Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case The Conspiracy Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Billy wants to share Coins with you!, Billy just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Billy wants to share Coins with you! Bonus
3 Phút 34 Giây trước đây
Marc veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Marc vient d-atteindre le niveau 94 dans The Conspiracy. Cliquez pour obtenir votre récompense , ,
Nhấp chuột
0
Marc veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
4 Phút 22 Giây trước đây
Louise veut partager des pièces avec vous !, Louise vient de partager des pièces dans The Conspiracy. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
0
Louise veut partager des pièces avec vous ! Bonus
6 Phút 26 Giây trước đây
Louise veut partager des pièces avec vous !, Louise vient de partager des pièces dans The Conspiracy. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
0
Louise veut partager des pièces avec vous ! Bonus
7 Phút 32 Giây trước đây
Branka wants to share Coins with you!, Branka just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Branka wants to share Coins with you! Bonus
7 Phút 35 Giây trước đây
Mary wants to share Orange Juice with you!, Mary just reached level 79 in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Mary wants to share Orange Juice with you! Bonus
8 Phút 4 Giây trước đây
Branka wants to share Orange Juice with you!, Branka just reached level 95 in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Branka wants to share Orange Juice with you! Bonus
8 Phút 9 Giây trước đây
#criminalcase, Dora desbloqueou um novo distrito em A Conspiração., ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
29 Phút 9 Giây trước đây
John F wants to share Coins with you!, John F just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
John F wants to share Coins with you! Bonus
34 Phút 1 Giây trước đây
#criminalcase, Susie just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
41 Phút trước đây
Jim wants to share Orange Juice with you!, Jim just reached level 53 in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Jim wants to share Orange Juice with you! Bonus
56 Phút 15 Giây trước đây
Laura wants to share Coins with you!, Laura just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Laura wants to share Coins with you! Bonus
1 Giờ 16 Phút trước đây
#criminalcase, Mon nouveau meilleur score : 1285200., ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Mon nouveau meilleur score : 1285200.
1 Giờ 22 Phút trước đây
Jim wants to share Coins with you!, Jim just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Jim wants to share Coins with you! Bonus
1 Giờ 41 Phút trước đây
#criminalcase, Click on the image to challenge me!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Click on the image to challenge me!
1 Giờ 45 Phút trước đây
Steve wants to share Orange Juice with you!, Steve just reached level 85 in The Conspiracy. Click to get your…, ,
Nhấp chuột
1
Steve wants to share Orange Juice with you! Bonus
1 Giờ 48 Phút trước đây
#criminalcase, Valerie just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
2 Giờ 25 Giây trước đây
#criminalcase, Valerie just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
2 Giờ 1 Phút trước đây
Patricia veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Patricia vient d-atteindre le niveau 81 dans The Conspiracy. Cliquez pour obtenir votre récompe, ,
Nhấp chuột
1
Patricia veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
2 Giờ 6 Phút trước đây
Lars möchte Münzen mit dir teilen!, Lars hat in The Conspiracy Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
1
Lars möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
2 Giờ 7 Phút trước đây
#criminalcase, Dan just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
2 Giờ 7 Phút trước đây
#criminalcase, Dan just reached level 82 in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
2 Giờ 8 Phút trước đây
#criminalcase, Il mio nuovo record: 702500., ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Il mio nuovo record: 702500.
2 Giờ 8 Phút trước đây
Patricia veut partager des pièces avec vous !, Patricia vient de partager des pièces dans The Conspiracy. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
0
Patricia veut partager des pièces avec vous ! Bonus
2 Giờ 9 Phút trước đây
¡Gustavo quiere compartir jugo de naranja contigo!, Gustavo acaba de alcanzar el nivel 79 en The Conspiracy. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
¡Gustavo quiere compartir jugo de naranja contigo! Bonus
2 Giờ 9 Phút trước đây
Carmen vuole condividere delle monete con te!, Carmen ha condiviso delle monete in The Conspiracy. Fai clic per ottenere la tua ricompensa!, ,
Nhấp chuột
2
Carmen vuole condividere delle monete con te! Bonus
2 Giờ 32 Phút trước đây
Nadia veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Nadia vient d-atteindre le niveau 38 dans The Conspiracy. Cliquez pour obtenir votre récompense, ,
Nhấp chuột
1
Nadia veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
2 Giờ 33 Phút trước đây
Georg wants to share Coins with you!, Georg just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Georg wants to share Coins with you! Bonus
2 Giờ 34 Phút trước đây
Armindo quer compartilhar Moedas com você!, Armindo acabou de compartilhar Moedas em A Conspiração. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
Armindo quer compartilhar Moedas com você! Bonus
2 Giờ 36 Phút trước đây
#criminalcase, Kimberly just reached level 62 in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
3 Giờ 5 Phút trước đây
Jewell wants to share Coins with you!, Jewell just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Jewell wants to share Coins with you! Bonus
3 Giờ 21 Phút trước đây
Jewell wants to share Coins with you!, Jewell just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Jewell wants to share Coins with you! Bonus
3 Giờ 22 Phút trước đây
Jewell wants to share Coins with you!, Jewell just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Jewell wants to share Coins with you! Bonus
3 Giờ 23 Phút trước đây
Sekretariat möchte Orangensaft mit dir teilen!, Sekretariat hat gerade Level 188 in The Conspiracy erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
2
Sekretariat möchte Orangensaft mit dir teilen! Bonus
3 Giờ 24 Phút trước đây
Jocelyne veut partager des Chips avec vous !, Jocelyne vient d-atteindre le rang Inspecteur en Chef dans The Conspiracy. Cliquez pour obtenir , ,
Nhấp chuột
9
Jocelyne veut partager des Chips avec vous ! Bonus
3 Giờ 44 Phút trước đây
Jocelyne veut partager un Jus d-Orange avec vous !, Jocelyne vient d-atteindre le niveau 125 dans The Conspiracy. Cliquez pour obtenir votre récomp, ,
Nhấp chuột
2
Jocelyne veut partager un Jus d-Orange avec vous ! Bonus
3 Giờ 44 Phút trước đây
Robert wants to share Coins with you!, Robert just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Robert wants to share Coins with you! Bonus
3 Giờ 46 Phút trước đây
#criminalcase, Ovidiu just reached level 94 in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
2
#criminalcase Bonus
3 Giờ 54 Phút trước đây
Robert wants to share Potato Chips with you!, Robert has been promoted to Sergeant in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
7
Robert wants to share Potato Chips with you! Bonus
4 Giờ 9 Phút trước đây
Robert wants to share Orange Juice with you!, Robert just reached level 32 in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Robert wants to share Orange Juice with you! Bonus
4 Giờ 10 Phút trước đây
#criminalcase, Mon nouveau meilleur score : 718900., ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Mon nouveau meilleur score : 718900.
