Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng để nhận điểm Tấn công, Điểm Stamina, Điểm năng lượng, Điểm sức khỏe. Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Boss Defeated!, , ,
Nhấp chuột
0
Boss Defeated!
5 Giờ 41 Phút trước đây
Daily Reward - 1 Attack Point!, , ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 1 Attack Point!
6 Giờ 32 Phút trước đây
Daily Reward - 1 Energy Point!, , ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Energy Point!
6 Giờ 34 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, , ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 10 Health Points!
15 Giờ 32 Phút trước đây
Boss Defeated!, , ,
Nhấp chuột
0
Boss Defeated!
20 Giờ 57 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, , ,
Nhấp chuột
2
Daily Reward - 10 Health Points!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, , ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 10 Health Points!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Boss Defeated!, , ,
Nhấp chuột
0
Boss Defeated!
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Boss Defeated!, , ,
Nhấp chuột
0
Boss Defeated!
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, , ,
Nhấp chuột
3
Daily Reward - 1 Defense Point!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, , ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Defense Point!
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, , ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Defense Point!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, , ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Defense Point!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Boss Defeated!, , ,
Nhấp chuột
1
Boss Defeated!
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Boss Defeated!, , ,
Nhấp chuột
0
Boss Defeated!
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Boss Defeated!, , ,
Nhấp chuột
0
Boss Defeated!
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Boss Defeated!, , ,
Nhấp chuột
0
Boss Defeated!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Mobster Defeated!, , ,
Nhấp chuột
0
Mobster Defeated!
3 Ngày 29 Phút trước đây
Boss Defeated!, , ,
Nhấp chuột
0
Boss Defeated!
3 Ngày 6 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Attack Point!, , ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 1 Attack Point!
3 Ngày 9 Giờ trước đây
Ratpack-s 12th Anniversary Bash, , ,
Nhấp chuột
2
Ratpack-s 12th Anniversary Bash
3 Ngày 14 Giờ trước đây
The [ЄLITЄ] Chilly Bowl, , ,
Nhấp chuột
1
The [ЄLITЄ] Chilly Bowl
3 Ngày 14 Giờ trước đây
Achievement Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
1
Achievement Unlocked!
3 Ngày 14 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Stamina Point!, , ,
Nhấp chuột
2
Daily Reward - 1 Stamina Point!
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, , ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 10 Health Points!
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Energy Point!, , ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 1 Energy Point!
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Get Rewarded!, , ,
Nhấp chuột
2
Get Rewarded!
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Get Rewarded!, , ,
Nhấp chuột
2
Get Rewarded!
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Season-s Greetings!, , ,
Nhấp chuột
2
Season-s Greetings!
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Get Rewarded!, , ,
Nhấp chuột
1
Get Rewarded!
4 Ngày 20 Phút trước đây
Achievement Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
1
Achievement Unlocked!
4 Ngày 20 Phút trước đây
Get Rewarded!, , ,
Nhấp chuột
2
Get Rewarded!
4 Ngày 20 Phút trước đây
Get Rewarded!, , ,
Nhấp chuột
1
Get Rewarded!
4 Ngày 20 Phút trước đây
Get Rewarded!, , ,
Nhấp chuột
1
Get Rewarded!
4 Ngày 20 Phút trước đây
Achievement Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
1
Achievement Unlocked!
4 Ngày 20 Phút trước đây
Get Rewarded!, , ,
Nhấp chuột
2
Get Rewarded!
4 Ngày 20 Phút trước đây
Achievement Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
1
Achievement Unlocked!
4 Ngày 20 Phút trước đây
Achievement Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
1
Achievement Unlocked!
4 Ngày 20 Phút trước đây
Level Up!, , ,
Nhấp chuột
1
Level Up!
4 Ngày 2 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Stamina Point!, , ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 1 Stamina Point!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Stamina Point!, , ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 1 Stamina Point!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Stamina Point!, , ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 1 Stamina Point!
4 Ngày 9 Giờ trước đây
Irish-s 4th Anniversary, , ,
Nhấp chuột
2
Irish-s 4th Anniversary
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Irish-s 4th Anniversary, , ,
Nhấp chuột
2
Irish-s 4th Anniversary
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Boss Defeated!, , ,
Nhấp chuột
3
Boss Defeated!
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Irish-s 4th Anniversary, , ,
Nhấp chuột
6
Irish-s 4th Anniversary
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, , ,
Nhấp chuột
4
Daily Reward - 1 Defense Point!
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, , ,
Nhấp chuột
4
Daily Reward - 10 Health Points!
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Hole In One, , ,
Nhấp chuột
7
Hole In One
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Hole In One, , ,
Nhấp chuột
5
Hole In One
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Shamrock Smash, , ,
Nhấp chuột
6
Shamrock Smash
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Shamrock Smash, , ,
Nhấp chuột
4
Shamrock Smash
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Shamrock Smash, , ,
Nhấp chuột
3
Shamrock Smash
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Shamrock Smash, , ,
Nhấp chuột
4
Shamrock Smash
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Irish-s 4th Anniversary, , ,
Nhấp chuột
5
Irish-s 4th Anniversary
5 Ngày 1 Giờ trước đây
Irish-s 4th Anniversary, , ,
Nhấp chuột
2
Irish-s 4th Anniversary
5 Ngày 1 Giờ trước đây
Get Rewarded!, , ,
Nhấp chuột
5
Get Rewarded!
5 Ngày 2 Giờ trước đây
Level Up!, , ,
Nhấp chuột
2
Level Up!
5 Ngày 2 Giờ trước đây
Level Up!, , ,
Nhấp chuột
2
Level Up!
5 Ngày 2 Giờ trước đây
Level Up!, , ,
Nhấp chuột
2
Level Up!
5 Ngày 2 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mafia Reloaded Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mafia Reloaded liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mafia Reloaded quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mafia Reloaded Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mafia Reloaded Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mafia Reloaded mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mafia Reloaded. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mafia Reloaded. Tất cả các quyền..


?>