Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Zoo World: Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng để nhận nuôi động vật và để có được giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Classic Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Dottie successfully led a Mission to save the Student Tetra!, Dottie wants to thank everybody that helped with a reward!, ,
Nhấp chuột
6
Dottie successfully led a Mission to save the Student Tetra! Bonus
3 Ngày 21 Giờ trước đây
GB is helping friends celebrate a new ZooMate, In celebration, GB wants you to share the love. Everyone who helps gets a basket too., ,
Nhấp chuột
10
GB is helping friends celebrate a new ZooMate Bonus
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Knight is sending a FREE Juice Box to thank friends!, undefined, ,
Nhấp chuột
8
Knight is sending a FREE Juice Box to thank friends! undefined
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Kim successfully led a Mission to save the South China Tiger!, Kim wants to thank everybody that helped with a reward!, ,
Nhấp chuột
5
Kim successfully led a Mission to save the South China Tiger! Bonus
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Help this Dorcas Gazelle find its mother!, This Dorcas Gazelle was separated from its mother during an earthquake and will not survive without , ,
Nhấp chuột
4
Help this Dorcas Gazelle find its mother! Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Help this Long nosed Armadillo find its mother!, This Long nosed Armadillo was separated from its mother during an earthquake and will not survive…, ,
Nhấp chuột
3
Help this Long nosed Armadillo find its mother! Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Knight needs help welcoming a new ZooMate, In celebration, Knight wants you to share the love. Everyone who helps gets a basket too., ,
Nhấp chuột
5
Knight needs help welcoming a new ZooMate Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Karina Reitsch, Karin needs 10 friends in 7 days to help this Santa-s Reindeer. If Karin succeeds in this Missio, ,
Nhấp chuột
2
Karina Reitsch Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Knight is helping friends celebrate a new ZooMate, In celebration, Knight wants you to share the love. Everyone who helps gets a basket too., ,
Nhấp chuột
4
Knight is helping friends celebrate a new ZooMate Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Mary Cannon, Karin wants to thank everybody that helped with a reward!, ,
Nhấp chuột
2
Mary Cannon Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Knight is helping friends celebrate a new ZooMate, In celebration, Knight wants you to share the love. Everyone who helps gets a basket too., ,
Nhấp chuột
4
Knight is helping friends celebrate a new ZooMate Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Player just bred a baby Father and Son Hippo, Player is so happy to have a new baby Father and Son Hippo in their zoo that they wanted to celebrat, ,
Nhấp chuột
2
Player just bred a baby Father and Son Hippo Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Player just bred a baby Speckled Angel Shark, Player is so happy to have a new baby Speckled Angel Shark in their zoo that they wanted to celebrat, ,
Nhấp chuột
2
Player just bred a baby Speckled Angel Shark Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Player just bred a baby Honey Bee, Player is so happy to have a new baby Honey Bee in their zoo that they wanted to celebrate by sharin, ,
Nhấp chuột
2
Player just bred a baby Honey Bee Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Knight is helping friends celebrate a new ZooMate, In celebration, Knight wants you to share the love. Everyone who helps gets a basket too., ,
Nhấp chuột
5
Knight is helping friends celebrate a new ZooMate Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Protect this White Rhino from Poachers!, This White Rhino was almost captured to be sold in the underground market. Help the White Rhino find, ,
Nhấp chuột
1
Protect this White Rhino from Poachers! Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Player just bred a baby Asagi Koi Fish, Player is so happy to have a new baby Asagi Koi Fish in their zoo that they wanted to celebrate by s, ,
Nhấp chuột
2
Player just bred a baby Asagi Koi Fish Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Fix the broken wing of this Gliding Common bent wing bat!, This Gliding Common bent wing bat was caught in a terrible tornado and broke…, ,
Nhấp chuột
2
Fix the broken wing of this Gliding Common bent wing bat! Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Kim needs 10 helping hands!, Kim needs 10 helping hands in 4 days to organize a fundraiser to help in rewilding the South China T, ,
