Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho động vật nuôi, giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Classic Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Classic Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Help this Texas Pocket Gopher find its mother!, , ,
Nhấp chuột
0
Help this Texas Pocket Gopher find its mother!
6 Phút 32 Giây trước đây
UPDATE: Need 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
UPDATE: Need 10 helping hands!
28 Phút 24 Giây trước đây
geraldine needs a Cute Turkey Sticker to help Dr. Zoo Little prepare for Forest , , ,
Nhấp chuột
0
geraldine needs a Cute Turkey Sticker to help Dr. Zoo Little prepare for Forest
36 Phút 28 Giây trước đây
geraldine needs a Thanksgiving Dessert Tray to help Dr. Zoo Little prepare for F, , ,
Nhấp chuột
0
geraldine needs a Thanksgiving Dessert Tray to help Dr. Zoo Little prepare for F
36 Phút 37 Giây trước đây
Zoo World Classic, , ,
Nhấp chuột
2
Zoo World Classic
1 Giờ 13 Phút trước đây
Help this Danube Nutria find its mother!, , ,
Nhấp chuột
0
Help this Danube Nutria find its mother!
1 Giờ 13 Phút trước đây
Find a home for this Watchful Argali!, , ,
Nhấp chuột
3
Find a home for this Watchful Argali!
1 Giờ 17 Phút trước đây
Arlene is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
2
Arlene is sending a FREE Juice Box to thank friends!
1 Giờ 21 Phút trước đây
Margie needs a Cute Turkey Sticker to help Dr. Zoo Little prepare for Forest Din, , ,
Nhấp chuột
3
Margie needs a Cute Turkey Sticker to help Dr. Zoo Little prepare for Forest Din
1 Giờ 37 Phút trước đây
Arlene is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
2
Arlene is sharing a Mystery Gift!
1 Giờ 53 Phút trước đây
With friends- help I invited two Sniffing African forest elephants!, , ,
Nhấp chuột
2
With friends- help I invited two Sniffing African forest elephants!
1 Giờ 53 Phút trước đây
Arlene needs a Solar Acorn Stake Set to help Dr. Zoo Little prepare for Forest D, , ,
Nhấp chuột
3
Arlene needs a Solar Acorn Stake Set to help Dr. Zoo Little prepare for Forest D
1 Giờ 53 Phút trước đây
Arlene needs a Orange Plaid Plush Pumpkin to help Dr. Zoo Little prepare for For, , ,
Nhấp chuột
3
Arlene needs a Orange Plaid Plush Pumpkin to help Dr. Zoo Little prepare for For
1 Giờ 53 Phút trước đây
Arlene needs a Thanksgiving Dessert Tray to help Dr. Zoo Little prepare for Fore, , ,
Nhấp chuột
3
Arlene needs a Thanksgiving Dessert Tray to help Dr. Zoo Little prepare for Fore
1 Giờ 53 Phút trước đây
Player just bred a baby Phalanger, , ,
Nhấp chuột
2
Player just bred a baby Phalanger
2 Giờ 53 Phút trước đây
Margie successfully led a Mission to save the Great White Shark!, , ,
Nhấp chuột
2
Margie successfully led a Mission to save the Great White Shark!
2 Giờ 54 Phút trước đây
Margie successfully led a Mission to save the South China Tiger!, , ,
Nhấp chuột
2
Margie successfully led a Mission to save the South China Tiger!
3 Giờ 54 Phút trước đây
Margie needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
2
Margie needs 10 helping hands!
3 Giờ 54 Phút trước đây
Margie just reached Level 720 in Zoo!, , ,
Nhấp chuột
2
Margie just reached Level 720 in Zoo!
3 Giờ 54 Phút trước đây
Margie just reached Level 720 in Zoo!, , ,
Nhấp chuột
2
Margie just reached Level 720 in Zoo!
3 Giờ 54 Phút trước đây
Margie found 10 Sailboats to share!, , ,
Nhấp chuột
2
Margie found 10 Sailboats to share!
3 Giờ 54 Phút trước đây
Player is Gold Master of the Mountain Goat!, , ,
Nhấp chuột
3
Player is Gold Master of the Mountain Goat!
4 Giờ 6 Phút trước đây
Bill found some extra planting tables in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
3
Bill found some extra planting tables in Zoo World!
4 Giờ 13 Phút trước đây
Linda is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Linda is sharing a Mystery Gift!
4 Giờ 14 Phút trước đây
Linda has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Linda has a mystery gift to share with friends!
4 Giờ 14 Phút trước đây
Toni needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
3
Toni needs 10 helping hands!
4 Giờ 24 Phút trước đây
Bill is sharing Blue Roses in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
3
Bill is sharing Blue Roses in Zoo World!
4 Giờ 25 Phút trước đây
Bill wants to share some White roses!, , ,
Nhấp chuột
3
Bill wants to share some White roses!
4 Giờ 26 Phút trước đây
Bill just reached Level 315 in Zoo!, , ,
Nhấp chuột
4
Bill just reached Level 315 in Zoo!
4 Giờ 27 Phút trước đây
Bill just reached Level 315 in Zoo!, , ,
Nhấp chuột
3
Bill just reached Level 315 in Zoo!
