Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Fish World. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
37 Phút 37 Giây trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
0
I Love My Fish
58 Phút 19 Giây trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
1
I Love My Fish
58 Phút 24 Giây trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
0
I Love My Fish
59 Phút 5 Giây trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
1
I Love My Fish
59 Phút 5 Giây trước đây
Jannett needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Jannett needs your help in Fish World
1 Giờ 44 Phút trước đây
Jannett needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Jannett needs your help in Fish World
2 Giờ 3 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
2
I found a mystery treasure chest for you
2 Giờ 3 Phút trước đây
Jannett needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Jannett needs your help in Fish World
2 Giờ 15 Phút trước đây
Jannett needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Jannett needs your help in Fish World
2 Giờ 15 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
2 Giờ 16 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
2 Giờ 16 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
3 Giờ 2 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
3 Giờ 3 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
3 Giờ 3 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
3 Giờ 25 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
2
I found some loot!
3 Giờ 33 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
1
I Love My Fish
3 Giờ 34 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
3 Giờ 39 Phút trước đây
Lilac Ramshorn Snail, , ,
Nhấp chuột
1
Lilac Ramshorn Snail
3 Giờ 39 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
3 Giờ 44 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
3 Giờ 50 Phút trước đây
Sharon needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Sharon needs your help in Fish World
3 Giờ 58 Phút trước đây
Danute needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Danute needs your help in Fish World
4 Giờ 3 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., , ,
Nhấp chuột
1
Free Spins for First 5 Players.
4 Giờ 3 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
4 Giờ 5 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
4 Giờ 6 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., , ,
Nhấp chuột
1
Free Spins for First 5 Players.
4 Giờ 7 Phút trước đây
Luci needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Luci needs your help in Fish World
4 Giờ 7 Phút trước đây
I-m looking for a Gold Christmas Maiden!, , ,
Nhấp chuột
0
I-m looking for a Gold Christmas Maiden!
4 Giờ 8 Phút trước đây
I-m looking for a 2014 Snowglobe Cardinal!, , ,
Nhấp chuột
0
I-m looking for a 2014 Snowglobe Cardinal!
4 Giờ 9 Phút trước đây
I-m looking for a Green Christmas Maiden!, , ,
Nhấp chuột
0
I-m looking for a Green Christmas Maiden!
4 Giờ 9 Phút trước đây
I-m looking for a 2014 Snowglobe Polar Bear!, , ,
Nhấp chuột
0
I-m looking for a 2014 Snowglobe Polar Bear!
4 Giờ 10 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., , ,
Nhấp chuột
1
Free Spins for First 5 Players.
4 Giờ 12 Phút trước đây
Lilac Ramshorn Snail, , ,
Nhấp chuột
0
Lilac Ramshorn Snail
4 Giờ 15 Phút trước đây
Paulo needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Paulo needs your help in Fish World
4 Giờ 19 Phút trước đây
Wendy got double lucky!, , ,
Nhấp chuột
0
Wendy got double lucky!
4 Giờ 33 Phút trước đây
Wendy got triple lucky!, , ,
Nhấp chuột
2
Wendy got triple lucky!
4 Giờ 37 Phút trước đây
Linda needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Linda needs your help in Fish World
4 Giờ 38 Phút trước đây
Lilac Ramshorn Snail, , ,
Nhấp chuột
0
Lilac Ramshorn Snail
4 Giờ 40 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
1
Super Awesome Win!
4 Giờ 41 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
0
I Love My Fish
4 Giờ 45 Phút trước đây
Paulo needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Paulo needs your help in Fish World
4 Giờ 46 Phút trước đây
Paulo needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Paulo needs your help in Fish World
4 Giờ 46 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
4 Giờ 47 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
4 Giờ 51 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
4 Giờ 55 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
5 Giờ 22 Giây trước đây
I-m looking for a Red Christmas Maiden!, , ,
Nhấp chuột
0
I-m looking for a Red Christmas Maiden!
5 Giờ 52 Giây trước đây
I-m looking for a 2014 Snowglobe Cardinal!, , ,
Nhấp chuột
0
I-m looking for a 2014 Snowglobe Cardinal!
5 Giờ 1 Phút trước đây
I-m looking for a Gold Christmas Maiden!, , ,
Nhấp chuột
0
I-m looking for a Gold Christmas Maiden!
5 Giờ 1 Phút trước đây
Once upon a Snowglobe, , ,
Nhấp chuột
0
Once upon a Snowglobe
5 Giờ 3 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
5 Giờ 5 Phút trước đây
I-m looking for a 2014 Snowglobe Gingerbread Scene!, , ,
Nhấp chuột
0
I-m looking for a 2014 Snowglobe Gingerbread Scene!
5 Giờ 6 Phút trước đây
Goldie needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Goldie needs your help in Fish World
5 Giờ 6 Phút trước đây
Goldie needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Goldie needs your help in Fish World
5 Giờ 8 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
0
I Love My Fish
5 Giờ 9 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
5 Giờ 10 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
5 Giờ 14 Phút trước đây
Lilac Ramshorn Snail, , ,
Nhấp chuột
0
Lilac Ramshorn Snail
5 Giờ 17 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Fish World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Fish World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Fish World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Fish World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Fish World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Fish World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Fish World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Fish World. Tất cả các quyền..


?>