Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng cho glam, tiền xu, metro pass, quay video xổ số, vv - Cập nhật thường xuyên.

Trang này chứa City Girl Life Liên kết bỏ phiếu từ người chơi. Bạn có thể nhấp để bỏ phiếu để nhận Glam, Coins hoặc Metro Pass làm phần thưởng của bạn.


Bạn cũng nên thêm các liên kết bỏ phiếu của mìnhLàm theo hướng dẫn trên City Girl Life Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
13 Giờ 40 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 44 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 16 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 12 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
4 Ngày 7 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
4 Ngày 11 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
5 Ngày 8 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
6 Ngày 14 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
6 Ngày 14 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 18 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 18 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
2
Gift Links
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
2
Gift Links
2 Tuần 10 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
2
Gift Links
2 Tuần 10 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Tuần 15 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
2 Tuần 16 Giờ trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
1
Gift Links
2 Tuần 4 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ City Girl Life Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu City Girl Life liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả City Girl Life quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập City Girl Life Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi liên kết biểu quyết được chia sẻ bởi bạn sẽ được mọi người yêu cầu và đổi lại, nó cung cấp cho bạn số phiếu của mỗi người dùng. Khi ai đó nhấp vào liên kết bỏ phiếu đó, anh ta sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên từ Glam, Coins, Metro Pass và đôi khi bạn không nhận được gì. Không có giới hạn hàng ngày trong việc thu thập quà tặng. Mỗi liên kết có thể hết hạn sau một thời gian hoặc nếu rất nhiều người dùng yêu cầu.
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với City Girl Life. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền City Girl Life. Tất cả các quyền..


?>