Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Jet Set Party. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 ชั่วโมง 45 รายงานการประชุม มาแล้ว
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
9 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
10 ชั่วโมง 21 รายงานการประชุม มาแล้ว
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
11 ชั่วโมง 39 รายงานการประชุม มาแล้ว
J-ai gagné 69 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 69 Étoiles en signant des autographes !
12 ชั่วโมง 34 รายงานการประชุม มาแล้ว
J-ai gagné 33 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 33 Étoiles en signant des autographes !
16 ชั่วโมง 18 รายงานการประชุม มาแล้ว
J-ai gagné 99 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 99 Étoiles en signant des autographes !
17 ชั่วโมง 9 รายงานการประชุม มาแล้ว
Mario a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Mario a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
18 ชั่วโมง 12 รายงานการประชุม มาแล้ว
J-ai gagné 55 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 55 Étoiles en signant des autographes !
22 ชั่วโมง 15 รายงานการประชุม มาแล้ว
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
J-ai gagné 91 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 91 Étoiles en signant des autographes !
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
J-ai gagné 37 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 37 Étoiles en signant des autographes !
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
J-ai gagné 73 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 73 Étoiles en signant des autographes !
1 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 วัน 31 รายงานการประชุม มาแล้ว
J-ai gagné 62 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 62 Étoiles en signant des autographes !
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Marie José a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Marie José a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Marie José a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Marie José a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Joconde a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Joconde a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
J-ai gagné 45 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 45 Étoiles en signant des autographes !
2 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
J-ai gagné 84 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 84 Étoiles en signant des autographes !
3 วัน 44 รายงานการประชุม มาแล้ว
Marie José a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Marie José a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 วัน 45 รายงานการประชุม มาแล้ว
Marie José a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Marie José a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 วัน 45 รายงานการประชุม มาแล้ว
J-ai gagné 84 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 84 Étoiles en signant des autographes !
3 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
SSandrine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
SSandrine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
J-ai gagné 72 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 72 Étoiles en signant des autographes !
3 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
J-ai gagné 84 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 84 Étoiles en signant des autographes !
3 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Valerie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Valerie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
SSandrine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
SSandrine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
J-ai gagné 43 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 43 Étoiles en signant des autographes !
3 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
SSandrine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
SSandrine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
J-ai gagné 33 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 33 Étoiles en signant des autographes !
4 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
Jet Set Party, , ,
คลิก
0
Jet Set Party
4 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว
Mario a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Mario a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 วัน 20 ชั่วโมง มาแล้ว
Jet Set Party, , ,
คลิก
0
Jet Set Party
5 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
5 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Ulrich a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Ulrich a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
5 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Jet Set Party ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Jet Set Party ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Jet Set Party ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Jet Set Party รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Jet Set Party Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Jet Set Party ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Jet Set Party. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Jet Set Party. สงวนลิขสิทธิ์.


?>