Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon
Đã sửa 30-September-2017: Tất cả các liên kết không hoạt động đã bị xóa và bị chặn.

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Dorfleben. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
0
Come join us!
1 Giờ 57 Giây trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
0
Join us now!
1 Giờ 1 Phút trước đây
Aimilia Katsarou is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Aimilia Katsarou is sending you FREE Gift!
1 Giờ 12 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
0
Open one to get your FREE Daily Reward!
1 Giờ 12 Phút trước đây
A Great Achievement, , ,
Nhấp chuột
0
A Great Achievement
1 Giờ 14 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
0
Open one to get your FREE Daily Reward!
2 Giờ 6 Phút trước đây
Mari Terez is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari Terez is sending you FREE Gift!
2 Giờ 6 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
0
Open one to get your FREE Daily Reward!
2 Giờ 41 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
0
Come join us!
2 Giờ 41 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
0
Open one to get your FREE Daily Reward!
3 Giờ 53 Phút trước đây
Come join us!, , ,
Nhấp chuột
0
Come join us!
3 Giờ 53 Phút trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
0
Join us now!
3 Giờ 53 Phút trước đây
Wow! Schau was ich gefunden habe!, , ,
Nhấp chuột
0
Wow! Schau was ich gefunden habe!
4 Giờ 28 Phút trước đây
Wow! Schau was ich gefunden habe!, , ,
Nhấp chuột
0
Wow! Schau was ich gefunden habe!
4 Giờ 28 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
5 Giờ 28 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
5 Giờ 28 Phút trước đây
Begleite uns!, , ,
Nhấp chuột
0
Begleite uns!
5 Giờ 31 Phút trước đây
Mach uns nun mit!, , ,
Nhấp chuột
0
Mach uns nun mit!
5 Giờ 31 Phút trước đây
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!
5 Giờ 31 Phút trước đây
Erfolgsweg, , ,
Nhấp chuột
0
Erfolgsweg
5 Giờ 32 Phút trước đây
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!
5 Giờ 32 Phút trước đây
Eine großartige Leistung, , ,
Nhấp chuột
0
Eine großartige Leistung
5 Giờ 33 Phút trước đây
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!
5 Giờ 33 Phút trước đây
Begleite uns!, , ,
Nhấp chuột
0
Begleite uns!
5 Giờ 33 Phút trước đây
Begleite uns!, , ,
Nhấp chuột
0
Begleite uns!
5 Giờ 33 Phút trước đây
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!
5 Giờ 33 Phút trước đây
Mach uns nun mit!, , ,
Nhấp chuột
0
Mach uns nun mit!
5 Giờ 33 Phút trước đây
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!
5 Giờ 33 Phút trước đây
Eine Besondere Reise, , ,
Nhấp chuột
0
Eine Besondere Reise
5 Giờ 33 Phút trước đây
Weiter so!, , ,
Nhấp chuột
0
Weiter so!
5 Giờ 34 Phút trước đây
Werner Pirat schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Werner Pirat schickt dir GRATIS Geschenk!
5 Giờ 34 Phút trước đây
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!
5 Giờ 34 Phút trước đây
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!
5 Giờ 34 Phút trước đây
Begleite uns!, , ,
Nhấp chuột
0
Begleite uns!
5 Giờ 34 Phút trước đây
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!
5 Giờ 35 Phút trước đây
Begleite uns!, , ,
Nhấp chuột
0
Begleite uns!
5 Giờ 35 Phút trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
5 Giờ 35 Phút trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
5 Giờ 35 Phút trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
5 Giờ 35 Phút trước đây
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!
5 Giờ 35 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
5 Giờ 35 Phút trước đây
Eine großartige Leistung, , ,
Nhấp chuột
0
Eine großartige Leistung
5 Giờ 36 Phút trước đây
Erfolgsweg, , ,
Nhấp chuột
0
Erfolgsweg
5 Giờ 36 Phút trước đây
Mach uns nun mit!, , ,
Nhấp chuột
0
Mach uns nun mit!
5 Giờ 36 Phút trước đây
Begleite uns!, , ,
Nhấp chuột
0
Begleite uns!
5 Giờ 37 Phút trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
5 Giờ 37 Phút trước đây
Begleite uns!, , ,
Nhấp chuột
0
Begleite uns!
5 Giờ 38 Phút trước đây
Wow! Schau was ich gefunden habe!, , ,
Nhấp chuột
0
Wow! Schau was ich gefunden habe!
5 Giờ 38 Phút trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
5 Giờ 38 Phút trước đây
Wunderschöne Garten Ranch!, , ,
Nhấp chuột
0
Wunderschöne Garten Ranch!
5 Giờ 39 Phút trước đây
Begleite uns!, , ,
Nhấp chuột
0
Begleite uns!
5 Giờ 43 Phút trước đây
Begleite uns!, , ,
Nhấp chuột
0
Begleite uns!
5 Giờ 44 Phút trước đây
Begleite uns!, , ,
Nhấp chuột
0
Begleite uns!
5 Giờ 44 Phút trước đây
Begleite uns!, , ,
Nhấp chuột
1
Begleite uns!
11 Giờ 2 Phút trước đây
Eine erstklassige Leistung, , ,
Nhấp chuột
1
Eine erstklassige Leistung
13 Giờ 51 Phút trước đây
Ich bin zurück!, , ,
Nhấp chuột
1
Ich bin zurück!
13 Giờ 51 Phút trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
1
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
13 Giờ 51 Phút trước đây
Meisterleistung, , ,
Nhấp chuột
0
Meisterleistung
13 Giờ 51 Phút trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
13 Giờ 51 Phút trước đây
Erfolgsweg, , ,
Nhấp chuột
0
Erfolgsweg
13 Giờ 51 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Dorfleben Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Dorfleben liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Dorfleben quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Dorfleben Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Dorfleben Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Dorfleben mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Dorfleben. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Dorfleben. Tất cả các quyền..


?>