Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng và vật liệu cho bình sữa, hạt tiêu, điện, gốm, sơn, còi, vv cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Grinder Meat, , ,
Nhấp chuột
0
Grinder Meat
2 Phút 48 Giây trước đây
Guineapig Adult Americancream, , ,
Nhấp chuột
2
Guineapig Adult Americancream
10 Phút 9 Giây trước đây
Dough Gingerbread, , ,
Nhấp chuột
0
Dough Gingerbread
11 Phút 2 Giây trước đây
Mix Sheep Salty, , ,
Nhấp chuột
2
Mix Sheep Salty
19 Phút 20 Giây trước đây
Fabric Red, , ,
Nhấp chuột
5
Fabric Red
26 Phút 53 Giây trước đây
M: festival wristbands, , M: ,
Nhấp chuột
3
M: festival wristbands
28 Phút 52 Giây trước đây
FertilizerRevised, , ,
Nhấp chuột
3
FertilizerRevised
28 Phút 56 Giây trước đây
FertilizerRevised, , ,
Nhấp chuột
3
FertilizerRevised
29 Phút 20 Giây trước đây
Chinchilla Adult Tailedshortviolet, , ,
Nhấp chuột
7
Chinchilla Adult Tailedshortviolet
29 Phút 24 Giây trước đây
Package Prizes, , ,
Nhấp chuột
5
Package Prizes
30 Phút 2 Giây trước đây
Badge Wristband Festival, , ,
Nhấp chuột
6
Badge Wristband Festival
30 Phút 12 Giây trước đây
Buildable Wishingwell Slate, , ,
Nhấp chuột
7
Buildable Wishingwell Slate
30 Phút 33 Giây trước đây
M: blackboard, , M: ,
Nhấp chuột
5
M: blackboard
30 Phút 43 Giây trước đây
Badge Wristband Festival, , ,
Nhấp chuột
3
Badge Wristband Festival
30 Phút 56 Giây trước đây
Buildable Choices Snowedin Froasted Snowman, , ,
Nhấp chuột
7
Buildable Choices Snowedin Froasted Snowman
31 Phút 18 Giây trước đây
Buildable Wishingwell Crank, , ,
Nhấp chuột
3
Buildable Wishingwell Crank
31 Phút 20 Giây trước đây
Ribbon Bell Golden, , ,
Nhấp chuột
2
Ribbon Bell Golden
31 Phút 23 Giây trước đây
Package Prizes, , ,
Nhấp chuột
1
Package Prizes
31 Phút 44 Giây trước đây
Worldfair Helicopter, , ,
Nhấp chuột
1
Worldfair Helicopter
31 Phút 48 Giây trước đây
Blackboard, , ,
Nhấp chuột
5
Blackboard
32 Phút 4 Giây trước đây
Ingredient Pinecones Snowy, , ,
Nhấp chuột
3
Ingredient Pinecones Snowy
32 Phút 25 Giây trước đây
Metronome, , ,
Nhấp chuột
3
Metronome
33 Phút 47 Giây trước đây
Guineapig Adult Lunkarya, , ,
Nhấp chuột
2
Guineapig Adult Lunkarya
33 Phút 47 Giây trước đây
Ingredient Flour Chestnut, , ,
Nhấp chuột
4
Ingredient Flour Chestnut
34 Phút 19 Giây trước đây
Chicken Red, , ,
Nhấp chuột
1
Chicken Red
34 Phút 46 Giây trước đây
Ingredient Extract Peppermint, , ,
Nhấp chuột
4
Ingredient Extract Peppermint
34 Phút 47 Giây trước đây
Buildable Choices Snowedin Froasted Snowman, , ,
Nhấp chuột
6
Buildable Choices Snowedin Froasted Snowman
36 Phút 14 Giây trước đây
Ribbon Aviationshow, , ,
Nhấp chuột
5
Ribbon Aviationshow
44 Phút 33 Giây trước đây
Block Sanding, , ,
Nhấp chuột
4
Block Sanding
45 Phút 33 Giây trước đây
M: mamadeira, , M: ,
Nhấp chuột
2
M: mamadeira
46 Phút 48 Giây trước đây
JournalStoryCard2-3367627f79b257a49deff3e84e8c941b, , ,
Nhấp chuột
1
JournalStoryCard2-3367627f79b257a49deff3e84e8c941b
47 Phút 3 Giây trước đây
M: boneco de neve, , M: ,
