Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Năng lượng cần thiết trong Hedgies Trò chơi, cập nhật thường xuyên.

Trang này chứa Hedgies quà tặng năng lượng Liên kết từ người chơi Hedgies.


Bạn cũng nên thêm các liên kết Năng lượng của mìnhLàm theo hướng dẫn trên Hedgies Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
8
Hedgies
7 Giờ 4 Phút trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
7
Hedgies
7 Giờ 30 Phút trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
10
Hedgies
13 Giờ 25 Phút trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
9
Hedgies
15 Giờ 4 Phút trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
9
Hedgies
15 Giờ 41 Phút trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
16
Hedgies
1 Ngày 25 Phút trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
17
Hedgies
1 Ngày 5 Giờ trước đây
M: k, , M: ,
Nhấp chuột
13
M: k
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
13
Hedgies
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
13
Hedgies
1 Ngày 7 Giờ trước đây
M: y, , M: ,
Nhấp chuột
12
M: y
1 Ngày 8 Giờ trước đây
M: y, , M: ,
Nhấp chuột
12
M: y
1 Ngày 9 Giờ trước đây
M: y, , M: ,
Nhấp chuột
11
M: y
1 Ngày 9 Giờ trước đây
M: y, , M: ,
Nhấp chuột
12
M: y
1 Ngày 9 Giờ trước đây
M: y, , M: ,
Nhấp chuột
10
M: y
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
10
Hedgies
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
10
Hedgies
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
13
Hedgies
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
12
Hedgies
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
13
Hedgies
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
13
Hedgies
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
12
Hedgies
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
15
Hedgies
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
14
Hedgies
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
15
Hedgies
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
19
Hedgies
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
19
Hedgies
2 Ngày 17 Giờ trước đây
M: h, , M: ,
Nhấp chuột
21
M: h
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Log into Facebook | Facebook, , ,
Nhấp chuột
18
Log into Facebook | Facebook
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
19
Hedgies
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
18
Hedgies
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
16
Hedgies
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
17
Hedgies
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
15
Hedgies
3 Ngày 4 Giờ trước đây
M: h, , M: ,
Nhấp chuột
15
M: h
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
13
Hedgies
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
13
Hedgies
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
9
Hedgies
3 Ngày 10 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
23
Hedgies
3 Ngày 12 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
19
Hedgies
3 Ngày 12 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
19
Hedgies
3 Ngày 19 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
18
Hedgies
3 Ngày 20 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
18
Hedgies
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
19
Hedgies
4 Ngày 5 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
17
Hedgies
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
16
Hedgies
4 Ngày 11 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
15
Hedgies
4 Ngày 11 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
15
Hedgies
4 Ngày 11 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
16
Hedgies
4 Ngày 13 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
15
Hedgies
4 Ngày 13 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
13
Hedgies
4 Ngày 13 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
14
Hedgies
4 Ngày 14 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
14
Hedgies
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
17
Hedgies
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
16
Hedgies
4 Ngày 21 Giờ trước đây
M: i, , M: ,
Nhấp chuột
15
M: i
5 Ngày 4 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
15
Hedgies
5 Ngày 6 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
14
Hedgies
5 Ngày 6 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
27

5 Ngày 10 Giờ trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
25
Hedgies
5 Ngày 13 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Hedgies Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Hedgies liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Hedgies quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Hedgies Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Hedgies Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Hedgies mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Hedgies. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Hedgies. Tất cả các quyền..


?>