Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Country Life Meadows. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Henny earned the Inside Scoop Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Henny earned the Inside Scoop Yellow ribbon!
10 Giờ 20 Phút trước đây
Sara earned the Flood the Bog Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Sara earned the Flood the Bog Blue ribbon!
10 Giờ 20 Phút trước đây
Caitlyn earned the Brocstar Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Caitlyn earned the Brocstar Blue ribbon!
10 Giờ 20 Phút trước đây
Alena just reached Level 119 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Alena just reached Level 119 in Country Life Meadows!
11 Giờ 47 Phút trước đây
Lorraine just reached Level 84 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Lorraine just reached Level 84 in Country Life Meadows!
16 Giờ 23 Phút trước đây
Lorraine earned the A Boon Apart White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lorraine earned the A Boon Apart White ribbon!
16 Giờ 24 Phút trước đây
DeeDee earned the In Mint Condition Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
DeeDee earned the In Mint Condition Yellow ribbon!
22 Giờ 43 Phút trước đây
Iceal earned the Herb Your Enthusiasm Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Iceal earned the Herb Your Enthusiasm Red ribbon!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
DeeDee earned the Itsy Bitsy, Teenie Zucchini Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
4
DeeDee earned the Itsy Bitsy, Teenie Zucchini Green ribbon!
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Mandy earned the Juice-tah Minute Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
4
Mandy earned the Juice-tah Minute Blue ribbon!
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Alexandra earned the Paint the Lily Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
4
Alexandra earned the Paint the Lily Blue ribbon!
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Belle T earned the At Wheat-s End White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
3
Belle T earned the At Wheat-s End White ribbon!
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Christine just reached Level 78 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
2
Christine just reached Level 78 in Country Life Meadows!
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Tanika earned the Spring in Bloom Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
2
Tanika earned the Spring in Bloom Red ribbon!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Edward earned the Afraid of butter? Use cream! Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
2
Edward earned the Afraid of butter? Use cream! Yellow ribbon!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Antoinette earned the Paint the Lily Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
2
Antoinette earned the Paint the Lily Blue ribbon!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Mary just reached Level 122 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
2
Mary just reached Level 122 in Country Life Meadows!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Mary earned the Master of the Pot White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Mary earned the Master of the Pot White ribbon!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Mary earned the Turkey Plucker White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
2
Mary earned the Turkey Plucker White ribbon!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Jodi earned the Eggtastic Collector Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
2
Jodi earned the Eggtastic Collector Red ribbon!
3 Ngày 4 Giờ trước đây
Jodi just reached Level 47 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
2
Jodi just reached Level 47 in Country Life Meadows!
3 Ngày 4 Giờ trước đây
Nicola earned the Not Paying Peanuts Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
2
Nicola earned the Not Paying Peanuts Blue ribbon!
3 Ngày 14 Giờ trước đây
DeeDee earned the Itsy Bitsy, Teenie Zucchini Purple ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
DeeDee earned the Itsy Bitsy, Teenie Zucchini Purple ribbon!
3 Ngày 15 Giờ trước đây
Aldilene just reached Level 99 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
2
Aldilene just reached Level 99 in Country Life Meadows!
4 Ngày 11 Giờ trước đây
Christine earned the The Mother Lode Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
2
Christine earned the The Mother Lode Red ribbon!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Christine just reached Level 77 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
2
Christine just reached Level 77 in Country Life Meadows!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Christine earned the Sailor’s Delight Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Christine earned the Sailor’s Delight Yellow ribbon!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Christine earned the Rhubarb Wire Brown ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Christine earned the Rhubarb Wire Brown ribbon!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Katie earned the Eins, Zwei, Dry White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Katie earned the Eins, Zwei, Dry White ribbon!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Christine earned the Rhubarb Wire Purple ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Christine earned the Rhubarb Wire Purple ribbon!
4 Ngày 21 Giờ trước đây
Christine earned the Get to the Chopper!!! White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Christine earned the Get to the Chopper!!! White ribbon!
5 Ngày 8 Giờ trước đây
Istvánné earned the Afraid of butter? Use cream! Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Istvánné earned the Afraid of butter? Use cream! Yellow ribbon!
