Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng cho glam, tiền xu, metro pass, quay video xổ số, vv - Cập nhật thường xuyên.

Trang này chứa City Girl Life Liên kết bỏ phiếu từ người chơi. Bạn có thể nhấp để bỏ phiếu để nhận Glam, Coins hoặc Metro Pass làm phần thưởng của bạn.


Bạn cũng nên thêm các liên kết bỏ phiếu của mìnhLàm theo hướng dẫn trên City Girl Life Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Myrna completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
1
Myrna completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!
15 Phút 46 Giây trước đây
Myrna completed the mission: A Sweet Treat in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
2
Myrna completed the mission: A Sweet Treat in City Girl!!
19 Phút 32 Giây trước đây
Myrna just crafted a Fine Mesh Sieve!!, , ,
Nhấp chuột
2
Myrna just crafted a Fine Mesh Sieve!!
19 Phút 58 Giây trước đây
Malina completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
2
Malina completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!
24 Phút 13 Giây trước đây
Robyne completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
2
Robyne completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!
1 Giờ 14 Phút trước đây
Robyne just crafted a Pumpkin Cheesecake!!, , ,
Nhấp chuột
2
Robyne just crafted a Pumpkin Cheesecake!!
1 Giờ 17 Phút trước đây
Yaneidy Josefina is hanging with Zulany in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
5
Yaneidy Josefina is hanging with Zulany in the big city!!
2 Giờ 15 Phút trước đây
Yaneidy Josefina completed the mission: Ingredients in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
7
Yaneidy Josefina completed the mission: Ingredients in City Girl!!
2 Giờ 19 Phút trước đây
Yaneidy Josefina completed the mission: Detente y huele el café in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
6
Yaneidy Josefina completed the mission: Detente y huele el café in City Girl!!
2 Giờ 21 Phút trước đây
Yaneidy Josefina completed the mission: A Sweet Treat in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
7
Yaneidy Josefina completed the mission: A Sweet Treat in City Girl!!
2 Giờ 29 Phút trước đây
Yaneidy Josefina just crafted a Fine Mesh Sieve!!, , ,
Nhấp chuột
6
Yaneidy Josefina just crafted a Fine Mesh Sieve!!
2 Giờ 29 Phút trước đây
Angy just crafted a Fine Mesh Sieve!!, , ,
Nhấp chuột
6
Angy just crafted a Fine Mesh Sieve!!
2 Giờ 31 Phút trước đây
Mia completed the mission: Detente y huele el café in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
6
Mia completed the mission: Detente y huele el café in City Girl!!
2 Giờ 40 Phút trước đây
Click to Vote for Anne Marie!!, , ,
Nhấp chuột
4
Click to Vote for Anne Marie!!
2 Giờ 42 Phút trước đây
Vote for Rizwana!!, , ,
Nhấp chuột
4
Vote for Rizwana!!
2 Giờ 43 Phút trước đây
Tasha just crafted a Pumpkin Cheesecake!!, , ,
Nhấp chuột
6
Tasha just crafted a Pumpkin Cheesecake!!
2 Giờ 45 Phút trước đây
Mia just crafted a Fine Mesh Sieve!!, , ,
Nhấp chuột
6
Mia just crafted a Fine Mesh Sieve!!
2 Giờ 46 Phút trước đây
Mia just crafted a Pumpkin Cheesecake!!, , ,
Nhấp chuột
6
Mia just crafted a Pumpkin Cheesecake!!
2 Giờ 46 Phút trước đây
Vote for Rizwana!!, , ,
Nhấp chuột
4
Vote for Rizwana!!
2 Giờ 49 Phút trước đây
Michele completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
6
Michele completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!
2 Giờ 49 Phút trước đây
Michele-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
5
Michele-s outfit was AMAZING!!
2 Giờ 49 Phút trước đây
Click to Vote for Marce!!, , ,
Nhấp chuột
4
Click to Vote for Marce!!
2 Giờ 50 Phút trước đây
Vote for Brigitte!!, , ,
Nhấp chuột
4
Vote for Brigitte!!
2 Giờ 52 Phút trước đây
Grace is hanging with Jenna in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
5
Grace is hanging with Jenna in the big city!!
2 Giờ 52 Phút trước đây
Check Out Grace-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
5
Check Out Grace-s Daily Look!!
2 Giờ 54 Phút trước đây
Grace completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
6
Grace completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
2 Giờ 54 Phút trước đây
Check Out Rizwana-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
5
Check Out Rizwana-s Daily Look!!
2 Giờ 56 Phút trước đây
Click to Vote for Μαρία!!, , ,
Nhấp chuột
4
Click to Vote for Μαρία!!
2 Giờ 59 Phút trước đây
Erykah just crafted a Fine Mesh Sieve!!, , ,
Nhấp chuột
6
Erykah just crafted a Fine Mesh Sieve!!
2 Giờ 59 Phút trước đây
Vote for Rizwana!!, , ,
Nhấp chuột
3
Vote for Rizwana!!
3 Giờ 6 Phút trước đây
Katherine completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
5
Katherine completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!
3 Giờ 8 Phút trước đây
Vote for Rizwana!!, , ,
Nhấp chuột
3
