Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho các vật liệu như đá, táo, đường, thiếc, đồng, than, vv Cập nhật thường xuyên.

Thu thập 100 Quà tặng, Liên kết Phần thưởng là giới hạn hàng ngày.

Yêu cầu 100 liên kết quà tặng sẽ cung cấp cho bạn các tài liệu này: 2 viên đá quý, 2 thanh đồng, 2 thanh sắt, 2 quặng sắt, 2 thiếc, 2 đồng, 4 nấm, 4 loại thảo mộc, 4 bột, 4 quả táo, 4 đường, 4 than, 4 Root, 4 Berry, 7 Gỗ, 7 Đá, 42 xu (x10).

Được trả phí, đóng góp bài viết về quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên Diggys Adventure Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
ha alcanzado el NIVEL 173 en Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
6
ha alcanzado el NIVEL 173 en Diggy-s Adventure!
15 Phút 48 Giây trước đây
hat gerade die Auszeichnung WEIHNACHTSBOTE in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
1
hat gerade die Auszeichnung WEIHNACHTSBOTE in Diggy-s Adventure vollendet!
19 Phút 27 Giây trước đây
has just completed the HERALD OF CHRISTMAS achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
4
has just completed the HERALD OF CHRISTMAS achievement in Diggy-s Adventure!
20 Phút 29 Giây trước đây
has just completed the BIG FISHER achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
4
has just completed the BIG FISHER achievement in Diggy-s Adventure!
20 Phút 36 Giây trước đây
I have completed treasure CHRISTMAS PALS in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
13
I have completed treasure CHRISTMAS PALS in Diggy-s Adventure!
38 Phút 20 Giây trước đây
has just managed to finish quest SECRET DELIVERY in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
9
has just managed to finish quest SECRET DELIVERY in Diggy-s Adventure!
39 Phút 16 Giây trước đây
has just managed to finish quest SECRET DELIVERY in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
16
has just managed to finish quest SECRET DELIVERY in Diggy-s Adventure!
41 Phút 38 Giây trước đây
Look at the great reward got today!, , ,
Nhấp chuột
11
Look at the great reward got today!
43 Phút 5 Giây trước đây
has just completed the ARBORIST‘S DREAM achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
16
has just completed the ARBORIST‘S DREAM achievement in Diggy-s Adventure!
43 Phút 48 Giây trước đây
has just completed the MINTY FRESHNESS achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
15
has just completed the MINTY FRESHNESS achievement in Diggy-s Adventure!
44 Phút 35 Giây trước đây
has just completed the ISN’T IT GNEISS? achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
14
has just completed the ISN’T IT GNEISS? achievement in Diggy-s Adventure!
44 Phút 50 Giây trước đây
has just swooshed to LEVEL 219 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
12
has just swooshed to LEVEL 219 in Diggy-s Adventure!
46 Phút 24 Giây trước đây
, , ,
Nhấp chuột
17

