Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho các vật liệu như đá, táo, đường, thiếc, đồng, than, vv Cập nhật thường xuyên.

Thu thập 100 Quà tặng, Liên kết Phần thưởng là giới hạn hàng ngày.

Yêu cầu 100 liên kết quà tặng sẽ cung cấp cho bạn các tài liệu này: 2 viên đá quý, 2 thanh đồng, 2 thanh sắt, 2 quặng sắt, 2 thiếc, 2 đồng, 4 nấm, 4 loại thảo mộc, 4 bột, 4 quả táo, 4 đường, 4 than, 4 Root, 4 Berry, 7 Gỗ, 7 Đá, 42 xu (x10).

Được trả phí, đóng góp bài viết về quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên Diggys Adventure Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
has just completed the DIAMONDS ARE FOREVER achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
1
has just completed the DIAMONDS ARE FOREVER achievement in Diggy-s Adventure!
2 Phút 59 Giây trước đây
has just swooshed to LEVEL 107 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
3
has just swooshed to LEVEL 107 in Diggy-s Adventure!
5 Phút 14 Giây trước đây
hat gerade die Auszeichnung PIXEL CHAMPION in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
1
hat gerade die Auszeichnung PIXEL CHAMPION in Diggy-s Adventure vollendet!
6 Phút 50 Giây trước đây
acabou de alcançar o NÍVEL 652 em Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
0
acabou de alcançar o NÍVEL 652 em Diggy-s Adventure!
10 Phút 55 Giây trước đây
hat gerade die MISSION VON SPION DIGGY Quest in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
1
hat gerade die MISSION VON SPION DIGGY Quest in Diggy-s Adventure vollendet!
11 Phút 27 Giây trước đây
vient de finir la quête DÉFIS DU 8ÈME ANNIVERSAIRE dans le jeu L-Aventure de Diggy!, , ,
Nhấp chuột
2
vient de finir la quête DÉFIS DU 8ÈME ANNIVERSAIRE dans le jeu L-Aventure de Diggy!
13 Phút 25 Giây trước đây
vient de finir la quête ANNIVERSAIRE CHAOTIQUE dans le jeu L-Aventure de Diggy!, , ,
Nhấp chuột
5
vient de finir la quête ANNIVERSAIRE CHAOTIQUE dans le jeu L-Aventure de Diggy!
15 Phút 22 Giây trước đây
právě dosáhl/a cíle PIXEL ŠAMPION ve hře Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
1
právě dosáhl/a cíle PIXEL ŠAMPION ve hře Diggy-s Adventure!
16 Phút 51 Giây trước đây
hat gerade die DIE MACHT DER NATUR Quest in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
1
hat gerade die DIE MACHT DER NATUR Quest in Diggy-s Adventure vollendet!
17 Phút 27 Giây trước đây
has just managed to finish quest AFTERLIFE ANNIVERSARY in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
6
has just managed to finish quest AFTERLIFE ANNIVERSARY in Diggy-s Adventure!
17 Phút 36 Giây trước đây
hat gerade die DAS VIEH DES GERYON Quest in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
1
hat gerade die DAS VIEH DES GERYON Quest in Diggy-s Adventure vollendet!
18 Phút 27 Giây trước đây
hat gerade die GEBURTSTAGS-CHAOS Quest in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
6
hat gerade die GEBURTSTAGS-CHAOS Quest in Diggy-s Adventure vollendet!
19 Phút 20 Giây trước đây
, , ,
Nhấp chuột
7

