Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Mysteries of the Past Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
George wants to share Coins with you!, , ,
Nhấp chuột
0
George wants to share Coins with you!
21 Phút 27 Giây trước đây
Jürgen möchte Orangensaft mit dir teilen!, Jürgen hat gerade Level 15 in Mysteries of the Past erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
Jürgen möchte Orangensaft mit dir teilen! Bonus
22 Phút trước đây
Jürgen möchte Münzen mit dir teilen!, Jürgen hat in Mysteries of the Past Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
Jürgen möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
23 Phút 30 Giây trước đây
Stella veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Stella vient d-atteindre le niveau 103 dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre réc, ,
Nhấp chuột
0
Stella veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
24 Phút 55 Giây trước đây
Kaye unlocked a new district in Mysteries of the Past., Kaye unlocked a new district in Mysteries of the Past., ,
Nhấp chuột
0
Kaye unlocked a new district in Mysteries of the Past. Bonus
53 Phút 1 Giây trước đây
Ajay wants to share Coins with you!, Ajay just shared Coins in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Ajay wants to share Coins with you! Bonus
57 Phút 49 Giây trước đây
Margaret wants to share Coins with you!, Margaret just shared Coins in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Margaret wants to share Coins with you! Bonus
1 Giờ 31 Phút trước đây
Luck veut partager des pièces avec vous !, Luck vient de partager des pièces dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre récompense , ,
Nhấp chuột
0
Luck veut partager des pièces avec vous ! Bonus
1 Giờ 31 Phút trước đây
¡Fernando quiere compartir monedas contigo!, Fernando acaba de compartir monedas en Misterios del Pasado. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
0
¡Fernando quiere compartir monedas contigo! Bonus
1 Giờ 31 Phút trước đây
Kevin님이 오렌지 주스를 나눠드립니다!, , ,
Nhấp chuột
0
Kevin님이 오렌지 주스를 나눠드립니다! Bonus
1 Giờ 32 Phút trước đây
Arrie wants to share Orange Juice with you!, Arrie just reached level 216 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Arrie wants to share Orange Juice with you! Bonus
1 Giờ 50 Phút trước đây
Kido vuole condividere delle monete con te!, Kido ha condiviso delle monete in Misteri del Passato. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!, ,
Nhấp chuột
0
Kido vuole condividere delle monete con te! Bonus
1 Giờ 51 Phút trước đây
Josiane veut partager des pièces avec vous !, Josiane vient de partager des pièces dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre récompen, ,
Nhấp chuột
0
Josiane veut partager des pièces avec vous ! Bonus
1 Giờ 55 Phút trước đây
Josiane veut partager des pièces avec vous !, Josiane vient de partager des pièces dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre récompen, ,
Nhấp chuột
0
Josiane veut partager des pièces avec vous ! Bonus
1 Giờ 56 Phút trước đây
Eliana quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, Eliana chegou ao nível 72 em Mistérios do Passado. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
2
Eliana quer compartilhar um Suco de Laranja com você! Bonus
2 Giờ 25 Phút trước đây
Žaneta, I beat your score in Ship Docks Bonus!, Click on the image to challenge me!, ,
Nhấp chuột
0
Žaneta, I beat your score in Ship Docks Bonus! Click on the image to challenge me!
2 Giờ 25 Phút trước đây
Jean-Paul veut partager des pièces avec vous !, Jean-Paul vient de partager des pièces dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre récomp, ,
Nhấp chuột
1
Jean-Paul veut partager des pièces avec vous ! Bonus
2 Giờ 28 Phút trước đây
Jack veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Jack vient d-atteindre le niveau 142 dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre récom, ,
Nhấp chuột
2
Jack veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
2 Giờ 31 Phút trước đây
Joyce wants to share Orange Juice with you!, Joyce just reached level 114 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Joyce wants to share Orange Juice with you! Bonus
2 Giờ 53 Phút trước đây
Ernest wants to share Coins with you!, Ernest just shared Coins in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Ernest wants to share Coins with you! Bonus
2 Giờ 54 Phút trước đây
Joyce wants to share Coins with you!, Joyce just shared Coins in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Joyce wants to share Coins with you! Bonus
2 Giờ 59 Phút trước đây
Fay wants to share Orange Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Fay wants to share Orange Juice with you!
3 Giờ 19 Phút trước đây
Irene veut partager des pièces avec vous !, Irene vient de partager des pièces dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre récompense, ,
Nhấp chuột
1
Irene veut partager des pièces avec vous ! Bonus
3 Giờ 42 Phút trước đây
¡Agus quiere compartir monedas contigo!, , ,
Nhấp chuột
2
¡Agus quiere compartir monedas contigo!
3 Giờ 42 Phút trước đây
Robert wants to share Orange Juice with you!, Robert just reached level 116 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Robert wants to share Orange Juice with you! Bonus
4 Giờ 12 Phút trước đây
#criminalcase, , ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
4 Giờ 13 Phút trước đây
Amadeo veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Amadeo vient d-atteindre le niveau 93 dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre réco, ,
Nhấp chuột
2
Amadeo veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
4 Giờ 14 Phút trước đây
Click on the image to challenge me!, Click on the image to challenge me!, ,
Nhấp chuột
0
Click on the image to challenge me! Click on the image to challenge me!
