Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho các vật liệu như nhiên liệu, skimmer, thu hút, lửa, vv Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Nhấp chuột
6
Arindam needs Patio Furniture!
4 Ngày 12 Giờ trước đây
Nhấp chuột
4
Tere needs delicious gopher treats to lure gophers!
6 Ngày 15 Giờ trước đây
Nhấp chuột
4
Tere helped a migrating bird and is sharing bird feed to celebrate!
6 Ngày 15 Giờ trước đây
Nhấp chuột
3
Tere needs bird feed to help a migrating bird!
6 Ngày 15 Giờ trước đây
Nhấp chuột
3
Tere is sharing free gifts!
6 Ngày 15 Giờ trước đây
Nhấp chuột
5
Silvia is sharing Green Roses Bushels from their Market Stall in FarmVille!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Nhấp chuột
5
Nicolò wants to share their Perfect Bunches of Poinsettia with you!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Nhấp chuột
2
Nicole is celebrating the completion of the Crafting Silo in Farmville! Come an
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Nhấp chuột
2
Giacomo Jack needs Picking Crate to earn berries on Bobs farm.
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Nhấp chuột
1
Giacomo Jack is asking their friends for the Sledge Racer Gnome and also sharing
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Giacomo Jack needs your help!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Giacomo Jack captured a pesky gopher!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Giacomo Jack needs delicious gopher treats to lure gophers!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Giacomo Jack just improved their Petal Sachet recipe and wants to share some wit
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Nhấp chuột
1
Giacomo Jack needs Snow Blazer!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Giacomo Jack needs Soil Bag to earn berries on Bobs farm.
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Giacomo Jack needs Love Potions to breed special lambs!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Giacomo Jack is asking for Repairman Unicorn
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Estella wants you to feed your shared pig!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: -Is my desk -messy- or -organized&
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: -Would I prefer to -make art- or -
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Am I usually the one making the mess or the one cl
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Am I more Goth or Hippie?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Am I more likely to scare someone or comfort someo
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
1
Nicolò asked you a question: Do I prefer to be hot or cold?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Do I prefer dark chocolate candy or bright and fru
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Would I rather play with magic or with games?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Do I like things that are sour or sweet?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Do I prefer vampires or fairies?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Do I prefer vampires or fairies?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Would I rather hide in the shadows or bask in the
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Am I a tricker or a treater?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Am I more Goth or Hippie?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Am I usually the one making the mess or the one cl
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Am I more likely to scare someone or comfort someo
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Do I prefer to be hot or cold?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Lorella wants you to feed your shared pig!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Do I like to shop alone or be helped?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Do I like to shop online or in a store?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Do I like to shop in and out or all day?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Do I like the sales section or the new arrival sec
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Do I use what I buy or keep it on the side?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Do I prefer malls or boutiques?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Do I like buying basics or brand names?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò-s friends think you would rather use Coupons!!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nicolò asked you a question: Do I do research first or shop on impulse?
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Miloš sent this Parrot Blooms Bushel from Samba in Rio!
2 Tuần 3 Giờ trước đây
Nhấp chuột
0
Isabelle could really use some help fertilizing their crops in FarmVille!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Corine just Unwithered your crops!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Nathalie would like to be your neighbor in FarmVille!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Daniel would like to be your neighbor in FarmVille!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Nhấp chuột
1
Lindy just Unwithered your crops!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Nhấp chuột
1
Lindy just Unwithered your crops!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
Alexandra found some fuel to share!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
D
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
D
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
D
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
D
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
D
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Nhấp chuột
0
D
2 Tuần 2 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ FarmVille Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu FarmVille liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả FarmVille quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập FarmVille Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào FarmVille Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy FarmVille mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với FarmVille. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền FarmVille. Tất cả các quyền..


?>