Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Criminal Case Travel In Time. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Cora wants to share Potato Chips with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Cora wants to share Potato Chips with you!
5 Giờ 56 Phút trước đây
Danielle wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Danielle wants to share Orange Juice with you!
6 Giờ 54 Phút trước đây
Francine veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Francine veut partager un Jus d-Orange avec vous !
6 Giờ 56 Phút trước đây
Angela wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Angela wants to share Orange Juice with you!
14 Giờ 33 Phút trước đây
Angela wants to share Potato Chips with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Angela wants to share Potato Chips with you!
14 Giờ 33 Phút trước đây
Ines möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Ines möchte Orangensaft mit dir teilen!
16 Giờ 19 Phút trước đây
Elly möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Elly möchte Orangensaft mit dir teilen!
17 Giờ 8 Phút trước đây
¡He conseguido una Silver Crown en Habitación de la Víctima en Viaje en el Tiempo!, , ,
Nhấp chuột
1
¡He conseguido una Silver Crown en Habitación de la Víctima en Viaje en el Tiempo!
18 Giờ 23 Phút trước đây
Potocska wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Potocska wants to share Orange Juice with you!
20 Giờ 39 Phút trước đây
Chisa wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Chisa wants to share Orange Juice with you!
21 Giờ 41 Phút trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 10 Phút trước đây
Stefania wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
9
Stefania wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Matt veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
3
Matt veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Houari veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
8
Houari veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Mihaela wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Mihaela wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 12 Giờ trước đây
¡Mary quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
7
¡Mary quiere compartir jugo de naranja contigo!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Niels wants to share Potato Chips with you!, , ,
Nhấp chuột
9
Niels wants to share Potato Chips with you!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Nicole veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
5
Nicole veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Mihaela unlocked a new district: Medieval Asia!, , ,
Nhấp chuột
2
Mihaela unlocked a new district: Medieval Asia!
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
6
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Danielle veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
9
Danielle veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
5
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Heike möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Heike möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
5
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Medo wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Medo wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Francis veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
2
Francis veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Adora Anindita wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Adora Anindita wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Paul wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Paul wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Caroline veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
9
Caroline veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Adriana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
6
Adriana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Astrid möchte Kartoffelchips mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
13
Astrid möchte Kartoffelchips mit dir teilen!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Ruth wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Ruth wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Sonia vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
5
Sonia vuole condividere un succo d-arancia con te!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Kamil seninle Portakal Suyu paylaşmak istiyor!, , ,
Nhấp chuột
6
Kamil seninle Portakal Suyu paylaşmak istiyor!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Ron wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Ron wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Stéphane veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
3
Stéphane veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Lars möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Lars möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Paul möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Paul möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Norbert möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Norbert möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Becca unlocked a new district: Altered Present!, , ,
Nhấp chuột
3
Becca unlocked a new district: Altered Present!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Andreas möchte Kartoffelchips mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
13
Andreas möchte Kartoffelchips mit dir teilen!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Sarah Spiros wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Sarah Spiros wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Justin wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Justin wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 42 Phút trước đây
Mary wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
8
Mary wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 1 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Travel In Time Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Travel In Time liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Travel In Time quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Travel In Time Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Travel In Time Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Travel In Time mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Travel In Time. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Travel In Time. Tất cả các quyền..


?>