Vote for Rizwana!!
3 Giờ 9 Phút trước đây
Katherine completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
5
Katherine completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
3 Giờ 9 Phút trước đây
Click to Vote for Jan!!, , ,
Nhấp chuột
2
Click to Vote for Jan!!
3 Giờ 9 Phút trước đây
Rizwana-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
3
Rizwana-s outfit was AMAZING!!
3 Giờ 10 Phút trước đây
Reyes-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
3
Reyes-s outfit was AMAZING!!
3 Giờ 11 Phút trước đây
Click to Vote for Reyes!!, , ,
Nhấp chuột
2
Click to Vote for Reyes!!
3 Giờ 11 Phút trước đây
Marce completed the mission: Back After Shopping in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
5
Marce completed the mission: Back After Shopping in City Girl!!
3 Giờ 11 Phút trước đây
Marce just crafted a Fine Mesh Sieve!!, , ,
Nhấp chuột
4
Marce just crafted a Fine Mesh Sieve!!
3 Giờ 11 Phút trước đây
Vote for Valerie!!, , ,
Nhấp chuột
2
Vote for Valerie!!
3 Giờ 11 Phút trước đây
Check Out Zulany-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
3
Check Out Zulany-s Daily Look!!
3 Giờ 11 Phút trước đây
Marce completed the mission: Unexpected Accident in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
5
Marce completed the mission: Unexpected Accident in City Girl!!
3 Giờ 11 Phút trước đây
Katherine just crafted a Fine Mesh Sieve!!, , ,
Nhấp chuột
4
Katherine just crafted a Fine Mesh Sieve!!
3 Giờ 12 Phút trước đây
Katherine completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
4
Katherine completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
3 Giờ 12 Phút trước đây
Nora completed the mission: Detente y huele el café in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Nora completed the mission: Detente y huele el café in City Girl!!
3 Giờ 13 Phút trước đây
Katherine completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Katherine completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!
3 Giờ 13 Phút trước đây
Check Out Tasha-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
2
Check Out Tasha-s Daily Look!!
3 Giờ 14 Phút trước đây
Katherine-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
2
Katherine-s outfit was AMAZING!!
3 Giờ 14 Phút trước đây
Click to Vote for Katherine!!, , ,
Nhấp chuột
1
Click to Vote for Katherine!!
3 Giờ 14 Phút trước đây
Check Out Katherine-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
2
Check Out Katherine-s Daily Look!!
3 Giờ 14 Phút trước đây
Nuria completed the mission: Detente y huele el café in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Nuria completed the mission: Detente y huele el café in City Girl!!
3 Giờ 15 Phút trước đây
Click to Vote for Gloria!!, , ,
Nhấp chuột
1
Click to Vote for Gloria!!
3 Giờ 16 Phút trước đây
Nuria completed the mission: El Look diario in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Nuria completed the mission: El Look diario in City Girl!!
3 Giờ 16 Phút trước đây
Demetra completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Demetra completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
3 Giờ 16 Phút trước đây
Click to Vote for Marce!!, , ,
Nhấp chuột
1
Click to Vote for Marce!!
3 Giờ 17 Phút trước đây
Marce-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
2
Marce-s outfit was AMAZING!!
3 Giờ 18 Phút trước đây
Grace completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Grace completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!
3 Giờ 18 Phút trước đây
Check Out Nuria-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
2
Check Out Nuria-s Daily Look!!
3 Giờ 20 Phút trước đây
Zulany completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
3
Zulany completed the mission: Stop and Smell the Coffee in City Girl!!
3 Giờ 21 Phút trước đây
Vote for Nina!!, , ,
Nhấp chuột
1
Vote for Nina!!
3 Giờ 21 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ City Girl Life Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu City Girl Life liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả City Girl Life quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập City Girl Life Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi liên kết biểu quyết được chia sẻ bởi bạn sẽ được mọi người yêu cầu và đổi lại, nó cung cấp cho bạn số phiếu của mỗi người dùng. Khi ai đó nhấp vào liên kết bỏ phiếu đó, anh ta sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên từ Glam, Coins, Metro Pass và đôi khi bạn không nhận được gì. Không có giới hạn hàng ngày trong việc thu thập quà tặng. Mỗi liên kết có thể hết hạn sau một thời gian hoặc nếu rất nhiều người dùng yêu cầu.
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với City Girl Life. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền City Girl Life. Tất cả các quyền..


?>