Nhấp chuột
2
Kim needs 10 helping hands! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Kim successfully led a Mission to save the Spectacled Bear!, Kim wants to thank everybody that helped with a reward!, ,
Nhấp chuột
1
Kim successfully led a Mission to save the Spectacled Bear! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Rescue this Assistant Skunk!, A frightened Assistant Skunk escaped from those who are trying to help. Help capture the Assistant S, ,
Nhấp chuột
2
Rescue this Assistant Skunk! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Fix the broken wing of this Black heron!, This Black heron was caught in a terrible tornado and broke its wing! Help the Black heron heal its , ,
Nhấp chuột
2
Fix the broken wing of this Black heron! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Christine is sharing FREE Juice with you!, Christine is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with, ,
Nhấp chuột
2
Christine is sharing FREE Juice with you! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Christine is sharing a Mystery Gift!, Christine is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
2
Christine is sharing a Mystery Gift! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Player is Bronze Master of the Bulldog Guard!, Player just bred a new baby Bulldog Guard to complete Bronze Mastery. They want to celebrate by shar, ,
Nhấp chuột
2
Player is Bronze Master of the Bulldog Guard! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Karin is sending a FREE Juice Box to thank friends!, undefined, ,
Nhấp chuột
2
Karin is sending a FREE Juice Box to thank friends! undefined
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Player just bred a baby Lionhead Bunny, Player is so happy to have a new baby Lionhead Bunny in their zoo that they wanted to celebrate by s, ,
Nhấp chuột
2
Player just bred a baby Lionhead Bunny Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Player is Gold Master of the Vulturine!, Player just bred a new baby Vulturine to complete Gold Mastery. They want to celebrate by sharing a , ,
Nhấp chuột
2
Player is Gold Master of the Vulturine! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Fix the broken wing of this Blue-billed Firefinch!, This Blue-billed Firefinch was caught in a terrible tornado and broke its wing! Help the Blue-billed, ,
Nhấp chuột
1
Fix the broken wing of this Blue-billed Firefinch! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Karin is sending a FREE Juice Box to thank friends!, undefined, ,
Nhấp chuột
2
Karin is sending a FREE Juice Box to thank friends! undefined
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Patsy is sending a FREE Juice Box to thank friends!, undefined, ,
Nhấp chuột
1
Patsy is sending a FREE Juice Box to thank friends! undefined
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Patsy found some extra planting tables in Zoo World!, Patsy is building a Greenhouse and wants to share the extra greenhouse materials that she found!, ,
Nhấp chuột
1
Patsy found some extra planting tables in Zoo World! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Patsy is sharing FREE Juice with you!, Patsy is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with one, ,
Nhấp chuột
1
Patsy is sharing FREE Juice with you! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Patsy is sharing a Mystery Gift!, Patsy is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
2
Patsy is sharing a Mystery Gift! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Patsy has a mystery gift to share with friends!, Patsy found a mystery gift box during a treasure hunt! There could be a valuable rare item in this g, ,
Nhấp chuột
2
Patsy has a mystery gift to share with friends! Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Patsy is sending a FREE Juice Box to thank friends!, undefined, ,
Nhấp chuột
1
Patsy is sending a FREE Juice Box to thank friends! undefined
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Cissy is sharing Blue Roses in Zoo World!, Cissy wants to help their friends expand their Rose Gardens!, ,
Nhấp chuột
1
Cissy is sharing Blue Roses in Zoo World! Bonus
4 Ngày 6 Phút trước đây
Karin is sending a FREE Juice Box to thank friends!, undefined, ,
Nhấp chuột
1
Karin is sending a FREE Juice Box to thank friends! undefined
4 Ngày 9 Phút trước đây
Margie is sharing Blue Roses in Zoo World!, Margie wants to help her friends expand their Rose Gardens!, ,
Nhấp chuột
1
Margie is sharing Blue Roses in Zoo World! Bonus
4 Ngày 14 Phút trước đây
Gilles is sending a FREE Juice Box to thank friends!, undefined, ,
