Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho các vật liệu như sữa, buồm, tiền xu, móng vuốt biển, vv Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Royal Story Các vật liệu như Sữa, Cánh buồm, Tiền xu, Móng vuốt biển, Chất xúc tác trái tim, Vé nhớ ma thuật, v.v.


Tất cả các liên kết đã hết hạn sau 24 giờ, Giới hạn thu thập liên kết quà tặng hàng ngày là 10, tiền xu ít quan trọng hơn, vì vậy hãy đảm bảo yêu cầu hầu hết các tài liệu quan trọng bằng cách sử dụng Royal Story Trang lọc vật liệu.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
A FREE Weeder!, , ,
Nhấp chuột
0
A FREE Weeder!
11 Phút 30 Giây trước đây
A FREE Sickle!, , ,
Nhấp chuột
0
A FREE Sickle!
12 Phút 10 Giây trước đây
Silvia tem Vaca Ayrshire!, , ,
Nhấp chuột
1
Silvia tem Vaca Ayrshire!
1 Giờ 36 Phút trước đây
¡Consigue un Cebo gratis!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Consigue un Cebo gratis!
2 Giờ 40 Phút trước đây
↑↑↑↑Clicca sull-immagine per giocare con me!↑↑↑↑, , ,
Nhấp chuột
4
↑↑↑↑Clicca sull-immagine per giocare con me!↑↑↑↑
2 Giờ 58 Phút trước đây
FREE Magic Memory Ticket!, , ,
Nhấp chuột
0
FREE Magic Memory Ticket!
3 Giờ 19 Phút trước đây
Grab a Free Bait!, , ,
Nhấp chuột
1
Grab a Free Bait!
3 Giờ 34 Phút trước đây
Coins, , ,
Nhấp chuột
0
Coins
4 Giờ 19 Phút trước đây
Sabine’s X-mas Cow has Come of Age!, , ,
Nhấp chuột
0
Sabine’s X-mas Cow has Come of Age!
4 Giờ 19 Phút trước đây
Grab a Heart Catalyst!, , ,
Nhấp chuột
5
Grab a Heart Catalyst!
4 Giờ 27 Phút trước đây
Tina is sharing free gift!, , ,
Nhấp chuột
11
Tina is sharing free gift!
4 Giờ 33 Phút trước đây
Grab a Free Bait!, , ,
Nhấp chuột
0
Grab a Free Bait!
5 Giờ 19 Phút trước đây
Grab a Heart Catalyst!, , ,
Nhấp chuột
4
Grab a Heart Catalyst!
5 Giờ 19 Phút trước đây
Angela is sharing free gift!, , ,
Nhấp chuột
15
Angela is sharing free gift!
5 Giờ 50 Phút trước đây
Grab a Free Bait!, , ,
Nhấp chuột
0
Grab a Free Bait!
5 Giờ 56 Phút trước đây
Grab a Heart Catalyst!, , ,
Nhấp chuột
0
Grab a Heart Catalyst!
5 Giờ 56 Phút trước đây
Stella sta dando regali gratuiti!, , ,
Nhấp chuột
12
Stella sta dando regali gratuiti!
6 Giờ 19 Phút trước đây
Ottieni un Catalizzatore di Cuori!, , ,
Nhấp chuột
4
Ottieni un Catalizzatore di Cuori!
6 Giờ 23 Phút trước đây
UN Falce GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
5
UN Falce GRATIS!
6 Giờ 31 Phút trước đây
UN Mondine GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
4
UN Mondine GRATIS!
6 Giờ 31 Phút trước đây
UN Pala da giardino GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
5
UN Pala da giardino GRATIS!
6 Giờ 31 Phút trước đây
Katarina is sharing free gift!, , ,
Nhấp chuột
15
Katarina is sharing free gift!
7 Giờ 7 Phút trước đây
FREE Magic Memory Ticket!, , ,
Nhấp chuột
7
FREE Magic Memory Ticket!
7 Giờ 27 Phút trước đây
FREE Magic Memory Ticket!, , ,
Nhấp chuột
8
FREE Magic Memory Ticket!
7 Giờ 27 Phút trước đây
Debbie is sharing free gift!, , ,
Nhấp chuột
7
Debbie is sharing free gift!
7 Giờ 32 Phút trước đây
Debbie is sharing free gift!, , ,
Nhấp chuột
8
Debbie is sharing free gift!
