Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng cho glam, tiền xu, metro pass, quay video xổ số, vv - Cập nhật thường xuyên.

Trang này chứa City Girl Life Liên kết bỏ phiếu từ người chơi. Bạn có thể nhấp để bỏ phiếu để nhận Glam, Coins hoặc Metro Pass làm phần thưởng của bạn.


Bạn cũng nên thêm các liên kết bỏ phiếu của mìnhLàm theo hướng dẫn trên City Girl Life Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
M: ILIA, , M: ,
Nhấp chuột
3
M: ILIA
34 Phút 54 Giây trước đây
M: ILIA, , M: ,
Nhấp chuột
3
M: ILIA
35 Phút 32 Giây trước đây
Click to Vote for Esmeralda!!, , ,
Nhấp chuột
3
Click to Vote for Esmeralda!!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Laura completed the mission: El Look diario in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
6
Laura completed the mission: El Look diario in City Girl!!
2 Giờ 32 Phút trước đây
Click to Vote for Petra!!, , ,
Nhấp chuột
3
Click to Vote for Petra!!
2 Giờ 37 Phút trước đây
Vote for Maria!!, , ,
Nhấp chuột
4
Vote for Maria!!
2 Giờ 37 Phút trước đây
Vote for Juliya!!, , ,
Nhấp chuột
5
Vote for Juliya!!
3 Giờ 3 Phút trước đây
M: :), , M: ,
Nhấp chuột
6
M: :)
3 Giờ 6 Phút trước đây
Click to Vote for Jo!!, , ,
Nhấp chuột
7
Click to Vote for Jo!!
3 Giờ 35 Phút trước đây
Vote for Rossana!!, , ,
Nhấp chuột
5
Vote for Rossana!!
3 Giờ 40 Phút trước đây
Siham just crafted a Polymer Clay Earring Set!!, , ,
Nhấp chuột
1
Siham just crafted a Polymer Clay Earring Set!!
4 Giờ 25 Phút trước đây
Siham completed the mission: Mise à jour in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
1
Siham completed the mission: Mise à jour in City Girl!!
4 Giờ 25 Phút trước đây
Vote for Lois!!, , ,
Nhấp chuột
3
Vote for Lois!!
4 Giờ 38 Phút trước đây
Rossana is hanging with Mod in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
5
Rossana is hanging with Mod in the big city!!
4 Giờ 40 Phút trước đây
Click to Vote for Eva Dora!!, , ,
Nhấp chuột
4
Click to Vote for Eva Dora!!
5 Giờ 3 Phút trước đây
M: v, , M: ,
Nhấp chuột
11
M: v
5 Giờ 14 Phút trước đây
Carmie just crafted a Ranger Water Bottle!!, , ,
Nhấp chuột
5
Carmie just crafted a Ranger Water Bottle!!
5 Giờ 58 Phút trước đây
Carmie just crafted a Ranger Boot!!, , ,
Nhấp chuột
5
Carmie just crafted a Ranger Boot!!
5 Giờ 58 Phút trước đây
Carmie completed the mission: With A Little Help From Friends in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
5
Carmie completed the mission: With A Little Help From Friends in City Girl!!
5 Giờ 58 Phút trước đây
Laurence just crafted a Speckled Clay Keychain!!, , ,
Nhấp chuột
14
Laurence just crafted a Speckled Clay Keychain!!
6 Giờ 43 Phút trước đây
Vote for Laurence!!, , ,
Nhấp chuột
13
Vote for Laurence!!
6 Giờ 43 Phút trước đây
Dorita just crafted a Speckled Clay Keychain!!, , ,
Nhấp chuột
14
Dorita just crafted a Speckled Clay Keychain!!
6 Giờ 44 Phút trước đây
Dorita completed the mission: Rock The Boat in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
14
Dorita completed the mission: Rock The Boat in City Girl!!
6 Giờ 44 Phút trước đây
Dorita is hanging with Jenna in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
14
Dorita is hanging with Jenna in the big city!!
6 Giờ 44 Phút trước đây
Dorita completed the mission: Lights. Camera. Friendship. in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
14
Dorita completed the mission: Lights. Camera. Friendship. in City Girl!!
6 Giờ 44 Phút trước đây
Click to Vote for Dorita!!, , ,
Nhấp chuột
13
Click to Vote for Dorita!!
6 Giờ 44 Phút trước đây
Click to Vote for Dorita!!, , ,
Nhấp chuột
13
Click to Vote for Dorita!!
6 Giờ 44 Phút trước đây
Check Out Dorita-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
14
Check Out Dorita-s Daily Look!!
6 Giờ 44 Phút trước đây
Dorita completed the mission: El Look diario in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
14
Dorita completed the mission: El Look diario in City Girl!!
6 Giờ 44 Phút trước đây
Rossana completed the mission: You’ve Got A Friend In Me in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
14
Rossana completed the mission: You’ve Got A Friend In Me in City Girl!!
6 Giờ 45 Phút trước đây
Rossana just crafted a Polymer Clay Earring Set!!, , ,
Nhấp chuột
14
Rossana just crafted a Polymer Clay Earring Set!!
6 Giờ 45 Phút trước đây
Bruna completed the mission: Up to Date in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
15
Bruna completed the mission: Up to Date in City Girl!!
6 Giờ 54 Phút trước đây
Carmie just crafted a Ranger Boot!!, , ,
Nhấp chuột
5
Carmie just crafted a Ranger Boot!!
6 Giờ 58 Phút trước đây
Carmie just crafted a Polymer Clay Earring Set!!, , ,
Nhấp chuột
5
Carmie just crafted a Polymer Clay Earring Set!!
6 Giờ 58 Phút trước đây
Carmie-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
5
Carmie-s outfit was AMAZING!!
6 Giờ 58 Phút trước đây
Click to Vote for Carmie!!, , ,
Nhấp chuột
5
Click to Vote for Carmie!!
6 Giờ 58 Phút trước đây
Click to Vote for Kris!!, , ,
Nhấp chuột
13
Click to Vote for Kris!!
7 Giờ 1 Phút trước đây
Click to Vote for Isabel!!, , ,
Nhấp chuột
13
Click to Vote for Isabel!!
7 Giờ 11 Phút trước đây
Click to Vote for Natalie!!, , ,
Nhấp chuột
13
Click to Vote for Natalie!!
7 Giờ 11 Phút trước đây
Check Out Natalie-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
14
Check Out Natalie-s Daily Look!!
7 Giờ 11 Phút trước đây
Marce is hanging with Jenna in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
14
Marce is hanging with Jenna in the big city!!
7 Giờ 12 Phút trước đây
Click to Vote for Marce!!, , ,
Nhấp chuột
13
Click to Vote for Marce!!
7 Giờ 12 Phút trước đây
Anita completed the mission: Lights. Camera. Friendship. in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
15
Anita completed the mission: Lights. Camera. Friendship. in City Girl!!
7 Giờ 15 Phút trước đây
M: Evelyn E, , M: ,
Nhấp chuột
15
M: Evelyn E
7 Giờ 25 Phút trước đây
Laurette just crafted a Ranger Boot!!, , ,
Nhấp chuột
4
Laurette just crafted a Ranger Boot!!
7 Giờ 34 Phút trước đây
Rossana just crafted a Ranger Water Bottle!!, , ,
Nhấp chuột
14
Rossana just crafted a Ranger Water Bottle!!
7 Giờ 45 Phút trước đây
Rossana completed the mission: Al día in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
15
Rossana completed the mission: Al día in City Girl!!
7 Giờ 45 Phút trước đây
Rossana-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
14
Rossana-s outfit was AMAZING!!
7 Giờ 45 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
16

