Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Mysteries of the Past Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Maison du Sénateur dans Mystères du Passé !, , ,
Nhấp chuột
1
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Maison du Sénateur dans Mystères du Passé !
1 Giờ 49 Phút trước đây
Elizabeth wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Elizabeth wants to share Orange Juice with you!
2 Giờ 54 Phút trước đây
I got the Silver Crown in Police Station Bonus in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Silver Crown in Police Station Bonus in Mysteries of the Past!
3 Giờ 2 Phút trước đây
Marcos quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
4
Marcos quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
4 Giờ 26 Giây trước đây
Claudette wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Claudette wants to share Orange Juice with you!
4 Giờ 1 Phút trước đây
Claudette wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
8
Claudette wants to share Fries with you!
4 Giờ 1 Phút trước đây
Hans wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Hans wants to share Orange Juice with you!
4 Giờ 1 Phút trước đây
Marc veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
2
Marc veut partager un Jus d-Orange avec vous !
4 Giờ 5 Phút trước đây
Sylvia wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Sylvia wants to share Orange Juice with you!
4 Giờ 5 Phút trước đây
I got the Bronze Crown in Center of Maze Bonus in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
1
I got the Bronze Crown in Center of Maze Bonus in Mysteries of the Past!
4 Giờ 21 Phút trước đây
Christina wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Christina wants to share Orange Juice with you!
4 Giờ 22 Phút trước đây
I got the Gold Crown in Cozy Bar Bonus in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
1
I got the Gold Crown in Cozy Bar Bonus in Mysteries of the Past!
4 Giờ 35 Phút trước đây
I got the bronze crown in Parked Car in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the bronze crown in Parked Car in Mysteries of the Past!
5 Giờ 34 Phút trước đây
Lisa wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Lisa wants to share Orange Juice with you!
5 Giờ 35 Phút trước đây
Charles wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Charles wants to share Orange Juice with you!
6 Giờ 38 Phút trước đây
Jacki wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Jacki wants to share Orange Juice with you!
6 Giờ 47 Phút trước đây
Silke hat Rang #1 in Mysteries of the Past erreicht!, , ,
Nhấp chuột
0
Silke hat Rang #1 in Mysteries of the Past erreicht!
6 Giờ 50 Phút trước đây
Thierry veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
4
Thierry veut partager un Jus d-Orange avec vous !
7 Giờ 59 Phút trước đây
Betty wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Betty wants to share Fries with you!
8 Giờ 4 Phút trước đây
Betty wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Betty wants to share Orange Juice with you!
8 Giờ 5 Phút trước đây
Алёнка хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!, , ,
Nhấp chuột
2
Алёнка хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!
8 Giờ 35 Phút trước đây
Eirene möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Eirene möchte Orangensaft mit dir teilen!
8 Giờ 41 Phút trước đây
¡Miguel quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
3
¡Miguel quiere compartir jugo de naranja contigo!
9 Giờ 10 Phút trước đây
¡He conseguido una Silver Crown en Main Street en Misterios del Pasado!, , ,
Nhấp chuột
0
¡He conseguido una Silver Crown en Main Street en Misterios del Pasado!
12 Giờ 7 Phút trước đây
Suzette wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Suzette wants to share Fries with you!
12 Giờ 7 Phút trước đây
Suzette wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Suzette wants to share Orange Juice with you!
12 Giờ 8 Phút trước đây
Cary wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Cary wants to share Orange Juice with you!
13 Giờ 33 Phút trước đây
¡Gustavo quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
4
¡Gustavo quiere compartir jugo de naranja contigo!
15 Giờ 43 Phút trước đây
Miran quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
3
Miran quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
16 Giờ 9 Phút trước đây
Kathleen wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Kathleen wants to share Orange Juice with you!
16 Giờ 36 Phút trước đây
I got the bronze crown in Count Damien-s Residence in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the bronze crown in Count Damien-s Residence in Mysteries of the Past!
17 Giờ 26 Phút trước đây
Edivaldo quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
4
Edivaldo quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
17 Giờ 31 Phút trước đây
Michèle veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Michèle veut partager un Jus d-Orange avec vous !
18 Giờ 55 Phút trước đây
Chris veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
5
Chris veut partager un Jus d-Orange avec vous !
19 Giờ 4 Giây trước đây
Thierry veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
5
Thierry veut partager un Jus d-Orange avec vous !
19 Giờ 12 Phút trước đây
Karen wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Karen wants to share Orange Juice with you!
20 Giờ 23 Phút trước đây
Claudia wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Claudia wants to share Orange Juice with you!
20 Giờ 52 Phút trước đây
Bill wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Bill wants to share Orange Juice with you!
21 Giờ 11 Phút trước đây
Harald möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Harald möchte Orangensaft mit dir teilen!
21 Giờ 14 Phút trước đây
Jo wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Jo wants to share Orange Juice with you!
21 Giờ 22 Phút trước đây
Elly möchte Pommes mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
0
Elly möchte Pommes mit dir teilen!
22 Giờ 24 Phút trước đây
Eirene möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
6
Eirene möchte Orangensaft mit dir teilen!
22 Giờ 51 Phút trước đây
Fabrice veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
4
Fabrice veut partager un Jus d-Orange avec vous !
23 Giờ 52 Phút trước đây
¡He conseguido una Gold Crown en Muelle de Carga en Misterios del Pasado!, , ,
Nhấp chuột
2
¡He conseguido una Gold Crown en Muelle de Carga en Misterios del Pasado!
1 Ngày 52 Phút trước đây
Jean Claude veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
4
Jean Claude veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Jean-François veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
3
Jean-François veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Pat wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Pat wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Beth wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Beth wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
vuole condividere Patatine Fritte con te!, , ,
Nhấp chuột
23
vuole condividere Patatine Fritte con te!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
4
vuole condividere un succo d-arancia con te!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Minya wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Minya wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Ann, j-ai battu ton score dans Cachette !, , ,
Nhấp chuột
0
Ann, j-ai battu ton score dans Cachette !
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Heidi, j-ai battu ton score dans Wagon d-Or !, , ,
Nhấp chuột
0
Heidi, j-ai battu ton score dans Wagon d-Or !
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Ziva wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Ziva wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Ziva wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Ziva wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Louise veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
3
Louise veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 3 Giờ trước đây
J-ai obtenu la Couronne d-argent dans Bureaux du Journal Bonus dans Mystères du Passé !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai obtenu la Couronne d-argent dans Bureaux du Journal Bonus dans Mystères du Passé !
1 Ngày 3 Giờ trước đây
J-ai obtenu la Couronne de bronze dans Bureaux du Journal Bonus dans Mystères du Passé !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai obtenu la Couronne de bronze dans Bureaux du Journal Bonus dans Mystères du Passé !
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Georges veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
3
Georges veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 3 Giờ trước đây
A Suni wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
A Suni wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 5 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mysteries of the Past Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mysteries of the Past liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mysteries of the Past quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mysteries of the Past Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mysteries of the Past Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mysteries of the Past mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mysteries of the Past. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mysteries of the Past. Tất cả các quyền..


?>