Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon
Đã sửa 30-September-2017: Tất cả các liên kết không hoạt động đã bị xóa và bị chặn.

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Dorfleben. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
11 Giờ 21 Phút trước đây
Lass uns erkunden, , ,
Nhấp chuột
2
Lass uns erkunden
12 Giờ 31 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
13 Giờ 31 Phút trước đây
Petra Zarbo schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
2
Petra Zarbo schickt dir GRATIS Geschenk!
14 Giờ 31 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
14 Giờ 45 Phút trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
3
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
16 Giờ 31 Phút trước đây
Luftabenteuer, , ,
Nhấp chuột
2
Luftabenteuer
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Wow! Schau was ich gefunden habe!, , ,
Nhấp chuột
2
Wow! Schau was ich gefunden habe!
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Eine erstklassige Leistung, , ,
Nhấp chuột
3
Eine erstklassige Leistung
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Manuela Styn schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
3
Manuela Styn schickt dir GRATIS Geschenk!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
4
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Ich brauche Hilfe mit einer Marktbestellung und bekomme GRATIS Ops!, , ,
Nhấp chuột
2
Ich brauche Hilfe mit einer Marktbestellung und bekomme GRATIS Ops!
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Ich brauche Hilfe mit einer Marktbestellung und bekomme GRATIS Ops!, , ,
Nhấp chuột
2
Ich brauche Hilfe mit einer Marktbestellung und bekomme GRATIS Ops!
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Mach uns nun mit!, , ,
Nhấp chuột
3
Mach uns nun mit!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Himmelsmotte!, , ,
Nhấp chuột
3
Himmelsmotte!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Christian Böhmfeldt schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
3
Christian Böhmfeldt schickt dir GRATIS Geschenk!
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Angelika Stoy schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
3
Angelika Stoy schickt dir GRATIS Geschenk!
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
4
Trophäe freigeschaltet!
2 Ngày 11 Giờ trước đây
An Australian Friend!, , ,
Nhấp chuột
3
An Australian Friend!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
3
Open one to get your FREE Daily Reward!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Farm Club Success!, , ,
Nhấp chuột
3
Farm Club Success!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Dorfleben, , ,
Nhấp chuột
3
Dorfleben
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
4
Open one to get your FREE Daily Reward!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
4
Open one to get your FREE Daily Reward!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Ute Kruse schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
3
Ute Kruse schickt dir GRATIS Geschenk!
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Eine großartige Leistung, , ,
Nhấp chuột
4
Eine großartige Leistung
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Erfolgsweg, , ,
Nhấp chuột
4
Erfolgsweg
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
4
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Eine erstklassige Leistung, , ,
Nhấp chuột
4
Eine erstklassige Leistung
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Erfolgsweg, , ,
Nhấp chuột
4
Erfolgsweg
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Meisterleistung, , ,
Nhấp chuột
3
Meisterleistung
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Manuela Styn schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
4
Manuela Styn schickt dir GRATIS Geschenk!
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Himmelsmotte!, , ,
Nhấp chuột
3
Himmelsmotte!
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
3 Ngày 6 Giờ trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
3 Ngày 10 Giờ trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
3 Ngày 11 Giờ trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
3
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
3 Ngày 12 Giờ trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
4 Ngày 13 Giờ trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
3
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
4 Ngày 14 Giờ trước đây
Himmelsmotte!, , ,
Nhấp chuột
3
Himmelsmotte!
4 Ngày 14 Giờ trước đây
Manuela Styn schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
3
Manuela Styn schickt dir GRATIS Geschenk!
4 Ngày 14 Giờ trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
2
Open one to get your FREE Daily Reward!
4 Ngày 15 Giờ trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
1
Trophäe freigeschaltet!
4 Ngày 18 Giờ trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
2
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
4 Ngày 19 Giờ trước đây
Andreas Huschmann schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
2
Andreas Huschmann schickt dir GRATIS Geschenk!
4 Ngày 19 Giờ trước đây
Help me with A Market Order and get FREE Ops!, , ,
Nhấp chuột
2
Help me with A Market Order and get FREE Ops!
5 Ngày 5 Giờ trước đây
Help me with A Market Order and get FREE Ops!, , ,
Nhấp chuột
2
Help me with A Market Order and get FREE Ops!
5 Ngày 5 Giờ trước đây
Help me with A Market Order and get FREE Ops!, , ,
Nhấp chuột
1
Help me with A Market Order and get FREE Ops!
5 Ngày 5 Giờ trước đây
Help me with A Market Order and get FREE Ops!, , ,
Nhấp chuột
1
Help me with A Market Order and get FREE Ops!
5 Ngày 5 Giờ trước đây
Komm, schließ dich uns an!, , ,
Nhấp chuột
2
Komm, schließ dich uns an!
5 Ngày 16 Giờ trước đây
Wow! Schau was ich gefunden habe!, , ,
Nhấp chuột
2
Wow! Schau was ich gefunden habe!
5 Ngày 17 Giờ trước đây
William-s U-Boot Level aufgestiegen!, , ,
Nhấp chuột
1
William-s U-Boot Level aufgestiegen!
5 Ngày 18 Giờ trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
1
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
5 Ngày 21 Giờ trước đây
Mysteriöser Ladenbesitzer, , ,
Nhấp chuột
0
Mysteriöser Ladenbesitzer
5 Ngày 21 Giờ trước đây
Himmelsmotte!, , ,
Nhấp chuột
1
Himmelsmotte!
5 Ngày 21 Giờ trước đây
Ich brauche Hilfe mit einer Marktbestellung und bekomme GRATIS Ops!, , ,
Nhấp chuột
0
Ich brauche Hilfe mit einer Marktbestellung und bekomme GRATIS Ops!
6 Ngày 7 Giờ trước đây
Ich brauche Hilfe mit einer Marktbestellung und bekomme GRATIS Ops!, , ,
Nhấp chuột
0
Ich brauche Hilfe mit einer Marktbestellung und bekomme GRATIS Ops!
6 Ngày 7 Giờ trước đây
Ich brauche Hilfe mit einer Marktbestellung und bekomme GRATIS Ops!, , ,
Nhấp chuột
0
Ich brauche Hilfe mit einer Marktbestellung und bekomme GRATIS Ops!
6 Ngày 7 Giờ trước đây
Luftabenteuer Truhe!, , ,
Nhấp chuột
0
Luftabenteuer Truhe!
6 Ngày 7 Giờ trước đây
Luftabenteuer Truhe!, , ,
Nhấp chuột
0
Luftabenteuer Truhe!
6 Ngày 7 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Dorfleben Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Dorfleben liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Dorfleben quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Dorfleben Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Dorfleben Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Dorfleben mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Dorfleben. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Dorfleben. Tất cả các quyền..


?>