Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Mysteries of the Past Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
#criminalcase, Mi nuevo puntaje: 858100, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Mi nuevo puntaje: 858100
21 Phút 2 Giây trước đây
#criminalcase, Mi nuevo puntaje: 723000, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Mi nuevo puntaje: 723000
42 Phút 31 Giây trước đây
Sari wants to share Orange Juice with you!, Sari just reached level 89 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Sari wants to share Orange Juice with you! Bonus
46 Phút 46 Giây trước đây
#criminalcase, Mi nuevo puntaje: 913800, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Mi nuevo puntaje: 913800
48 Phút 6 Giây trước đây
¡Isabel quiere compartir jugo de naranja contigo!, Isabel acaba de alcanzar el nivel 95 en Misterios del Pasado. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa, ,
Nhấp chuột
0
¡Isabel quiere compartir jugo de naranja contigo! Bonus
49 Phút 51 Giây trước đây
John wants to share Orange Juice with you!, John just reached level 116 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
John wants to share Orange Juice with you! Bonus
1 Giờ 8 Phút trước đây
Akif seninle Portakal Suyu paylaşmak istiyor!, Akif, Geçmişin Gizemleri uygulamasında 113. seviyeye ulaştı. Ödülünü almak için tıkla!, ,
Nhấp chuột
0
Akif seninle Portakal Suyu paylaşmak istiyor! Bonus
1 Giờ 11 Phút trước đây
#criminalcase, My new highscore: 792600., ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase My new highscore: 792600.
1 Giờ 12 Phút trước đây
Mary wants to share Orange Juice with you!, Mary just reached level 39 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Mary wants to share Orange Juice with you! Bonus
2 Giờ 46 Phút trước đây
Jean wants to share Fries with you!, Jean has been promoted to Inspector in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Jean wants to share Fries with you! Bonus
2 Giờ 48 Phút trước đây
Jean wants to share Orange Juice with you!, Jean just reached level 100 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Jean wants to share Orange Juice with you! Bonus
2 Giờ 49 Phút trước đây
#criminalcase, Dan just reached level 182 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
2 Giờ 51 Phút trước đây
I got the silver crown in Direction Panel in Mysteries of the Past!, My new highscore: 982000., ,
Nhấp chuột
0
I got the silver crown in Direction Panel in Mysteries of the Past! My new highscore: 982000.
3 Giờ 9 Phút trước đây
Sean wants to share Orange Juice with you!, Sean just reached level 76 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Sean wants to share Orange Juice with you! Bonus
3 Giờ 13 Phút trước đây
#criminalcase, My new highscore: 953300., ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase My new highscore: 953300.
3 Giờ 39 Phút trước đây
#criminalcase, Irene vient d-atteindre le niveau 35 dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre récom, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
3 Giờ 58 Phút trước đây
Donna Cleland, My new highscore: 1176000., ,
Nhấp chuột
0
Donna Cleland My new highscore: 1176000.
4 Giờ 36 Phút trước đây
Fred wants to share Orange Juice with you!, Fred just reached level 22 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Fred wants to share Orange Juice with you! Bonus
4 Giờ 53 Phút trước đây
#criminalcase, Brigitte hat gerade Level 112 in Mysteries of the Past erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
4 Giờ 57 Phút trước đây
I got the silver crown in Movie Set in Mysteries of the Past!, My new highscore: 563700., ,
Nhấp chuột
0
I got the silver crown in Movie Set in Mysteries of the Past! My new highscore: 563700.
6 Giờ 59 Phút trước đây
reward_0_feed, Martine vient d-atteindre le niveau 96 dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre réc, ,
Nhấp chuột
1
reward_0_feed Bonus
7 Giờ 11 Phút trước đây
Sfigato vuole condividere un succo d-arancia con te!, Sfigato ha raggiunto il livello 29 in Misteri del Passato. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!, ,
Nhấp chuột
0
Sfigato vuole condividere un succo d-arancia con te! Bonus
7 Giờ 23 Phút trước đây
reward_0_feed, , ,
Nhấp chuột
0
reward_0_feed Bonus
7 Giờ 40 Phút trước đây
Franck veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Franck vient d-atteindre le niveau 38 dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre réco, ,
Nhấp chuột
0
Franck veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
8 Giờ 3 Phút trước đây
¡Mellida quiere compartir jugo de naranja contigo!, Mellida acaba de alcanzar el nivel 45 en Misterios del Pasado. ¡Haz clic para reclamar tu recompens, ,
Nhấp chuột
0
¡Mellida quiere compartir jugo de naranja contigo! Bonus
8 Giờ 6 Phút trước đây
¡Mellida quiere compartir Papas Fritas contigo!, Mellida alcanzó el rango de Teniente en Misterios del Pasado. ¡Haz clic para obtener tu recompensa, ,
Nhấp chuột
2
¡Mellida quiere compartir Papas Fritas contigo! Bonus
8 Giờ 6 Phút trước đây
Kaye wants to share Orange Juice with you!, Kaye just reached level 110 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Kaye wants to share Orange Juice with you! Bonus
9 Giờ 33 Phút trước đây
Elaine wants to share Orange Juice with you!, Elaine just reached level 139 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Elaine wants to share Orange Juice with you! Bonus
9 Giờ 42 Phút trước đây
#criminalcase, Carol chegou ao nível 218 em Mistérios do Passado. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
9 Giờ 46 Phút trước đây
Irene wants to share Orange Juice with you!, Irene just reached level 99 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Irene wants to share Orange Juice with you! Bonus
9 Giờ 53 Phút trước đây
Yvonne wants to share Orange Juice with you!, Yvonne just reached level 65 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Yvonne wants to share Orange Juice with you! Bonus
10 Giờ 6 Phút trước đây
Amina veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Amina vient d-atteindre le niveau 18 dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre récom, ,
Nhấp chuột
1
Amina veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
10 Giờ 9 Phút trước đây
Click on the image to challenge me!, Click on the image to challenge me!, ,
Nhấp chuột
0
Click on the image to challenge me! Click on the image to challenge me!
