Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Bên dưới Chứa các liên kết quà tặng để nhận điểm Tấn công, Điểm Stamina, Điểm năng lượng, Điểm sức khỏe. Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Играј, ‎-LBТ- Diablo just defeated Venomous Valentina - Bringing their total boss kills to 1,310.‎, ,
Nhấp chuột
0
Играј Bonus
2 Giờ 27 Phút trước đây
Boss Defeated!, ‎-LBТ- Carica just defeated Venomous Valentina - Bringing their total boss kills to 1,270.‎, ,
Nhấp chuột
0
Boss Defeated! Bonus
2 Giờ 39 Phút trước đây
Get Rewarded!, , ,
Nhấp chuột
0
Get Rewarded! Bonus
6 Giờ 41 Phút trước đây
tSfponassore1dh, ‎ɮʟօօɖ David Jones just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Stamina Poi, ,
Nhấp chuột
1
tSfponassore1dh Bonus
7 Giờ 24 Phút trước đây
toSpo1tnshoured, ‎ɮʟօօɖ BAD BLOOD just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecart, ,
Nhấp chuột
0
toSpo1tnshoured Bonus
7 Giờ 25 Phút trước đây
tisSp3onsoarehd, ‎ɮʟօօɖ Cruiser bruiser just earned the -Impeccable Defense- achievement - Reach 200,0, ,
Nhấp chuột
0
tisSp3onsoarehd Bonus
8 Giờ 31 Phút trước đây
Играј, ‎-LBТ- Diablo just killed § Leslie Fast and Furious - Bringing their total kills to 26,895 mobst, ,
Nhấp chuột
0
Играј Bonus
9 Giờ 16 Phút trước đây
Mobster Killed!, ‎-LBТ- Diablo just killed § Leslie Fast and Furious - Bringing their total kills to 26,895 mobst, ,
Nhấp chuột
0
Mobster Killed! Bonus
9 Giờ 16 Phút trước đây
Daily Reward - 1 Stamina Point!, ‎{{BIT}} Tony Powers ha ha just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Stamina , ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Stamina Point! Bonus
11 Giờ 24 Phút trước đây
Daily Reward - 1 Stamina Point!, ‎(cяεε∂) ScaryMonster just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Stamina , ,
Nhấp chuột
2
Daily Reward - 1 Stamina Point! Bonus
13 Giờ 44 Phút trước đây
Играј, ‎-LBТ- Carica just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Stamina Point. Get y, ,
Nhấp chuột
1
Играј Bonus
14 Giờ 29 Phút trước đây
Daily Reward - 1 Stamina Point!, ‎-LBТ- Diablo just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Stamina Point. Get y, ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 1 Stamina Point! Bonus
14 Giờ 59 Phút trước đây
Играј, ‎-LBТ- Katarina just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Stamina Point. Get, ,
Nhấp chuột
2
Играј Bonus
15 Giờ 9 Phút trước đây
tS9pomSlnhsored, ‎ɮʟօօɖ 🅱BLOOD 🅱 Amon Amarth just collected their Mafia Reloaded daily reward for today , ,
Nhấp chuột
0
tS9pomSlnhsored Bonus
15 Giờ 41 Phút trước đây
Level Up!, ‎13SM The young whippersnapper just reached level 7,997 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
1
Level Up! Bonus
16 Giờ 18 Phút trước đây
Level Up!, ‎13SM The young whippersnapper just reached level 7,996 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
1
Level Up! Bonus
16 Giờ 18 Phút trước đây
Level Up!, ‎13SM The young whippersnapper just reached level 7,995 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
1
Level Up! Bonus
16 Giờ 23 Phút trước đây
Boss Defeated!, ‎13SM The young whippersnapper just defeated Venomous Valentina - Bringing their total boss kills , ,
Nhấp chuột
1
Boss Defeated! Bonus
16 Giờ 25 Phút trước đây
Level Up!, ‎13SM The young whippersnapper just reached level 7,994 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
1
Level Up! Bonus
16 Giờ 25 Phút trước đây
Level Up!, ‎13SM The young whippersnapper just reached level 7,992 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
16 Giờ 32 Phút trước đây
Level Up!, ‎13SM The young whippersnapper just reached level 7,991 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
16 Giờ 35 Phút trước đây
Daily Reward - 1 Stamina Point!, ‎13SM The young whippersnapper just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Stam, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Stamina Point! Bonus
16 Giờ 49 Phút trước đây
Level Up!, ‎CARLOS 60-74ck just reached level 3,760 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
0
Level Up! Bonus
16 Giờ 50 Phút trước đây
mine_cart2, ‎✯ PeAcE just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecart.‎, ,
Nhấp chuột
0
mine_cart2 Bonus
20 Giờ 24 Phút trước đây
mine_cart2, ‎☠ṂŁ®✠ [Є] ἶм εα§y 🖕5૦૩ just made a deal with a shady stranger and is sharin, ,
Nhấp chuột
0
mine_cart2 Bonus
23 Giờ 6 Phút trước đây
Boss Defeated!, ‎-LBТ- Carica just defeated Venomous Valentina - Bringing their total boss kills to 1,269.‎, ,
Nhấp chuột
1
Boss Defeated! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Mafia Reloaded, ‎-LBТ- Diablo just defeated Venomous Valentina - Bringing their total boss kills to 1,309.‎, ,
Nhấp chuột
1
Mafia Reloaded Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Boss Defeated!, ‎-LBТ- Diablo just defeated Venomous Valentina - Bringing their total boss kills to 1,309.‎, ,
Nhấp chuột
0
Boss Defeated! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
mine_cart2, ‎MTG Reggie just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecart.‎, ,
Nhấp chuột
0
mine_cart2 Bonus
1 Ngày 5 Giờ trước đây
ttSpgoni1sorred5m, ‎ɮʟօօɖ Dude just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Energy Point. Get , ,
Nhấp chuột
5
