Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Năng lượng cần thiết trong Hedgies Trò chơi, cập nhật thường xuyên.

Trang này chứa Hedgies quà tặng năng lượng Liên kết từ người chơi Hedgies.


Bạn cũng nên thêm các liên kết Năng lượng của mìnhLàm theo hướng dẫn trên Hedgies Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
6
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
20 Phút 53 Giây trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
5
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
31 Phút 56 Giây trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Use the link below and I will share some energy with you!
38 Phút 17 Giây trước đây
Hedgies, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
5
Hedgies Bonus
56 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
6
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Giờ 17 Giây trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
5
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Giờ 28 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, , ,
Nhấp chuột
9
Use the link below and I will share some energy with you!
1 Giờ 45 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, The ancient stump is finally out of our way and the path to the mint glade now lies open! Are you cu, ,
Nhấp chuột
9
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
2 Giờ 51 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
14
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
3 Giờ 53 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
10
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
4 Giờ 4 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, The ancient stump is finally out of our way and the path to the mint glade now lies open! Are you cu, ,
Nhấp chuột
11
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
4 Giờ 16 Phút trước đây
Hedgies, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
10
Hedgies Bonus
4 Giờ 21 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
8
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
5 Giờ 12 Phút trước đây
Hedgies, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
10
Hedgies Bonus
5 Giờ 31 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
10
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
5 Giờ 40 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
10
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
5 Giờ 41 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
9
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
5 Giờ 52 Phút trước đây
Hedgies, , ,
Nhấp chuột
9
Hedgies
5 Giờ 53 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, The festival gate is no longer shut! What can we cook from these fresh juicy lemons? I could use you, ,
Nhấp chuột
10
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
5 Giờ 54 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, Phew! Repairing this bridge of stone has been quite a challenge… But now I can cook in a brand-new, ,
Nhấp chuột
7
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
6 Giờ 41 Phút trước đây
Veronique Duthoit, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
6
Veronique Duthoit Bonus
8 Giờ 5 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
14
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
8 Giờ 11 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
5
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
8 Giờ 42 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, The walls of ice now melted and gone! What could possibly await us behind? What secrets lie in wait , ,
Nhấp chuột
10
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
9 Giờ 21 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
14
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
10 Giờ 12 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
14
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
10 Giờ 24 Phút trước đây
Hedgies, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
17
Hedgies Bonus
15 Giờ 3 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
15
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
15 Giờ 12 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
14
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
15 Giờ 38 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, The festival gate is no longer shut! What can we cook from these fresh juicy lemons? I could use you, ,
Nhấp chuột
14
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
16 Giờ 47 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
15
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
17 Giờ 4 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
6
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
18 Giờ 22 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, The walls of ice now melted and gone! What could possibly await us behind? What secrets lie in wait , ,
Nhấp chuột
19
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
19 Giờ 16 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
13
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
20 Giờ 3 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
13
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
20 Giờ 45 Phút trước đây
Hedgies, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
5
Hedgies Bonus
21 Giờ 25 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
7
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
22 Giờ 10 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, The ancient stump is finally out of our way and the path to the mint glade now lies open! Are you cu, ,
Nhấp chuột
20
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
23 Giờ 31 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
15
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
23 Giờ 59 Phút trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
7
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
19
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
15
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
12
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
15
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
15
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, Phew! Repairing this bridge of stone has been quite a challenge… But now I can cook in a brand-new, ,
Nhấp chuột
14
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Hedgies, With this green fence gone it feels so free! What is that workshop over there waiting to be repaired, ,
Nhấp chuột
14
Hedgies Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
3
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
17
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Hedgies, Hurrah! Tiger has aided me greatly in removing the fence! And I wonder, what is it, that awaits me i, ,
Nhấp chuột
17
Hedgies Bonus
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
16
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Hedgies, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with…, ,
Nhấp chuột
16
Hedgies Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
18
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
10
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
17
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Übersetzung anzeigen, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
17
Übersetzung anzeigen Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Hedgies, The gigantic present has now been opened! The area at the mountainside, and the ancient kitchen are , ,
Nhấp chuột
18
Hedgies Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Vanna Bosco, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
18
Vanna Bosco Bonus
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Hedgies, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
19
Hedgies Bonus
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Use the link below and I will share some energy with you!, I’ve got sooo much energy now, that I feel like sharing it with everyone. Hurry, click now, get yo, ,
Nhấp chuột
16
Use the link below and I will share some energy with you! Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Hedgies Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Hedgies liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Hedgies quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Hedgies Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Hedgies Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Hedgies mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Hedgies. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Hedgies. Tất cả các quyền..