Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng như xẻng làm vườn, Liềm, Sar Cinc, Mã thông báo trứng nứt, Cầu nguyện, v.v. - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Super Royaume Vật liệu và tiền xu.


Tất cả các liên kết đã hết hạn sau 24 giờ, Giới hạn thu thập liên kết quà tặng hàng ngày là 10, Tiền xu ít quan trọng hơn, vì vậy hãy đảm bảo yêu cầu hầu hết các tài liệu quan trọng bằng cách sử dụng Super Royaume Trang lọc vật liệu.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
, , ,
Nhấp chuột
0

21 Giờ 56 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
5

1 Tuần 6 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Tuần 8 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

2 Tuần 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Tuần 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Tuần 2 Ngày trước đây
Pièces, , ,
Nhấp chuột
2
Pièces
2 Tuần 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Tuần 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Tuần 2 Ngày trước đây
Pièces, , ,
Nhấp chuột
2
Pièces
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Pièces, , ,
Nhấp chuột
2
Pièces
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Pièces, , ,
Nhấp chuột
2
Pièces
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Pièces, , ,
Nhấp chuột
3
Pièces
2 Tuần 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

2 Tuần 4 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

3 Tuần 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
8

3 Tuần 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

3 Tuần 1 Ngày trước đây
Pièces, , ,
Nhấp chuột
2
Pièces
3 Tuần 3 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

3 Tuần 3 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

3 Tuần 3 Ngày trước đây
Pièces, , ,
Nhấp chuột
1
Pièces
3 Tuần 4 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

3 Tuần 4 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

3 Tuần 4 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

3 Tuần 4 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

3 Tuần 4 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

3 Tuần 4 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
6

3 Tuần 4 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

3 Tuần 4 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
7

3 Tuần 5 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
11

3 Tuần 5 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
14

3 Tuần 5 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
14

3 Tuần 5 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
18

3 Tuần 6 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
8

3 Tuần 6 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
17

4 Tuần 4 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
16

4 Tuần 12 Giờ trước đây
Pièces, , ,
Nhấp chuột
15
Pièces
4 Tuần 12 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
10

4 Tuần 19 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
15

4 Tuần 20 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
14

4 Tuần 23 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
14

4 Tuần 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
12

4 Tuần 1 Ngày trước đây
Pièces, , ,
Nhấp chuột
10
Pièces
4 Tuần 1 Ngày trước đây
Pièces, , ,
Nhấp chuột
11
Pièces
4 Tuần 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
9

4 Tuần 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
9

4 Tuần 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
9

4 Tuần 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
9

4 Tuần 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
9

4 Tuần 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
7

4 Tuần 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
7

4 Tuần 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
7

4 Tuần 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
6

4 Tuần 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
6

4 Tuần 2 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
6

1 tháng 2 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
6

1 tháng 5 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
7

1 tháng 9 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
7

1 tháng 10 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
6

1 tháng 13 Giờ trước đây
Pièces, , ,
Nhấp chuột
6
Pièces
1 tháng 17 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Super Royaume Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Super Royaume liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Super Royaume quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Super Royaume Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Super Royaume Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Super Royaume mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Super Royaume. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Super Royaume. Tất cả các quyền..


?>