Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho động vật nuôi, giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Classic Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Classic Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Find a home for this Pamir shrew!, Shari needs your help rescuing the poor Pamir shrew. Would you like to help Shari adopt this Pamir shrew?, ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Pamir shrew! Bonus
35 Phút 11 Giây trước đây
Find a home for this Pamir shrew!, Shari needs your help rescuing the poor Pamir shrew. Would you like to help Shari adopt this Pamir shrew?, ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Pamir shrew! Bonus
37 Phút 50 Giây trước đây
Shari is sharing a Mystery Gift!, Shari is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
1
Shari is sharing a Mystery Gift! Bonus
40 Phút 30 Giây trước đây
17958, Nancy is helping Dr. Zoo Little prepare…, ,
Nhấp chuột
0
17958 Nancy is helping Dr. Zoo Little prepare…
45 Phút 1 Giây trước đây
Find a home for this Pamir Shrew!, Linda needs your help rescuing the poor Pamir Shrew. Would you like to help Linda adopt this Pamir Shrew?, ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Pamir Shrew! Bonus
48 Phút 52 Giây trước đây
Find a home for this Pamir Shrew!, Linda needs your help rescuing the poor Pamir Shrew. Would you like to help Linda adopt this Pamir Shrew?, ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Pamir Shrew! Bonus
49 Phút 11 Giây trước đây
Find a home for this Pamir Shrew!, Linda needs your help rescuing the poor Pamir Shrew. Would you like to help Linda adopt this Pamir Shrew?, ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Pamir Shrew! Bonus
49 Phút 21 Giây trước đây
UPDATE: Need 2 helping hands!, If Kim gets 2 helping hands then everyone that helps gets a Great White Shark!, ,
Nhấp chuột
1
UPDATE: Need 2 helping hands! Bonus
49 Phút 24 Giây trước đây
Help this Giant Water bug find its mother!, This Giant Water bug was separated from its mother during an earthquake and will not survive without its…, ,
Nhấp chuột
1
Help this Giant Water bug find its mother! Bonus
59 Phút 46 Giây trước đây
I leveled up in my Zoo Cornucopia Buildable!, Celebrate with me and receive free Zoo Cornucopia Gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
0
I leveled up in my Zoo Cornucopia Buildable! Bonus
1 Giờ 7 Phút trước đây
Pat is sharing a Mystery Gift!, Pat is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
1
Pat is sharing a Mystery Gift! Bonus
1 Giờ 8 Phút trước đây
Pat is sharing FREE Juice with you!, Pat is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with one click!, ,
Nhấp chuột
2
Pat is sharing FREE Juice with you! Bonus
1 Giờ 8 Phút trước đây
Pat has a mystery gift to share with friends!, Pat found a mystery gift box during a treasure hunt! There could be a valuable rare item in this gift box!, ,
Nhấp chuột
1
Pat has a mystery gift to share with friends! Bonus
1 Giờ 9 Phút trước đây
17938, FairyGodmother Amy is helping Dr. Zoo Little prepare guests for Zoo Cornucopia . Friends who help get one, too!, ,
Nhấp chuột
0
17938 Bonus
1 Giờ 10 Phút trước đây
17956, FairyGodmother Amy is helping Dr.…, ,
Nhấp chuột
0
17956 FairyGodmother Amy is helping Dr.…
1 Giờ 11 Phút trước đây
17957, FairyGodmother Amy is helping Dr.…, ,
Nhấp chuột
0
17957 FairyGodmother Amy is helping Dr.…
1 Giờ 11 Phút trước đây
17958, FairyGodmother Amy is helping Dr.…, ,
Nhấp chuột
0
17958 FairyGodmother Amy is helping Dr.…
1 Giờ 12 Phút trước đây
17959, FairyGodmother Amy is helping Dr.…, ,
Nhấp chuột
0
17959 FairyGodmother Amy is helping Dr.…
1 Giờ 13 Phút trước đây
Lauren L Stice, Sonia is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with one click!, ,
Nhấp chuột
0
Lauren L Stice Bonus
1 Giờ 17 Phút trước đây
Brenda is sharing FREE Juice with you!, Brenda is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with one click!, ,
Nhấp chuột
0
Brenda is sharing FREE Juice with you! Bonus
1 Giờ 17 Phút trước đây
17959, Pupcake is helping Dr. Zoo Little…, ,
Nhấp chuột
0
17959 Pupcake is helping Dr. Zoo Little…
1 Giờ 25 Phút trước đây
17938, Wendy is helping Dr. Zoo Little…, ,
Nhấp chuột
0
17938 Wendy is helping Dr. Zoo Little…
1 Giờ 31 Phút trước đây
17958, Wendy is helping Dr. Zoo Little…, ,
Nhấp chuột
0
