Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho động vật nuôi, giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Classic Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Classic Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Rescue this Pastry Chef Red Fox!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Pastry Chef Red Fox!
18 Phút 8 Giây trước đây
Jean needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
1
Jean needs 10 helping hands!
19 Phút 37 Giây trước đây
Carl is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
1
Carl is sending a FREE Juice Box to thank friends!
19 Phút 43 Giây trước đây
Barbara needs a Bunny Candle Holder to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Isl, , ,
Nhấp chuột
0
Barbara needs a Bunny Candle Holder to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Isl
20 Phút 37 Giây trước đây
Barbara needs a Easter Gift Tag to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island!, , ,
Nhấp chuột
1
Barbara needs a Easter Gift Tag to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island!
20 Phút 37 Giây trước đây
Barbara needs a Painted Easter Basket to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny I, , ,
Nhấp chuột
1
Barbara needs a Painted Easter Basket to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny I
20 Phút 37 Giây trước đây
Barbara needs a Frosted Glass Blue Egg to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny , , ,
Nhấp chuột
0
Barbara needs a Frosted Glass Blue Egg to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny
21 Phút 12 Giây trước đây
Barbara needs a Bunny Easter Gnome to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Isla, , ,
Nhấp chuột
0
Barbara needs a Bunny Easter Gnome to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Isla
21 Phút 28 Giây trước đây
Barbara is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Barbara is sharing FREE Juice with you!
23 Phút 23 Giây trước đây
Barbara has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
1
Barbara has a mystery gift to share with friends!
27 Phút 7 Giây trước đây
Debbie is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
1
Debbie is sharing a Mystery Gift!
30 Phút 18 Giây trước đây
Verns wants to share some White roses!, , ,
Nhấp chuột
0
Verns wants to share some White roses!
31 Phút 16 Giây trước đây
Verns is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
1
Verns is sharing a Mystery Gift!
32 Phút 16 Giây trước đây
Clean dirty oil on this Harbor Porpoise!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Harbor Porpoise!
33 Phút 16 Giây trước đây
Wendy is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Wendy is sharing FREE Juice with you!
46 Phút 55 Giây trước đây
Wendy is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
1
Wendy is sharing a Mystery Gift!
46 Phút 55 Giây trước đây
Wendy found 10 Trinket Shops to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Wendy found 10 Trinket Shops to share!
47 Phút 55 Giây trước đây
Player just bred a baby Painting Scottish Black Face, , ,
Nhấp chuột
1
Player just bred a baby Painting Scottish Black Face
1 Giờ 1 Phút trước đây
Player just bred a baby Painting Scottish Black Face, , ,
Nhấp chuột
1
Player just bred a baby Painting Scottish Black Face
1 Giờ 1 Phút trước đây
Player just bred a baby Little Owl trio, , ,
Nhấp chuột
1
Player just bred a baby Little Owl trio
1 Giờ 2 Phút trước đây
Player just bred a baby Painting Scottish Black Face, , ,
Nhấp chuột
1
Player just bred a baby Painting Scottish Black Face
1 Giờ 2 Phút trước đây
Player just bred a baby Painting Scottish Black Face, , ,
Nhấp chuột
1
Player just bred a baby Painting Scottish Black Face
1 Giờ 2 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Father and Son Ostrich!, , ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Father and Son Ostrich!
1 Giờ 3 Phút trước đây
Marie is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Marie is sending a FREE Juice Box to thank friends!
1 Giờ 3 Phút trước đây
Красимира needs a Painted Easter Basket to help Dr. Zoo Little prepare , , ,
Nhấp chuột
1
Красимира needs a Painted Easter Basket to help Dr. Zoo Little prepare
1 Giờ 5 Phút trước đây
Красимира needs a Easter Gift Tag to help Dr. Zoo Little prepare for Bu, , ,
Nhấp chuột
1
Красимира needs a Easter Gift Tag to help Dr. Zoo Little prepare for Bu
1 Giờ 5 Phút trước đây
Красимира is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Красимира is sharing FREE Juice with you!
1 Giờ 6 Phút trước đây
Красимира is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Красимира is sharing a Mystery Gift!
1 Giờ 7 Phút trước đây
Красимира has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
1
Красимира has a mystery gift to share with friends!
1 Giờ 7 Phút trước đây
Marie successfully led a Mission to save the Santa-s Reindeer!, , ,
Nhấp chuột
1
Marie successfully led a Mission to save the Santa-s Reindeer!
1 Giờ 9 Phút trước đây
Marie successfully led a Mission to save the Irish Snake!, , ,
Nhấp chuột
1
Marie successfully led a Mission to save the Irish Snake!
1 Giờ 9 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Jamaican Red-billed Streamertail!, , ,
Nhấp chuột
1
Fix the broken wing of this Jamaican Red-billed Streamertail!
