Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng cho các tài liệu như Coins, Op, Doll, Banana, Tarts, Lychee, v.v ... cập nhật thường xuyên.

Trang này chứa Family Farm quà tặng Liên kết từ những người chơi như hầu hết trong số họ là Tiền xu và các vật liệu khác có chứa OP, Doll, Banana, Grove fence, Air vent, Fruit curd tarts, Lychee, Lager au Citron, Stawberry pie, v.v.


Bạn cũng nên thêm các liên kết trợ giúp của mìnhLàm theo hướng dẫn trênFamily Farm Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
0
Rejoins-nous !
34 Phút 26 Giây trước đây
Family Farm, , ,
Nhấp chuột
0
Family Farm
1 Giờ 11 Phút trước đây
Family Farm, , ,
Nhấp chuột
0
Family Farm
1 Giờ 11 Phút trước đây
Family Farm, , ,
Nhấp chuột
0
Family Farm
1 Giờ 11 Phút trước đây
Family Farm, , ,
Nhấp chuột
0
Family Farm
1 Giờ 12 Phút trước đây
Family Farm, , ,
Nhấp chuột
0
Family Farm
1 Giờ 12 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
2
Join us now!
2 Giờ 46 Phút trước đây
Laura M Beritich-Drahos is sharing free Honey gifts!, , ,
Nhấp chuột
1
Laura M Beritich-Drahos is sharing free Honey gifts!
2 Giờ 46 Phút trước đây
Family Farm, , ,
Nhấp chuột
0
Family Farm
2 Giờ 46 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
1
Come join us!
2 Giờ 46 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
2
Join us now!
2 Giờ 46 Phút trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
1
Trophy Unlocked!
2 Giờ 46 Phút trước đây
¡Únete a nosotros!, , ,
Nhấp chuột
1
¡Únete a nosotros!
3 Giờ 12 Phút trước đây
¡Abre uno para conseguir tu Premio del Día!, , ,
Nhấp chuột
2
¡Abre uno para conseguir tu Premio del Día!
3 Giờ 36 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

5 Giờ 3 Phút trước đây
Huguette Henley Boucher t-offre des Tuile, c-est gratuit!, , ,
Nhấp chuột
1
Huguette Henley Boucher t-offre des Tuile, c-est gratuit!
5 Giờ 17 Phút trước đây
Aventure Aérienne, , ,
Nhấp chuột
5
Aventure Aérienne
5 Giờ 17 Phút trước đây
Quels progrès !, , ,
Nhấp chuột
0
Quels progrès !
5 Giờ 17 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
3
Rejoins-nous !
5 Giờ 17 Phút trước đây
Rejoins-nous !, , ,
Nhấp chuột
6
Rejoins-nous !
5 Giờ 20 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
2
Come join us!
5 Giờ 25 Phút trước đây
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !, , ,
Nhấp chuột
4
Ouvres-en un pour obtenir ton Cadeau Quotidien GRATUIT !
5 Giờ 46 Phút trước đây
أفتح واحدة لتحصل على جائزة يومية مجانية!, , ,
Nhấp chuột
4
أفتح واحدة لتحصل على جائزة يومية مجانية!
5 Giờ 50 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
7
Join us now!
7 Giờ 23 Phút trước đây
Trophée Débloqué!, , ,
Nhấp chuột
5
Trophée Débloqué!
8 Giờ 28 Phút trước đây
Cathy Carl is sharing free Sweet Potato gifts!, , ,
Nhấp chuột
1
Cathy Carl is sharing free Sweet Potato gifts!
9 Giờ 40 Phút trước đây
Great progress!, , ,
Nhấp chuột
0
Great progress!
9 Giờ 40 Phút trước đây
Family Farm, , ,
Nhấp chuột
0
Family Farm
9 Giờ 48 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
3
Come join us!
9 Giờ 59 Phút trước đây
Laten we verkennen, , ,
Nhấp chuột
2
Laten we verkennen
10 Giờ 2 Phút trước đây
Laten we verkennen, , ,
Nhấp chuột
1
Laten we verkennen
10 Giờ 5 Phút trước đây
Laten we verkennen, , ,
Nhấp chuột
1
Laten we verkennen
10 Giờ 7 Phút trước đây
Laten we verkennen, , ,
Nhấp chuột
2
Laten we verkennen
10 Giờ 8 Phút trước đây
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!, , ,
Nhấp chuột
6
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!
10 Giờ 13 Phút trước đây
Luchtavontuur, , ,
Nhấp chuột
4
Luchtavontuur
10 Giờ 19 Phút trước đây
Maak je klaar voor het Ondeugende Bosgeesten Evenement, Boer(in)!, , ,
Nhấp chuột
2
Maak je klaar voor het Ondeugende Bosgeesten Evenement, Boer(in)!
10 Giờ 31 Phút trước đây
Maak je klaar voor het Ondeugende Bosgeesten Evenement, Boer(in)!, , ,
Nhấp chuột
1
Maak je klaar voor het Ondeugende Bosgeesten Evenement, Boer(in)!
10 Giờ 34 Phút trước đây
Freebie Item, , ,
Nhấp chuột
6
Freebie Item
10 Giờ 50 Phút trước đây
Aerial Adventure Chest!, , ,
Nhấp chuột
7
Aerial Adventure Chest!
11 Giờ 11 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
7
Open one to get your FREE Daily Reward!
11 Giờ 11 Phút trước đây
Ücretsiz günlük ödülünü almak için bir tane aç!, , ,
Nhấp chuột
7
Ücretsiz günlük ödülünü almak için bir tane aç!
11 Giờ 11 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
8
Join us now!
11 Giờ 12 Phút trước đây
New Prized Tree!, , ,
Nhấp chuột
2
New Prized Tree!
11 Giờ 12 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
8
Open one to get your FREE Daily Reward!
11 Giờ 12 Phút trước đây
Charles Sovereign is sharing free Strawberry Pie gifts!, , ,
Nhấp chuột
1
Charles Sovereign is sharing free Strawberry Pie gifts!
11 Giờ 12 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
7
Open one to get your FREE Daily Reward!
11 Giờ 12 Phút trước đây
Sheryle Pascua is sharing free Tile gifts!, , ,
Nhấp chuột
0
Sheryle Pascua is sharing free Tile gifts!
11 Giờ 13 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
6
Open one to get your FREE Daily Reward!
11 Giờ 14 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
6
Come join us!
11 Giờ 15 Phút trước đây
A Big Farm!, , ,
Nhấp chuột
0
A Big Farm!
11 Giờ 15 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
10
Join us now!
13 Giờ 37 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
7
Open one to get your FREE Daily Reward!
13 Giờ 37 Phút trước đây
Wow! Look what I found!, , ,
Nhấp chuột
3
Wow! Look what I found!
13 Giờ 37 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
6
Open one to get your FREE Daily Reward!
13 Giờ 38 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
8
Join us now!
13 Giờ 38 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
5
Open one to get your FREE Daily Reward!
13 Giờ 38 Phút trước đây
Wow! Look what I found!, , ,
Nhấp chuột
3
Wow! Look what I found!
13 Giờ 38 Phút trước đây
New Prized Tree!, , ,
Nhấp chuột
3
New Prized Tree!
13 Giờ 39 Phút trước đây
A Special Journey, , ,
Nhấp chuột
2
A Special Journey
13 Giờ 39 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
7
Open one to get your FREE Daily Reward!
13 Giờ 39 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Family Farm Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Family Farm liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Family Farm quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Family Farm Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Family Farm Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Family Farm mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Family Farm. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Family Farm. Tất cả các quyền..


?>