Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Xi măng, Titan, Cao su, Đá quý, Dây điện, Thép, Nhiên liệu, Gạch, vv Cập nhật hàng ngày.

Liên kết dưới đây bao gồm TrainStation vật liệu như Xi măng, titan, cao su, dây điện, thép, nhiên liệu, gạch, sỏi, nhựa, thủy tinh, đinh, gỗ, silicon, v.v. và cả Đá quý và XP.

Được trả phí, đóng góp bài viết về quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên TrainStation Liên kết Gửi trang.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Ich habe gerade Level 3320 in TrainStation erreicht!, , ,
Nhấp chuột
0
Ich habe gerade Level 3320 in TrainStation erreicht!
1 Giờ 18 Phút trước đây
Ich habe gerade Level 3321 in TrainStation erreicht!, , ,
Nhấp chuột
0
Ich habe gerade Level 3321 in TrainStation erreicht!
1 Giờ 18 Phút trước đây
Právě jsem ve hře TrainStation dosáhl úrovně 1542!, , ,
Nhấp chuột
1
Právě jsem ve hře TrainStation dosáhl úrovně 1542!
1 Giờ 40 Phút trước đây
I have just reached level 899 in TrainStation!, , ,
Nhấp chuột
1
I have just reached level 899 in TrainStation!
2 Giờ 9 Phút trước đây
I have just reached level 900 in TrainStation!, , ,
Nhấp chuột
1
I have just reached level 900 in TrainStation!
2 Giờ 10 Phút trước đây
Giovanni 40: Ik heb eindelijk nog een contract voltooid in TrainStation, , ,
Nhấp chuột
1
Giovanni 40: Ik heb eindelijk nog een contract voltooid in TrainStation
2 Giờ 19 Phút trước đây
Speel dagelijks!, , ,
Nhấp chuột
1
Speel dagelijks!
2 Giờ 19 Phút trước đây
Lucy 67: Ik heb eindelijk nog een contract voltooid in TrainStation, , ,
Nhấp chuột
1
Lucy 67: Ik heb eindelijk nog een contract voltooid in TrainStation
2 Giờ 19 Phút trước đây
Jouez tous les jours!, , ,
Nhấp chuột
1
Jouez tous les jours!
2 Giờ 22 Phút trước đây
Franz 13: Ich habe einen weiteren Auftrag in TrainStation abgeschlossen, , ,
Nhấp chuột
1
Franz 13: Ich habe einen weiteren Auftrag in TrainStation abgeschlossen
2 Giờ 32 Phút trước đây
Franz 5: Konečne som v Trainstation splnil ďalší kontrakt, , ,
Nhấp chuột
1
Franz 5: Konečne som v Trainstation splnil ďalší kontrakt
2 Giờ 48 Phút trước đây
Richard 91: I have finally completed another contract in TrainStation, , ,
Nhấp chuột
5
Richard 91: I have finally completed another contract in TrainStation
5 Giờ 24 Phút trước đây
Play everyday!, , ,
Nhấp chuột
8
Play everyday!
6 Giờ 24 Phút trước đây
Franz 13: He completado otro contrato en TrainStation, , ,
Nhấp chuột
10
Franz 13: He completado otro contrato en TrainStation
6 Giờ 35 Phút trước đây
Franz 8: I have finally completed another contract in TrainStation, , ,
Nhấp chuột
11
Franz 8: I have finally completed another contract in TrainStation
7 Giờ 23 Phút trước đây
Egy dolog, amit csak a TrainStationben kaphatsz meg!, , ,
Nhấp chuột
12
Egy dolog, amit csak a TrainStationben kaphatsz meg!
8 Giờ 33 Phút trước đây
I am going places!, , ,
Nhấp chuột
13
I am going places!
10 Giờ 41 Phút trước đây
Franz 20: Je viens de réaliser un autre contrat dans TrainStation, , ,
Nhấp chuột
14
Franz 20: Je viens de réaliser un autre contrat dans TrainStation
11 Giờ 10 Phút trước đây
Ik heb net level 100 in TrainStation gehaald!, , ,
Nhấp chuột
15
Ik heb net level 100 in TrainStation gehaald!
14 Giờ 12 Phút trước đây
Ik verkoop waardevolle materialen in TrainStation!, , ,
Nhấp chuột
13
Ik verkoop waardevolle materialen in TrainStation!
14 Giờ 12 Phút trước đây
Ik verkoop waardevolle materialen in TrainStation!, , ,
Nhấp chuột
8
Ik verkoop waardevolle materialen in TrainStation!
14 Giờ 12 Phút trước đây
Ik verkoop waardevolle materialen in TrainStation!, , ,
Nhấp chuột
9
Ik verkoop waardevolle materialen in TrainStation!
14 Giờ 12 Phút trước đây
Ik verkoop waardevolle materialen in TrainStation!, , ,
Nhấp chuột
8
Ik verkoop waardevolle materialen in TrainStation!
14 Giờ 12 Phút trước đây
Franz 9: He completado otro contrato en TrainStation, , ,
Nhấp chuột
16
Franz 9: He completado otro contrato en TrainStation
16 Giờ 9 Phút trước đây
Am plecat!, , ,
Nhấp chuột
15
Am plecat!
16 Giờ 10 Phút trước đây
Am plecat!, , ,
Nhấp chuột
16
Am plecat!
16 Giờ 10 Phút trước đây
Am plecat!, , ,
Nhấp chuột
14
Am plecat!
16 Giờ 10 Phút trước đây
Joacă zilnic!, , ,
Nhấp chuột
15
Joacă zilnic!
16 Giờ 14 Phút trước đây
Play everyday!, , ,
Nhấp chuột
15
Play everyday!
16 Giờ 15 Phút trước đây
Joacă zilnic!, , ,
Nhấp chuột
14
Joacă zilnic!
16 Giờ 15 Phút trước đây
Am ajuns nivelul 4535 în TrainStation!, , ,
Nhấp chuột
14
Am ajuns nivelul 4535 în TrainStation!
16 Giờ 15 Phút trước đây
Am ajuns nivelul 4546 în TrainStation!, , ,
Nhấp chuột
13
Am ajuns nivelul 4546 în TrainStation!
16 Giờ 15 Phút trước đây
Spiele täglich!, , ,
Nhấp chuột
15
Spiele täglich!
16 Giờ 45 Phút trước đây
I have just reached level 2042 in TrainStation!, , ,
Nhấp chuột
12
I have just reached level 2042 in TrainStation!
16 Giờ 49 Phút trước đây
Franz 6: I have finally completed another contract in TrainStation, , ,
Nhấp chuột
13
Franz 6: I have finally completed another contract in TrainStation
16 Giờ 49 Phút trước đây
Franz 13: Ich habe einen weiteren Auftrag in TrainStation abgeschlossen, , ,
Nhấp chuột
13
Franz 13: Ich habe einen weiteren Auftrag in TrainStation abgeschlossen
16 Giờ 52 Phút trước đây
Spiele täglich!, , ,
Nhấp chuột
11
Spiele täglich!
17 Giờ 23 Giây trước đây
Franz 6: Ich habe einen weiteren Auftrag in TrainStation abgeschlossen, , ,
Nhấp chuột
12
Franz 6: Ich habe einen weiteren Auftrag in TrainStation abgeschlossen
17 Giờ 2 Phút trước đây
Franz 4: I have finally completed another contract in TrainStation, , ,
Nhấp chuột
13
Franz 4: I have finally completed another contract in TrainStation
17 Giờ 26 Phút trước đây
Franz 20: Konečně jsem dokončil další kontrakt ve hře TrainStation!, , ,
Nhấp chuột
13
Franz 20: Konečně jsem dokončil další kontrakt ve hře TrainStation!
18 Giờ 3 Phút trước đây
Franz 8: I have finally completed another contract in TrainStation, , ,
Nhấp chuột
15
Franz 8: I have finally completed another contract in TrainStation
18 Giờ 22 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
13