7 Giờ 59 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
15

7 Giờ 59 Phút trước đây
M: kari, , M: ,
Nhấp chuột
15
M: kari
8 Giờ 7 Phút trước đây
Click to Vote for Kim!!, , ,
Nhấp chuột
13
Click to Vote for Kim!!
8 Giờ 9 Phút trước đây
Click to Vote for Carleen!!, , ,
Nhấp chuột
4
Click to Vote for Carleen!!
8 Giờ 9 Phút trước đây
Click to Vote for Carleen!!, , ,
Nhấp chuột
4
Click to Vote for Carleen!!
8 Giờ 9 Phút trước đây
Eliene completed the mission: Al día in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
15
Eliene completed the mission: Al día in City Girl!!
8 Giờ 10 Phút trước đây
Click to Vote for Eliene!!, , ,
Nhấp chuột
13
Click to Vote for Eliene!!
8 Giờ 10 Phút trước đây
Click to Vote for Marce!!, , ,
Nhấp chuột
13
Click to Vote for Marce!!
8 Giờ 12 Phút trước đây
Vote for Ana!!, , ,
Nhấp chuột
13
Vote for Ana!!
8 Giờ 18 Phút trước đây
Ana completed the mission: You’ve Got A Friend In Me in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
15
Ana completed the mission: You’ve Got A Friend In Me in City Girl!!
8 Giờ 18 Phút trước đây
Ana just crafted a Polymer Clay Earring Set!!, , ,
Nhấp chuột
14
Ana just crafted a Polymer Clay Earring Set!!
8 Giờ 18 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ City Girl Life Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu City Girl Life liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả City Girl Life quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập City Girl Life Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi liên kết biểu quyết được chia sẻ bởi bạn sẽ được mọi người yêu cầu và đổi lại, nó cung cấp cho bạn số phiếu của mỗi người dùng. Khi ai đó nhấp vào liên kết bỏ phiếu đó, anh ta sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên từ Glam, Coins, Metro Pass và đôi khi bạn không nhận được gì. Không có giới hạn hàng ngày trong việc thu thập quà tặng. Mỗi liên kết có thể hết hạn sau một thời gian hoặc nếu rất nhiều người dùng yêu cầu.
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với City Girl Life. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền City Girl Life. Tất cả các quyền..


?>