49 Phút 35 Giây trước đây
, , ,
Nhấp chuột
17

49 Phút 35 Giây trước đây
şimdi Diggy-nin Macerasında LEVEL 430 -ye atladı, , ,
Nhấp chuột
16
şimdi Diggy-nin Macerasında LEVEL 430 -ye atladı
50 Phút 36 Giây trước đây
vient de terminer la réalisation MESSAGER DE NOËL dans Diggy-s Adventure !, , ,
Nhấp chuột
18
vient de terminer la réalisation MESSAGER DE NOËL dans Diggy-s Adventure !
51 Phút 43 Giây trước đây
ha appena finito la missione IL PRIMO NATALE in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
ha appena finito la missione IL PRIMO NATALE in Diggy-s Adventure!
51 Phút 45 Giây trước đây
Ο/Η μόλις έφτασε στο ΕΠΙΠΕΔΟ 460 στο Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
17
Ο/Η μόλις έφτασε στο ΕΠΙΠΕΔΟ 460 στο Diggy-s Adventure!
51 Phút 51 Giây trước đây
vient de terminer la réalisation L-ŒIL DU TITAN dans Diggy-s Adventure !, , ,
Nhấp chuột
17
vient de terminer la réalisation L-ŒIL DU TITAN dans Diggy-s Adventure !
52 Phút 49 Giây trước đây
has just swooshed to LEVEL 145 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
17
has just swooshed to LEVEL 145 in Diggy-s Adventure!
52 Phút 49 Giây trước đây
has just managed to finish quest SECRET DELIVERY in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
17
has just managed to finish quest SECRET DELIVERY in Diggy-s Adventure!
52 Phút 51 Giây trước đây
har lige gennemført ekspedition HEMMELIG LEVERING i Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
17
har lige gennemført ekspedition HEMMELIG LEVERING i Diggy-s Adventure!
53 Phút 41 Giây trước đây
has just managed to finish quest SECRET DELIVERY in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
17
has just managed to finish quest SECRET DELIVERY in Diggy-s Adventure!
53 Phút 43 Giây trước đây
has just completed the HERALD OF CHRISTMAS achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
has just completed the HERALD OF CHRISTMAS achievement in Diggy-s Adventure!
53 Phút 59 Giây trước đây
has just completed the BIG FISHER achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
has just completed the BIG FISHER achievement in Diggy-s Adventure!
54 Phút 14 Giây trước đây
has just managed to finish quest SEARCH FOR THE SLACKER in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
has just managed to finish quest SEARCH FOR THE SLACKER in Diggy-s Adventure!
54 Phút 56 Giây trước đây
acabou de terminar a missão ANÉIS DO NATAL 2020 em Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
acabou de terminar a missão ANÉIS DO NATAL 2020 em Diggy-s Adventure!
55 Phút 5 Giây trước đây
has just completed the ISN’T IT GNEISS? achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
has just completed the ISN’T IT GNEISS? achievement in Diggy-s Adventure!
55 Phút 29 Giây trước đây
has just managed to finish quest WAIT, MR. POSTMAN! in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
15
has just managed to finish quest WAIT, MR. POSTMAN! in Diggy-s Adventure!
55 Phút 30 Giây trước đây
has just completed the HERALD OF CHRISTMAS achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
17
has just completed the HERALD OF CHRISTMAS achievement in Diggy-s Adventure!
55 Phút 33 Giây trước đây
has just managed to finish quest SECRET DELIVERY in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
15
has just managed to finish quest SECRET DELIVERY in Diggy-s Adventure!
56 Phút 10 Giây trước đây
heeft zojuist zoektocht HERAUT VAN KERSTMIS volbracht in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
heeft zojuist zoektocht HERAUT VAN KERSTMIS volbracht in Diggy-s Adventure!
56 Phút 18 Giây trước đây
has just swooshed to LEVEL 155 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
16
has just swooshed to LEVEL 155 in Diggy-s Adventure!
56 Phút 22 Giây trước đây
has just completed the ISN’T IT GNEISS? achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
has just completed the ISN’T IT GNEISS? achievement in Diggy-s Adventure!
56 Phút 34 Giây trước đây
Gracz właśnie osiągnął cel BOŻONARODZENIOWY HEROLD w grze Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
Gracz właśnie osiągnął cel BOŻONARODZENIOWY HEROLD w grze Diggy-s Adventure!
56 Phút 34 Giây trước đây
¡ acaba de conseguir el premio MENSAJERO NAVIDEÑO en Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
¡ acaba de conseguir el premio MENSAJERO NAVIDEÑO en Diggy-s Adventure!
57 Phút 10 Giây trước đây
Gracz właśnie osiągnął cel BOŻONARODZENIOWY HEROLD w grze Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
Gracz właśnie osiągnął cel BOŻONARODZENIOWY HEROLD w grze Diggy-s Adventure!
57 Phút 30 Giây trước đây
hat gerade die Auszeichnung WEIHNACHTSBOTE in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
19
hat gerade die Auszeichnung WEIHNACHTSBOTE in Diggy-s Adventure vollendet!
58 Phút trước đây
has just swooshed to LEVEL 443 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
19
has just swooshed to LEVEL 443 in Diggy-s Adventure!
58 Phút trước đây
