Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho القصة الملكية. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm القصة الملكية Vật liệu và tiền xu.


Tất cả các liên kết đã hết hạn sau 24 giờ, Giới hạn thu thập liên kết quà tặng hàng ngày là 10, Tiền xu ít quan trọng hơn, vì vậy hãy đảm bảo yêu cầu hầu hết các tài liệu quan trọng bằng cách sử dụng القصة الملكية Trang lọc vật liệu.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
9 Phút 51 Giây trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
41 Phút 12 Giây trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
2 Giờ 19 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
3 Giờ 7 Phút trước đây
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!, , ,
Nhấp chuột
1
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!
3 Giờ 16 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
3 Giờ 19 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
3 Giờ 20 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
3 Giờ 20 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
3 Giờ 21 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
5 Giờ 34 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
5 Giờ 34 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
5 Giờ 34 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
6 Giờ 16 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
6 Giờ 49 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
7 Giờ 10 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
7 Giờ 12 Phút trước đây
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!, , ,
Nhấp chuột
1
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!
7 Giờ 31 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
1
عملات
7 Giờ 31 Phút trước đây
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!, , ,
Nhấp chuột
1
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!
7 Giờ 48 Phút trước đây
يا زكريات الطائر البراق تقدمت فى العمر!, , ,
Nhấp chuột
0
يا زكريات الطائر البراق تقدمت فى العمر!
8 Giờ 32 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
8 Giờ 33 Phút trước đây
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!, , ,
Nhấp chuột
1
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!
8 Giờ 55 Phút trước đây
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!, , ,
Nhấp chuột
0
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!
8 Giờ 56 Phút trước đây
زكريات يشارك بهدية مجانية, , ,
Nhấp chuột
1
زكريات يشارك بهدية مجانية
8 Giờ 57 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
9 Giờ 44 Phút trước đây
Mohmad يشارك بهدية مجانية, , ,
Nhấp chuột
0
Mohmad يشارك بهدية مجانية
10 Giờ 59 Phút trước đây
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!, , ,
Nhấp chuột
0
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!
11 Giờ 11 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
11 Giờ 12 Phút trước đây
الو يشارك بهدية مجانية, , ,
Nhấp chuột
0
الو يشارك بهدية مجانية
11 Giờ 15 Phút trước đây
محمد يشارك بهدية مجانية, , ,
Nhấp chuột
1
محمد يشارك بهدية مجانية
11 Giờ 42 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
11 Giờ 46 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
12 Giờ 8 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
12 Giờ 9 Phút trước đây
احصل على محفز القلب, , ,
Nhấp chuột
0
احصل على محفز القلب
12 Giờ 29 Phút trước đây
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!, , ,
Nhấp chuột
0
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!
12 Giờ 48 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
12 Giờ 49 Phút trước đây
Andre يشارك بهدية مجانية, , ,
Nhấp chuột
0
Andre يشارك بهدية مجانية
15 Giờ 2 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
16 Giờ 27 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
16 Giờ 27 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
16 Giờ 37 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
17 Giờ 21 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
17 Giờ 21 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
17 Giờ 22 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
17 Giờ 25 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
17 Giờ 26 Phút trước đây
Edith يشارك بهدية مجانية, , ,
Nhấp chuột
1
Edith يشارك بهدية مجانية
17 Giờ 42 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
20 Giờ 25 Phút trước đây
Alunka يشارك بهدية مجانية, , ,
Nhấp chuột
1
Alunka يشارك بهدية مجانية
20 Giờ 54 Phút trước đây
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!, , ,
Nhấp chuột
1
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!
21 Giờ 36 Phút trước đây
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!, , ,
Nhấp chuột
1
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!
21 Giờ 59 Phút trước đây
يا Alunka دجاجة تقدمت فى العمر!, , ,
Nhấp chuột
0
يا Alunka دجاجة تقدمت فى العمر!
21 Giờ 59 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
22 Giờ 47 Phút trước đây
يا زكرياتدجاجة الفراشة أصبحت ملكية الآن!, , ,
Nhấp chuột
0
يا زكرياتدجاجة الفراشة أصبحت ملكية الآن!
22 Giờ 54 Phút trước đây
يا زكريات بقرة برية تقدمت فى العمر!, , ,
Nhấp chuột
0
يا زكريات بقرة برية تقدمت فى العمر!
23 Giờ 7 Phút trước đây
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!, , ,
Nhấp chuột
0
انضم إليّ لمساعدة الغرير المصاب!
23 Giờ 8 Phút trước đây
يا Alunkaدجاجة أصبحت ملكية الآن!, , ,
Nhấp chuột
0
يا Alunkaدجاجة أصبحت ملكية الآن!
23 Giờ 15 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
23 Giờ 51 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
23 Giờ 52 Phút trước đây
عملات, , ,
Nhấp chuột
0
عملات
1 Ngày 33 Phút trước đây
يا زكرياتبقرة برية أصبحت ملكية الآن!, , ,
Nhấp chuột
0
يا زكرياتبقرة برية أصبحت ملكية الآن!
1 Ngày 34 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ القصة الملكية Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu القصة الملكية liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả القصة الملكية quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập القصة الملكية Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào القصة الملكية Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy القصة الملكية mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với القصة الملكية. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền القصة الملكية. Tất cả các quyền..


?>