Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Jet Set Party. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , Je suis en route!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , Carol wants to share Orange Juice with you!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 tháng 4 Tuần trước đây
Gift Links, , Carol wants to share Orange Juice with you!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 tháng 4 Tuần trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 tháng 4 Tuần trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 tháng 23 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 tháng 3 Tuần trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 tháng 3 Tuần trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 tháng 3 Tuần trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
6 tháng 2 Tuần trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
7 tháng 1 Tuần trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
7 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

8 tháng 2 Tuần trước đây
, , Aide Marie José et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

11 tháng 4 Tuần trước đây
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
Nhấp chuột
0

1 năm 2 Tuần trước đây
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
Nhấp chuột
0

1 năm 3 Tuần trước đây
, , Aide Joconde et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

1 năm 2 tháng trước đây
, , Aide Marie José et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

1 năm 2 tháng trước đây
, , Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars,
Nhấp chuột
0

1 năm 2 tháng trước đây
, , Aide Audrey et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

1 năm 3 tháng trước đây
, , Aide Evelyne et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

1 năm 3 tháng trước đây
, , Aide Marie José et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

1 năm 3 tháng trước đây
, , Aide Joconde et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
1

1 năm 5 tháng trước đây
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
Nhấp chuột
1

1 năm 5 tháng trước đây
, , Aide Locomael et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
1

1 năm 6 tháng trước đây
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Aide Chantal et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Aide Chantal et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Aide Chantal et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Aide Chantal et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Aide Chantal et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Jet Set Party, le jeu qui fait atteindre les étoiles !,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Aide Sylvie et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
1

1 năm 6 tháng trước đây
, , Aide Sylvie et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Aide Sylvie et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , Aide Sylvie et reçois 50 Étoiles. Seuls les 5 premiers à l-aider gagnent.,
Nhấp chuột
0

1 năm 6 tháng trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

1 năm 7 tháng trước đây
J-ai gagné 3 images grâce à Venus !, , Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars,
Nhấp chuột
1
J-ai gagné 3 images grâce à Venus !
1 năm 9 tháng trước đây
J-ai gagné 3 images grâce à Venus !, , Jet Set Party, le jeu de collection qui vous plonge dans le monde des stars,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 3 images grâce à Venus !
1 năm 9 tháng trước đây
Sylvie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Sylvie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 năm 10 tháng trước đây
Danielle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Danielle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 năm 10 tháng trước đây
Christine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Christine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 năm 10 tháng trước đây
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 năm 10 tháng trước đây
J-ai gagné 1 image grâce à Venus !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 1 image grâce à Venus !
1 năm 10 tháng trước đây
J-ai gagné 1 image grâce à Venus !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 1 image grâce à Venus !
1 năm 10 tháng trước đây
Philippe a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
1
Philippe a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 năm 11 tháng trước đây
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
1
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 năm 11 tháng trước đây
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
1
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 năm 11 tháng trước đây
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
1
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 năm 11 tháng trước đây
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 năm 11 tháng trước đây
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 năm 11 tháng trước đây
Audrey a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Audrey a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 năm 11 tháng trước đây
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 năm 11 tháng trước đây
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 năm 11 tháng trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Jet Set Party Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Jet Set Party liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Jet Set Party quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Jet Set Party Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Jet Set Party Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Jet Set Party mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Jet Set Party. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Jet Set Party. Tất cả các quyền..


?>