Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Country Life Meadows. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Irénke just reached Level 119 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Irénke just reached Level 119 in Country Life Meadows!
2 Giờ 20 Phút trước đây
Jolesz earned the What-s the Deal with Cornmeal White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Jolesz earned the What-s the Deal with Cornmeal White ribbon!
10 Giờ 3 Phút trước đây
Ilonka earned the Sea of Colors Purple ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Ilonka earned the Sea of Colors Purple ribbon!
12 Giờ 26 Phút trước đây
Larry earned the This Oat to Be Good Brown ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Larry earned the This Oat to Be Good Brown ribbon!
18 Giờ 50 Phút trước đây
Bo earned the Master of the Pot White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Bo earned the Master of the Pot White ribbon!
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Helen earned the Itsy Bitsy, Teenie Zucchini Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Helen earned the Itsy Bitsy, Teenie Zucchini Red ribbon!
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Ronald earned the No Small Potatoes Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Ronald earned the No Small Potatoes Red ribbon!
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Cheryl earned the At Wheat-s End Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheryl earned the At Wheat-s End Blue ribbon!
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Bev earned the The Mother Lode Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Bev earned the The Mother Lode Blue ribbon!
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Bo earned the Don’t Fall Off the Cabbage Truck Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Bo earned the Don’t Fall Off the Cabbage Truck Green ribbon!
1 Ngày 23 Giờ trước đây
AJ earned the Captain-s Log Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
AJ earned the Captain-s Log Blue ribbon!
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Irénke earned the Spice Up Your Life Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Irénke earned the Spice Up Your Life Green ribbon!
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Jolesz earned the Spring in Bloom Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Jolesz earned the Spring in Bloom Blue ribbon!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Gina just reached Level 136 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Gina just reached Level 136 in Country Life Meadows!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Danny earned the Celery Raise Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Danny earned the Celery Raise Red ribbon!
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Bo earned the Rolling in the Dough Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Bo earned the Rolling in the Dough Blue ribbon!
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Cheryl earned the Sweet as Honey Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheryl earned the Sweet as Honey Blue ribbon!
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Jolesz earned the Spice Up Your Life Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Jolesz earned the Spice Up Your Life Yellow ribbon!
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Jolesz earned the Brewmaster Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Jolesz earned the Brewmaster Blue ribbon!
3 Ngày 32 Phút trước đây
Jolesz earned the What-s the Deal with Cornmeal Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Jolesz earned the What-s the Deal with Cornmeal Yellow ribbon!
3 Ngày 55 Phút trước đây
Jolesz earned the Rice Rice Baby Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
1
Jolesz earned the Rice Rice Baby Red ribbon!
4 Ngày 1 Giờ trước đây
Emílie earned the Not Paying Peanuts Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Emílie earned the Not Paying Peanuts Red ribbon!
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Nicola earned the Dairy King White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Nicola earned the Dairy King White ribbon!
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Jane earned the All Wool and No Shoddy Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane earned the All Wool and No Shoddy Red ribbon!
4 Ngày 5 Giờ trước đây
Jane earned the Juice-tah Minute Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane earned the Juice-tah Minute Blue ribbon!
4 Ngày 5 Giờ trước đây
Susan just reached Level 189 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Susan just reached Level 189 in Country Life Meadows!
4 Ngày 6 Giờ trước đây
Susan earned the Sea of Colors Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Susan earned the Sea of Colors Blue ribbon!
4 Ngày 6 Giờ trước đây
Mandy earned the Spill the Beans Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Mandy earned the Spill the Beans Red ribbon!
4 Ngày 10 Giờ trước đây
Julie earned the Brocstar Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Julie earned the Brocstar Green ribbon!
4 Ngày 16 Giờ trước đây
TC Nevin earned the Tears of Joy Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
TC Nevin earned the Tears of Joy Blue ribbon!
4 Ngày 18 Giờ trước đây
Iris earned the Corn Sweet Corn Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Iris earned the Corn Sweet Corn Blue ribbon!
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Jolesz earned the Hopping Around Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Jolesz earned the Hopping Around Blue ribbon!
5 Ngày 1 Giờ trước đây
Deborah earned the Watercress Express White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Deborah earned the Watercress Express White ribbon!
5 Ngày 3 Giờ trước đây
Penelope earned the Inside Scoop Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Penelope earned the Inside Scoop Yellow ribbon!
