Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Fish World. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Cathy needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Cathy needs your help in Fish World
2 Giờ 8 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
0
I Love My Fish
2 Giờ 12 Phút trước đây
Ice Venustus Angelfish, , ,
Nhấp chuột
1
Ice Venustus Angelfish
9 Giờ 2 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., , ,
Nhấp chuột
4
Free Spins for First 5 Players.
9 Giờ 2 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
5
I found a mystery treasure chest for you
9 Giờ 3 Phút trước đây
Ivan needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
2
Ivan needs your help in Fish World
9 Giờ 3 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., , ,
Nhấp chuột
2
Free Spins for First 5 Players.
9 Giờ 9 Phút trước đây
Ice Venustus Angelfish, , ,
Nhấp chuột
2
Ice Venustus Angelfish
9 Giờ 16 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
2
I found some loot!
9 Giờ 17 Phút trước đây
Michele needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
1
Michele needs your help in Fish World
9 Giờ 17 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., , ,
Nhấp chuột
1
Free Spins for First 5 Players.
9 Giờ 19 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., , ,
Nhấp chuột
3
Free Spins for First 5 Players.
9 Giờ 19 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., , ,
Nhấp chuột
1
Free Spins for First 5 Players.
9 Giờ 21 Phút trước đây
Oma Re got triple lucky!, , ,
Nhấp chuột
2
Oma Re got triple lucky!
9 Giờ 22 Phút trước đây
Deb needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
1
Deb needs your help in Fish World
9 Giờ 32 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
0
I Love My Fish
9 Giờ 41 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
1
I found some loot!
9 Giờ 58 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
9 Giờ 59 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
9 Giờ 59 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
9 Giờ 59 Phút trước đây
TREE OF LIFE..., , ,
Nhấp chuột
0
TREE OF LIFE...
10 Giờ 37 Giây trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
10 Giờ 56 Giây trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
10 Giờ 1 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
10 Giờ 5 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
10 Giờ 6 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
10 Giờ 10 Phút trước đây
I just reached level 65, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached level 65
10 Giờ 11 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
1
I found a mystery treasure chest for you
10 Giờ 11 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
10 Giờ 12 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
1
I found a mystery treasure chest for you
10 Giờ 13 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
10 Giờ 13 Phút trước đây
Ice Venustus Angelfish, , ,
Nhấp chuột
0
Ice Venustus Angelfish
10 Giờ 15 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
10 Giờ 18 Phút trước đây
Ice Venustus Angelfish, , ,
Nhấp chuột
0
Ice Venustus Angelfish
10 Giờ 20 Phút trước đây
Ice Venustus Angelfish, , ,
Nhấp chuột
0
Ice Venustus Angelfish
10 Giờ 23 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
10 Giờ 23 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
10 Giờ 26 Phút trước đây
My Tank!, , ,
Nhấp chuột
0
My Tank!
10 Giờ 29 Phút trước đây
Here-s a gift from my tank!, , ,
Nhấp chuột
0
Here-s a gift from my tank!
10 Giờ 29 Phút trước đây
Here-s a gift from my tank!, , ,
Nhấp chuột
0
Here-s a gift from my tank!
10 Giờ 30 Phút trước đây
Here-s a gift from my tank!, , ,
Nhấp chuột
0
Here-s a gift from my tank!
10 Giờ 31 Phút trước đây
Julie needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
2
Julie needs your help in Fish World
10 Giờ 33 Phút trước đây
Ice Venustus Angelfish, , ,
Nhấp chuột
1
Ice Venustus Angelfish
10 Giờ 35 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
2
I found some loot!
10 Giờ 37 Phút trước đây
Grey needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
2
Grey needs your help in Fish World
10 Giờ 39 Phút trước đây
Sue needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
2
Sue needs your help in Fish World
10 Giờ 40 Phút trước đây
Collection Complete, , ,
Nhấp chuột
0
Collection Complete
10 Giờ 49 Phút trước đây
Ice Venustus Angelfish, , ,
Nhấp chuột
0
Ice Venustus Angelfish
10 Giờ 57 Phút trước đây
Kimberly needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
2
Kimberly needs your help in Fish World
10 Giờ 58 Phút trước đây
Donnie needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
2
Donnie needs your help in Fish World
11 Giờ 28 Phút trước đây
Michele needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
2
Michele needs your help in Fish World
11 Giờ 56 Phút trước đây
I just reached level 202, , ,
Nhấp chuột
0
I just reached level 202
11 Giờ 56 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
1
I found some loot!
12 Giờ 3 Phút trước đây
I Just Won A Floating Rock Tree In Fish World!, , ,
Nhấp chuột
0
I Just Won A Floating Rock Tree In Fish World!
12 Giờ 4 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
12 Giờ 13 Phút trước đây
Jena needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
2
Jena needs your help in Fish World
12 Giờ 56 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
13 Giờ 12 Phút trước đây
Ana needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
2
Ana needs your help in Fish World
13 Giờ 55 Phút trước đây
Kandi needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
2
Kandi needs your help in Fish World
13 Giờ 58 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
14 Giờ 3 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Fish World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Fish World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Fish World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Fish World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Fish World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Fish World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Fish World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Fish World. Tất cả các quyền..


?>