Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Bingo Drive. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Bingo Drive Tín dụng.


Chúng tôi đề nghị bạn đóng góp liên kết của bạn quá.Làm theo hướng dẫn trên Bingo Drive Link Submit Page.

Bạn cũng có thể truy cập trang bạn bè của chúng tôi để thêm bạn bè, những người chơi hàng ngày và gửi Bingo Drive Tín dụng thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Hey! I just got my hands on a Crop Guard!, , ,
Nhấp chuột
4
Hey! I just got my hands on a Crop Guard!
13 Giờ 54 Phút trước đây
Hey! I just got my hands on a A Festival for All!, , ,
Nhấp chuột
6
Hey! I just got my hands on a A Festival for All!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Hey! I just got my hands on a Rainy Forest!, , ,
Nhấp chuột
9
Hey! I just got my hands on a Rainy Forest!
3 Ngày 15 Giờ trước đây
Hey! I just got my hands on a 6% of Land!, , ,
Nhấp chuột
8
Hey! I just got my hands on a 6% of Land!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Classical Routes I, , Woo-Hoo!! I just earned the Classical Routes I! First 5 clickers will receive 5 FREE BINGO Drive Cre,
Nhấp chuột
16
Classical Routes I
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a The Cat Did It!!, , I just found the The Cat Did It!! First 5 clickers will receive 2 FREE BINGO Drive Credits!,
Nhấp chuột
40
Hey! I just got my hands on a The Cat Did It!!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Fair, Sunny Day!, , ,
Nhấp chuột
10
Hey! I just got my hands on a Fair, Sunny Day!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a First of the Japanese!, , ,
Nhấp chuột
13
Hey! I just got my hands on a First of the Japanese!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Bingokami III, , ,
Nhấp chuột
17
Bingokami III
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Huntress!, , ,
Nhấp chuột
12
Hey! I just got my hands on a Huntress!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
I need a Stormy Mood!, , ,
Nhấp chuột
10
I need a Stormy Mood!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a A Strong Ruler!, , ,
Nhấp chuột
16
Hey! I just got my hands on a A Strong Ruler!
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Out Of This World I, , ,
Nhấp chuột
8
Out Of This World I
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Good times! I made it to level 192 in BINGO Drive!, , See if you can pass me!! Click to join the BINGO Drive adventure! First 5 clickers will receive 2 FR,
Nhấp chuột
9
Good times! I made it to level 192 in BINGO Drive!
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Dog Star!, , I just found the Dog Star! First 5 clickers will receive 2 FREE BINGO Drive Credits!,
Nhấp chuột
7
Hey! I just got my hands on a Dog Star!
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Facial Sky!, , ,
Nhấp chuột
9
Hey! I just got my hands on a Facial Sky!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Ice Soda!, , I just found the Ice Soda! First 5 clickers will receive 2 FREE BINGO Drive Credits!,
Nhấp chuột
9
Hey! I just got my hands on a Ice Soda!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a A Strong Ruler!, , ,
Nhấp chuột
7
Hey! I just got my hands on a A Strong Ruler!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Divorced Elements!, , ,
Nhấp chuột
7
Hey! I just got my hands on a Divorced Elements!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Horrors Of Yomi!, , ,
Nhấp chuột
6
Hey! I just got my hands on a Horrors Of Yomi!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Izanami-s Tragedy!, , ,
Nhấp chuột
6
Hey! I just got my hands on a Izanami-s Tragedy!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Silver Lining!, , ,
Nhấp chuột
6
Hey! I just got my hands on a Silver Lining!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Clean Up!, , ,
Nhấp chuột
6
Hey! I just got my hands on a Clean Up!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Ancestral Title!, , ,
Nhấp chuột
27
Hey! I just got my hands on a Ancestral Title!
3 Tuần 5 Giờ trước đây
Hey! I just got my hands on a Kamis Among Us!, , ,
Nhấp chuột
15
Hey! I just got my hands on a Kamis Among Us!
3 Tuần 5 Giờ trước đây
Hey! I just got my hands on a Shinbatsu!, , ,
Nhấp chuột
6
Hey! I just got my hands on a Shinbatsu!
3 Tuần 5 Giờ trước đây
Hey! I just got my hands on a Shinbatsu!, , ,
Nhấp chuột
15
Hey! I just got my hands on a Shinbatsu!
3 Tuần 1 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Opening Ceremony!, , ,
Nhấp chuột
8
Hey! I just got my hands on a Opening Ceremony!
3 Tuần 1 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Hide And Seek!, , ,
Nhấp chuột
12
Hey! I just got my hands on a Hide And Seek!
3 Tuần 3 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a More Than 2,000 Ports!, , ,
Nhấp chuột
14
Hey! I just got my hands on a More Than 2,000 Ports!
