Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng cho glam, tiền xu, metro pass, quay video xổ số, vv - Cập nhật thường xuyên.

Trang này chứa City Girl Life Liên kết bỏ phiếu từ người chơi. Bạn có thể nhấp để bỏ phiếu để nhận Glam, Coins hoặc Metro Pass làm phần thưởng của bạn.


Bạn cũng nên thêm các liên kết bỏ phiếu của mìnhLàm theo hướng dẫn trên City Girl Life Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Rizwana is hanging with Grace in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
1
Rizwana is hanging with Grace in the big city!!
37 Phút 20 Giây trước đây
Rizwana completed the mission: One-Handed Champion in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
2
Rizwana completed the mission: One-Handed Champion in City Girl!!
38 Phút 3 Giây trước đây
Rizwana completed the mission: Deep in the Jungle in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
2
Rizwana completed the mission: Deep in the Jungle in City Girl!!
44 Phút 12 Giây trước đây
Rizwana just crafted a Map Coffee Mug!!, , ,
Nhấp chuột
2
Rizwana just crafted a Map Coffee Mug!!
44 Phút 26 Giây trước đây
Angelia completed the mission: Join the Club in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
9
Angelia completed the mission: Join the Club in City Girl!!
1 Giờ 50 Phút trước đây
Angelia completed the mission: Salad Garden in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
9
Angelia completed the mission: Salad Garden in City Girl!!
1 Giờ 50 Phút trước đây
Aya completed the mission: La basura de una chica... in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
2
Aya completed the mission: La basura de una chica... in City Girl!!
2 Giờ 26 Phút trước đây
Check Out Joanna-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
11
Check Out Joanna-s Daily Look!!
2 Giờ 45 Phút trước đây
Vote for Joanna!!, , ,
Nhấp chuột
10
Vote for Joanna!!
2 Giờ 49 Phút trước đây
Helena completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
7
Helena completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
3 Giờ 9 Phút trước đây
Helena completed the mission: One Girl-s Trash... in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
7
Helena completed the mission: One Girl-s Trash... in City Girl!!
3 Giờ 9 Phút trước đây
Check Out Helena-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
6
Check Out Helena-s Daily Look!!
3 Giờ 9 Phút trước đây
Angelia completed the mission: Zoey-s Experiment in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
10
Angelia completed the mission: Zoey-s Experiment in City Girl!!
3 Giờ 13 Phút trước đây
Angelia completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
10
Angelia completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
3 Giờ 15 Phút trước đây
Rizwana is hanging with Sylvia in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
1
Rizwana is hanging with Sylvia in the big city!!
3 Giờ 16 Phút trước đây
Rizwana is hanging with Deyanira in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
2
Rizwana is hanging with Deyanira in the big city!!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Rizwana is hanging with Adriana in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
1
Rizwana is hanging with Adriana in the big city!!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Rizwana is hanging with Loana Patrizia in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
1
Rizwana is hanging with Loana Patrizia in the big city!!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Rizwana is hanging with Valeria in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
1
Rizwana is hanging with Valeria in the big city!!
3 Giờ 27 Phút trước đây
Check Out Angelia-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
9
Check Out Angelia-s Daily Look!!
3 Giờ 27 Phút trước đây
Angelia-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
9
Angelia-s outfit was AMAZING!!
3 Giờ 31 Phút trước đây
MJ completed the mission: One Girl-s Trash... in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
11
MJ completed the mission: One Girl-s Trash... in City Girl!!
4 Giờ 5 Phút trước đây
Helena-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
6
Helena-s outfit was AMAZING!!
4 Giờ 9 Phút trước đây
Vote for Helena!!, , ,
Nhấp chuột
6
Vote for Helena!!
4 Giờ 9 Phút trước đây
Rizwana just increased their relationship level with Mary!!, , ,
Nhấp chuột
1
Rizwana just increased their relationship level with Mary!!
4 Giờ 26 Phút trước đây
Rizwana visited Mary for the first time!!, , ,
Nhấp chuột
1
Rizwana visited Mary for the first time!!
4 Giờ 26 Phút trước đây
Rizwana is hanging with Tammy in the big city!!, , ,
Nhấp chuột
1
Rizwana is hanging with Tammy in the big city!!
