Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Criminal Case Travel In Time. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Lionel veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Lionel vient d-atteindre le niveau 46 dans Travel in Time. Cliquez pour obtenir votre récompens, ,
Nhấp chuột
0
Lionel veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
11 Phút 50 Giây trước đây
Sébastien veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Sébastien vient d-atteindre le niveau 148 dans Travel in Time. Cliquez pour obtenir votre réco, ,
Nhấp chuột
0
Sébastien veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
14 Phút 33 Giây trước đây
Марина wants to share Orange Juice with you!, Марина just reached level 29 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Марина wants to share Orange Juice with you! Bonus
55 Phút 6 Giây trước đây
Mario veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Mario vient d-atteindre le niveau 17 dans Travel in Time. Cliquez pour obtenir votre récompense, ,
Nhấp chuột
1
Mario veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
59 Phút 28 Giây trước đây
Dora möchte Orangensaft mit dir teilen!, Dora hat gerade Level 25 in Reisen durch die Zeit erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
2
Dora möchte Orangensaft mit dir teilen! Bonus
1 Giờ 1 Phút trước đây
#criminalcase, Kathy just reached level 4 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
2 Giờ 36 Phút trước đây
Man S wants to share Orange Juice with you!, Man S just reached level 9 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Man S wants to share Orange Juice with you! Bonus
3 Giờ 58 Giây trước đây
Gaby möchte Orangensaft mit dir teilen!, Gaby hat gerade Level 69 in Reisen durch die Zeit erreicht.…, ,
Nhấp chuột
0
Gaby möchte Orangensaft mit dir teilen! Bonus
3 Giờ 1 Phút trước đây
#criminalcase, Kathy just reached level 3 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
3 Giờ 5 Phút trước đây
Karl wants to share Orange Juice with you!, Karl just reached level 13 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Karl wants to share Orange Juice with you! Bonus
3 Giờ 11 Phút trước đây
Azka wants to share Orange Juice with you!, Azka just reached level 64 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Azka wants to share Orange Juice with you! Bonus
3 Giờ 13 Phút trước đây
#criminalcase, Kathy just reached level 2 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
3 Giờ 31 Phút trước đây
Myriam möchte Orangensaft mit dir teilen!, Myriam hat gerade Level 15 in Reisen durch die Zeit erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
1
Myriam möchte Orangensaft mit dir teilen! Bonus
3 Giờ 45 Phút trước đây
Marie Chantal veut partager des Chips avec vous !, Marie Chantal vient d-atteindre le rang Caporal dans Travel in Time. Cliquez pour obtenir votre , ,
Nhấp chuột
4
Marie Chantal veut partager des Chips avec vous ! Bonus
3 Giờ 47 Phút trước đây
Marie Chantal veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Marie Chantal vient d-atteindre le niveau 20 dans Travel in Time. Cliquez pour obtenir votre ré, ,
Nhấp chuột
2
Marie Chantal veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
3 Giờ 47 Phút trước đây
Maureen wants to share Orange Juice with you!, Maureen just reached level 13 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Maureen wants to share Orange Juice with you! Bonus
4 Giờ 20 Phút trước đây
Leilah quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, Leilah chegou ao nível 13 em Viagem no Tempo. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
Leilah quer compartilhar um Suco de Laranja com você! Bonus
4 Giờ 20 Phút trước đây
Marilyn veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Marilyn vient d-atteindre le niveau 2 dans Travel in Time. Cliquez pour obtenir votre récompens, ,
Nhấp chuột
0
Marilyn veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
4 Giờ 41 Phút trước đây
#criminalcase, Maria acaba de alcanzar el nivel 8 en Viaje en el Tiempo. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
4 Giờ 43 Phút trước đây
Glen wants to share Orange Juice with you!, Glen just reached level 6 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Glen wants to share Orange Juice with you! Bonus
5 Giờ 1 Phút trước đây
Eileen M wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Eileen M wants to share Orange Juice with you!
5 Giờ 23 Phút trước đây
reward_0_feed, , ,
Nhấp chuột
0
reward_0_feed
5 Giờ 28 Phút trước đây
#criminalcase, Andrea hat gerade Level 15 in Reisen durch die Zeit erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
6 Giờ 11 Phút trước đây
Click on the image to challenge me!, Click on the image to challenge me!, ,
Nhấp chuột
0
Click on the image to challenge me! Click on the image to challenge me!
6 Giờ 24 Phút trước đây
#criminalcase, , ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase
6 Giờ 34 Phút trước đây
¡Marilena quiere compartir jugo de naranja contigo!, Marilena acaba de alcanzar el nivel 25 en Viaje en el Tiempo. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa, ,
Nhấp chuột
0
¡Marilena quiere compartir jugo de naranja contigo! Bonus
6 Giờ 36 Phút trước đây
Kevin님이 오렌지 주스를 나눠드립니다!, Kevin님이 트래블 인 타임에서 36위를 달성하셨습니다. 이미지를 클릭하고 선, ,
Nhấp chuột
1
Kevin님이 오렌지 주스를 나눠드립니다! Bonus
7 Giờ 2 Phút trước đây
Pete wants to share Orange Juice with you!, Pete just reached level 16 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Pete wants to share Orange Juice with you! Bonus
7 Giờ 8 Phút trước đây
Tina wants to share Orange Juice with you!, Tina just reached level 42 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Tina wants to share Orange Juice with you! Bonus
7 Giờ 8 Phút trước đây
¡Elena quiere compartir jugo de naranja contigo!, Elena acaba de alcanzar el nivel 25 en Viaje en el Tiempo. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
¡Elena quiere compartir jugo de naranja contigo! Bonus
7 Giờ 51 Phút trước đây
#criminalcase, Gary has been promoted to Detective in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
#criminalcase Bonus
7 Giờ 57 Phút trước đây
#criminalcase, Gary just reached level 12 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
7 Giờ 57 Phút trước đây
I got the Gold Crown in Control Room in Travel in Time!, My new highscore: 941000., ,
Nhấp chuột
1
I got the Gold Crown in Control Room in Travel in Time! My new highscore: 941000.
