Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Criminal Case Travel In Time. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Mel quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
4
Mel quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 Giờ 30 Phút trước đây
Elly möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
8
Elly möchte Orangensaft mit dir teilen!
19 Giờ 22 Phút trước đây
Patrick veut partager des Chips avec vous !, , ,
Nhấp chuột
11
Patrick veut partager des Chips avec vous !
21 Giờ 9 Phút trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
6
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
23 Giờ 52 Phút trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
23 Giờ 52 Phút trước đây
I got the Silver Crown in Throne Room Bonus in Travel in Time!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Silver Crown in Throne Room Bonus in Travel in Time!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
12
wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Branka wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
10
Branka wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Kristina wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Kristina wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Michèle veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
6
Michèle veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Karl wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Karl wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Jennifer wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Jennifer wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Jennifer wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Jennifer wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Carmen wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Carmen wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Renee wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Renee wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Ajay wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Ajay wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Ajay wants to share Potato Chips with you!, , ,
Nhấp chuột
15
Ajay wants to share Potato Chips with you!
2 Ngày 2 Giờ trước đây
¡He conseguido una Silver Crown en Barco de Guerra de Cleopatra en Viaje en el Tiempo!, , ,
Nhấp chuột
0
¡He conseguido una Silver Crown en Barco de Guerra de Cleopatra en Viaje en el Tiempo!
2 Ngày 3 Giờ trước đây
¡Farmer quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
4
¡Farmer quiere compartir jugo de naranja contigo!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
¡Vivi quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
4
¡Vivi quiere compartir jugo de naranja contigo!
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Valerie wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Valerie wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Itziar, I beat your score in Information Panel!, , ,
Nhấp chuột
0
Itziar, I beat your score in Information Panel!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Itziar, I beat your score in Newsroom Desk!, , ,
Nhấp chuột
0
Itziar, I beat your score in Newsroom Desk!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
5
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Iveta wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Iveta wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Elly möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
9
Elly möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Marjie wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Marjie wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Marcos quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
4
Marcos quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 19 Phút trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 19 Phút trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 21 Phút trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Donna Pacheco wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Donna Pacheco wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Jean Michel veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
6
Jean Michel veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 3 Giờ trước đây
I got the Gold Crown in London Tavern in Travel in Time!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Gold Crown in London Tavern in Travel in Time!
3 Ngày 6 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
9
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
4 Ngày 4 Phút trước đây
Abby, I beat your score in Square Stairs!, , ,
Nhấp chuột
0
Abby, I beat your score in Square Stairs!
4 Ngày 2 Giờ trước đây
Jc wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
11
Jc wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Marcos quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
13
Marcos quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
4 Ngày 14 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
7
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
4 Ngày 15 Giờ trước đây
Kathryn wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
10
Kathryn wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 18 Giờ trước đây
Sery vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
10
Sery vuole condividere un succo d-arancia con te!
4 Ngày 18 Giờ trước đây
Sery vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
7
Sery vuole condividere un succo d-arancia con te!
4 Ngày 18 Giờ trước đây
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Place d-Anubis dans Travel in Time !, , ,
Nhấp chuột
2
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Place d-Anubis dans Travel in Time !
4 Ngày 21 Giờ trước đây
Eric veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
7
Eric veut partager un Jus d-Orange avec vous !
4 Ngày 21 Giờ trước đây
Michèle veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
5
Michèle veut partager un Jus d-Orange avec vous !
4 Ngày 21 Giờ trước đây
Марина wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Марина wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Bernadette veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
5
Bernadette veut partager un Jus d-Orange avec vous !
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Ann wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Ann wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Karl wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Karl wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Fritz möchte Orangensaft mit dir teilen!
5 Ngày 25 Phút trước đây
Adora Anindita wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Adora Anindita wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 3 Giờ trước đây
Pamela wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Pamela wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 4 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Travel In Time Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Travel In Time liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Travel In Time quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Travel In Time Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Travel In Time Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Travel In Time mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Travel In Time. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Travel In Time. Tất cả các quyền..


?>