Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างมีลิงค์ของขวัญเช่น Garden shovel, Sickle, Sarcopter, Tokel ไข่, การละหมาดและอื่น ๆ - อัปเดตเป็นประจำ

ลิงค์ด้านล่างประกอบด้วย Super Royaume วัสดุและเหรียญ


ลิงก์ทั้งหมดหมดอายุหลังจาก 24 ชั่วโมงขีด จำกัด รายวันสำหรับการรวบรวมลิงค์ของขวัญคือ 10 เหรียญมีความสำคัญน้อยกว่าดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับวัสดุที่สำคัญที่สุดโดยใช้ Super Royaume หน้าตัวกรองวัสดุ.


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
45 รายงานการประชุม 43 วินาที มาแล้ว
À l-aide !, , ,
คลิก
0
À l-aide !
45 รายงานการประชุม 43 วินาที มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
46 รายงานการประชุม 35 วินาที มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
0
Dé gratuit !
1 ชั่วโมง 15 รายงานการประชุม มาแล้ว
Sauce de Banquet, , ,
คลิก
0
Sauce de Banquet
1 ชั่วโมง 22 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
2 ชั่วโมง 9 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
1
Dé gratuit !
2 ชั่วโมง 54 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
2 ชั่วโมง 54 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
2 ชั่วโมง 54 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
3 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
3 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Protèle de Francis est arrivé à maturité!, , ,
คลิก
1
Protèle de Francis est arrivé à maturité!
3 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Protèle de Francis est arrivé à maturité!, , ,
คลิก
0
Protèle de Francis est arrivé à maturité!
3 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
3 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Francis partage un cadeau gratuit!, , ,
คลิก
0
Francis partage un cadeau gratuit!
3 ชั่วโมง 12 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
3 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
1
Dé gratuit !
4 ชั่วโมง 25 วินาที มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
4 ชั่วโมง 25 วินาที มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
4 ชั่วโมง 27 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
4 ชั่วโมง 27 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
4 ชั่วโมง 29 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
1
Dé gratuit !
4 ชั่วโมง 46 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
0
Dé gratuit !
4 ชั่วโมง 47 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
1
Pièces
5 ชั่วโมง 29 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
5 ชั่วโมง 36 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
6 ชั่วโมง 33 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
6 ชั่วโมง 57 รายงานการประชุม มาแล้ว
Sauce de Banquet, , ,
คลิก
0
Sauce de Banquet
7 ชั่วโมง 18 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
0
Dé gratuit !
7 ชั่วโมง 19 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
7 ชั่วโมง 19 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
7 ชั่วโมง 38 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
7 ชั่วโมง 39 รายงานการประชุม มาแล้ว
À l-aide !, , ,
คลิก
0
À l-aide !
7 ชั่วโมง 39 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
7 ชั่วโมง 39 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
7 ชั่วโมง 39 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
0
Dé gratuit !
7 ชั่วโมง 40 รายงานการประชุม มาแล้ว
Prends donc un Catalyseur de Coeur!, , ,
คลิก
0
Prends donc un Catalyseur de Coeur!
7 ชั่วโมง 40 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
7 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
Nina Nona partage un cadeau gratuit!, , ,
คลิก
2
Nina Nona partage un cadeau gratuit!
8 ชั่วโมง 35 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
2
Dé gratuit !
8 ชั่วโมง 37 รายงานการประชุม มาแล้ว
Épice de Banquet, , ,
คลิก
1
Épice de Banquet
8 ชั่วโมง 37 รายงานการประชุม มาแล้ว
↑↑↑↑Clique sur l-image pour m-aider!↑↑↑↑, , ,
คลิก
0
↑↑↑↑Clique sur l-image pour m-aider!↑↑↑↑
9 ชั่วโมง 43 วินาที มาแล้ว
Lise partage un cadeau gratuit!, , ,
คลิก
1
Lise partage un cadeau gratuit!
9 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Épice de Banquet, , ,
คลิก
3
Épice de Banquet
9 ชั่วโมง 23 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
9 ชั่วโมง 24 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
2
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
9 ชั่วโมง 25 รายงานการประชุม มาแล้ว
Sjmilo partage un cadeau gratuit!, , ,
คลิก
3
Sjmilo partage un cadeau gratuit!
9 ชั่วโมง 44 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
0
Dé gratuit !
9 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
10 ชั่วโมง 15 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
10 ชั่วโมง 32 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pièces, , ,
คลิก
0
Pièces
10 ชั่วโมง 51 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
11 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Sauce de Banquet, , ,
คลิก
2
Sauce de Banquet
11 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
11 ชั่วโมง 18 รายงานการประชุม มาแล้ว
Sophie partage un cadeau gratuit!, , ,
คลิก
2
Sophie partage un cadeau gratuit!
11 ชั่วโมง 18 รายงานการประชุม มาแล้ว
Épice de Banquet, , ,
คลิก
2
Épice de Banquet
11 ชั่วโมง 31 รายงานการประชุม มาแล้ว
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !, , ,
คลิก
0
Récupère une boule de neige blanche GRATUITE !
11 ชั่วโมง 32 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
0
Dé gratuit !
11 ชั่วโมง 33 รายงานการประชุม มาแล้ว
Chat Blanc de Mitch est arrivé à maturité!, , ,
คลิก
0
Chat Blanc de Mitch est arrivé à maturité!
11 ชั่วโมง 51 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dé gratuit !, , ,
คลิก
1
Dé gratuit !
11 ชั่วโมง 59 รายงานการประชุม มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Super Royaume ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Super Royaume ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Super Royaume ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Super Royaume รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Super Royaume Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Super Royaume ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Super Royaume. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Super Royaume. สงวนลิขสิทธิ์.


?>