Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Jet Set Party. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Abdelmalik a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Abdelmalik et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Abdelmalik a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
21 דקות 28 שניות לפני
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Fabienne Faby et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider…, ,
קליקים
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
41 דקות 15 שניות לפני
Eliane a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Eliane et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Eliane a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
3 שעות 24 דקות לפני
See Translation, Aide Phillipe et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
See Translation Bonus
6 שעות 25 דקות לפני
See Translation, Aide Phillipe et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
See Translation Bonus
6 שעות 46 דקות לפני
50 Étoiles !, Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars, ,
קליקים
0
50 Étoiles ! Bonus
17 שעות 33 דקות לפני
Josée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Josée et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Josée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
22 שעות 42 דקות לפני
Michèle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Michèle et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Michèle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
1 ימים 2 שעות לפני
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Joelle et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
1 ימים 3 שעות לפני
Martine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Martine et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Martine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
1 ימים 3 שעות לפני
Martine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Martine et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Martine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
1 ימים 3 שעות לפני
See Translation, Aide Phillipe et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
See Translation Bonus
1 ימים 6 שעות לפני
Abdelmalik a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Abdelmalik et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Abdelmalik a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
1 ימים 13 שעות לפני
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Fabienne Faby et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
1 ימים 17 שעות לפני
Martine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Martine et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Martine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
1 ימים 18 שעות לפני
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Joelle et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
2 ימים 44 דקות לפני
Josée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Josée et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Josée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
2 ימים 1 שעות לפני
100 Étoiles !, Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars, ,
קליקים
0
100 Étoiles ! Bonus
2 ימים 4 שעות לפני
140 Étoiles !, Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars, ,
קליקים
0
140 Étoiles ! Bonus
2 ימים 4 שעות לפני
See Translation, Aide Phillipe et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
See Translation Bonus
2 ימים 6 שעות לפני
Josée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Josée et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Josée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
2 ימים 11 שעות לפני
Jet Set Party, Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
2 ימים 22 שעות לפני
Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Faby et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
2 ימים 23 שעות לפני
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Joelle et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
3 ימים 2 שעות לפני
Sab a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Sab et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Sab a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
3 ימים 3 שעות לפני
Vivie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Vivie et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Vivie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
3 ימים 5 שעות לפני
See Translation, Aide Phillipe et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
See Translation Bonus
3 ימים 6 שעות לפני
Josée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Josée et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Josée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
3 ימים 20 שעות לפני
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Fabienne Faby et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider…, ,
קליקים
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
3 ימים 20 שעות לפני
Martine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Martine et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Martine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
3 ימים 21 שעות לפני
Abdelmalik a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Abdelmalik et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Abdelmalik a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
4 ימים 2 שעות לפני
Martine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Martine et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Martine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
4 ימים 3 שעות לפני
Eglantine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Eglantine et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Eglantine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
4 ימים 4 שעות לפני
See Translation, Aide Phillipe et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
See Translation Bonus
4 ימים 6 שעות לפני
Josée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Josée et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Josée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
4 ימים 21 שעות לפני
50 Étoiles !, Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars, ,
קליקים
0
50 Étoiles ! Bonus
5 ימים 12 דקות לפני
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Joelle et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
5 ימים 47 דקות לפני
Kiki a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Kiki et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Kiki a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
5 ימים 4 שעות לפני
Kiki a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Kiki et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Kiki a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
5 ימים 4 שעות לפני
100 Étoiles !, Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars, ,
קליקים
0
100 Étoiles ! Bonus
5 ימים 4 שעות לפני
130 Étoiles !, Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars, ,
קליקים
0
130 Étoiles ! Bonus
5 ימים 4 שעות לפני
Martine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Martine et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Martine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
5 ימים 6 שעות לפני
See Translation, Aide Phillipe et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
See Translation Bonus
5 ימים 6 שעות לפני
Abdelmalik a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Abdelmalik et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Abdelmalik a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
5 ימים 12 שעות לפני
J-ai gagné 79 Étoiles en signant des autographes !, Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !, ,
קליקים
0
J-ai gagné 79 Étoiles en signant des autographes ! Bonus
5 ימים 16 שעות לפני
Josée recherche l-image 7 de la famille -Bordeaux- !, Jet Set Party, le nouveau jeu de collection de cartes !, ,
קליקים
0
Josée recherche l-image 7 de la famille -Bordeaux- ! Bonus
5 ימים 18 שעות לפני
Jet Set Party, Jet Set Party, le nouveau jeu de collection de cartes !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
5 ימים 18 שעות לפני
Jet Set Party, Jet Set Party, le nouveau jeu de collection de cartes !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
5 ימים 18 שעות לפני
Jet Set Party, Jet Set Party, le nouveau jeu de collection de cartes !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
5 ימים 18 שעות לפני
Anne-marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Anne-marie et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Anne-marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
5 ימים 22 שעות לפני
See original, Aide Isabel et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
See original Bonus
6 ימים 32 דקות לפני
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Joelle et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
6 ימים 1 שעות לפני
Abdelmalik a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Abdelmalik et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Abdelmalik a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
6 ימים 1 שעות לפני
Evelyne a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Evelyne et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Evelyne a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
6 ימים 4 שעות לפני
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Chantal et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
6 ימים 4 שעות לפני
See Translation, Aide Phillipe et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
See Translation Bonus
6 ימים 5 שעות לפני
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Chantal et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
6 ימים 19 שעות לפני
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Chantal et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent., ,
קליקים
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
6 ימים 19 שעות לפני
2 Images gagnées !, Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars, ,
קליקים
0
2 Images gagnées ! Bonus
6 ימים 19 שעות לפני
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., Aide Fabienne Faby et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider…, ,
קליקים
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus. Bonus
1 שבוע 32 דקות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Jet Set Party מתנות

 1. אתה יכול לטעון Jet Set Party קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Jet Set Party הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Jet Set Party עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Jet Set Party Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Jet Set Party פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Jet Set Party. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Jet Set Party. כל הזכויות שמורות..