Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho các vật liệu như sữa, buồm, tiền xu, móng vuốt biển, vv Cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Royal Story Các vật liệu như Sữa, Cánh buồm, Tiền xu, Móng vuốt biển, Chất xúc tác trái tim, Vé nhớ ma thuật, v.v.


Tất cả các liên kết đã hết hạn sau 24 giờ, Giới hạn thu thập liên kết quà tặng hàng ngày là 10, tiền xu ít quan trọng hơn, vì vậy hãy đảm bảo yêu cầu hầu hết các tài liệu quan trọng bằng cách sử dụng Royal Story Trang lọc vật liệu.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Gift Links, , , ¡Dado Gratis!
Nhấp chuột
2
Gift Links
5 Giờ 15 Phút trước đây
Gift Links, , , ¡Dado Gratis!
Nhấp chuột
2
Gift Links
5 Giờ 15 Phút trước đây
Gift Links, , , ¡Dado Gratis!
Nhấp chuột
2
Gift Links
5 Giờ 16 Phút trước đây
Gift Links, , , ¡Dado Gratis!
Nhấp chuột
1
Gift Links
5 Giờ 16 Phút trước đây
Gift Links, , , Ücretsiz Normal Totem Pençesi
Nhấp chuột
1
Gift Links
5 Giờ 17 Phút trước đây
Gift Links, , , ¡Dado Gratis!
Nhấp chuột
1
Gift Links
5 Giờ 17 Phút trước đây
Gift Links, , , ¡Ayúdame!
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Giờ 17 Phút trước đây
Gift Links, , , ¡Escardillo GRATIS!
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Giờ 18 Phút trước đây
Coins, , , Terra à Vista
Nhấp chuột
1
Coins
6 Giờ 7 Phút trước đây
Gift Links, , , Free Normal Totem Claw
Nhấp chuột
1
Gift Links
7 Giờ 23 Phút trước đây
Gift Links, , , Garra de Tótem Gratis
Nhấp chuột
1
Gift Links
7 Giờ 23 Phút trước đây
Gift Links, , , Dado Grátis!
Nhấp chuột
1
Gift Links
7 Giờ 31 Phút trước đây
Gift Links, , , Help me out!
Nhấp chuột
1
Gift Links
7 Giờ 38 Phút trước đây
Gift Links, , , ¡Toma un catalizador de corazón!
Nhấp chuột
1
Gift Links
11 Giờ 57 Phút trước đây
Gift Links, , , Grab a Heart Catalyst!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 3 Phút trước đây
Gift Links, , , Terry’s Chicken has turned Royal!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 3 Phút trước đây
Gift Links, , , Terry’s Brahma Chicken has Come of Age!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 3 Phút trước đây
Gift Links, , , Free Die!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 3 Phút trước đây
Gift Links, , , Free Normal Totem Claw
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 3 Phút trước đây
Gift Links, , , Terry’s Chantecler Chicken has Come of Age!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 3 Phút trước đây
Gift Links, , , Nancy is sharing free gift!
Nhấp chuột
2
Gift Links
12 Giờ 3 Phút trước đây
Gift Links, , , Sofia is sharing free gift!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 3 Phút trước đây
Gift Links, , , ¡Consigue un Cebo gratis!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 3 Phút trước đây
Gift Links, , , Grab a Free Bait!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 3 Phút trước đây
Gift Links, , , Grab a Free Bait!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 4 Phút trước đây
Coins, , , Whack-A-Monster!
Nhấp chuột
1
Coins
12 Giờ 4 Phút trước đây
Coins, , , Whack-A-Monster!
Nhấp chuột
1
Coins
12 Giờ 4 Phút trước đây
Gift Links, , , Free Die!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 4 Phút trước đây
Gift Links, , , Grab a Free Bait!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 4 Phút trước đây
Gift Links, , , Free Die!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 4 Phút trước đây
Gift Links, , , Free Die!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 4 Phút trước đây
Gift Links, , , Grab a Free Bait!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 4 Phút trước đây
Gift Links, , , Brenda’s Snake has turned Royal!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 4 Phút trước đây
Gift Links, , , Free Die!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 4 Phút trước đây
Gift Links, , , Julie’s Mysterious Hippocamp has Come of Age!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 4 Phút trước đây
Gift Links, , , Grab a Free Bait!
Nhấp chuột
1
Gift Links
12 Giờ 4 Phút trước đây
Gift Links, , , Help me out!
Nhấp chuột
1
Gift Links
18 Giờ 7 Phút trước đây
Gift Links, , , Kenny is sharing free gift!
Nhấp chuột
1
Gift Links
18 Giờ 8 Phút trước đây
Gift Links, , , ¡Ayúdame!
Nhấp chuột
1
Gift Links
18 Giờ 39 Phút trước đây
Gift Links, , , Annie’s Pet Corgi has Come of Age!
Nhấp chuột
1
Gift Links
19 Giờ 30 Phút trước đây
Gift Links, , , Help me out!
Nhấp chuột
1
Gift Links
20 Giờ 55 Phút trước đây
Gift Links, , , Darmowa Kostka!
Nhấp chuột
3
Gift Links
22 Giờ 26 Phút trước đây
Gift Links, , , Dado Grátis!
Nhấp chuột
2
Gift Links
22 Giờ 40 Phút trước đây
Gift Links, , , Help me out!
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Ngày 56 Phút trước đây
Gift Links, , , Free Normal Totem Claw
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Vicky is sharing free gift!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Free Normal Totem Claw
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Free Die!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Kathy’s Pirate Squirrel has Come of Age!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Free Die!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Free Normal Totem Claw
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Help me out!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Help me out!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Free Die!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Free Normal Totem Claw
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Help me out!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Help me out!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Free Normal Totem Claw
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Freja’s Black Sheep has turned Royal!
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Gift Links, , , Free Normal Totem Claw
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Ngày 2 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Royal Story Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Royal Story liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Royal Story quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Royal Story Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Royal Story Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Royal Story mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Royal Story. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Royal Story. Tất cả các quyền..


?>