Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Farm Town. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.

Nhiều Farm Town Liên kết chỉ dành cho bạn bè. Chỉ có vài tác phẩm. 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Gift Links, , Richard %trans_var2%: Most fejeztem be egy újabb szerződést a TrainStationben,
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Giờ 16 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Giờ 18 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Giờ 22 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Giờ 27 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Giờ 27 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Giờ 27 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Giờ 29 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Giờ 29 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Giờ 29 Phút trước đây
Gift Links, , Mafia Reloaded,
Nhấp chuột
0
Gift Links
6 Giờ 11 Phút trước đây
Gift Links, , Mafia Reloaded,
Nhấp chuột
0
Gift Links
6 Giờ 14 Phút trước đây
Gift Links, , Mafia Reloaded,
Nhấp chuột
0
Gift Links
6 Giờ 14 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
9 Giờ 6 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
9 Giờ 6 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
11 Giờ 38 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
11 Giờ 38 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
12 Giờ 22 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
13 Giờ 18 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 41 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 41 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 41 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 41 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
17 Giờ 4 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
17 Giờ 4 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
17 Giờ 5 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
21 Giờ 54 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
21 Giờ 54 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
21 Giờ 54 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
22 Giờ 32 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
22 Giờ 32 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 8 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Farm Town Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Farm Town liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Farm Town quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Farm Town Trang bộ lọc mục.
 8. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Farm Town. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Farm Town. Tất cả các quyền..


?>