Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Zoo World: Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng để nhận nuôi động vật và để nhận giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Classic Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Clean dirty oil on this Relaxed Saddleback seal!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Relaxed Saddleback seal!
1 Giờ 4 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Manta Ray!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Manta Ray!
1 Giờ 7 Phút trước đây
Catrina needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Catrina needs 10 helping hands!
1 Giờ 8 Phút trước đây
Find a home for this Inspecting Turnstone!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Inspecting Turnstone!
3 Giờ 46 Phút trước đây
Find a home for this Lesser Bamboo Rat!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Lesser Bamboo Rat!
3 Giờ 46 Phút trước đây
Find a home for this Inspecting Turnstone!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Inspecting Turnstone!
3 Giờ 46 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Ferruginous pygmy owl!, , ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Ferruginous pygmy owl!
3 Giờ 46 Phút trước đây
Find a home for this Lesser Bamboo Rat!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Lesser Bamboo Rat!
3 Giờ 46 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Ferruginous pygmy owl!, , ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Ferruginous pygmy owl!
3 Giờ 46 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Ferruginous pygmy owl!, , ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Ferruginous pygmy owl!
3 Giờ 46 Phút trước đây
Find a home for this Lesser Bamboo Rat!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Lesser Bamboo Rat!
3 Giờ 46 Phút trước đây
Protect this Spanish Lynx from Poachers!, , ,
Nhấp chuột
0
Protect this Spanish Lynx from Poachers!
3 Giờ 59 Phút trước đây
Loriene needs help welcoming a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Loriene needs help welcoming a new ZooMate
4 Giờ 48 Giây trước đây
Rescue this Burmese Python!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Burmese Python!
4 Giờ 44 Phút trước đây
Player is Silver Master of the Emu!, , ,
Nhấp chuột
0
Player is Silver Master of the Emu!
8 Giờ 22 Phút trước đây
Player is Gold Master of the American Alligator!, , ,
Nhấp chuột
0
Player is Gold Master of the American Alligator!
8 Giờ 22 Phút trước đây
Player is Gold Master of the Swift!, , ,
Nhấp chuột
0
Player is Gold Master of the Swift!
8 Giờ 22 Phút trước đây
Marie found 10 Double Decker Buses to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Marie found 10 Double Decker Buses to share!
8 Giờ 22 Phút trước đây
Protect this Tree planting Koala from Poachers!, , ,
Nhấp chuột
0
Protect this Tree planting Koala from Poachers!
8 Giờ 57 Phút trước đây
Rescue this Hedgehog!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Hedgehog!
8 Giờ 59 Phút trước đây
Rick needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
2
Rick needs 10 helping hands!
9 Giờ 27 Phút trước đây
Ronald is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
5
Ronald is sharing FREE Juice with you!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Cheryl is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Cheryl is sharing FREE Juice with you!
11 Giờ 41 Phút trước đây
Joy needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
1
Joy needs 10 helping hands!
11 Giờ 42 Phút trước đây
UPDATE: Need 7 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
2
UPDATE: Need 7 helping hands!
11 Giờ 43 Phút trước đây
Vera needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
2
Vera needs 10 helping hands!
11 Giờ 43 Phút trước đây
Rescue this Sri Lankan axis deer!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Sri Lankan axis deer!
13 Giờ 3 Phút trước đây
Khadija is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Khadija is helping friends celebrate a new ZooMate
13 Giờ 4 Phút trước đây
Rick is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Rick is sharing a Mystery Gift!
13 Giờ 5 Phút trước đây
Irene E is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
2
Irene E is sending a FREE Juice Box to thank friends!
13 Giờ 6 Phút trước đây
Rick found some extra planting tables in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Rick found some extra planting tables in Zoo World!
13 Giờ 6 Phút trước đây
is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
2
is sending a FREE Juice Box to thank friends!
13 Giờ 7 Phút trước đây
Khadija is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Khadija is helping friends celebrate a new ZooMate
13 Giờ 7 Phút trước đây
Rick needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
1
Rick needs 10 helping hands!
13 Giờ 7 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Atlantic Goliath Grouper!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Atlantic Goliath Grouper!
13 Giờ 11 Phút trước đây
Jeff found a hidden treasure for friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Jeff found a hidden treasure for friends!
13 Giờ 11 Phút trước đây
Heidi needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
1
Heidi needs 10 helping hands!
14 Giờ 7 Phút trước đây
Vera is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Vera is sharing FREE Juice with you!
15 Giờ 19 Phút trước đây
Vera needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Vera needs 10 helping hands!
15 Giờ 19 Phút trước đây
Irene E is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Irene E is sharing FREE Juice with you!
15 Giờ 51 Phút trước đây
Gerda is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Gerda is sharing FREE Juice with you!
15 Giờ 53 Phút trước đây
UPDATE: Need 7 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
UPDATE: Need 7 helping hands!
15 Giờ 53 Phút trước đây
Avis needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Avis needs 10 helping hands!
15 Giờ 56 Phút trước đây
Khadija is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Khadija is helping friends celebrate a new ZooMate
15 Giờ 56 Phút trước đây
Gary has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Gary has a mystery gift to share with friends!
16 Giờ 28 Phút trước đây
Gary is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
4
Gary is sharing FREE Juice with you!
16 Giờ 28 Phút trước đây
Gary found 10 Double Decker Buses to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Gary found 10 Double Decker Buses to share!
16 Giờ 28 Phút trước đây
Gary is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Gary is sharing a Mystery Gift!
16 Giờ 28 Phút trước đây
Find a home for this Watchful Pygmy fruit bat!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Watchful Pygmy fruit bat!
16 Giờ 28 Phút trước đây
Hulya is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Hulya is sharing a Mystery Gift!
16 Giờ 29 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Waterhouse-s Leaf Nosed bat!, , ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Waterhouse-s Leaf Nosed bat!
16 Giờ 29 Phút trước đây
Quinn is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
1
Quinn is helping friends celebrate a new ZooMate
16 Giờ 31 Phút trước đây
Quinn is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
1
Quinn is helping friends celebrate a new ZooMate
16 Giờ 31 Phút trước đây
Quinn is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
1
Quinn is helping friends celebrate a new ZooMate
16 Giờ 31 Phút trước đây
is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
1
is sending a FREE Juice Box to thank friends!
16 Giờ 31 Phút trước đây
is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
1
is sending a FREE Juice Box to thank friends!
16 Giờ 32 Phút trước đây
is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
1
is sending a FREE Juice Box to thank friends!
16 Giờ 32 Phút trước đây
Quinn is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Quinn is sharing FREE Juice with you!
16 Giờ 32 Phút trước đây
Sue needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
1
Sue needs 10 helping hands!
16 Giờ 44 Phút trước đây
Tamara is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Tamara is sharing a Mystery Gift!
16 Giờ 49 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World. Tất cả các quyền..


?>