Nhấp chuột
3
M: boneco de neve
47 Phút 13 Giây trước đây
Donkeysmall Adult Provence, , ,
Nhấp chuột
2
Donkeysmall Adult Provence
48 Phút 17 Giây trước đây
Horse Arabian, , ,
Nhấp chuột
2
Horse Arabian
48 Phút 32 Giây trước đây
Buildable Choices Snowedin Froasted Snowman, , ,
Nhấp chuột
6
Buildable Choices Snowedin Froasted Snowman
54 Phút 31 Giây trước đây
Package Prizes, , ,
Nhấp chuột
1
Package Prizes
54 Phút 33 Giây trước đây
Ribbon Aviationshow, , ,
Nhấp chuột
10
Ribbon Aviationshow
58 Phút 15 Giây trước đây
Litterbox Portable, , ,
Nhấp chuột
0
Litterbox Portable
1 Giờ 1 Phút trước đây
Ingredient Needles Knitting, , ,
Nhấp chuột
5
Ingredient Needles Knitting
1 Giờ 2 Phút trước đây
Flame, , ,
Nhấp chuột
1
Flame
1 Giờ 3 Phút trước đây
Powder Snow, , ,
Nhấp chuột
5
Powder Snow
1 Giờ 4 Phút trước đây
FertilizerRevised, , ,
Nhấp chuột
1
FertilizerRevised
1 Giờ 7 Phút trước đây
M: fita de cetim, , M: ,
Nhấp chuột
6
M: fita de cetim
1 Giờ 9 Phút trước đây
M: bloco de lixar, , M: ,
Nhấp chuột
6
M: bloco de lixar
1 Giờ 9 Phút trước đây
M: carvão, , M: ,
Nhấp chuột
5
M: carvão
1 Giờ 10 Phút trước đây
Dough Gingerbread, , ,
Nhấp chuột
6
Dough Gingerbread
1 Giờ 10 Phút trước đây
M: cabo de acetato, , M: ,
Nhấp chuột
6
M: cabo de acetato
1 Giờ 10 Phút trước đây
Buildable Choices Snowedin Froasted Snowman, , ,
Nhấp chuột
7
Buildable Choices Snowedin Froasted Snowman
1 Giờ 11 Phút trước đây
Dough Gingerbread, , ,
Nhấp chuột
10
Dough Gingerbread
1 Giờ 12 Phút trước đây
Ribbon Aviationshow, , ,
Nhấp chuột
8
Ribbon Aviationshow
1 Giờ 12 Phút trước đây
Block Sanding, , ,
Nhấp chuột
7
Block Sanding
1 Giờ 13 Phút trước đây
Ingredient Extract Peppermint, , ,
Nhấp chuột
8
Ingredient Extract Peppermint
1 Giờ 16 Phút trước đây
Package Prizes, , ,
Nhấp chuột
2
Package Prizes
1 Giờ 16 Phút trước đây
Cotton Pima, , ,
Nhấp chuột
5
Cotton Pima
1 Giờ 19 Phút trước đây
Badge Wristband Festival, , ,
Nhấp chuột
6
Badge Wristband Festival
1 Giờ 20 Phút trước đây
Blanket Wool Blue, , ,
Nhấp chuột
8
Blanket Wool Blue
1 Giờ 20 Phút trước đây
Ingredient Pinecones Snowy, , ,
Nhấp chuột
7
Ingredient Pinecones Snowy
1 Giờ 20 Phút trước đây
Fabric Red, , ,
Nhấp chuột
7
Fabric Red
1 Giờ 20 Phút trước đây
Buildable Choices Snowedin Froasted Snowman, , ,
Nhấp chuột
10
Buildable Choices Snowedin Froasted Snowman
1 Giờ 22 Phút trước đây
M: power, , M: ,
Nhấp chuột
2
M: power
1 Giờ 22 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ FarmVille 2 Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu FarmVille 2 liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả FarmVille 2 quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập FarmVille 2 Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào FarmVille 2 Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy FarmVille 2 mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với FarmVille 2. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền FarmVille 2. Tất cả các quyền..


?>