Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Vớ Baboobo, Vớ Little Sweeties, Vớ Tin Man, vv Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Michelle French Butler has given you a Purple Toes sock!, , ,
Nhấp chuột
0
Michelle French Butler has given you a Purple Toes sock!
2 Ngày 8 Giờ trước đây
I have collected 200 pairs of the Party Shoe sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 200 pairs of the Party Shoe sock!
3 Ngày 6 Giờ trước đây
Set: Paris, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Paris
4 Ngày 7 Giờ trước đây
I have collected 100 pairs of the Jupiter sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Jupiter sock!
4 Ngày 7 Giờ trước đây
Set: Apollo, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Apollo
4 Ngày 10 Giờ trước đây
Set: Paris, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Paris
4 Ngày 10 Giờ trước đây
I have collected 100 pairs of the Tutankhamun sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Tutankhamun sock!
4 Ngày 12 Giờ trước đây
I have collected 100 pairs of the Big Bad Wolf sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Big Bad Wolf sock!
4 Ngày 18 Giờ trước đây
I have collected 100 pairs of the Spacecraft sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Spacecraft sock!
4 Ngày 19 Giờ trước đây
I have collected 100 pairs of the Bistro sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Bistro sock!
4 Ngày 19 Giờ trước đây
I have collected 100 pairs of the Lettuce sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Lettuce sock!
5 Ngày 7 Giờ trước đây
Set: Paris, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Paris
5 Ngày 7 Giờ trước đây
Set: Paris, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Paris
5 Ngày 7 Giờ trước đây
I have collected 100 pairs of the Cuffs sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Cuffs sock!
5 Ngày 7 Giờ trước đây
I-ve completed level 697 of Odd Socks!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve completed level 697 of Odd Socks!
5 Ngày 7 Giờ trước đây
Set: Salad, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Salad
5 Ngày 8 Giờ trước đây
I have collected 200 pairs of the Red Cross sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 200 pairs of the Red Cross sock!
5 Ngày 8 Giờ trước đây
I have collected 100 pairs of the Lipstick Kiss sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Lipstick Kiss sock!
5 Ngày 9 Giờ trước đây
Set: Chinese Food, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Chinese Food
1 Tuần 23 Giờ trước đây
I have collected 100 pairs of the Head Arrow sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Head Arrow sock!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
I have collected 100 pairs of the Take Out sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Take Out sock!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
I have collected 100 pairs of the Artcore sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Artcore sock!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Set: Cops, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Cops
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Set: Salad, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Salad
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Set: Cops, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Cops
1 Tuần 1 Ngày trước đây
I have collected 100 pairs of the Landing Pod sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Landing Pod sock!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
I-ve completed level 695 of Odd Socks!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve completed level 695 of Odd Socks!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Set: Chinese Food, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Chinese Food
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Set: Chinese Food, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Chinese Food
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Set: Chinese Food, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Chinese Food
1 Tuần 1 Ngày trước đây
I have collected 100 pairs of the Chef Hat sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Chef Hat sock!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Set: Bees, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Bees
1 Tuần 1 Ngày trước đây
I have collected 100 pairs of the Noodles sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Noodles sock!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
I have collected 100 pairs of the Honey sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Honey sock!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
I have collected 200 pairs of the Treasure Chest sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 200 pairs of the Treasure Chest sock!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Set: Egypt, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Egypt
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Set: Apollo, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Apollo
1 Tuần 2 Ngày trước đây
I have collected 100 pairs of the Chop Sticks sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Chop Sticks sock!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Set: Bees, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Bees
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Set: Bees, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Bees
1 Tuần 2 Ngày trước đây
I have collected 100 pairs of the Emerald sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Emerald sock!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Set: Bees, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Bees
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Set: Chinese Food, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Chinese Food
1 Tuần 2 Ngày trước đây
I have collected 100 pairs of the Hive sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Hive sock!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
I-ve completed level 694 of Odd Socks!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve completed level 694 of Odd Socks!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Set: Cops, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Cops
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Set: Cops, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Cops
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Set: Bees, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Bees
1 Tuần 3 Ngày trước đây
I have collected 100 pairs of the Cross Stitch sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Cross Stitch sock!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
I have collected 100 pairs of the Water Bomb sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Water Bomb sock!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Set: Bees, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Bees
1 Tuần 3 Ngày trước đây
I have collected 100 pairs of the Oven Glove sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Oven Glove sock!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Set: Salad, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Salad
1 Tuần 3 Ngày trước đây
I have collected 100 pairs of the Water Ring sock!, , ,
Nhấp chuột
0
I have collected 100 pairs of the Water Ring sock!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Set: Bees, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Bees
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Set: Craft, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Craft
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Set: Pranks, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Pranks
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Set: Pranks, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Pranks
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Set: Paris, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Paris
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Set: Riding Hood, , ,
Nhấp chuột
0
Set: Riding Hood
1 Tuần 3 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Odd Socks Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Odd Socks liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Odd Socks quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Odd Socks Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Odd Socks Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Odd Socks mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Odd Socks. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Odd Socks. Tất cả các quyền..


?>