Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Fish World. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 1 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 1 Phút trước đây
I helped remove fish hooks!, , ,
Nhấp chuột
0
I helped remove fish hooks!
1 Giờ 1 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 1 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 1 Phút trước đây
Blue Horn Crestfish, , ,
Nhấp chuột
0
Blue Horn Crestfish
1 Giờ 1 Phút trước đây
Blue Horn Crestfish, , ,
Nhấp chuột
0
Blue Horn Crestfish
1 Giờ 1 Phút trước đây
John got triple lucky!, , ,
Nhấp chuột
0
John got triple lucky!
1 Giờ 1 Phút trước đây
Coco needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Coco needs your help in Fish World
1 Giờ 2 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
0
I Love My Fish
1 Giờ 2 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 2 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
1 Giờ 15 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 15 Phút trước đây
I helped remove fish hooks!, , ,
Nhấp chuột
0
I helped remove fish hooks!
1 Giờ 15 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 15 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 15 Phút trước đây
Blue Horn Crestfish, , ,
Nhấp chuột
1
Blue Horn Crestfish
1 Giờ 15 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 15 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
1 Giờ 15 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
1 Giờ 15 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
1 Giờ 15 Phút trước đây
Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World
1 Giờ 15 Phút trước đây
I helped remove fish hooks!, , ,
Nhấp chuột
0
I helped remove fish hooks!
1 Giờ 15 Phút trước đây
Terri needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Terri needs your help in Fish World
1 Giờ 15 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
0
I Love My Fish
1 Giờ 15 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
0
I Love My Fish
1 Giờ 15 Phút trước đây
Blue Horn Crestfish, , ,
Nhấp chuột
0
Blue Horn Crestfish
1 Giờ 15 Phút trước đây
Katherine needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Katherine needs your help in Fish World
1 Giờ 15 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 15 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 15 Phút trước đây
Aida needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Aida needs your help in Fish World
1 Giờ 16 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
1 Giờ 16 Phút trước đây
I just bought you a gift in Fish World!, , ,
Nhấp chuột
0
I just bought you a gift in Fish World!
1 Giờ 16 Phút trước đây
Aida needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Aida needs your help in Fish World
1 Giờ 16 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 17 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 17 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 17 Phút trước đây
Sandie needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Sandie needs your help in Fish World
1 Giờ 17 Phút trước đây
Blue Horn Crestfish, , ,
Nhấp chuột
0
Blue Horn Crestfish
1 Giờ 17 Phút trước đây
I Just Won A Flowing Blue Magic In Fish World!, , ,
Nhấp chuột
0
I Just Won A Flowing Blue Magic In Fish World!
1 Giờ 17 Phút trước đây
Fed A Treat, , ,
Nhấp chuột
0
Fed A Treat
1 Giờ 18 Phút trước đây
I Bought A Green Moonflowers For My Tank, , ,
Nhấp chuột
0
I Bought A Green Moonflowers For My Tank
1 Giờ 19 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 19 Phút trước đây
Liz needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Liz needs your help in Fish World
1 Giờ 19 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
1 Giờ 20 Phút trước đây
RoBerta got double lucky!, , ,
Nhấp chuột
0
RoBerta got double lucky!
1 Giờ 20 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
1 Giờ 21 Phút trước đây
Blue Horn Crestfish, , ,
Nhấp chuột
0
Blue Horn Crestfish
1 Giờ 21 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
0
I Love My Fish
1 Giờ 23 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
1 Giờ 23 Phút trước đây
Grey needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Grey needs your help in Fish World
1 Giờ 24 Phút trước đây
I Just Won A Orange School Bus In Fish World!, , ,
Nhấp chuột
0
I Just Won A Orange School Bus In Fish World!
1 Giờ 26 Phút trước đây
John needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
John needs your help in Fish World
1 Giờ 26 Phút trước đây
Luckiest Person Ever!, , ,
Nhấp chuột
0
Luckiest Person Ever!
1 Giờ 26 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
1 Giờ 26 Phút trước đây
Here-s a gift from my tank!, , ,
Nhấp chuột
0
Here-s a gift from my tank!
1 Giờ 26 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
1 Giờ 27 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
0
I Love My Fish
1 Giờ 27 Phút trước đây
Here-s a gift from my tank!, , ,
Nhấp chuột
0
Here-s a gift from my tank!
1 Giờ 27 Phút trước đây
Blue Horn Crestfish, , ,
Nhấp chuột
0
Blue Horn Crestfish
1 Giờ 27 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Fish World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Fish World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Fish World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Fish World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Fish World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Fish World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Fish World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Fish World. Tất cả các quyền..


?>