1 Giờ 10 Phút trước đây
Edie needs a Bunny Easter Gnome to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island!, , ,
Nhấp chuột
1
Edie needs a Bunny Easter Gnome to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island!
1 Giờ 11 Phút trước đây
Edie needs a Bunny Candle Holder to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island, , ,
Nhấp chuột
1
Edie needs a Bunny Candle Holder to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island
1 Giờ 11 Phút trước đây
Edie needs a Easter Gift Tag to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island!, , ,
Nhấp chuột
1
Edie needs a Easter Gift Tag to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island!
1 Giờ 11 Phút trước đây
Edie needs a Painted Easter Basket to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Isla, , ,
Nhấp chuột
1
Edie needs a Painted Easter Basket to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Isla
1 Giờ 11 Phút trước đây
Marie successfully led a Mission to save the Valentine-s Lovebird!, , ,
Nhấp chuột
1
Marie successfully led a Mission to save the Valentine-s Lovebird!
1 Giờ 11 Phút trước đây
Marie successfully led a Mission to save the TeaCup Pig!, , ,
Nhấp chuột
1
Marie successfully led a Mission to save the TeaCup Pig!
1 Giờ 12 Phút trước đây
Marie successfully led a Mission to save the Humpback Whale!, , ,
Nhấp chuột
1
Marie successfully led a Mission to save the Humpback Whale!
1 Giờ 12 Phút trước đây
Marie successfully led a Mission to save the Helpless Turkey!, , ,
Nhấp chuột
0
Marie successfully led a Mission to save the Helpless Turkey!
1 Giờ 12 Phút trước đây
Edie needs a Frosted Glass Blue Egg to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Isl, , ,
Nhấp chuột
0
Edie needs a Frosted Glass Blue Egg to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Isl
1 Giờ 12 Phút trước đây
Jovanka has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Jovanka has a mystery gift to share with friends!
1 Giờ 31 Phút trước đây
Player is Adamantium Master of the Painting Scottish Black Face!, , ,
Nhấp chuột
1
Player is Adamantium Master of the Painting Scottish Black Face!
1 Giờ 32 Phút trước đây
Marie needs a Bunny Easter Gnome to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island, , ,
Nhấp chuột
0
Marie needs a Bunny Easter Gnome to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island
1 Giờ 32 Phút trước đây
Player is Bronze Master of the Little Owl trio!, , ,
Nhấp chuột
1
Player is Bronze Master of the Little Owl trio!
1 Giờ 33 Phút trước đây
Marie needs a Easter Gift Tag to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island!, , ,
Nhấp chuột
0
Marie needs a Easter Gift Tag to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island!
1 Giờ 36 Phút trước đây
Marie needs a Frosted Glass Blue Egg to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Is, , ,
Nhấp chuột
0
Marie needs a Frosted Glass Blue Egg to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Is
1 Giờ 36 Phút trước đây
Marie needs a Bunny Candle Holder to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Islan, , ,
Nhấp chuột
0
Marie needs a Bunny Candle Holder to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Islan
1 Giờ 36 Phút trước đây
Pete needs a Painted Easter Basket to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Isla, , ,
Nhấp chuột
0
Pete needs a Painted Easter Basket to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Isla
1 Giờ 36 Phút trước đây
Pete needs a Easter Gift Tag to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island!, , ,
Nhấp chuột
0
Pete needs a Easter Gift Tag to help Dr. Zoo Little prepare for Bunny Island!
1 Giờ 36 Phút trước đây
Arlene is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
1
Arlene is sending a FREE Juice Box to thank friends!
2 Giờ 44 Phút trước đây
With friends- help I invited two Staring Black rhinoceroses!, , ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Staring Black rhinoceroses!
2 Giờ 44 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Northern Pygmy Owl!, , ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Northern Pygmy Owl!
2 Giờ 44 Phút trước đây
Sandy is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandy is sharing FREE Juice with you!
3 Giờ 3 Phút trước đây
Annie has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Annie has a mystery gift to share with friends!
3 Giờ 24 Phút trước đây
Find a home for this Jellyfish trio!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Jellyfish trio!
3 Giờ 24 Phút trước đây
Find a home for this Jellyfish trio!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Jellyfish trio!
3 Giờ 24 Phút trước đây
Find a home for this Jellyfish trio!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Jellyfish trio!
3 Giờ 24 Phút trước đây
Find a home for this Jellyfish trio!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Jellyfish trio!
3 Giờ 24 Phút trước đây
Annie is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Annie is sharing a Mystery Gift!
3 Giờ 24 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Classic Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World Classic liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World Classic quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Classic Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Classic Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World Classic mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World Classic. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World Classic. Tất cả các quyền..


?>