Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Country Life Meadows. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Nanchi earned the Master of the Pot White ribbon!, They were rewarded 825 XP and 1250 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
0
Nanchi earned the Master of the Pot White ribbon! Bonus
3 Giờ 3 Phút trước đây
Kristine earned the A Boon Apart Red ribbon!, They were rewarded 2250 XP and 2750 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Kristine earned the A Boon Apart Red ribbon! Bonus
5 Giờ 21 Phút trước đây
Gioca, They were rewarded 3500 XP and 5000 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
11 Giờ 7 Phút trước đây
Jane earned the Brocstar Red ribbon!, They were rewarded 2250 XP and 2750 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Jane earned the Brocstar Red ribbon! Bonus
14 Giờ 49 Phút trước đây
Jane just reached Level 104 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Jane just reached Level 104 in Country Life Meadows! Bonus
14 Giờ 52 Phút trước đây
Jouer, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
15 Giờ 3 Phút trước đây
Jane earned the Milky Way Explorer Blue ribbon!, They were rewarded 3250 XP and 4500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
3
Jane earned the Milky Way Explorer Blue ribbon! Bonus
17 Giờ 46 Phút trước đây
Tina earned the Game Clover Red ribbon!, They were rewarded 2000 XP and 2500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
3
Tina earned the Game Clover Red ribbon! Bonus
17 Giờ 51 Phút trước đây
Archie earned the Brewmaster Blue ribbon!, They were rewarded 3200 XP and 3800 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
0
Archie earned the Brewmaster Blue ribbon! Bonus
18 Giờ 11 Phút trước đây
Gioca, They were rewarded 3200 XP and 3800 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
3
Gioca Bonus
18 Giờ 11 Phút trước đây
Играј, They were rewarded 3500 XP and 5000 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
0
Играј Bonus
20 Giờ 10 Phút trước đây
Играј, They were rewarded 325 XP and 450 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
0
Играј Bonus
20 Giờ 11 Phút trước đây
DeeDee just reached Level 113 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
0
DeeDee just reached Level 113 in Country Life Meadows! Bonus
22 Giờ 38 Phút trước đây
Spielen, They were rewarded 325 XP and 450 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
3
Spielen Bonus
23 Giờ 38 Phút trước đây
Spielen, They were rewarded 90 XP and 135 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
3
Spielen Bonus
23 Giờ 38 Phút trước đây
Spielen, They were rewarded 40 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Spielen Bonus
23 Giờ 38 Phút trước đây
Carolyn earned the Give Peas a Chance Green ribbon!, They were rewarded 325 XP and 450 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Carolyn earned the Give Peas a Chance Green ribbon! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Carolyn earned the Master of the Pot Yellow ribbon!, They were rewarded 575 XP and 900 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Carolyn earned the Master of the Pot Yellow ribbon! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Maria earned the At Wheat-s End Yellow ribbon!, They were rewarded 650 XP and 1000 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Maria earned the At Wheat-s End Yellow ribbon! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Gioca, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
2
Gioca Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Kristine just reached Level 82 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
2
Kristine just reached Level 82 in Country Life Meadows! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Marie earned the Village Socialite Blue ribbon!, They were rewarded 250 XP and 1500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Marie earned the Village Socialite Blue ribbon! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Gymme earned the Paint the Lily Red ribbon!, They were rewarded 1450 XP and 1850 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Gymme earned the Paint the Lily Red ribbon! Bonus
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Country Life Meadows, They were rewarded 650 XP and 800 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
2
Country Life Meadows Bonus
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Gioca, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Gioca Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Cheryl earned the Give Peas a Chance Green ribbon!, They were rewarded 325 XP and 450 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
0
Cheryl earned the Give Peas a Chance Green ribbon! Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Jane earned the Brocstar Red ribbon!, They were rewarded 2250 XP and 2750 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Jane earned the Brocstar Red ribbon! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Jane just reached Level 104 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Jane just reached Level 104 in Country Life Meadows! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Jane earned the Milky Way Explorer Blue ribbon!, They were rewarded 3250 XP and 4500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Jane earned the Milky Way Explorer Blue ribbon! Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Sandra just reached Level 95 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Sandra just reached Level 95 in Country Life Meadows! Bonus
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Karen just reached Level 132 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Karen just reached Level 132 in Country Life Meadows! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Ray just reached Level 179 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Ray just reached Level 179 in Country Life Meadows! Bonus
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Rosalie just reached Level 151 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Rosalie just reached Level 151 in Country Life Meadows! Bonus
2 Ngày 13 Phút trước đây
Ruth earned the Eggtastic Collector Blue ribbon!, They were rewarded 3500 XP and 5000 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Ruth earned the Eggtastic Collector Blue ribbon! Bonus