4 Giờ 31 Phút trước đây
Regina wants to share Orange Juice with you!, Regina just reached level 7 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Regina wants to share Orange Juice with you! Bonus
4 Giờ 33 Phút trước đây
Ralph möchte Orangensaft mit dir teilen!, Ralph hat gerade Level 38 in Mysteries of the Past erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
2
Ralph möchte Orangensaft mit dir teilen! Bonus
4 Giờ 38 Phút trước đây
Regina wants to share Coins with you!, Regina just shared Coins in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Regina wants to share Coins with you! Bonus
4 Giờ 41 Phút trước đây
#criminalcase, Loli acaba de compartir monedas en Misterios del Pasado. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
4 Giờ 48 Phút trước đây
Stephan möchte Münzen mit dir teilen!, Stephan hat in Mysteries of the Past Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
Stephan möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
5 Giờ 4 Phút trước đây
Kevin님이 코인을 나눠드립니다!, Kevin님이 과거의 미스터리에서 코인을 공유하셨습니다. 클릭하세요!, ,
Nhấp chuột
0
Kevin님이 코인을 나눠드립니다! Bonus
5 Giờ 22 Phút trước đây
Alex wants to share Orange Juice with you!, Alex just reached level 140 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Alex wants to share Orange Juice with you! Bonus
5 Giờ 23 Phút trước đây
#criminalcase, Franky hat gerade Level 129 in Mysteries of the Past erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
5 Giờ 37 Phút trước đây
Paul möchte Orangensaft mit dir teilen!, Paul hat gerade Level 62 in Mysteries of the Past erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
Paul möchte Orangensaft mit dir teilen! Bonus
5 Giờ 50 Phút trước đây
Carlos wants to share Orange Juice with you!, Carlos just reached level 179 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Carlos wants to share Orange Juice with you! Bonus
5 Giờ 50 Phút trước đây
Draco möchte Münzen mit dir teilen!, Draco hat in Mysteries of the Past Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
Draco möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
5 Giờ 51 Phút trước đây
Avram möchte Münzen mit dir teilen!, Avram hat in Mysteries of the Past Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
5
Avram möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
6 Giờ 34 Phút trước đây
¡Ana quiere compartir jugo de naranja contigo!, Ana acaba de alcanzar el nivel 87 en Misterios del Pasado. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
4
¡Ana quiere compartir jugo de naranja contigo! Bonus
6 Giờ 39 Phút trước đây
Piotrek wants to share Coins with you!, Piotrek just shared Coins in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Piotrek wants to share Coins with you! Bonus
6 Giờ 39 Phút trước đây
¡Ana quiere compartir monedas contigo!, Ana acaba de compartir monedas en Misterios del Pasado. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
3
¡Ana quiere compartir monedas contigo! Bonus
6 Giờ 43 Phút trước đây
#criminalcase, Lucille just shared Coins in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
#criminalcase Bonus
7 Giờ 2 Phút trước đây
#criminalcase, Lucille just reached level 93 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
#criminalcase Bonus
7 Giờ 2 Phút trước đây
Stefano vuole condividere delle monete con te!, Stefano ha condiviso delle monete in Misteri del Passato. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!, ,
Nhấp chuột
1
Stefano vuole condividere delle monete con te! Bonus
7 Giờ 5 Phút trước đây
Raphael veut partager des pièces avec vous !, Raphael vient de partager des pièces dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre récompen, ,
Nhấp chuột
0
Raphael veut partager des pièces avec vous ! Bonus
7 Giờ 26 Phút trước đây
Draco möchte Münzen mit dir teilen!, Draco hat in Mysteries of the Past Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
Draco möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
7 Giờ 53 Phút trước đây
David wants to share Orange Juice with you!, David just reached level 174 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
David wants to share Orange Juice with you! Bonus
8 Giờ 14 Phút trước đây
#criminalcase, Foudouki just reached level 18 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
8 Giờ 30 Phút trước đây
Paul möchte Münzen mit dir teilen!, Paul hat in Mysteries of the Past Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
Paul möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
8 Giờ 37 Phút trước đây
Ann wants to share Coins with you!, Ann just shared Coins in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Ann wants to share Coins with you! Bonus
8 Giờ 38 Phút trước đây
Jimmy wants to share Coins with you!, Jimmy just shared Coins in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Jimmy wants to share Coins with you! Bonus
8 Giờ 38 Phút trước đây
Johnna wants to share Orange Juice with you!, Johnna just reached level 30 in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Johnna wants to share Orange Juice with you! Bonus
8 Giờ 42 Phút trước đây
Sylvie veut partager des pièces avec vous !, Sylvie vient de partager des pièces dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre récompens, ,
Nhấp chuột
0
Sylvie veut partager des pièces avec vous ! Bonus
8 Giờ 45 Phút trước đây
Sylvie veut partager des pièces avec vous !, Sylvie vient de partager des pièces dans Mystères du Passé. Cliquez pour obtenir votre récompens, ,
Nhấp chuột
0
Sylvie veut partager des pièces avec vous ! Bonus
8 Giờ 46 Phút trước đây
Jimmy wants to share Coins with you!, Jimmy just shared Coins in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Jimmy wants to share Coins with you! Bonus
8 Giờ 47 Phút trước đây
Ken wants to share Coins with you!, Ken just shared Coins in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Ken wants to share Coins with you! Bonus
9 Giờ 11 Phút trước đây
Campos quer compartilhar um Suco de Laranja com você!, Campos chegou ao nível 127 em Mistérios do Passado. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
3
Campos quer compartilhar um Suco de Laranja com você! Bonus
9 Giờ 28 Phút trước đây
Jimmy wants to share Coins with you!, Jimmy just shared Coins in Mysteries of the Past. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Jimmy wants to share Coins with you! Bonus
10 Giờ 10 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mysteries of the Past Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mysteries of the Past liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mysteries of the Past quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mysteries of the Past Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mysteries of the Past Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mysteries of the Past mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mysteries of the Past. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mysteries of the Past. Tất cả các quyền..