Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng cho glam, tiền xu, metro pass, quay video xổ số, vv - Cập nhật thường xuyên.

Trang này chứa City Girl Life Liên kết bỏ phiếu từ người chơi. Bạn có thể nhấp để bỏ phiếu để nhận Glam, Coins hoặc Metro Pass làm phần thưởng của bạn.


Bạn cũng nên thêm các liên kết bỏ phiếu của mìnhLàm theo hướng dẫn trên City Girl Life Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Vote for Helena!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Helena now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
42
Vote for Helena!! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
M: Pamela Toomer, , M: ,
Nhấp chuột
31
M: Pamela Toomer
1 Ngày 1 Giờ trước đây
6fb7e845f241348c7b8b3273da6f42d4, חיים ולאה is living the dream in the big city. Are you? Click here for an instant mystery bonus!, ,
Nhấp chuột
30
6fb7e845f241348c7b8b3273da6f42d4 Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Kathi completed the mission: Fortune Flavors the Bold in City Girl!!, Kathi is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an…, ,
Nhấp chuột
23
Kathi completed the mission: Fortune Flavors the Bold in City Girl!! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Kathi completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, Kathi is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
20
Kathi completed the mission: The Daily Look in City Girl!! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Check Out Lila-s Daily Look!!, Lila entered the -Piano Accordion!- Daily Look competition. Voting starts tomorrow, so make sure to log in and enter your outfit today! Click this link to collect your bonus!, ,
Nhấp chuột
16
Check Out Lila-s Daily Look!! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Check Out Kathi-s Daily Look!!, Kathi entered the -Piano Accordion!- Daily Look competition. Voting starts tomorrow, so make sure to log in and enter your outfit today! Click this link to collect your bonus!, ,
Nhấp chuột
14
Check Out Kathi-s Daily Look!! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Vote for Lila!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Lila now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
14
Vote for Lila!! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Lila-s outfit was AMAZING!!, Lila just got 347 votes in the -Accordion Style!- Daily Look contest in City Girl Life! Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
13
Lila-s outfit was AMAZING!! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Jouer, Elisa is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
13
Jouer Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Click to Vote for Kathi!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Kathi now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
12
Click to Vote for Kathi!! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Kathi-s outfit was AMAZING!!, Kathi just got 71 votes in the -Accordion Style!- Daily Look contest in City Girl Life! Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
11
Kathi-s outfit was AMAZING!! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Jouer, Elisa is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
11
Jouer Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Click to Vote for Tuula!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Tuula now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
12
Click to Vote for Tuula!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Linda just crafted a Snow Elf!!, Have you crafted your Snow Elf yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
10
Linda just crafted a Snow Elf!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Kim completed the mission: El Look diario in City Girl!!, Kim is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
13
Kim completed the mission: El Look diario in City Girl!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Jouer, Claudia is living the dream in the big city. Are you? Click here for an instant mystery bonus!, ,
Nhấp chuột
13
Jouer Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Check Out Kim-s Daily Look!!, Kim entered the -Piano Accordion!- Daily Look competition. Voting starts tomorrow, so make sure to log in and enter your outfit today! Click this link to collect your bonus!, ,
Nhấp chuột
10
Check Out Kim-s Daily Look!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Check Out Claudia-s Daily Look!!, Claudia entered the -Piano Accordion!- Daily Look competition. Voting starts tomorrow, so make sure to log in and enter your outfit today! Click this link to collect your bonus!, ,
Nhấp chuột
11
Check Out Claudia-s Daily Look!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Click to Vote for Leigh!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Leigh now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
10
Click to Vote for Leigh!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Jouer, Laninha is living the dream in the big city. Are you? Click here for an instant mystery bonus!, ,
Nhấp chuột
13
Jouer Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Lila just crafted a Inflatable Lantern!!, Have you crafted your Inflatable Lantern yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
10
Lila just crafted a Inflatable Lantern!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Lila just crafted a Snow Elf!!, Have you crafted your Snow Elf yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
9
Lila just crafted a Snow Elf!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Vote for Isabel!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Isabel now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
10
Vote for Isabel!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Leigh completed the mission: Fortune Flavors the Bold in City Girl!!, Leigh is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
11
Leigh completed the mission: Fortune Flavors the Bold in City Girl!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Kim-s outfit was AMAZING!!, Kim just got 29 votes in the -Cardigan Fashion!- Daily Look contest in City Girl Life! Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
10
Kim-s outfit was AMAZING!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Kim-s outfit was AMAZING!!, Kim just got 59 votes in the -Shopaholic!- Daily Look contest in City Girl Life! Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
10
Kim-s outfit was AMAZING!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Leigh just crafted a Snow Elf!!, Have you crafted your Snow Elf yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
12
Leigh just crafted a Snow Elf!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Leigh completed the mission: So Cold in City Girl!!, Leigh is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
11
Leigh completed the mission: So Cold in City Girl!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Jouer, Claudia is living the dream in the big city. Are you? Click here for an instant mystery bonus!, ,
Nhấp chuột
13
