Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng cho glam, tiền xu, metro pass, quay video xổ số, vv - Cập nhật thường xuyên.

Trang này chứa City Girl Life Liên kết bỏ phiếu từ người chơi. Bạn có thể nhấp để bỏ phiếu để nhận Glam, Coins hoặc Metro Pass làm phần thưởng của bạn.


Bạn cũng nên thêm các liên kết bỏ phiếu của mìnhLàm theo hướng dẫn trên City Girl Life Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
f4942e74a2e1419be01d6c651c8a787b, Have you crafted your Portable Ice Box yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
1
f4942e74a2e1419be01d6c651c8a787b Bonus
48 Phút 16 Giây trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, Milena and Becki are now Confidentes in City Girl! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
1
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
57 Phút 55 Giây trước đây
M: vote, , M: ,
Nhấp chuột
4
M: vote
58 Phút 14 Giây trước đây
Petra is hanging with Ana Paula in the big city!!, Petra visited Ana Paula-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
66
Petra is hanging with Ana Paula in the big city!! Bonus
1 Giờ 31 Phút trước đây
Velma completed the mission: Dilemma in City Girl!!, Velma is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
24
Velma completed the mission: Dilemma in City Girl!! Bonus
1 Giờ 32 Phút trước đây
Velma just crafted a BFF Collage Frame!!, Have you crafted your BFF Collage Frame yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
5
Velma just crafted a BFF Collage Frame!! Bonus
1 Giờ 32 Phút trước đây
Petra is hanging with Nevenka in the big city!!, Petra visited Nevenka-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
5
Petra is hanging with Nevenka in the big city!! Bonus
1 Giờ 34 Phút trước đây
63fbd7f5c75926296213a3c64d893463, Voting has started for the -Stroll in the City!- Daily Look…, ,
Nhấp chuột
5
63fbd7f5c75926296213a3c64d893463 Bonus
1 Giờ 37 Phút trước đây
Petra just crafted a Portable Ice Box!!, Have you crafted your Portable Ice Box yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
6
Petra just crafted a Portable Ice Box!! Bonus
1 Giờ 38 Phút trước đây
City Girl Life, Verinha is living the dream in the big city. Are you? Click here for an instant mystery bonus!, ,
Nhấp chuột
6
City Girl Life Bonus
1 Giờ 38 Phút trước đây
f4942e74a2e1419be01d6c651c8a787b, Have you crafted your Portable Ice Box yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
32
f4942e74a2e1419be01d6c651c8a787b Bonus
1 Giờ 43 Phút trước đây
ccf04d1bc145c6b82c2b54ade2a67b29, Milena is living the dream in the big city. Are you? Click here for an instant mystery bonus!, ,
Nhấp chuột
5
ccf04d1bc145c6b82c2b54ade2a67b29 Bonus
1 Giờ 43 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, Milena and Rosa are now Meilleures amies in City Girl! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
6
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
1 Giờ 45 Phút trước đây
City Girl Life, Voting has started for the -Stroll in the City!- Daily Look contest. Vote for Petronella now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
5
City Girl Life Bonus
1 Giờ 46 Phút trước đây
f4942e74a2e1419be01d6c651c8a787b, Have you crafted your Portable Ice Box yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
33
f4942e74a2e1419be01d6c651c8a787b Bonus
1 Giờ 50 Phút trước đây
63fbd7f5c75926296213a3c64d893463, Voting has started for the -Stroll in the City!- Daily Look contest. Vote for Carmie now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
6
63fbd7f5c75926296213a3c64d893463 Bonus
2 Giờ 49 Giây trước đây
9b6486ae9ce706ec86bb461afdfe69b9, Carmie is living the dream in the big city. Are you? Click here for an instant mystery bonus!, ,
Nhấp chuột
6
9b6486ae9ce706ec86bb461afdfe69b9 Bonus
2 Giờ 2 Phút trước đây
Jodi just crafted a Portable Ice Box!!, Have you crafted your Portable Ice Box yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
18
Jodi just crafted a Portable Ice Box!! Bonus
2 Giờ 4 Phút trước đây
8906dfc90f3340048b10c7db5a3bafdb, Carmie is living the dream in the big city. Are you? Click here for an instant mystery bonus!, ,
Nhấp chuột
9
8906dfc90f3340048b10c7db5a3bafdb Bonus
2 Giờ 7 Phút trước đây
100001385380498catwalk12439, Carmie entered the -Broadway Night!- Daily Look competition.…, ,
Nhấp chuột
9
100001385380498catwalk12439 Bonus
2 Giờ 7 Phút trước đây
f4942e74a2e1419be01d6c651c8a787b, Have you crafted your Portable Ice Box yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
36
f4942e74a2e1419be01d6c651c8a787b Bonus
2 Giờ 13 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Rosa-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
9
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
2 Giờ 16 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Catherine-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
9
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
2 Giờ 20 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Neida-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
9
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
2 Giờ 24 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Larisa-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
10
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
2 Giờ 29 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Severine-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
10
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
2 Giờ 33 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Martine-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
10
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
2 Giờ 37 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Chris-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
9
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
2 Giờ 41 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Annick-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
9
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
2 Giờ 45 Phút trước đây
0f8a4ac40a9b61a4ddeeef89105f3d05, Dorothy is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
15
0f8a4ac40a9b61a4ddeeef89105f3d05 Bonus
2 Giờ 51 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Maria-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
14
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
2 Giờ 51 Phút trước đây
1333675434catwalk12439, Dorothy entered the -Broadway Night!- Daily Look competition.…, ,
