Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho các vật liệu như đá, táo, đường, thiếc, đồng, than, vv Cập nhật thường xuyên.

Thu thập 100 Quà tặng, Liên kết Phần thưởng là giới hạn hàng ngày.

Yêu cầu 100 liên kết quà tặng sẽ cung cấp cho bạn các tài liệu này: 2 viên đá quý, 2 thanh đồng, 2 thanh sắt, 2 quặng sắt, 2 thiếc, 2 đồng, 4 nấm, 4 loại thảo mộc, 4 bột, 4 quả táo, 4 đường, 4 than, 4 Root, 4 Berry, 7 Gỗ, 7 Đá, 42 xu (x10).

Được trả phí, đóng góp bài viết về quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên Diggys Adventure Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
10 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
11 Giây trước đây
Gift Links, , vient tout juste d
Nhấp chuột
0
Gift Links
11 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
11 Giây trước đây
Gift Links, , vient de terminer la réalisation ÉCRIVAINE-DÉTECTIVE dans Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
12 Giây trước đây
Gift Links, , vient de terminer la réalisation ÉCRIVAINE-DÉTECTIVE dans Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
12 Giây trước đây
Gift Links, , vient de finir la quête ANCIEN OU MODERNE ? dans le jeu L
Nhấp chuột
0
Gift Links
12 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
18 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
18 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
18 Giây trước đây
Gift Links, , vient de finir la quête ATTAQUES DE CÉTONS dans le jeu L
Nhấp chuột
0
Gift Links
53 Giây trước đây
Gift Links, , vient de finir la quête RECHERCHE D
Nhấp chuột
0
Gift Links
55 Giây trước đây
Gift Links, , vient de finir la quête CONDUIT ROUILLÉ dans le jeu L
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 7 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 8 Giây trước đây
Gift Links, , vient de finir la quête ÉLECTIONS EN ATLANTIDE dans le jeu L
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 8 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 8 Giây trước đây
Gift Links, , vient de terminer la réalisation ÉCRIVAINE-DÉTECTIVE dans Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 11 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 11 Giây trước đây
Gift Links, , vient de finir la quête VRAI CRIME dans le jeu L
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 11 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 11 Giây trước đây
Gift Links, , vient de terminer la réalisation ÉCRIVAINE-DÉTECTIVE dans Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 12 Giây trước đây
Gift Links, , vient de finir la quête ÉCLATS D
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 14 Giây trước đây
Gift Links, , vient de terminer la réalisation ÉCRIVAINE-DÉTECTIVE dans Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 18 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 18 Giây trước đây
Gift Links, , vient de finir la quête ANCIEN OU MODERNE ? dans le jeu L
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 19 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 20 Giây trước đây
Gift Links, , Gracz właśnie wyskoczył na POZIOM 372 w grze Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 27 Giây trước đây
Gift Links, , hat gerade die Auszeichnung AUTOR-DETEKTIVIN in Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 49 Giây trước đây
Gift Links, , has just completed the WRITER-DETECTIVE achievement in Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 49 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 49 Giây trước đây
Gift Links, , práve dosiahol/a cieľ DETEKTÍV-SPISOVATEĽ v hre Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Phút 49 Giây trước đây
Gift Links, , vient de finir la quête LES CHEVAUX DE DIOMÈDE dans le jeu L
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Phút 31 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
2 Phút 31 Giây trước đây
Gift Links, , vient de finir la quête VRAI CRIME dans le jeu L
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút trước đây
Gift Links, , vient de terminer la réalisation ÉCRIVAINE-DÉTECTIVE dans Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút trước đây
Gift Links, , vient de terminer la réalisation ÉCRIVAINE-DÉTECTIVE dans Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút 1 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút 2 Giây trước đây
Gift Links, , vient de finir la quête ÉCLATS D
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút 7 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút 7 Giây trước đây
Gift Links, , vient de terminer la réalisation ÉCRIVAINE-DÉTECTIVE dans Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút 7 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút 7 Giây trước đây
Gift Links, , vient de terminer la réalisation ÉCRIVAINE-DÉTECTIVE dans Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút 12 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút 12 Giây trước đây
Gift Links, , vient de terminer la réalisation ÉCRIVAINE-DÉTECTIVE dans Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút 19 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút 20 Giây trước đây
Gift Links, , vient de terminer la réalisation ÉCRIVAINE-DÉTECTIVE dans Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút 26 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Phút 27 Giây trước đây
Gift Links, , has just managed to finish quest CLIMBING THE MOUNTAIN in Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Phút 57 Giây trước đây
Gift Links, , has just managed to finish quest TRUE CRIME in Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Phút 58 Giây trước đây
Gift Links, , has just completed the WRITER-DETECTIVE achievement in Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Phút 59 Giây trước đây
Gift Links, , has just managed to finish quest SHARDS OF A BROKEN DREAM in Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Phút 9 Giây trước đây
Gift Links, , has just completed the WRITER-DETECTIVE achievement in Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Phút 9 Giây trước đây
Gift Links, , has just completed the WRITER-DETECTIVE achievement in Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Phút 9 Giây trước đây
Gift Links, , has just completed the WRITER-DETECTIVE achievement in Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Phút 10 Giây trước đây
Gift Links, , has just completed the WRITER-DETECTIVE achievement in Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Phút 11 Giây trước đây
Gift Links, , has just managed to finish quest ANCIENT OR MODERN? in Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Phút 13 Giây trước đây
Gift Links, , ,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Phút 15 Giây trước đây
Gift Links, , vient de terminer la réalisation VITAMINES DE THARSIS dans Diggy
Nhấp chuột
0
Gift Links
6 Phút 53 Giây trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Diggys Adventure Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Diggys Adventure liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Diggys Adventure quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Diggys Adventure Trang bộ lọc mục.
 8. Bạn cũng nên thêm bài viết quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên Diggys Adventure Liên kết Gửi trang. .
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Diggys Adventure. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Diggys Adventure. Tất cả các quyền..


?>