Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng cho các tài liệu như Coins, Op, Doll, Banana, Tarts, Lychee, v.v ... cập nhật thường xuyên.

Trang này chứa Family Farm quà tặng Liên kết từ những người chơi như hầu hết trong số họ là Tiền xu và các vật liệu khác có chứa OP, Doll, Banana, Grove fence, Air vent, Fruit curd tarts, Lychee, Lager au Citron, Stawberry pie, v.v.


Bạn cũng nên thêm các liên kết trợ giúp của mìnhLàm theo hướng dẫn trênFamily Farm Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Gift Links, , فتح الكأس,
Nhấp chuột
0
Gift Links
22 Phút 39 Giây trước đây
Gift Links, , هيا انضم لنا,
Nhấp chuột
0
Gift Links
24 Phút 15 Giây trước đây
Gift Links, , La Aventura Aérea,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Giờ 47 Phút trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Giờ 48 Phút trước đây
Gift Links, , ¡Únete a nosotros!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Giờ 49 Phút trước đây
Gift Links, , هيا انضم لنا,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Giờ 49 Phút trước đây
Gift Links, , ¡Únete a nosotros!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Giờ 50 Phút trước đây
Gift Links, , Gel bize katıl!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
4 Giờ 5 Phút trước đây
Gift Links, , هيا انضم لنا,
Nhấp chuột
4
Gift Links
4 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , Come join us!,
Nhấp chuột
4
Gift Links
4 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , Dilek Feneri,
Nhấp chuột
4
Gift Links
4 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , هيا انضم لنا,
Nhấp chuột
2
Gift Links
4 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
5 Giờ 13 Phút trước đây
Gift Links, , Lantern of Wish,
Nhấp chuột
1
Gift Links
5 Giờ 13 Phút trước đây
Gift Links, , Come join us!,
Nhấp chuột
2
Gift Links
6 Giờ 31 Phút trước đây
Gift Links, , Gel bize katıl!,
Nhấp chuột
2
Gift Links
7 Giờ 45 Phút trước đây
Gift Links, , Gel bize katıl!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
7 Giờ 46 Phút trước đây
Gift Links, , Gel bize katıl!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
9 Giờ 18 Phút trước đây
Gift Links, , Gel bize katıl!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
9 Giờ 19 Phút trước đây
Gift Links, , Gel bize katıl!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
9 Giờ 19 Phút trước đây
Gift Links, , Gel bize katıl!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
9 Giờ 19 Phút trước đây
Gift Links, , Vieni con noi!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
11 Giờ 59 Phút trước đây
Gift Links, , Lantern of Wish,
Nhấp chuột
3
Gift Links
11 Giờ 59 Phút trước đây
Gift Links, , Komm und mach mit!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
11 Giờ 59 Phút trước đây
Gift Links, , Vieni con noi!,
Nhấp chuột
2
Gift Links
11 Giờ 59 Phút trước đây
Gift Links, , Linterna de los Deseos,
Nhấp chuột
2
Gift Links
13 Giờ 26 Phút trước đây
Gift Links, , ¡Únete a nosotros!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
13 Giờ 47 Phút trước đây
Gift Links, , ¡Únete a nosotros!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
18 Giờ 24 Phút trước đây
Gift Links, , ¡Únete a nosotros!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
18 Giờ 24 Phút trước đây
Gift Links, , Linterna de los Deseos,
Nhấp chuột
2
Gift Links
18 Giờ 24 Phút trước đây
Gift Links, , ¡Únete a nosotros!,
Nhấp chuột
2
Gift Links
18 Giờ 24 Phút trước đây
Gift Links, , Come join us!,
Nhấp chuột
3
Gift Links
18 Giờ 57 Phút trước đây
Gift Links, , Come join us!,
Nhấp chuột
2
Gift Links
19 Giờ 17 Phút trước đây
Gift Links, , Come join us!,
Nhấp chuột
2
Gift Links
19 Giờ 18 Phút trước đây
Gift Links, , Trophy Unlocked!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 18 Phút trước đây
Gift Links, , Trophäe freigeschaltet!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 18 Phút trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 32 Phút trước đây
Gift Links, , In su e in avanti!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 33 Phút trước đây
Gift Links, , Strada del Successo,
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 33 Phút trước đây
Gift Links, , Strada del Successo,
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 33 Phút trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 33 Phút trước đây
Gift Links, , Open one to get your FREE Daily Reward!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 35 Phút trước đây
Gift Links, , Trophy Unlocked!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 35 Phút trước đây
Gift Links, , Come join us!,
Nhấp chuột
2
Gift Links
19 Giờ 35 Phút trước đây
Gift Links, , Lantern of Wish,
Nhấp chuột
3
Gift Links
19 Giờ 35 Phút trước đây
Gift Links, , ¡Ayúdame con un Pedido del Mercado y gana OP GRATIS!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
19 Giờ 42 Phút trước đây
Gift Links, , أفتح واحدة لتحصل على جائزة يومية مجانية!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
20 Giờ 13 Phút trước đây
Gift Links, , أفتح واحدة لتحصل على جائزة يومية مجانية!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
20 Giờ 28 Phút trước đây
Gift Links, , حمو الجزار السيد is sending you FREE Gift!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
20 Giờ 28 Phút trước đây
Gift Links, , بحاجة إلى مساعدة مع طلبات السوق وأحصل على تشغيل تلقائى!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
20 Giờ 28 Phút trước đây
Gift Links, , بحاجة إلى مساعدة مع طلبات السوق وأحصل على تشغيل تلقائى!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
20 Giờ 28 Phút trước đây
Gift Links, , ¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
20 Giờ 33 Phút trước đây
Gift Links, , Erfolgsweg,
Nhấp chuột
0
Gift Links
20 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , Komm und mach mit!,
Nhấp chuột
2
Gift Links
20 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , Komm und mach mit!,
Nhấp chuột
2
Gift Links
20 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , Komm und mach mit!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
20 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , Wunschlaterne,
Nhấp chuột
2
Gift Links
20 Giờ 57 Phút trước đây
Gift Links, , Ich brauche Hilfe mit einer Marktbestellung und bekomme GRATIS Ops!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
20 Giờ 57 Phút trước đây
Gift Links, , Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
21 Giờ 7 Phút trước đây
Gift Links, , Dilek Feneri,
Nhấp chuột
2
Gift Links
21 Giờ 14 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Family Farm Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Family Farm liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Family Farm quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Family Farm Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Family Farm Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Family Farm mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Family Farm. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Family Farm. Tất cả các quyền..


?>