20 Phút 20 Giây trước đây
has just managed to finish quest BIRTHDAY MAYHEM in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
7
has just managed to finish quest BIRTHDAY MAYHEM in Diggy-s Adventure!
21 Phút 7 Giây trước đây
Schau dir die tolle Belohnung an, die ich heute erhalten habe!, , ,
Nhấp chuột
1
Schau dir die tolle Belohnung an, die ich heute erhalten habe!
21 Phút 27 Giây trước đây
Schau dir die tolle Belohnung an, die ich heute erhalten habe!, , ,
Nhấp chuột
1
Schau dir die tolle Belohnung an, die ich heute erhalten habe!
22 Phút 27 Giây trước đây
has just swooshed to LEVEL 502 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
4
has just swooshed to LEVEL 502 in Diggy-s Adventure!
23 Phút 43 Giây trước đây
has just swooshed to LEVEL 459 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
6
has just swooshed to LEVEL 459 in Diggy-s Adventure!
25 Phút 50 Giây trước đây
hat gerade die DIGGYS 8. GEBURTSTAG Quest in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
6
hat gerade die DIGGYS 8. GEBURTSTAG Quest in Diggy-s Adventure vollendet!
26 Phút 53 Giây trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
6
Look at the great reward I got today!
26 Phút 53 Giây trước đây
has just managed to finish quest DIGGY-S 8TH BIRTHDAY in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
6
has just managed to finish quest DIGGY-S 8TH BIRTHDAY in Diggy-s Adventure!
27 Phút 44 Giây trước đây
has just completed the PIXEL CHAMPION achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
6
has just completed the PIXEL CHAMPION achievement in Diggy-s Adventure!
27 Phút 53 Giây trước đây
has just swooshed to LEVEL 490 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
5
has just swooshed to LEVEL 490 in Diggy-s Adventure!
29 Phút 16 Giây trước đây
acabou de terminar a missão A BATALHA POR KROGE em Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
4
acabou de terminar a missão A BATALHA POR KROGE em Diggy-s Adventure!
29 Phút 32 Giây trước đây
hat gerade die Auszeichnung PIXEL CHAMPION in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
0
hat gerade die Auszeichnung PIXEL CHAMPION in Diggy-s Adventure vollendet!
29 Phút 50 Giây trước đây
vient de finir la quête LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE dans le jeu L-Aventure de Diggy!, , ,
Nhấp chuột
4
vient de finir la quête LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE dans le jeu L-Aventure de Diggy!
30 Phút 32 Giây trước đây
hat gerade die Auszeichnung GEBURTSTAGSLIED in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
5
hat gerade die Auszeichnung GEBURTSTAGSLIED in Diggy-s Adventure vollendet!
31 Phút 5 Giây trước đây
has just managed to finish quest PIRATE PARTY in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
4
has just managed to finish quest PIRATE PARTY in Diggy-s Adventure!
31 Phút 6 Giây trước đây
vient tout juste d-acquérir le niveau 470 dans Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
7
vient tout juste d-acquérir le niveau 470 dans Diggy-s Adventure!
31 Phút 46 Giây trước đây
ha appena finito la missione SFIDE DELL-8° COMPLEANNO in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
4
ha appena finito la missione SFIDE DELL-8° COMPLEANNO in Diggy-s Adventure!
33 Phút 3 Giây trước đây
hat gerade die DIGGYS 8. GEBURTSTAG Quest in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
7
hat gerade die DIGGYS 8. GEBURTSTAG Quest in Diggy-s Adventure vollendet!
33 Phút 39 Giây trước đây
vient de terminer la réalisation CHANSON D-ANNIVERSAIRE dans Diggy-s Adventure !, , ,
Nhấp chuột
2
vient de terminer la réalisation CHANSON D-ANNIVERSAIRE dans Diggy-s Adventure !
33 Phút 52 Giây trước đây
hat sich gerade auf LEVEL 414 in Diggy-s Adventure hochgearbeitet!, , ,
Nhấp chuột
2
hat sich gerade auf LEVEL 414 in Diggy-s Adventure hochgearbeitet!
33 Phút 53 Giây trước đây
ha appena finito la missione SCOMPIGLIO DI COMPLEANNO in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
ha appena finito la missione SCOMPIGLIO DI COMPLEANNO in Diggy-s Adventure!
33 Phút 53 Giây trước đây
ha appena completato l-obiettivo CAMPIONE PIXEL in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
ha appena completato l-obiettivo CAMPIONE PIXEL in Diggy-s Adventure!
35 Phút 44 Giây trước đây
has just completed the MAHOGANY HOARDER achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
7
has just completed the MAHOGANY HOARDER achievement in Diggy-s Adventure!
36 Phút 21 Giây trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
7
Look at the great reward I got today!
36 Phút 23 Giây trước đây
has just swooshed to LEVEL 359 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
7
has just swooshed to LEVEL 359 in Diggy-s Adventure!
37 Phút 21 Giây trước đây
has just managed to finish quest ALMOST THERE in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