Jouer Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Leigh just crafted a Cellophane Lantern!!, Have you crafted your Cellophane Lantern yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
11
Leigh just crafted a Cellophane Lantern!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Click to Vote for Laninha!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Laninha now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
13
Click to Vote for Laninha!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Click to Vote for Neida!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Neida now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
19
Click to Vote for Neida!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Jouer, Have you crafted your Snow Elf yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
9
Jouer Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Jouer, Have you crafted your Inflatable Lantern yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
9
Jouer Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Vote for Sascha!!, , ,
Nhấp chuột
11
Vote for Sascha!!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Vote for Eri!!, , ,
Nhấp chuột
12
Vote for Eri!!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Karin just assembled a new Snowy Winter Couch in City Girl!!, Visit Karin at their apartment to see how great it looks! (Why is there always one extra piece left over?), ,
Nhấp chuột
20
Karin just assembled a new Snowy Winter Couch in City Girl!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Check Out Karin-s Daily Look!!, Karin entered the -Piano Accordion!- Daily Look competition. Voting starts tomorrow, so make sure to log in and enter your outfit today! Click this link to collect your bonus!, ,
Nhấp chuột
19
Check Out Karin-s Daily Look!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Click to Vote for Pamela!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Pamela now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
18
Click to Vote for Pamela!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Vote for Eri!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Eri now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
11
Vote for Eri!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Jouer, Caro is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
8
Jouer Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Check Out Caro-s Daily Look!!, Caro entered the -Piano Accordion!- Daily Look competition. Voting starts tomorrow, so make sure to log in and enter your outfit today! Click this link to collect your bonus!, ,
Nhấp chuột
11
Check Out Caro-s Daily Look!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Check Out Cindy-s Daily Look!!, Cindy entered the -Piano Accordion!- Daily Look competition. Voting starts tomorrow, so make sure to log in and enter your outfit today! Click this link to collect your bonus!, ,
Nhấp chuột
9
Check Out Cindy-s Daily Look!! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Jugar, Ivonne is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
13
Jugar Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Check Out Ivonne-s Daily Look!!, Ivonne entered the -Piano Accordion!- Daily Look competition. Voting starts tomorrow, so make sure to log in and enter your outfit today! Click this link to collect your bonus!, ,
Nhấp chuột
12
Check Out Ivonne-s Daily Look!! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Vote for Valerie!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Valerie now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
19
Vote for Valerie!! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Click to Vote for Elizabeth!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Elizabeth now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
17
Click to Vote for Elizabeth!! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Click to Vote for Marce!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look…, ,
Nhấp chuột
11
Click to Vote for Marce!! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Vote for Ivonne!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Ivonne now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
17
Vote for Ivonne!! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Vote for Caro!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Caro now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
17
Vote for Caro!! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Jouer, Have you crafted your Cellophane Lantern yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
17
Jouer Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Rut completed the mission: El Look diario in City Girl!!, Rut is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
17
Rut completed the mission: El Look diario in City Girl!! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
8906dfc90f3340048b10c7db5a3bafdb, Teresa is living the dream in the big city. Are you? Click here for an instant mystery bonus!, ,
Nhấp chuột
9
8906dfc90f3340048b10c7db5a3bafdb Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
M: Help Vote, , M: ,
Nhấp chuột
16
M: Help Vote
1 Ngày 3 Giờ trước đây
6623e5ccc37ef0e05a7ad512ba7d3bf2, Carmie is living the dream in the big city. Are you? Click here for an instant mystery bonus!, ,
Nhấp chuột
16
6623e5ccc37ef0e05a7ad512ba7d3bf2 Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Click to Vote for Marie!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Marie now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
16
Click to Vote for Marie!! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Click to Vote for Nina!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Nina now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
9
Click to Vote for Nina!! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Click to Vote for Laninha!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Laninha now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
17
Click to Vote for Laninha!! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Vote for Milena!!, Voting has started for the -Christmas Tree Lighting!- Daily Look contest. Vote for Milena now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
16
Vote for Milena!! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ City Girl Life Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu City Girl Life liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả City Girl Life quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập City Girl Life Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi liên kết biểu quyết được chia sẻ bởi bạn sẽ được mọi người yêu cầu và đổi lại, nó cung cấp cho bạn số phiếu của mỗi người dùng. Khi ai đó nhấp vào liên kết bỏ phiếu đó, anh ta sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên từ Glam, Coins, Metro Pass và đôi khi bạn không nhận được gì. Không có giới hạn hàng ngày trong việc thu thập quà tặng. Mỗi liên kết có thể hết hạn sau một thời gian hoặc nếu rất nhiều người dùng yêu cầu.
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với City Girl Life. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền City Girl Life. Tất cả các quyền..