Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case The Conspiracy Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
, , ,
Nhấp chuột
28

1 Tuần 5 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
7

1 Tuần 6 Ngày trước đây
, , Click on the image to challenge me!,
Nhấp chuột
4

2 Tuần 1 Ngày trước đây
, , Click on the image to challenge me!,
Nhấp chuột
40

3 Tuần 5 Ngày trước đây
, , Click on the image to challenge me!,
Nhấp chuột
16

4 Tuần 1 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
66

1 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
36

1 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
45

1 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
59

1 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
78

2 tháng 1 Tuần trước đây
, , Mon nouveau meilleur score : 710000.,
Nhấp chuột
49

2 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
69

2 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
197

3 tháng 2 Tuần trước đây
, , Clique sur l-image pour me mettre au défi !,
Nhấp chuột
104

3 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
591

3 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
106

3 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
59

3 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
36

3 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
26

3 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
23

3 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
23

3 tháng 4 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
37

4 tháng 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
27

4 tháng 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
21

4 tháng 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
37

4 tháng 5 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
30

4 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
38

4 tháng 1 Tuần trước đây
, , Clique sur l-image pour me mettre au défi !,
Nhấp chuột
40

4 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
33

4 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
32

4 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
26

4 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
21

4 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
16

4 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
16

4 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
19

4 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
24

4 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
23

4 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
30

4 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
24

4 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
27

4 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
33

4 tháng 3 Tuần trước đây
, , cc5-api-fb.cctheconspiracy.com,
Nhấp chuột
34

4 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
27

4 tháng 3 Tuần trước đây
, , Click on the image to challenge me!,
Nhấp chuột
29

4 tháng 3 Tuần trước đây
, , Click on the image to challenge me!,
Nhấp chuột
33

4 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
15

4 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
14

4 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
28

5 tháng 13 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
34

5 tháng 1 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
34

5 tháng 5 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
42

5 tháng 6 Ngày trước đây
, , ,
Nhấp chuột
43

5 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
44

5 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
32

5 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
33

5 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
27

5 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
33

5 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
42

5 tháng 2 Tuần trước đây
, , cc5-api-fb.cctheconspiracy.com,
Nhấp chuột
28

5 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
35

5 tháng 2 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case The Conspiracy Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case The Conspiracy liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case The Conspiracy quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case The Conspiracy Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case The Conspiracy Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case The Conspiracy mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case The Conspiracy. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case The Conspiracy. Tất cả các quyền..


?>