Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Farm Town. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.

Nhiều Farm Town Liên kết chỉ dành cho bạn bè. Chỉ có vài tác phẩm. 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
6 Giờ 25 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
7 Giờ 25 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 40 x Berbere (4 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 40 x Berbere (4 batches)? YOU will get 50%!
11 Giờ 50 Phút trước đây
I just reached the Bacon and Cabbage 1st Dan Degree! Help me claim a 20 x Bacon and Cabbage Bonus an, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Bacon and Cabbage 1st Dan Degree! Help me claim a 20 x Bacon and Cabbage Bonus an
12 Giờ 51 Phút trước đây
I just reached the French Fries 3rd Dan Degree! Help me claim a 978 x French Fries Bonus and YOU wil, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the French Fries 3rd Dan Degree! Help me claim a 978 x French Fries Bonus and YOU wil
12 Giờ 51 Phút trước đây
I just reached the Full Irish Breakfast 1st Dan Degree! Help me claim a 40 x Full Irish Breakfast Bo, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Full Irish Breakfast 1st Dan Degree! Help me claim a 40 x Full Irish Breakfast Bo
12 Giờ 51 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 240 x Reed Cheese Mat (24 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 240 x Reed Cheese Mat (24 batches)? YOU will get 50%!
12 Giờ 51 Phút trước đây
I just reached the French Fries 3rd Dan Degree! Help me claim a 978 x French Fries Bonus and YOU wil, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the French Fries 3rd Dan Degree! Help me claim a 978 x French Fries Bonus and YOU wil
12 Giờ 51 Phút trước đây
I just reached the Cheese Burger 4th Dan Degree! Help me claim a 313 x Cheese Burger Bonus and YOU w, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Cheese Burger 4th Dan Degree! Help me claim a 313 x Cheese Burger Bonus and YOU w
12 Giờ 51 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 120 x Peacock Hat (24 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 120 x Peacock Hat (24 batches)? YOU will get 50%!
12 Giờ 52 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 48 x Cottage Cheese (8 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 48 x Cottage Cheese (8 batches)? YOU will get 50%!
12 Giờ 52 Phút trước đây
I just earned -Level 982- in FarmTown with 150580364 XP points., , ,
Nhấp chuột
1
I just earned -Level 982- in FarmTown with 150580364 XP points.
13 Giờ 22 Phút trước đây
I just reached the Magnolias 6th Dan Degree! Help me claim a 2632 x Magnolias Bonus and YOU will get, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Magnolias 6th Dan Degree! Help me claim a 2632 x Magnolias Bonus and YOU will get
13 Giờ 23 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 68 x Fuel Tank (4 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
2
Can you send me ingredients to make 68 x Fuel Tank (4 batches)? YOU will get 50%!
16 Giờ 13 Phút trước đây
I just reached the Watermelon 6th Dan Degree! Help me claim a 2717 x Watermelon Bonus and YOU will g, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Watermelon 6th Dan Degree! Help me claim a 2717 x Watermelon Bonus and YOU will g
16 Giờ 13 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
17 Giờ 30 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
17 Giờ 30 Phút trước đây
I just earned -Level 562- in FarmTown with 27824038 XP points., , ,
Nhấp chuột
0
I just earned -Level 562- in FarmTown with 27824038 XP points.
17 Giờ 37 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
18 Giờ 24 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
18 Giờ 47 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
20 Giờ 29 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 240 x Mouthwash (8 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
1
Can you send me ingredients to make 240 x Mouthwash (8 batches)? YOU will get 50%!
21 Giờ 41 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
21 Giờ 41 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
21 Giờ 41 Phút trước đây
I just reached the Sourdough Bread 6th Dan Degree! Help me claim a 385 x Sourdough Bread Bonus and Y, , ,
Nhấp chuột
1
I just reached the Sourdough Bread 6th Dan Degree! Help me claim a 385 x Sourdough Bread Bonus and Y
21 Giờ 41 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 12 x Coat (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
1
Can you send me ingredients to make 12 x Coat (6 batches)? YOU will get 50%!
