Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Zoo World: Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng để nhận nuôi động vật và để nhận giỏ, nấm đỏ, khăn em bé, hoa hồng trắng, vv - Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Zoo World Liên kết giúp các vật liệu như khăn, túi có hoa văn vòng, mặt dây rùa biển, lều bóng râm bãi biển, giỏ, nước trái cây, bàn trồng cây, bàn tay giúp đỡ, vv


Bạn cũng nên thêm yêu cầu trợ giúp của mình Làm theo hướng dẫn trên Zoo World Liên kết Gửi.

Cả Zoo World và Zoo World Classic đều giống nhau nhưng chúng tôi có trang khác nhau cho cả hai.
Zoo World Classic Trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Protect this Aardvark from Poachers!, This Aardvark was almost captured to be sold in the underground market. Help the Aardvark find its w, ,
Nhấp chuột
0
Protect this Aardvark from Poachers! Bonus
7 Phút 3 Giây trước đây
Zoo World, If Cissy gets 1 helping hand then everyone that helps gets a Santa-s Reindeer!, ,
Nhấp chuột
0
Zoo World Bonus
24 Phút 41 Giây trước đây
is sending a FREE Juice Box to thank friends!, undefined, ,
Nhấp chuột
0
is sending a FREE Juice Box to thank friends! undefined
35 Phút 5 Giây trước đây
Fix the broken wing of this Blue-billed Firefinch!, This Blue-billed Firefinch was caught in a terrible tornado and broke its wing! Help the Blue-billed, ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Blue-billed Firefinch! Bonus
51 Phút 19 Giây trước đây
Jim needs 10 helping hands!, Jim needs 10 helping hands in 4 days to organize a fundraiser to help in rewilding the South China T, ,
Nhấp chuột
0
Jim needs 10 helping hands! Bonus
55 Phút 50 Giây trước đây
Fix the broken wing of this Blue Jay!, This Blue Jay was caught in a terrible tornado and broke its wing! Help the Blue Jay heal its wing s, ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Blue Jay! Bonus
57 Phút 7 Giây trước đây
Help this Red Velvet Termite find its mother!, This Red Velvet Termite was separated from its mother during an earthquake and will not survive with, ,
Nhấp chuột
0
Help this Red Velvet Termite find its mother! Bonus
1 Giờ 1 Phút trước đây
Jim successfully led a Mission to save the Great White Shark!, Jim wants to thank everybody that helped with a reward!, ,
Nhấp chuột
0
Jim successfully led a Mission to save the Great White Shark! Bonus
1 Giờ 5 Phút trước đây
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts!, Celebrate with me and receive a free gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts! Bonus
1 Giờ 12 Phút trước đây
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts!, Celebrate with me and receive a free gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts! Bonus
1 Giờ 13 Phút trước đây
I leveled up in my Zoolittles Island 2020 Buildable!, Celebrate with me and receive free Zoolittles Island 2020 Gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
0
I leveled up in my Zoolittles Island 2020 Buildable! Bonus
1 Giờ 14 Phút trước đây
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts!, Celebrate with me and receive a free gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts! Bonus
1 Giờ 17 Phút trước đây
Find a home for this Chinese Hare!, Dorothy needs your help rescuing the poor Chinese Hare. Would you like to help Dorothy adopt this Ch, ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Chinese Hare! Bonus
1 Giờ 17 Phút trước đây
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts!, Celebrate with me and receive a free gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts! Bonus
1 Giờ 18 Phút trước đây
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts!, Celebrate with me and receive a free gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts! Bonus
1 Giờ 21 Phút trước đây
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts!, Celebrate with me and receive a free gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts! Bonus
1 Giờ 23 Phút trước đây
Irene E is sharing FREE Juice with you!, Irene E is sharing free Juice that you can use to feed your animals, collect hearts, and more with o, ,
Nhấp chuột
0
Irene E is sharing FREE Juice with you! Bonus
1 Giờ 24 Phút trước đây
Rescue this Watchful Goeldi-s marmoset!, A frightened Watchful Goeldi-s marmoset escaped from those who are trying to help. Help capture , ,
Nhấp chuột
0
Rescue this Watchful Goeldi-s marmoset! Bonus
1 Giờ 29 Phút trước đây
Irene E has a mystery gift to share with friends!, Irene E found a mystery gift box during a treasure hunt! There could be a valuable rare item in this, ,
