Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho động vật nuôi, giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Classic Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Classic Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
7 Phút 7 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
23 Phút 37 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
24 Phút 13 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
24 Phút 25 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
24 Phút 49 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
24 Phút 49 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
25 Phút 19 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
25 Phút 54 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
25 Phút 55 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
25 Phút 55 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
26 Phút 31 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
28 Phút 49 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
28 Phút 49 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
28 Phút 49 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
28 Phút 55 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
29 Phút 1 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
31 Phút 41 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
39 Phút 5 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
40 Phút 10 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
40 Phút 28 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
41 Phút 16 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
41 Phút 58 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
41 Phút 58 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
42 Phút 23 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
42 Phút 41 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
43 Phút 41 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 56 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 57 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 57 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 57 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 57 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 57 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 57 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 57 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Giờ 57 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 35 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 35 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 36 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 36 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 37 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 37 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 37 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 37 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 37 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 37 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 37 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 37 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 37 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 37 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 38 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Giờ 38 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Classic Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World Classic liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World Classic quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Classic Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Classic Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World Classic mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World Classic. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World Classic. Tất cả các quyền..


?>