Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Jet Set Party. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Rate this translation, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Rate this translation Bonus
7 שעות 38 דקות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
17 שעות 25 דקות לפני
Rate this translation, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Rate this translation Bonus
1 ימים 5 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
1 ימים 5 שעות לפני
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jouer Bonus
1 ימים 9 שעות לפני
Collectionne et échange des images avec tes amis !, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Collectionne et échange des images avec tes amis ! Bonus
1 ימים 12 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
1 ימים 17 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
1 ימים 18 שעות לפני
Rate this translation, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Rate this translation Bonus
2 ימים 5 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
2 ימים 14 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
2 ימים 17 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
2 ימים 21 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
3 ימים 3 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
3 ימים 4 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
3 ימים 13 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
3 ימים 16 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
3 ימים 16 שעות לפני
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jouer Bonus
4 ימים 3 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
4 ימים 7 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
4 ימים 9 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
4 ימים 10 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
4 ימים 10 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
4 ימים 17 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
4 ימים 17 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
4 ימים 23 שעות לפני
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jouer Bonus
5 ימים 3 שעות לפני
Rate this translation, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Rate this translation Bonus
5 ימים 7 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
5 ימים 10 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
5 ימים 15 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
5 ימים 17 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
5 ימים 19 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
6 ימים 17 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
6 ימים 17 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
6 ימים 21 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 9 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 9 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 13 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
1 שבוע 16 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 16 שעות לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
1 שבוע 17 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 18 שעות לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 22 שעות לפני
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jouer Bonus
1 שבוע 1 ימים לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 1 ימים לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 1 ימים לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 1 ימים לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
1 שבוע 1 ימים לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 1 ימים לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
1 שבוע 1 ימים לפני
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jouer Bonus
1 שבוע 2 ימים לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 2 ימים לפני
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jouer Bonus
1 שבוע 2 ימים לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
1 שבוע 2 ימים לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
1 שבוע 2 ימים לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 2 ימים לפני
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jouer Bonus
1 שבוע 3 ימים לפני
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Jet Set Party Bonus
1 שבוע 3 ימים לפני
Rate this translation, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
0
Rate this translation Bonus
1 שבוע 3 ימים לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
4
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 3 ימים לפני
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
קליקים
4
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 שבוע 3 ימים לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Jet Set Party מתנות

 1. אתה יכול לטעון Jet Set Party קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Jet Set Party הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Jet Set Party עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Jet Set Party Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Jet Set Party פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Jet Set Party. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Jet Set Party. כל הזכויות שמורות..


?>