10 Giờ 34 Phút trước đây
#criminalcase, Anton hat gerade Level 178 in Mysteries of the Past erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
10 Giờ 56 Phút trước đây
Click on the image to challenge me!, Click on the image to challenge me!, ,
Nhấp chuột
1
Click on the image to challenge me! Click on the image to challenge me!
11 Giờ 23 Phút trước đây
Click on the image to challenge me!, Click on the image to challenge me!, ,
Nhấp chuột
0
Click on the image to challenge me! Click on the image to challenge me!
11 Giờ 27 Phút trước đây
Click on the image to challenge me!, Click on the image to challenge me!, ,
Nhấp chuột
0
Click on the image to challenge me! Click on the image to challenge me!
11 Giờ 31 Phút trước đây
#criminalcase, , ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
11 Giờ 51 Phút trước đây
Pat wants to share Orange Juice with you!, Pat just reached level 117 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Pat wants to share Orange Juice with you! Bonus
11 Giờ 57 Phút trước đây
Giulia vuole condividere un succo d-arancia con te!, Giulia ha raggiunto il livello 33 in Misteri del Passato. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!, ,
Nhấp chuột
1
Giulia vuole condividere un succo d-arancia con te! Bonus
12 Giờ 12 Phút trước đây
reward_0_feed, Zelmira ha raggiunto il livello 47 in Misteri del Passato. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!, ,
Nhấp chuột
1
reward_0_feed Bonus
12 Giờ 23 Phút trước đây
Christine veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Christine vient d-atteindre le niveau 205 dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre r, ,
Nhấp chuột
1
Christine veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
12 Giờ 25 Phút trước đây
Corinne veut partager des Frites avec vous !, Corinne vient d-atteindre le rang Adjoint dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre r, ,
Nhấp chuột
4
Corinne veut partager des Frites avec vous ! Bonus
13 Giờ 54 Phút trước đây
Corinne veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Corinne vient d-atteindre le niveau 5 dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre réco, ,
Nhấp chuột
3
Corinne veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
13 Giờ 54 Phút trước đây
Ombra vuole condividere Patatine Fritte con te!, Ombra ha raggiunto il grado di Tenente in Misteri del Passato. Fai clic per ottenere la tua ricompen, ,
Nhấp chuột
2
Ombra vuole condividere Patatine Fritte con te! Bonus
14 Giờ 8 Phút trước đây
Ombra vuole condividere un succo d-arancia con te!, Ombra ha raggiunto il livello 45 in Misteri del Passato. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!, ,
Nhấp chuột
0
Ombra vuole condividere un succo d-arancia con te! Bonus
14 Giờ 8 Phút trước đây
reward_1_feed, Trevor has been promoted to Commissioner in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
reward_1_feed Bonus
14 Giờ 12 Phút trước đây
#criminalcase, My new highscore: 637200., ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase My new highscore: 637200.
14 Giờ 52 Phút trước đây
Fly veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Fly vient d-atteindre le niveau 237 dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre récomp, ,
Nhấp chuột
3
Fly veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
15 Giờ 25 Phút trước đây
#criminalcase, Mi nuevo puntaje: 888600, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Mi nuevo puntaje: 888600
15 Giờ 36 Phút trước đây
Peter wants to share Orange Juice with you!, Peter just reached level 217 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Peter wants to share Orange Juice with you! Bonus
17 Giờ 6 Phút trước đây
reward_0_feed, Curly hat gerade Level 37 in Mysteries of the Past erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
1
reward_0_feed Bonus
17 Giờ 13 Phút trước đây
Erzsébet wants to share Orange Juice with you!, Erzsébet just reached level 217 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Erzsébet wants to share Orange Juice with you! Bonus
17 Giờ 28 Phút trước đây
Diana wants to share Orange Juice with you!, Diana just reached level 30 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Diana wants to share Orange Juice with you! Bonus
17 Giờ 56 Phút trước đây
Bob wants to share Orange Juice with you!, Bob just reached level 236 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Bob wants to share Orange Juice with you! Bonus
18 Giờ 47 Phút trước đây
Click on the image to challenge me!, Click on the image to challenge me!, ,
Nhấp chuột
0
Click on the image to challenge me! Click on the image to challenge me!
18 Giờ 58 Phút trước đây
Lafayette wants to share Orange Juice with you!, Lafayette just reached level 120 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Lafayette wants to share Orange Juice with you! Bonus
19 Giờ 13 Phút trước đây
Christine wants to share Orange Juice with you!, Christine just reached level 90 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Christine wants to share Orange Juice with you! Bonus
19 Giờ 31 Phút trước đây
Linda wants to share Orange Juice with you!, Linda just reached level 107 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Linda wants to share Orange Juice with you! Bonus
19 Giờ 56 Phút trước đây
Pam wants to share Orange Juice with you!, Pam just reached level 4 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Pam wants to share Orange Juice with you! Bonus
20 Giờ 54 Giây trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mysteries of the Past Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mysteries of the Past liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mysteries of the Past quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mysteries of the Past Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mysteries of the Past Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mysteries of the Past mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mysteries of the Past. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mysteries of the Past. Tất cả các quyền..


?>