Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho các vật liệu như đá, táo, đường, thiếc, đồng, than, vv Cập nhật thường xuyên.

Thu thập 100 Quà tặng, Liên kết Phần thưởng là giới hạn hàng ngày.

Yêu cầu 100 liên kết quà tặng sẽ cung cấp cho bạn các tài liệu này: 2 viên đá quý, 2 thanh đồng, 2 thanh sắt, 2 quặng sắt, 2 thiếc, 2 đồng, 4 nấm, 4 loại thảo mộc, 4 bột, 4 quả táo, 4 đường, 4 than, 4 Root, 4 Berry, 7 Gỗ, 7 Đá, 42 xu (x10).

Được trả phí, đóng góp bài viết về quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên Diggys Adventure Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
has just managed to finish quest DRINK OF THE GODS in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
1
has just managed to finish quest DRINK OF THE GODS in Diggy-s Adventure!
30 Phút 23 Giây trước đây
Schau dir die tolle Belohnung an, die ich heute erhalten habe!, , ,
Nhấp chuột
1
Schau dir die tolle Belohnung an, die ich heute erhalten habe!
1 Giờ 29 Phút trước đây
Schau dir die tolle Belohnung an, die ich heute erhalten habe!, , ,
Nhấp chuột
1
Schau dir die tolle Belohnung an, die ich heute erhalten habe!
1 Giờ 29 Phút trước đây
has just completed the SPACE AGENT BOSS achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
1
has just completed the SPACE AGENT BOSS achievement in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 34 Phút trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
1
Look at the great reward I got today!
1 Giờ 34 Phút trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
1
Look at the great reward I got today!
1 Giờ 48 Phút trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
1
Look at the great reward I got today!
1 Giờ 48 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 49 Phút trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
1
Look at the great reward I got today!
1 Giờ 50 Phút trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
2
Look at the great reward I got today!
1 Giờ 54 Phút trước đây
has just managed to finish quest WELCOME TO THE JUNGLE in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
has just managed to finish quest WELCOME TO THE JUNGLE in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 54 Phút trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
2
Look at the great reward I got today!
1 Giờ 56 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

1 Giờ 56 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

1 Giờ 56 Phút trước đây
acabou de completar a conquista AGENTE ESPACIAL CHEFE em Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
3
acabou de completar a conquista AGENTE ESPACIAL CHEFE em Diggy-s Adventure!
1 Giờ 59 Phút trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
2
Look at the great reward I got today!
1 Giờ 59 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 4 Phút trước đây
acabou de terminar a missão ISCAS AOS BANDIDOS em Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
acabou de terminar a missão ISCAS AOS BANDIDOS em Diggy-s Adventure!
2 Giờ 5 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

2 Giờ 8 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

2 Giờ 8 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

2 Giờ 8 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

2 Giờ 8 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 8 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 8 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 8 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

2 Giờ 8 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

2 Giờ 8 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

2 Giờ 8 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

2 Giờ 9 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

2 Giờ 9 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

2 Giờ 9 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 9 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

2 Giờ 9 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

2 Giờ 9 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 9 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 9 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Diggys Adventure Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Diggys Adventure liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Diggys Adventure quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Diggys Adventure Trang bộ lọc mục.
 8. Bạn cũng nên thêm bài viết quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên Diggys Adventure Liên kết Gửi trang. .
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Diggys Adventure. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Diggys Adventure. Tất cả các quyền..


?>