7 Giờ 59 Phút trước đây
Meryle wants to share Orange Juice with you!, Meryle just reached level 11 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Meryle wants to share Orange Juice with you! Bonus
8 Giờ 2 Phút trước đây
Sarah Spiros wants to share Orange Juice with you!, Sarah Spiros just reached level 26 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Sarah Spiros wants to share Orange Juice with you! Bonus
8 Giờ 16 Phút trước đây
Herbert möchte Orangensaft mit dir teilen!, Herbert hat gerade Level 29 in Reisen durch die Zeit erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
1
Herbert möchte Orangensaft mit dir teilen! Bonus
8 Giờ 25 Phút trước đây
#criminalcase, Christine vient d-atteindre le niveau 3 dans Travel in Time. Cliquez pour obtenir votre récompe, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
9 Giờ 2 Phút trước đây
Click on the image to challenge me!, Click on the image to challenge me!, ,
Nhấp chuột
1
Click on the image to challenge me! Click on the image to challenge me!
9 Giờ 10 Phút trước đây
Sheila wants to share Orange Juice with you!, Sheila just reached level 42 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Sheila wants to share Orange Juice with you! Bonus
9 Giờ 40 Phút trước đây
I got the Silver Crown in Reflecting Pool in Travel in Time!, My new highscore: 601000., ,
Nhấp chuột
0
I got the Silver Crown in Reflecting Pool in Travel in Time! My new highscore: 601000.
9 Giờ 40 Phút trước đây
I got the Bronze Crown in Reflecting Pool in Travel in Time!, My new highscore: 447000., ,
Nhấp chuột
0
I got the Bronze Crown in Reflecting Pool in Travel in Time! My new highscore: 447000.
9 Giờ 44 Phút trước đây
#criminalcase, Claudinnha chegou ao nível 46 em Viagem no Tempo. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
2
#criminalcase Bonus
9 Giờ 48 Phút trước đây
Click on the image to challenge me!, Click on the image to challenge me!, ,
Nhấp chuột
1
Click on the image to challenge me! Click on the image to challenge me!
10 Giờ 20 Phút trước đây
#criminalcase, Claudinnha chegou ao nível 46 em Viagem no Tempo. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
2
#criminalcase Bonus
10 Giờ 28 Phút trước đây
Glen wants to share Potato Chips with you!, Glen has been promoted to Deputy in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Glen wants to share Potato Chips with you! Bonus
10 Giờ 46 Phút trước đây
Marie veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Marie vient d-atteindre le niveau 3 dans Travel in Time. Cliquez pour obtenir votre récompense , ,
Nhấp chuột
2
Marie veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
10 Giờ 48 Phút trước đây
Christ veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Christ vient d-atteindre le niveau 26 dans Travel in Time. Cliquez pour obtenir votre récompens, ,
Nhấp chuột
2
Christ veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
10 Giờ 49 Phút trước đây
reward_0_feed, Αδαμαντία just reached level 23 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
reward_0_feed Bonus
10 Giờ 50 Phút trước đây
#criminalcase, Mariette vient d-atteindre le rang Agent dans Travel in Time. Cliquez pour obtenir votre récomp, ,
Nhấp chuột
2
#criminalcase Bonus
10 Giờ 50 Phút trước đây
#criminalcase, Mariette vient d-atteindre le niveau 12 dans Travel in Time. Cliquez pour obtenir votre récompe, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
10 Giờ 50 Phút trước đây
Scott wants to share Orange Juice with you!, Scott just reached level 7 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Scott wants to share Orange Juice with you! Bonus
11 Giờ 11 Phút trước đây
Glen wants to share Orange Juice with you!, Glen just reached level 4 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Glen wants to share Orange Juice with you! Bonus
11 Giờ 11 Phút trước đây
Cesar quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, Cesar chegou ao nível 2 em Viagem no Tempo. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
Cesar quer compartilhar um Suco de Laranja com você! Bonus
12 Giờ 43 Phút trước đây
I got the Bronze Crown in Dolmen Hill in Travel in Time!, My new highscore: 389000., ,
Nhấp chuột
0
I got the Bronze Crown in Dolmen Hill in Travel in Time! My new highscore: 389000.
13 Giờ 5 Phút trước đây
Karsten möchte Orangensaft mit dir teilen!, Karsten hat gerade Level 16 in Reisen durch die Zeit erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
1
Karsten möchte Orangensaft mit dir teilen! Bonus
13 Giờ 37 Phút trước đây
Fly veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Fly vient d-atteindre le niveau 7 dans Travel in Time. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
0
Fly veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
14 Giờ 34 Phút trước đây
#criminalcase, Donna just reached level 21 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
14 Giờ 35 Phút trước đây
George wants to share Orange Juice with you!, George just reached level 27 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
George wants to share Orange Juice with you! Bonus
14 Giờ 39 Phút trước đây
Allan wants to share Orange Juice with you!, Allan just reached level 7 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Allan wants to share Orange Juice with you! Bonus
15 Giờ 16 Phút trước đây
#criminalcase, Donna just reached level 21 in Travel in Time. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
15 Giờ 28 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Travel In Time Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case Travel In Time liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case Travel In Time quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Travel In Time Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Travel In Time Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case Travel In Time mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case Travel In Time. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case Travel In Time. Tất cả các quyền..


?>