Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Mysteries of the Past Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Silke möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
2
Silke möchte Orangensaft mit dir teilen!
48 Phút 18 Giây trước đây
¡Abby quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
3
¡Abby quiere compartir jugo de naranja contigo!
2 Giờ 47 Phút trước đây
Carmen wants to share Fries with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Carmen wants to share Fries with you!
4 Giờ 35 Phút trước đây
Carmen wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Carmen wants to share Orange Juice with you!
4 Giờ 44 Phút trước đây
¡Inma quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
7
¡Inma quiere compartir jugo de naranja contigo!
6 Giờ 15 Phút trước đây
¡Inma quiere compartir Papas Fritas contigo!, , ,
Nhấp chuột
7
¡Inma quiere compartir Papas Fritas contigo!
6 Giờ 16 Phút trước đây
I got the Bronze Crown in Victim-s Room in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
2
I got the Bronze Crown in Victim-s Room in Mysteries of the Past!
16 Giờ 6 Phút trước đây
I got the Silver Crown in Victim-s Room in Mysteries of the Past!, , ,
Nhấp chuột
2
I got the Silver Crown in Victim-s Room in Mysteries of the Past!
16 Giờ 6 Phút trước đây
Charlene wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
18
Charlene wants to share Orange Juice with you!
17 Giờ 33 Phút trước đây
David wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
David wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Madeliene wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
20
Madeliene wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Adora Anindita wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
29
Adora Anindita wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Mel quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
23
Mel quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Carol wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
21
Carol wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Jeff wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
19
Jeff wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Peter möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
13
Peter möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 22 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
14

2 Ngày 4 Phút trước đây
Louis wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Louis wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Claudinnha wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
15
Claudinnha wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Bonnie wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Bonnie wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Lucille wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
18
Lucille wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 14 Giờ trước đây
璽甄 想要和您分享柳橙汁!, , ,
Nhấp chuột
17
璽甄 想要和您分享柳橙汁!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
¡Lino quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
13
¡Lino quiere compartir jugo de naranja contigo!
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Jeff wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
9
Jeff wants to share Orange Juice with you!
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Роман хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!, , ,
Nhấp chuột
6
Роман хочет поделиться с Вами Апельсиновым Соком!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Patricia veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
8
Patricia veut partager un Jus d-Orange avec vous !
3 Ngày 1 Giờ trước đây
David wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
David wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Miranda wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Miranda wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Selim seninle Patates Kızartması paylaşmak istiyor!, , ,
Nhấp chuột
30
Selim seninle Patates Kızartması paylaşmak istiyor!
3 Ngày 10 Giờ trước đây
Mel quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
14
Mel quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 Ngày 14 Giờ trước đây
Karl wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Karl wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 15 Giờ trước đây
Gouiler wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Gouiler wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 17 Giờ trước đây
M: Inma, , M: ,
Nhấp chuột
9
M: Inma
3 Ngày 18 Giờ trước đây
¡Pocha quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
10
¡Pocha quiere compartir jugo de naranja contigo!
3 Ngày 19 Giờ trước đây
Odete quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
9
Odete quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
3 Ngày 19 Giờ trước đây
Nickie wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Nickie wants to share Orange Juice with you!
3 Ngày 21 Giờ trước đây
¡Nickie, te he superado en Bono Antro de Apuestas!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Nickie, te he superado en Bono Antro de Apuestas!
3 Ngày 21 Giờ trước đây
¡Inma quiere compartir jugo de naranja contigo!, , ,
Nhấp chuột
10
¡Inma quiere compartir jugo de naranja contigo!
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Stéphane veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
1
Stéphane veut partager un Jus d-Orange avec vous !
4 Ngày 2 Giờ trước đây
Cock a atteint le grade #1 dans Mystères du Passé !, , ,
Nhấp chuột
4
Cock a atteint le grade #1 dans Mystères du Passé !
4 Ngày 2 Giờ trước đây
Louis wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
12
Louis wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 4 Giờ trước đây
Tony wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Tony wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Jasmine wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
15
Jasmine wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 10 Giờ trước đây
John wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
John wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 11 Giờ trước đây
Mel quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
15
Mel quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
4 Ngày 13 Giờ trước đây
Luciana vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
14
Luciana vuole condividere un succo d-arancia con te!
4 Ngày 14 Giờ trước đây
Jelena vuole condividere un succo d-arancia con te!, , ,
Nhấp chuột
12
Jelena vuole condividere un succo d-arancia con te!
4 Ngày 14 Giờ trước đây
Eileen wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
6
Eileen wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Beth wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
11
Beth wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Kadir seninle Portakal Suyu paylaşmak istiyor!, , ,
Nhấp chuột
5
Kadir seninle Portakal Suyu paylaşmak istiyor!
4 Ngày 20 Giờ trước đây
Corinne wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
8
Corinne wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Beth wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
2
Beth wants to share Orange Juice with you!
4 Ngày 22 Giờ trước đây
James quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, , ,
Nhấp chuột
9
James quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
5 Ngày 2 Giờ trước đây
John wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
John wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 2 Giờ trước đây
Ovidiu wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Ovidiu wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 7 Giờ trước đây
Nicole veut partager un Jus d-Orange avec vous !, , ,
Nhấp chuột
8
Nicole veut partager un Jus d-Orange avec vous !
5 Ngày 7 Giờ trước đây
Silke möchte Orangensaft mit dir teilen!, , ,
Nhấp chuột
3
Silke möchte Orangensaft mit dir teilen!
5 Ngày 9 Giờ trước đây
Khadija wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
8
Khadija wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 10 Giờ trước đây
Lisa wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
7
Lisa wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 12 Giờ trước đây
Ed wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
10
Ed wants to share Orange Juice with you!
5 Ngày 15 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mysteries of the Past Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mysteries of the Past liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mysteries of the Past quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mysteries of the Past Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mysteries of the Past Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mysteries of the Past mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mysteries of the Past. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mysteries of the Past. Tất cả các quyền..


?>