Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Vớ Baboobo, Vớ Little Sweeties, Vớ Tin Man, vv Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
462, I have collected 200 pairs of the Chop Sticks sock!, ,
Nhấp chuột
0
462 Bonus
44 Phút 34 Giây trước đây
456, I have collected 200 pairs of the Cross Stitch sock!, ,
Nhấp chuột
0
456 Bonus
2 Giờ 53 Phút trước đây
420, I have collected 200 pairs of the White Rabbit sock!, ,
Nhấp chuột
0
420 Bonus
9 Giờ 37 Phút trước đây
474, I have collected 200 pairs of the Pyramids sock!, ,
Nhấp chuột
0
474 Bonus
10 Giờ 49 Phút trước đây
HELP ME collect the Yellow Flock socks!, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
HELP ME collect the Yellow Flock socks! Bonus
11 Giờ 49 Phút trước đây
I collected the -Bunnies- set of socks, I collected the -Bunnies- set of socks, ,
Nhấp chuột
0
I collected the -Bunnies- set of socks Bonus
14 Giờ 47 Phút trước đây
460, I have collected 200 pairs of the Take Out sock!, ,
Nhấp chuột
0
460 Bonus
15 Giờ 24 Phút trước đây
211, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
211 Bonus
15 Giờ 56 Phút trước đây
211, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on…, ,
Nhấp chuột
0
211 Bonus
16 Giờ 16 Phút trước đây
489, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on…, ,
Nhấp chuột
0
489 Bonus
16 Giờ 29 Phút trước đây
HELP ME collect the Gold Engagement socks!, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
HELP ME collect the Gold Engagement socks! Bonus
18 Giờ 52 Phút trước đây
376, I have collected 200 pairs of the Right Leg sock!, ,
Nhấp chuột
0
376 Bonus
19 Giờ 26 Phút trước đây
3105, I collected the -Pranks- set of socks, ,
Nhấp chuột
0
3105 I collected the 'Pranks' set of socks
1 Ngày 15 Giờ trước đây
HELP ME collect the Skiing socks!, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
HELP ME collect the Skiing socks! Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
3113, I collected the -USA- set of socks, ,
Nhấp chuột
0
3113 I collected the 'USA' set of socks
1 Ngày 17 Giờ trước đây
487, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on…, ,
Nhấp chuột
0
487 Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
487, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on…, ,
Nhấp chuột
0
487 Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
3112, I collected the -Cops- set of socks, ,
Nhấp chuột
0
3112 I collected the 'Cops' set of socks
1 Ngày 18 Giờ trước đây
HELP ME collect the Samba Bunny socks!, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
HELP ME collect the Samba Bunny socks! Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
I-ve completed level 142 of Odd Socks!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve completed level 142 of Odd Socks!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
3111, I collected the -Paris- set of socks, ,
Nhấp chuột
0
3111 I collected the 'Paris' set of socks
2 Ngày 8 Giờ trước đây
459, I have collected 200 pairs of the Oven Glove sock!, ,
Nhấp chuột
0
459 Bonus
2 Ngày 8 Giờ trước đây
I-ve completed level 297 of Odd Socks!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve completed level 297 of Odd Socks!
