Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างมีลิงค์ของขวัญเช่น Garden shovel, Sickle, Sarcopter, Tokel ไข่, การละหมาดและอื่น ๆ - อัปเดตเป็นประจำ

ลิงค์ด้านล่างประกอบด้วย Super Royaume วัสดุและเหรียญ


ลิงก์ทั้งหมดหมดอายุหลังจาก 24 ชั่วโมงขีด จำกัด รายวันสำหรับการรวบรวมลิงค์ของขวัญคือ 10 เหรียญมีความสำคัญน้อยกว่าดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับวัสดุที่สำคัญที่สุดโดยใช้ Super Royaume หน้าตัวกรองวัสดุ.


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Une Étoffe de Costume de Danse de la Saint Valentin !, , ,
คลิก
0
Une Étoffe de Costume de Danse de la Saint Valentin !
42 รายงานการประชุม 59 วินาที มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
59 รายงานการประชุม 45 วินาที มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
1 ชั่วโมง 55 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
2 ชั่วโมง 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
À l-aide !, , ,
คลิก
0
À l-aide !
2 ชั่วโมง 16 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
2 ชั่วโมง 20 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
2 ชั่วโมง 20 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
2 ชั่วโมง 26 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
2 ชั่วโมง 31 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
2
Dé gratuit !
2 ชั่วโมง 31 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
1
Dé gratuit !
2 ชั่วโมง 31 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
1
Dé gratuit !
2 ชั่วโมง 31 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
2 ชั่วโมง 34 รายงานการประชุม มาแล้ว
Nikita partage un cadeau gratuit!, , ,
คลิก
0
Nikita partage un cadeau gratuit!
2 ชั่วโมง 58 รายงานการประชุม มาแล้ว
À l-aide !, , ,
คลิก
0
À l-aide !
3 ชั่วโมง 54 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
3 ชั่วโมง 54 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
3 ชั่วโมง 54 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
1
Dé gratuit !
3 ชั่วโมง 55 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
4 ชั่วโมง 17 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
4 ชั่วโมง 17 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
4 ชั่วโมง 18 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère des Savons bleus GRATUITS, , ,
คลิก
0
Récupère des Savons bleus GRATUITS
8 ชั่วโมง 37 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
0
Dé gratuit !
8 ชั่วโมง 37 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
8 ชั่วโมง 39 รายงานการประชุม มาแล้ว
Isabelle partage un cadeau gratuit!, , ,
คลิก
2
Isabelle partage un cadeau gratuit!
12 ชั่วโมง 19 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
13 ชั่วโมง 27 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
0
Dé gratuit !
13 ชั่วโมง 27 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
13 ชั่วโมง 47 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
13 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
À l-aide !, , ,
คลิก
0
À l-aide !
13 ชั่วโมง 57 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
0
Dé gratuit !
14 ชั่วโมง 1 วินาที มาแล้ว
Clair partage un cadeau gratuit!, , ,
คลิก
3
Clair partage un cadeau gratuit!
14 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
À l-aide !, , ,
คลิก
0
À l-aide !
15 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère des Savons bleus GRATUITS, , ,
คลิก
0
Récupère des Savons bleus GRATUITS
15 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
15 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
17 ชั่วโมง 35 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
17 ชั่วโมง 40 รายงานการประชุม มาแล้ว
Toute voile dehors : Voiles GRATUITES !, , ,
คลิก
0
Toute voile dehors : Voiles GRATUITES !
17 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
17 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
17 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère des Savons bleus GRATUITS, , ,
คลิก
0
Récupère des Savons bleus GRATUITS
17 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
17 ชั่วโมง 52 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
17 ชั่วโมง 55 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
17 ชั่วโมง 58 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
17 ชั่วโมง 58 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
17 ชั่วโมง 58 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
17 ชั่วโมง 58 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
18 ชั่วโมง 1 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
18 ชั่วโมง 2 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
0
Dé gratuit !
18 ชั่วโมง 15 รายงานการประชุม มาแล้ว
Poule de Paola est devenu Royal!, , ,
คลิก
0
Poule de Paola est devenu Royal!
18 ชั่วโมง 16 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
18 ชั่วโมง 19 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
0
Dé gratuit !
18 ชั่วโมง 20 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
18 ชั่วโมง 20 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère des Savons bleus GRATUITS, , ,
คลิก
0
Récupère des Savons bleus GRATUITS
18 ชั่วโมง 20 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
18 ชั่วโมง 54 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère des Savons bleus GRATUITS, , ,
คลิก
0
Récupère des Savons bleus GRATUITS
19 ชั่วโมง 58 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit, , ,
คลิก
0
Grappin Normal de la Saint Valentin gratuit
20 ชั่วโมง 17 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
0
Dé gratuit !
20 ชั่วโมง 17 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
20 ชั่วโมง 18 รายงานการประชุม มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Super Royaume ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Super Royaume ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Super Royaume ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Super Royaume รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Super Royaume Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Super Royaume ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Super Royaume. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Super Royaume. สงวนลิขสิทธิ์.


?>