4 Giờ 28 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Snow Goose!, , ,
Nhấp chuột
3
Fix the broken wing of this Snow Goose!
4 Giờ 31 Phút trước đây
UPDATE: Need 6 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
3
UPDATE: Need 6 helping hands!
4 Giờ 34 Phút trước đây
UPDATE: Need 6 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
3
UPDATE: Need 6 helping hands!
4 Giờ 34 Phút trước đây
Bill is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Bill is sharing FREE Juice with you!
4 Giờ 35 Phút trước đây
Bill is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
3
Bill is sharing a Mystery Gift!
4 Giờ 35 Phút trước đây
Bill has a Zoo full of happy animals!, , ,
Nhấp chuột
3
Bill has a Zoo full of happy animals!
4 Giờ 38 Phút trước đây
Sandy is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandy is sharing a Mystery Gift!
5 Giờ 11 Phút trước đây
Teresa is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
2
Teresa is sharing a Mystery Gift!
5 Giờ 12 Phút trước đây
Teresa is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Teresa is sharing FREE Juice with you!
5 Giờ 13 Phút trước đây
Teresa needs a Thanksgiving Dessert Tray to help Dr. Zoo Little prepare for Fore, , ,
Nhấp chuột
3
Teresa needs a Thanksgiving Dessert Tray to help Dr. Zoo Little prepare for Fore
5 Giờ 13 Phút trước đây
Teresa needs some Juice!, , ,
Nhấp chuột
2
Teresa needs some Juice!
5 Giờ 13 Phút trước đây
Teresa needs a Cute Turkey Sticker to help Dr. Zoo Little prepare for Forest Din, , ,
Nhấp chuột
3
Teresa needs a Cute Turkey Sticker to help Dr. Zoo Little prepare for Forest Din
5 Giờ 13 Phút trước đây
Cheryl needs a Thanksgiving Dessert Tray to help Dr. Zoo Little prepare for Fore, , ,
Nhấp chuột
0
Cheryl needs a Thanksgiving Dessert Tray to help Dr. Zoo Little prepare for Fore
6 Giờ 23 Phút trước đây
Sandy is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandy is sharing FREE Juice with you!
7 Giờ 11 Phút trước đây
Deb has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Deb has a mystery gift to share with friends!
7 Giờ 12 Phút trước đây
Deb found 10 Sailboats to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Deb found 10 Sailboats to share!
7 Giờ 12 Phút trước đây
Deb wants to share some Red roses!, , ,
Nhấp chuột
0
Deb wants to share some Red roses!
7 Giờ 12 Phút trước đây
Deb found some extra planting tables in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Deb found some extra planting tables in Zoo World!
7 Giờ 12 Phút trước đây
Deb is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Deb is sharing a Mystery Gift!
7 Giờ 12 Phút trước đây
Deb is sharing Blue Roses in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Deb is sharing Blue Roses in Zoo World!
7 Giờ 12 Phút trước đây
Pete is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Pete is sharing FREE Juice with you!
8 Giờ 10 Phút trước đây
Jo is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Jo is sharing FREE Juice with you!
8 Giờ 11 Phút trước đây
Pete is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
5
Pete is sharing a Mystery Gift!
8 Giờ 11 Phút trước đây
Pete has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
5
Pete has a mystery gift to share with friends!
8 Giờ 12 Phút trước đây
Kate needs a Orange Plaid Plush Pumpkin to help Dr. Zoo Little prepare for Fores, , ,
Nhấp chuột
5
Kate needs a Orange Plaid Plush Pumpkin to help Dr. Zoo Little prepare for Fores
8 Giờ 12 Phút trước đây
With friends- help I invited two Cute Turkey Stickers!, , ,
Nhấp chuột
5
With friends- help I invited two Cute Turkey Stickers!
8 Giờ 12 Phút trước đây
Kate needs a Turkey Candleholder Set to help Dr. Zoo Little prepare for Forest D, , ,
Nhấp chuột
5
Kate needs a Turkey Candleholder Set to help Dr. Zoo Little prepare for Forest D
8 Giờ 13 Phút trước đây
Kate needs a Solar Acorn Stake Set to help Dr. Zoo Little prepare for Forest Din, , ,
Nhấp chuột
5
Kate needs a Solar Acorn Stake Set to help Dr. Zoo Little prepare for Forest Din
8 Giờ 13 Phút trước đây
Kate needs a Thanksgiving Dessert Tray to help Dr. Zoo Little prepare for Forest, , ,
Nhấp chuột
5
Kate needs a Thanksgiving Dessert Tray to help Dr. Zoo Little prepare for Forest
8 Giờ 14 Phút trước đây
Kate needs a Cute Turkey Sticker to help Dr. Zoo Little prepare for Forest Diner, , ,
Nhấp chuột
4
Kate needs a Cute Turkey Sticker to help Dr. Zoo Little prepare for Forest Diner
8 Giờ 14 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Classic Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World Classic liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World Classic quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Classic Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Classic Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World Classic mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World Classic. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World Classic. Tất cả các quyền..


?>