17958 Wendy is helping Dr. Zoo Little…
1 Giờ 32 Phút trước đây
Jennie is helping friends celebrate a new ZooMate, In celebration, Jennie wants you to share the love. Everyone who helps gets a basket too., ,
Nhấp chuột
1
Jennie is helping friends celebrate a new ZooMate Bonus
1 Giờ 37 Phút trước đây
Carol needs 10 helping hands!, Carol needs 10 helping hands in 4 days to organize a charity event to help protect the Spectacled Bear! If Carol succeeds then everyone that helps gets a Spectacled Bear!, ,
Nhấp chuột
3
Carol needs 10 helping hands! Bonus
1 Giờ 48 Phút trước đây
17958, Denise is helping Dr. Zoo Little prepare guests for Zoo Cornucopia . Friends who help get one, too!, ,
Nhấp chuột
0
17958 Bonus
1 Giờ 49 Phút trước đây
17938, Denise is helping Dr. Zoo Little prepare guests for Zoo Cornucopia . Friends who help get one, too!, ,
Nhấp chuột
1
17938 Bonus
1 Giờ 49 Phút trước đây
17958, Sandy is helping Dr. Zoo Little prepare guests for Zoo Cornucopia . Friends who help get one, too!, ,
Nhấp chuột
1
17958 Bonus
1 Giờ 55 Phút trước đây
17956, Sandy is helping Dr. Zoo Little prepare guests for Zoo Cornucopia . Friends who help get one, too!, ,
Nhấp chuột
1
17956 Bonus
1 Giờ 56 Phút trước đây
17938, Sandy is helping Dr. Zoo Little prepare guests for Zoo Cornucopia . Friends who help get one, too!, ,
Nhấp chuột
1
17938 Bonus
1 Giờ 56 Phút trước đây
Maxine has a mystery gift to share with friends!, Maxine found a mystery gift box during a treasure hunt! There could be a valuable rare item in this gift box!, ,
Nhấp chuột
3
Maxine has a mystery gift to share with friends! Bonus
1 Giờ 57 Phút trước đây
Find a home for this Pamir shrew!, Sandy needs your help rescuing the poor Pamir shrew. Would you like to help Sandy adopt this Pamir shrew?, ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Pamir shrew! Bonus
1 Giờ 57 Phút trước đây
Jim is sharing a Mystery Gift!, Jim is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
4
Jim is sharing a Mystery Gift! Bonus
2 Giờ 14 Phút trước đây
17956, beth is helping Dr. Zoo Little…, ,
Nhấp chuột
0
17956 beth is helping Dr. Zoo Little…
2 Giờ 19 Phút trước đây
17938, beth is helping Dr. Zoo Little prepare guests for Zoo Cornucopia . Friends who help get one, too!, ,
Nhấp chuột
1
17938 Bonus
2 Giờ 19 Phút trước đây
Find a home for this Pamir Shrew!, Linda needs your help rescuing the poor Pamir Shrew. Would you like to help Linda adopt this Pamir Shrew?, ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Pamir Shrew! Bonus
2 Giờ 22 Phút trước đây
Find a home for this Pamir Shrew!, Linda needs your help rescuing the poor Pamir Shrew. Would you like to help Linda adopt this Pamir Shrew?, ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Pamir Shrew! Bonus
2 Giờ 23 Phút trước đây
Judy successfully led a Mission to save the Student Tetra!, Judy wants to thank everybody that helped with a reward!, ,
Nhấp chuột
4
Judy successfully led a Mission to save the Student Tetra! Bonus
2 Giờ 35 Phút trước đây
SALLY is sharing FREE Juice with you!, SALLY is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with one click!, ,
Nhấp chuột
2
SALLY is sharing FREE Juice with you! Bonus
2 Giờ 35 Phút trước đây
SALLY found 10 Spaceships to share!, These are only available for a limited time. If you get one, SALLY wants you to share it back!, ,
Nhấp chuột
2
SALLY found 10 Spaceships to share! Bonus
2 Giờ 36 Phút trước đây
TheClub is sharing FREE Juice with you!, TheClub is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with one click!, ,
Nhấp chuột
2
TheClub is sharing FREE Juice with you! Bonus
2 Giờ 37 Phút trước đây
SALLY is sharing a Mystery Gift!, SALLY is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
4
SALLY is sharing a Mystery Gift! Bonus
2 Giờ 37 Phút trước đây
SALLY has a mystery gift to share with friends!, SALLY found a mystery gift box during a treasure hunt! There could be a valuable rare item in this gift box!, ,
Nhấp chuột
3
SALLY has a mystery gift to share with friends! Bonus
2 Giờ 37 Phút trước đây
Player is sharing a Mystery Gift!, Player is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
4
Player is sharing a Mystery Gift! Bonus
2 Giờ 37 Phút trước đây
MaryFrances is sharing FREE Juice with you!, MaryFrances is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with one click!, ,
Nhấp chuột