7 Giờ 32 Phút trước đây
↑↑↑↑¡Toca la imagen para jugar conmigo!↑↑↑↑, , ,
Nhấp chuột
0
↑↑↑↑¡Toca la imagen para jugar conmigo!↑↑↑↑
7 Giờ 35 Phút trước đây
↑↑↑↑¡Toca la imagen para jugar conmigo!↑↑↑↑, , ,
Nhấp chuột
0
↑↑↑↑¡Toca la imagen para jugar conmigo!↑↑↑↑
7 Giờ 38 Phút trước đây
↑↑↑↑¡Toca la imagen para jugar conmigo!↑↑↑↑, , ,
Nhấp chuột
0
↑↑↑↑¡Toca la imagen para jugar conmigo!↑↑↑↑
7 Giờ 41 Phút trước đây
FREE Magic Memory Ticket!, , ,
Nhấp chuột
4
FREE Magic Memory Ticket!
7 Giờ 46 Phút trước đây
Vikki is sharing free gift!, , ,
Nhấp chuột
7
Vikki is sharing free gift!
8 Giờ 5 Phút trước đây
Coins, , ,
Nhấp chuột
1
Coins
8 Giờ 5 Phút trước đây
Coins, , ,
Nhấp chuột
1
Coins
8 Giờ 6 Phút trước đây
Sail Away: FREE Sails!, , ,
Nhấp chuột
1
Sail Away: FREE Sails!
8 Giờ 33 Phút trước đây
Coins, , ,
Nhấp chuột
4
Coins
10 Giờ 48 Phút trước đây
Grab a Free Bait!, , ,
Nhấp chuột
3
Grab a Free Bait!
11 Giờ 5 Phút trước đây
Coins, , ,
Nhấp chuột
3
Coins
11 Giờ 34 Phút trước đây
Jannet is sharing free gift!, , ,
Nhấp chuột
10
Jannet is sharing free gift!
11 Giờ 47 Phút trước đây
Jannet is sharing free gift!, , ,
Nhấp chuột
10
Jannet is sharing free gift!
11 Giờ 48 Phút trước đây
Jannet is sharing free gift!, , ,
Nhấp chuột
10
Jannet is sharing free gift!
11 Giờ 48 Phút trước đây
Jannet is sharing free gift!, , ,
Nhấp chuột
9
Jannet is sharing free gift!
11 Giờ 48 Phút trước đây
Jannet is sharing free gift!, , ,
Nhấp chuột
8
Jannet is sharing free gift!
11 Giờ 49 Phút trước đây
Rebecca is sharing free gift!, , ,
Nhấp chuột
13
Rebecca is sharing free gift!
12 Giờ 50 Phút trước đây
Coins, , ,
Nhấp chuột
5
Coins
13 Giờ 8 Giây trước đây
Coins, , ,
Nhấp chuột
4
Coins
13 Giờ 4 Phút trước đây
BOLETO DE MEMORIA MÁGICA GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
0
BOLETO DE MEMORIA MÁGICA GRATIS!
13 Giờ 40 Phút trước đây
A FREE Sickle!, , ,
Nhấp chuột
11
A FREE Sickle!
13 Giờ 40 Phút trước đây
A FREE Garden Shovel!, , ,
Nhấp chuột
12
A FREE Garden Shovel!
13 Giờ 40 Phút trước đây
A FREE Weeder!, , ,
Nhấp chuột
10
A FREE Weeder!
13 Giờ 41 Phút trước đây
A FREE Weeder!, , ,
Nhấp chuột
1
A FREE Weeder!
14 Giờ 34 Phút trước đây
A FREE Garden Shovel!, , ,
Nhấp chuột
2
A FREE Garden Shovel!
14 Giờ 34 Phút trước đây
¡Consigue un Cebo gratis!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Consigue un Cebo gratis!
14 Giờ 40 Phút trước đây
Coins, , ,
Nhấp chuột
0
Coins
15 Giờ 8 Phút trước đây
Coins, , ,
Nhấp chuột
0
Coins
15 Giờ 8 Phút trước đây
Ücretsiz bir Orak!, , ,
Nhấp chuột
0
Ücretsiz bir Orak!
15 Giờ 9 Phút trước đây
Coins, , ,
Nhấp chuột
3
Coins
15 Giờ 10 Phút trước đây
Coins, , ,
Nhấp chuột
3
Coins
15 Giờ 10 Phút trước đây
Ücretsiz bir Orak!, , ,
Nhấp chuột
6
Ücretsiz bir Orak!
15 Giờ 10 Phút trước đây
Ovelha Rosa de Lara virou da Realeza!, , ,
Nhấp chuột
4
Ovelha Rosa de Lara virou da Realeza!
15 Giờ 18 Phút trước đây
Vickie is sharing free gift!, , ,
Nhấp chuột
11
Vickie is sharing free gift!
15 Giờ 18 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Royal Story Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Royal Story liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Royal Story quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Royal Story Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Royal Story Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Royal Story mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Royal Story. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Royal Story. Tất cả các quyền..


?>