Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Fish World. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
1 Giờ 14 Phút trước đây
Bridgette needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
1
Bridgette needs your help in Fish World
2 Giờ 30 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
1
I Love My Fish
5 Giờ 18 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
1
I found some loot!
5 Giờ 47 Phút trước đây
I Just Won A Green Mayfly In Fish World!, , ,
Nhấp chuột
1
I Just Won A Green Mayfly In Fish World!
6 Giờ 14 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
1
I found some loot!
6 Giờ 52 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
1
I found some loot!
10 Giờ 10 Phút trước đây
Collection Complete, , ,
Nhấp chuột
1
Collection Complete
11 Giờ 28 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
1
I Love My Fish
11 Giờ 33 Phút trước đây
Heidi needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
1
Heidi needs your help in Fish World
14 Giờ 9 Phút trước đây
Heidi needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
1
Heidi needs your help in Fish World
16 Giờ 4 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
3
I Love My Fish
16 Giờ 8 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
16 Giờ 48 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
16 Giờ 48 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
16 Giờ 48 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., , ,
Nhấp chuột
5
Free Spins for First 5 Players.
16 Giờ 48 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
16 Giờ 48 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
16 Giờ 48 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., , ,
Nhấp chuột
3
Free Spins for First 5 Players.
16 Giờ 48 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
16 Giờ 48 Phút trước đây
Donna needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Donna needs your help in Fish World
16 Giờ 54 Phút trước đây
I Just Won A Teal Maypole In Fish World!, , ,
Nhấp chuột
0
I Just Won A Teal Maypole In Fish World!
17 Giờ 14 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., , ,
Nhấp chuột
3
Free Spins for First 5 Players.
17 Giờ 48 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
17 Giờ 48 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
17 Giờ 48 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
17 Giờ 48 Phút trước đây
Super Awesome Win!, , ,
Nhấp chuột
0
Super Awesome Win!
17 Giờ 48 Phút trước đây
I Just Won A Orange Sunflower Table In Fish World!, , ,
Nhấp chuột
0
I Just Won A Orange Sunflower Table In Fish World!
17 Giờ 55 Phút trước đây
I Bought A Brave Girl Pointing For My Tank, , ,
Nhấp chuột
0
I Bought A Brave Girl Pointing For My Tank
18 Giờ 22 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
18 Giờ 27 Phút trước đây
Here-s a gift from my tank!, , ,
Nhấp chuột
0
Here-s a gift from my tank!
18 Giờ 44 Phút trước đây
I just genetically engineered a fish called zen!, , ,
Nhấp chuột
0
I just genetically engineered a fish called zen!
18 Giờ 51 Phút trước đây
I just genetically engineered a fish called Louie!, , ,
Nhấp chuột
0
I just genetically engineered a fish called Louie!
18 Giờ 53 Phút trước đây
Lisa needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Lisa needs your help in Fish World
18 Giờ 55 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
2
I found a mystery treasure chest for you
18 Giờ 56 Phút trước đây
I Just Won A Pale Blue Water Lily In Fish World!, , ,
Nhấp chuột
0
I Just Won A Pale Blue Water Lily In Fish World!
19 Giờ 3 Phút trước đây
I Just Won A Yellow and Orange Flower Fish In Fish World!, , ,
Nhấp chuột
0
I Just Won A Yellow and Orange Flower Fish In Fish World!
19 Giờ 4 Phút trước đây
Thank You for Helping with my Tank, , ,
Nhấp chuột
0
Thank You for Helping with my Tank
19 Giờ 10 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
19 Giờ 11 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
19 Giờ 12 Phút trước đây
I Bought A American Red Squirrel For My Tank, , ,
Nhấp chuột
0
I Bought A American Red Squirrel For My Tank
19 Giờ 17 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
19 Giờ 19 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
1
I Love My Fish
19 Giờ 19 Phút trước đây
Free Spins for First 5 Players., , ,
Nhấp chuột
7
Free Spins for First 5 Players.
19 Giờ 20 Phút trước đây
Neirinck needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Neirinck needs your help in Fish World
19 Giờ 23 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
19 Giờ 24 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
19 Giờ 31 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
19 Giờ 33 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
19 Giờ 34 Phút trước đây
I Love My Fish, , ,
Nhấp chuột
1
I Love My Fish
19 Giờ 41 Phút trước đây
Purple Tiger Pleco, , ,
Nhấp chuột
0
Purple Tiger Pleco
19 Giờ 45 Phút trước đây
Kim needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Kim needs your help in Fish World
19 Giờ 47 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
19 Giờ 49 Phút trước đây
I found a mystery treasure chest for you, , ,
Nhấp chuột
0
I found a mystery treasure chest for you
19 Giờ 50 Phút trước đây
Fish World Tank Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fish World Tank Gift!
19 Giờ 54 Phút trước đây
I found some loot!, , ,
Nhấp chuột
0
I found some loot!
19 Giờ 54 Phút trước đây
Collection Complete, , ,
Nhấp chuột
0
Collection Complete
20 Giờ 1 Phút trước đây
Patty needs your help in Fish World, , ,
Nhấp chuột
0
Patty needs your help in Fish World
20 Giờ 4 Phút trước đây
Here-s a gift from my tank!, , ,
Nhấp chuột
0
Here-s a gift from my tank!
20 Giờ 13 Phút trước đây
I helped by cleaning up garbage!, , ,
Nhấp chuột
0
I helped by cleaning up garbage!
20 Giờ 17 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Fish World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Fish World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Fish World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Fish World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Fish World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Fish World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Fish World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Fish World. Tất cả các quyền..


?>