Nhấp chuột
14
1333675434catwalk12439 Bonus
2 Giờ 53 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Branka-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
14
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
2 Giờ 56 Phút trước đây
63fbd7f5c75926296213a3c64d893463, Voting has started for the -Stroll in the City!- Daily Look…, ,
Nhấp chuột
14
63fbd7f5c75926296213a3c64d893463 Bonus
2 Giờ 59 Phút trước đây
53c08113897be5cf5aa98e972df22614, Dorothy just got 261 votes in the -Fashiondunes!- Daily Look…, ,
Nhấp chuột
14
53c08113897be5cf5aa98e972df22614 Bonus
2 Giờ 59 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Lucre-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
14
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
3 Giờ 1 Phút trước đây
9b6486ae9ce706ec86bb461afdfe69b9, Dorothy is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
15
9b6486ae9ce706ec86bb461afdfe69b9 Bonus
3 Giờ 1 Phút trước đây
City Girl Life, Sengkeo is living the dream in the big city. Are you? Click here for an instant mystery bonus!, ,
Nhấp chuột
14
City Girl Life Bonus
3 Giờ 2 Phút trước đây
City Girl Life, Sengkeo entered the -Broadway Night!- Daily Look competition. Voting starts tomorrow, so make sure to log in and enter your outfit today! Click this link to collect your bonus!, ,
Nhấp chuột
8
City Girl Life Bonus
3 Giờ 4 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, Dorothy visited Jenna-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
13
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
3 Giờ 4 Phút trước đây
City Girl Life, Sengkeo just got 749 votes in the -Fashiondunes!- Daily Look contest in City Girl Life! Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
8
City Girl Life Bonus
3 Giờ 5 Phút trước đây
City Girl Life, Sengkeo just got 712 votes in the -Tehuana Fashion!- Daily Look contest in City Girl Life! Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
5
City Girl Life Bonus
3 Giờ 5 Phút trước đây
City Girl Life, Sengkeo is living the dream in the big city. Are you? Click here for an instant mystery bonus!, ,
Nhấp chuột
9
City Girl Life Bonus
3 Giờ 6 Phút trước đây
City Girl Life, Catherine is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
18
City Girl Life Bonus
3 Giờ 7 Phút trước đây
f4942e74a2e1419be01d6c651c8a787b, Have you crafted your Portable Ice Box yet? Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
27
f4942e74a2e1419be01d6c651c8a787b Bonus
3 Giờ 11 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, Angy visited Sherki-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
16
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
3 Giờ 13 Phút trước đây
City Girl Life, Sengkeo is living the dream in the big city. Are you? Click here for an instant mystery bonus!, ,
Nhấp chuột
15
City Girl Life Bonus
3 Giờ 13 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, Angy visited Sherki-s apartment in City Girl Life. This place is cozy! Click for your Free Bonus!, ,
Nhấp chuột
17
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
3 Giờ 14 Phút trước đây
63fbd7f5c75926296213a3c64d893463, Voting has started for the -Stroll in the City!- Daily Look contest. Vote for Angy now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
17
63fbd7f5c75926296213a3c64d893463 Bonus
3 Giờ 19 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Ilona-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
16
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
3 Giờ 20 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Daisy-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
16
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
3 Giờ 23 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Valeriya-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
16
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
3 Giờ 31 Phút trước đây
9b6486ae9ce706ec86bb461afdfe69b9, Angy is living the dream in the big city. Are you? ⚡CLICK HERE⚡ for an ✨INSTANT MYSTERY BONUS✨!, ,
Nhấp chuột
19
9b6486ae9ce706ec86bb461afdfe69b9 Bonus
3 Giờ 31 Phút trước đây
Vote for Angy!!, Voting has started for the -Stroll in the City!- Daily Look contest. Vote for Angy now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
0
Vote for Angy!! Bonus
3 Giờ 33 Phút trước đây
53c08113897be5cf5aa98e972df22614, Angy just got 252 votes in the -Fashiondunes!- Daily Look contest in City Girl Life! Click to get your Free Glam!, ,
Nhấp chuột
16
53c08113897be5cf5aa98e972df22614 Bonus
3 Giờ 33 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Marie-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
18
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
3 Giờ 35 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Patrizia-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
17
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
3 Giờ 39 Phút trước đây
63fbd7f5c75926296213a3c64d893463, Voting has started for the -Stroll in the City!- Daily Look contest. Vote for Jane now! Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
17
63fbd7f5c75926296213a3c64d893463 Bonus
3 Giờ 40 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Anna-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
17
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
3 Giờ 47 Phút trước đây
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc, MN visited Denise-s apartment in City Girl. Click for your Bonus!, ,
Nhấp chuột
16
24c9c4a85778be63298e8737bb4c43cc Bonus
3 Giờ 51 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ City Girl Life Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu City Girl Life liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả City Girl Life quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập City Girl Life Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi liên kết biểu quyết được chia sẻ bởi bạn sẽ được mọi người yêu cầu và đổi lại, nó cung cấp cho bạn số phiếu của mỗi người dùng. Khi ai đó nhấp vào liên kết bỏ phiếu đó, anh ta sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên từ Glam, Coins, Metro Pass và đôi khi bạn không nhận được gì. Không có giới hạn hàng ngày trong việc thu thập quà tặng. Mỗi liên kết có thể hết hạn sau một thời gian hoặc nếu rất nhiều người dùng yêu cầu.
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với City Girl Life. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền City Girl Life. Tất cả các quyền..


?>