Nhấp chuột
0
Irene E has a mystery gift to share with friends! Bonus
1 Giờ 33 Phút trước đây
Mona is sharing a Mystery Gift!, Mona is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
0
Mona is sharing a Mystery Gift! Bonus
1 Giờ 46 Phút trước đây
Mona has a mystery gift to share with friends!, Mona found a mystery gift box during a treasure hunt! There could be a valuable rare item in this gi, ,
Nhấp chuột
0
Mona has a mystery gift to share with friends! Bonus
1 Giờ 49 Phút trước đây
Protect this Graylag Goose from Poachers!, This Graylag Goose was almost captured to be sold in the underground market. Help the Graylag Goose , ,
Nhấp chuột
0
Protect this Graylag Goose from Poachers! Bonus
1 Giờ 52 Phút trước đây
Zoo World, In celebration, Mona wants you to share the love. Everyone who helps gets a basket too., ,
Nhấp chuột
0
Zoo World Bonus
1 Giờ 52 Phút trước đây
Mona needs 10 helping hands!, Mona needs 10 friends in 7 days to help this Student Tetra. If Mona succeeds in this Mission, then e, ,
Nhấp chuột
0
Mona needs 10 helping hands! Bonus
1 Giờ 53 Phút trước đây
Find a home for this Watchful Eurasian Lynx!, Mona needs your help rescuing the poor Watchful Eurasian Lynx. Would you like to help Mona adopt thi, ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Watchful Eurasian Lynx! Bonus
1 Giờ 54 Phút trước đây
Mona successfully led a Mission to save the Student Tetra!, Mona wants to thank everybody that helped with a reward!, ,
Nhấp chuột
0
Mona successfully led a Mission to save the Student Tetra! Bonus
1 Giờ 54 Phút trước đây
JtfrmuShposntsSro nfggnreodw, Mae is helping Dr. Zoo Little…, ,
Nhấp chuột
0
JtfrmuShposntsSro nfggnreodw Mae is helping Dr. Zoo Little…
1 Giờ 59 Phút trước đây
tiJudSapoistonso tonereidow, Mae is helping Dr. Zoo Little…, ,
Nhấp chuột
0
tiJudSapoistonso tonereidow Mae is helping Dr. Zoo Little…
1 Giờ 59 Phút trước đây
Mona has a Zoo full of happy animals!, The Zoo Inspector visited Mona-s Zoo and ranked it as one of the happiest Zoos around! Can you k, ,
Nhấp chuột
0
Mona has a Zoo full of happy animals! Bonus
2 Giờ 4 Phút trước đây
itSponsl7ou uumrinesdrm, In celebration, Terry wants you to share the love. Everyone who helps gets a basket too., ,
Nhấp chuột
0
itSponsl7ou uumrinesdrm Bonus
2 Giờ 6 Phút trước đây
18757, Todd is helping Dr. Zoo Little prepare guests for Zoolittles Island 2020 . Friends who help get one,, ,
Nhấp chuột
0
18757 Bonus
2 Giờ 15 Phút trước đây
18753, Todd is helping Dr. Zoo Little prepare guests for Zoolittles Island 2020 . Friends who help get one,, ,
Nhấp chuột
0
18753 Bonus
2 Giờ 15 Phút trước đây
18754, Todd is helping Dr. Zoo Little…, ,
Nhấp chuột
0
18754 Todd is helping Dr. Zoo Little…
2 Giờ 15 Phút trước đây
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts!, Celebrate with me and receive a free gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts! Bonus
2 Giờ 16 Phút trước đây
Hilda is sharing a Mystery Gift!, Hilda is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
0
Hilda is sharing a Mystery Gift! Bonus
2 Giờ 55 Phút trước đây
Lori is helping friends celebrate a new ZooMate, In celebration, Lori wants you to share the love. Everyone who helps gets a basket too., ,
Nhấp chuột
0
Lori is helping friends celebrate a new ZooMate Bonus
3 Giờ 33 Phút trước đây
Yariela found some extra planting tables in Zoo World!, Yariela is building a Greenhouse and wants to share the extra greenhouse materials that she found!, ,
Nhấp chuột
0
Yariela found some extra planting tables in Zoo World! Bonus
3 Giờ 36 Phút trước đây
Find a home for this Goldbug!, Sharon needs your help rescuing the poor Goldbug. Would you like to help Sharon adopt this Goldbug?, ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Goldbug! Bonus
3 Giờ 39 Phút trước đây
Fix the broken wing of this Blue Jay!, This Blue Jay was caught in a terrible tornado and broke its wing! Help the Blue Jay heal its wing s, ,
Nhấp chuột
0
Fix the broken wing of this Blue Jay! Bonus
3 Giờ 40 Phút trước đây
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts!, Celebrate with me and receive a free gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
0
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts! Bonus
3 Giờ 54 Phút trước đây
Protect this White throated Needletail Swift from Poachers!, This White throated Needletail Swift was almost captured to be sold in the underground market. Help , ,
Nhấp chuột
0
