Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng để nhận điểm Tấn công, Điểm Stamina, Điểm năng lượng, Điểm sức khỏe. Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Mafia Reloaded, Click here to get your free energy point for today! (December 12, 2019), ,
Nhấp chuột
0
Mafia Reloaded Bonus
55 Phút 25 Giây trước đây
Level Up!, ‎ɮʟօօɖ Ƒɭᴑƴɖ just reached level 6,831 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
1 Giờ 49 Phút trước đây
Level Up!, ‎ɮʟօօɖ Ƒɭᴑƴɖ just reached level 6,830 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
4 Giờ 11 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎≈ǷŎŮŊĈ€≈ ~ ℳ ~ just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 10 Healt, ,
Nhấp chuột
2
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
6 Giờ 15 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎₳ᎠᎠi₡†$ ₳ᎠᎠi₡†$ Mao Tze ™☠ {†L} just collected their Mafia Reloaded dai, ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
12 Giờ 41 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎ɮʟօօɖ Snott just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 10 Health Points. G, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
12 Giờ 46 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎Ψ L¥CAήS Charm just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 10 Health Points. , ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
13 Giờ 52 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎{{BIT}} Tony Powers ha ha just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 10 Health , ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
13 Giờ 57 Phút trước đây
Level Up!, ‎ɮʟօօɖ Ƒɭᴑƴɖ just reached level 6,828 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
1
Level Up! Bonus
14 Giờ 4 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎{ÏĴÅĢ} #1 Bears Fan just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 10 Health Po, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
15 Giờ 10 Phút trước đây
Level Up!, ‎ɮʟօօɖ Ƒɭᴑƴɖ just reached level 6,827 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
20 Giờ 1 Phút trước đây
Level Up!, ‎ɮʟօօɖ Ƒɭᴑƴɖ just reached level 6,826 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
20 Giờ 17 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎ɮʟօօɖ young evil yoda just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 10 Health, ,
Nhấp chuột
5
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
20 Giờ 53 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎(cяεε∂) ScaryMonster just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 10 Health , ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
21 Giờ 13 Phút trước đây
Level Up!, ‎ɮʟօօɖ Ƒɭᴑƴɖ just reached level 6,823 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
21 Giờ 16 Phút trước đây
Level Up!, ‎ɮʟօօɖ Ƒɭᴑƴɖ just reached level 6,822 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
21 Giờ 26 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎MMMMMMMM *** STILETTO *** just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 10 Health , ,
Nhấp chuột
2
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
21 Giờ 26 Phút trước đây
Boss Defeated!, , ,
Nhấp chuột
1
Boss Defeated! Bonus
21 Giờ 30 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎13SM The white Jamaican just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 10 Health Po, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
23 Giờ 41 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎ɮʟօօɖ The Mandalorian just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 10 Health, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
23 Giờ 47 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎friendly Zooster just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 10 Health Points. G, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
1 Ngày 10 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎¹ ғɪɢʜᴛɪɴɢ Aɴɢᴇʟ just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 10 H, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
1 Ngày 26 Phút trước đây
Daily Reward - 10 Health Points!, ‎{FF&BB} Birdie just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 10 Health Points., ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 10 Health Points! Bonus
1 Ngày 42 Phút trước đây
Mafia Reloaded, Click here to get your free health points for today! (December 11, 2019), ,
Nhấp chuột
3
Mafia Reloaded Bonus
1 Ngày 55 Phút trước đây
Get Rewarded!, ‎Panda-s Revenge just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Banging B, ,
Nhấp chuột
2
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎{ATK-PK} Freddy Krueger just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Bangi, ,
Nhấp chuột
2
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Boss Defeated!, ‎ɮʟօօɖ Killer just defeated The Lumberjack - Bringing their total boss kills to 262.‎, ,
Nhấp chuột
1
Boss Defeated! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎Anonymous Mobster just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Banging Bea, ,
Nhấp chuột
1
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, ‎[TH-UGD] xxx just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Defense Point. Get yo, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Defense Point! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, ‎(cяεε∂) ScaryMonster just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Defense , ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Defense Point! Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, ‎(cяεε∂) ScaryMonster just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Defense , ,
Nhấp chuột
5
Daily Reward - 1 Defense Point! Bonus
