Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho động vật nuôi, giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Classic Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Classic Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Margaret needs help welcoming a new ZooMate, In celebration, Margaret wants you to share the love. Everyone who helps gets a basket too., ,
Nhấp chuột
0
Margaret needs help welcoming a new ZooMate Bonus
23 Phút 40 Giây trước đây
Zoo World Classic, If Kamey gets 2 helping hands then everyone that helps gets a Humpback Whale!, ,
Nhấp chuột
0
Zoo World Classic Bonus
31 Phút 6 Giây trước đây
GB is helping friends celebrate a new ZooMate, In celebration, GB wants you to share the love. Everyone who helps gets a basket too., ,
Nhấp chuột
0
GB is helping friends celebrate a new ZooMate Bonus
33 Phút 1 Giây trước đây
TheClub has a Zoo full of happy animals!, The Zoo Inspector visited TheClub-s Zoo and ranked it as one of the happiest Zoos around! Can you keep your Zoo animals and visitors happy too?, ,
Nhấp chuột
0
TheClub has a Zoo full of happy animals! Bonus
35 Phút 10 Giây trước đây
Irene E has a mystery gift to share with friends!, Irene E found a mystery gift box during a treasure hunt! There could be a valuable rare item in this gift box!, ,
Nhấp chuột
0
Irene E has a mystery gift to share with friends! Bonus
36 Phút 56 Giây trước đây
Patricia found 10 Porcelain Doll Stands to share!, These are only available for a limited time. If you get one, Patricia wants you to share it back!, ,
Nhấp chuột
0
Patricia found 10 Porcelain Doll Stands to share! Bonus
37 Phút 56 Giây trước đây
Zoo World Classic, A frightened African Wild Dog escaped from those who are trying to help. Help capture the African Wild Dog so that it will be released to the wild soon!, ,
Nhấp chuột
0
Zoo World Classic Bonus
38 Phút 36 Giây trước đây
Player just bred a baby Gentle Nubian Giraffes, Player is so happy to have a new baby Gentle Nubian Giraffes in their zoo that they wanted to celebrate by sharing a collectible baby animal topiary with their friends!, ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Gentle Nubian Giraffes Bonus
39 Phút 32 Giây trước đây
Bonnie Bonnette Johnson, In celebration, Sue wants you to share the love. Everyone who helps gets a basket too., ,
Nhấp chuột
0
Bonnie Bonnette Johnson Bonus
40 Phút 24 Giây trước đây
Dottie successfully led a Mission to save the Student Tetra!, Dottie wants to thank everybody that helped with a reward!, ,
Nhấp chuột
0
Dottie successfully led a Mission to save the Student Tetra! Bonus
40 Phút 27 Giây trước đây
Rescue this Sri Lankan axis deer!, A frightened Sri Lankan axis deer escaped from those who are trying to help. Help capture the Sri Lankan…, ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Sri Lankan axis deer! Bonus
40 Phút 37 Giây trước đây
Lisa Feerick Pollison, Donna is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with one click!, ,
Nhấp chuột
0
Lisa Feerick Pollison Bonus
40 Phút 52 Giây trước đây
Zoo World Classic, If Therese gets 4 helping hands then everyone that helps gets a South China Tiger!, ,
Nhấp chuột
0
Zoo World Classic Bonus
41 Phút 35 Giây trước đây
Donna is sharing a Mystery Gift!, Donna is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
0
Donna is sharing a Mystery Gift! Bonus
43 Phút trước đây
Player is Platinum Master of the Airborne Arctic Fulmar!, Player just bred a new baby Airborne Arctic Fulmar to complete Platinum Mastery. They want to celebrate by sharing a collectible baby animal topiary with their friends!, ,
Nhấp chuột
0
Player is Platinum Master of the Airborne Arctic Fulmar! Bonus
43 Phút 11 Giây trước đây
Jenni A is sharing FREE Juice with you!, Jenni A is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with one click!, ,
Nhấp chuột
0
Jenni A is sharing FREE Juice with you! Bonus
43 Phút 38 Giây trước đây
Player just bred a baby Airborne Arctic Fulmar, Player is so happy to have a new baby Airborne Arctic Fulmar in their zoo that they wanted to celebrate by…, ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Airborne Arctic Fulmar Bonus
44 Phút 28 Giây trước đây
Player just bred a baby Airborne Arctic Fulmar, Player is so happy to have a new baby Airborne Arctic Fulmar in their zoo that they wanted to celebrate by sharing a collectible baby animal topiary with their friends!, ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Airborne Arctic Fulmar Bonus
44 Phút 52 Giây trước đây
Player just bred a baby Wrinkle lipped free tailed bat, Player is so happy to have a new baby Wrinkle lipped free tailed bat in their zoo that they wanted to celebrate by sharing a collectible baby animal topiary with their friends!, ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Wrinkle lipped free tailed bat Bonus
45 Phút 20 Giây trước đây
Player just bred a baby Airborne Arctic Fulmar, Player is so happy to have a new baby Airborne Arctic Fulmar in their zoo that they wanted to celebrate by sharing a collectible baby animal topiary with their friends!, ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Airborne Arctic Fulmar Bonus
