Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Jet Set Party. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ימים 21 שעות לפני
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 ימים 5 שעות לפני
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 ימים 5 שעות לפני
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 ימים 5 שעות לפני
Ulrich a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Ulrich a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 ימים 10 דקות לפני
J-ai gagné 37 Étoiles en signant des autographes !, , ,
קליקים
0
J-ai gagné 37 Étoiles en signant des autographes !
3 ימים 9 שעות לפני
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 ימים 19 שעות לפני
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 ימים 20 שעות לפני
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 ימים 20 שעות לפני
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 ימים 5 שעות לפני
J-ai gagné 79 Étoiles en signant des autographes !, , ,
קליקים
0
J-ai gagné 79 Étoiles en signant des autographes !
4 ימים 5 שעות לפני
J-ai gagné 38 Étoiles en signant des autographes !, , ,
קליקים
0
J-ai gagné 38 Étoiles en signant des autographes !
4 ימים 8 שעות לפני
J-ai gagné 35 Étoiles en signant des autographes !, , ,
קליקים
0
J-ai gagné 35 Étoiles en signant des autographes !
4 ימים 8 שעות לפני
Claudine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Claudine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 ימים 21 שעות לפני
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
5 ימים 4 שעות לפני
Audrey a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Audrey a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
6 ימים 14 שעות לפני
Audrey a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Audrey a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
6 ימים 18 שעות לפני
, , ,
קליקים
0

1 שבוע 7 שעות לפני
, , ,
קליקים
0

1 שבוע 7 שעות לפני
Audrey a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Audrey a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 9 שעות לפני
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 18 שעות לפני
Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 18 שעות לפני
Danielle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Danielle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 21 שעות לפני
Je viens de gagner une image sur Jet Set Party !, , ,
קליקים
0
Je viens de gagner une image sur Jet Set Party !
1 שבוע 1 ימים לפני
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 1 ימים לפני
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 2 ימים לפני
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 2 ימים לפני
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 2 ימים לפני
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 2 ימים לפני
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 3 ימים לפני
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 3 ימים לפני
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 3 ימים לפני
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 3 ימים לפני
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 3 ימים לפני
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 3 ימים לפני
, , ,
קליקים
0

1 שבוע 3 ימים לפני
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 4 ימים לפני
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 4 ימים לפני
Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 4 ימים לפני
Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 4 ימים לפני
Danielle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Danielle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 4 ימים לפני
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 5 ימים לפני
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 5 ימים לפני
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 5 ימים לפני
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 5 ימים לפני
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 5 ימים לפני
J-ai gagné 37 Étoiles en signant des autographes !, , ,
קליקים
0
J-ai gagné 37 Étoiles en signant des autographes !
1 שבוע 6 ימים לפני
J-ai gagné 79 Étoiles en signant des autographes !, , ,
קליקים
0
J-ai gagné 79 Étoiles en signant des autographes !
1 שבוע 6 ימים לפני
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 6 ימים לפני
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 6 ימים לפני
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 6 ימים לפני
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 6 ימים לפני
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 שבוע 6 ימים לפני
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 שבוע 6 שעות לפני
J-ai gagné 36 Étoiles en signant des autographes !, , ,
קליקים
0
J-ai gagné 36 Étoiles en signant des autographes !
2 שבוע 1 ימים לפני
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 שבוע 1 ימים לפני
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 שבוע 1 ימים לפני
J-ai gagné 35 Étoiles en signant des autographes !, , ,
קליקים
0
J-ai gagné 35 Étoiles en signant des autographes !
2 שבוע 1 ימים לפני
J-ai gagné 67 Étoiles en signant des autographes !, , ,
קליקים
0
J-ai gagné 67 Étoiles en signant des autographes !
2 שבוע 1 ימים לפני
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
קליקים
0
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 שבוע 1 ימים לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Jet Set Party מתנות

 1. אתה יכול לטעון Jet Set Party קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Jet Set Party הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Jet Set Party עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Jet Set Party Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Jet Set Party פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Jet Set Party. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Jet Set Party. כל הזכויות שמורות..


?>