon!
6 Ngày 18 Giờ trước đây
Lori earned the Rolling in the Dough Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Lori earned the Rolling in the Dough Yellow ribbon!
6 Ngày 21 Giờ trước đây
Aldilene earned the Barley Made It Purple ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Aldilene earned the Barley Made It Purple ribbon!
6 Ngày 23 Giờ trước đây
Alma earned the Brocstar Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Alma earned the Brocstar Green ribbon!
1 Tuần 12 Giờ trước đây
Bonnie earned the Hello, Sunshine! Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
2
Bonnie earned the Hello, Sunshine! Red ribbon!
1 Tuần 17 Giờ trước đây
Bonnie earned the Quinoa’s Ark Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
2
Bonnie earned the Quinoa’s Ark Red ribbon!
1 Tuần 17 Giờ trước đây
Aldilene just reached Level 35 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
1
Aldilene just reached Level 35 in Country Life Meadows!
1 Tuần 22 Giờ trước đây
Cindy earned the Get to the Chopper!!! Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
2
Cindy earned the Get to the Chopper!!! Red ribbon!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Aldilene earned the When Life Gives You Lemons Purple ribbon!, , ,
Nhấp chuột
2
Aldilene earned the When Life Gives You Lemons Purple ribbon!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Carmen just reached Level 161 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
1
Carmen just reached Level 161 in Country Life Meadows!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Luci earned the When Life Gives You Lemons White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
2
Luci earned the When Life Gives You Lemons White ribbon!
1 Tuần 1 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Country Life Meadows Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Country Life Meadows liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Country Life Meadows quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Country Life Meadows Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Country Life Meadows Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Country Life Meadows mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Country Life Meadows. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Country Life Meadows. Tất cả các quyền..


?>