Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Xi măng, Titan, Cao su, Đá quý, Dây điện, Thép, Nhiên liệu, Gạch, vv Cập nhật hàng ngày.

Liên kết dưới đây bao gồm TrainStation vật liệu như Xi măng, titan, cao su, dây điện, thép, nhiên liệu, gạch, sỏi, nhựa, thủy tinh, đinh, gỗ, silicon, v.v. và cả Đá quý và XP.

Được trả phí, đóng góp bài viết về quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên TrainStation Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
, , ,
Nhấp chuột
2

3 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
4

6 Giờ 2 Phút trước đây
, , Come and get your share! This could really help you with building the station of your dreams!,
Nhấp chuột
3

8 Giờ 29 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

8 Giờ 30 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

8 Giờ 30 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

8 Giờ 31 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

8 Giờ 32 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

8 Giờ 32 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

8 Giờ 42 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

8 Giờ 47 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
9

11 Giờ 50 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
11

13 Giờ 21 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
11

13 Giờ 21 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
11

13 Giờ 22 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
11

13 Giờ 22 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
11

13 Giờ 25 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
10

14 Giờ 41 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
11

14 Giờ 41 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
12

16 Giờ 42 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
12

16 Giờ 44 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
17

1 Ngày 1 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
18

1 Ngày 1 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
20

1 Ngày 1 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
20

1 Ngày 3 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
19

1 Ngày 3 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
19

1 Ngày 5 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
20

1 Ngày 5 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
20

1 Ngày 5 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
18

1 Ngày 5 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
17

1 Ngày 6 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
19

1 Ngày 6 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
18

1 Ngày 6 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
17

1 Ngày 6 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
17

1 Ngày 6 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
17

1 Ngày 6 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
17

1 Ngày 6 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
17

1 Ngày 6 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
17

1 Ngày 6 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
19

1 Ngày 9 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
19

1 Ngày 10 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
18

1 Ngày 10 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
18

1 Ngày 10 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
18

1 Ngày 11 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
19

1 Ngày 11 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
19

1 Ngày 11 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
18

1 Ngày 12 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
19

1 Ngày 15 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
18

1 Ngày 20 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
20

2 Ngày 1 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
20

2 Ngày 1 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
19

2 Ngày 1 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
23

2 Ngày 5 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
26

2 Ngày 5 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
28

2 Ngày 8 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
29

2 Ngày 9 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
26

2 Ngày 9 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
25

2 Ngày 9 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
25

2 Ngày 10 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
25

2 Ngày 10 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
25

2 Ngày 10 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ TrainStation Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu TrainStation liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả TrainStation quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập TrainStation Trang bộ lọc mục.
 8. Bạn cũng nên đóng góp bài viết quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên TrainStation Liên kết Gửi trang. .
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với TrainStation. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền TrainStation. Tất cả các quyền..


?>