4 Giờ 12 Phút trước đây
Christina wants to share Orange Juice with you!, Christina just reached level 8 in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Christina wants to share Orange Juice with you! Bonus
4 Giờ 34 Phút trước đây
Geraldine wants to share Coins with you!, Geraldine just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Geraldine wants to share Coins with you! Bonus
4 Giờ 36 Phút trước đây
#criminalcase, Emilie Noah vient d-atteindre le niveau 9 dans The Conspiracy. Cliquez pour obtenir votre récom, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
4 Giờ 37 Phút trước đây
Sylwia wants to share Coins with you!, Sylwia just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Sylwia wants to share Coins with you! Bonus
4 Giờ 39 Phút trước đây
¡Gustavo quiere compartir monedas contigo!, Gustavo acaba de compartir monedas en The Conspiracy. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
¡Gustavo quiere compartir monedas contigo! Bonus
4 Giờ 39 Phút trước đây
Chucky wants to share Coins with you!, Chucky just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Chucky wants to share Coins with you! Bonus
4 Giờ 40 Phút trước đây
Chucky wants to share Coins with you!, Chucky just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Chucky wants to share Coins with you! Bonus
4 Giờ 40 Phút trước đây
#criminalcase, Annick vient de partager des pièces dans The Conspiracy. Cliquez pour obtenir votre récompense !, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
4 Giờ 53 Phút trước đây
#criminalcase, George just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
0
#criminalcase Bonus
4 Giờ 56 Phút trước đây
¡He conseguido una Bronze Crown en Taller en The Conspiracy!, Mi nuevo puntaje: 819100, ,
Nhấp chuột
1
¡He conseguido una Bronze Crown en Taller en The Conspiracy! Mi nuevo puntaje: 819100
4 Giờ 58 Phút trước đây
Alvaro quer compartilhar Moedas com você!, Alvaro acabou de compartilhar Moedas em A Conspiração. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
1
Alvaro quer compartilhar Moedas com você! Bonus
4 Giờ 59 Phút trước đây
Branka möchte Münzen mit dir teilen!, Branka hat in The Conspiracy Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!, ,
Nhấp chuột
0
Branka möchte Münzen mit dir teilen! Bonus
5 Giờ 1 Phút trước đây
Alvaro quer compartilhar Moedas com você!, Alvaro acabou de compartilhar Moedas em A Conspiração. Clique para receber sua recompensa!, ,
Nhấp chuột
0
Alvaro quer compartilhar Moedas com você! Bonus
5 Giờ 3 Phút trước đây
I got the Bronze Crown in Cattle Market Bonus in The Conspiracy!, My new highscore: 735200., ,
Nhấp chuột
1
I got the Bronze Crown in Cattle Market Bonus in The Conspiracy! My new highscore: 735200.
5 Giờ 4 Phút trước đây
#criminalcase, Lydia Didier Maire vient d-atteindre le niveau 46 dans The Conspiracy. Cliquez pour obtenir votr, ,
Nhấp chuột
1
#criminalcase Bonus
5 Giờ 21 Phút trước đây
John Mike wants to share Orange Juice with you!, John Mike just reached level 55 in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
John Mike wants to share Orange Juice with you! Bonus
5 Giờ 25 Phút trước đây
#criminalcase, Cissy just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
3
#criminalcase Bonus
5 Giờ 32 Phút trước đây
#criminalcase, Cindy just shared Coins in The Conspiracy. Click to get your reward!, ,
Nhấp chuột
4
#criminalcase Bonus
5 Giờ 32 Phút trước đây
I got the Bronze Crown in Shelves in The Conspiracy!, My new highscore: 610000., ,
Nhấp chuột
2
I got the Bronze Crown in Shelves in The Conspiracy! My new highscore: 610000.
5 Giờ 33 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case The Conspiracy Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case The Conspiracy liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case The Conspiracy quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case The Conspiracy Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case The Conspiracy Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case The Conspiracy mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case The Conspiracy. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case The Conspiracy. Tất cả các quyền..