2
MaryFrances is sharing FREE Juice with you! Bonus
2 Giờ 39 Phút trước đây
-Bradley has a mystery gift to share with friends!, -Bradley found a mystery gift box during a treasure hunt! There could be a valuable rare item in this gift box!, ,
Nhấp chuột
3
-Bradley has a mystery gift to share with friends! Bonus
2 Giờ 50 Phút trước đây
Find a home for this Brazilian wandering spider!, Ariana needs your help rescuing the poor Brazilian wandering spider. Would you like to help Ariana adopt this…, ,
Nhấp chuột
5
Find a home for this Brazilian wandering spider! Bonus
2 Giờ 52 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Father and Son Ostrich!, This Father and Son Ostrich was caught in a terrible tornado and broke its wing! Help the Father and Son Ostrich heal…, ,
Nhấp chuột
5
Fix the broken wing of this Father and Son Ostrich! Bonus
2 Giờ 52 Phút trước đây
Find a home for this Cuvier-s beaked whale!, Ariana needs your help rescuing the poor Cuvier-s beaked whale. Would you like to help Ariana adopt this Cuvier-s beaked…, ,
Nhấp chuột
5
Find a home for this Cuvier-s beaked whale! Bonus
2 Giờ 52 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Karner Blue!, This Karner Blue was caught in a terrible tornado and broke its wing! Help the Karner Blue heal its wing so that it…, ,
Nhấp chuột
4
Fix the broken wing of this Karner Blue! Bonus
2 Giờ 53 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Wholphin!, This Wholphin is drenched in oil, and it will not survive without your help. Would you like to help clean the Wholphin?, ,
Nhấp chuột
5
Clean dirty oil on this Wholphin! Bonus
2 Giờ 54 Phút trước đây
Find a home for this Trotting Long Eared Hedgehog!, Ariana needs your help rescuing the poor Trotting Long Eared Hedgehog. Would you like to help Ariana adopt this…, ,
Nhấp chuột
5
Find a home for this Trotting Long Eared Hedgehog! Bonus
2 Giờ 55 Phút trước đây
Find a home for this Watchful Ounce!, Ariana needs your help rescuing the poor Watchful Ounce. Would you like to help Ariana adopt this Watchful Ounce?, ,
Nhấp chuột
5
Find a home for this Watchful Ounce! Bonus
2 Giờ 57 Phút trước đây
Find a home for this Sailor Crab!, Ariana needs your help rescuing the poor Sailor Crab. Would you like to help Ariana adopt this Sailor Crab?, ,
Nhấp chuột
4
Find a home for this Sailor Crab! Bonus
2 Giờ 57 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Stingray!, This Stingray is drenched in oil, and it will not survive without your help. Would you like to help clean the Stingray?, ,
Nhấp chuột
4
Clean dirty oil on this Stingray! Bonus
2 Giờ 58 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Land Hermit Crab!, This Land Hermit Crab is drenched in oil, and it will not survive without your help. Would you like to help clean the…, ,
Nhấp chuột
4
Clean dirty oil on this Land Hermit Crab! Bonus
2 Giờ 59 Phút trước đây
Find a home for this Pamir shrew!, Curnell needs your help rescuing the poor Pamir shrew. Would you like to help Curnell adopt this Pamir shrew?, ,
Nhấp chuột
4
Find a home for this Pamir shrew! Bonus
2 Giờ 59 Phút trước đây
Find a home for this Cook Salamander!, Ariana needs your help rescuing the poor Cook Salamander. Would you like to help Ariana adopt this Cook Salamander?, ,
Nhấp chuột
5
Find a home for this Cook Salamander! Bonus
2 Giờ 59 Phút trước đây
Find a home for this Pamir shrew!, Curnell needs your help rescuing the poor Pamir shrew. Would you like to help Curnell adopt this Pamir shrew?, ,
Nhấp chuột
4
Find a home for this Pamir shrew! Bonus
2 Giờ 59 Phút trước đây
Find a home for this Pamir shrew!, Curnell needs your help rescuing the poor Pamir shrew. Would you like to help Curnell adopt this Pamir shrew?, ,
Nhấp chuột
4
Find a home for this Pamir shrew! Bonus
3 Giờ 17 Giây trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Classic Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World Classic liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World Classic quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Classic Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Classic Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World Classic mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World Classic. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World Classic. Tất cả các quyền..