Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho động vật nuôi, giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Classic Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Classic Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
UPDATE: Need 1 helping hand!, , ,
Nhấp chuột
0
UPDATE: Need 1 helping hand!
1 Giờ 35 Phút trước đây
Player needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Player needs 10 helping hands!
1 Giờ 35 Phút trước đây
Kelli is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Kelli is helping friends celebrate a new ZooMate
1 Giờ 35 Phút trước đây
Ginny is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Ginny is sending a FREE Juice Box to thank friends!
1 Giờ 35 Phút trước đây
April needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
April needs 10 helping hands!
1 Giờ 36 Phút trước đây
Cheyenne has a Zoo full of happy animals!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne has a Zoo full of happy animals!
1 Giờ 39 Phút trước đây
Cheyenne successfully led a Mission to save the Student Tetra!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne successfully led a Mission to save the Student Tetra!
1 Giờ 39 Phút trước đây
Cheyenne has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne has a mystery gift to share with friends!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Cheyenne is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne is sharing FREE Juice with you!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Cheyenne found 10 Tattoo Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne found 10 Tattoo Stands to share!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Cheyenne is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne is sharing a Mystery Gift!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Cheyenne found some extra planting tables in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne found some extra planting tables in Zoo World!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Cheyenne wants to share some Yellow roses!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne wants to share some Yellow roses!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Protect this Red-bellied Wallaby from Poachers!, , ,
Nhấp chuột
0
Protect this Red-bellied Wallaby from Poachers!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Player just bred a baby Vampire Squid, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Vampire Squid
1 Giờ 40 Phút trước đây
Player just bred a baby Vampire Squid, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Vampire Squid
1 Giờ 40 Phút trước đây
Cheyenne is sharing Blue Roses in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne is sharing Blue Roses in Zoo World!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Player just bred a baby Vampire Squid, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Vampire Squid
1 Giờ 40 Phút trước đây
Rescue this Hedgehog!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Hedgehog!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Player just bred a baby Vampire Squid, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Vampire Squid
1 Giờ 40 Phút trước đây
Jena is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Jena is sharing a Mystery Gift!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Cheyenne successfully led a Mission to save the Student Tetra!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne successfully led a Mission to save the Student Tetra!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Cheyenne found 10 Water Carts to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne found 10 Water Carts to share!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Cheyenne found some extra planting tables in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne found some extra planting tables in Zoo World!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Cheyenne is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne is sharing FREE Juice with you!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Cheyenne is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne is sharing a Mystery Gift!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Find a home for this White-tailed Deer!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this White-tailed Deer!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Player just bred a baby Great Outdoors Rabbit, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Great Outdoors Rabbit
1 Giờ 40 Phút trước đây
Player just bred a baby Great Outdoors Rabbit, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Great Outdoors Rabbit
1 Giờ 40 Phút trước đây
Player just bred a baby Great Outdoors Rabbit, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Great Outdoors Rabbit
1 Giờ 40 Phút trước đây
Cheyenne is sharing Blue Roses in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne is sharing Blue Roses in Zoo World!
1 Giờ 40 Phút trước đây
Player just bred a baby Great Outdoors Rabbit, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Great Outdoors Rabbit
1 Giờ 40 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Flame Angelfish!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Flame Angelfish!
1 Giờ 49 Phút trước đây
Jerry is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Jerry is sharing a Mystery Gift!
1 Giờ 55 Phút trước đây
Sarah is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Sarah is sending a FREE Juice Box to thank friends!
1 Giờ 55 Phút trước đây
Ahna is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Ahna is sharing FREE Juice with you!
1 Giờ 55 Phút trước đây
Sybol is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Sybol is sending a FREE Juice Box to thank friends!
1 Giờ 55 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Lungfish!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Lungfish!
1 Giờ 55 Phút trước đây
Pat has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Pat has a mystery gift to share with friends!
1 Giờ 55 Phút trước đây
Sue needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Sue needs 10 helping hands!
1 Giờ 55 Phút trước đây
Carol Sue is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol Sue is sharing a Mystery Gift!
1 Giờ 55 Phút trước đây
UPDATE: Need 6 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
UPDATE: Need 6 helping hands!
1 Giờ 56 Phút trước đây
Cheyenne is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheyenne is sharing a Mystery Gift!
1 Giờ 56 Phút trước đây
Carol needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol needs 10 helping hands!
1 Giờ 56 Phút trước đây
Yvonne has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Yvonne has a mystery gift to share with friends!
1 Giờ 56 Phút trước đây
Becky needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Becky needs 10 helping hands!
1 Giờ 56 Phút trước đây
Help this Hesperosaurus find its mother!, , ,
Nhấp chuột
0
Help this Hesperosaurus find its mother!
1 Giờ 56 Phút trước đây
Marya is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Marya is sharing a Mystery Gift!
1 Giờ 56 Phút trước đây
Ahna is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Ahna is helping friends celebrate a new ZooMate
1 Giờ 56 Phút trước đây
UPDATE: Need 7 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
UPDATE: Need 7 helping hands!
1 Giờ 56 Phút trước đây
Beverly needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Beverly needs 10 helping hands!
1 Giờ 56 Phút trước đây
Diann just reached Level 974 in Zoo!, , ,
Nhấp chuột
0
Diann just reached Level 974 in Zoo!
1 Giờ 57 Phút trước đây
Dan needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Dan needs 10 helping hands!
1 Giờ 57 Phút trước đây
Ahna is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Ahna is helping friends celebrate a new ZooMate
1 Giờ 57 Phút trước đây
Kelli needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Kelli needs 10 helping hands!
1 Giờ 57 Phút trước đây
is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
is sending a FREE Juice Box to thank friends!
1 Giờ 57 Phút trước đây
Ahna is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Ahna is helping friends celebrate a new ZooMate
1 Giờ 57 Phút trước đây
Andy needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Andy needs 10 helping hands!
1 Giờ 57 Phút trước đây
April is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
April is sending a FREE Juice Box to thank friends!
1 Giờ 57 Phút trước đây
Theresa needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Theresa needs 10 helping hands!
1 Giờ 57 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Classic Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World Classic liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World Classic quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Classic Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Classic Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World Classic mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World Classic. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World Classic. Tất cả các quyền..


?>