45 Phút 36 Giây trước đây
Rescue this Burmese Python!, A frightened Burmese Python escaped from those who are trying to help. Help capture the Burmese Python so that it will be released to the wild soon!, ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Burmese Python! Bonus
45 Phút 38 Giây trước đây
Player is Gold Master of the Black footed yellow sac spider!, Player just bred a new baby Black footed yellow sac spider to complete Gold Mastery. They want to celebrate by sharing a collectible baby animal topiary with their friends!, ,
Nhấp chuột
0
Player is Gold Master of the Black footed yellow sac spider! Bonus
47 Phút 16 Giây trước đây
Player is Bronze Master of the Bananaquit!, Player just bred a new baby Bananaquit to complete Bronze Mastery. They want to celebrate by sharing a collectible baby animal topiary with their friends!, ,
Nhấp chuột
0
Player is Bronze Master of the Bananaquit! Bonus
47 Phút 26 Giây trước đây
Zoo World Classic, Zoo World Classic is a fun game where you can build up your own zoo, collect and breed animals and send gifts to your friends., ,
Nhấp chuột
0
Zoo World Classic Bonus
48 Phút 9 Giây trước đây
Player just bred a baby Airborne Arctic Fulmar, Player is so happy to have a new baby Airborne Arctic Fulmar in their zoo that they wanted to celebrate by sharing a collectible baby animal topiary with their friends!, ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Airborne Arctic Fulmar Bonus
48 Phút 34 Giây trước đây
Player is Gold Master of the Leadbeaters cockatoo!, Player just bred a new baby Leadbeaters cockatoo to complete Gold Mastery. They want to celebrate by sharing a collectible baby animal topiary with their friends!, ,
Nhấp chuột
0
Player is Gold Master of the Leadbeaters cockatoo! Bonus
48 Phút 41 Giây trước đây
Rescue this Hedgehog!, A frightened Hedgehog escaped from those who are trying to help. Help capture the Hedgehog so that it will be released to the wild soon!, ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Hedgehog! Bonus
48 Phút 50 Giây trước đây
Deborah is sending a FREE Juice Box to thank friends!, undefined, ,
Nhấp chuột
0
Deborah is sending a FREE Juice Box to thank friends! undefined
49 Phút 23 Giây trước đây
Player is Silver Master of the Xeme!, Player just bred a new baby Xeme to complete Silver Mastery. They want to celebrate by sharing a collectible baby…, ,
Nhấp chuột
0
Player is Silver Master of the Xeme! Bonus
49 Phút 28 Giây trước đây
Player is Bronze Master of the Xeme!, Player just bred a new baby Xeme to complete Bronze Mastery. They want to celebrate by sharing a collectible baby animal topiary with their friends!, ,
Nhấp chuột
0
Player is Bronze Master of the Xeme! Bonus
49 Phút 40 Giây trước đây
Joceklyn found 10 Porcelain Doll Stands to share!, These are only available for a limited time. If you get one, Joceklyn wants you to share it back!, ,
Nhấp chuột
0
Joceklyn found 10 Porcelain Doll Stands to share! Bonus
49 Phút 44 Giây trước đây
Player is Silver Master of the Drowsy Walrus!, Player just bred a new baby Drowsy Walrus to complete Silver Mastery. They want to celebrate by sharing a…, ,
Nhấp chuột
0
Player is Silver Master of the Drowsy Walrus! Bonus
50 Phút 33 Giây trước đây
Player is Platinum Master of the Regal Tang!, Player just bred a new baby Regal Tang to complete Platinum Mastery. They want to celebrate by sharing a…, ,
Nhấp chuột
0
Player is Platinum Master of the Regal Tang! Bonus
51 Phút 55 Giây trước đây
Ann has a mystery gift to share with friends!, Ann found a mystery gift box during a treasure hunt! There could be a valuable rare item in this gift box!, ,
Nhấp chuột
0
Ann has a mystery gift to share with friends! Bonus
52 Phút 35 Giây trước đây
Therese found 10 Porcelain Doll Stands to share!, These are only available for a limited time. If you get one, Therese wants you to share it back!, ,
Nhấp chuột
0
Therese found 10 Porcelain Doll Stands to share! Bonus
53 Phút 24 Giây trước đây
Help this Asian Badger find its mother!, This Asian Badger was separated from its mother during an earthquake and will not survive without its mother-s protection. Help the Asian Badger find its mother quickly!, ,
Nhấp chuột
0
Help this Asian Badger find its mother! Bonus
54 Phút 35 Giây trước đây
Zoo World Classic, If Cheryl gets 7 helping hands then everyone that helps gets a Student Tetra!, ,
Nhấp chuột
0
Zoo World Classic Bonus
54 Phút 45 Giây trước đây
Fix the broken wing of this Blue Jay!, This Blue Jay was caught in a terrible tornado and broke its wing! Help the Blue Jay heal its wing so that it can fly…, ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Blue Jay! Bonus
55 Phút 38 Giây trước đây
Mary found 10 Porcelain Doll Stands to share!, These are only available for a limited time. If you get one, Mary wants you to share it back!, ,
Nhấp chuột
0
Mary found 10 Porcelain Doll Stands to share! Bonus
57 Phút 15 Giây trước đây
Zoo World Classic, If Veronika gets 10 helping hands then everyone that helps gets a Student Tetra!, ,
Nhấp chuột
0
Zoo World Classic Bonus
1 Giờ 18 Giây trước đây