4 Giờ 27 Phút trước đây
M: :), , M: ,
Nhấp chuột
16
M: :)
6 Giờ 47 Phút trước đây
Click to Vote for Ann!!, , ,
Nhấp chuột
16
Click to Vote for Ann!!
7 Giờ 6 Phút trước đây
Click to Vote for Clarita!!, , ,
Nhấp chuột
10
Click to Vote for Clarita!!
7 Giờ 13 Phút trước đây
M: Martam, , M: ,
Nhấp chuột
18
M: Martam
7 Giờ 23 Phút trước đây
M: Marta, , M: ,
Nhấp chuột
18
M: Marta
7 Giờ 33 Phút trước đây
Check Out Suzi-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
18
Check Out Suzi-s Daily Look!!
7 Giờ 48 Phút trước đây
Click to Vote for Neida!!, , ,
Nhấp chuột
12
Click to Vote for Neida!!
7 Giờ 55 Phút trước đây
Simone completed the mission: Der einen Schrott ... in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
11
Simone completed the mission: Der einen Schrott ... in City Girl!!
8 Giờ 12 Phút trước đây
MJ just crafted a Garden Harvest Basket!!, , ,
Nhấp chuột
22
MJ just crafted a Garden Harvest Basket!!
9 Giờ 29 Phút trước đây
MJ just crafted a Vintage Map Earrings!!, , ,
Nhấp chuột
19
MJ just crafted a Vintage Map Earrings!!
9 Giờ 29 Phút trước đây
MJ completed the mission: Explorer’s Club Unite in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
19
MJ completed the mission: Explorer’s Club Unite in City Girl!!
9 Giờ 29 Phút trước đây
Click to Vote for Nemi!!, , ,
Nhấp chuột
18
Click to Vote for Nemi!!
10 Giờ 18 Phút trước đây
Juliya just crafted a Map Coffee Mug!!, , ,
Nhấp chuột
29
Juliya just crafted a Map Coffee Mug!!
10 Giờ 34 Phút trước đây
Vote for Juliya!!, , ,
Nhấp chuột
28
Vote for Juliya!!
10 Giờ 46 Phút trước đây
M: Eva T, , M: ,
Nhấp chuột
28
M: Eva T
11 Giờ 10 Phút trước đây
M: Evelyn E, , M: ,
Nhấp chuột
32
M: Evelyn E
12 Giờ 27 Phút trước đây
M: Pls Vote, , M: ,
Nhấp chuột
31
M: Pls Vote
12 Giờ 34 Phút trước đây
Click to Vote for Marie!!, , ,
Nhấp chuột
34
Click to Vote for Marie!!
12 Giờ 42 Phút trước đây
Simone just crafted a Map Coffee Mug!!, , ,
Nhấp chuột
12
Simone just crafted a Map Coffee Mug!!
14 Giờ 16 Phút trước đây
Brenda completed the mission: One Girl-s Trash... in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
45
Brenda completed the mission: One Girl-s Trash... in City Girl!!
14 Giờ 56 Phút trước đây
Check Out Brenda-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
36
Check Out Brenda-s Daily Look!!
15 Giờ 7 Phút trước đây
Vote for Christina!!, , ,
Nhấp chuột
9
Vote for Christina!!
15 Giờ 13 Phút trước đây
Jo completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
40
Jo completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
15 Giờ 37 Phút trước đây
Brenda just crafted a Garden Harvest Basket!!, , ,
Nhấp chuột
40
Brenda just crafted a Garden Harvest Basket!!
15 Giờ 38 Phút trước đây
Brenda just crafted a Vintage Map Earrings!!, , ,
Nhấp chuột
38
Brenda just crafted a Vintage Map Earrings!!
15 Giờ 38 Phút trước đây
Click to Vote for Brenda!!, , ,
Nhấp chuột
35
Click to Vote for Brenda!!
15 Giờ 38 Phút trước đây
Brenda completed the mission: Explorer’s Club Unite in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
41
Brenda completed the mission: Explorer’s Club Unite in City Girl!!
15 Giờ 38 Phút trước đây
Brenda-s outfit was AMAZING!!, , ,
Nhấp chuột
37
Brenda-s outfit was AMAZING!!
15 Giờ 38 Phút trước đây
Juliya completed the mission: The Daily Look in City Girl!!, , ,
Nhấp chuột
42
Juliya completed the mission: The Daily Look in City Girl!!
16 Giờ 17 Phút trước đây
Check Out Juliya-s Daily Look!!, , ,
Nhấp chuột
38
Check Out Juliya-s Daily Look!!
16 Giờ 18 Phút trước đây
Click to Vote for Jo!!, , ,
Nhấp chuột
35
Click to Vote for Jo!!
16 Giờ 41 Phút trước đây
Click to Vote for Daniela!!, , ,
Nhấp chuột
9
Click to Vote for Daniela!!
17 Giờ 12 Phút trước đây
Vote for Juliya!!, , ,
Nhấp chuột
36
Vote for Juliya!!
18 Giờ 55 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ City Girl Life Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu City Girl Life liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả City Girl Life quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập City Girl Life Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi liên kết biểu quyết được chia sẻ bởi bạn sẽ được mọi người yêu cầu và đổi lại, nó cung cấp cho bạn số phiếu của mỗi người dùng. Khi ai đó nhấp vào liên kết bỏ phiếu đó, anh ta sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên từ Glam, Coins, Metro Pass và đôi khi bạn không nhận được gì. Không có giới hạn hàng ngày trong việc thu thập quà tặng. Mỗi liên kết có thể hết hạn sau một thời gian hoặc nếu rất nhiều người dùng yêu cầu.
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với City Girl Life. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền City Girl Life. Tất cả các quyền..


?>