Protect this White throated Needletail Swift from Poachers! Bonus
3 Giờ 59 Phút trước đây
JnutSprosarthh nnsoorweofdh, Carol is helping Dr. Zoo Little…, ,
Nhấp chuột
0
JnutSprosarthh nnsoorweofdh Carol is helping Dr. Zoo Little…
4 Giờ 1 Phút trước đây
Tammy is sharing a Mystery Gift!, Tammy is sharing a Mystery Gift! There could be a valuable item inside!, ,
Nhấp chuột
0
Tammy is sharing a Mystery Gift! Bonus
4 Giờ 21 Phút trước đây
18756, Marlene is helping Dr. Zoo Little prepare guests for Zoolittles Island 2020 .…, ,
Nhấp chuột
0
18756 Bonus
4 Giờ 35 Phút trước đây
Find a home for this Watchful Chiru!, Tammy needs your help rescuing the poor Watchful Chiru. Would you like to help Tammy adopt this Watc, ,
Nhấp chuột
0
Find a home for this Watchful Chiru! Bonus
4 Giờ 40 Phút trước đây
Player is Silver Master of the Common Basilisk!, Player just bred a new baby Common Basilisk to complete Silver Mastery. They want to celebrate by sh, ,
Nhấp chuột
1
Player is Silver Master of the Common Basilisk! Bonus
5 Giờ 22 Phút trước đây
Help this False Killer Whale find its mother!, This False Killer Whale was separated from its mother during an earthquake and will not survive with, ,
Nhấp chuột
1
Help this False Killer Whale find its mother! Bonus
5 Giờ 26 Phút trước đây
Zoo World, If Candi gets 1 helping hand then everyone that helps gets a Student Tetra!, ,
Nhấp chuột
3
Zoo World Bonus
6 Giờ 41 Phút trước đây
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts!, Celebrate with me and receive a free gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
4
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts! Bonus
6 Giờ 59 Phút trước đây
I leveled up in my Zoolittles Island 2020 Buildable!, Celebrate with me and receive free Zoolittles Island 2020 Gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
3
I leveled up in my Zoolittles Island 2020 Buildable! Bonus
7 Giờ 3 Phút trước đây
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts!, Celebrate with me and receive a free gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
3
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts! Bonus
7 Giờ 10 Phút trước đây
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts!, Celebrate with me and receive a free gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
3
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts! Bonus
7 Giờ 17 Phút trước đây
Player just bred a baby Leading Dad Tiger tail seahorse, Player is so happy to have a new baby Leading Dad Tiger tail seahorse in…, ,
Nhấp chuột
3
Player just bred a baby Leading Dad Tiger tail seahorse Bonus
7 Giờ 20 Phút trước đây
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts!, Celebrate with me and receive a free gift for you to help Dr. Zoo Little!, ,
Nhấp chuột
3
With friends- help I invited two Scouting Kangaroo Island dunnarts! Bonus
7 Giờ 21 Phút trước đây
Играј, Kaye is helping Dr. Zoo Little…, ,
Nhấp chuột
3
Играј Kaye is helping Dr. Zoo Little…
7 Giờ 32 Phút trước đây
Margie just reached Level 701 in Zoo!, Margie is moving up in Zoo and wants to celebrate with you! Margie is sharing a Zoo Bonus with frien, ,
Nhấp chuột
3
Margie just reached Level 701 in Zoo! Bonus
7 Giờ 39 Phút trước đây
Stormy just reached Level 523 in Zoo!, Stormy is moving up in Zoo and wants to celebrate with you! Stormy is sharing a Zoo Bonus with frien, ,
Nhấp chuột
3
Stormy just reached Level 523 in Zoo! Bonus
8 Giờ 11 Phút trước đây
Zoo World, If Stormy gets 9 helping hands then everyone that helps gets a South China Tiger!, ,
Nhấp chuột
4
Zoo World Bonus
8 Giờ 25 Phút trước đây
Rescue this Hedgehog!, A frightened Hedgehog escaped from those who are trying to help. Help capture the Hedgehog so that i, ,
Nhấp chuột
3
Rescue this Hedgehog! Bonus
8 Giờ 30 Phút trước đây
Stormy found 10 Fudge Shops to share!, These are only available for a limited time. If you get one, Stormy wants you to share it back!, ,
Nhấp chuột
3
Stormy found 10 Fudge Shops to share! Bonus
8 Giờ 34 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zoo World Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zoo World liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zoo World quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zoo World Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zoo World Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zoo World mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zoo World. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zoo World. Tất cả các quyền..


?>