Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Criminal Case Travel In Time. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
7 Giờ 38 Phút trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
7 Giờ 44 Phút trước đây
Len wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Len wants to share Orange Juice with you!
7 Giờ 46 Phút trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
7 Giờ 54 Phút trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
8 Giờ 12 Phút trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
8 Giờ 20 Phút trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
8 Giờ 28 Phút trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
6
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
23 Giờ 17 Phút trước đây
I got the bronze crown in Royal Courtyard Bonus in Travel in Time!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the bronze crown in Royal Courtyard Bonus in Travel in Time!
23 Giờ 54 Phút trước đây
I got the bronze crown in Royal Courtyard in Travel in Time!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the bronze crown in Royal Courtyard in Travel in Time!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
5
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Dawn wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Dawn wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Danny wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
8
Danny wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Tom wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
9
Tom wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Melissa wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
12
Melissa wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Mirjana wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Mirjana wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 18 Giờ trước đây
I got the bronze crown in Studio Couch in Travel in Time!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the bronze crown in Studio Couch in Travel in Time!
1 Ngày 19 Giờ trước đây
I got the silver crown in Studio Couch in Travel in Time!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the silver crown in Studio Couch in Travel in Time!
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Tom wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Tom wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Dan wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Dan wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Martine veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
7
Martine veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Tom wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Tom wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Scott wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Scott wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Bruce wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Bruce wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 14 Giờ trước đây
¡He conseguido una Silver Crown en Gran Muralla China en Viaje en el Tiempo!, , ,
Nhấp chuột
1
¡He conseguido una Silver Crown en Gran Muralla China en Viaje en el Tiempo!
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Yendri wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Yendri wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Paul wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Paul wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Justa wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Justa wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
I got the gold crown in Musketeer Barracks Bonus in Travel in Time!, , ,
Nhấp chuột
1
I got the gold crown in Musketeer Barracks Bonus in Travel in Time!
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Eliza wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Eliza wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Houari veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
2
Houari veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Sue wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Sue wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Sue wants to share Potato Chips with you!, , ,
Nhấp chuột
18
Sue wants to share Potato Chips with you!
3 Ngày 1 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

3 Ngày 2 Giờ trước đây
Andreas möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Andreas möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 3 Giờ trước đây
I got the gold crown in Chambord Gardens Bonus in Travel in Time!, , ,
Nhấp chuột
1
I got the gold crown in Chambord Gardens Bonus in Travel in Time!
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Pascu Ioan wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Pascu Ioan wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Jbeto quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
0
Jbeto quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 Ngày 5 Giờ trước đây
I got the silver crown in Bank Vault in Travel in Time!, , ,
Nhấp chuột
1
I got the silver crown in Bank Vault in Travel in Time!
3 Ngày 6 Giờ trước đây
I got the gold crown in Bank Vault Bonus in Travel in Time!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the gold crown in Bank Vault Bonus in Travel in Time!
3 Ngày 6 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 7 Giờ trước đây
I got the Gold Crown in Skull Island Dock in Travel in Time!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Gold Crown in Skull Island Dock in Travel in Time!
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Jan unlocked a new district: Renaissance!, , ,
Nhấp chuột
0
Jan unlocked a new district: Renaissance!
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Jan wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Jan wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 8 Giờ trước đây
¡He conseguido una Corona de oro en Escenario de la Ópera en Viaje en el Tiempo!, , ,
Nhấp chuột
0
¡He conseguido una Corona de oro en Escenario de la Ópera en Viaje en el Tiempo!
3 Ngày 9 Giờ trước đây
Peri wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Peri wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 9 Giờ trước đây
Kelly wants to share Potato Chips with you!, , ,
Nhấp chuột
11
Kelly wants to share Potato Chips with you!
3 Ngày 9 Giờ trước đây
Karl wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Karl wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 11 Giờ trước đây
Tom wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Tom wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 12 Giờ trước đây
Aalvim quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
1
Aalvim quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 Ngày 13 Giờ trước đây
Aalvim quer compartilhar Batatinhas com você!, , ,
Nhấp chuột
10
Aalvim quer compartilhar Batatinhas com você!
3 Ngày 13 Giờ trước đây
Deborah wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Deborah wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 14 Giờ trước đây
Michèle veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Michèle veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 14 Giờ trước đây
I got the bronze crown in Garden Fountain in Travel in Time!, , ,
Nhấp chuột
1
I got the bronze crown in Garden Fountain in Travel in Time!
3 Ngày 23 Giờ trước đây
I got the bronze crown in Chambord Gardens Bonus in Travel in Time!, , ,
Nhấp chuột
1
I got the bronze crown in Chambord Gardens Bonus in Travel in Time!
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Heidi möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
5
Heidi möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Jos wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Jos wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 1 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Travel In Time Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Travel In Time liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Travel In Time quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Travel In Time Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Travel In Time Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Travel In Time mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Travel In Time. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Travel In Time. Tất cả các quyền..


?>