Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon
Đã sửa 30-September-2017: Tất cả các liên kết không hoạt động đã bị xóa và bị chặn.

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Dorfleben. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Erfolgsweg, , ,
Nhấp chuột
0
Erfolgsweg
29 Phút 42 Giây trước đây
Erfolgsweg, , ,
Nhấp chuột
0
Erfolgsweg
30 Phút 56 Giây trước đây
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!, , ,
Nhấp chuột
0
Bestellung Abgeschlossen! Bekomme JETZT eine GRATIS Frucht!
48 Phút 32 Giây trước đây
Erfolgsweg, , ,
Nhấp chuột
0
Erfolgsweg
58 Phút 20 Giây trước đây
Eine großartige Leistung, , ,
Nhấp chuột
0
Eine großartige Leistung
1 Giờ 10 Phút trước đây
Maria Dunklau hat soeben Level 84 in der Wasser Reanch erreicht!!, , ,
Nhấp chuột
0
Maria Dunklau hat soeben Level 84 in der Wasser Reanch erreicht!!
1 Giờ 56 Phút trước đây
Eine erstklassige Leistung, , ,
Nhấp chuột
0
Eine erstklassige Leistung
1 Giờ 59 Phút trước đây
Meisterleistung, , ,
Nhấp chuột
0
Meisterleistung
1 Giờ 59 Phút trước đây
Haun Gabriele schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Haun Gabriele schickt dir GRATIS Geschenk!
2 Giờ 19 Phút trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophy Unlocked!
2 Giờ 56 Phút trước đây
Costume Party Mysteries!, , ,
Nhấp chuột
0
Costume Party Mysteries!
2 Giờ 58 Phút trước đây
Farm Event!, , ,
Nhấp chuột
0
Farm Event!
3 Giờ 2 Phút trước đây
Erfolgsweg, , ,
Nhấp chuột
0
Erfolgsweg
3 Giờ 3 Phút trước đây
Meisterleistung, , ,
Nhấp chuột
0
Meisterleistung
3 Giờ 22 Phút trước đây
Farm Event!, , ,
Nhấp chuột
0
Farm Event!
3 Giờ 23 Phút trước đây
Erfolgsweg, , ,
Nhấp chuột
0
Erfolgsweg
3 Giờ 23 Phút trước đây
Eine großartige Leistung, , ,
Nhấp chuột
0
Eine großartige Leistung
3 Giờ 23 Phút trước đây
Eine erstklassige Leistung, , ,
Nhấp chuột
0
Eine erstklassige Leistung
3 Giờ 23 Phút trước đây
Kostüm Party Geheimnisse!, , ,
Nhấp chuột
0
Kostüm Party Geheimnisse!
3 Giờ 24 Phút trước đây
Eine großartige Leistung, , ,
Nhấp chuột
0
Eine großartige Leistung
3 Giờ 24 Phút trước đây
Erfolgsweg, , ,
Nhấp chuột
0
Erfolgsweg
3 Giờ 25 Phút trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
3 Giờ 25 Phút trước đây
Kostüm Party Geheimnisse!, , ,
Nhấp chuột
0
Kostüm Party Geheimnisse!
7 Giờ 46 Phút trước đây
Luftabenteuer, , ,
Nhấp chuột
0
Luftabenteuer
10 Giờ 36 Phút trước đây
Steffi Knorr schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Steffi Knorr schickt dir GRATIS Geschenk!
10 Giờ 36 Phút trước đây
Kostüm Party Geheimnisse!, , ,
Nhấp chuột
2
Kostüm Party Geheimnisse!
10 Giờ 59 Phút trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
2
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
11 Giờ 23 Giây trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
11 Giờ 7 Phút trước đây
Kostüm Party Geheimnisse!, , ,
Nhấp chuột
2
Kostüm Party Geheimnisse!
11 Giờ 16 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
11 Giờ 18 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
11 Giờ 20 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
2
Open one to get your FREE Daily Reward!
11 Giờ 51 Phút trước đây
Van Whistler is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
2
Van Whistler is sending you FREE Gift!
11 Giờ 54 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
13 Giờ 7 Phút trước đây
Dagmar Siebert schickt dir GRATIS Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
2
Dagmar Siebert schickt dir GRATIS Geschenk!
13 Giờ 21 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
2
Open one to get your FREE Daily Reward!
13 Giờ 30 Phút trước đây
Farm Event!, , ,
Nhấp chuột
0
Farm Event!
14 Giờ 12 Phút trước đây
Farm Event!, , ,
Nhấp chuột
0
Farm Event!
14 Giờ 12 Phút trước đây
Farm Event!, , ,
Nhấp chuột
0
Farm Event!
14 Giờ 12 Phút trước đây
Eine großartige Leistung, , ,
Nhấp chuột
0
Eine großartige Leistung
14 Giờ 12 Phút trước đây
Eine erstklassige Leistung, , ,
Nhấp chuột
0
Eine erstklassige Leistung
14 Giờ 12 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
17 Giờ 33 Phút trước đây
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!, , ,
Nhấp chuột
3
Öffne eins um deine tägliche GRATIS Belohnung zu erhalten!
17 Giờ 33 Phút trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophy Unlocked!
17 Giờ 37 Phút trước đây
Wow! Look what I found!, , ,
Nhấp chuột
0
Wow! Look what I found!
17 Giờ 37 Phút trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
0
Open one to get your FREE Daily Reward!
18 Giờ 37 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
20 Giờ 6 Phút trước đây
Fatma Özkü is sending you FREE Gift!, , ,
Nhấp chuột
0
Fatma Özkü is sending you FREE Gift!
20 Giờ 37 Phút trước đây
Kostüm Party Geheimnisse!, , ,
Nhấp chuột
2
Kostüm Party Geheimnisse!
22 Giờ 42 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
22 Giờ 54 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
23 Giờ 20 Phút trước đây
Costume Party Mysteries!, , ,
Nhấp chuột
0
Costume Party Mysteries!
23 Giờ 37 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
23 Giờ 44 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
1 Ngày 5 Phút trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Trophäe freigeschaltet!, , ,
Nhấp chuột
2
Trophäe freigeschaltet!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Join us now!, , ,
Nhấp chuột
0
Join us now!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Trophy Unlocked!, , ,
Nhấp chuột
0
Trophy Unlocked!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Wow! Look what I found!, , ,
Nhấp chuột
0
Wow! Look what I found!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
Nhấp chuột
3
Open one to get your FREE Daily Reward!
1 Ngày 3 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Dorfleben Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Dorfleben liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Dorfleben quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Dorfleben Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Dorfleben Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Dorfleben mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Dorfleben. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Dorfleben. Tất cả các quyền..


?>