Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho các vật liệu như đá, táo, đường, thiếc, đồng, than, vv Cập nhật thường xuyên.

Thu thập 100 Quà tặng, Liên kết Phần thưởng là giới hạn hàng ngày.

Yêu cầu 100 liên kết quà tặng sẽ cung cấp cho bạn các tài liệu này: 2 viên đá quý, 2 thanh đồng, 2 thanh sắt, 2 quặng sắt, 2 thiếc, 2 đồng, 4 nấm, 4 loại thảo mộc, 4 bột, 4 quả táo, 4 đường, 4 than, 4 Root, 4 Berry, 7 Gỗ, 7 Đá, 42 xu (x10).

Được trả phí, đóng góp bài viết về quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên Diggys Adventure Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Zobacz, jaką wspaniałą dziś zdobyłem nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Zobacz, jaką wspaniałą dziś zdobyłem nagrodę!
1 Giờ 3 Phút trước đây
vient de terminer la réalisation RAMEAU D-OLIVIER dans Diggy-s Adventure !, , ,
Nhấp chuột
0
vient de terminer la réalisation RAMEAU D-OLIVIER dans Diggy-s Adventure !
1 Giờ 4 Phút trước đây
has just swooshed to LEVEL 360 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
0
has just swooshed to LEVEL 360 in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 6 Phút trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
0
Look at the great reward I got today!
1 Giờ 6 Phút trước đây
has just managed to finish quest DIGGY-S BIRTHDAY CAKE in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
0
has just managed to finish quest DIGGY-S BIRTHDAY CAKE in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 6 Phút trước đây
has just managed to finish quest PATH OF PROBATION in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
0
has just managed to finish quest PATH OF PROBATION in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 6 Phút trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
0
Look at the great reward I got today!
1 Giờ 6 Phút trước đây
has just swooshed to LEVEL 408 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
0
has just swooshed to LEVEL 408 in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 7 Phút trước đây
has just completed the TIMBER OF GODS achievement in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
0
has just completed the TIMBER OF GODS achievement in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 10 Phút trước đây
has just swooshed to LEVEL 593 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
0
has just swooshed to LEVEL 593 in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 10 Phút trước đây
hat gerade die ALLEIN AUF DEM FLUGHAFEN Quest in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
1
hat gerade die ALLEIN AUF DEM FLUGHAFEN Quest in Diggy-s Adventure vollendet!
1 Giờ 17 Phút trước đây
has just managed to finish quest UNDEAD MENACE in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
1
has just managed to finish quest UNDEAD MENACE in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 17 Phút trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
1
Look at the great reward I got today!
1 Giờ 18 Phút trước đây
hat gerade die Auszeichnung KLEINER ABENTEURER in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
1
hat gerade die Auszeichnung KLEINER ABENTEURER in Diggy-s Adventure vollendet!
1 Giờ 19 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

1 Giờ 20 Phút trước đây
hat gerade die VERLORENE PRIESTERIN Quest in Diggy-s Adventure vollendet!, , ,
Nhấp chuột
2
hat gerade die VERLORENE PRIESTERIN Quest in Diggy-s Adventure vollendet!
1 Giờ 28 Phút trước đây
Regardez la belle récompense que j-ai reçue aujourd-hui!, , ,
Nhấp chuột
2
Regardez la belle récompense que j-ai reçue aujourd-hui!
1 Giờ 33 Phút trước đây
has just managed to finish quest THE GOLDEN ARROW in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
has just managed to finish quest THE GOLDEN ARROW in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 37 Phút trước đây
vient de finir la quête 8ÈME ANNIVERSAIRE DE DIGGY dans le jeu L-Aventure de Diggy!, , ,
Nhấp chuột
2
vient de finir la quête 8ÈME ANNIVERSAIRE DE DIGGY dans le jeu L-Aventure de Diggy!
1 Giờ 39 Phút trước đây
er lige fløjet til NIVEAU 588 i Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
er lige fløjet til NIVEAU 588 i Diggy-s Adventure!
1 Giờ 39 Phút trước đây
Gracz właśnie osiągnął cel MAŁY PODRÓŻNIK w grze Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
Gracz właśnie osiągnął cel MAŁY PODRÓŻNIK w grze Diggy-s Adventure!
1 Giờ 39 Phút trước đây
acabou de completar a conquista PEQUENO AVENTUREIRO em Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
acabou de completar a conquista PEQUENO AVENTUREIRO em Diggy-s Adventure!
1 Giờ 40 Phút trước đây
has just swooshed to LEVEL 407 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
has just swooshed to LEVEL 407 in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 42 Phút trước đây
has just managed to finish quest HOLIDAY CHEER in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
has just managed to finish quest HOLIDAY CHEER in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 43 Phút trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
2
Look at the great reward I got today!
1 Giờ 43 Phút trước đây
has just managed to finish quest THE TREE OF MIRACLES in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
has just managed to finish quest THE TREE OF MIRACLES in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 46 Phút trước đây
has just swooshed to LEVEL 549 in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
has just swooshed to LEVEL 549 in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 52 Phút trước đây
Look at the great reward I got today!, , ,
Nhấp chuột
2
Look at the great reward I got today!
1 Giờ 52 Phút trước đây
has just managed to finish quest DRAGON TEETH in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
has just managed to finish quest DRAGON TEETH in Diggy-s Adventure!
1 Giờ 52 Phút trước đây
Gracz właśnie wypełnił zadanie TOPNIEJĄCE LODOWCE w grze Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
Gracz właśnie wypełnił zadanie TOPNIEJĄCE LODOWCE w grze Diggy-s Adventure!
2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

