Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon
Đã sửa 30-September-2017: Tất cả các liên kết không hoạt động đã bị xóa và bị chặn.

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Dorfleben. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
58 Phút 30 Giây trước đây
Halloween Karneval, , ,
Nhấp chuột
0
Halloween Karneval
59 Phút 57 Giây trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
1 Giờ 4 Giây trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
1 Giờ 1 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
1 Giờ 2 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
1 Giờ 5 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
1 Giờ 6 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
1 Giờ 7 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
1 Giờ 12 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
1 Giờ 13 Phút trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
1 Giờ 17 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
1 Giờ 21 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
1 Giờ 24 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
1 Giờ 46 Phút trước đây
Komm und spiel zusammen im Dorfleben, , ,
Nhấp chuột
0
Komm und spiel zusammen im Dorfleben
1 Giờ 53 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
1 Giờ 56 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
1 Giờ 57 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
1 Giờ 57 Phút trước đây
Ich brauche Hilfe mit einer Marktbestellung und bekomme GRATIS Ops!, , ,
Nhấp chuột
0
Ich brauche Hilfe mit einer Marktbestellung und bekomme GRATIS Ops!
2 Giờ 1 Phút trước đây
Smart Betty at Level 4 !, , ,
Nhấp chuột
0
Smart Betty at Level 4 !
2 Giờ 1 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
2 Giờ 1 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
2 Giờ 2 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
2 Giờ 3 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
2 Giờ 4 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
2 Giờ 5 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
2 Giờ 5 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
2 Giờ 55 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
2 Giờ 55 Phút trước đây
Öffne deine Schatztruhe!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne deine Schatztruhe!
2 Giờ 56 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
2 Giờ 58 Phút trước đây
Neue Verbesserer hergestellt!, , ,
Nhấp chuột
0
Neue Verbesserer hergestellt!
2 Giờ 59 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
3 Giờ 30 Giây trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
3 Giờ 2 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
3 Giờ 7 Phút trước đây
Kluge Betty auf Fähigkeitsstufe 4!, , ,
Nhấp chuột
0
Kluge Betty auf Fähigkeitsstufe 4!
3 Giờ 12 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
3 Giờ 14 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
3 Giờ 18 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
3 Giờ 50 Phút trước đây
Eva Tone Hovde is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Eva Tone Hovde is sending you FREE Gift!
3 Giờ 59 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
4 Giờ 1 Phút trước đây
Biggi Bremen schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Biggi Bremen schickt dir GRATIS Geschenk!
4 Giờ 3 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
4 Giờ 3 Phút trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
3
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
4 Giờ 14 Phút trước đây
Andy Jackson schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
1
Andy Jackson schickt dir GRATIS Geschenk!
4 Giờ 15 Phút trước đây
Eine erstklassige Leistung, , ,
Nhấp chuột
1
Eine erstklassige Leistung
4 Giờ 22 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
3
Happy Halloween!
4 Giờ 31 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
1
Trophäe freigeschaltet!
4 Giờ 43 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
1
Trophäe freigeschaltet!
4 Giờ 45 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
3
Happy Halloween!
4 Giờ 51 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
0
Happy Halloween!
4 Giờ 56 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
1
Trophäe freigeschaltet!
4 Giờ 58 Phút trước đây
Komm und spiel zusammen im Dorfleben, , ,
Nhấp chuột
0
Komm und spiel zusammen im Dorfleben
4 Giờ 59 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophäe freigeschaltet!
4 Giờ 59 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
1
Trophäe freigeschaltet!
5 Giờ 10 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
2
Happy Halloween!
5 Giờ 10 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
1
Trophäe freigeschaltet!
5 Giờ 11 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
3
Happy Halloween!
5 Giờ 17 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
1
Trophäe freigeschaltet!
5 Giờ 18 Phút trước đây
Han Ne schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Han Ne schickt dir GRATIS Geschenk!
5 Giờ 18 Phút trước đây
Happy Halloween!, , ,
Nhấp chuột
3
Happy Halloween!
5 Giờ 19 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Dorfleben Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Dorfleben liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Dorfleben quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Dorfleben Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Dorfleben Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Dorfleben mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Dorfleben. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Dorfleben. Tất cả các quyền..


?>