Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Farm Town. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.

Nhiều Farm Town Liên kết chỉ dành cho bạn bè. Chỉ có vài tác phẩm. 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
I just reached the Peeled Log Pile 1st Dan Degree! Help me claim a 93 x Peeled Log Pile Bonus and YO, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Peeled Log Pile 1st Dan Degree! Help me claim a 93 x Peeled Log Pile Bonus and YO
37 Phút 35 Giây trước đây
I just reached the Bok Choy Brown Belt! Help me claim a 1479 x Bok Choy Bonus and YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Bok Choy Brown Belt! Help me claim a 1479 x Bok Choy Bonus and YOU will get 50%!
37 Phút 35 Giây trước đây
I just reached the Tin Ore 2nd Dan Degree! Help me claim a 227 x Tin Ore Bonus and YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Tin Ore 2nd Dan Degree! Help me claim a 227 x Tin Ore Bonus and YOU will get 50%!
37 Phút 35 Giây trước đây
I just reached the Highland Shortbread Black Belt! Help me claim a 357 x Highland Shortbread Bonus a, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Highland Shortbread Black Belt! Help me claim a 357 x Highland Shortbread Bonus a
38 Phút 29 Giây trước đây
I just reached the Sliced Pancake Soup 4th Dan Degree! Help me claim a 833 x Sliced Pancake Soup Bon, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Sliced Pancake Soup 4th Dan Degree! Help me claim a 833 x Sliced Pancake Soup Bon
38 Phút 29 Giây trước đây
I just reached the Potato Pancakes 1st Dan Degree! Help me claim a 1389 x Potato Pancakes Bonus and , , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Potato Pancakes 1st Dan Degree! Help me claim a 1389 x Potato Pancakes Bonus and
38 Phút 29 Giây trước đây
Can you send me ingredients to make 60 x Frybread (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 60 x Frybread (6 batches)? YOU will get 50%!
10 Giờ 13 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 80 x Cola Float (8 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 80 x Cola Float (8 batches)? YOU will get 50%!
13 Giờ 20 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
16 Giờ 21 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
3
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
18 Giờ 3 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
18 Giờ 3 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 240 x Garlic Onion Pistachios (24 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 240 x Garlic Onion Pistachios (24 batches)? YOU will get 50%!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 11 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 11 Giờ trước đây
I just reached the Chipotle Pepper Powder 6th Dan Degree! Help me claim a 581 x Chipotle Pepper Powd, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Chipotle Pepper Powder 6th Dan Degree! Help me claim a 581 x Chipotle Pepper Powd
1 Ngày 12 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 17 Giờ trước đây
I just reached the Page Nibs 7th Dan Degree! Help me claim a 10818 x Page Nibs Bonus and YOU will ge, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Page Nibs 7th Dan Degree! Help me claim a 10818 x Page Nibs Bonus and YOU will ge
1 Ngày 17 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
2
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 17 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 17 Giờ trước đây
I just earned -Level 825- in FarmTown with 70612265 XP points., , ,
Nhấp chuột
2
I just earned -Level 825- in FarmTown with 70612265 XP points.
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 17 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
2
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
I just reached the Tin Ore 4th Dan Degree! Help me claim a 227 x Tin Ore Bonus and YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
1
I just reached the Tin Ore 4th Dan Degree! Help me claim a 227 x Tin Ore Bonus and YOU will get 50%!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
I received 1 FarmCash for completing quests in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I received 1 FarmCash for completing quests in FarmTown!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
I just reached the Petroleum Jelly Black Belt! Help me claim a 530 x Petroleum Jelly Bonus and YOU w, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Petroleum Jelly Black Belt! Help me claim a 530 x Petroleum Jelly Bonus and YOU w
2 Ngày 10 Giờ trước đây
I just reached the Asphalt Barrel Black Belt! Help me claim a 74 x Asphalt Barrel Bonus and YOU will, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Asphalt Barrel Black Belt! Help me claim a 74 x Asphalt Barrel Bonus and YOU will
2 Ngày 10 Giờ trước đây
I just reached the Fuel Tank Black Belt! Help me claim a 278 x Fuel Tank Bonus and YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Fuel Tank Black Belt! Help me claim a 278 x Fuel Tank Bonus and YOU will get 50%!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
I just reached the Petrochemical Barrel Black Belt! Help me claim a 250 x Petrochemical Barrel Bonus, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Petrochemical Barrel Black Belt! Help me claim a 250 x Petrochemical Barrel Bonus
2 Ngày 10 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
I just reached the Mineral Oil Black Belt! Help me claim a 500 x Mineral Oil Bonus and YOU will get , , ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Mineral Oil Black Belt! Help me claim a 500 x Mineral Oil Bonus and YOU will get
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 12 x Portable Bar (12 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
1
Can you send me ingredients to make 12 x Portable Bar (12 batches)? YOU will get 50%!
2 Ngày 11 Giờ trước đây
I just reached the Kimchi 6th Dan Degree! Help me claim a 1563 x Kimchi Bonus and YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
1
I just reached the Kimchi 6th Dan Degree! Help me claim a 1563 x Kimchi Bonus and YOU will get 50%!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
2
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 30 x Crawfish Etouffee (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
1
Can you send me ingredients to make 30 x Crawfish Etouffee (6 batches)? YOU will get 50%!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Farm Town, , ,
Nhấp chuột
0
Farm Town
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
2
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 32 x Swiss Alpine Macaroni (8 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
3
Can you send me ingredients to make 32 x Swiss Alpine Macaroni (8 batches)? YOU will get 50%!
3 Ngày 30 Phút trước đây
I just reached the Potato Salad 6th Dan Degree! Help me claim a 417 x Potato Salad Bonus and YOU wil, , ,
Nhấp chuột
1
I just reached the Potato Salad 6th Dan Degree! Help me claim a 417 x Potato Salad Bonus and YOU wil
3 Ngày 1 Giờ trước đây
I just reached the Spade Drill Bits 7th Dan Degree! Help me claim a 5000 x Spade Drill Bits Bonus an, , ,
Nhấp chuột
1
I just reached the Spade Drill Bits 7th Dan Degree! Help me claim a 5000 x Spade Drill Bits Bonus an
3 Ngày 1 Giờ trước đây
I just reached the Cachitos 7th Dan Degree! Help me claim a 250 x Cachitos Bonus and YOU will get 50, , ,
Nhấp chuột
1
I just reached the Cachitos 7th Dan Degree! Help me claim a 250 x Cachitos Bonus and YOU will get 50
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
3 Ngày 5 Giờ trước đây
I just reached the Scooter 1st Dan Degree! Help me claim a 100 x Scooter Bonus and YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
2
I just reached the Scooter 1st Dan Degree! Help me claim a 100 x Scooter Bonus and YOU will get 50%!
3 Ngày 5 Giờ trước đây
I just reached the Chafer 1st Dan Degree! Help me claim a 227 x Chafer Bonus and YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
3
I just reached the Chafer 1st Dan Degree! Help me claim a 227 x Chafer Bonus and YOU will get 50%!
3 Ngày 5 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Farm Town Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Farm Town liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Farm Town quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Farm Town Trang bộ lọc mục.
 8. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Farm Town. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Farm Town. Tất cả các quyền..


?>