Clean dirty oil on this Leatherback Sea Turtle!, This Leatherback Sea Turtle is drenched in oil, and it will not survive without your help. Would you like to help clean the Leatherback Sea Turtle?, ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Leatherback Sea Turtle! Bonus
1 Giờ 1 Phút trước đây
Teresa is sharing FREE Juice with you!, Teresa is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with one click!, ,
Nhấp chuột
2
Teresa is sharing FREE Juice with you! Bonus
1 Giờ 2 Phút trước đây
Marie is sharing a Mystery Gift!, Marie is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
0
Marie is sharing a Mystery Gift! Bonus
1 Giờ 2 Phút trước đây
Kathy wants to share some White roses!, Kathy was tending their Rose Garden and harvested some beautiful White roses. They would like to share these roses so their friends can help grow their own Rose Gardens!, ,
Nhấp chuột
0
Kathy wants to share some White roses! Bonus
1 Giờ 2 Phút trước đây
Narnie is sharing FREE Juice with you!, Narnie is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with one click!, ,
Nhấp chuột
0
Narnie is sharing FREE Juice with you! Bonus
1 Giờ 3 Phút trước đây
Narnie is sharing a Mystery Gift!, Narnie is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
0
Narnie is sharing a Mystery Gift! Bonus
1 Giờ 4 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Wholphin!, This Wholphin is drenched in oil, and it will not survive without your help. Would you like to help clean the Wholphin?, ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Wholphin! Bonus
1 Giờ 4 Phút trước đây
Deborah is sending a FREE Juice Box to thank friends!, undefined, ,
Nhấp chuột
0
Deborah is sending a FREE Juice Box to thank friends! undefined
1 Giờ 6 Phút trước đây
Find a home for this Inquisitive Barnacle goose!, Joceklyn needs your help rescuing the poor Inquisitive Barnacle goose. Would you like to help Joceklyn adopt this Inquisitive Barnacle goose?, ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Inquisitive Barnacle goose! Bonus
1 Giờ 7 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Golden tortoise beetle!, This Golden tortoise beetle is drenched in oil, and it will not survive without your help. Would you like to help clean the Golden tortoise beetle?, ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Golden tortoise beetle! Bonus
1 Giờ 8 Phút trước đây
Find a home for this Inquisitive Barnacle goose!, Joceklyn needs your help rescuing the poor Inquisitive Barnacle goose. Would you like to help Joceklyn adopt…, ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Inquisitive Barnacle goose! Bonus
1 Giờ 8 Phút trước đây
Find a home for this Green Iguana!, -Shirley needs your help rescuing the poor Green Iguana. Would you like to help -Shirley adopt this Green Iguana?, ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Green Iguana! Bonus
1 Giờ 8 Phút trước đây
Paula found 10 Porcelain Doll Stands to share!, These are only available for a limited time. If you get one, Paula wants you to share it back!, ,
Nhấp chuột
0
Paula found 10 Porcelain Doll Stands to share! Bonus
1 Giờ 8 Phút trước đây
Evelyn is sending a FREE Juice Box to thank friends!, undefined, ,
Nhấp chuột
0
Evelyn is sending a FREE Juice Box to thank friends! undefined
1 Giờ 9 Phút trước đây
Jenni A wants to share some Red roses!, Jenni A was tending their Rose Garden and harvested some beautiful Red roses. They would like to share…, ,
Nhấp chuột
0
Jenni A wants to share some Red roses! Bonus
1 Giờ 10 Phút trước đây
Deborah is sending a FREE Juice Box to thank friends!, undefined, ,
Nhấp chuột
0
Deborah is sending a FREE Juice Box to thank friends! undefined
1 Giờ 10 Phút trước đây
Jenni A is sharing a Mystery Gift!, Jenni A is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
0
Jenni A is sharing a Mystery Gift! Bonus
1 Giờ 10 Phút trước đây
Jenni A found some extra planting tables in Zoo World!, Jenni A is building a Greenhouse and wants to share the extra greenhouse materials that they found!, ,
Nhấp chuột
0
Jenni A found some extra planting tables in Zoo World! Bonus
1 Giờ 10 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Longisquama!, This Longisquama is drenched in oil, and it will not survive without your help. Would you like to help clean the Longisquama?, ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Longisquama! Bonus
1 Giờ 10 Phút trước đây
Player just bred a baby Valentine Pigeon, Player is so happy to have a new baby Valentine Pigeon in their zoo that they wanted to celebrate by sharing a collectible baby animal topiary with their friends!, ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Valentine Pigeon Bonus
1 Giờ 11 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Classic Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World Classic liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World Classic quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Classic Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Classic Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World Classic mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World Classic. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World Classic. Tất cả các quyền..


?>