18 Giờ 36 Phút trước đây
Franz 7: I have finally completed another contract in TrainStation, , ,
Nhấp chuột
15
Franz 7: I have finally completed another contract in TrainStation
20 Giờ 21 Phút trước đây
I have just reached level 944 in TrainStation!, , ,
Nhấp chuột
14
I have just reached level 944 in TrainStation!
21 Giờ 11 Phút trước đây
Spiele täglich!, , ,
Nhấp chuột
17
Spiele täglich!
22 Giờ 20 Phút trước đây
Cornelius 30: Ich habe einen weiteren Auftrag in TrainStation abgeschlossen, , ,
Nhấp chuột
17
Cornelius 30: Ich habe einen weiteren Auftrag in TrainStation abgeschlossen
22 Giờ 22 Phút trước đây
Franz 19: Ich habe einen weiteren Auftrag in TrainStation abgeschlossen, , ,
Nhấp chuột
20
Franz 19: Ich habe einen weiteren Auftrag in TrainStation abgeschlossen
1 Ngày 46 Phút trước đây
Franz 5: I have finally completed another contract in TrainStation, , ,
Nhấp chuột
18
Franz 5: I have finally completed another contract in TrainStation
1 Ngày 47 Phút trước đây
Franz 19: Je viens de réaliser un autre contrat dans TrainStation, , ,
Nhấp chuột
18
Franz 19: Je viens de réaliser un autre contrat dans TrainStation
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Franz 10: Ik heb eindelijk nog een contract voltooid in TrainStation, , ,
Nhấp chuột
19
Franz 10: Ik heb eindelijk nog een contract voltooid in TrainStation
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Franz 11: Konečne som v Trainstation splnil ďalší kontrakt, , ,
Nhấp chuột
19
Franz 11: Konečne som v Trainstation splnil ďalší kontrakt
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Hraj každý den!, , ,
Nhấp chuột
20
Hraj každý den!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Hraj každý deň!, , ,
Nhấp chuột
19
Hraj každý deň!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Ich habe gerade Level 3032 in TrainStation erreicht!, , ,
Nhấp chuột
21
Ich habe gerade Level 3032 in TrainStation erreicht!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Ich habe gerade Level 3034 in TrainStation erreicht!, , ,
Nhấp chuột
19
Ich habe gerade Level 3034 in TrainStation erreicht!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Ich habe gerade Level 3033 in TrainStation erreicht!, , ,
Nhấp chuột
19
Ich habe gerade Level 3033 in TrainStation erreicht!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Ich habe gerade Level 3036 in TrainStation erreicht!, , ,
Nhấp chuột
15
Ich habe gerade Level 3036 in TrainStation erreicht!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Ich habe gerade Level 3035 in TrainStation erreicht!, , ,
Nhấp chuột
17
Ich habe gerade Level 3035 in TrainStation erreicht!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Ich habe gerade Level 3037 in TrainStation erreicht!, , ,
Nhấp chuột
14
Ich habe gerade Level 3037 in TrainStation erreicht!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Ich habe gerade Level 3039 in TrainStation erreicht!, , ,
Nhấp chuột
14
Ich habe gerade Level 3039 in TrainStation erreicht!
1 Ngày 3 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ TrainStation Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu TrainStation liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả TrainStation quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập TrainStation Trang bộ lọc mục.
 8. Bạn cũng nên đóng góp bài viết quà tặng của bạn Làm theo hướng dẫn trên TrainStation Liên kết Gửi trang. .
 9. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với TrainStation. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền TrainStation. Tất cả các quyền..


?>