5 Ngày 3 Giờ trước đây
Nicolette earned the Itsy Bitsy, Teenie Zucchini Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Nicolette earned the Itsy Bitsy, Teenie Zucchini Green ribbon!
5 Ngày 7 Giờ trước đây
Nicolette just reached Level 72 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Nicolette just reached Level 72 in Country Life Meadows!
5 Ngày 7 Giờ trước đây
Istvánné just reached Level 122 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Istvánné just reached Level 122 in Country Life Meadows!
5 Ngày 9 Giờ trước đây
Brian just reached Level 189 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Brian just reached Level 189 in Country Life Meadows!
5 Ngày 17 Giờ trước đây
Carol just reached Level 160 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol just reached Level 160 in Country Life Meadows!
5 Ngày 17 Giờ trước đây
Brian earned the Inside Scoop Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Brian earned the Inside Scoop Red ribbon!
5 Ngày 17 Giờ trước đây
Elvira earned the Village Socialite Green ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Elvira earned the Village Socialite Green ribbon!
5 Ngày 18 Giờ trước đây
Julie just reached Level 71 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Julie just reached Level 71 in Country Life Meadows!
5 Ngày 20 Giờ trước đây
Danute earned the Eins, Zwei, Dry Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Danute earned the Eins, Zwei, Dry Red ribbon!
5 Ngày 20 Giờ trước đây
Meadow just reached Level 31 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Meadow just reached Level 31 in Country Life Meadows!
6 Ngày 3 Giờ trước đây
Meadow earned the Sweet Pie of Mine Brown ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Meadow earned the Sweet Pie of Mine Brown ribbon!
6 Ngày 3 Giờ trước đây
Meadow earned the Sweet Pie of Mine Purple ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Meadow earned the Sweet Pie of Mine Purple ribbon!
6 Ngày 3 Giờ trước đây
Meadow just reached Level 32 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Meadow just reached Level 32 in Country Life Meadows!
6 Ngày 3 Giờ trước đây
Meadow just reached Level 33 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Meadow just reached Level 33 in Country Life Meadows!
6 Ngày 3 Giờ trước đây
Meadow earned the Bean Counter Brown ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Meadow earned the Bean Counter Brown ribbon!
6 Ngày 3 Giờ trước đây
Meadow just reached Level 34 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Meadow just reached Level 34 in Country Life Meadows!
6 Ngày 3 Giờ trước đây
Gina just reached Level 135 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Gina just reached Level 135 in Country Life Meadows!
6 Ngày 4 Giờ trước đây
Nicolette earned the Brocstar Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Nicolette earned the Brocstar Yellow ribbon!
6 Ngày 6 Giờ trước đây
Alexandra earned the Radish, Steady, Go! Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexandra earned the Radish, Steady, Go! Blue ribbon!
6 Ngày 9 Giờ trước đây
Alexandra earned the Didn-t Break a Sweater Red ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexandra earned the Didn-t Break a Sweater Red ribbon!
6 Ngày 9 Giờ trước đây
Jolesz earned the Eins, Zwei, Dry Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Jolesz earned the Eins, Zwei, Dry Blue ribbon!
6 Ngày 14 Giờ trước đây
Mary earned the Herb Your Enthusiasm Yellow ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Mary earned the Herb Your Enthusiasm Yellow ribbon!
6 Ngày 14 Giờ trước đây
Mary earned the Crust and Crumbs Blue ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Mary earned the Crust and Crumbs Blue ribbon!
6 Ngày 14 Giờ trước đây
Mary just reached Level 105 in Country Life Meadows!, , ,
Nhấp chuột
0
Mary just reached Level 105 in Country Life Meadows!
6 Ngày 14 Giờ trước đây
Irenke earned the Sweet Pie of Mine White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Irenke earned the Sweet Pie of Mine White ribbon!
6 Ngày 15 Giờ trước đây
Nicolette earned the Herb Your Enthusiasm White ribbon!, , ,
Nhấp chuột
0
Nicolette earned the Herb Your Enthusiasm White ribbon!
6 Ngày 18 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Country Life Meadows Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Country Life Meadows liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Country Life Meadows quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Country Life Meadows Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Country Life Meadows Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Country Life Meadows mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Country Life Meadows. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Country Life Meadows. Tất cả các quyền..


?>