2 Ngày 8 Giờ trước đây
211, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on…, ,
Nhấp chuột
0
211 Bonus
2 Ngày 12 Giờ trước đây
477, I have collected 100 pairs of the Cuffs sock!, ,
Nhấp chuột
0
477 I have collected 100 pairs of the Cuffs sock!
2 Ngày 14 Giờ trước đây
HELP ME collect the Skiing socks!, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
HELP ME collect the Skiing socks! Bonus
2 Ngày 16 Giờ trước đây
479, I have collected 100 pairs of the Moon Buggy sock!, ,
Nhấp chuột
0
479 Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
483, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
483 Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
HELP ME collect the Aztec socks!, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
HELP ME collect the Aztec socks! Bonus
2 Ngày 19 Giờ trước đây
464, I have collected 200 pairs of the Honey sock!, ,
Nhấp chuột
0
464 I have collected 200 pairs of the Honey sock!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
476, I have collected 100 pairs of the Bistro sock!, ,
Nhấp chuột
0
476 Bonus
2 Ngày 21 Giờ trước đây
466, I have collected 200 pairs of the Landing Pod sock!, ,
Nhấp chuột
0
466 Bonus
3 Ngày 2 Phút trước đây
447, I have collected 300 pairs of the Granny sock!, ,
Nhấp chuột
0
447 Bonus
3 Ngày 15 Phút trước đây
478, I have collected 100 pairs of the Lettuce sock!, ,
Nhấp chuột
0
478 Bonus
3 Ngày 5 Giờ trước đây
Odd Socks, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
Odd Socks Bonus
3 Ngày 11 Giờ trước đây
211, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on…, ,
Nhấp chuột
0
211 Bonus
3 Ngày 16 Giờ trước đây
211, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
211 Bonus
3 Ngày 16 Giờ trước đây
465, I have collected 200 pairs of the Chef Hat sock!, ,
Nhấp chuột
0
465 Bonus
3 Ngày 19 Giờ trước đây
483, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on…, ,
Nhấp chuột
0
483 Bonus
3 Ngày 19 Giờ trước đây
HELP ME collect the Burberry Scarf socks!, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
HELP ME collect the Burberry Scarf socks! Bonus
3 Ngày 19 Giờ trước đây
HELP ME collect the Party Shoe socks!, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
HELP ME collect the Party Shoe socks! Bonus
4 Ngày 3 Giờ trước đây
HELP ME collect the Purple Stars socks!, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
HELP ME collect the Purple Stars socks! Bonus
4 Ngày 7 Giờ trước đây
HELP ME collect the 8 Ball socks!, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
HELP ME collect the 8 Ball socks! Bonus
4 Ngày 9 Giờ trước đây
387, I have collected 200 pairs of the Big Bad Wolf sock!, ,
Nhấp chuột
0
387 Bonus
4 Ngày 11 Giờ trước đây
3110, I collected the -Egypt- set of socks, ,
Nhấp chuột
0
3110 I collected the 'Egypt' set of socks
4 Ngày 18 Giờ trước đây
HELP ME collect the Burberry Scarf socks!, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
HELP ME collect the Burberry Scarf socks! Bonus
4 Ngày 19 Giờ trước đây
483, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on…, ,
Nhấp chuột
0
483 Bonus
4 Ngày 19 Giờ trước đây
359, I have collected 200 pairs of the Ship sock!, ,
Nhấp chuột
0
359 I have collected 200 pairs of the Ship sock!
4 Ngày 22 Giờ trước đây
438, I have collected 200 pairs of the Blanket sock!, ,
Nhấp chuột
0
438 Bonus
4 Ngày 22 Giờ trước đây
I collected the -People 3- set of socks, , ,
Nhấp chuột
0
I collected the -People 3- set of socks
5 Ngày 7 Giờ trước đây
I collected the -Winter Fun- set of socks, I collected the -Winter Fun- set of socks, ,
Nhấp chuột
0
I collected the -Winter Fun- set of socks Bonus
5 Ngày 7 Giờ trước đây
l96, , ,
Nhấp chuột
0
l96
5 Ngày 10 Giờ trước đây
475, I have collected 100 pairs of the Eiffel Tower sock!, ,
Nhấp chuột
0
475 Bonus
5 Ngày 10 Giờ trước đây
HELP ME collect the 8 Ball socks!, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
HELP ME collect the 8 Ball socks! Bonus
5 Ngày 13 Giờ trước đây
472, I have collected 100 pairs of the Cucumber sock!, ,
Nhấp chuột
0
472 Bonus
5 Ngày 15 Giờ trước đây
473, I have collected 100 pairs of the Spacecraft sock!, ,
Nhấp chuột
0
473 Bonus
5 Ngày 15 Giờ trước đây
434, I have collected 200 pairs of the Capricorn sock!, ,
Nhấp chuột
0
434 Bonus
5 Ngày 16 Giờ trước đây
HELP ME collect the Love Bunny socks!, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on Facebook!, ,
Nhấp chuột
0
HELP ME collect the Love Bunny socks! Bonus
5 Ngày 19 Giờ trước đây
452, I have collected 200 pairs of the Knitting sock!, ,
Nhấp chuột
0
452 Bonus
5 Ngày 20 Giờ trước đây
480, Play Odd Socks - the most addictive social collecting game on…, ,
Nhấp chuột
0
480 Bonus
5 Ngày 20 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Odd Socks Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Odd Socks liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Odd Socks quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Odd Socks Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Odd Socks Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Odd Socks mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Odd Socks. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Odd Socks. Tất cả các quyền..


?>