Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Happy Land. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Aerial Adventure, , ,
Nhấp chuột
0
Aerial Adventure
6 Giờ 36 Phút trước đây
มาร่วมสนุกกับเราเลยตอนนี้!, , ,
Nhấp chuột
3
มาร่วมสนุกกับเราเลยตอนนี้!
15 Giờ 58 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
2
Join us now!
16 Giờ 54 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
2
Join us now!
17 Giờ 8 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
2
Join us now!
17 Giờ 13 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
3
Join us now!
17 Giờ 17 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
2
Join us now!
17 Giờ 26 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
2
Join us now!
17 Giờ 31 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
3
Join us now!
17 Giờ 40 Phút trước đây
หีบสมบัติผจญภัยกลางเวหา!, , ,
Nhấp chuột
3
หีบสมบัติผจญภัยกลางเวหา!
17 Giờ 46 Phút trước đây
หีบสมบัติผจญภัยกลางเวหา!, , ,
Nhấp chuột
3
หีบสมบัติผจญภัยกลางเวหา!
17 Giờ 48 Phút trước đây
หีบสมบัติผจญภัยกลางเวหา!, , ,
Nhấp chuột
3
หีบสมบัติผจญภัยกลางเวหา!
17 Giờ 48 Phút trước đây
หีบสมบัติผจญภัยกลางเวหา!, , ,
Nhấp chuột
3
หีบสมบัติผจญภัยกลางเวหา!
17 Giờ 48 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

17 Giờ 50 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
2
Join us now!
17 Giờ 50 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
3
Open one to get your FREE Daily Reward!
23 Giờ 44 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
2
Open one to get your FREE Daily Reward!
23 Giờ 49 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
3
Come join us!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Elsa Superferme is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
2
Elsa Superferme is sending you FREE Gift!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
3
Open one to get your FREE Daily Reward!
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Aerial Adventure, , ,
Nhấp chuột
2
Aerial Adventure
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Aerial Adventure, , ,
Nhấp chuột
2
Aerial Adventure
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Aerial Adventure, , ,
Nhấp chuột
2
Aerial Adventure
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Twofeq Mobark Alami is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
2
Twofeq Mobark Alami is sending you FREE Gift!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Apinun Chaichock is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
2
Apinun Chaichock is sending you FREE Gift!
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Path to Success, , ,
Nhấp chuột
2
Path to Success
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Van Whistler is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
2
Van Whistler is sending you FREE Gift!
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Master Achievement, , ,
Nhấp chuột
2
Master Achievement
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
4
Come join us!
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Path to Success, , ,
Nhấp chuột
2
Path to Success
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
4
Come join us!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Master Achievement, , ,
Nhấp chuột
2
Master Achievement
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Master Achievement, , ,
Nhấp chuột
2
Master Achievement
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Happy Land, , ,
Nhấp chuột
2
Happy Land
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Happy Land, , ,
Nhấp chuột
2
Happy Land
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Help me with A Market Order and get FREE Ops!, , ,
Nhấp chuột
2
Help me with A Market Order and get FREE Ops!
1 Ngày 16 Giờ trước đây
A Great Achievement, , ,
Nhấp chuột
2
A Great Achievement
1 Ngày 18 Giờ trước đây
A Great Achievement, , ,
Nhấp chuột
2
A Great Achievement
1 Ngày 18 Giờ trước đây
A Great Achievement, , ,
Nhấp chuột
2
A Great Achievement
1 Ngày 18 Giờ trước đây
A Great Achievement, , ,
Nhấp chuột
2
A Great Achievement
1 Ngày 18 Giờ trước đây
A Great Achievement, , ,
Nhấp chuột
2
A Great Achievement
1 Ngày 18 Giờ trước đây
A Great Achievement, , ,
Nhấp chuột
2
A Great Achievement
1 Ngày 18 Giờ trước đây
A Great Achievement, , ,
Nhấp chuột
2
A Great Achievement
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
3
Come join us!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
3
Come join us!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
ปลดล็อคถ้วยรางวัล!ความสำเร็จ, , ,
Nhấp chuột
2
ปลดล็อคถ้วยรางวัล!ความสำเร็จ
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
3
Come join us!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
ปลดล็อคถ้วยรางวัล!ความสำเร็จ, , ,
Nhấp chuột
2
ปลดล็อคถ้วยรางวัล!ความสำเร็จ
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
3
Come join us!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
มาร่วมสนุกกับเรา!, , ,
Nhấp chuột
3
มาร่วมสนุกกับเรา!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
มาร่วมสนุกกับเรา!, , ,
Nhấp chuột
2
มาร่วมสนุกกับเรา!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Help me with A Market Order and get FREE Ops!, , ,
Nhấp chuột
2
Help me with A Market Order and get FREE Ops!
2 Ngày 8 Giờ trước đây
มาร่วมสนุกกับเรา!, , ,
Nhấp chuột
2
มาร่วมสนุกกับเรา!
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Help me with A Market Order and get FREE Ops!, , ,
Nhấp chuột
2
Help me with A Market Order and get FREE Ops!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Path to Success, , ,
Nhấp chuột
2
Path to Success
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Apinun Chaichock is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
2
Apinun Chaichock is sending you FREE Gift!
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophy Unlocked!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Apinun Chaichock is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
2
Apinun Chaichock is sending you FREE Gift!
2 Ngày 14 Giờ trước đây
A Great Achievement, , ,
Nhấp chuột
2
A Great Achievement
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Marion Arsenault is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
2
Marion Arsenault is sending you FREE Gift!
2 Ngày 23 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Happy Land Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Happy Land liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Happy Land quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Happy Land Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Happy Land Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Happy Land mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Happy Land. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Happy Land. Tất cả các quyền..


?>