7
has just managed to finish quest ALMOST THERE in Diggy-s Adventure!
37 Phút 34 Giây trước đây
vient de finir la quête 8ÈME ANNIVERSAIRE DE DIGGY dans le jeu L-Aventure de Diggy!, , ,
Nhấp chuột
6
vient de finir la quête 8ÈME ANNIVERSAIRE DE DIGGY dans le jeu L-Aventure de Diggy!
38 Phút 10 Giây trước đây
vient de finir la quête CADEAUX DU 9ÈME ANNIVERSAIRE dans le jeu L-Aventure de Diggy!, , ,
Nhấp chuột
6
vient de finir la quête CADEAUX DU 9ÈME ANNIVERSAIRE dans le jeu L-Aventure de Diggy!
38 Phút 39 Giây trước đây
has just completed the QUEEN OF RICE achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
6
has just completed the QUEEN OF RICE achievement in Diggy-s Adventure!
39 Phút 43 Giây trước đây
hat sich gerade auf LEVEL 675 in Diggy-s Adventure hochgearbeitet!, , ,
Nhấp chuột
6
hat sich gerade auf LEVEL 675 in Diggy-s Adventure hochgearbeitet!
40 Phút 43 Giây trước đây
vient de terminer la réalisation CHAMPION PIXEL dans Diggy-s Adventure !, , ,
Nhấp chuột
6
vient de terminer la réalisation CHAMPION PIXEL dans Diggy-s Adventure !
40 Phút 45 Giây trước đây
hat sich gerade auf LEVEL 390 in Diggy-s Adventure hochgearbeitet!, , ,
Nhấp chuột
6
hat sich gerade auf LEVEL 390 in Diggy-s Adventure hochgearbeitet!
40 Phút 49 Giây trước đây
hat gerade die DIE MACHT DER NATUR Quest in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
6
hat gerade die DIE MACHT DER NATUR Quest in Diggy-s Adventure vollendet!
41 Phút 35 Giây trước đây
vient de finir la quête LA MISSION DE DIGGY TERMINÉE dans le jeu L-Aventure de Diggy!, , ,
Nhấp chuột
6
vient de finir la quête LA MISSION DE DIGGY TERMINÉE dans le jeu L-Aventure de Diggy!
41 Phút 35 Giây trước đây
vient tout juste d-acquérir le niveau 194 dans Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
6
vient tout juste d-acquérir le niveau 194 dans Diggy-s Adventure!
41 Phút 35 Giây trước đây
vient de finir la quête 8ÈME ANNIVERSAIRE DE DIGGY dans le jeu L-Aventure de Diggy!, , ,
Nhấp chuột
6
vient de finir la quête 8ÈME ANNIVERSAIRE DE DIGGY dans le jeu L-Aventure de Diggy!
41 Phút 46 Giây trước đây
has just completed the BIRTHDAY SONG achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
5
has just completed the BIRTHDAY SONG achievement in Diggy-s Adventure!
41 Phút 46 Giây trước đây
току-що успя да завърши мисията МИСИЯТА НА ДИГИ ШПИОНИНА в Приключенията на Диги!, , ,
Nhấp chuột
5
току-що успя да завърши мисията МИСИЯТА НА ДИГИ ШПИОНИНА в Приключенията на Диги!
41 Phút 49 Giây trước đây
vient de terminer la réalisation CHAMPION PIXEL dans Diggy-s Adventure !, , ,
Nhấp chuột
5
vient de terminer la réalisation CHAMPION PIXEL dans Diggy-s Adventure !
42 Phút 3 Giây trước đây
vient de terminer la réalisation CHAMPION PIXEL dans Diggy-s Adventure !, , ,
Nhấp chuột
6
vient de terminer la réalisation CHAMPION PIXEL dans Diggy-s Adventure !
42 Phút 11 Giây trước đây
ha appena completato l-obiettivo CANZONE DI COMPLEANNO in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
1
ha appena completato l-obiettivo CANZONE DI COMPLEANNO in Diggy-s Adventure!
42 Phút 19 Giây trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
1
Look at the great reward I got today!
42 Phút 19 Giây trước đây
vient de finir la quête ANNIVERSAIRE CHAOTIQUE dans le jeu L-Aventure de Diggy!, , ,
Nhấp chuột
5
vient de finir la quête ANNIVERSAIRE CHAOTIQUE dans le jeu L-Aventure de Diggy!
42 Phút 31 Giây trước đây
Gracz właśnie wypełnił zadanie PREZENTY NA 9. URODZINY w grze Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
5
Gracz właśnie wypełnił zadanie PREZENTY NA 9. URODZINY w grze Diggy-s Adventure!
42 Phút 49 Giây trước đây
ha appena finito la missione COMPLEANNO REALE in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
1
ha appena finito la missione COMPLEANNO REALE in Diggy-s Adventure!
43 Phút 15 Giây trước đây
vient de terminer la réalisation CHAMPION PIXEL dans Diggy-s Adventure !, , ,
Nhấp chuột
5
vient de terminer la réalisation CHAMPION PIXEL dans Diggy-s Adventure !
43 Phút 38 Giây trước đây
vient de terminer la réalisation CHAMPION PIXEL dans Diggy-s Adventure !, , ,
Nhấp chuột
5
vient de terminer la réalisation CHAMPION PIXEL dans Diggy-s Adventure !
44 Phút 31 Giây trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Diggys Adventure Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Diggys Adventure liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Diggys Adventure quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Diggys Adventure Trang bộ lọc mục.
 8. Bạn cũng nên thêm bài viết quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên Diggys Adventure Liên kết Gửi trang. .
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Diggys Adventure. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Diggys Adventure. Tất cả các quyền..


?>