Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho các vật liệu như đá, táo, đường, thiếc, đồng, than, vv Cập nhật thường xuyên.

Thu thập 100 Quà tặng, Liên kết Phần thưởng là giới hạn hàng ngày.

Yêu cầu 100 liên kết quà tặng sẽ cung cấp cho bạn các tài liệu này: 2 viên đá quý, 2 thanh đồng, 2 thanh sắt, 2 quặng sắt, 2 thiếc, 2 đồng, 4 nấm, 4 loại thảo mộc, 4 bột, 4 quả táo, 4 đường, 4 than, 4 Root, 4 Berry, 7 Gỗ, 7 Đá, 42 xu (x10).

Được trả phí, đóng góp bài viết về quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên Diggys Adventure Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 45 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 47 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 47 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 48 Phút trước đây
, , YKSYbsxXXA.com,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 48 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 48 Phút trước đây
, , has had lots of fun with this task and they want to share their joy! Click here and take your present!,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 48 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 48 Phút trước đây
, , ha compiuto qualcosa di straordinario! Congratulatevi e avrete una ricompensa!,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 48 Phút trước đây
, , has had lots of fun with this task and they want to share their joy! Click here and take your present!,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 49 Phút trước đây
, , 5E47e.com,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 51 Phút trước đây
, , xOpWQK7Pgz.com,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 51 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 51 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 52 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 54 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 55 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 55 Phút trước đây
, , Dk1HQcYh0e.com,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 56 Phút trước đây
, , portal.pixelfederation.com,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 58 Phút trước đây
, , Z8PFlV82V.com,
Nhấp chuột
0

1 Giờ 59 Phút trước đây
, , ZcMcFeH.com,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 8 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
1

2 Giờ 8 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 9 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 9 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 30 Phút trước đây
, , mtVnGQ.com,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 32 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 33 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 35 Phút trước đây
, , 3x1JEE.com,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 36 Phút trước đây
, , yP9PA.com,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 37 Phút trước đây
, , has just achieved something special! Praise them and you-ll get a reward too!,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 54 Phút trước đây
, , vient d-accomplir quelque chose de spécial. Félicitez-le(la) et vous aussi aurez une récompense!,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 54 Phút trước đây
, , Ο/Η διασκέδασε πολύ με αυτή την αποστολή και θέλει να μοιραστεί τη χαρά του/της! Πάτα εδώ και πάρε το δωράκι σου!,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 54 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 55 Phút trước đây
, , hat bei dieser Aufgabe viel Spaß gehabt und will es mit den Freunden teilen! Klicke hier und bekomme ein Geschenk!,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 56 Phút trước đây
, , si è divertito molto con questo incarico e vuole condividere la sua felicità! Cliccate qui per prendere la ricompensa!,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 56 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 56 Phút trước đây
, , ha compiuto qualcosa di straordinario! Congratulatevi e avrete una ricompensa!,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 56 Phút trước đây
, , vient d-accomplir quelque chose de spécial. Félicitez-le(la) et vous aussi aurez une récompense!,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 57 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 3 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 3 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 6 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 7 Phút trước đây
, , s-est amusé(e) dans sa tâche et veut partager sa joie! Cliquez ici pour votre cadeau!,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 7 Phút trước đây
, , s-est amusé(e) dans sa tâche et veut partager sa joie! Cliquez ici pour votre cadeau!,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 7 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 7 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 9 Phút trước đây
, , se han divertido mucho con esta mision y quieren compartir su alegria! Cliquea aqui y recibe tu regalo!,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 10 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 10 Phút trước đây
, , game.diggysadventure.com,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 11 Phút trước đây
, , vient d-accomplir quelque chose de spécial. Félicitez-le(la) et vous aussi aurez une récompense!,
Nhấp chuột
1

3 Giờ 14 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 45 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 48 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 49 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 52 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
6

5 Giờ 43 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
6

5 Giờ 43 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
6

5 Giờ 46 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Diggys Adventure Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Diggys Adventure liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Diggys Adventure quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Diggys Adventure Trang bộ lọc mục.
 8. Bạn cũng nên thêm bài viết quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên Diggys Adventure Liên kết Gửi trang. .
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Diggys Adventure. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Diggys Adventure. Tất cả các quyền..


?>