Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Fish World. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
I found some loot!, Jill Go found a loot bag!, ,
Nhấp chuột
0
I found some loot! Jill Go found a loot bag!
16 Phút 58 Giây trước đây
I Just Won A Red Beached Boat In Fish World!, Cecília Santos just won a Red Beached Boat by playing the pull tab lottery in Fish World!, ,
Nhấp chuột
0
I Just Won A Red Beached Boat In Fish World! Bonus
30 Phút 20 Giây trước đây
Mohamed Shahrizal got double lucky!, GET FREE SPINS NOW, ,
Nhấp chuột
1
Mohamed Shahrizal got double lucky! GET FREE SPINS NOW
1 Giờ 11 Phút trước đây
Play Jackpot Slotto, Slotto. Win Your Share., ,
Nhấp chuột
0
Play Jackpot Slotto Slotto. Win Your Share.
1 Giờ 11 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., I am sharing the love after winning 15.9 fishbucks in the Butterfly Bonus!, ,
Nhấp chuột
0
Free Spins for First 5 Players. Bonus
1 Giờ 12 Phút trước đây
Play Jackpot Slotto, Slotto. Win Your Share., ,
Nhấp chuột
0
Play Jackpot Slotto Slotto. Win Your Share.
1 Giờ 14 Phút trước đây
Play Jackpot Slotto, Slotto. Win Your Share., ,
Nhấp chuột
0
Play Jackpot Slotto Slotto. Win Your Share.
1 Giờ 15 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., I am sharing the love after winning 7.8 fishbucks in the Butterfly Bonus!, ,
Nhấp chuột
0
Free Spins for First 5 Players. Bonus
1 Giờ 17 Phút trước đây
Luckiest Person Ever!, I won 4.4 fishbucks in Enchanted Forest Slots for FREE! Amazing., ,
Nhấp chuột
0
Luckiest Person Ever! Bonus
1 Giờ 46 Phút trước đây
Rate this translation, Mohamed Shahrizal Mohamed Desa needs Spins to unlock this exclusive creature, ,
Nhấp chuột
0
Rate this translation Bonus
1 Giờ 49 Phút trước đây
I Just Won A Pastel Blue Aloe Lionfish In Fish World!, Cecília Santos just won a Pastel Blue Aloe Lionfish by playing the pull tab lottery in Fish World!, ,
Nhấp chuột
1
I Just Won A Pastel Blue Aloe Lionfish In Fish World! Bonus
1 Giờ 49 Phút trước đây
I Just Won A Rainbow Plush Jellyfish In Fish World!, Cecília Santos just won a Rainbow Plush Jellyfish by playing the pull tab lottery in Fish World!, ,
Nhấp chuột
1
I Just Won A Rainbow Plush Jellyfish In Fish World! Bonus
1 Giờ 50 Phút trước đây
I found some loot!, Barbara Blair found a loot bag!, ,
Nhấp chuột
1
I found some loot! Barbara Blair found a loot bag!
2 Giờ 6 Phút trước đây
Fluorescent Pink Angelfish, Barbara Blair just put a Fluorescent Pink Angelfish up for adoption., ,
Nhấp chuột
0
Fluorescent Pink Angelfish Bonus
2 Giờ 6 Phút trước đây
Here-s a gift from my tank!, LaDona Jill Napier Grizzle has sent you a Diamond Ring from their tank, ,
Nhấp chuột
1
Here-s a gift from my tank! Bonus
2 Giờ 11 Phút trước đây
I found some loot!, Deborah Blevins Johnson found a loot bag!, ,
Nhấp chuột
1
I found some loot! Deborah Blevins Johnson found a loot bag!
2 Giờ 36 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, Iris Flaming has gifted you a tank!, ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift! Iris Flaming has gifted you a tank!
3 Giờ 1 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, The secret treasure chest contains an awesome fish to fill out your collection!, ,
Nhấp chuột
1
I found a mystery treasure chest for you Bonus
3 Giờ 3 Phút trước đây
Fish351552, Zinette Major found a loot bag!, ,
Nhấp chuột
2
Fish351552 Zinette Major found a loot bag!
