Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Take5 Free Slots. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Won 40,000,000 Coins., , ,
คลิก
2
Won 40,000,000 Coins.
1 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 10,000,000 Coins., , ,
คลิก
3
Won 10,000,000 Coins.
1 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 53,950,000 Coins., , ,
คลิก
1
Won 53,950,000 Coins.
1 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 52,200,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 52,200,000 Coins.
1 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 8,550,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 8,550,000 Coins.
1 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 8,250,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 8,250,000 Coins.
1 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 8,473,600 Coins., , ,
คลิก
2
Won 8,473,600 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 4,006,400 Coins., , ,
คลิก
2
Won 4,006,400 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 3,673,600 Coins., , ,
คลิก
1
Won 3,673,600 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 4,608,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 4,608,000 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 3,392,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 3,392,000 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 1,440,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 1,440,000 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 442,600 Coins., , ,
คลิก
1
Won 442,600 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 10,800 Coins., , ,
คลิก
0
Won 10,800 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 1,383,120 Coins., , ,
คลิก
0
Won 1,383,120 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 2,639,520 Coins., , ,
คลิก
0
Won 2,639,520 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 9,792,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 9,792,000 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 4,048,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 4,048,000 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 7,008,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 7,008,000 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 4,928,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 4,928,000 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 6,304,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 6,304,000 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 7,560 Coins., , ,
คลิก
0
Won 7,560 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 101,520 Coins., , ,
คลิก
0
Won 101,520 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 5,400 Coins., , ,
คลิก
0
Won 5,400 Coins.
2 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 6,976,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 6,976,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 7,360,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 7,360,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 6,592,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 6,592,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 5,100,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 5,100,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 6,600,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 6,600,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 404,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 404,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 295,400 Coins., , ,
คลิก
0
Won 295,400 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Today Only! $40,000 Coins for the First 5 Clickers!, , ,
คลิก
0
Today Only! $40,000 Coins for the First 5 Clickers!
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 705,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 705,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 269,800 Coins., , ,
คลิก
0
Won 269,800 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 307,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 307,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 20,825,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 20,825,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 13,125,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 13,125,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 12,700,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 12,700,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 392,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 392,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 6,650,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 6,650,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 14,120,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 14,120,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 4,980,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 4,980,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 22,440,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 22,440,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 32,160,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 32,160,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 16,220,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 16,220,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 8,220,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 8,220,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 6,640,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 6,640,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 23,000,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 23,000,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 3,936,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 3,936,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 10,160,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 10,160,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 13,240,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 13,240,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 6,960,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 6,960,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 15,000,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 15,000,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 10,560,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 10,560,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 17,920,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 17,920,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 9,300,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 9,300,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 5,800,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 5,800,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Won 5,200,000 Coins., , ,
คลิก
0
Won 5,200,000 Coins.
2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

2 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Take5 Free Slots ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Take5 Free Slots ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Take5 Free Slots ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Take5 Free Slots รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Take5 Free Slots Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Take5 Free Slots ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Take5 Free Slots. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Take5 Free Slots. สงวนลิขสิทธิ์.


?>