3 Tuần 4 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Average Cruise Length!, , ,
Nhấp chuột
16
Hey! I just got my hands on a Average Cruise Length!
3 Tuần 5 Ngày trước đây
Hey! I just got my hands on a Cruise Cabins!, , ,
Nhấp chuột
15
Hey! I just got my hands on a Cruise Cabins!
3 Tuần 5 Ngày trước đây
Good times! I made it to level 147 in BINGO Drive!, , See if you can pass me!! Click to join the BINGO Drive adventure! First 5 clickers will receive 2 FR,
Nhấp chuột
11
Good times! I made it to level 147 in BINGO Drive!
1 tháng 3 Ngày trước đây
Blackout Collection, , Woo-Hoo!! I just earned the Blackout Collection! First 5 clickers will receive 5 FREE BINGO Drive Cr,
Nhấp chuột
9
Blackout Collection
1 tháng 6 Ngày trước đây
Mamma Mia II, , ,
Nhấp chuột
134
Mamma Mia II
1 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a Ancient Egyptians Inventions!, , ,
Nhấp chuột
81
Hey! I just got my hands on a Ancient Egyptians Inventions!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a Gods For Everything!, , ,
Nhấp chuột
62
Hey! I just got my hands on a Gods For Everything!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a Ancient Egyptians Inventions!, , ,
Nhấp chuột
48
Hey! I just got my hands on a Ancient Egyptians Inventions!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a Live On The Nile!, , ,
Nhấp chuột
25
Hey! I just got my hands on a Live On The Nile!
1 tháng 2 Tuần trước đây
I need a Natural Egypt World!, , ,
Nhấp chuột
31
I need a Natural Egypt World!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a Magic Make-Up!, , ,
Nhấp chuột
21
Hey! I just got my hands on a Magic Make-Up!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a South And North Egypy!, , ,
Nhấp chuột
17
Hey! I just got my hands on a South And North Egypy!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Bingopharaoh II, , ,
Nhấp chuột
18
Bingopharaoh II
1 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a Throwing Sticks!, , ,
Nhấp chuột
13
Hey! I just got my hands on a Throwing Sticks!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a Egyptian Alphabet!, , ,
Nhấp chuột
11
Hey! I just got my hands on a Egyptian Alphabet!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Good times! I made it to level 275 in BINGO Drive!, , ,
Nhấp chuột
12
Good times! I made it to level 275 in BINGO Drive!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a The Silver Whisper!, , ,
Nhấp chuột
10
Hey! I just got my hands on a The Silver Whisper!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a Trading Expedition!, , ,
Nhấp chuột
9
Hey! I just got my hands on a Trading Expedition!
1 tháng 2 Tuần trước đây
I need a Magic Make-Up!, , ,
Nhấp chuột
10
I need a Magic Make-Up!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a Upper And Lower Egypt!, , ,
Nhấp chuột
7
Hey! I just got my hands on a Upper And Lower Egypt!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a Magic Make-Up!, , ,
Nhấp chuột
7
Hey! I just got my hands on a Magic Make-Up!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a Wall Around Obelisks!, , ,
Nhấp chuột
6
Hey! I just got my hands on a Wall Around Obelisks!
1 tháng 3 Tuần trước đây
Good times! I made it to level 146 in BINGO Drive!, , ,
Nhấp chuột
5
Good times! I made it to level 146 in BINGO Drive!
1 tháng 3 Tuần trước đây
Good times! I made it to level 115 in BINGO Drive!, , ,
Nhấp chuột
8
Good times! I made it to level 115 in BINGO Drive!
2 tháng 4 Ngày trước đây
Good times! I made it to level 145 in BINGO Drive!, , ,
Nhấp chuột
6
Good times! I made it to level 145 in BINGO Drive!
2 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a Female Ending T!, , ,
Nhấp chuột
134
Hey! I just got my hands on a Female Ending T!
2 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a 2047505!, , ,
Nhấp chuột
75
Hey! I just got my hands on a 2047505!
2 tháng 2 Tuần trước đây
Good times! I made it to level 129 in BINGO Drive!, , ,
Nhấp chuột
59
Good times! I made it to level 129 in BINGO Drive!
2 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a Cruise Holidays Booking!, , ,
Nhấp chuột
50
Hey! I just got my hands on a Cruise Holidays Booking!
2 tháng 2 Tuần trước đây
Hey! I just got my hands on a 2047506!, , ,
Nhấp chuột
41
Hey! I just got my hands on a 2047506!
2 tháng 2 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Bingo Drive Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Bingo Drive liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Bingo Drive quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Bingo Drive Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Bingo Drive Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Bingo Drive mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Bingo Drive. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Bingo Drive. Tất cả các quyền..


?>