3 Giờ 6 Phút trước đây
Luckiest Person Ever!, I won 5.8 fishbucks in Enchanted Forest Slots for FREE! Amazing., ,
Nhấp chuột
1
Luckiest Person Ever! Bonus
3 Giờ 10 Phút trước đây
Play Jackpot Slotto, Slotto. Win Your Share., ,
Nhấp chuột
1
Play Jackpot Slotto Slotto. Win Your Share.
3 Giờ 13 Phút trước đây
Tommy needs your help in Fish World, Tommy Griffin needs Spins to unlock this exclusive creature, ,
Nhấp chuột
0
Tommy needs your help in Fish World Bonus
3 Giờ 16 Phút trước đây
I found some loot!, Patty Doscher found a loot bag!, ,
Nhấp chuột
2
I found some loot! Patty Doscher found a loot bag!
3 Giờ 16 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, The secret treasure chest contains an awesome fish to fill out your collection!, ,
Nhấp chuột
1
I found a mystery treasure chest for you Bonus
3 Giờ 28 Phút trước đây
I just reached level 201, Rudy is awesome at Fish World, and just got some Fishbucks as a reward!, ,
Nhấp chuột
1
I just reached level 201 Bonus
3 Giờ 37 Phút trước đây
GET FREE SPINS NOW, GET FREE SPINS NOW, ,
Nhấp chuột
1
GET FREE SPINS NOW GET FREE SPINS NOW
3 Giờ 37 Phút trước đây
I Love My Fish, Cecilia Santos LOVES all of their fish in Fish World!, ,
Nhấp chuột
1
I Love My Fish Bonus
3 Giờ 44 Phút trước đây
Aida needs your help in Fish World, Aida Mendoza Psicologa needs Spins to unlock this exclusive creature, ,
Nhấp chuột
1
Aida needs your help in Fish World Bonus
3 Giờ 45 Phút trước đây
Ana needs your help in Fish World, Ana Delgado needs Spins to unlock this exclusive creature, ,
Nhấp chuột
1
Ana needs your help in Fish World Bonus
3 Giờ 49 Phút trước đây
I found some loot!, Cecilia Santos found a loot bag!, ,
Nhấp chuột
2
I found some loot! Cecilia Santos found a loot bag!
3 Giờ 54 Phút trước đây
Fed A Treat, Anna Turtle just fed your fish a treat in Fish World!, ,
Nhấp chuột
0
Fed A Treat Bonus
4 Giờ 34 Giây trước đây
Free Spins for First 5 Players., I am sharing the love after winning 88 fishbucks in the Feeding Frenzy!, ,
Nhấp chuột
1
Free Spins for First 5 Players. Bonus
4 Giờ 2 Phút trước đây
Play Jackpot Slotto, Slotto. Win Your Share., ,
Nhấp chuột
1
Play Jackpot Slotto Slotto. Win Your Share.
4 Giờ 3 Phút trước đây
Helen got double lucky!, GET FREE SPINS NOW, ,
Nhấp chuột
1
Helen got double lucky! GET FREE SPINS NOW
4 Giờ 3 Phút trước đây
Fed A Treat, Denise Morgan just fed your fish a treat in Fish World!, ,
Nhấp chuột
1
Fed A Treat Bonus
4 Giờ 3 Phút trước đây
Helen got double lucky!, , ,
Nhấp chuột
1
Helen got double lucky!
