Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Jet Set Party. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Ulrich a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Ulrich a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 Giờ 1 Phút trước đây
J-ai gagné 90 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 90 Étoiles en signant des autographes !
2 Giờ 57 Phút trước đây
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 Giờ 59 Phút trước đây
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 Giờ 57 Giây trước đây
Mario a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Mario a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
7 Giờ 20 Phút trước đây
Mario a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Mario a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
7 Giờ 40 Phút trước đây
J-ai gagné 79 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 79 Étoiles en signant des autographes !
8 Giờ 1 Phút trước đây
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
18 Giờ 16 Phút trước đây
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
20 Giờ 3 Phút trước đây
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
20 Giờ 21 Phút trước đây
Philippe a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Philippe a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 Ngày 56 Phút trước đây
J-ai gagné 63 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 63 Étoiles en signant des autographes !
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 Ngày 4 Giờ trước đây
J-ai gagné 58 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 58 Étoiles en signant des autographes !
1 Ngày 6 Giờ trước đây
J-ai gagné 34 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 34 Étoiles en signant des autographes !
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Jet Set Party, , ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Evelyne a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Evelyne a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Evelyne a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Evelyne a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Evelyne a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Evelyne a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Marie José a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Marie José a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Marie José a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Marie José a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
1 Ngày 17 Giờ trước đây
J-ai gagné 58 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 58 Étoiles en signant des autographes !
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 Ngày 4 Giờ trước đây
SSandrine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
SSandrine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 Ngày 4 Giờ trước đây
J-ai gagné 46 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 46 Étoiles en signant des autographes !
2 Ngày 7 Giờ trước đây
J-ai gagné 50 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 50 Étoiles en signant des autographes !
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Je viens de gagner une image sur Jet Set Party !, , ,
Nhấp chuột
0
Je viens de gagner une image sur Jet Set Party !
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Mario vient de compléter la famille Dijon !, , ,
Nhấp chuột
0
Mario vient de compléter la famille Dijon !
2 Ngày 7 Giờ trước đây
J-ai gagné 73 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 73 Étoiles en signant des autographes !
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
3
Fabienne Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
2
Faby a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Sysy Petite a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
1
Sysy Petite a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Sysy Petite a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
1
Sysy Petite a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
1
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
1
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
2 Ngày 23 Giờ trước đây
SSandrine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
SSandrine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 Ngày 2 Giờ trước đây
J-ai gagné 67 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 67 Étoiles en signant des autographes !
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 Ngày 4 Giờ trước đây
Jet Set Party, , ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party
3 Ngày 8 Giờ trước đây
Mario a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Mario a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 Ngày 8 Giờ trước đây
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Joelle a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 Ngày 10 Giờ trước đây
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 Ngày 16 Giờ trước đây
Anne-marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Anne-marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 Ngày 20 Phút trước đây
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 Ngày 47 Phút trước đây
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 Ngày 2 Giờ trước đây
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 Ngày 2 Giờ trước đây
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
1
Chantal a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 Ngày 2 Giờ trước đây
J-ai gagné 67 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 67 Étoiles en signant des autographes !
4 Ngày 3 Giờ trước đây
J-ai gagné 46 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 46 Étoiles en signant des autographes !
4 Ngày 5 Giờ trước đây
J-ai gagné 39 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 39 Étoiles en signant des autographes !
4 Ngày 6 Giờ trước đây
J-ai gagné 38 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 38 Étoiles en signant des autographes !
4 Ngày 7 Giờ trước đây
J-ai gagné 71 Étoiles en signant des autographes !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai gagné 71 Étoiles en signant des autographes !
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Renée a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Lucien a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 Ngày 18 Giờ trước đây
Claudine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Claudine a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 Ngày 18 Giờ trước đây
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus., , ,
Nhấp chuột
0
Jean Marie a besoin de ton aide pour gagner une image bonus.
4 Ngày 21 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Jet Set Party Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Jet Set Party liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Jet Set Party quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Jet Set Party Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Jet Set Party Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Jet Set Party mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Jet Set Party. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Jet Set Party. Tất cả các quyền..


?>