Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Mysteries of the Past Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Diane wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Diane wants to share Orange Juice with you!
2 Giờ 57 Phút trước đây
Bevo wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Bevo wants to share Orange Juice with you!
6 Giờ 45 Phút trước đây
Bevo wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Bevo wants to share Fries with you!
6 Giờ 45 Phút trước đây
Wes Vinyard, , ,
Nhấp chuột
0
Wes Vinyard
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Manuela veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
21
Manuela veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Rosaria, ho battuto il tuo punteggio in Bonus Porto di Attracco!, , ,
Nhấp chuột
5
Rosaria, ho battuto il tuo punteggio in Bonus Porto di Attracco!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Beatrice veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
3
Beatrice veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 11 Giờ trước đây
I got the Bronze Crown in Showroom Bonus in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
4
I got the Bronze Crown in Showroom Bonus in Mysteries of the Past!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Missy Maggie wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
16
Missy Maggie wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 13 Giờ trước đây
Manuela veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
12
Manuela veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Natalie, ho battuto il tuo punteggio in Terreno del Parco Divertimenti!, , ,
Nhấp chuột
1
Natalie, ho battuto il tuo punteggio in Terreno del Parco Divertimenti!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Natalie, I beat your score in Newspaper Office Bonus!, , ,
Nhấp chuột
1
Natalie, I beat your score in Newspaper Office Bonus!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Natalie, I beat your score in Study-s Fireplace!, , ,
Nhấp chuột
0
Natalie, I beat your score in Study-s Fireplace!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Natalie, I beat your score in The Stake and Garlic Bonus!, , ,
Nhấp chuột
0
Natalie, I beat your score in The Stake and Garlic Bonus!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Kristie wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
19
Kristie wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 1 Giờ trước đây
Petra möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
13
Petra möchte Orangensaft mit dir teilen!
4 Ngày 4 Giờ trước đây
I got the gold crown in Asylum Basement in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
1
I got the gold crown in Asylum Basement in Mysteries of the Past!
4 Ngày 5 Giờ trước đây
Khan wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
11
Khan wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 5 Giờ trước đây
Jane, I beat your score in Exhibition Park Bonus!, , ,
Nhấp chuột
1
Jane, I beat your score in Exhibition Park Bonus!
4 Ngày 5 Giờ trước đây
A, j-ai battu ton score dans Intérieur du Palais de Cristal Bonus !, , ,
Nhấp chuột
1
A, j-ai battu ton score dans Intérieur du Palais de Cristal Bonus !
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Patty S, I beat your score in Firemen-s Truck!, , ,
Nhấp chuột
2
Patty S, I beat your score in Firemen-s Truck!
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Elena, ich habe deine Punktzahl in „Ladedock“ übertroffen!, , ,
Nhấp chuột
1
Elena, ich habe deine Punktzahl in „Ladedock“ übertroffen!
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Ellen wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
11
Ellen wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 19 Giờ trước đây
Samuel wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Samuel wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 19 Giờ trước đây
Deanna, I beat your score in Tower Ticket Booth!, , ,
Nhấp chuột
5
Deanna, I beat your score in Tower Ticket Booth!
4 Ngày 20 Giờ trước đây
Margaret wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
10
Margaret wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 6 Giờ trước đây
Charlotte wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Charlotte wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 6 Giờ trước đây
A Solo, I beat your score in Post Office Counter!, , ,
Nhấp chuột
2
A Solo, I beat your score in Post Office Counter!
5 Ngày 7 Giờ trước đây
I got the gold crown in Hideaway in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
3
I got the gold crown in Hideaway in Mysteries of the Past!
5 Ngày 8 Giờ trước đây
¡Lucero quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
8
¡Lucero quiere compartir jugo de naranja contigo!
5 Ngày 9 Giờ trước đây
Kevin Douglas wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Kevin Douglas wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 9 Giờ trước đây
Karl wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Karl wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 10 Giờ trước đây
Fabrizio vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
4
Fabrizio vuole condividere un succo d-arancia con te!
5 Ngày 10 Giờ trước đây
Uschi möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Uschi möchte Orangensaft mit dir teilen!
5 Ngày 12 Giờ trước đây
Annie veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
3
Annie veut partager un Jus d-Orange avec vous !
5 Ngày 12 Giờ trước đây
CarlandMaureen wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
CarlandMaureen wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 12 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

5 Ngày 13 Giờ trước đây
Harold wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Harold wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 14 Giờ trước đây
Manuela veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Manuela veut partager un Jus d-Orange avec vous !
5 Ngày 17 Giờ trước đây
Claude veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
4
Claude veut partager un Jus d-Orange avec vous !
5 Ngày 19 Giờ trước đây
Christine veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
5
Christine veut partager un Jus d-Orange avec vous !
5 Ngày 19 Giờ trước đây
Jasmina wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Jasmina wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 20 Giờ trước đây
Peri wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Peri wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 20 Giờ trước đây
Lucy, ich habe deine Punktzahl in „Bonus: Zimmer des Opfers“ übertroffen!, , ,
Nhấp chuột
1
Lucy, ich habe deine Punktzahl in „Bonus: Zimmer des Opfers“ übertroffen!
5 Ngày 21 Giờ trước đây
Patrick veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
4
Patrick veut partager un Jus d-Orange avec vous !
5 Ngày 21 Giờ trước đây
Rick wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Rick wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 22 Giờ trước đây
Mik a débloqué ce quartier : Crimson Banks !, , ,
Nhấp chuột
1
Mik a débloqué ce quartier : Crimson Banks !
5 Ngày 22 Giờ trước đây
Herman wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Herman wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 23 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

5 Ngày 23 Giờ trước đây
¡Luis Vicente quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
7
¡Luis Vicente quiere compartir jugo de naranja contigo!
6 Ngày 23 Phút trước đây
Serge, j-ai battu ton score dans Quai de la Gare !, , ,
Nhấp chuột
0
Serge, j-ai battu ton score dans Quai de la Gare !
6 Ngày 2 Giờ trước đây
Michael wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Michael wants to share Orange Juice with you!
6 Ngày 2 Giờ trước đây
Danielle wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Danielle wants to share Orange Juice with you!
6 Ngày 3 Giờ trước đây
I got the Silver Crown in Crystal Palace Interior in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Silver Crown in Crystal Palace Interior in Mysteries of the Past!
6 Ngày 4 Giờ trước đây
Sharon wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Sharon wants to share Orange Juice with you!
6 Ngày 5 Giờ trước đây
Paul möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
4
Paul möchte Orangensaft mit dir teilen!
6 Ngày 5 Giờ trước đây
Ross, I beat your score in Gigantic Deck Bonus!, , ,
Nhấp chuột
0
Ross, I beat your score in Gigantic Deck Bonus!
6 Ngày 6 Giờ trước đây
Ross wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Ross wants to share Orange Juice with you!
6 Ngày 6 Giờ trước đây
Ross ranked #1 detective in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
0
Ross ranked #1 detective in Mysteries of the Past!
6 Ngày 6 Giờ trước đây
RL wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
RL wants to share Orange Juice with you!
6 Ngày 7 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mysteries of the Past Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mysteries of the Past liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mysteries of the Past quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mysteries of the Past Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mysteries of the Past Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mysteries of the Past mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mysteries of the Past. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mysteries of the Past. Tất cả các quyền..


?>