Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho động vật nuôi, giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Classic Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Classic Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Player just bred a baby Golden Owl, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Golden Owl
1 Giờ 27 Phút trước đây
Help this Giant Wolf Spider find its mother!, , ,
Nhấp chuột
0
Help this Giant Wolf Spider find its mother!
1 Giờ 27 Phút trước đây
Player just bred a baby Golden Owl, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Golden Owl
1 Giờ 27 Phút trước đây
Player just bred a baby Golden Owl, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Golden Owl
1 Giờ 27 Phút trước đây
Help this Komodo Monitor find its mother!, , ,
Nhấp chuột
0
Help this Komodo Monitor find its mother!
3 Giờ 7 Phút trước đây
Janette is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Janette is sharing a Mystery Gift!
3 Giờ 7 Phút trước đây
Player just bred a baby California Dog-faced Butterfly, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby California Dog-faced Butterfly
3 Giờ 8 Phút trước đây
Janette found 10 Fresh Fruit Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Janette found 10 Fresh Fruit Stands to share!
3 Giờ 8 Phút trước đây
Rescue this Hedgehog!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Hedgehog!
3 Giờ 9 Phút trước đây
Find a home for this Watchful Quail hawk!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Watchful Quail hawk!
3 Giờ 9 Phút trước đây
Find a home for this Watchful Quail hawk!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Watchful Quail hawk!
3 Giờ 9 Phút trước đây
Janette is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Janette is sharing FREE Juice with you!
3 Giờ 9 Phút trước đây
Find a home for this Watchful Quail hawk!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Watchful Quail hawk!
3 Giờ 9 Phút trước đây
Find a home for this Watchful Quail hawk!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Watchful Quail hawk!
3 Giờ 9 Phút trước đây
Find a home for this Watchful Quail hawk!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Watchful Quail hawk!
3 Giờ 9 Phút trước đây
Helen is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen is sending a FREE Juice Box to thank friends!
3 Giờ 10 Phút trước đây
Janette has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Janette has a mystery gift to share with friends!
3 Giờ 10 Phút trước đây
Rescue this Hedgehog!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Hedgehog!
3 Giờ 12 Phút trước đây
Help this Sunbathing Killer Whale find its mother!, , ,
Nhấp chuột
0
Help this Sunbathing Killer Whale find its mother!
3 Giờ 12 Phút trước đây
Martina is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Martina is sharing FREE Juice with you!
3 Giờ 12 Phút trước đây
Mary found 10 Fresh Fruit Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Mary found 10 Fresh Fruit Stands to share!
3 Giờ 14 Phút trước đây
Gloria is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Gloria is sending a FREE Juice Box to thank friends!
3 Giờ 14 Phút trước đây
Carolyn found 10 Fresh Fruit Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn found 10 Fresh Fruit Stands to share!
3 Giờ 27 Phút trước đây
Carolyn needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn needs 10 helping hands!
3 Giờ 27 Phút trước đây
Carolyn wants to share some Yellow roses!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn wants to share some Yellow roses!
3 Giờ 27 Phút trước đây
Player just bred a baby Rocking Sifaka, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Rocking Sifaka
3 Giờ 27 Phút trước đây
Carolyn is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn is sharing FREE Juice with you!
3 Giờ 27 Phút trước đây
Protect this Javan Rhinoceros from Poachers!, , ,
Nhấp chuột
0
Protect this Javan Rhinoceros from Poachers!
3 Giờ 27 Phút trước đây
Player just bred a baby Rocking Sifaka, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Rocking Sifaka
3 Giờ 27 Phút trước đây
Player just bred a baby Shielding Sandgrouse, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Shielding Sandgrouse
3 Giờ 27 Phút trước đây
Player just bred a baby Rocking Sifaka, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Rocking Sifaka
3 Giờ 27 Phút trước đây
Carol Sue successfully led a Mission to save the Irish Snake!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol Sue successfully led a Mission to save the Irish Snake!
4 Giờ 51 Phút trước đây
Dr. Zoo Little-s Daily Stamps, , ,
Nhấp chuột
0
Dr. Zoo Little-s Daily Stamps
4 Giờ 51 Phút trước đây
Carol Sue is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol Sue is sharing FREE Juice with you!
4 Giờ 51 Phút trước đây
Carol Sue found 10 Fresh Fruit Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol Sue found 10 Fresh Fruit Stands to share!
4 Giờ 51 Phút trước đây
Rescue this Large Pine Weevil!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Large Pine Weevil!
4 Giờ 51 Phút trước đây
Carol Sue found some extra planting tables in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol Sue found some extra planting tables in Zoo World!
4 Giờ 51 Phút trước đây
Carol Sue needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol Sue needs 10 helping hands!
4 Giờ 51 Phút trước đây
Carol Sue is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol Sue is sharing a Mystery Gift!
4 Giờ 51 Phút trước đây
Carol Sue is sharing Blue Roses in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol Sue is sharing Blue Roses in Zoo World!
4 Giờ 51 Phút trước đây
Grace has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Grace has a mystery gift to share with friends!
5 Giờ 21 Phút trước đây
Gt needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
1
Gt needs 10 helping hands!
5 Giờ 39 Phút trước đây
Margaret needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
1
Margaret needs 10 helping hands!
5 Giờ 53 Phút trước đây
Protect this Meerkat from Poachers!, , ,
Nhấp chuột
0
Protect this Meerkat from Poachers!
6 Giờ 7 Phút trước đây
Mary is sharing Blue Roses in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Mary is sharing Blue Roses in Zoo World!
6 Giờ 7 Phút trước đây
Player just bred a baby Watching Western meadowlark, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Watching Western meadowlark
6 Giờ 7 Phút trước đây
Player just bred a baby Grazing Bardoka, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Grazing Bardoka
6 Giờ 7 Phút trước đây
Player just bred a baby Grazing Bardoka, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Grazing Bardoka
6 Giờ 7 Phút trước đây
Player just bred a baby Grazing Bardoka, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Grazing Bardoka
6 Giờ 7 Phút trước đây
Player just bred a baby Grazing Bardoka, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Grazing Bardoka
6 Giờ 8 Phút trước đây
UPDATE: Need 5 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
UPDATE: Need 5 helping hands!
6 Giờ 49 Phút trước đây
Mary is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Mary is sharing FREE Juice with you!
7 Giờ 7 Phút trước đây
Mary has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Mary has a mystery gift to share with friends!
7 Giờ 7 Phút trước đây
Mary found 10 Fresh Fruit Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Mary found 10 Fresh Fruit Stands to share!
7 Giờ 7 Phút trước đây
Mary found some extra planting tables in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Mary found some extra planting tables in Zoo World!
7 Giờ 7 Phút trước đây
Mary wants to share some Yellow roses!, , ,
Nhấp chuột
0
Mary wants to share some Yellow roses!
7 Giờ 7 Phút trước đây
Mary is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Mary is sharing a Mystery Gift!
7 Giờ 7 Phút trước đây
Susan successfully led a Mission to save the South China Tiger!, , ,
Nhấp chuột
3
Susan successfully led a Mission to save the South China Tiger!
7 Giờ 8 Phút trước đây
Carol needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
2
Carol needs 10 helping hands!
7 Giờ 27 Phút trước đây
Jean needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
2
Jean needs 10 helping hands!
8 Giờ 3 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Classic Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World Classic liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World Classic quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Classic Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Classic Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World Classic mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World Classic. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World Classic. Tất cả các quyền..


?>