2 Giờ 1 Phút trước đây
Regardez la belle récompense que j-ai reçue aujourd-hui!, , ,
Nhấp chuột
2
Regardez la belle récompense que j-ai reçue aujourd-hui!
2 Giờ 2 Phút trước đây
has just managed to finish quest COUNTING BEADS in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
has just managed to finish quest COUNTING BEADS in Diggy-s Adventure!
2 Giờ 2 Phút trước đây
acaba de terminar la mision MISIÓN DE DIGGY ESPÍA en Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
acaba de terminar la mision MISIÓN DE DIGGY ESPÍA en Diggy-s Adventure!
2 Giờ 3 Phút trước đây
vient de terminer la réalisation FOIE DE MORUE dans Diggy-s Adventure !, , ,
Nhấp chuột
2
vient de terminer la réalisation FOIE DE MORUE dans Diggy-s Adventure !
2 Giờ 3 Phút trước đây
Kijk wat een mooie beloning ik vandaag gekregen heb!, , ,
Nhấp chuột
2
Kijk wat een mooie beloning ik vandaag gekregen heb!
2 Giờ 8 Phút trước đây
heeft zojuist zoektocht KERST-CONDUCTEUR volbracht in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
3
heeft zojuist zoektocht KERST-CONDUCTEUR volbracht in Diggy-s Adventure!
2 Giờ 11 Phút trước đây
heeft zich net tot LEVEL 750 opgewerkt in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
1
heeft zich net tot LEVEL 750 opgewerkt in Diggy-s Adventure!
2 Giờ 11 Phút trước đây
heeft zich net tot LEVEL 751 opgewerkt in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
heeft zich net tot LEVEL 751 opgewerkt in Diggy-s Adventure!
2 Giờ 11 Phút trước đây
heeft zojuist zoektocht IGLO BOUWER volbracht in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
heeft zojuist zoektocht IGLO BOUWER volbracht in Diggy-s Adventure!
2 Giờ 11 Phút trước đây
heeft zich net tot LEVEL 758 opgewerkt in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
heeft zich net tot LEVEL 758 opgewerkt in Diggy-s Adventure!
2 Giờ 11 Phút trước đây
heeft zich net tot LEVEL 752 opgewerkt in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
heeft zich net tot LEVEL 752 opgewerkt in Diggy-s Adventure!
2 Giờ 11 Phút trước đây
heeft zojuist zoektocht ECO GRAVER volbracht in Diggy-s Adventure!, , ,
Nhấp chuột
2
heeft zojuist zoektocht ECO GRAVER volbracht in Diggy-s Adventure!
2 Giờ 11 Phút trước đây
Ik heb schat JAAR VAN DE TIJGER in Diggy-s Avontuur voltooid!, , ,
Nhấp chuột
2
Ik heb schat JAAR VAN DE TIJGER in Diggy-s Avontuur voltooid!
2 Giờ 11 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Diggys Adventure Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Diggys Adventure liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Diggys Adventure quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Diggys Adventure Trang bộ lọc mục.
 8. Bạn cũng nên thêm bài viết quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên Diggys Adventure Liên kết Gửi trang. .
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Diggys Adventure. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Diggys Adventure. Tất cả các quyền..


?>