Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Zoo World: Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng để nhận nuôi động vật và để nhận giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Classic Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Clean dirty oil on this Weightlifter Crested Duck!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Weightlifter Crested Duck!
13 Phút 2 Giây trước đây
Charles found 10 Porcelain Doll Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Charles found 10 Porcelain Doll Stands to share!
13 Phút 52 Giây trước đây
Charles is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Charles is sharing FREE Juice with you!
13 Phút 53 Giây trước đây
Charles is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Charles is sharing a Mystery Gift!
14 Phút 2 Giây trước đây
Heidi successfully led a Mission to save the Student Tetra!, , ,
Nhấp chuột
0
Heidi successfully led a Mission to save the Student Tetra!
19 Phút 10 Giây trước đây
Help this Western Roe Deer find its mother!, , ,
Nhấp chuột
0
Help this Western Roe Deer find its mother!
43 Phút 5 Giây trước đây
Charles needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Charles needs 10 helping hands!
1 Giờ 12 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Golden tortoise beetle!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Golden tortoise beetle!
1 Giờ 16 Phút trước đây
Irene E is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Irene E is sending a FREE Juice Box to thank friends!
1 Giờ 20 Phút trước đây
Help this Australian Shepherd find its mother!, , ,
Nhấp chuột
0
Help this Australian Shepherd find its mother!
1 Giờ 47 Phút trước đây
Charles successfully led a Mission to save the Student Tetra!, , ,
Nhấp chuột
0
Charles successfully led a Mission to save the Student Tetra!
1 Giờ 50 Phút trước đây
Protect this Eager Desert hare from Poachers!, , ,
Nhấp chuột
0
Protect this Eager Desert hare from Poachers!
2 Giờ 56 Phút trước đây
Player just bred a baby Mustang, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Mustang
2 Giờ 59 Phút trước đây
Glenna C needs a Stylish Watch to help Dr. Zoo Little prepare for Greenstone Isle!, , ,
Nhấp chuột
0
Glenna C needs a Stylish Watch to help Dr. Zoo Little prepare for Greenstone Isle!
3 Giờ 31 Phút trước đây
Irene E needs a Scuff Slipper to help Dr. Zoo Little prepare for Greenstone Isle!, , ,
Nhấp chuột
0
Irene E needs a Scuff Slipper to help Dr. Zoo Little prepare for Greenstone Isle!
3 Giờ 43 Phút trước đây
I leveled up in my Greenstone Isle Buildable!, , ,
Nhấp chuột
0
I leveled up in my Greenstone Isle Buildable!
3 Giờ 46 Phút trước đây
With friends- help I invited two Chatting Mom King Penguins!, , ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Chatting Mom King Penguins!
3 Giờ 46 Phút trước đây
With friends- help I invited two Watchful Mom Northern jacanas!, , ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Watchful Mom Northern jacanas!
3 Giờ 48 Phút trước đây
Rescue this Alpine Shrew!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Alpine Shrew!
3 Giờ 49 Phút trước đây
Irene E is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Irene E is sending a FREE Juice Box to thank friends!
3 Giờ 55 Phút trước đây
Jennie found 10 Porcelain Doll Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Jennie found 10 Porcelain Doll Stands to share!
4 Giờ 52 Phút trước đây
Cissy successfully led a Mission to save the Spectacled Bear!, , ,
Nhấp chuột
0
Cissy successfully led a Mission to save the Spectacled Bear!
5 Giờ 1 Phút trước đây
Player just bred a baby Lounging Sea Turtle, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Lounging Sea Turtle
5 Giờ 30 Phút trước đây
Player just bred a baby Lounging Sea Turtle, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Lounging Sea Turtle
5 Giờ 30 Phút trước đây
Player just bred a baby Lounging Sea Turtle, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Lounging Sea Turtle
5 Giờ 30 Phút trước đây
Player just bred a baby Lounging Sea Turtle, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Lounging Sea Turtle
5 Giờ 31 Phút trước đây
Player just bred a baby Lounging Sea Turtle, , ,
Nhấp chuột
0
Player just bred a baby Lounging Sea Turtle
5 Giờ 31 Phút trước đây
Find a home for this Elephant Shrew!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Elephant Shrew!
5 Giờ 36 Phút trước đây
I leveled up in my Greenstone Isle Buildable!, , ,
Nhấp chuột
0
I leveled up in my Greenstone Isle Buildable!
5 Giờ 39 Phút trước đây
Find a home for this Walking Sociable plover!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Walking Sociable plover!
5 Giờ 57 Phút trước đây
Find a home for this Walking Sociable plover!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Walking Sociable plover!
