Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng và vật liệu cho bình sữa, hạt tiêu, điện, gốm, sơn, còi, vv cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
M: silhouettes d
Nhấp chuột
0
M: silhouettes d'étoiles de mer
1 Phút 27 Giây trước đây
Bowl Water Lily, , ,
Nhấp chuột
0
Bowl Water Lily
12 Phút 1 Giây trước đây
Pane Glass, , ,
Nhấp chuột
1
Pane Glass
12 Phút 1 Giây trước đây
Package Prizes, , ,
Nhấp chuột
0
Package Prizes
12 Phút 59 Giây trước đây
Package Prizes, , ,
Nhấp chuột
0
Package Prizes
16 Phút 20 Giây trước đây
Buildable Aquariummech Starfishbay Starfishboard, , ,
Nhấp chuột
1
Buildable Aquariummech Starfishbay Starfishboard
19 Phút 31 Giây trước đây
Bow Pig, , ,
Nhấp chuột
2
Bow Pig
31 Phút 11 Giây trước đây
Token Spin, , ,
Nhấp chuột
5
Token Spin
35 Phút 1 Giây trước đây
M: Pepper, , M: ,
Nhấp chuột
3
M: Pepper
42 Phút 57 Giây trước đây
M: Pepper, , M: ,
Nhấp chuột
3
M: Pepper
43 Phút 16 Giây trước đây
M: Mystery Box, , M: ,
Nhấp chuột
3
M: Mystery Box
43 Phút 39 Giây trước đây
M: Spin Token, , M: ,
Nhấp chuột
5
M: Spin Token
43 Phút 59 Giây trước đây
M: Emerald Gravel, , M: ,
Nhấp chuột
5
M: Emerald Gravel
44 Phút 20 Giây trước đây
Legendary Farmers League, , ,
Nhấp chuột
2
Legendary Farmers League
44 Phút 33 Giây trước đây
M: Mystery Box, , M: ,
Nhấp chuột
3
M: Mystery Box
44 Phút 46 Giây trước đây
Horse Arabian, , ,
Nhấp chuột
2
Horse Arabian
45 Phút 8 Giây trước đây
Pane Glass, , ,
Nhấp chuột
6
Pane Glass
46 Phút 24 Giây trước đây
Eggplant, , ,
Nhấp chuột
1
Eggplant
49 Phút 42 Giây trước đây
Crowbar Fishing, , ,
Nhấp chuột
5
Crowbar Fishing
50 Phút 45 Giây trước đây
Biofuel1, , ,
Nhấp chuột
2
Biofuel1
52 Phút 36 Giây trước đây
45ffbd99f591fbd777ad361aa3f993ea, , ,
Nhấp chuột
2
45ffbd99f591fbd777ad361aa3f993ea
53 Phút 49 Giây trước đây
Grand Farmers League2, , ,
Nhấp chuột
1
Grand Farmers League2
53 Phút 51 Giây trước đây
Bucket Fish, , ,
Nhấp chuột
1
Bucket Fish
59 Phút 33 Giây trước đây
M: ikju, , M: ,
Nhấp chuột
4
M: ikju
1 Giờ 5 Giây trước đây
Oil Liver Cod, , ,
Nhấp chuột
6
Oil Liver Cod
1 Giờ 30 Giây trước đây
Fan Paper White, , ,
Nhấp chuột
9
Fan Paper White
1 Giờ 3 Phút trước đây
Bait Starfish Legendary, , ,
Nhấp chuột
9
Bait Starfish Legendary
1 Giờ 4 Phút trước đây
Maps Of Rolls, , ,
Nhấp chuột
7
Maps Of Rolls
1 Giờ 5 Phút trước đây
Buildable Aquariummech Starfishbay Starfishboard, , ,
Nhấp chuột
3
Buildable Aquariummech Starfishbay Starfishboard
1 Giờ 8 Phút trước đây
Donkeysmall Adult Provence, , ,
Nhấp chuột
5
Donkeysmall Adult Provence
1 Giờ 8 Phút trước đây
Ingredient Needles Knitting, , ,
Nhấp chuột
5
Ingredient Needles Knitting
1 Giờ 8 Phút trước đây
