Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Vớ Baboobo, Vớ Little Sweeties, Vớ Tin Man, vv Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
, , ,
Nhấp chuột
17

1 năm 4 tháng trước đây
, , ,
Nhấp chuột
6

1 năm 4 tháng trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

1 năm 4 tháng trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

1 năm 4 tháng trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 năm 4 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Lettuce sock!, , ,
Nhấp chuột
7
I have collected 100 pairs of the Lettuce sock!
1 năm 6 tháng trước đây
Set: Art, , ,
Nhấp chuột
6
Set: Art
1 năm 7 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Pram sock!, , ,
Nhấp chuột
9
I have collected 100 pairs of the Pram sock!
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Mr Miyagi sock!, , ,
Nhấp chuột
7
I have collected 100 pairs of the Mr Miyagi sock!
1 năm 9 tháng trước đây
I-ve completed level 736 of Odd Socks!, , ,
Nhấp chuột
7
I-ve completed level 736 of Odd Socks!
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Buildings, , ,
Nhấp chuột
6
Set: Buildings
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Cats, , ,
Nhấp chuột
7
Set: Cats
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Pirates, , ,
Nhấp chuột
5
Set: Pirates
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Gifts, , ,
Nhấp chuột
4
Set: Gifts
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Blue Gift sock!, , I have collected 100 pairs of the Blue Gift sock!, I have collected 100 pairs of the Blue Gift sock!
Nhấp chuột
5
I have collected 100 pairs of the Blue Gift sock!
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Strawberry Cupcake sock!, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Strawberry Cupcake sock!
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Baby Love, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Baby Love
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Shamrock sock!, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Shamrock sock!
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Pot of Gold sock!, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Pot of Gold sock!
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Baby Love, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Baby Love
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Gifts, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Gifts
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Bank sock!, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Bank sock!
1 năm 9 tháng trước đây
I-ve completed level 735 of Odd Socks!, , ,
Nhấp chuột
3
I-ve completed level 735 of Odd Socks!
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Irish, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Irish
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Pirates, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Pirates
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Gifts, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Gifts
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Grey Argyle sock!, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Grey Argyle sock!
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Minty Cupcake sock!, , ,
Nhấp chuột
4
I have collected 100 pairs of the Minty Cupcake sock!
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Irish, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Irish
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Irish Hat sock!, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Irish Hat sock!
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Irish, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Irish
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Rainy Day sock!, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Rainy Day sock!
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Skull, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Skull
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Guitars, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Guitars
1 năm 9 tháng trước đây
I-ve completed level 734 of Odd Socks!, , ,
Nhấp chuột
3
I-ve completed level 734 of Odd Socks!
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Johnny Depp sock!, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Johnny Depp sock!
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Baby Love, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Baby Love
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Irish, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Irish
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Guitars, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Guitars
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Cup Cakes, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Cup Cakes
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Buildings, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Buildings
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Guitars, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Guitars
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Fender sock!, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Fender sock!
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Guitars, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Guitars
1 năm 9 tháng trước đây
I-ve completed level 733 of Odd Socks!, , ,
Nhấp chuột
3
I-ve completed level 733 of Odd Socks!
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Car sock!, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Car sock!
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Plane sock!, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Plane sock!
1 năm 9 tháng trước đây
Set: People 1, , ,
Nhấp chuột
3
Set: People 1
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Cup Cakes, , ,
Nhấp chuột
4
Set: Cup Cakes
1 năm 9 tháng trước đây
Set: People 1, , ,
Nhấp chuột
3
Set: People 1
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Guitars, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Guitars
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Pirate Ship sock!, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Pirate Ship sock!
1 năm 9 tháng trước đây
I have collected 100 pairs of the Seahorse sock!, , ,
Nhấp chuột
3
I have collected 100 pairs of the Seahorse sock!
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Guitars, , ,
Nhấp chuột
3
Set: Guitars
1 năm 9 tháng trước đây
Set: Guitars, , ,
Nhấp chuột
5
Set: Guitars
1 năm 9 tháng trước đây
Set: People 1, , ,
Nhấp chuột
3
Set: People 1
1 năm 9 tháng trước đây
Set: People 1, , ,
Nhấp chuột
3
Set: People 1
1 năm 9 tháng trước đây
I-ve completed level 732 of Odd Socks!, , ,
Nhấp chuột
3
I-ve completed level 732 of Odd Socks!
1 năm 9 tháng trước đây
Set: People 1, , ,
Nhấp chuột
4
Set: People 1
1 năm 9 tháng trước đây
Set: People 1, , ,
Nhấp chuột
3
Set: People 1
1 năm 9 tháng trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Odd Socks Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Odd Socks liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Odd Socks quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Odd Socks Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Odd Socks Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Odd Socks mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Odd Socks. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Odd Socks. Tất cả các quyền..


?>