Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Country Life Meadows. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Gift Links, , Ben şu an Trainstation da 3495 seviyeye ulaştım!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc
Nhấp chuột
2
Gift Links
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Gift Links, , Cornelius %trans_var2%: Je viens de réaliser un autre contrat dans TrainStation, They were rewarded 350 XP and 500 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
4
Gift Links
1 Tuần 4 Giờ trước đây
Gift Links, , Wayne earned the Rocketeer of the Salad Bowl Green ribbon!, They were rewarded 325 XP and 570 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
6
Gift Links
3 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , Jiří just reached Level 168 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc
Nhấp chuột
5
Gift Links
3 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , Lisa earned the Spring in Bloom White ribbon!, They were rewarded 1200 XP and 1350 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
3
Gift Links
3 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , Lisa earned the Spring in Bloom White ribbon!, They were rewarded 650 XP and 1000 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
2
Gift Links
3 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , Linda earned the Bring Home the Bacon Yellow ribbon!, They were rewarded 750 XP and 1000 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Tuần 5 Ngày trước đây
Gift Links, , Heleen earned the This Oat to Be Good Yellow ribbon!, They were rewarded 700 XP and 900 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Tuần 6 Ngày trước đây
Gift Links, , Linda Marie earned the Herb Your Enthusiasm Green ribbon!, They were rewarded 325 XP and 450 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Tuần 6 Ngày trước đây
Gift Links, , Linda Marie earned the Herb Your Enthusiasm Green ribbon!, They were rewarded 250 XP and 400 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Tuần 6 Ngày trước đây
Gift Links, , Anna earned the Hello, Sunshine! Yellow ribbon!, They were rewarded 700 XP and 900 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Tuần 6 Ngày trước đây
Gift Links, , Anna earned the Hello, Sunshine! Yellow ribbon!, They were rewarded 3000 XP and 3750 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Tuần 6 Ngày trước đây
Gift Links, , Linda Marie earned the Dairy King Yellow ribbon!, They were rewarded 750 XP and 1000 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Tuần 6 Ngày trước đây
Gift Links, , Gül earned the This Oat to Be Good Brown ribbon!, They were rewarded 40 XP and 50 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Tuần 8 Giờ trước đây
Gift Links, , Gül earned the This Oat to Be Good Brown ribbon!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Tuần 8 Giờ trước đây
Gift Links, , Peg just reached Level 171 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Tuần 8 Giờ trước đây
Gift Links, , Peg just reached Level 171 in Country Life Meadows!, They were rewarded 3200 XP and 4750 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Tuần 8 Giờ trước đây
Gift Links, , Letzter Vertrag: Ich habe gerade alle Verträge abgeschlossen!, They were rewarded 3500 XP and 5000 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Tuần 18 Giờ trước đây
Gift Links, , Dawn earned the A Dilly of a Pickle Blue ribbon!, They were rewarded 3500 XP and 5000 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Tuần 1 Ngày trước đây
Gift Links, , Anna just reached Level 160 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Tuần 1 Ngày trước đây
Gift Links, , Hammer earned the Cut the Mustard Red ribbon!, They were rewarded 2000 XP and 3000 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 1 Ngày trước đây
Gift Links, , Heleen earned the Tomayto, Tomahto Blue ribbon!, They were rewarded 3000 XP and 3750 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 3 Ngày trước đây
Gift Links, , Debbie just reached Level 151 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 4 Ngày trước đây
Gift Links, , Hammer earned the Large Cauldron Collider Purple ribbon!, They were rewarded 80 XP and 150 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 6 Ngày trước đây
Gift Links, , Angelica earned the Tomayto, Tomahto Blue ribbon!, They were rewarded 3000 XP and 3750 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 6 Ngày trước đây
Gift Links, , Angelica earned the Tomayto, Tomahto Blue ribbon!, They were rewarded 1200 XP and 1350 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 6 Ngày trước đây
Gift Links, , Janice earned the Brewmaster Yellow ribbon!, They were rewarded 700 XP and 900 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , Janice earned the Brewmaster Yellow ribbon!, They were rewarded 2500 XP and 2900 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , Janice earned the Brewmaster Yellow ribbon!, They were rewarded 700 XP and 1125 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , Janice earned the Brewmaster Yellow ribbon!, They were rewarded 2250 XP and 2750 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , Janice earned the Brewmaster Yellow ribbon!, They were rewarded 1450 XP and 1850 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , Mafia Reloaded, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , Irene earned the Chickpea Champion Blue ribbon!, They were rewarded 3200 XP and 4750 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
3
Gift Links
1 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , Martin earned the Herb Your Enthusiasm Blue ribbon!, They were rewarded 3200 XP and 3800 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
3
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Jack earned the At Wheat
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Jack earned the At Wheat
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Anna earned the Pomegranate Prodigy Brown ribbon!, They were rewarded 40 XP and 65 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Jeannette just reached Level 146 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc
Nhấp chuột
2
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Jeannette just reached Level 146 in Country Life Meadows!, They were rewarded 3000 XP and 3750 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
2
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Heleen earned the Eins, Zwei, Dry Red ribbon!, They were rewarded 2000 XP and 2400 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Rasim earned the Rhubarb Wire White ribbon!, They were rewarded 1200 XP and 1350 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Rasim earned the Hello, Sunshine! Red ribbon!, They were rewarded 2000 XP and 2400 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Tori earned the Sea of Colors Blue ribbon!, They were rewarded 4000 XP and 5500 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Tori earned the Sea of Colors Blue ribbon!, They were rewarded 2250 XP and 2800 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Afraid of butter? Use cream!, Blue ribbon! They were rewarded 2750 XP and 3000 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Julia %trans_var2%: I have finally completed another contract in TrainStation, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Martha earned the Cut the Mustard Blue ribbon!, They were rewarded 3200 XP and 4750 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Jack earned the In High Cotton White ribbon!, They were rewarded 1250 XP and 1575 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
2
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Marita earned the Way of the Oven Blue ribbon!, They were rewarded 2500 XP and 2900 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
2
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Játssz a TrainStationnel minden nap!, They were rewarded 4000 XP and 5500 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Sharon earned the Bean Counter White ribbon!, They were rewarded 275 XP and 500 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Sharon earned the Bean Counter White ribbon!, They were rewarded 1200 XP and 1500 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
2
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Sharon earned the Bean Counter White ribbon!, They were rewarded 2500 XP and 2900 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Sharon earned the Bean Counter White ribbon!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Sharon earned the Bean Counter White ribbon!, They were rewarded 700 XP and 1125 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Véronique earned the Hopping Around Red ribbon!, They were rewarded 2000 XP and 2500 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Véronique earned the Winter is Coming Red ribbon!, They were rewarded 2500 XP and 3000 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Amedee earned the Brewmaster White ribbon!, They were rewarded 1200 XP and 1350 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , Amedee earned the Brewmaster White ribbon!, They were rewarded 3000 XP and 3750 OP and would like to share some with you!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 tháng 2 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Country Life Meadows Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Country Life Meadows liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Country Life Meadows quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Country Life Meadows Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Country Life Meadows Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Country Life Meadows mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Country Life Meadows. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Country Life Meadows. Tất cả các quyền..


?>