Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Fish World. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
2 ชั่วโมง 11 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
20 ชั่วโมง 52 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gift Links, , Achievement Unlocked!,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Achievement Unlocked!,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Achievement Unlocked!,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Achievement Unlocked!,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Achievement Unlocked!,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Achievement Unlocked!,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , triple,
คลิก
0
Gift Links
1 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
2 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
2 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
2 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
3 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Valentina %trans_var2%: I have finally completed another contract in TrainStation,
คลิก
0
Gift Links
4 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Valentina %trans_var2%: I have finally completed another contract in TrainStation,
คลิก
1
Gift Links
4 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Valentina %trans_var2%: I have finally completed another contract in TrainStation,
คลิก
0
Gift Links
4 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , Valentina %trans_var2%: I have finally completed another contract in TrainStation,
คลิก
0
Gift Links
4 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
4 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
4 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
4 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
2
Gift Links
6 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
6 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
6 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
0
Gift Links
6 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
1 สัปดาห์ 7 ชั่วโมง มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
2
Gift Links
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
1 สัปดาห์ 4 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
1 สัปดาห์ 4 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
2
Gift Links
1 สัปดาห์ 6 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
1 สัปดาห์ 6 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
1 สัปดาห์ 6 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
1 สัปดาห์ 6 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
1 สัปดาห์ 6 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
1 สัปดาห์ 6 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
1 สัปดาห์ 6 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
1 สัปดาห์ 6 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
1 สัปดาห์ 6 วัน มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
2 สัปดาห์ 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
2 สัปดาห์ 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
2
Gift Links
2 สัปดาห์ 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gift Links, , ,
คลิก
1
Gift Links
2 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Fish World ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Fish World ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Fish World ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Fish World รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Fish World Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Fish World ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Fish World. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Fish World. สงวนลิขสิทธิ์.


?>