Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Zoo World: Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng để nhận nuôi động vật và để nhận giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Classic Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Joceklyn found 10 Wacky Glasses Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Joceklyn found 10 Wacky Glasses Stands to share!
1 Giờ 19 Phút trước đây
Grace needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
1
Grace needs 10 helping hands!
4 Giờ 17 Phút trước đây
Rick successfully led a Mission to save the Student Tetra!, , ,
Nhấp chuột
0
Rick successfully led a Mission to save the Student Tetra!
4 Giờ 20 Phút trước đây
Avis successfully led a Mission to save the Valentine-s Lovebird!, , ,
Nhấp chuột
0
Avis successfully led a Mission to save the Valentine-s Lovebird!
6 Giờ 23 Phút trước đây
Karen is sharing FREE Juice with you!, , ,
Nhấp chuột
0
Karen is sharing FREE Juice with you!
6 Giờ 23 Phút trước đây
Evelyn is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Evelyn is helping friends celebrate a new ZooMate
7 Giờ 6 Phút trước đây
Karen is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Karen is sharing a Mystery Gift!
7 Giờ 8 Phút trước đây
Player is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Player is sharing a Mystery Gift!
7 Giờ 8 Phút trước đây
Lynne has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Lynne has a mystery gift to share with friends!
7 Giờ 8 Phút trước đây
Aneeta is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Aneeta is sending a FREE Juice Box to thank friends!
7 Giờ 8 Phút trước đây
Rick is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Rick is sharing a Mystery Gift!
7 Giờ 14 Phút trước đây
Player is Bronze Master of the Surveying Mountain cottontail!, , ,
Nhấp chuột
0
Player is Bronze Master of the Surveying Mountain cottontail!
7 Giờ 14 Phút trước đây
Gt is sharing Blue Roses in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Gt is sharing Blue Roses in Zoo World!
7 Giờ 16 Phút trước đây
Gt needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
1
Gt needs 10 helping hands!
7 Giờ 16 Phút trước đây
Rescue this Snow Leopard!, , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Snow Leopard!
8 Giờ 37 Phút trước đây
Sybol is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Sybol is helping friends celebrate a new ZooMate
8 Giờ 38 Phút trước đây
Karen is sharing Blue Roses in Zoo World!, , ,
Nhấp chuột
0
Karen is sharing Blue Roses in Zoo World!
8 Giờ 54 Phút trước đây
Karen needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
1
Karen needs 10 helping hands!
8 Giờ 55 Phút trước đây
Help this African Wildebeest find its mother!, , ,
Nhấp chuột
0
Help this African Wildebeest find its mother!
9 Giờ 6 Phút trước đây
Leila has a Zoo full of happy animals!, , ,
Nhấp chuột
0
Leila has a Zoo full of happy animals!
9 Giờ 7 Phút trước đây
Leila found 10 Wacky Glasses Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Leila found 10 Wacky Glasses Stands to share!
9 Giờ 7 Phút trước đây
Becky is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Becky is sending a FREE Juice Box to thank friends!
17 Giờ 54 Phút trước đây
Babs is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Babs is sending a FREE Juice Box to thank friends!
17 Giờ 56 Phút trước đây
Hülya is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Hülya is helping friends celebrate a new ZooMate
17 Giờ 56 Phút trước đây
Hülya is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Hülya is helping friends celebrate a new ZooMate
17 Giờ 56 Phút trước đây
Hülya is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Hülya is helping friends celebrate a new ZooMate
17 Giờ 56 Phút trước đây
Tricia is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Tricia is helping friends celebrate a new ZooMate
17 Giờ 56 Phút trước đây
Dr. Zoo Little-s Daily Stamps, , ,
Nhấp chuột
0
Dr. Zoo Little-s Daily Stamps
17 Giờ 57 Phút trước đây
is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
is sending a FREE Juice Box to thank friends!