ttSpgoni1sorred5m Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Level Up!, ‎⊑∐⊒ Old Micky just reached level 2,173 in Mafia Reloaded.‎, ,
Nhấp chuột
2
Level Up! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎⊑∐⊒ Old Micky just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecart., ,
Nhấp chuột
15
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎-LBТ- Mini just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecart.‎, ,
Nhấp chuột
12
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
1ou2tSporrhnsoredf, ‎ɮʟօօɖ 𝓑𝓛𝓞𝓞𝓓𝓨 𝓕𝓘𝓝𝓖𝓔𝓡 just made a deal with a shady strang, ,
Nhấp chuột
1
1ou2tSporrhnsoredf Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Get Rewarded!, , ,
Nhấp chuột
10
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
tSpmaons4orednh, ‎ɮʟօօɖ Gɭöгỹ Sƭōɱῤǝɍ just made a deal with a shady stranger and is sharing the re, ,
Nhấp chuột
6
tSpmaons4orednh Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎-LBТ- Mali Mrav just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecart.‎, ,
Nhấp chuột
5
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎-LBТ- Katarina just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecart.‎, ,
Nhấp chuột
7
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Energy Point!, ‎-LBТ- Katarina just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Energy Point. Get , ,
Nhấp chuột
5
Daily Reward - 1 Energy Point! Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Mafia Reloaded, , ,
Nhấp chuột
2
Mafia Reloaded Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Играј, ‎[BM] [BM] DIJANA ☼ -LBT- just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Mi, ,
Nhấp chuột
6
Играј Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Energy Point!, ‎-LBТ- Carica just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Energy Point. Get yo, ,
Nhấp chuột
1
Daily Reward - 1 Energy Point! Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Daily Reward - 1 Energy Point!, ‎-LBТ- Diablo just collected their Mafia Reloaded daily reward for today - 1 Energy Point. Get yo, ,
Nhấp chuột
0
Daily Reward - 1 Energy Point! Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Играј, , ,
Nhấp chuột
9
Играј Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Get Rewarded!, , ,
Nhấp chuột
10
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎♒МẃÇ♒ Antonio MACEDONIAN just made a deal with a shady stranger and is sharing the reward, ,
Nhấp chuột
9
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Играј, ‎-LBТ- 😎 just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecart.‎, ,
Nhấp chuột
8
Играј Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎{ATK-PK} kissmysmurfa just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecar, ,
Nhấp chuột
0
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎CARLOS 60-74ck just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecart.‎, ,
Nhấp chuột
7
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎CARLOS 60-74ck just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecart.‎, ,
Nhấp chuột
7
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Pelaa, ‎{{FOA]} $C@V€NG€R just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecar, ,
Nhấp chuột
7
Pelaa Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
mine_cart2, ‎☠ṂŁ®✠ AƇ/DƇ Ƭ.Ɲ.Ƭ ♠ Łт ♠ 🇦🇷 just made a deal with a shady stranger and i, ,
Nhấp chuột
0
mine_cart2 Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
mine_cart2, , ,
Nhấp chuột
0
mine_cart2 Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎[FB] Tzulady just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecart.‎, ,
Nhấp chuột
6
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎{ATK-PK} nwowolfpack just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecart, ,
Nhấp chuột
0
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎{ATK-PK} Freddy Krueger just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minec, ,
Nhấp chuột
0
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
tSd1ponseorehdg, ‎ɮʟօօɖ DEADLY KITTY 😺 just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - , ,
Nhấp chuột
5
tSd1ponseorehdg Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
ult5sSpf2onmsored, ‎Ψ L¥CAήS βa∂ βυnϪⓈ just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards -, ,
Nhấp chuột
6
ult5sSpf2onmsored Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Играј, ‎ESR G.T.I magsie ↂ☂³³° just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards -, ,
Nhấp chuột
6
Играј Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Get Rewarded!, ‎[FB] Tzulady just made a deal with a shady stranger and is sharing the rewards - Minecart.‎, ,
Nhấp chuột
6
Get Rewarded! Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mafia Reloaded Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mafia Reloaded liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mafia Reloaded quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mafia Reloaded Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mafia Reloaded Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mafia Reloaded mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mafia Reloaded. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mafia Reloaded. Tất cả các quyền..


?>