2 Ngày 45 Phút trước đây
Sarah earned the Afraid of butter? Use cream! Purple ribbon!, They were rewarded 100 XP and 150 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Sarah earned the Afraid of butter? Use cream! Purple ribbon! Bonus
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Sarah earned the No Small Potatoes Purple ribbon!, They were rewarded 80 XP and 150 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Sarah earned the No Small Potatoes Purple ribbon! Bonus
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Kristine earned the Give Peas a Chance Green ribbon!, They were rewarded 325 XP and 450 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Kristine earned the Give Peas a Chance Green ribbon! Bonus
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Jane earned the Lettuce Entertain You! Red ribbon!, They were rewarded 2000 XP and 2500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Jane earned the Lettuce Entertain You! Red ribbon! Bonus
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Gioca, They were rewarded 3500 XP and 5000 OP and would like to share…, ,
Nhấp chuột
1
Gioca Bonus
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Silverio earned the Flood the Bog Red ribbon!, They were rewarded 2250 XP and 2750 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Silverio earned the Flood the Bog Red ribbon! Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
John earned the Lettuce Entertain You! Red ribbon!, They were rewarded 2000 XP and 2500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
John earned the Lettuce Entertain You! Red ribbon! Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Teresa-Ann earned the What-s the Deal with Cornmeal Red ribbon!, They were rewarded 2000 XP and 2500 OP and would like to share some with…, ,
Nhấp chuột
1
Teresa-Ann earned the What-s the Deal with Cornmeal Red ribbon! Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Gioca, They were rewarded 825 XP and 1250 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Gioca Bonus
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Gioca, They were rewarded 2000 XP and 2500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Gioca Bonus
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Gioca, They were rewarded 1450 XP and 1850 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Gioca Bonus
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Sarah earned the Mattress Feeder Purple ribbon!, They were rewarded 100 XP and 150 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Sarah earned the Mattress Feeder Purple ribbon! Bonus
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Sarah earned the Crust and Crumbs Purple ribbon!, They were rewarded 100 XP and 150 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Sarah earned the Crust and Crumbs Purple ribbon! Bonus
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Играј, They were rewarded 500 XP and 1000 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Играј Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Sarah earned the Crust and Crumbs Brown ribbon!, They were rewarded 40 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Sarah earned the Crust and Crumbs Brown ribbon! Bonus
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Sarah earned the Sweet Pie of Mine Brown ribbon!, They were rewarded 40 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Sarah earned the Sweet Pie of Mine Brown ribbon! Bonus
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Sarah just reached Level 22 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Sarah just reached Level 22 in Country Life Meadows! Bonus
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Sarah earned the Village Socialite Blue ribbon!, They were rewarded 250 XP and 1500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Sarah earned the Village Socialite Blue ribbon! Bonus
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Sarah earned the Tomayto, Tomahto Green ribbon!, They were rewarded 250 XP and 400 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Sarah earned the Tomayto, Tomahto Green ribbon! Bonus
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Yany earned the Village Socialite Green ribbon!, They were rewarded 50 XP and 150 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Yany earned the Village Socialite Green ribbon! Bonus
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Jane earned the Lettuce Entertain You! Red ribbon!, They were rewarded 2000 XP and 2500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Jane earned the Lettuce Entertain You! Red ribbon! Bonus
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Jack earned the Itsy Bitsy, Teenie Zucchini Red ribbon!, They were rewarded 2250 XP and 2750 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Jack earned the Itsy Bitsy, Teenie Zucchini Red ribbon! Bonus
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Cheryl earned the Sweet as Honey Brown ribbon!, They were rewarded 35 XP and 50 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Cheryl earned the Sweet as Honey Brown ribbon! Bonus
3 Ngày 3 Phút trước đây
Dean just reached Level 100 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Dean just reached Level 100 in Country Life Meadows! Bonus
3 Ngày 31 Phút trước đây
Spielen, They were rewarded 1200 XP and 1500 OP and would like to share some with you!, ,
Nhấp chuột
1
Spielen Bonus
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Dawn just reached Level 109 in Country Life Meadows!, In Country Life Meadows you take care of cute animals, grow delicious fruits and vegetables and proc, ,
Nhấp chuột
1
Dawn just reached Level 109 in Country Life Meadows! Bonus
3 Ngày 3 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Country Life Meadows Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Country Life Meadows liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Country Life Meadows quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Country Life Meadows Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Country Life Meadows Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Country Life Meadows mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Country Life Meadows. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Country Life Meadows. Tất cả các quyền..