Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Jet Set Party. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
, , Aide Marie José et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

3 เดือน 5 วัน มาแล้ว
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
คลิก
0

3 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
คลิก
0

3 เดือน 4 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Aide Joconde et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

5 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Aide Marie José et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

5 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars,
คลิก
0

5 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Aide Audrey et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

6 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Aide Evelyne et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

6 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Aide Marie José et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

6 เดือน 4 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Aide Joconde et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
1

8 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
คลิก
1

9 เดือน 3 วัน มาแล้ว
, , Aide Locomael et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
1

9 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
คลิก
0

9 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
คลิก
0

9 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
คลิก
0

9 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
คลิก
0

9 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
คลิก
0

9 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Aide Chantal et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

9 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Aide Chantal et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

9 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
คลิก
0

9 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Aide Chantal et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

9 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Aide Chantal et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

9 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Aide Chantal et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

9 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
คลิก
0

9 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
คลิก
0

9 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
, , Aide Sylvie et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
1

10 เดือน 1 วัน มาแล้ว
, , Aide Sylvie et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

10 เดือน 1 วัน มาแล้ว
, , Aide Sylvie et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

10 เดือน 1 วัน มาแล้ว
, , Aide Sylvie et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
คลิก
0

10 เดือน 2 วัน มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

10 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
J-ai gagné 3 images grâce à Venus !, , Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars,
คลิก
1
J-ai gagné 3 images grâce à Venus !
1 ปี 4 สัปดาห์ มาแล้ว
J-ai gagné 3 images grâce à Venus !, , Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars,
คลิก
0
J-ai gagné 3 images grâce à Venus !
1 ปี 4 สัปดาห์ มาแล้ว
Sylvie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Sylvie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Danielle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Danielle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Christine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Christine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
J-ai gagné 1 image grâce à Venus !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 1 image grâce à Venus !
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
J-ai gagné 1 image grâce à Venus !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 1 image grâce à Venus !
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Philippe a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
1
Philippe a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
1
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
1
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
1
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Audrey a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Audrey a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
1
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
J-ai gagné 31 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 31 Étoiles en signant des autographes !
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
คลิก
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
J-ai gagné 71 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 71 Étoiles en signant des autographes !
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
J-ai gagné 34 Étoiles en signant des autographes !, , ,
คลิก
0
J-ai gagné 34 Étoiles en signant des autographes !
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Jet Set Party ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Jet Set Party ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Jet Set Party ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Jet Set Party รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Jet Set Party Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Jet Set Party ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Jet Set Party. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Jet Set Party. สงวนลิขสิทธิ์.


?>