Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Zoo World: Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng để nhận nuôi động vật và để nhận giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Classic Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Protect this Eager Desert hare from Poachers!, , ,
Nhấp chuột
0
Protect this Eager Desert hare from Poachers!
17 Phút 35 Giây trước đây
Find a home for this Resting Northern white breasted hedgehog!, , ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Resting Northern white breasted hedgehog!
43 Phút 1 Giây trước đây
Find a home for this Resting Northern white breasted hedgehog!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Resting Northern white breasted hedgehog!
43 Phút 21 Giây trước đây
Find a home for this Resting Northern white breasted hedgehog!, , ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Resting Northern white breasted hedgehog!
43 Phút 28 Giây trước đây
Fix the broken wing of this Blue-billed Firefinch!, , ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Blue-billed Firefinch!
1 Giờ 2 Phút trước đây
is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
1
is sending a FREE Juice Box to thank friends!
1 Giờ 15 Phút trước đây
Joceklyn is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
1
Joceklyn is sending a FREE Juice Box to thank friends!
1 Giờ 31 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Otter!, , ,
Nhấp chuột
1
Clean dirty oil on this Otter!
2 Giờ 12 Phút trước đây
Help this Speckled Bear find its mother!, , ,
Nhấp chuột
1
Help this Speckled Bear find its mother!
2 Giờ 18 Phút trước đây
Help this Speckled Bear find its mother!, , ,
Nhấp chuột
1
Help this Speckled Bear find its mother!
2 Giờ 18 Phút trước đây
Rene is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Rene is sharing FREE Juice with you!
2 Giờ 35 Phút trước đây
Rene is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
1
Rene is sharing FREE Juice with you!
2 Giờ 36 Phút trước đây
Rene needs help welcoming a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
2
Rene needs help welcoming a new ZooMate
2 Giờ 37 Phút trước đây
Rene needs help welcoming a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
2
Rene needs help welcoming a new ZooMate
2 Giờ 37 Phút trước đây
Rene needs help welcoming a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
2
Rene needs help welcoming a new ZooMate
2 Giờ 38 Phút trước đây
Rene needs help welcoming a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
1
Rene needs help welcoming a new ZooMate
2 Giờ 38 Phút trước đây
UPDATE: Need 6 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
UPDATE: Need 6 helping hands!
2 Giờ 39 Phút trước đây
UPDATE: Need 6 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
1
UPDATE: Need 6 helping hands!
2 Giờ 39 Phút trước đây
Find a home for this Snacking Cameroon clawless otter!, , ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Snacking Cameroon clawless otter!
2 Giờ 44 Phút trước đây
Find a home for this Snacking Cameroon clawless otter!, , ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Snacking Cameroon clawless otter!
2 Giờ 44 Phút trước đây
Find a home for this Snacking Cameroon clawless otter!, , ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Snacking Cameroon clawless otter!
2 Giờ 44 Phút trước đây
Help this Green Badger find its mother!, , ,
Nhấp chuột
1
Help this Green Badger find its mother!
2 Giờ 47 Phút trước đây
Joceklyn found a flash sale for 60% off Kiosk Managers in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
1
Joceklyn found a flash sale for 60% off Kiosk Managers in Zoo World!
3 Giờ 29 Phút trước đây
Find a home for this Winter Japanese Serow!, , ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Winter Japanese Serow!
3 Giờ 36 Phút trước đây
Yariela wants to share some White roses!, , ,
Nhấp chuột
0
Yariela wants to share some White roses!
4 Giờ 31 Giây trước đây
Clean dirty oil on this Blue Ringed Octopus!, , ,
Nhấp chuột
1
Clean dirty oil on this Blue Ringed Octopus!
4 Giờ 48 Giây trước đây
Clean dirty oil on this Blue Ringed Octopus!, , ,
Nhấp chuột
1
Clean dirty oil on this Blue Ringed Octopus!
4 Giờ 1 Phút trước đây
Joceklyn found a flash sale for 60% off Kiosk Managers in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
1
Joceklyn found a flash sale for 60% off Kiosk Managers in Zoo World!