Bait Starfish Legendary, , ,
Nhấp chuột
8
Bait Starfish Legendary
1 Giờ 9 Phút trước đây
Feeder Fish, , ,
Nhấp chuột
8
Feeder Fish
1 Giờ 11 Phút trước đây
M: kmju, , M: ,
Nhấp chuột
3
M: kmju
1 Giờ 11 Phút trước đây
Aquarium Starfish Statue Starfishdancing A, , ,
Nhấp chuột
3
Aquarium Starfish Statue Starfishdancing A
1 Giờ 12 Phút trước đây
M: dcfr, , M: ,
Nhấp chuột
3
M: dcfr
1 Giờ 12 Phút trước đây
M: mnhf, , M: ,
Nhấp chuột
4
M: mnhf
1 Giờ 13 Phút trước đây
M: mkjh, , M: ,
Nhấp chuột
4
M: mkjh
1 Giờ 13 Phút trước đây
M: loik, , M: ,
Nhấp chuột
4
M: loik
1 Giờ 14 Phút trước đây
Picture Aquarium, , ,
Nhấp chuột
9
Picture Aquarium
1 Giờ 14 Phút trước đây
M: gbhg, , M: ,
Nhấp chuột
4
M: gbhg
1 Giờ 15 Phút trước đây
Bait Starfish Legendary, , ,
Nhấp chuột
9
Bait Starfish Legendary
1 Giờ 15 Phút trước đây
M: kmj5, , M: ,
Nhấp chuột
4
M: kmj5
1 Giờ 16 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

1 Giờ 16 Phút trước đây
Centrepiece Coral, , ,
Nhấp chuột
10
Centrepiece Coral
1 Giờ 18 Phút trước đây
Bait Starfish Legendary, , ,
Nhấp chuột
8
Bait Starfish Legendary
1 Giờ 18 Phút trước đây
Clay Raw, , ,
Nhấp chuột
2
Clay Raw
1 Giờ 24 Phút trước đây
Folders Filing, , ,
Nhấp chuột
7
Folders Filing
1 Giờ 25 Phút trước đây
Package Prizes, , ,
Nhấp chuột
2
Package Prizes
1 Giờ 28 Phút trước đây
Poster Orders, , ,
Nhấp chuột
6
Poster Orders
1 Giờ 29 Phút trước đây
Pepper, , ,
Nhấp chuột
4
Pepper
1 Giờ 30 Phút trước đây
Fan Paper White, , ,
Nhấp chuột
6
Fan Paper White
1 Giờ 31 Phút trước đây
Package Prizes, , ,
Nhấp chuột
1
Package Prizes
1 Giờ 33 Phút trước đây
Cutouts Starfish, , ,
Nhấp chuột
7
Cutouts Starfish
1 Giờ 35 Phút trước đây
Reel Fishing, , ,
Nhấp chuột
4
Reel Fishing
1 Giờ 35 Phút trước đây
Oil Liver Cod, , ,
Nhấp chuột
8
Oil Liver Cod
1 Giờ 35 Phút trước đây
Picture Aquarium, , ,
Nhấp chuột
7
Picture Aquarium
1 Giờ 36 Phút trước đây
Wool Golden, , ,
Nhấp chuột
5
Wool Golden
1 Giờ 36 Phút trước đây
Package Prizes, , ,
Nhấp chuột
2
Package Prizes
1 Giờ 38 Phút trước đây
Folders Filing, , ,
Nhấp chuột
10
Folders Filing
1 Giờ 38 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ FarmVille 2 Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu FarmVille 2 liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả FarmVille 2 quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập FarmVille 2 Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào FarmVille 2 Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy FarmVille 2 mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với FarmVille 2. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền FarmVille 2. Tất cả các quyền..


?>