21 Giờ 41 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
21 Giờ 42 Phút trước đây
I just reached the Hand Held Horse Clipper Brown Belt! Help me claim a 564 x Hand Held Horse Clipper, , ,
Nhấp chuột
1
I just reached the Hand Held Horse Clipper Brown Belt! Help me claim a 564 x Hand Held Horse Clipper
21 Giờ 42 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 240 x Sunblock (8 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
1
Can you send me ingredients to make 240 x Sunblock (8 batches)? YOU will get 50%!
21 Giờ 42 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 12 x Coat (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
1
Can you send me ingredients to make 12 x Coat (6 batches)? YOU will get 50%!
21 Giờ 42 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
21 Giờ 42 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 52 x Petrochemical Barrel (4 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
1
Can you send me ingredients to make 52 x Petrochemical Barrel (4 batches)? YOU will get 50%!
22 Giờ 32 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
23 Giờ 42 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
23 Giờ 43 Phút trước đây
I just reached the Bull Rope 1st Dan Degree! Help me claim a 50 x Bull Rope Bonus and YOU will get 5, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Bull Rope 1st Dan Degree! Help me claim a 50 x Bull Rope Bonus and YOU will get 5
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I just reached the Horse Number Pad 6th Dan Degree! Help me claim a 278 x Horse Number Pad Bonus and, , ,
Nhấp chuột
1
I just reached the Horse Number Pad 6th Dan Degree! Help me claim a 278 x Horse Number Pad Bonus and
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I just reached the Chaps 5th Dan Degree! Help me claim a 39 x Chaps Bonus and YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
1
I just reached the Chaps 5th Dan Degree! Help me claim a 39 x Chaps Bonus and YOU will get 50%!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I just reached the Arena Drag 4th Dan Degree! Help me claim a 125 x Arena Drag Bonus and YOU will ge, , ,
Nhấp chuột
1
I just reached the Arena Drag 4th Dan Degree! Help me claim a 125 x Arena Drag Bonus and YOU will ge
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
I just reached the Persian Ice Cream 1st Dan Degree! Help me claim a 722 x Persian Ice Cream Bonus a, , ,
Nhấp chuột
1
I just reached the Persian Ice Cream 1st Dan Degree! Help me claim a 722 x Persian Ice Cream Bonus a
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 11 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
I just reached the White Chocolate 6th Dan Degree! Help me claim a 357 x White Chocolate Bonus and Y, , ,
Nhấp chuột
2
I just reached the White Chocolate 6th Dan Degree! Help me claim a 357 x White Chocolate Bonus and Y
1 Ngày 13 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
I just reached the Orange Poppy 2nd Dan Degree! Help me claim a 1348 x Orange Poppy Bonus and YOU wi, , ,
Nhấp chuột
4
I just reached the Orange Poppy 2nd Dan Degree! Help me claim a 1348 x Orange Poppy Bonus and YOU wi
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
2
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
I just earned -Level 993- in FarmTown with 159600371 XP points., , ,
Nhấp chuột
2
I just earned -Level 993- in FarmTown with 159600371 XP points.
1 Ngày 14 Giờ trước đây
I just reached the Apple Cinnamon Candle Black Belt! Help me claim a 24 x Apple Cinnamon Candle Bonu, , ,
Nhấp chuột
4
I just reached the Apple Cinnamon Candle Black Belt! Help me claim a 24 x Apple Cinnamon Candle Bonu
1 Ngày 15 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
4
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 15 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
2
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 160 x Ground Annatto Seeds (4 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
23
Can you send me ingredients to make 160 x Ground Annatto Seeds (4 batches)? YOU will get 50%!
1 Ngày 17 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Farm Town Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Farm Town liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Farm Town quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Farm Town Trang bộ lọc mục.
 8. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Farm Town. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Farm Town. Tất cả các quyền..


?>