Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Farm Town. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.

Nhiều Farm Town Liên kết chỉ dành cho bạn bè. Chỉ có vài tác phẩm. 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
I just reached the Rosemary 7th Dan Degree! Help me claim a 580 x Rosemary Bonus and YOU will get 50, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Rosemary 7th Dan Degree! Help me claim a 580 x Rosemary Bonus and YOU will get 50 Multiplayer Farming, Fishing and…
2 Giờ 59 Phút trước đây
I just reached the Rosemary 6th Dan Degree! Help me claim a 580 x Rosemary Bonus and YOU will get 50, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Rosemary 6th Dan Degree! Help me claim a 580 x Rosemary Bonus and YOU will get 50 Multiplayer Farming, Fishing and…
2 Giờ 59 Phút trước đây
kid_flash_cards, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
kid_flash_cards Multiplayer Farming, Fishing and…
3 Giờ 48 Phút trước đây
all_green_water, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
all_green_water Multiplayer Farming, Fishing and…
3 Giờ 51 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown! Bonus
4 Giờ 58 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown! Bonus
5 Giờ 5 Giây trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown! Bonus
5 Giờ 49 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those…, ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown! Bonus
7 Giờ 42 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 360 x Doctor Detox Juice (12 batches)? YOU will get 50%!, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 360 x Doctor Detox Juice (12 batches)? YOU will get 50%! Bonus
10 Giờ 38 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 90 x Artichoke Extract (6 batches)? YOU will get 50%!, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
Can you send me ingredients to make 90 x Artichoke Extract (6 batches)? YOU will get 50%! Bonus
10 Giờ 38 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 200 x Raspberry Mate H. T. (8 batches)? YOU will get 50%!, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 200 x Raspberry Mate H. T. (8 batches)? YOU will get 50%! Bonus
10 Giờ 39 Phút trước đây
dried_seaweed, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
dried_seaweed Bonus
10 Giờ 45 Phút trước đây
Ellen M. Denman, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
Ellen M. Denman Bonus
12 Giờ 7 Phút trước đây
Spielen, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed…, ,
Nhấp chuột
0
Spielen Bonus
12 Giờ 37 Phút trước đây
Jouer, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
13 Giờ 36 Phút trước đây
crib, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
crib Bonus
13 Giờ 55 Phút trước đây
crib, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
crib Multiplayer Farming, Fishing and…
13 Giờ 55 Phút trước đây
kitchen_mat, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
kitchen_mat Bonus
15 Giờ 10 Phút trước đây
Jugar, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
15 Giờ 28 Phút trước đây
Jugar, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by…, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
15 Giờ 28 Phút trước đây
I just earned -Level 668- in FarmTown with 38588345 XP points., Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
I just earned -Level 668- in FarmTown with 38588345 XP points. Bonus
15 Giờ 59 Phút trước đây
I just reached the Corn 4th Dan Degree! Help me claim a 877 x Corn Bonus and YOU will get 50%!, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
2
I just reached the Corn 4th Dan Degree! Help me claim a 877 x Corn Bonus and YOU will get 50%! Multiplayer Farming, Fishing and…
17 Giờ 30 Phút trước đây
gasoline, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
1
gasoline Bonus
18 Giờ 43 Phút trước đây
Jogar, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
2
Jogar Bonus
22 Giờ 11 Phút trước đây
Jogar, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by…, ,
Nhấp chuột
1
Jogar Bonus
22 Giờ 12 Phút trước đây
Jogar, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed.…, ,
Nhấp chuột
1
Jogar Bonus
22 Giờ 13 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece, ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown! Bonus
23 Giờ 12 Phút trước đây
I just earned -Level 513- in FarmTown with 23420376 XP points., Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
I just earned -Level 513- in FarmTown with 23420376 XP points. Bonus
1 Ngày 9 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece, ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown! Bonus
1 Ngày 24 Phút trước đây
oliveoil, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
1
oliveoil Multiplayer Farming, Fishing and…
1 Ngày 25 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown! Bonus
1 Ngày 26 Phút trước đây
I just earned the -Erosion Eradicator- level in FarmTown with 12661065 XP points., Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
1
I just earned the -Erosion Eradicator- level in FarmTown with 12661065 XP points. Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
I just reached the Chestnuts 7th Dan Degree! Help me claim a 3205 x Chestnuts Bonus and YOU will get, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
I just reached the Chestnuts 7th Dan Degree! Help me claim a 3205 x Chestnuts Bonus and YOU will get Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
I just reached the White Beans Brown Belt! Help me claim a 300 x White Beans Bonus and YOU will get , Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
1
I just reached the White Beans Brown Belt! Help me claim a 300 x White Beans Bonus and YOU will get Multiplayer Farming, Fishing and…
1 Ngày 3 Giờ trước đây
I just bought a new -Bakery- for my farm in FarmTown!, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
I just bought a new -Bakery- for my farm in FarmTown! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece, ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
FTlogo100, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
1
FTlogo100 Multiplayer Farming, Fishing and…
1 Ngày 3 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown! Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece, ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown! Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
black-food-color, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
1
black-food-color Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
table_decor, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
1
table_decor Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
bacontroutrosemary, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
bacontroutrosemary Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
panna_cotta_shot, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
panna_cotta_shot Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Spelen, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
Spelen Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
gasoline, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
1
gasoline Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
gasoline, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
1
gasoline Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Spelen, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
Spelen Bonus
1 Ngày 10 Giờ trước đây
air-freshener_peach, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
air-freshener_peach Bonus
1 Ngày 10 Giờ trước đây
pendant, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
1
pendant Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
cocktail_sticks, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
1
cocktail_sticks Multiplayer Farming, Fishing and…
1 Ngày 12 Giờ trước đây
I just reached the Moisturizer 7th Dan Degree! Help me claim a 71 x Moisturizer Bonus and YOU will g, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
1
I just reached the Moisturizer 7th Dan Degree! Help me claim a 71 x Moisturizer Bonus and YOU will g Multiplayer Farming, Fishing and…
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Farm Town, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
Farm Town Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Farm Town, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
Farm Town Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Jugar, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece, ,
Nhấp chuột
1
Jugar Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Jogar, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed.…, ,
Nhấp chuột
1
Jogar Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Jogar, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by…, ,
Nhấp chuột
1
Jogar Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 30 x Crawfish Etouffee (6 batches)? YOU will get 50%!, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
1
Can you send me ingredients to make 30 x Crawfish Etouffee (6 batches)? YOU will get 50%! Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Farm Town Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Farm Town liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Farm Town quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Farm Town Trang bộ lọc mục.
 8. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Farm Town. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Farm Town. Tất cả các quyền..