Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng cho các tài liệu như Coins, Op, Doll, Banana, Tarts, Lychee, v.v ... cập nhật thường xuyên.

Trang này chứa Family Farm quà tặng Liên kết từ những người chơi như hầu hết trong số họ là Tiền xu và các vật liệu khác có chứa OP, Doll, Banana, Grove fence, Air vent, Fruit curd tarts, Lychee, Lager au Citron, Stawberry pie, v.v.


Bạn cũng nên thêm các liên kết trợ giúp của mìnhLàm theo hướng dẫn trênFamily Farm Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Big News!, , ,
Nhấp chuột
1
Big News!
27 Phút 55 Giây trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
0
Rejoins-nous !
32 Phút 20 Giây trước đây
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
Nhấp chuột
1
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
32 Phút 56 Giây trước đây
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
Nhấp chuột
0
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
33 Phút 2 Giây trước đây
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Commande Complétée ! Prends ton Fruit GRATUIT !
33 Phút 10 Giây trước đây
Quels progrès !, , ,
Nhấp chuột
0
Quels progrès !
33 Phút 19 Giây trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
0
Rejoins-nous !
34 Phút 10 Giây trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
2
Rejoins-nous !
35 Phút 29 Giây trước đây
Une Grande Performance, , ,
Nhấp chuột
0
Une Grande Performance
38 Phút 13 Giây trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
0
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
39 Phút 13 Giây trước đây
Bize katıl!, , ,
Nhấp chuột
0
Bize katıl!
52 Phút 48 Giây trước đây
Bize katıl!, , ,
Nhấp chuột
1
Bize katıl!
53 Phút 11 Giây trước đây
Kerry Noble is sharing free Strawberry Pie gifts!, , ,
Nhấp chuột
1
Kerry Noble is sharing free Strawberry Pie gifts!
53 Phút 59 Giây trước đây
Kerry Noble is sharing free Strawberry Pie gifts!, , ,
Nhấp chuột
0
Kerry Noble is sharing free Strawberry Pie gifts!
54 Phút 35 Giây trước đây
Great Job!, , ,
Nhấp chuột
0
Great Job!
1 Giờ 11 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
3
Rejoins-nous !
1 Giờ 38 Phút trước đây
Great Job!, , ,
Nhấp chuột
0
Great Job!
1 Giờ 43 Phút trước đây
Great Job!, , ,
Nhấp chuột
0
Great Job!
1 Giờ 43 Phút trước đây
Great Job!, , ,
Nhấp chuột
1
Great Job!
1 Giờ 43 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
2
Open one to get your FREE Daily Reward!
1 Giờ 45 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
3
Open one to get your FREE Daily Reward!
1 Giờ 46 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
10
Join us now!
2 Giờ 5 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
0
Rejoins-nous !
2 Giờ 23 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
7
Come join us!
2 Giờ 30 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
9
Join us now!
2 Giờ 31 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
9
Rejoins-nous !
2 Giờ 53 Phút trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
5
Trophy Unlocked!
2 Giờ 54 Phút trước đây
أفتح واحدة لتحصل على جائزة يومية مجانية!, , ,
Nhấp chuột
5
أفتح واحدة لتحصل على جائزة يومية مجانية!
2 Giờ 59 Phút trước đây
انضم لنا الآن!, , ,
Nhấp chuột
8
انضم لنا الآن!
3 Giờ 2 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
9
Join us now!
3 Giờ 3 Phút trước đây
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
Nhấp chuột
4
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
3 Giờ 5 Phút trước đây
الطلبات انتهت! أحصل على فاكهه مجانا الآن!, , ,
Nhấp chuột
0
الطلبات انتهت! أحصل على فاكهه مجانا الآن!
3 Giờ 7 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
2
Come join us!
3 Giờ 8 Phút trước đây
Michael Keegan is sharing free Tile gifts!, , ,
Nhấp chuột
4
Michael Keegan is sharing free Tile gifts!
3 Giờ 12 Phút trước đây
A Great Achievement, , ,
Nhấp chuột
4
A Great Achievement
3 Giờ 14 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
5
Open one to get your FREE Daily Reward!
3 Giờ 14 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
4
Open one to get your FREE Daily Reward!
3 Giờ 20 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
9
Join us now!
3 Giờ 23 Phút trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
5
Trophy Unlocked!
3 Giờ 25 Phút trước đây
Aerial Adventure Chest!, , ,
Nhấp chuột
5
Aerial Adventure Chest!
3 Giờ 27 Phút trước đây
Aerial Adventure Chest!, , ,
Nhấp chuột
5
Aerial Adventure Chest!
3 Giờ 27 Phút trước đây
انضم لنا الآن!, , ,
Nhấp chuột
8
انضم لنا الآن!
3 Giờ 34 Phút trước đây
فتح الكأس, , ,
Nhấp chuột
4
فتح الكأس
3 Giờ 34 Phút trước đây
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!, , ,
Nhấp chuột
4
Order Finished! Get a FREE Fruit NOW!
3 Giờ 35 Phút trước đây
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!, , ,
Nhấp chuột
2
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!
3 Giờ 36 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
5
Open one to get your FREE Daily Reward!
3 Giờ 36 Phút trước đây
Kandi Doscher is sharing free Tile gifts!, , ,
Nhấp chuột
3
Kandi Doscher is sharing free Tile gifts!
3 Giờ 37 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
3
Open one to get your FREE Daily Reward!
3 Giờ 39 Phút trước đây
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!, , ,
Nhấp chuột
3
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!
3 Giờ 40 Phút trước đây
Help me with A Market Order and get FREE Ops!, , ,
Nhấp chuột
0
Help me with A Market Order and get FREE Ops!
3 Giờ 50 Phút trước đây
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!, , ,
Nhấp chuột
3
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!
4 Giờ 15 Giây trước đây
فتح الكأس, , ,
Nhấp chuột
5
فتح الكأس
4 Giờ 47 Giây trước đây
¡Juega ahora!, , ,
Nhấp chuột
8
¡Juega ahora!
4 Giờ 15 Phút trước đây
Mükemmel iş!, , ,
Nhấp chuột
6
Mükemmel iş!
4 Giờ 18 Phút trước đây
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!, , ,
Nhấp chuột
3
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!
4 Giờ 18 Phút trước đây
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!, , ,
Nhấp chuột
4
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!
4 Giờ 19 Phút trước đây
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!, , ,
Nhấp chuột
5
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!
4 Giờ 19 Phút trước đây
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!, , ,
Nhấp chuột
3
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!
4 Giờ 19 Phút trước đây
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!, , ,
Nhấp chuột
4
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!
4 Giờ 20 Phút trước đây
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!, , ,
Nhấp chuột
4
¡Pedido completado! ¡Consigue una Fruta GRATIS AHORA!
4 Giờ 20 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Family Farm Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Family Farm liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Family Farm quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Family Farm Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Family Farm Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Family Farm mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Family Farm. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Family Farm. Tất cả các quyền..


?>