4 Giờ 5 Phút trước đây
Jorel found 10 Fresh Banana Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
2
Jorel found 10 Fresh Banana Stands to share!
4 Giờ 44 Phút trước đây
Find a home for this Twinker Fly!, , ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Twinker Fly!
4 Giờ 51 Phút trước đây
Jim found 10 Fresh Banana Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Jim found 10 Fresh Banana Stands to share!
5 Giờ 15 Phút trước đây
Jim has a Zoo full of happy animals!, , ,
Nhấp chuột
1
Jim has a Zoo full of happy animals!
5 Giờ 20 Phút trước đây
Jim has a Zoo full of happy animals!, , ,
Nhấp chuột
4
Jim has a Zoo full of happy animals!
5 Giờ 29 Phút trước đây
Jim has a Zoo full of happy animals!, , ,
Nhấp chuột
3
Jim has a Zoo full of happy animals!
5 Giờ 30 Phút trước đây
Jim has a Zoo full of happy animals!, , ,
Nhấp chuột
3
Jim has a Zoo full of happy animals!
5 Giờ 30 Phút trước đây
Find a home for this White-tailed Deer!, , ,
Nhấp chuột
2
Find a home for this White-tailed Deer!
5 Giờ 52 Phút trước đây
Find a home for this White-tailed Deer!, , ,
Nhấp chuột
2
Find a home for this White-tailed Deer!
5 Giờ 53 Phút trước đây
Jim is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Jim is sharing a Mystery Gift!
6 Giờ 2 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Harbor Porpoise!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Harbor Porpoise!
6 Giờ 3 Phút trước đây
Find a home for this Giant Trilobite!, , ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Giant Trilobite!
6 Giờ 5 Phút trước đây
Find a home for this Giant Trilobite!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Giant Trilobite!
6 Giờ 9 Phút trước đây
Jim is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
3
Jim is sharing FREE Juice with you!
6 Giờ 14 Phút trước đây
Jim found some extra planting tables in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
1
Jim found some extra planting tables in Zoo World!
6 Giờ 16 Phút trước đây
Cheryl found some extra planting tables in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Cheryl found some extra planting tables in Zoo World!
6 Giờ 18 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Harbor Porpoise!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Harbor Porpoise!
6 Giờ 18 Phút trước đây
Jim is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Jim is sharing a Mystery Gift!
6 Giờ 20 Phút trước đây
Find a home for this Giant Trilobite!, , ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Giant Trilobite!
6 Giờ 23 Phút trước đây
Jim found some extra planting tables in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Jim found some extra planting tables in Zoo World!
6 Giờ 24 Phút trước đây
Find a home for this Giant Trilobite!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Giant Trilobite!
6 Giờ 29 Phút trước đây
Cheryl is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
4
Cheryl is sharing a Mystery Gift!
6 Giờ 30 Phút trước đây
UPDATE: Need 4 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
0
UPDATE: Need 4 helping hands!
6 Giờ 32 Phút trước đây
Find a home for this Giant Trilobite!, , ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Giant Trilobite!
6 Giờ 37 Phút trước đây
Jim wants to share some White roses!, , ,
Nhấp chuột
1
Jim wants to share some White roses!
6 Giờ 37 Phút trước đây
Jim is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Jim is sharing a Mystery Gift!
6 Giờ 39 Phút trước đây
Jim found some extra planting tables in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Jim found some extra planting tables in Zoo World!
6 Giờ 40 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Harbor Porpoise!, , ,
Nhấp chuột
3
Clean dirty oil on this Harbor Porpoise!
6 Giờ 41 Phút trước đây
Find a home for this Giant Trilobite!, , ,
Nhấp chuột
1
Find a home for this Giant Trilobite!
6 Giờ 46 Phút trước đây
Cheryl found 10 Fresh Banana Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
1
Cheryl found 10 Fresh Banana Stands to share!
6 Giờ 48 Phút trước đây
Cheryl is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
3
Cheryl is sharing a Mystery Gift!
6 Giờ 49 Phút trước đây
Jim found some extra planting tables in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
1
Jim found some extra planting tables in Zoo World!
6 Giờ 50 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World. Tất cả các quyền..


?>