Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho động vật nuôi, giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Classic Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Classic Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Sam is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Sam is sharing FREE Juice with you!
1 Giờ 13 Phút trước đây
Rescue this Fire Golem!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Fire Golem!
1 Giờ 38 Phút trước đây
UPDATE: Need 9 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
UPDATE: Need 9 helping hands!
1 Giờ 38 Phút trước đây
Biba has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Biba has a mystery gift to share with friends!
1 Giờ 39 Phút trước đây
Dr. Zoo Little-s Daily Stamps, , ,
Nhấp chuột
0
Dr. Zoo Little-s Daily Stamps
1 Giờ 39 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Hummingbird Hawk-moth!, , ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Hummingbird Hawk-moth!
1 Giờ 39 Phút trước đây
Biba is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Biba is sharing a Mystery Gift!
1 Giờ 39 Phút trước đây
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope
1 Giờ 39 Phút trước đây
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope
1 Giờ 39 Phút trước đây
Player is Platinum Master of the Scouting Prairie antelope!, , ,
Nhấp chuột
0
Player is Platinum Master of the Scouting Prairie antelope!
1 Giờ 39 Phút trước đây
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope
1 Giờ 39 Phút trước đây
Rebecca is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Rebecca is sending a FREE Juice Box to thank friends!
1 Giờ 39 Phút trước đây
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope
1 Giờ 39 Phút trước đây
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope
1 Giờ 39 Phút trước đây
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope
1 Giờ 39 Phút trước đây
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope
1 Giờ 39 Phút trước đây
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Scouting Prairie antelope
1 Giờ 39 Phút trước đây
Player just bred a baby Lilypad Frog, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Lilypad Frog
1 Giờ 39 Phút trước đây
Player just bred a baby Lilypad Frog, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Lilypad Frog
1 Giờ 40 Phút trước đây
Rebecca is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Rebecca is sending a FREE Juice Box to thank friends!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Biba is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Biba is sharing FREE Juice with you!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Theresa successfully led a Mission to save the Student Tetra!, , ,
Nhấp chuột
0
Theresa successfully led a Mission to save the Student Tetra!
2 Giờ 13 Phút trước đây
Marie is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Marie is sharing FREE Juice with you!
2 Giờ 19 Phút trước đây
Kimberley needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Kimberley needs 10 helping hands!
3 Giờ 4 Phút trước đây
Susie has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Susie has a mystery gift to share with friends!
3 Giờ 7 Phút trước đây
Player is Platinum Master of the Plains garter snake!, , ,
Nhấp chuột
0
Player is Platinum Master of the Plains garter snake!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Player just bred a baby Plains garter snake, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Plains garter snake
3 Giờ 26 Phút trước đây
Elaine has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Elaine has a mystery gift to share with friends!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Elaine just reached Level 930 in Zoo!, , ,
Nhấp chuột
0
Elaine just reached Level 930 in Zoo!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Player is Adamantium Master of the Onlooker Chacma baboon!, , ,
Nhấp chuột
0
Player is Adamantium Master of the Onlooker Chacma baboon!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Elaine has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Elaine has a mystery gift to share with friends!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Elaine has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Elaine has a mystery gift to share with friends!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Player is Bronze Master of the Moorish wall gecko!, , ,
Nhấp chuột
0
Player is Bronze Master of the Moorish wall gecko!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Elaine has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Elaine has a mystery gift to share with friends!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Player is Platinum Master of the Mississippi Valley wolf!, , ,
Nhấp chuột
0
Player is Platinum Master of the Mississippi Valley wolf!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Player just bred a baby Sleepy Striped Hyena, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Sleepy Striped Hyena
3 Giờ 26 Phút trước đây
Elaine has a Zoo full of happy animals!, , ,
Nhấp chuột
0
Elaine has a Zoo full of happy animals!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Elaine has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Elaine has a mystery gift to share with friends!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Elaine just reached Level 931 in Zoo!, , ,
Nhấp chuột
0
Elaine just reached Level 931 in Zoo!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Elaine has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Elaine has a mystery gift to share with friends!
3 Giờ 26 Phút trước đây
Martine is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Martine is sending a FREE Juice Box to thank friends!
3 Giờ 27 Phút trước đây
Martine has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Martine has a mystery gift to share with friends!
3 Giờ 27 Phút trước đây
Protect this Strolling Southern long nosed armadillo from Poachers!, , ,
Nhấp chuột
0
Protect this Strolling Southern long nosed armadillo from Poachers!
3 Giờ 27 Phút trước đây
Find a home for this Oreodon!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Oreodon!
3 Giờ 28 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Blue Jay!, , ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Blue Jay!
3 Giờ 28 Phút trước đây
Martine is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Martine is sending a FREE Juice Box to thank friends!
3 Giờ 28 Phút trước đây
Protect this Irish Wren from Poachers!, , ,
Nhấp chuột
0
Protect this Irish Wren from Poachers!
3 Giờ 28 Phút trước đây
Martine is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Martine is sending a FREE Juice Box to thank friends!
3 Giờ 28 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Beluga Whale!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Beluga Whale!
3 Giờ 28 Phút trước đây
Martine has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Martine has a mystery gift to share with friends!
3 Giờ 28 Phút trước đây
Martine is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Martine is sending a FREE Juice Box to thank friends!
3 Giờ 28 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Smooth-billed Ani!, , ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Smooth-billed Ani!
3 Giờ 28 Phút trước đây
Sandy is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandy is sharing FREE Juice with you!
3 Giờ 29 Phút trước đây
Sandy is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandy is sharing a Mystery Gift!
3 Giờ 29 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Regal ringneck snake!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Regal ringneck snake!
3 Giờ 29 Phút trước đây
Charlie sent you a Winter Trip to Russia! Send an Ultra Rare and get one for fre, , ,
Nhấp chuột
0
Charlie sent you a Winter Trip to Russia! Send an Ultra Rare and get one for fre
3 Giờ 29 Phút trước đây
Theresa successfully led a Mission to save the Student Tetra!, , ,
Nhấp chuột
0
Theresa successfully led a Mission to save the Student Tetra!
3 Giờ 41 Phút trước đây
Ellen found 10 Strawberry Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Ellen found 10 Strawberry Stands to share!
3 Giờ 48 Phút trước đây
Linda is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Linda is sharing FREE Juice with you!
3 Giờ 49 Phút trước đây
Linda found a flash sale for 60% off Maintenance Managers in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Linda found a flash sale for 60% off Maintenance Managers in Zoo World!
3 Giờ 49 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Classic Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World Classic liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World Classic quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Classic Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Classic Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World Classic mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World Classic. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World Classic. Tất cả các quyền..


?>