Nhấp chuột
1
Gilles is sending a FREE Juice Box to thank friends! undefined
4 Ngày 21 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Blue Ringed Octopus!, This Blue Ringed Octopus is drenched in oil, and it will not survive without your help. Would you li, ,
Nhấp chuột
2
Clean dirty oil on this Blue Ringed Octopus! Bonus
4 Ngày 25 Phút trước đây
Daisy Boto Jo, Karin needs 10 friends in 7 days to help this Valentine-s Lovebird. If Karin succeeds in this Mi, ,
Nhấp chuột
2
Daisy Boto Jo Bonus
4 Ngày 26 Phút trước đây
Tammy is sharing a Mystery Gift!, Tammy is sending you a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
2
Tammy is sharing a Mystery Gift! Bonus
4 Ngày 29 Phút trước đây
Player is Silver Master of the Marching Band Squirrel!, Player just bred a new baby Marching Band Squirrel to complete Silver Mastery. They want to celebrat, ,
Nhấp chuột
2
Player is Silver Master of the Marching Band Squirrel! Bonus
4 Ngày 30 Phút trước đây
Player is Adamantium Master of the Easter Chicken!, Player just bred a new baby Easter Chicken to complete Adamantium Mastery. They want to celebrate by, ,
Nhấp chuột
2
Player is Adamantium Master of the Easter Chicken! Bonus
4 Ngày 33 Phút trước đây
Karin found some extra planting tables in Zoo World!, Karin is building a Greenhouse and wants to share the extra greenhouse materials that she found!, ,
Nhấp chuột
1
Karin found some extra planting tables in Zoo World! Bonus
4 Ngày 33 Phút trước đây
Protect this Strolling Southern long nosed armadillo from Poachers!, This Strolling Southern long nosed armadillo was almost captured to be…, ,
Nhấp chuột
4
Protect this Strolling Southern long nosed armadillo from Poachers! Bonus
4 Ngày 34 Phút trước đây
Dee has a mystery gift to share with friends!, Dee found a mystery gift box during a treasure hunt! There could be a valuable rare item in this gif, ,
Nhấp chuột
2
Dee has a mystery gift to share with friends! Bonus
4 Ngày 34 Phút trước đây
Help this Common Greek Badger find its mother!, This Common Greek Badger was separated from its mother during an earthquake and will not survive…, ,
Nhấp chuột
7
Help this Common Greek Badger find its mother! Bonus
4 Ngày 35 Phút trước đây
Gilles is helping friends celebrate a new ZooMate, In celebration, Gilles wants you to share the love. Everyone who helps gets a basket too., ,
Nhấp chuột
6
Gilles is helping friends celebrate a new ZooMate Bonus
4 Ngày 37 Phút trước đây
Dena is sharing a Mystery Gift!, Dena is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
2
Dena is sharing a Mystery Gift! Bonus
4 Ngày 38 Phút trước đây
Dena has a mystery gift to share with friends!, Dena found a mystery gift box during a treasure hunt! There could be a valuable rare item in this gi, ,
Nhấp chuột
2
Dena has a mystery gift to share with friends! Bonus
4 Ngày 38 Phút trước đây
Dena has a Zoo full of happy animals!, The Zoo Inspector visited Dena-s Zoo and ranked it as one of the happiest Zoos around! Can you k, ,
Nhấp chuột
2
Dena has a Zoo full of happy animals! Bonus
4 Ngày 39 Phút trước đây
Find a home for this Northern naked-tailed armadillo!, Verns needs your help rescuing the poor Northern naked-tailed armadillo. Would you like to help Vern, ,
Nhấp chuột
2
Find a home for this Northern naked-tailed armadillo! Bonus
4 Ngày 42 Phút trước đây
Margie needs 10 helping hands!, Margie needs 10 helping hands in 4 days to organize a charity event to help protect the Spectacled B, ,
Nhấp chuột
2
Margie needs 10 helping hands! Bonus
4 Ngày 51 Phút trước đây
Karin just reached Level 267 in Zoo!, Karin is moving up in Zoo and wants to celebrate with you! Karin is sharing a Zoo Bonus with friends, ,
Nhấp chuột
1
Karin just reached Level 267 in Zoo! Bonus
4 Ngày 51 Phút trước đây
Karin wants to share some White roses!, Karin was tending their Rose Garden and harvested some beautiful White roses. They would like to sha, ,
Nhấp chuột
1
Karin wants to share some White roses! Bonus
4 Ngày 53 Phút trước đây
130_valentineLovebirds_popup, If Verns gets 5 helping hands then everyone that helps gets a Valentine-s Lovebird!, ,
Nhấp chuột
3
130_valentineLovebirds_popup Bonus
4 Ngày 54 Phút trước đây
Karin is sharing FREE Juice with you!, Karin is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with one, ,
Nhấp chuột
1
Karin is sharing FREE Juice with you! Bonus
4 Ngày 57 Phút trước đây
Player just bred a baby Ring Bearer Teacup Pig, Player is so happy to have a new baby Ring Bearer Teacup Pig in their zoo that they wanted to celebr, ,
Nhấp chuột
2
Player just bred a baby Ring Bearer Teacup Pig Bonus
4 Ngày 58 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World. Tất cả các quyền..