5 Ngày 8 Giờ trước đây
Christine earned the All Wool and No Shoddy Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Christine earned the All Wool and No Shoddy Red ribbon!
5 Ngày 10 Giờ trước đây
Lenka earned the Barley Made It Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lenka earned the Barley Made It Blue ribbon!
5 Ngày 11 Giờ trước đây
Sara earned the Way of the Oven Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Sara earned the Way of the Oven Red ribbon!
5 Ngày 11 Giờ trước đây
Brenda earned the Against the Grain Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Brenda earned the Against the Grain Red ribbon!
5 Ngày 11 Giờ trước đây
Shorty earned the Oiliver Twist Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Shorty earned the Oiliver Twist Red ribbon!
5 Ngày 14 Giờ trước đây
Katie earned the Sea of Colors Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Katie earned the Sea of Colors Red ribbon!
5 Ngày 15 Giờ trước đây
DeeDee earned the Sewing Mends the Soul Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
DeeDee earned the Sewing Mends the Soul Yellow ribbon!
5 Ngày 15 Giờ trước đây
DeeDee earned the Large Cauldron Collider Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
DeeDee earned the Large Cauldron Collider Green ribbon!
5 Ngày 15 Giờ trước đây
DeeDee earned the Get to the Chopper!!! White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
DeeDee earned the Get to the Chopper!!! White ribbon!
5 Ngày 19 Giờ trước đây
Kathleen earned the Katch-up! Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Kathleen earned the Katch-up! Red ribbon!
5 Ngày 21 Giờ trước đây
Christine earned the Don’t Fall Off the Cabbage Truck Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Christine earned the Don’t Fall Off the Cabbage Truck Yellow ribbon!
5 Ngày 21 Giờ trước đây
Margaret earned the Flood the Bog White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Margaret earned the Flood the Bog White ribbon!
5 Ngày 22 Giờ trước đây
Nina earned the Out of the Frying Pan Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Nina earned the Out of the Frying Pan Blue ribbon!
5 Ngày 23 Giờ trước đây
Elana earned the Flour Power Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Elana earned the Flour Power Blue ribbon!
5 Ngày 23 Giờ trước đây
Lynn earned the Katch-up! White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Lynn earned the Katch-up! White ribbon!
6 Ngày 7 Giờ trước đây
Lucinda earned the Master of the Pot Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
3
Lucinda earned the Master of the Pot Green ribbon!
1 Tuần 2 Giờ trước đây
Elana earned the Truffle Hunter Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Elana earned the Truffle Hunter Blue ribbon!
1 Tuần 12 Giờ trước đây
Mandy earned the Master of the Pot Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Mandy earned the Master of the Pot Red ribbon!
1 Tuần 21 Giờ trước đây
Gloria earned the Inside Scoop Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Gloria earned the Inside Scoop Blue ribbon!
1 Tuần 21 Giờ trước đây
Christine earned the Spirits Lifter White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Christine earned the Spirits Lifter White ribbon!
1 Tuần 22 Giờ trước đây
Christine just reached Level 76 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Christine just reached Level 76 in Country Life Meadows!
1 Tuần 23 Giờ trước đây
Jolesz just reached Level 176 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Jolesz just reached Level 176 in Country Life Meadows!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Kristy earned the Sweet Pie of Mine Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Kristy earned the Sweet Pie of Mine Blue ribbon!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Kristy just reached Level 110 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Kristy just reached Level 110 in Country Life Meadows!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Marie earned the Sea of Colors Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Marie earned the Sea of Colors Blue ribbon!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Deborah earned the Master of the Pot Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Deborah earned the Master of the Pot Blue ribbon!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Margaret earned the Rice Rice Baby White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Margaret earned the Rice Rice Baby White ribbon!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Margó earned the Oiliver Twist Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Margó earned the Oiliver Twist Blue ribbon!
1 Tuần 2 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Country Life Meadows Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Country Life Meadows liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Country Life Meadows quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Country Life Meadows Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Country Life Meadows Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Country Life Meadows mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Country Life Meadows. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Country Life Meadows. Tất cả các quyền..


?>