Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Mysteries of the Past Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Verna wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Verna wants to share Orange Juice with you!
3 Giờ 11 Phút trước đây
Claudinnha quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
7
Claudinnha quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 Giờ 49 Phút trước đây
Glenda wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Glenda wants to share Orange Juice with you!
6 Giờ 2 Phút trước đây
¡Mary quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
5
¡Mary quiere compartir jugo de naranja contigo!
7 Giờ 13 Phút trước đây
Bruce wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Bruce wants to share Orange Juice with you!
9 Giờ 34 Phút trước đây
Claudinnha quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
5
Claudinnha quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
10 Giờ 8 Phút trước đây
Ajay wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Ajay wants to share Orange Juice with you!
13 Giờ 57 Phút trước đây
Fajrien mau berbagi Jus Jeruk denganmu!, , ,
Nhấp chuột
4
Fajrien mau berbagi Jus Jeruk denganmu!
16 Giờ 17 Phút trước đây
Karen wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Karen wants to share Orange Juice with you!
16 Giờ 46 Phút trước đây
Ann wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
9
Ann wants to share Orange Juice with you!
17 Giờ 24 Phút trước đây
Hank, I beat your score in Vegetable Stall!, , ,
Nhấp chuột
0
Hank, I beat your score in Vegetable Stall!
18 Giờ 34 Phút trước đây
Gloria wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
8
Gloria wants to share Orange Juice with you!
19 Giờ 14 Phút trước đây
Marlene wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Marlene wants to share Orange Juice with you!
23 Giờ 31 Phút trước đây
Herman möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Herman möchte Orangensaft mit dir teilen!
23 Giờ 54 Phút trước đây
Патимат хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!, , ,
Nhấp chuột
5
Патимат хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!
1 Ngày 5 Phút trước đây
TC seninle Portakal Suyu paylaşmak istiyor!, , ,
Nhấp chuột
2
TC seninle Portakal Suyu paylaşmak istiyor!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
¡Mary quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
1
¡Mary quiere compartir jugo de naranja contigo!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
¡Mary quiere compartir Papas Fritas contigo!, , ,
Nhấp chuột
13
¡Mary quiere compartir Papas Fritas contigo!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Karin möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
1
Karin möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Danielle veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
7
Danielle veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Mona veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
13
Mona veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Debbie wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
17
Debbie wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Carole wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
11
Carole wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Cheryl wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Cheryl wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Alana quer compartilhar Batatas fritas com você!, , ,
Nhấp chuột
37
Alana quer compartilhar Batatas fritas com você!
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Jim wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
10
Jim wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Gunter möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
8
Gunter möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 9 Giờ trước đây
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Stand de Friandises dans Mystères du Passé !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai obtenu la Bronze Crown dans Stand de Friandises dans Mystères du Passé !
1 Ngày 10 Giờ trước đây
J-ai obtenu la Silver Crown dans Stand de Friandises dans Mystères du Passé !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai obtenu la Silver Crown dans Stand de Friandises dans Mystères du Passé !
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Annette wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Annette wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Ovidiu wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Ovidiu wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Ben wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Ben wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Robert wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Robert wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Heike möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
8
Heike möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Bert wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Bert wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Angel wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Angel wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
I got the Bronze Crown in Farm Field in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Bronze Crown in Farm Field in Mysteries of the Past!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
I got the Silver Crown in Farm Field in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Silver Crown in Farm Field in Mysteries of the Past!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Geraldine wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
10
Geraldine wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Dave wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Dave wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 2 Phút trước đây
Anna Lisa wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
10
Anna Lisa wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 15 Phút trước đây
Paul wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Paul wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Kamil seninle Portakal Suyu paylaşmak istiyor!, , ,
Nhấp chuột
2
Kamil seninle Portakal Suyu paylaşmak istiyor!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Phil veut partager des Frites avec vous !, , ,
Nhấp chuột
26
Phil veut partager des Frites avec vous !
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Lawrence wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Lawrence wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 3 Giờ trước đây
I got the Bronze Crown in Delivery Crates in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
0
I got the Bronze Crown in Delivery Crates in Mysteries of the Past!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Elisabet wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
13
Elisabet wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Elena wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
10
Elena wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Medo wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Medo wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Mohamed veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
10
Mohamed veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Camille veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
0
Camille veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Jena wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
8
Jena wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Lesley wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Lesley wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Jan wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Jan wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
J-ai obtenu la Gold Crown dans Chaîne de Production dans Mystères du Passé !, , ,
Nhấp chuột
1
J-ai obtenu la Gold Crown dans Chaîne de Production dans Mystères du Passé !
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Josiane veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
5
Josiane veut partager un Jus d-Orange avec vous !
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Donna wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Donna wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Charlotte wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Charlotte wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Christina wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Christina wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 14 Giờ trước đây
Sonia vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
9
Sonia vuole condividere un succo d-arancia con te!
2 Ngày 14 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mysteries of the Past Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mysteries of the Past liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mysteries of the Past quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mysteries of the Past Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mysteries of the Past Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mysteries of the Past mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mysteries of the Past. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mysteries of the Past. Tất cả các quyền..


?>