17 Giờ 57 Phút trước đây
Nancy is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Nancy is helping friends celebrate a new ZooMate
18 Giờ 5 Phút trước đây
Nancy is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Nancy is helping friends celebrate a new ZooMate
18 Giờ 5 Phút trước đây
Nancy is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Nancy is helping friends celebrate a new ZooMate
18 Giờ 5 Phút trước đây
Cathy is sending a FREE Juice Box to thank friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Cathy is sending a FREE Juice Box to thank friends!
18 Giờ 9 Phút trước đây
UPDATE: Need 7 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
1
UPDATE: Need 7 helping hands!
18 Giờ 9 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Parti coloured bat!, , ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Parti coloured bat!
18 Giờ 9 Phút trước đây
Avis has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Avis has a mystery gift to share with friends!
18 Giờ 9 Phút trước đây
UPDATE: Need 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
2
UPDATE: Need 10 helping hands!
18 Giờ 9 Phút trước đây
Avis is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Avis is sharing a Mystery Gift!
18 Giờ 9 Phút trước đây
Carol has a mystery gift to share with friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol has a mystery gift to share with friends!
18 Giờ 10 Phút trước đây
Carol is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol is sharing a Mystery Gift!
18 Giờ 10 Phút trước đây
Carol is now at Bronze for the Grapes treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol is now at Bronze for the Grapes treat!
18 Giờ 10 Phút trước đây
Carol is now at Bronze for the Apple treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol is now at Bronze for the Apple treat!
18 Giờ 10 Phút trước đây
Carol is now at Bronze for the Orange treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol is now at Bronze for the Orange treat!
18 Giờ 10 Phút trước đây
Dr. Zoo Little-s Daily Stamps, , ,
Nhấp chuột
0
Dr. Zoo Little-s Daily Stamps
18 Giờ 10 Phút trước đây
Charlane found a hidden treasure for friends!, , ,
Nhấp chuột
0
Charlane found a hidden treasure for friends!
18 Giờ 10 Phút trước đây
Irish is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Irish is helping friends celebrate a new ZooMate
18 Giờ 10 Phút trước đây
Irish is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Irish is helping friends celebrate a new ZooMate
18 Giờ 10 Phút trước đây
Claudette needs 10 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
2
Claudette needs 10 helping hands!
18 Giờ 10 Phút trước đây
Irish is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Irish is helping friends celebrate a new ZooMate
18 Giờ 10 Phút trước đây
Claudette successfully led a Mission to save the TeaCup Pig!, , ,
Nhấp chuột
0
Claudette successfully led a Mission to save the TeaCup Pig!
18 Giờ 13 Phút trước đây
UPDATE: Need 4 helping hands!, , ,
Nhấp chuột
2
UPDATE: Need 4 helping hands!
18 Giờ 13 Phút trước đây
Helen is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Helen is helping friends celebrate a new ZooMate
18 Giờ 13 Phút trước đây
Dr. Zoo Little-s Daily Stamps, , ,
Nhấp chuột
0
Dr. Zoo Little-s Daily Stamps
18 Giờ 13 Phút trước đây
Vera found 10 Wacky Glasses Stands to share!, , ,
Nhấp chuột
0
Vera found 10 Wacky Glasses Stands to share!
18 Giờ 13 Phút trước đây
Helen is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Helen is helping friends celebrate a new ZooMate
18 Giờ 13 Phút trước đây
Clean dirty oil on this Green Peafowl!, , ,
Nhấp chuột
0
Clean dirty oil on this Green Peafowl!
18 Giờ 13 Phút trước đây
Vera is sharing a Mystery Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Vera is sharing a Mystery Gift!
18 Giờ 13 Phút trước đây
Helen is helping friends celebrate a new ZooMate, , ,
Nhấp chuột
0
Helen is helping friends celebrate a new ZooMate
18 Giờ 13 Phút trước đây
Protect this Strolling Southern long nosed armadillo from Poachers!, , ,
Nhấp chuột
0
Protect this Strolling Southern long nosed armadillo from Poachers!
18 Giờ 13 Phút trước đây
Player is Gold Master of the Focussed Spoon billed!, , ,
Nhấp chuột
0
Player is Gold Master of the Focussed Spoon billed!
22 Giờ 1 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World. Tất cả các quyền..


?>