5 Giờ 57 Phút trước đây
Find a home for this Walking Sociable plover!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Walking Sociable plover!
5 Giờ 57 Phút trước đây
Joceklyn successfully led a Mission to save the Spectacled Bear!, , ,
Nhấp chuột
0
Joceklyn successfully led a Mission to save the Spectacled Bear!
5 Giờ 58 Phút trước đây
Joceklyn successfully led a Mission to save the Great White Shark!, , ,
Nhấp chuột
0
Joceklyn successfully led a Mission to save the Great White Shark!
5 Giờ 58 Phút trước đây
Joceklyn successfully led a Mission to save the South China Tiger!, , ,
Nhấp chuột
0
Joceklyn successfully led a Mission to save the South China Tiger!
5 Giờ 58 Phút trước đây
Joceklyn successfully led a Mission to save the TeaCup Pig!, , ,
Nhấp chuột
0
Joceklyn successfully led a Mission to save the TeaCup Pig!
5 Giờ 59 Phút trước đây
With friends- help I invited two Watchful Mom Northern jacanas!, , ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Watchful Mom Northern jacanas!
5 Giờ 59 Phút trước đây
With friends- help I invited two Chatting Mom King Penguins!, , ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Chatting Mom King Penguins!
6 Giờ 32 Giây trước đây
Joceklyn successfully led a Mission to save the Humpback Whale!, , ,
Nhấp chuột
0
Joceklyn successfully led a Mission to save the Humpback Whale!
6 Giờ 1 Phút trước đây
Joceklyn successfully led a Mission to save the Mountain Goat!, , ,
Nhấp chuột
0
Joceklyn successfully led a Mission to save the Mountain Goat!
6 Giờ 4 Phút trước đây
With friends- help I invited two Watchful Mom Northern jacanas!, , ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Watchful Mom Northern jacanas!
6 Giờ 15 Phút trước đây
With friends- help I invited two Chatting Mom King Penguins!, , ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Chatting Mom King Penguins!
6 Giờ 16 Phút trước đây
Margaret needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
Margaret needs 10 helping hands!
6 Giờ 27 Phút trước đây
Margaret successfully led a Mission to save the South China Tiger!, , ,
Nhấp chuột
0
Margaret successfully led a Mission to save the South China Tiger!
6 Giờ 32 Phút trước đây
Arlene is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Arlene is sharing a Mystery Gift!
6 Giờ 32 Phút trước đây
Help this Anteater find its mother!, , ,
Nhấp chuột
0
Help this Anteater find its mother!
6 Giờ 37 Phút trước đây
Protect this Mandrill from Poachers!, , ,
Nhấp chuột
0
Protect this Mandrill from Poachers!
6 Giờ 37 Phút trước đây
Rescue this Spanish Bull!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Spanish Bull!
6 Giờ 37 Phút trước đây
Help this Fire Salamander find its mother!, , ,
Nhấp chuột
0
Help this Fire Salamander find its mother!
6 Giờ 37 Phút trước đây
Rescue this Fire Golem!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Fire Golem!
6 Giờ 38 Phút trước đây
Find a home for this Jellyfish trio!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Jellyfish trio!
6 Giờ 38 Phút trước đây
Rescue this Sun Dragon!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Sun Dragon!
6 Giờ 38 Phút trước đây
Rescue this Bobcat!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Bobcat!
6 Giờ 38 Phút trước đây
Alexander just reached Level 242 in Zoo!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexander just reached Level 242 in Zoo!
6 Giờ 46 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Harbor Porpoise!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Harbor Porpoise!
7 Giờ 10 Phút trước đây
Joceklyn successfully led a Mission to save the Helpless Turkey!, , ,
Nhấp chuột
0
Joceklyn successfully led a Mission to save the Helpless Turkey!
7 Giờ 12 Phút trước đây
Joceklyn successfully led a Mission to save the Helpless Turkey!, , ,
Nhấp chuột
0
Joceklyn successfully led a Mission to save the Helpless Turkey!
7 Giờ 12 Phút trước đây
Joceklyn successfully led a Mission to save the Santa-s Reindeer!, , ,
Nhấp chuột
0
Joceklyn successfully led a Mission to save the Santa-s Reindeer!
7 Giờ 13 Phút trước đây
Alexander successfully led a Mission to save the Student Tetra!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexander successfully led a Mission to save the Student Tetra!
7 Giờ 13 Phút trước đây
Alexander needs a Cute Butterfly Necklace to help Dr. Zoo Little prepare for Greenstone Isle!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexander needs a Cute Butterfly Necklace to help Dr. Zoo Little prepare for Greenstone Isle!
7 Giờ 15 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World. Tất cả các quyền..


?>