Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng cho glam, tiền xu, metro pass, quay video xổ số, vv - Cập nhật thường xuyên.

Trang này chứa City Girl Life Liên kết bỏ phiếu từ người chơi. Bạn có thể nhấp để bỏ phiếu để nhận Glam, Coins hoặc Metro Pass làm phần thưởng của bạn.


Bạn cũng nên thêm các liên kết bỏ phiếu của mìnhLàm theo hướng dẫn trên City Girl Life Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Vote for Flor!!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for Flor!!
1 Giờ 37 Phút trước đây
Vote for Lucy!!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for Lucy!!
1 Giờ 39 Phút trước đây
Vote for Amanda!!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for Amanda!!
1 Giờ 39 Phút trước đây
Vicky completed the mission: Down for the Count in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
0
Vicky completed the mission: Down for the Count in City Girl!!
1 Giờ 41 Phút trước đây
Vicky-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
0
Vicky-s outfit was AMAZING!!
1 Giờ 41 Phút trước đây
Click to Vote for Vicky!!, , ,
Nhấp chuột
0
Click to Vote for Vicky!!
1 Giờ 41 Phút trước đây
Check Out Vicky-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
0
Check Out Vicky-s Daily Look!!
1 Giờ 41 Phút trước đây
Denise just crafted a Dress Alteration!!, , ,
Nhấp chuột
0
Denise just crafted a Dress Alteration!!
1 Giờ 42 Phút trước đây
Click to Vote for Carmie!!, , ,
Nhấp chuột
0
Click to Vote for Carmie!!
3 Giờ 2 Phút trước đây
Vote for Alyona!!, , ,
Nhấp chuột
0
Vote for Alyona!!
3 Giờ 28 Phút trước đây
Click to Vote for Olga!!, , ,
Nhấp chuột
1
Click to Vote for Olga!!
5 Giờ 34 Phút trước đây
Catherine is hanging with Bilitis in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
2
Catherine is hanging with Bilitis in the big city!!
7 Giờ 6 Phút trước đây
Catherine is hanging with Mile in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
2
Catherine is hanging with Mile in the big city!!
7 Giờ 6 Phút trước đây
Check Out Jo-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
2
Check Out Jo-s Daily Look!!
7 Giờ 45 Phút trước đây
Vote for Rosa!!, , ,
Nhấp chuột
2
Vote for Rosa!!
7 Giờ 56 Phút trước đây
Click to Vote for Carmie!!, , ,
Nhấp chuột
2
Click to Vote for Carmie!!
8 Giờ 32 Phút trước đây
Check Out Brenda-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
2
Check Out Brenda-s Daily Look!!
8 Giờ 34 Phút trước đây
Brenda completed the mission: The Writing on the Wall in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
5
Brenda completed the mission: The Writing on the Wall in City Girl!!
8 Giờ 34 Phút trước đây
Check Out Siham-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
4
Check Out Siham-s Daily Look!!
9 Giờ 59 Phút trước đây
Click to Vote for Mia!!, , ,
Nhấp chuột
4
Click to Vote for Mia!!
11 Giờ 12 Phút trước đây
Click to Vote for Rosa!!, , ,
Nhấp chuột
4
Click to Vote for Rosa!!
11 Giờ 16 Phút trước đây
Cheryl just reached level 224 in City Girl Life!!, , ,
Nhấp chuột
4
Cheryl just reached level 224 in City Girl Life!!
11 Giờ 16 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: A Write of Passage in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
6
Tomoe completed the mission: A Write of Passage in City Girl!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe is hanging with Daisy in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe is hanging with Daisy in the big city!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: Searching Ear and Far in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
4
Tomoe completed the mission: Searching Ear and Far in City Girl!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
4
Tomoe-s outfit was AMAZING!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: Spoiler Alert in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
4
Tomoe completed the mission: Spoiler Alert in City Girl!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
4
Tomoe-s outfit was AMAZING!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Check Out Tomoe-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
3
Check Out Tomoe-s Daily Look!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: Fortune Flavors the Bold in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe completed the mission: Fortune Flavors the Bold in City Girl!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe-s outfit was AMAZING!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
5
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
4
Tomoe completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe-s outfit was AMAZING!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Check Out Tomoe-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
3
Check Out Tomoe-s Daily Look!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe-s outfit was AMAZING!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Check Out Tomoe-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
3
Check Out Tomoe-s Daily Look!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: Best of Blends in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe completed the mission: Best of Blends in City Girl!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe is hanging with Cheryl in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
4
Tomoe is hanging with Cheryl in the big city!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: Raiding the Closet in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe completed the mission: Raiding the Closet in City Girl!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe-s outfit was AMAZING!!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
11 Giờ 42 Phút trước đây
Tomoe-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe-s outfit was AMAZING!!
11 Giờ 42 Phút trước đây
Check Out Tomoe-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
3
Check Out Tomoe-s Daily Look!!
11 Giờ 42 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
4
Tomoe completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
11 Giờ 42 Phút trước đây
Tomoe-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe-s outfit was AMAZING!!
11 Giờ 42 Phút trước đây
Tomoe completed the mission: The Writing on the Wall in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Tomoe completed the mission: The Writing on the Wall in City Girl!!
11 Giờ 43 Phút trước đây
Marie-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
3
Marie-s outfit was AMAZING!!
11 Giờ 43 Phút trước đây
Marie-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
3
Marie-s outfit was AMAZING!!
11 Giờ 43 Phút trước đây
Check Out Marie-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
3
Check Out Marie-s Daily Look!!
11 Giờ 43 Phút trước đây
Marie completed the mission: Le café sur un nuage in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
4
Marie completed the mission: Le café sur un nuage in City Girl!!
11 Giờ 43 Phút trước đây
Marie is hanging with Isabelle in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
3
Marie is hanging with Isabelle in the big city!!
11 Giờ 43 Phút trước đây
Check Out Marie-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
3
Check Out Marie-s Daily Look!!
11 Giờ 43 Phút trước đây
Marie completed the mission: Les inscriptions au mur in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
5
Marie completed the mission: Les inscriptions au mur in City Girl!!
11 Giờ 43 Phút trước đây
Marie visited Isabelle for the first time!!, , ,
Nhấp chuột
3
Marie visited Isabelle for the first time!!
11 Giờ 43 Phút trước đây
Click to Vote for Reyes!!, , ,
Nhấp chuột
3
Click to Vote for Reyes!!
11 Giờ 44 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ City Girl Life Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu City Girl Life liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả City Girl Life quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập City Girl Life Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi liên kết biểu quyết được chia sẻ bởi bạn sẽ được mọi người yêu cầu và đổi lại, nó cung cấp cho bạn số phiếu của mỗi người dùng. Khi ai đó nhấp vào liên kết bỏ phiếu đó, anh ta sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên từ Glam, Coins, Metro Pass và đôi khi bạn không nhận được gì. Không có giới hạn hàng ngày trong việc thu thập quà tặng. Mỗi liên kết có thể hết hạn sau một thời gian hoặc nếu rất nhiều người dùng yêu cầu.
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với City Girl Life. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền City Girl Life. Tất cả các quyền..


?>