hat gerade die Auszeichnung LAGEN DER SCHÖNHEIT in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
20
hat gerade die Auszeichnung LAGEN DER SCHÖNHEIT in Diggy-s Adventure vollendet!
58 Phút 2 Giây trước đây
I have completed treasure CHRISTMAS PALS in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
16
I have completed treasure CHRISTMAS PALS in Diggy-s Adventure!
58 Phút 6 Giây trước đây
has just managed to finish quest THE CRAFTY LONER in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
has just managed to finish quest THE CRAFTY LONER in Diggy-s Adventure!
58 Phút 18 Giây trước đây
Veja que grande recompensa recebeu hoje!, , ,
Nhấp chuột
18
Veja que grande recompensa recebeu hoje!
58 Phút 54 Giây trước đây
ha appena finito la missione PICCOLI AIUTANTI in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
16
ha appena finito la missione PICCOLI AIUTANTI in Diggy-s Adventure!
59 Phút 2 Giây trước đây
J-ai terminé le trésor AMIS DE NOËL dans Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
J-ai terminé le trésor AMIS DE NOËL dans Diggy-s Adventure!
59 Phút 10 Giây trước đây
hat gerade die Auszeichnung LAGEN DER SCHÖNHEIT in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
18
hat gerade die Auszeichnung LAGEN DER SCHÖNHEIT in Diggy-s Adventure vollendet!
59 Phút 14 Giây trước đây
Gracz właśnie osiągnął cel MIĘTOWA ŚWIEŻOŚĆ w grze Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
16
Gracz właśnie osiągnął cel MIĘTOWA ŚWIEŻOŚĆ w grze Diggy-s Adventure!
59 Phút 16 Giây trước đây
acaba de terminar la mision ¡ESPERE, SEÑOR CARTERO! en Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
acaba de terminar la mision ¡ESPERE, SEÑOR CARTERO! en Diggy-s Adventure!
59 Phút 26 Giây trước đây
hat sich gerade auf LEVEL 417 in Diggy-s Adventure hochgearbeitet!, , ,
Nhấp chuột
18
hat sich gerade auf LEVEL 417 in Diggy-s Adventure hochgearbeitet!
59 Phút 28 Giây trước đây
tocmai a finalizat realizarea HERALDUL CRĂCIUNULUI în Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
15
tocmai a finalizat realizarea HERALDUL CRĂCIUNULUI în Diggy-s Adventure!
1 Giờ 2 Giây trước đây
has just managed to finish quest BOUNTY OF GEMS in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
15
has just managed to finish quest BOUNTY OF GEMS in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 2 Giây trước đây
has just completed the HERALD OF CHRISTMAS achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
has just completed the HERALD OF CHRISTMAS achievement in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 28 Giây trước đây
Skompletowałem skarb BOŻONARODZENIOWI KUMPLE w grze Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
17
Skompletowałem skarb BOŻONARODZENIOWI KUMPLE w grze Diggy-s Adventure!
1 Giờ 42 Giây trước đây
has just swooshed to LEVEL 421 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
14
has just swooshed to LEVEL 421 in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 48 Giây trước đây
has just completed the HERALD OF CHRISTMAS achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
15
has just completed the HERALD OF CHRISTMAS achievement in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 51 Giây trước đây
has just completed the (DON-T) BE STARCHY! achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
18
has just completed the (DON-T) BE STARCHY! achievement in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 1 Phút trước đây
has just managed to finish quest CHRISTMAS CHALLENGES 2020 - PT.1 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
14
has just managed to finish quest CHRISTMAS CHALLENGES 2020 - PT.1 in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 1 Phút trước đây
vient de finir la quête RÉCOMPENSE DE GEMMES dans le jeu L-Aventure de Diggy!, , ,
Nhấp chuột
20
vient de finir la quête RÉCOMPENSE DE GEMMES dans le jeu L-Aventure de Diggy!
1 Giờ 1 Phút trước đây
ha appena finito la missione IL PRIMO NATALE in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
14
ha appena finito la missione IL PRIMO NATALE in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 1 Phút trước đây
ha appena completato l-obiettivo OCCHI DELLA NOTTE in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
14
ha appena completato l-obiettivo OCCHI DELLA NOTTE in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 1 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Diggys Adventure Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Diggys Adventure liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Diggys Adventure quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Diggys Adventure Trang bộ lọc mục.
 8. Bạn cũng nên thêm bài viết quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên Diggys Adventure Liên kết Gửi trang. .
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Diggys Adventure. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Diggys Adventure. Tất cả các quyền..


?>