Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Farm Town. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.

Nhiều Farm Town Liên kết chỉ dành cho bạn bè. Chỉ có vài tác phẩm. 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
FTlogo100, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
0
FTlogo100 Bonus
26 Phút 59 Giây trước đây
charcoal-sack, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
charcoal-sack Multiplayer Farming, Fishing and…
3 Giờ 13 Phút trước đây
charcoal-sack, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
charcoal-sack Multiplayer Farming, Fishing and…
3 Giờ 13 Phút trước đây
charcoal-sack, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
charcoal-sack Multiplayer Farming, Fishing and…
3 Giờ 13 Phút trước đây
charcoal-sack, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
charcoal-sack Multiplayer Farming, Fishing and…
3 Giờ 13 Phút trước đây
triple_sec, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
triple_sec Multiplayer Farming, Fishing and…
3 Giờ 13 Phút trước đây
triple_sec, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
triple_sec Bonus
3 Giờ 13 Phút trước đây
charcoal-sack, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
charcoal-sack Bonus
3 Giờ 13 Phút trước đây
triple_sec, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
triple_sec Bonus
3 Giờ 13 Phút trước đây
zucchinigroupercauliflower, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
zucchinigroupercauliflower Bonus
3 Giờ 32 Phút trước đây
fishtvdinner, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
fishtvdinner Bonus
3 Giờ 40 Phút trước đây
turnip_box, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
turnip_box Multiplayer Farming, Fishing and…
3 Giờ 47 Phút trước đây
cinnamon-buns, , ,
Nhấp chuột
0
cinnamon-buns
3 Giờ 50 Phút trước đây
supremeburger, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
supremeburger Bonus
3 Giờ 51 Phút trước đây
cheesecake, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
cheesecake Bonus
3 Giờ 51 Phút trước đây
chocolatecake, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
chocolatecake Multiplayer Farming, Fishing and…
3 Giờ 52 Phút trước đây
supremesandwich, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
supremesandwich Bonus
3 Giờ 52 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece, ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown! Bonus
3 Giờ 55 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown! Bonus
3 Giờ 58 Phút trước đây
granola2, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
0
granola2 Bonus
4 Giờ 3 Phút trước đây
sun_wall_decor, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
1
sun_wall_decor Multiplayer Farming, Fishing and…
9 Giờ 18 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece, ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown! Bonus
10 Giờ 23 Phút trước đây
Gioca, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed.…, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
12 Giờ 25 Phút trước đây
Gioca, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by…, ,
Nhấp chuột
1
Gioca Bonus
12 Giờ 25 Phút trước đây
train_pneumatic_horns, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
train_pneumatic_horns Bonus
13 Giờ 33 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown! Bonus
14 Giờ 40 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece, ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown! Bonus
14 Giờ 40 Phút trước đây
petroleum-jelly, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
petroleum-jelly Bonus
15 Giờ 57 Phút trước đây
mineral-oil, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
mineral-oil Bonus
15 Giờ 57 Phút trước đây
oilbarrelblack, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
0
oilbarrelblack Bonus
15 Giờ 57 Phút trước đây
petrochemicalbarrel, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
petrochemicalbarrel Bonus
15 Giờ 57 Phút trước đây
gasoline, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
7
gasoline Bonus
15 Giờ 57 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece, ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown! Bonus
19 Giờ 16 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown! Bonus
19 Giờ 17 Phút trước đây
Spielen, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
Spielen Bonus
20 Giờ 54 Phút trước đây
fish-tank, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
fish-tank Bonus
1 Ngày 7 Phút trước đây
fish-feeding-cooler, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
fish-feeding-cooler Bonus
1 Ngày 8 Phút trước đây
marine-stretcher, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
marine-stretcher Bonus
1 Ngày 8 Phút trước đây
coconut_box, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
coconut_box Multiplayer Farming, Fishing and…
1 Ngày 10 Phút trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece, ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown! Bonus
1 Ngày 38 Phút trước đây
chickennoodlesoup, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
chickennoodlesoup Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
chickennoodlesoup, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
chickennoodlesoup Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
cherry_jelly, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
cherry_jelly Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
windmill, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
0
windmill Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
artsuppliesfactory, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
0
artsuppliesfactory Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
black_powder, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
1
black_powder Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
black_powder, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
black_powder Multiplayer Farming, Fishing and…
1 Ngày 1 Giờ trước đây
metal_salts, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
metal_salts Multiplayer Farming, Fishing and…
1 Ngày 1 Giờ trước đây
metal_salts, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
1
metal_salts Multiplayer Farming, Fishing and…
1 Ngày 1 Giờ trước đây
ta9SnpnoSonr mirnsoreds, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
ta9SnpnoSonr mirnsoreds Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for, ,
Nhấp chuột
1
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece, ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece, ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
I just reached the Vent Pipe Flashing 1st Dan Degree! Help me claim a 100 x Vent Pipe Flashing Bonus, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800 Levels and 350 Factories, Restauran, ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Vent Pipe Flashing 1st Dan Degree! Help me claim a 100 x Vent Pipe Flashing Bonus Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
I just reached the Steel Roller 2nd Dan Degree! Help me claim a 23 x Steel Roller Bonus and YOU will, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Steel Roller 2nd Dan Degree! Help me claim a 23 x Steel Roller Bonus and YOU will Multiplayer Farming, Fishing and…
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Jugar, The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed.…, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Jugar, Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 32 Farms, 800…, ,
Nhấp chuột
1
Jugar Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Jugar, The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by…, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
I just reached the Lamp Socket 6th Dan Degree! Help me claim a 833 x Lamp Socket Bonus and YOU will , Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
I just reached the Lamp Socket 6th Dan Degree! Help me claim a 833 x Lamp Socket Bonus and YOU will Multiplayer Farming, Fishing and…
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Jugar, Multiplayer Farming, Fishing and…, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Multiplayer Farming, Fishing and…
1 Ngày 3 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Farm Town Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Farm Town liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Farm Town quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Farm Town Trang bộ lọc mục.
 8. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Farm Town. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Farm Town. Tất cả các quyền..


?>