4 Giờ 3 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, The secret treasure chest contains an awesome fish to fill out your collection!, ,
Nhấp chuột
1
I found a mystery treasure chest for you Bonus
4 Giờ 4 Phút trước đây
I helped remove fish hooks!, Denise has just removed the fish hooks in Marie-christine-s tank., ,
Nhấp chuột
0
I helped remove fish hooks! Bonus
4 Giờ 5 Phút trước đây
My Robot Fish is running out of battery charge!, Lynne Bunte Marino needs the help of their friends to charge their beloved Robot Fish, ,
Nhấp chuột
0
My Robot Fish is running out of battery charge! Bonus
4 Giờ 5 Phút trước đây
Helen got double lucky!, GET FREE SPINS NOW, ,
Nhấp chuột
0
Helen got double lucky! GET FREE SPINS NOW
4 Giờ 7 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, The secret treasure chest contains an awesome fish to fill out your collection!, ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you Bonus
4 Giờ 8 Phút trước đây
Jackie needs your help in Fish World, Jackie George needs Spins to unlock this exclusive creature, ,
Nhấp chuột
1
Jackie needs your help in Fish World Bonus
4 Giờ 8 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., I am sharing the love after winning 45 fishbucks in the Treasure Trove!, ,
Nhấp chuột
0
Free Spins for First 5 Players. Bonus
4 Giờ 9 Phút trước đây
I found some loot!, Jannett Meding found a loot bag!, ,
Nhấp chuột
2
I found some loot! Jannett Meding found a loot bag!
4 Giờ 9 Phút trước đây
Play Jackpot Slotto, Slotto. Win Your Share., ,
Nhấp chuột
1
Play Jackpot Slotto Slotto. Win Your Share.
4 Giờ 11 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, The secret treasure chest contains an awesome fish to fill out your collection!, ,
Nhấp chuột
1
I found a mystery treasure chest for you Bonus
4 Giờ 12 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., I am sharing the love after winning 15 fishbucks in the Treasure Trove!, ,
Nhấp chuột
0
Free Spins for First 5 Players. Bonus
4 Giờ 14 Phút trước đây
Play Jackpot Slotto, Slotto. Win Your Share., ,
Nhấp chuột
1
Play Jackpot Slotto Slotto. Win Your Share.
4 Giờ 16 Phút trước đây
Play Jackpot Slotto, Slotto. Win Your Share., ,
Nhấp chuột
0
Play Jackpot Slotto Slotto. Win Your Share.
4 Giờ 16 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., I am sharing the love after winning 35 fishbucks in the Treasure Trove!, ,
Nhấp chuột
0
Free Spins for First 5 Players. Bonus
4 Giờ 17 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, The secret treasure chest contains an awesome fish to fill out your collection!, ,
Nhấp chuột
1
I found a mystery treasure chest for you Bonus
4 Giờ 17 Phút trước đây
I found some loot!, Candy Hammel found a loot bag!, ,
Nhấp chuột
2
I found some loot! Candy Hammel found a loot bag!
4 Giờ 19 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., I am sharing the love after winning 50 fishbucks in the Treasure Trove!, ,
Nhấp chuột
0
Free Spins for First 5 Players. Bonus
4 Giờ 21 Phút trước đây
Play Jackpot Slotto, Slotto. Win Your Share., ,
Nhấp chuột
0
Play Jackpot Slotto Slotto. Win Your Share.
4 Giờ 23 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., I am sharing the love after winning 6.5 fishbucks in the Treasure Trove!, ,
Nhấp chuột
1
Free Spins for First 5 Players. Bonus
4 Giờ 25 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, Thane Fauststahl has gifted you a tank!, ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift! Thane Fauststahl has gifted you a tank!
4 Giờ 29 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, The secret treasure chest contains an awesome fish to fill out your collection!, ,
Nhấp chuột
1
I found a mystery treasure chest for you Bonus
4 Giờ 35 Phút trước đây
I Love My Fish, Zoe Müller LOVES all of their fish in Fish World!, ,
Nhấp chuột
0
I Love My Fish Bonus
4 Giờ 41 Phút trước đây
Kaitlyn got triple lucky!, GET FREE SPINS NOW, ,
Nhấp chuột
1
Kaitlyn got triple lucky! GET FREE SPINS NOW
4 Giờ 46 Phút trước đây
I found some loot!, Tommy Griffin found a loot bag!, ,
Nhấp chuột
1
I found some loot! Tommy Griffin found a loot bag!
4 Giờ 46 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Fish World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Fish World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Fish World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Fish World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Fish World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Fish World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Fish World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Fish World. Tất cả các quyền..


?>