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, ‎[TH-UGD] xxx just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Defense Point. Get yo, ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 1 Defense Point! Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Level Up!, ‎13SM The white Jamaican just reached level 6,476 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Level Up!, ‎13SM The white Jamaican just reached level 6,473 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Boss Defeated!, , ,
Nhấp chuột
0
Boss Defeated! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Level Up!, ‎13SM The white Jamaican just reached level 6,470 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, ‎13SM The white Jamaican just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Defense Po, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Defense Point! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, ‎MMMMMMMM *** STILETTO *** just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Defense , ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Defense Point! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Level Up!, ‎MMMMMMMM *** STILETTO *** just reached level 6,696 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Level Up!, ‎ɮʟօօɖ Ƒɭᴑƴɖ just reached level 6,818 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
2
Level Up! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, ‎friendly Zooster just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Defense Point. Ge, ,
Nhấp chuột
3
Daily Reward - 1 Defense Point! Bonus
2 Ngày 3 Phút trước đây
Level Up!, ‎13SM The white Jamaican just reached level 6,476 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
1
Level Up! Bonus
2 Ngày 9 Phút trước đây
Level Up!, ‎13SM The white Jamaican just reached level 6,473 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
2 Ngày 13 Phút trước đây
Boss Defeated!, , ,
Nhấp chuột
0
Boss Defeated! Bonus
2 Ngày 14 Phút trước đây
Level Up!, ‎13SM The white Jamaican just reached level 6,470 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
2 Ngày 22 Phút trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, ‎ɮʟօօɖ Killer just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Defense Point. G, ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 1 Defense Point! Bonus
2 Ngày 22 Phút trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, ‎13SM The white Jamaican just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Defense Po, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Defense Point! Bonus
2 Ngày 23 Phút trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, ‎MMMMMMMM *** STILETTO *** just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Defense , ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Defense Point! Bonus
2 Ngày 28 Phút trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, ‎ɮʟօօɖ The Mandalorian just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Defense, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Defense Point! Bonus
2 Ngày 30 Phút trước đây
Level Up!, ‎MMMMMMMM *** STILETTO *** just reached level 6,696 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
2 Ngày 34 Phút trước đây
Daily Reward - 1 Defense Point!, ‎{FF&BB} Birdie just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Defense Point. , ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 1 Defense Point! Bonus
2 Ngày 53 Phút trước đây
Mafia Reloaded, Click here to get your free defense point for today! (December 10, 2019), ,
Nhấp chuột
0
Mafia Reloaded Bonus
2 Ngày 55 Phút trước đây
Daily Reward - 1 Attack Point!, ‎MMMMMMMM *** STILETTO *** just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Attack P, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Attack Point! Bonus
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Achievement Unlocked!, ‎ɮʟօօɖ Ƒɭᴑƴɖ just earned the -Impeccable Defense- achievement - Reach 200,000 m, ,
Nhấp chuột
4
Achievement Unlocked! Bonus
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Level Up!, ‎ɮʟօօɖ Ƒɭᴑƴɖ just reached level 6,815 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Attack Point!, ‎MMMMMMMM *** STILETTO *** just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Attack P, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Attack Point! Bonus
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Attack Point!, ‎≈ǷŎŮŊĈ€≈ ~ ℳ ~ just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Attack, ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 1 Attack Point! Bonus
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎ɮʟօօɖ Little Fat Vinny just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - B, ,
Nhấp chuột
2
Get Rewarded! Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎MMMMMMMM *** STILETTO *** just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Ban, ,
Nhấp chuột
1
Get Rewarded! Bonus
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎MMMMMMMM *** STILETTO *** just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Ban, ,
Nhấp chuột
1
Get Rewarded! Bonus
2 Ngày 9 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mafia Reloaded Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mafia Reloaded liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mafia Reloaded quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mafia Reloaded Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mafia Reloaded Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mafia Reloaded mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mafia Reloaded. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mafia Reloaded. Tất cả các quyền..